Идет загрузка документа (648 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении унифицированных форм актов проверок соблюдения требований законодательства в сфере предоставления финансовых услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.09.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", пункту 7 частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, постановила:

1. Затвердити уніфіковані форми актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, що додаються:

Акт перевірки дотримання суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, вимог законодавства з надання послуг з фінансового лізингу;

Акт перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг, факторинг, надання поручительств, надання гарантій, надання позик, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів);

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг під час провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

Акт перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах);

Акт перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (ломбардних послуг);

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо здійснення страховими та/або перестраховими брокерами посередницької діяльності на ринку страхових послуг;

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання страхових послуг;

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення;

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства на ринку кредитних спілок;

Акт перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства на ринку кредитних установ.

2. Департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.

 

Голова Комісії

І. Пашко

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, вимог законодавства з надання послуг з фінансового лізингу

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою вимог законодавства з надання послуг з фінансового лізингу

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Дотримання вимог, щодо створення та діяльності юридичної особи - суб'єкта господарювання, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою, що надає послуги з фінансового лізингу

 

 

 

 

Пункт 1.2 розділу 1 Положення 21

1.2

Виконання вимог щодо повідомлення змін в інформації, яка міститься у реєстраційній картці юридичної особи, що надаються до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до реєстраційної картки юридичної особи

 

 

 

 

Пункт 4.7 розділу 4 Положення 21

1.3

Наявність кваліфікованих працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з фінансового лізингу

 

 

 

 

Підпункт 2) пункту 2.1 розділу 2 Положення 21

1.4

Дотримання вимог відповідності облікової та реєструючої систем установленим вимогам

 

 

 

 

Пункт 1 частина 3 стаття 7 Закону про фінпослуги

1.5

Перевірка виконання застосованих заходів впливу Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Пункт 5.9 розділу V Положення N 2319

2

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНИХ ДАНИХ

2.1

Виконання лізинговою компанією зобов'язань вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги

2.2

Відповідність наданої звітності даним бухгалтерського обліку лізингової компанії

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги, Закон про б/о

3

3. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

3.1

Відповідність положень/правил, що регулюють порядок надання послуг з фінансового лізингу

 

 

 

 

Пункт 2 частини 3 статті 7 Закону про фінпослуги,
підпункт 1) пункту 2.1 розділу 2, пункти 4.1, 4.2, 4.3 розділу 4 Положення 21

3.2

Відповідність договорів фінансового лізингу (сублізингу) про надання послуг з фінансового лізингу вимогам законодавства

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінлізинг

3.3

Дотримання вимог щодо предмету лізингу

 

 

 

 

Стаття 3 Закону про фінлізинг

3.4

Правильність оформлення відмови від договору лізингу

 

 

 

 

Стаття 7 Закону про фінлізинг

3.5

Порядок розрахунків у разі переходу права власності до лізингоодержувача

 

 

 

 

Стаття 8 Закону про фінлізинг

3.6

Укладання договорів страхування у разі випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета лізингу

 

 

 

 

Стаття 13 Закону про фінлізинг

3.7

Виконання лізинговою компанією вимог, щодо право доступу клієнта до інформації стосовно діяльності фінансової установи.

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

від 12.07.2001 N 2664-III

2

Закон про ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

від 02.03.2015 N 222-VIII

3

Закон про б/о

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України

від 16.07.99 N 996-XIV

4

Закон про споживачів

Про захист прав споживачів

Закон України

від 12.05.91 N 1023-XII

5

Закон про фінлізинг

Закон про фінансовий лізинг

Закон України

від 16.12.97 N 723/97-ВР

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

6

Положення N 21

Положення про надання послуг з фінансового лізингу юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами

розпорядження Держфінпослуг

від 22.01.2004 N 21, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 492/9091

7

Положення N 2319

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 20.11.2012 N 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2112/22424

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг, факторинг, надання поручительств, надання гарантій, надання позик, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів).

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, фінансовий лізинг, факторинг, надання поручительств, надання гарантій, надання позик, залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення, операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування5

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Дотримання вимог, щодо створення та діяльність фінансової компанії, що надає фінансові послуги

 

 

 

 

підпункт 1 та 5 пункт 1 розділу IV, пункт 1 розділу XII, частина 2 розділу XIII, пункт 7, 11 розділу I Положення N 41;
частина 2 стаття 9 Закону про фінпослуги

1.2

Виконання вимог щодо повідомлення змін, що надаються фінансовими компаніями до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 

 

 

Частина 2 розділу XIII, пункт 1 розділу XVII Положення N 41.

1.3

Актуальність інформації у документах, що надаються фінансовими компаніями до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

абзац 4 пункт 1 розд. VIII Положення N 41.

1.4

Дотримання вимог відповідності професійним вимогам керівника та головного бухгалтера фінансової компанії

 

 

 

 

пункт 2.1 розділу 2, пункт 2.3 розділу 2, пункт 2.4 розділу 2, пункт 3.1, пункт 3.2, пункт 3.3 розділу 3 Професійних вимог N 1590;
підпункт 6 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
підпункт 26 пункт 1 стаття 1 Закон про фінпослуги.

1.5

Дотримання вимог відповідності облікової та реєструючої систем установленим вимогам.

 

 

 

 

пункт 1 частина 3 стаття 7 Закон про фінпослуги;
підпункт 4 та 7 пункт 1 розділ IV Положення N 41.

1.6

Перевірка виконання застосованих заходів впливу Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Пункт 5.9 розділу V Положення N 2319.

2

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНИХ ДАНИХ

2.1

Виконання фінансовою компанією зобов'язань вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

підпункт 3 та 4 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
Порядок N 27;
Закон про б/о;
Стаття 14 Закону про фінпослуги.

2.2

Відповідність наданої звітності даним бухгалтерського обліку фінансової компанії.

 

 

 

 

підпункт 3 та 4 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
Порядок N 27;
Стаття 14 Закону про фінпослуги.

3

3. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1

Відповідність внутрішніх правил та положень, що регламентують надання фінансових послуг з вимогами законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг.

 

 

 

 

підпункт 2 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
п. 2 ч. 3 стаття 7 Закону про фінпослуги.

3.2

Відповідність укладених договорів фінансових послуг вимогам законодавства

 

 

 

 

підпункт 2 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
стаття 6 Закону про фінпослуги;
стаття 11 Закону про споживачів.

3.3

Виконання фінансовою компанією вимог, щодо право доступу клієнта до інформації стосовно діяльності фінансової установи.

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

від 12.07.2001 N 2664-III

2

Закон про б/о

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України

від 16.07.99 N 996-XIV

3

Закон про споживачів

Про захист прав споживачів

Закон України

від 12.05.91 N 1023-XII

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

4

Положення N 41

Положення про Державний реєстр фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 28.08.2003 N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

5

Порядок N 27

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Розпорядження Держфінпослуг

від 27.01.2004 N 27, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030

6

Професійні вимоги N 1590

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 13.07.2004 N 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554

7

Положення N 2319

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 20.11.2012 N 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2112/22424

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг під час провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг під час провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

Так1

Ні2

НВ3

НП4

1.

Загальні питання

1.1.

Дотримання вимог щодо здійснення фінансовою компанією діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та /або здійснення операцій з нерухомістю відповідно до отриманої ліцензії

 

 

 

 

Статті 1, 3 ЗУ N 978-IV;
абзац 7 п. 4 Положення N 1070

1.2

Достовірність та відповідність документів реєстраційної справи (установчі документи, договори, правила ФФБ, примірний Договір участі у ФФБ та ін.) фінансової компанії

 

 

 

 

Розділ III Положення 41; Розділ III Ліцензійних умов

1.3

Достовірність та відповідність внесеної інформації за кожним ФФБ та відповідність її реєструючій та обліковій системі управителя (ведення карток обліку укладених та виконаних договорів).

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов; пп. 3, 4 п. 1 розділу IV Положення 41

1.4

Достовірність та відповідність інформації реєструючої та облікової системи управителя системі бухгалтерського обліку фінансової компанії.

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов

1.5

Достовірність та відповідність інформації про фінансовий стан управителя відповідній фінансовій звітності та бухгалтерському обліку фінансової компанії

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов;
Розпорядження N 27

1.6

Достовірність та відповідність інформації про активи управителя та майно, що перебуває в управлінні компанії її обліковій, реєструючій системі, бухгалтерському обліку, фінансовій звітності та звітності, що подається до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов;
Розпорядження N 27

1.7

Наявність та достовірність всіх дозвільних документів у системі учасників ФФБ

 

 

 

 

Стаття 16 ЗУ N 978-IV;

1.8

Наявність у фінансової компанії-управителя невиконаних заходів впливу, застосованих до неї Нацкомфінпослуг.

 

 

 

 

Ч. 1 ст. 28 ЗУ N 2664-III

1.9

Достовірність змін та доповнень в інформації, що внесена до реєстраційної справи управителя

 

 

 

 

абз. 1 - 5 п. 3 розд. III Положення 41;
п. 3.21 Ліцензійних умов

1.10

Наявність технічного забезпечення фінансової компанії відповідно до внутрішніх правил

 

 

 

 

п. 2.1.4 Ліцензійних умов

1.11

Відповідність керівника та головного бухгалтера (за наявності) та наявність кваліфікованих кадрів, що безпосередньо здійснюють діяльність із надання відповідних видів фінансових послуг

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов

1.11.1

Керівник фінансової компанії відповідає вимогам, визначеним пунктами 2.1, 2.3, 2.4 розд. 2 Розпорядження N 1590

 

 

 

 

Пункт 2.1, 2.3, 2.4 розділу 2 розпорядження Держфінпослуг N 1590

1.11.2

Головний бухгалтер фінансової компанії відповідає вимогам, визначеним пунктами 3.1 - 3.3 розд. 3 Розпорядження N 1590

 

 

 

 

Пункт 3.1 - 3.3 розділу 3 розпорядження Держфінпослуг N 1590

1.12

Перевірка порядку ведення бухгалтерського обліку та відповідність МСБО

 

 

 

 

Розділ III Ліцензійних умов;
Розпорядження N 27

1.12.1

Наявна у фінансової компанії - управителя система бухгалтерського обліку відповідає вимогам законодавства, а саме ЗУ "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 N 996-XIV.

 

 

 

 

п. 5.7 Розпорядження N 27;
аб. 3 п. 1 розділу IV Положення N 41

1.12.2

Наявна у фінансової компанії - управителя облікова та реєструючи система відображає показники обліку операцій з надання фінансових послуг та подання звітності до Нацкомфінпослуг.

 

 

 

 

Аб. 4 - 5 п. 1 розділу IV Положення N 41;
п. 3.5.1 Розпорядження N 27

2

Дотримання фінансовою компанією - управителем умов при провадженні діяльності із залучення коштів установників управління майном

2.1

Фінансова компанія-управитель у своїй діяльності керується Правилами ФФБ, внутрішнім положенням, типовим Договором про участь у ФФБ, договором із забудовником перелік та вимоги до яких визначено законодавством України з надання фінансових послуг.

 

 

 

 

п. 3.2 Ліцензійних умов

2.2

Компанією дотримано умов щодо виконання умов договору із забудовником

 

 

 

 

п. 3.3 Ліцензійних умов
пп.1 п. 3.1, пп.2 - 7 п. 3.3 Ліцензійних умов

2.3

Дотримання вимог абзаців 1 - 2 п. 3.4 Ліцензійних умов під час залучення коштів установників управління майном у ФОН

 

 

 

 

ст. 9, 10 та 25 і 38 ЗУ "Про фінмеханізми";
аб. 1 - 2 п. 3.4 Ліцензійних умов

2.4

Компанія здійснює залучення коштів установників управління майном ФФБ виду А на підставі примірного договору про участь у ФФБ, який відповідає типовому договору, затвердженому Кабінетом Міністрів України

 

 

 

 

п. 3.5 Ліцензійних умов

2.5

Договори компанії з установниками, забудовниками, затверджені компанією Правила ФФБ та/або ФОН не містять умов, які суперечать одна одній, та положень з неоднозначним трактуванням

 

 

 

 

п. 3.6 Ліцензійних умов

2.6

Компанією сформовано капітал, резерви, у тому числі оперативний резерв, відповідно до вимог, установлених законодавством України, а також Ліцензійних умов

 

 

 

 

аб. 1 - 2 п. 3.7 Ліцензійних умов

2.7

Достовірність дотримання компанією нормативів щодо ліквідності, власного капіталу, якості активів та ризиковості операцій, установлених законодавством, а також Ліцензійними умовами

 

 

 

 

п. 3.8, 3.11 Ліцензійних умов

2.8

Дотримання управителем виконання та забезпечення виконання своїх зобов'язань перед установниками управління майном

 

 

 

 

аб. 1 - 2 п. 3.9 Ліцензійних умов

2.9

У процесі діяльності компанії-управителя поточне співвідношення суми залучених від установників управління майном коштів до власного капіталу ліцензіата становило не більше ніж п'ятдесят

 

 

 

 

п. 3.10 Ліцензійних умов

2.10

Власні активи компанії забезпечують постійне отримання управителем чистого прибутку для формування резервного фонду у розмірі, встановленому законом (якщо інше не визначене статутом ліцензіата) 25 відсотків від розміру статутного капіталу фінансової компанії - управителя протягом п'яти років з моменту початку діяльності із залучення коштів установників.

 

 

 

 

Ч. 4 ст. 87 ГКУ,
ст. 14 Закону України "Про господарські товариства";
п. 3.12 Ліцензійних умов.

2.11

Дотримання вимог щодо системи обліку прав вимог та коштів довірителів.

 

 

 

 

п. 3.13 Ліцензійних умов

2.12

Дотримання фінансовою компанією вимог щодо управління майном, переданим установниками управління.

 

 

 

 

п. 3.14, 3.16 Ліцензійних умов

2.13

Компанія-управитель подає до Нацкомфінпослуг фінансову звітність та іншу інформацію в обсягах, формах та в строки, установлені Нацкомфінпослуг, при цьому форми звітності, які подаються до Нацкомфінпослуг кожного місяця, складаються за кожним об'єктом будівництва окремо

 

 

 

 

п. 3.15 Ліцензійних умов;
Розпорядження 27

2.14

Здійснення компанією-управителем контролю за виконанням забудовником зобов'язань за договором управителя з забудовником

 

 

 

 

ст. 18, 32 ЗУ "Про фінмеханізми";
п. 3.17 Ліцензійних умов

2.15

Дотримання компанією вимог щодо поширення інформації, що містять неправдиві відомості про її діяльність

 

 

 

 

п. 3.19 Ліцензійних умов

3

Дотримання вимог законодавства при створенні фінансовою компанією - управителем ФФБ/ФОН

3.1

Порядок затвердження та оприлюднення Правил ФФБ/ФОН, змін та/або доповнень до Правил ФФБ/ФОН, а також повноваження органу управління, який затвердив Правила ФФБ відповідають вимогам ЗУ "Про фінмеханізми"

 

 

 

 

ст. 2 ЗУ "Про фінмеханізми"

3.2

Відповідність затверджених Правила ФФБ/ФОН вимогам статей 12, 26 ЗУ "Про фінмеханізми".

 

 

 

 

ст. 12, 26 ЗУ "Про фінмеханізми"

3.3

Наявність у фінансової компанії - управителя ФФБ укладеного із забудовником договору, який відповідає встановленим вимогам

 

 

 

 

ст. 4, 9, 11 ЗУ "Про фінмеханізми"

3.4

Забезпечення та наявність у компанії документів щодо виконання зобов'язань забудовника за договором перед управителем

 

 

 

 

ст. 10 Закону про фінмеханізми

3.5

Дотримання фінансовою компанією - управителем вимог щодо відкриття на своє ім'я окремого рахунку в банку для кожного фонду фінансування будівництва

 

 

 

 

ст. 11, 25 ЗУ "Про фінмеханізми"

3.6

Дотримання управителем вимог щодо цільового використання коштів на рахунках ФФБ

 

 

 

 

ст. 11, 25 ЗУ "Про фінмеханізми"

4

Дотримання фінансовою компанією - управителем вимог законодавства при управлінні залученими коштами ФФБ/ФОН

4.1

Дотримання вимог щодо видачі установнику свідоцтва про участь у ФФБ

 

 

 

 

ст. 15 ЗУ "Про фінмеханізми"

4.2

Дотримання вимог щодо визначення поточної ціни вимірної одиниці об'єкта фінансування, щодо передачі майнових прав довірителям ФФБ на проінвестовані вимірні одиниці

 

 

 

 

ст. 2, 11, 13, 14, 15 Закону про фінмеханізми;
ст. 1030 ЦКУ,
пункт 3.14 Ліцензійних умов; пп. 4 п. 1 розділу IV Положення 41

4.3

Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку визначеному договором, у межах вартості будівництва.

 

 

 

 

ч. 1 ст. 16 Закону про фінмеханізми;
п. 3.9 Ліцензійних умов

4.4

Дотримання вимог щодо формування та використання коштів оперативного резерву

 

 

 

 

ч. 1 - 3 ст. 17 Закону про фінмеханізми;
п. 3.11.2 Ліцензійних умов

4.5

Дотримання вимог щодо порядку припинення договорів про участь у ФФБ/ФОН та визначення суми коштів, що підлягає поверненню довірителям.

 

 

 

 

ст. 17, 19, 20, 28 ЗУ "Про фінмеханізми"; ст. 1074 ЦКУ

4.6

Дотримання компанією вимог щодо забезпечення виконання вимог Закону про захист прав споживачів

 

 

 

 

ст. 12 ЗУ "Про фінмеханізми"

5

Дотримання вимог щодо порядку функціонування (припинення) ФФБ/ФОН

5.1

Фінансова компанія - управитель приймає рішення про припинення ФФБ у разі досягнення мети створення ФФБ (отримання довірителями ФФБ у власність житла).

 

 

 

 

Ст. 5 Закону "Про фінмеханізми"

5.2

Договір про участь у ФФБ вважається виконаним управителем після підписання довірителем акта прийому-передачі об'єкта інвестування

 

 

 

 

ст. 20 Закону "Про фінмеханізми"

5.3

ФОН припиняє своє функціонування після закінчення строку, на який він був створений (відповідно до проспекту емісії) та після виконання своїх зобов'язань перед власниками сертифікатів відповідно до Правил ФОН

 

 

 

 

ст. 25, 31 Закону про фінмеханізми

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують, перевіряючи, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючи ми внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на    сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2664-III

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

12 липня 2001 року N 2664-III

1.2

ЗУ N 877-V

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

ЗУ N 1775-IV

Про ліцензування певних видів господарської діяльності

Закон України

01 червня 2000 року N 1775-III

1.4

ЗУ N 1023-XII

Про захист прав споживачів

Закон України

12 травня 1991 року N 1023-XII

1.5

ЗУ N 978-IV

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю

Закон України

19.06.2003 N 978-IV

1.6

ЗУ N 1600-VII

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання

Закон України

22.07.2014 N 1600-VII

1.7

Положення N 1070

Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Указ Президента України

23.11.2011 N 1070/2011

2

Нормативно-правові акти Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

2.1

Розпорядження Держфінпослуг N 41

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг (зі змінами та доповненнями N 432 від 05.03.2015)

28 серпня 2003 року N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118

2.2.

Розпорядження Держфінпослуг N 27

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

Розпорядження Держфінпослуг

27 січня 2004 року N 27, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 квітня 2004 за N 431/9030

2.3

Розпорядження Держфінпослуг N 1225

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю

Розпорядження Держфінпослуг

24 червня 2004 року N 1225, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 927/9526

2.4

Розпорядження Держфінпослуг N 1590

Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

13 липня 2004 року N 1590, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 955/9554

2.5

Розпорядження Держфінпослуг N 1866

Про затвердження Положення про видачу небанківській фінансовій установі - управителю дозволу на право прийняття на себе комерційних ризиків при створенні фонду фінансування будівництва виду Б та/або дозволу на право здійснення емісії сертифікатів фонду операцій з нерухомістю

Розпорядження Держфінпослуг

29.07.2004 N 1866, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 01.09.2004 за N 1084/9683

2.6

Розпорядження Держфінпослуг N 532

Про затвердження Порядку підготовки та надання звітності забудовником управителю ФФБ за кожним об'єктом будівництва

Розпорядження Держфінпослуг

07.07.2009 N 532, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03.08.2009 за N 722/16738

2.7

Розпорядження Держфінпослуг N 533

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо ведення управителями бухгалтерського обліку коштів та майна фонду фінансування будівництва та/або фонду операцій з нерухомістю

Розпорядження Держфінпослуг

07.05.2004 N 533

2.8

Розпорядження Держфінпослуг N 1515

Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

Розпорядження Держфінпослуг

08 липня 2004 року N 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 933/9532

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах)

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування5

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Дотримання вимог щодо створення та діяльності фінансової установи

 

 

 

 

Стаття 7, частина друга статті 34 Закону про фінансові послуги
Пункт 1 розділу IV Положення N 41

1.2

Актуальність і достовірність інформації у документах, що надаються адміністратором при внесенні його до Державного реєстру фінансових установ та отриманні ліцензії

 

 

 

 

Частина друга статті 15, підпункт 7 частини другої статті 16 Закону про ліцензування,
Пункт 5 розділу VI, частина 2 розділу XIII, пункт 1 розділу XVII Положення N 41,
абзац четвертий пункту 3.4, пункт 3.6 розділу III, підпункт 5.7 розділу V, підпункт 3 пункту 10.5 розділу X Ліцумов N 1676

1.3

Наявність внутрішнього документа, що регламентує порядок надання фінансових послуг, та примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, та їх відповідність вимогам законодавства

 

 

 

 

Частина перша статті 6, пункт 2 частини третьої статті 7 Закону про фінпослуги,
статті 10, 15, 18, 19 Закону про захист прав споживачів,
підпункт 2 пункту 1 розділу IV, підпункт 11 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II, підпункт 3 пункту 3.2 розділу III, пункт 6.7 розділу VI Ліцумов N 1676

1.4

Наявність системи бухгалтерського обліку, обліку фінансово-господарських операцій, що відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 1 розділу IV, підпункт 5 пункту 1 розділу VII Положення N 41

1.5

Наявність власного або орендованого приміщення за місцезнаходженням адміністратора, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, яке використовується для адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 1 розділу IV, підпункт 10 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
підпункти 10 і 11 пункту 3.2 розділу III, пункт 5.5 розділу V Ліцумов N 1676

1.6

Наявність облікової та реєструючої систем (програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання, у тому числі не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення), які мають відповідати вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг, і передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг, та засобів зв'язку (телефону, Інтернету, електронної пошти)

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої статті 7 Закону про фінпослуги,
підпункти 4, 7 пункту 1 розділу IV, підпункт 5 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
підпункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу II, підпункт 12 пункту 3.2 розділу III Ліцумов N 1676

1.7

Відповідність керівника адміністратора вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 3 частини третьої статті 7 Закону про фінпослуги,
підпункти 7 і 9 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
пункти 2.1, 2.3 і 2.4 розділу 2 Професійних вимог N 1590,
підпункти 2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1 розділу II, підпункт 8 пункту 3.2 розділу III, пункт 5.3 розділу V Ліцумов N 1676

1.8

Відповідність головного бухгалтера адміністратора вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 1 частини третьої статті 7 Закону про фінпослуги,
підпункти 7 і 9 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
пункти 3.1, 3.2 і 3.3 розділу 3 Професійних вимог N 1590,
підпункти 2.1.5, 2.1.6 пункту 2.1 розділу II, підпункт 8 пункту 3.2 розділу III, пункт 5.3 розділу V Ліцумов N 1676

1.9

Дотримання вимог при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах відповідно до отриманої ліцензії

 

 

 

 

Частина друга статті 15 Закону про ліцензування,
частина друга статті 5 Закону про фінпослуги,
статті 8 - 10, 12, 14 - 17, 19 - 21 Закону про захист прав споживачів,
Підпункт 1 пункту 1 розділу IV Положення N 41,
розділи V, VI, VII Ліцумов N 1676

1.10

Дотримання вимог щодо надання фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах через свої відокремлені підрозділи

 

 

 

 

Пункт 1 розділу XVI Положення N 41,
пункт 5.8 розділу V Ліцумов N 1676

1.11

Дотримання вимог щодо зберігання на окремому електронному носії інформацію про всі здійснені операції, пов'язані з веденням реєстру учасників груп

 

 

 

 

пункт 5.6 розділу V Ліцумов N 1676

1.12

Наявність невиконаних заходів впливу, застосованих до нього Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Пункт 5.9 розділу V Положення N 2319

2

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНИХ ДАНИХ

2.1

Дотримання вимог до формування та розміру статутного капіталу

 

 

 

 

Стаття 9 Закону про фінпослуги,
пункт 5.2 розділу II, пункт 7.1 розділу VII Ліцумов N 1676

2.2

Дотримання вимог до формування та підтримання власного капіталу

 

 

 

 

Стаття 9 Закону про фінпослуги,
пункт 5.2 розділу II, пункт 7.2 розділу VII Ліцумов N 1676

2.3

Дотримання вимог до формування, підтримання, використання і розміщення резервного капіталу

 

 

 

 

Пункти 5.11, 5.12, 5.13 розділу V Ліцумов N 1676

2.4

Дотримання вимог до якості активів, платоспроможності та ліквідності ліцензіата

 

 

 

 

Пункт 5.2 розділу II, пункти 7.3, 7.4, 7.6 - 7.9 розділу VII Ліцензійних умов N 1676

2.5

Виконання вимог щодо відокремленого обліку активів ліцензіата та обліку періодичних платежів учасників груп на окремому балансі

 

 

 

 

Пункт 6.33 розділу VI, пункт 7.4 розділу VII Ліцумов N 1676

2.6

Достовірність та повнота звітних даних, що надаються до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги,
Закон про б/о,
підпункт 5 пункту 1 розділу VII Положення N 41,
Порядок N 27

3

3. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1

Відповідність внутрішніх правил вимогам законодавства та нормативно-правових актів

 

 

 

 

Пункт 2 частини третьої статті 7 Закону про фінпослуги,
статті 10, 15, 18 і 19 Закону про захист прав споживачів,
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 розділу II, підпункт 3 пункту 3.2. розділу III Ліцумов N 1676

3.2

Відповідність договорів з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах вимогам законодавства

 

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону про фінпослуги,
статті 10, 15, 18, 19 Закону про захист прав споживачів,
пункт 6.7 розділу VI Ліцумов N 1676

3.3

Дотримання порядку укладання
(у т. ч. внесення змін) договору з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону про фінпослуги,
Пункти 6.5, 6.6, 6.9 розділу VI Ліцумов N 1676

3.4

Виконання обов'язків за укладеними договорами згідно вимог законодавства та щодо використання періодичних платежів учасників групи

 

 

 

 

Частина четверта статті 6 Закону про фінпослуги,
пункти 6.10, 6.1, 6.13, 6.20 - 6.23, 6.30, 6.34 - 6.44 розділу VI Ліцумов N 1676

3.5

Дотримання порядку надання фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

 

 

 

Розділ VI Ліцумов N 1676

3.6

Виконання обов'язку зберігання та ведення обліку договорів і вимог (заяв) щодо виплати

 

 

 

 

Пункт 6.8 розділу VI Ліцумов N 1676

3.7

Дотримання вимог щодо створення груп, об'єднання учасників у групи та закриття групи

 

 

 

 

Пункти 6.12, 6.14 - 6.19, 6.44, 6.45 розділу VI Ліцумов N 1676

3.8

Виконання вимог щодо визначення розмірів та сплати платежів учасників групи та винагороди ліцензіата

 

 

 

 

Пункти 6.24, 6.26 - 6.29 розділу VI Ліцумов N 1676

3.9

Виконання вимог щодо ведення в електронній формі реєстру учасників груп

 

 

 

 

Підпункт 1 частини 3 статті 7 Закону про фінпослуги,
пункти 6.31, 6.32 розділу VI Ліцумов N 1676

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

від 12.07.2001 N 2664-III

2

Закон про ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

від 02.03.2015 N 222-VIII

3

Закон про б/о

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України

від 16.07.99 N 996-XIV

4

Закон про захист прав споживачів

Про захист прав споживачів

Закон України

від 12.05.91 N 1023-XII

5

Закон про нагляд и контроль

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05.04.2007 N 877-V

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

6

Положення N 41

Положення про Державний реєстр фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 28.08.2003 N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

7

Ліцумови N 1676

Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

розпорядження Держфінпослуг

від 09.10.2012 N 1676, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.10.2012 за N 1805/22117

8

Порядок N 27

Порядок надання звітності фінансовими компаніями, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

розпорядження Держфінпослуг

від 27.01.2004 N 27, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06.04.2004 за N 431/9030

9

Професійні вимоги N 1590

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 13.07.2004 N 1590, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554

10

Положення N 2319

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 20.11.2012 N 2319, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2112/22424

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (ломбардних послуг)

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг (ломбардних послуг)

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування5

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Дотримання вимог щодо створення та діяльності ломбарду

 

 

 

 

Підпункт 2.1.6 пункту 2.1 Положення N 3981,
підпункт 2.1.5 пункт 2.1 Положення N 3981,
пункт 3.2 розділ 3 Положення N 3981

1.2

Виконання вимог щодо повідомлення змін, що надаються ломбардами до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 

 

 

Частина 259 статті 9 Закону про фінпослуги
Пункт 3, 4 розділу 10 Положення 41
Пункт 8 розділ 1 Положення 41,
Пункт 10 розділ 1 Положення 41 та пункт 1.4. розділ 1 положення N 170
Підпункт 1.8 пункт 1 та підпункт 2.2.3 пункт 2 розділ 2 Положення N 170

1.3

Актуальність інформації у документах, що надаються ломбардами до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

абзац 4 пункт 1 розд. VIII Положення N 41

1.4

Дотримання вимог відповідності професійним вимогам керівника ломбарду

 

 

 

 

підпункт 26 пункт 1 стаття 1 Закон про фінпослуги
пункт 2.1 розділу 2, пункт 2.3 розділу 2, пункт 2.4 розділу 2 Професійних вимог N 1590;
підпункт 6 пункт 1 розділу IV Положення N 41;
Підпункт 2.2.4 пункт 2 розділ 2 Положення N 170

1.5

Дотримання вимог відповідності професійним вимогам головного бухгалтера ломбарду

 

 

 

 

пункту 3.1, пункт 3.2 розділу 3, пункт 3.3 розділу 3 Професійних вимог N 1590

1.6

Відповідність щодо дотримання вимог законодавства з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

 

 

 

 

Частина 1 стаття 7 Закону України про ліцензування

1.7

Відповідність інформації, що подається для отримання ліцензії

 

 

 

 

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 N 222-VIII
Закон України про фінпослуги
Розпорядження Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802

1.8

Наявність на відповідність приміщень призначених для надання ломбардних послуг за необхідних засобів безпеки

 

 

 

 

Підпункт 2.2.5 пункт 2.2 розділ 2 Положення N 170

1.9

Наявність відокремлених підрозділів ломбарду та відповідність їх встановленим вимогам

 

 

 

 

Пункт 1 розділ 5 Положення N 41
Пункт 11 розділ 1 Положення N 41
Пункт 1.5, 1.6 розділу 1 Положення N 170
Підпункт 2.3.1 пункт 2.3 розділ 2 Положення N 170
Пункт 5.1 розділ 5 Положення N 170

2.0

Дотримання вимог відповідності облікової та реєструючої систем установленим вимогам

 

 

 

 

Пункт 1 частина 3 стаття 7 Закону про фінпослуги
Підпункт 2.1.8 пункт 2.1 розділу 2 Положення N 3981 та підпункту 2.2.7 пункту 2.2 розділу 2 Положення N 170
Підпункт 2.3.7 пункт 2 розділ 2 Положення N 170,
пункт 5.1 розділу 5 положення N 170,
пункт 2 розділ 6 Положення N 41,
пункт 3 розділ 10 положення N 41

2.1

Перевірка виконання застосованих заходів впливу Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Пункт 5.9 розділу V Положення N 2319.

2

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНИХ ДАНИХ

2.1

Виконання ломбардом зобов'язань вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

Частина 3 стаття 14 Закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність
Пункт 2.6 Порядку N 2740

2.2

Виконання ломбардом вимог щодо розміру власного капіталу

 

 

 

 

Пункт 14 розділ 1 Положення N 41
Підпункт 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 3981

3

3. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

3.1

Відповідність внутрішніх правил та положень, що регламентують надання ломбардом фінансових послуг з вимогами законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг.

 

 

 

 

Пункт 2 частина 3 стаття 7 Закону про фінпослуги
Частина 1, 2, 3 статті 6 Закону про фінпослуги
Частина 3 стаття 10 Закону про фінпослуги
Підпункт 2.1.4 пункту 2.1 розділ 2 положення N 3981
Підпункт 2.2.6 пункт 2.2 розділ 2 Положення N 170
пункт 3.3 та пункт 3.5 Положення N 3981
підпункт 2.2.6 пункт 2.2 розділ 2 Положення N 170

3.2

Відповідність укладених договорів фінансових послуг вимогам законодавства

 

 

 

 

Стаття 6 Закону України про фінансові послуги від 12.07.2001 N 2664-III.

3.3

Виконання ломбардом вимог, щодо доступу клієнта до інформації стосовно діяльності фінансової установи.

 

 

 

 

Стаття 12 Закону про фінпослуги.

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯМИ (БЕЗДІЯЛЬНІСТЮ) ПОСАДОВИХ ОСІБ НАЦКОМФІНПОСЛУГ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до його початку

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону про нагляд і контроль

2

Посвідчення (направлення) на проведення перевірки та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

3

Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано

 

 

 

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

4

Перед початком проведення перевірки посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону про нагляд і контроль

5

Під час проведення позапланової перевірки розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені у направленні (посвідченні) на проведення такого заходу

 

 

 

частина перша статті 6 Закону про нагляд і контроль

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного перевірки та складеного акта перевірки

N з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

від 12.07.2001 N 2664-III

2

Закон про ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

від 02.03.2015 N 222-VIII

3

Закон про б/о

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України

від 16.07.99 N 996-XIV

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг) Положення

4

Положення 41

Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

від 28.08.2003 N 41

5

Положення 170

Положення про внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ

розпорядження Держкомфінпослуг

від 18.12.2003 N 170

6

Положення N 3981

Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами

розпорядження Держфінпослуг

від 26.04.2005 N 3981

7

Положення N 1590

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 13.07.2004 N 1590,

8

Порядок N 2740

Порядок складання та подання звітності ломбардами до Нацкомфінпослуг

розпорядження Держфінпослуг

від 04.11.2004 N 2740, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 за N 1482/10081

9

Розпорядження N 4802

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів

розпорядження Держфінпослуг

Розпорядження Держфінпослуг від 18.10.2005 N 4802

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за наданням фінансових
послуг фінансовими компаніями

Г. Павленко

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо здійснення страховими та/або перестраховими брокерами посередницької діяльності на ринку страхових послуг

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо здійснення страховими та/або перестраховими брокерами посередницької діяльності на ринку страхових послуг

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

Актуальність інформації у документах, що надається брокером6 до Нацкомфінпослуг для отримання свідоцтва, внесення до реєстру та створення відокремленого підрозділу

 

 

 

 

Абзац другий пункту 2.1 розділу 2, пункт 4.2 розділу 4, пункт 6.1 розділу 6 Положення N 736

2

Відповідність керівника брокера професійним вимогам

 

 

 

 

Пункти 3.1 та 3.2 розділу 3 Положення N 736,
пункт 3.9 розділу 3 Положення N 183

3

Дотримання вимог щодо здійснення брокером діяльності відповідно до отриманого дозволу (виключність посередницької діяльності)

 

 

 

 

Частина друга статті 15 Закону про страхування,
абзац другий розділу 4 Постанови N 1523,
підпункт 2.1.12 пункту 2.1 розділу 2 Положення N 736

4

Дотримання вимог та обмежень щодо отримання та перерахування страхових платежів, страхових виплат та виплат страхових відшкодувань

 

 

 

 

Частина третя статті 15 Закону про страхування,
пункту 3.3 розділу 3 Положення N 736,
абзац п'ятий розділу 4 Постанови N 1523

5

Дотримання вимог щодо укладання брокером договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

 

 

 

 

Частина дев'ята статті 15 Закону про страхування,
глава 2 Порядку N 8170

6

Дотримання обмежень щодо укладання договорів страхування з одним страховиком на суму страхових платежів, що не перевищує 35 % загальної суми страхових платежів за всіма договорами страхування, укладеними протягом року

 

 

 

 

Абзац третій розділу 4 Постанови N 1523

7

Дотримання обмежень щодо максимального розміру отримуваних брокером страхових платежів протягом кожного кварталу

 

 

 

 

Абзаци четвертий та шостий розділу 4 Постанови N 1523

8

Достовірність та повнота звітних даних брокера, що надаються до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Пункт 2.1 Порядку N 4421

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону про нагляд і контроль

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону про нагляд і контроль

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 Закону про нагляд і контроль

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

Підписи осіб, що брали участь у перевірці

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному суб'єкті господарювання.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про страхування

Про страхування

Закон України

від 07.03.96 N 85/96-ВР

2

Закон про нагляд і контроль

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05.04.2007 N 877-V

Постанови Кабінету Міністрів України

3

Постанова N 1523

Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками

Постанова Кабінету Міністрів України

від 18.12.96 N 1523

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

4

Положення N 736

Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів і ведення державного реєстру страхових та перестрахових брокерів

розпорядження Держфінпослуг

від 28.05.2004 N 736, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.07.2004 за N 801/9400

5

Порядок N 4421

Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

розпорядження Держфінпослуг

від 04.08.2005 N 4421, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 30.08.2005 за N 955/11235

6

Положення N 183

Положення про навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації та складання екзаменів особами, які провадять діяльність на ринках фінансових послуг

розпорядження Держфінпослуг

від 25.12.2003 N 183, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.01.2004 за N 122/8721

7

Порядок N 8170

Порядок та вимоги щодо здійснення посередницької діяльності на території України з укладання договорів страхування зі страховиками-нерезидентами

розпорядження Держфінпослуг

від 25.10.2007 N 8170, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.11.2007 за N 1288/14555

 

В. о. директора департаменту
страхового регулювання та нагляду

І. Кошова

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання страхових послуг

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання страхових послуг

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Відповіді на питання

Нормативне обґрунтування

ТАК1

НІ2

НВ3

НП4

1

1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

1.1

Дотримання вимог щодо здійснення страховиком діяльності відповідно до отриманих ліцензій

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 2 Закону про страхування,
пункт 2.10 розділу 2 Ліцумов N 40

1.2

Дотримання обмежень щодо кількісного складу учасників страховика

 

 

 

 

Частина перша статті 2 Закону про страхування,
пункт 2.2 розділу 2 Ліцумов N 40

1.3

Дотримання обмежень щодо внесків страховика до статутних капіталів інших страховиків

 

 

 

 

Частина сьома статті 2 Закону про страхування,
пункт 11 частини другої статті 6 Закону про ліцензування

1.4

Актуальність інформації у документах, що надаються страховиком до Нацкомфінпослуг для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 

 

 

Частина 2 розділу XIII, пункт 1 розділу XVII Положення N 41,
пункт 6.1 розділу 6 Положення N 4934

1.5

Актуальність інформації у документах, що надаються страховиком до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензій

 

 

 

 

Частина друга статті 15 Закону про ліцензування,
Частина шоста статті 38 Закону про страхування,
підпункт 3.5.5 пункту 3.5, підпункт 3.5.6. пункту 3.5 розділу 3, пункт 5.2 розділу 5, пункт 8.3 розділу 8 Ліцумов N 40,
пункт 8.3. розділу 8 Ліцумов N 3178

1.6

Наявність у керівника страховика повної вищої освіти

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 2.1 розділу 2 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.7

Наявність у керівника страховика відповідного стажу трудової діяльності

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 2.1 розділу 2 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.8

Відповідність керівника страховика професійним вимогам до керівників фінансових установ

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 2.1 розділу 2, пункт 2.3 розділу 2, пункт 2.4 розділу 2 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.9

Наявність у головного бухгалтера страховика відповідної освіти

 

 

 

 

Підпункт "а" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.10

Наявність у головного бухгалтера страховика відповідного стажу роботи

 

 

 

 

Підпункт "в" пункту 3.1 розділу 3 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.11

Відповідність головного бухгалтера страховика професійним вимогам до головних бухгалтерів фінансових установ

 

 

 

 

Підпункт "б" пункту 3.1, пункт 3.2 розділу 3, пункт 3.3 розділу 3 Професійних вимог N 1590,
абзац п'ятий пункту 2.25 розділу 2 Ліцумов N 40

1.12

Дотримання обмежень щодо суміщення посад

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги,
абзац п'ятий пункту 4 статті 8 Закону про б/о

1.13

Наявність у страховика у власності або в користуванні приміщення, яке використовується для страхової діяльності та відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 2.29 розділу 2 Ліцумов N 40

1.14

Наявність технічних засобів для забезпечення здійснення страхової діяльності

 

 

 

 

Пункт 2.22 розділу 2 Ліцумов N 40

1.15

Виконання страховиком зобов'язань вести бухгалтерський облік, формувати фінансову звітність та інші звітні дані відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги,
пункт 2.20 розділу 2 Ліцумов N 40

1.16

Виконання страховиком зобов'язань вести персоніфікований (індивідуальний) облік договорів страхування

 

 

 

 

Частина друга статті 16 Закону про страхування,
пункт 2.1, підпункт 2.2.2 пункту 2.2, підпункти 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 пункту 2.3 та пункт 2.4 розділу 2 Положення N 3197,
розділ II Порядку та умов N 2677

1.17

Дотримання страховиком вимог до функціонування інформаційної системи для ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу 2, пункти 4.5 та 4.6 розділу 4, пункти 5.7, 5.8, 5.10 розділу 5 Вимог N 4620,
розділ II Порядку та умов N 2677

1.18

Дотримання страховиком вимог щодо обмежень здійснення страховиком діяльності, іншої, ніж відповідно до отриманих ліцензій

 

 

 

 

Частина шістнадцята - вісімнадцята статті 2, частина сьома статті 6, частина друга статті 38 Закону про страхування,
Частина друга статті 7 Закону про фінпослуги,
пункт 2.11 розділу 2 Ліцумов N 40

1.19

Наявність у страховика невиконаних заходів впливу, застосованих до нього Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Абзац третій статті 11 Закону про нагляд та контроль,
Пункт 5.9 розділу V Положення N 2319

1.20

Здійснення страхової діяльності після анулювання (відкликання) ліцензії

 

 

 

 

Пункт 1.9 розділу 1 Ліцумов N 40

2

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН ТА ДОСТОВІРНІСТЬ ЗВІТНИХ ДАНИХ

2.1

Перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром статутного капіталу

 

 

 

 

Пункт 2.5 розділу 2 Ліцумов N 40

2.2

Наявність у страховика гарантійного фонду

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 30 Закону про страхування

2.3

Перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності

 

 

 

 

Частина десята статті 30 Закону про страхування,
пункт 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 Ліцумов N 3178

2.4

Створення страховиком страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань

 

 

 

 

Абзац третій частини першої статті 30 Закону про страхування,
розділи 3 - 7 Правил N 3104,
розділ 4 Методики N 24

2.5

Створення страховиком страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових відшкодувань за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

 

 

 

 

Частина третя статті 31 Закону про страхування,
пункти 2 - 6 Постанови N 671,
пункт 2.3 розділу 2 Правил N 3104

2.6

Створення страховиком страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і страхових відшкодувань з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

 

 

 

 

Розділ 2 Порядку і правил N 123

2.7

Представлення коштів страхових резервів активами визначених категорій

 

 

 

 

Частина двадцята, двадцять перша та двадцять друга статті 31 Закону про страхування

2.8

Представлення коштів страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду активами визначених категорій

 

 

 

 

Розділ 3 Порядку і правил N 123

2.9

Дотримання вимог до якості активів при представлені коштів страхових резервів

 

 

 

 

Частина двадцять четверта статті 31 Закону про страхування,
розділ III Положення N 741,
розділ 3 Правил N 2875

2.10

Дотримання вимог до диверсифікації активів при представлені коштів страхових резервів

 

 

 

 

Частина двадцять четверта статті 31 Закону про страхування,
розділ IV Положення N 741,
розділ 3 Правил N 2875

2.11

Дотримання вимог до наявності мінімально необхідного обсягу прийнятних активів страховика

 

 

 

 

Пункт 3.4 розділу III Положення N 741,
пункт 1.6 розділу 1 Правил N 2875

2.12

Дотримання вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика

 

 

 

 

Пункт 1 розділу II Вимог N 295

2.13

Достовірність та повнота звітних даних страховика, що надаються до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

Стаття 14 Закону про фінпослуги,
пункти 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6 глави 2 Порядку N 39

3

3. ЯКІСТЬ НАДАННЯ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ

3.1

Відповідність правил страхування вимогам законодавства

 

 

 

 

Стаття 17 Закону про страхування

3.2

Відповідність укладених договорів страхування вимогам законодавства

 

 

 

 

Стаття 6 Закону про фінпослуги,
Стаття 16 Закону про страхування

3.3

Дотримання порядку застосування форм типового договору

 

 

 

 

Порядок та умови обов'язкового страхування

3.4

Виконання страховиком обов'язків за укладеними договорами страхування згідно вимог законодавства

 

 

 

 

Статті 20, 25 та 26 Закону про страхування,
статті 34 та 36 Закону про ОСЦВВНТЗ,
стаття 14 Закону про с/г,
пункти 2.15 та 2.16 розділу 2 Ліцумов N 40,
пункти 30 - 35 Порядку та правил N 953

3.5

Виконання страховиком обов'язку ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхового відшкодування

 

 

 

 

Частина сьома статті 31 Закону про страхування

3.6

Прийняття страховиком (перестраховиком) ризиків в перестрахування з тих видів страхування, за якими він здійснює діяльність

 

 

 

 

Пункт 2.12 розділу 2 Ліцумов N 40

3.7

Виконання страховиком обов'язку укласти договір перестрахування, якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного капіталу, сформованих вільних резервів та страхових резервів

 

 

 

 

Частина чотирнадцята статті 30 Закону про страхування,
пункт 2.19 розділу 2 Ліцумов N 40

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки суб'єкт господарювання письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону про нагляд і контроль

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд і контроль

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону про нагляд і контроль

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 Закону про нагляд і контроль

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарювання, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами цього Акта перевірки

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від суб'єкта господарювання, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному суб'єкті господарювання.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення

Назва нормативно-правового акта

Затверджено

вид нормативно-правового акта та назва органу

дата та номер нормативно-правового акта

Закони України

1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

від 12.07.2001 N 2664-III

2

Закон про страхування

Про страхування

Закон України

від 07.03.96 N 85/96-ВР

3

Закон про ОСЦВВНТЗ

Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Закон України

від 01.07.2004 N 1961-IV

4

Закон про ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

від 02.03.2015 N 222-VIII

5

Закон про б/о

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Закон України

від 16.07.99 N 996-XIV

6

Закон про с/г

Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

Закон України

від 09.02.2012 N 4391-VI

7

Закон про нагляд і контроль

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

від 05.04.2007 N 877-V

Постанови Кабінету Міністрів України

8

Постанова N 671

Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

постанова Кабінету Міністрів України

від 23.07.2008 N 671

9

Порядок та правила N 953

Порядок та правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

Постанова Кабінету Міністрів України

від 23.06.2003 N 953

10

Порядок та умови обов'язкового страхування

Порядок і правила проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації

постанова Кабінету Міністрів України

від 12.10.2002 N 1535

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

постанова Кабінету Міністрів України

від 16.11.2002 N 1788

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою

постанова Кабінету Міністрів України

від 13.11.2013 N 981

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ"

постанова Кабінету Міністрів України

від 13.11.2013 N 979

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів

постанова Кабінету Міністрів України

від 19.08.2002 N 1219

Порядок і правила обов'язкового страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України, щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

постанова Кабінету Міністрів України

від 10.11.2010 N 1033

Порядок і правила обов'язкового страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском і експлуатацією її у космічному просторі

постанова Кабінету Міністрів України

від 10.11.2010 N 1033

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів

постанова Кабінету Міністрів України

від 01.06.2002 N 733

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам

постанова Кабінету Міністрів України

від 09.07.2002 N 944

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї

постанова Кабінету Міністрів України

від 29.03.2002 N 402

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків

постанова Кабінету Міністрів України

від 23.04.2003 N 590

Порядок і правила обов'язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

постанова Кабінету Міністрів України

від 06.04.2011 N 358

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-промислового і промислового видобування та використання газу (метану) вугільних родовищ

постановою Кабінету Міністрів України

від 13.11.2013 N 980

Розпорядження Нацкомфінпослуг (Держфінпослуг)

11

Положення N 41

Положення про Державний реєстр фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 28.08.2003 N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118

12

Положення N 4934

Положення про внесення інформації про юридичних осіб, які мають намір набути статусу страховиків (перестраховиків), до Державного реєстру фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 22.11.2005 N 4934, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 15.12.2005 за N 1506/11786

14

Ліцумови N 40

Ліцензійні умови провадження страхової діяльності

розпорядження Держфінпослуг

від 28.08.2003 N 40, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за N 805/8126

15

Ліцумови N 3178

Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

розпорядження Держфінпослуг

від 23.12.2004 N 3178, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.12.2004 за N 1654/10253

16

Порядок N 39

Порядок складання звітних даних страховиків

розпорядження Держфінпослуг

від 03.02.2004 N 39, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за N 517/9116

17

Методика N 24

Методика формування резервів із страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 27.01.2004 N 24, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 16.02.2004 за N 198/8797

18

Правила N 3104

Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 17.12.2004 N 3104, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за N 19/10299

19

Положення N 741

Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 08.10.2009 N 741, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 за N 1099/17115

20

Правила N 2875

Правила розміщення страхових резервів із страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 26.11.2004 N 2875, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.12.2004 за N 1626/10225

21

Порядок и правила N 123

Порядок і правила формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду

розпорядження Держфінпослуг

від 13.11.2003 N 123, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.12.2003 за N 1107/8428

22

Вимоги N 4620

Вимоги щодо програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання для ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 15.09.2005 N 4620, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 05.10.2005 за N 1151/11431

23

Професійні вимоги N 1590

Професійні вимоги до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

розпорядження Держфінпослуг

від 13.07.2004 N 1590, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554

24

Вимоги N 295

Вимоги до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 04.02.2014 N 295, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 03.03.2014 за N 344/25121

25

Порядок та умови N 2677

Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 11.12.2012 N 2677, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 27.12.2012 за N 2206/22518

26

Положення N 2319

Положення про застосування Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

розпорядження Нацкомфінпослуг

від 20.11.2012 N 2319, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2112/22424

27

Положення N 3197

Положення про порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя

розпорядження Держфінпослуг

від 28.12.2004 N 3197, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.02.2005 за N 194/10474

 

В. о. директора департаменту
страхового регулювання та нагляду

І. Кошова

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення

N п/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1.

Організаційні характеристики діяльності адміністратора

1.1.

Відповідність найменування вимогам законодавства

 

 

 

 

ч. 3 ст. 22 ЗУ "Про НПЗ",
п. 2.11, п. 8.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.2.

Наявність свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

 

 

 

 

п. 8 р. I Положення від 28.08.2003 N 41
розділ 3, розділ 5, п. 1.3 Положення від 22.02.2005 N 3617

1.3.

Наявність:
- Ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;
- Ліцензії на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів;
- Договору(ів) з Радою(ами) фонду(ів) про адміністрування фондів та виконання їх умов

 

 

 

 

ч. 1, ч. 4 ст. 21, ч. 1 ст. 27 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.9 - п. 1.12, п. 1.14, пп. 2.3.1, п. 3.13, п. 7.1, п. 7.2, п. 8.1, п. 8.2 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.4.

Наявність відокремлених підрозділів адміністратора для провадження діяльності з адміністрування фондів

 

 

 

 

п. 6.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.5.

Наявність структурних підрозділів для провадження діяльності з адміністрування фондів (для КУА та одноосібного засновника корпоративного фонду)

 

 

 

 

пп. 2.2.3 п. 2.2, пп. 2.3.3 п. 2.3 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.6.

Перевірка легітимності поєднання діяльності з адміністрування фондів з іншими видами діяльності та повноваження органів управління адміністратора

 

 

 

 

ч. 2 ст. 21, ч. 2 ст. 23, ч. 6 ст. 27 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.13 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
п. 3.6 Положення від 22.02.2005 N 3617

1.7.

Відповідність розміру статутного капіталу вимогам чинного законодавства

 

 

 

 

ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 39 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 2.1.5 п. 2.1, пп. 2.3.2 п. 2.3 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.8.

Наявність резервного фонду

 

 

 

 

ч. 2 ст. 40 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

1.9.

Наявність кадрів відповідного кваліфікаційного рівня

 

 

 

 

ч. 2 ст. 24 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 2.1.7, пп. 2.1.8, пп. 2.2.4, пп. 2.2.5, пп. 2.3.4, пп. 2.3.5, п. 3.7, п. 3.13, пп. 3 п. 6.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
п. 1.7, п. 3.1 - п. 3.4, п. 4.1, п. 4.2 Кваліфікаційних вимог від 27.11.2003 N 137;
п. 2.2, п. 2.3, п. 3.1, п. 3.2, п. 4.2 - п. 4.5 Професійних вимог до керівників від 13.07.2004 N 1590

1.10.

Відповідність приміщення адміністратора вимогам, встановленим чинним законодавством

 

 

 

 

п. 3.4, п. 3.5, п. 3.6, п. 3.13, пп. 3 п. 6.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
п. 5.8, п. 5.9 Вимог від 22.06.2004 N 1101

1.11.

Повідомлення Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії та у документах, поданих для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, а також про застосування санкцій іншими органами державної влади

 

 

 

 

ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.10, п. 10.2 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
п. 6.1, п. 6.2, п. 6.3 Положення від 22.02.2005 N 3617;
п. 3 р. 10, п. 4, р. 10 Положення від 28.08.2003 N 41

1.12.

Формування, зберігання та облік архіву документів, на підставі яких сформована система ПО, а також документів, які стали підставою для внесення змін до неї, документів, які були створені в результаті обробки даних системи ПО

 

 

 

 

ч. 5 ст. 25 ЗУ "Про НПЗ";
п. 2 р. VI Положення від 03.12.2013 N 4400;
пп. 2.1.8, п. 3.6, п. 3.13 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

2.

Внутрішні документи, що регламентують діяльність адміністратора

2.1.

Порядок провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів

 

 

 

 

ст. 31 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 2.1.3 п. 2.1, п. 3.3, пп. 2 п. 6.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
п. 5.5 Вимог від 22.06.2004 N 1101

3.

Технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників фонду

3.1.

Наявність діючих/ постійних ліцензій на програмний продукт та технічне забезпечення

 

 

 

 

п. 2.2, п. 3.1.3, п. 3.1.6 Вимог від 22.06.2004 N 1101;
п. 3.2, пп. 3 п. 6.1 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

3.2.

Функціональні характеристики інформаційних систем, програмного та технічного забезпечення та зміни, які були здійснені з моменту останньої перевірки ліцензіата, а також право доступу до системи ПО та інших ресурсів (комп'ютерів, обчислювальної мережі в цілому та ін.)

 

 

 

 

п. 2.1, п. 2.3, п. 2.4, пп. 3.1.1, пп. 3.1.2, пп. 3.1.4, пп. 3.1.5, п. 3.2, п. 4.4, п. 4.5, п. 5.5 - п. 5.9 Вимог від 22.06.2004 N 1101;
п. 3 р. II Положення від 03.12.2013 N 4400

3.3.

Проведення операцій, які здійснюються в системі ПО та їх відповідність до вимог чинного законодавства у сфері НПЗ

 

 

 

 

п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400

3.4.

Чи здійснювалась заміна штатного програмного забезпечення на інше (не сертифіковане) з моменту останньої перевірки ліцензіата

 

 

 

 

п 5.4. Вимог від 22.06.2004 N 1101;
п. 3.9 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

4.

Укладення пенсійних контрактів та контроль за виконанням їх умов

4.1.

Оцінка дотримання порядку укладення, виконання та розірвання пенсійних контрактів

 

 

 

 

ч. 10 ст. 6, ч. 5 ст. 20, ч. 6 ст. 20, ст. 55, ст. 56, ст. 57, ч. 1, 2, 3 ст. 58 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400

4.2.

Оцінка відповідності осіб, з якими укладено пенсійні контракти, чинному законодавству та статуту фонду

 

 

 

 

ч. 2 ст. 7, ч. 1, 2, 3 ст. 55 ЗУ "Про НПЗ"

5.

Порядок укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк

5.1.

Оцінка дотримання порядку та умов укладення та виконання договорів про виплату пенсії на визначений строк

 

 

 

 

ч. 1 ст. 63, ч. 1, ч. 3 ст. 64 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 6 п. 1 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400

5.2.

Дотримання встановленого чинним законодавством порядку припинення фондів шляхом приєднання або злиття

 

 

 

 

ч. 5 ст. 6, ч. 9 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ",
роз. 3 Порядку від 29.08.2006 N 6154

6.

Використання пенсійних активів

6.1.

Оцінка обґрунтованості та використання пенсійних активів для:

 

 

 

 

ст. 30, ст. 42, ч. 7 ст. 45, ч. 5, ч. 7 ст. 47, ч. 1 ст. 48 ЗУ "Про НПЗ";
Розпорядження від 04.12.2012 N 2541

6.1.1

оплати послуг адміністратора, включаючи оплату рекламних та агентських послуг, пов'язаних з функціонуванням фонду, та витрат на оприлюднення інформації про його діяльність, передбаченої ЗУ "Про НПЗ"

 

 

 

 

 

6.1.2

сплати винагороди за надання послуг з управління активами фонду

 

 

 

 

 

6.1.3

оплати послуг зберігача

 

 

 

 

 

6.1.4

оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок фонду

 

 

 

 

 

6.1.5

оплати послуг торговців цінними паперами (посередників), витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на активи фонду

 

 

 

 

 

6.1.6

оплати інших послуг, здійснення яких прямо передбачено ЗУ "Про НПЗ" або нормативно-правовими актами з питань недержавного пенсійного забезпечення та на оплату яких можуть бути використані пенсійні активи

 

 

 

 

 

6.2.

Відсутність використання пенсійних активів для покриття витрат, пов'язаних з діяльністю ради фонду, проведенням зборів засновників, оплати послуг консультантів з інвестиційних питань та сплати пені учасникам фондів

 

 

 

 

ч. 5 ст. 6, ч. 9 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 12, п. 3, р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;
роз.3 Порядку від 29.08.2006 N 6154

6.3

Обґрунтованість інших витрат та їх розмірів, передбачених чинним законодавством

 

 

 

 

п. 9 ч. 1 ст. 48 ЗУ "Про НПЗ"

6.4

Своєчасність використання пенсійних активів

 

 

 

 

ч. 5 ст. 49 ЗУ "Про НПЗ"

7.

Агентські та рекламні послуги, пов'язані з діяльністю фонду

7.1

Наявність договорів доручення про надання агентських послуг, укладених адміністратором з особами, що надають агентські послуги

 

 

 

 

ч. 1, ч. 3 ст. 54 ЗУ "Про НПЗ"

7.2

Ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги

 

 

 

 

ч. 2, ч. 4 ст. 54 ЗУ "Про НПЗ"

7.3

Погодження рекламних матеріалів з Нацкомфінпослуг та розміщення погоджених рекламних матеріалів

 

 

 

 

ч. 4, ч. 7 ст. 53 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.3, п. 1.4, п. 1.5, п. 2.1, п. 2.9 Порядку від 29.12.2003 N 187

8.

Інформування щодо адміністрування фонду(ів) ради фонду(ів), Нацкомфінпослуг, державних органів, учасників та вкладників фонду(ів)

8.1

Надання інформації до Нацкомфінпослуг щодо укладення договорів про адміністрування фонду, про управління активами фонду, про обслуговування фонду зберігачем в порядку, передбаченому чинним законодавством

 

 

 

 

п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7 Порядку від 25.12.2003 N 178

8.2

Надання інформації Нацкомфінпослуг, радам фондів, з якими укладено договори про адміністрування, вкладникам, учасникам фондів щодо зміни місцезнаходження адміністратора та (або) зміну місцезнаходження відокремлених підрозділів адміністратора або зміну приміщення, в якому розміщується відокремлений підрозділ

 

 

 

 

п. 3.8, п. 6.6 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

8.3

Надання інформації до Нацкомфінпослуг про збори засновників фонду, що не відбулись

 

 

 

 

п. 2.3, гл. 2 Порядку від 18.07.2013 N 2363

8.4

Надання інформації до Нацкомфінпослуг про зміну розміру власного капіталу

 

 

 

 

ч. 3, ч. 4 ст. 27, ч. 3, ч. 4 ст. 39 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.12 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

8.5

Надання інформації засновниками адміністратора про його ліквідацію або реорганізацію

 

 

 

 

ч. 1 ст. 32 ЗУ "Про НПЗ"

8.6

Надання до Нацкомфінпослуг реєстру осіб, які надають агентські послуги

 

 

 

 

ч. 5 ст. 54 ЗУ "Про НПЗ"

8.7

Надання інформації до Нацкомфінпослуг про утворення ради фонду та зміни у її складі згідно з вимогами чинного законодавства

 

 

 

 

ч. 8 ст. 13 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.5, п. 1.7, п. 2 Порядку від 18.12.2003 N 169

8.8

Надання інформації до Нацкомфінпослуг про рішення засновників та ради фонду

 

 

 

 

ч. 8 ст. 13 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.5, п. 1.7, п. 2 Порядку від 18.12.2003 N 169

8.9

Надання інформації за запитами державних органів

 

 

 

 

п. 4 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400

8.10

Надання інформації, пов'язаної зі смертю учасника фонду

 

 

 

 

ч. 3 ст. 66 ЗУ "Про НПЗ"

8.11

Інформування Нацкомфінпослуг про ліквідацію відокремленого підрозділу, який провадив діяльність з адміністрування пенсійних фондів, або про припинення провадження такої діяльності відокремленим підрозділом

 

 

 

 

п. 6.7 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118

9.

Оприлюднення інформації з недержавного пенсійного забезпечення

9.1

Відповідність інформації, що оприлюднювалась, вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 53 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.2, п. 1.3, п. 2.1, п. 2.2, п. 3.1 Положення від 16.12.2004 N 3100;
Положення від 27.10.2011 N 674

10

Ведення системи ПО на базі запропонованого інформаційно-програмного продукту з використанням облікових даних системи ПО

10.1

Формування та ведення окремої системи ПО для кожного фонду, з яким адміністратором укладено відповідний договір про адміністрування

 

 

 

 

п. 3 р. I Положення від 03.12.2013 N 4400

10.2

Формування та відкриття облікових карток, передбачених нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг, а також ІПР учасників фонду

 

 

 

 

ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 25 ЗУ "Про НПЗ";
п. 6 р. III Положення від 03.12.2013 N 4400

10.3

Облік та розподіл пенсійних внесків та відображення внесків на ІПР учасника

 

 

 

 

ст. 50 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 3 п. 3 р. IV, п. 7 р. III Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.4

Розрахунок чистої вартості одиниці пенсійних активів та кількості одиниць пенсійних активів.

 

 

 

 

ч. 2, ч. 4 ст. 51 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 1, 2 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.5

Облік здійснення та порядок розрахунку пенсійних виплат: одноразової пенсійної виплати (у всіх випадках, передбачених ЗУ "Про НПЗ"):

 

 

 

 

ст. 60, ст. 61, ст. 63, ст. 64, ст. 65 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 6 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.5.1

пенсії на визначений строк (з розрахунком розміру пенсійної виплати учаснику);

 

 

 

 

ст. 60, ст. 61, ст. 63, ст. 64, ст. 65 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 6 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.5.2.

відображення інформації про здійснення пенсійних виплат на індивідуальному пенсійному рахунку учасника

 

 

 

 

ст. 60, ст. 61, ст. 63, ст. 64, ст. 65 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 6 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.6

Переведення пенсійних коштів учасників фонду (у всіх випадках, передбачених ЗУ "Про НПЗ") та відображення інформації про переведення коштів учасників на їх ІПР

 

 

 

 

ч. 9 ст. 8, ч. 4, ч. 6 ст. 22 ЗУ "Про НПЗ";
пп. 7, 8 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;
розділ 1
, 2 Вимог від 18.01.2007 N 6662;

10.7

Закриття ІПР учасника фонду

 

 

 

 

пп. 13 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.8

Надання інформації із системи ПО, включаючи формування та надання звітності з недержавного пенсійного забезпечення

 

 

 

 

п. 9 р. II Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.9

Ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги пенсійному фонду

 

 

 

 

пп. 2 п. 6 р. III Положення від 03.12.2013 N 4400;
ст. 5 ЗУ "Про НПЗ";

10.10

Формування учасникам фонду виписок із їх ІПР та надання іншої інформації, передбаченої законодавством

 

 

 

 

ч. 6 ст. 25, ч. 7 ст. 52, ч. 2 ст. 64 ЗУ "Про НПЗ";
п. 4 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

10.11

Розрахунок сум податку на доходи фізичних осіб, що утримується з пенсійних виплат

 

 

 

 

пп. 6 п. 3 р. IV Положення від 03.12.2013 N 4400;

11

Передача системи ПО іншому адміністратору

11.1

Дотримання встановленого законодавством порядку передачі системи ПО іншому адміністратору

 

 

 

 

ст. 26, ч. 5 ст. 28 ЗУ "Про НПЗ";
розділ 1, 3, 4 Вимог від 18.01.2007 N 6662;
р. V Положення від 03.12.2013 N 4400;

11.2

Оплата послуг адміністратора, який передає систему ПО

 

 

 

 

ст. 26, ч. 5 ст. 28 ЗУ "Про НПЗ";
розділ 1, 3, 4 Вимог від 18.01.2007 N 6662;
п. 4 р. V Положення від 03.12.2013 N 4400;

12

Тимчасове призначення адміністратора

12.1

Дотримання встановленого чинним законодавством порядку тимчасового призначення адміністратора

 

 

 

 

п. 3.3 Порядку тимчасового від 03.09.2004 N 2263

12.2

Оплата послуг тимчасового адміністратора

 

 

 

 

ч. 3 ст. 29, ст. 48 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.2, п. 4.3 Порядку від 03.09.2004 N 2263

12.3

Дотримання встановленої чинним законодавством процедури припинення рішення Нацкомфінпослуг про тимчасове призначення адміністратора

 

 

 

 

ч. 4 ст. 29 ЗУ "Про НПЗ";
п. 6.1 Порядку від 03.09.2004 N 2263

13

Сплата пені учасникам фондів (їх спадкоємцям) адміністратором

13.1

Дотримання встановленого чинним законодавством порядку сплати пені адміністратором

 

 

 

 

ч. 4 ст. 58, ч. 7 ст. 62, ч. 3 ст. 63, ч. 4 ст. 65 ЗУ "Про НПЗ"

14

Звітність з недержавного пенсійного забезпечення

14.1

Дотримання порядку подання адміністратором звітності з недержавного пенсійного забезпечення до Нацкомфінпослуг та рад фондів

 

 

 

 

ч. 1 ст. 52 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.11 Ліцензійних умов від 13.11.2003 N 118;
Положення від 27.10.2011 N 674,

14.2

Перевірка достовірності інформації, поданої в звітності про діяльність фонду (окремо по кожному фонду)

 

 

 

 

ст. 5 ЗУ "Про НПЗ";
Положення від 27.10.2011 N 674

14.3

Перевірка достовірності звітності про здійснення діяльності з адміністрування фонду

 

 

 

 

Положення від 27.10.2011 N 674

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік питань для контролю дій перевіряючих

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2664-III

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

12.07.2001 N 2664-III

1.2

ЗУ NN 1057- IV

Про недержавне пенсійне забезпечення

Закон України

09.07.2003 N 1057-IV

2

Нормативно-правові акти Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг

2.1

Розпорядження Держфінпослуг N 41

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

28.08.2003 N 41, зареєстровано в Мінюсті 11.09.2003 за N 797/8118

2.2

Розпорядження Держфінпослуг N 139

Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг

27.11.2003 N 139, зареєстровано в Мінюсті 16.12.2003 за N 1165/8486

2.3

Розпорядження Нацкомфінпослуг N 2362

Про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем

Розпорядження Нацкомфінпослуг

18.07.2013 N 2362, зареєстровано в Мінюсті 26.09.2013 за N 1665/24197

2.4

Розпорядження Держфінпослуг N 6154

Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

29.08.2006 N 6154, зареєстровано в Мінюсті 19.09.2006 за N 058/12932

2.5

Розпорядження Держфінпослуг N 127

Про затвердження Порядку внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про пенсійні фонди, які створені до набрання чинності Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"

Розпорядження Держфінпослуг

18.11.2003 N 127, зареєстровано в Мінюсті 05.12.2003 за N 1124/8445

2.6

Розпорядження Держфінпослуг N 169

Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг

18.12.2003 N 169, зареєстровано в Мінюсті 10.01.2004 за N 22/8621

2.7

Розпорядження Держфінпослуг N 137

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

27.11.2003 N 137, зареєстровано в Мінюсті 16.12.2003 за N 1164/8485

2.8

Розпорядження Держфінпослуг N 2263

Про затвердження Порядку тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

03.09.2004 N 2263, зареєстровано в Мінюсті 20.09.2004 за N 1188/9787

 

В. о. директора департаменту
регулювання та нагляду за установами
недержавного пенсійного забезпечення

І. Хоружа

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N п/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері недержавного пенсійного забезпечення

N п/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1.

Організаційні характеристики діяльності фонду

1.1.

Наявність свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; свідоцтва про реєстрацію фінансової установи, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій (установ)

 

 

 

 

ч. 1, ч. 2 ст. 11, ч. 4 ст. 6 ЗУ "Про НПЗ",
Положення від 28.08.2003 N 41

1.2.

Зміни до статуту фонду, пенсійних схем, інвестиційної декларації

 

 

 

 

ст. 9, ст. 10, ч. 4 ст. 6 ЗУ "Про НПЗ",
п. 1.5, п. 2.6, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5 Положення від 27.11.2003 N 139,
Положення від 18.07.2013 N 2362

1.3.

Повідомлення Нацкомфінпослуг про зміни даних, зазначених у документах, поданих для внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ, а також про застосування іншими органами державної влади санкцій

 

 

 

 

п. 7.2 Положення від 12.10.2004 N 2534,
п. 3 розділу 10, п. 4 розділу 10 Положення від 28.08.2003 N 41

2.

Відповідність засновників фонду, роботодавців-платників та осіб, що надають послуги фонду, до вимог чинного законодавства

2.1.

Дотримання вимог чинного законодавства щодо пов'язаних осіб

 

 

 

 

ч. 5, 6, 7 ст. 8; ст. 21; ч. 4 ст. 34, ч. 4 ст. 14; п. 5 ч. 2 ст. 13; ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 44; ч. 1 ст. 22 ЗУ "Про НПЗ"

2.2.

Відповідність набуття статусу засновника вимогам чинного законодавства

 

 

 

 

ч. 1, 3, 7, 8, 10 ст. 8, ч. 11 ст. 6 ЗУ "Про НПЗ"

2.3.

Дотримання процедури виходу засновника із складу засновників фонду

 

 

 

 

ч. 8, 10 ст. 8, ч. 10 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ"

2.4.

Відповідність набуття статусу роботодавця-платника до вимог чинного законодавства

 

 

 

 

ч. 2, 3, 4 ст. 8 ЗУ "Про НПЗ"

2.5.

Дотримання процедури виходу роботодавця-платника

 

 

 

 

ч. 8, 10 ст. 8, ч. 10 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ"

3.

Формування та повноваження ради фонду

3.1.

Своєчасність формування складу ради фонду та відповідність діючого складу ради фонду до списку членів ради фонду поданому до Нацкомфінпослуг

 

 

 

 

ч. 1 ст. 12, ч. 1, 2, 3, 5 ст. 13 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.2, п. 1.3, п. 1.4, п. 1.6, п. 2.1, п. 2.2, п. 2.3, п. 2.4, п. 2.5 Порядку від 18.12.2003 N 169,
п. 1.7, п. 2.1 Кваліфікаційних вимог до членів рад НПФ від 27.11.2003 N 137

3.2.

Своєчасність та правомочність проведення засідань ради фонду, дотримання вимог чинного законодавства щодо процедури скликання ради фонду, а також відповідність прийнятих на засіданнях ради фонду рішень до її компетенції

 

 

 

 

ст. 14, ч. 1, 2 ст. 15 ЗУ "Про НПЗ"

3.3.

Своєчасність та порядок інформування осіб, які надають послуги фонду, учасників фонду та інших осіб про рішення, прийняті на засіданнях ради фонду

 

 

 

 

ч. 3 ст. 15 ЗУ "Про НПЗ"

3.4.

Перевірка наявності договорів, укладених радою фонду з особами, які надають послуги такому фонду та їх відповідність до вимог чинного законодавства

 

 

 

 

ст. 5, ч. 2 ст. 12, ч. 4, 5 ст. 21, ч. 1, 2 ст. 36, ч. 1 ст. 45, ч. 4 ст. 60, ч. 2 ст. 44 ЗУ "Про НПЗ";
п. 1.3 Положення від 27.11.2003 N 139

3.5.

Дотримання радою фонду процедури та строків заміни осіб, що надають послуги фонду

 

 

 

 

ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 29, ст. 37, ч. 2, 3, 4, 5 ст. 45 ЗУ "Про НПЗ"

3.6.

Дотримання радою фонду процедури розробки та реєстрації інвестиційної декларації

 

 

 

 

ст. 10 ЗУ "Про НПЗ";
п. 2.4, п. 2.5, п. 2.6, п. 2.7, п. 4.1, п. 4.5 Положення від 27.11.2003 N 139

3.7.

Дотримання радою фонду процедури та строків укладення договору про адміністрування фонду тимчасовим адміністратором

 

 

 

 

ч. 4 ст. 29 ЗУ "Про НПЗ";
п. 3.1, п. 3.2 Порядку від 03.09.2004 N 2263

4.

Проведення зборів засновників фонду та прийняття рішень, віднесених до їх компетенції згідно статуту фонду та чинного законодавства

4.1.

Своєчасність, правомочність, порядок проведення зборів засновників фонду, а також легітимність прийнятих на зборах засновників рішень

 

 

 

 

ч. 1, 2, 3 ст. 16, ч. 10 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ"

4.2.

Своєчасність, правомочність, порядок проведення зборів засновників шляхом опитування (якщо таке визначено статутом фонду), а також легітимність прийнятих на таких зборах засновників рішень

 

 

 

 

ч. 4 ст. 16 ЗУ "Про НПЗ";
від 11.12.2003 N 161

4.3.

Своєчасність інформування учасників фонду про рішення, прийняті на зборах засновників фонду

 

 

 

 

ч. 5 ст. 16 ЗУ "Про НПЗ";
п. 2.3 Положення від 17.08.2004 N 2080

5.

Припинення фондів

5.1.

Дотримання встановленого чинним законодавством порядку ліквідації фондів

 

 

 

 

ч. 12 ст. 6, ст. 17, ст. 18, ч. 10 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ",
розділ 2 Порядку від 29.08.2006 N 6154

5.2.

Дотримання встановленого чинним законодавством порядку припинення фондів шляхом приєднання або злиття

 

 

 

 

ч. 5 ст. 6, ч. 9 ст. 20 ЗУ "Про НПЗ",
розділ 3 Порядку від 29.08.2006 N 6154

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 ЗУ N 877-V

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 ЗУ N 877-V

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 ЗУ N 877-V

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 ЗУ N 877-V

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

ЗУ N 2664-III

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

12.07.2001 N 2664-III

1.2

ЗУ NN 1057-IV

Про недержавне пенсійне забезпечення

Закон України

09.07.2003 N 1057-IV

2

Нормативно-правові акти Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг

2.1

Розпорядження Держфінпослуг N 41

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

28.08.2003 N 41, зареєстровано в Мінюсті 11.09.2003 за N 797/8118

2.2

Розпорядження Держфінпослуг N 139

Про затвердження Положення про інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг

27.11.2003 N 139, зареєстровано в Мінюсті 16.12.2003 за N 1165/8486

2.3

Розпорядження Нацкомфінпослуг N 2362

Про погодження статуту недержавного пенсійного фонду та реєстрацію пенсійних схем

Розпорядження Нацкомфінпослуг

18.07.2013 N 2362, зареєстровано в Мінюсті 26.09.2013 за N 1665/24197

2.4

Розпорядження Держфінпослуг N 6154

Про затвердження Порядку здійснення окремих дій, пов'язаних із припиненням недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

29.08.2006 N 6154, зареєстровано в Мінюсті 19.09.2006 за N 058/12932

2.5

Розпорядження Держфінпослуг N 169

Про затвердження Порядку погодження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг членів ради недержавного пенсійного фонду

Розпорядження Держфінпослуг

18.12.2003 N 169, зареєстровано в Мінюсті 10.01.2004 за N 22/8621

2.6

Розпорядження Держфінпослуг N 137

Про затвердження Кваліфікаційних вимог до членів рад недержавних пенсійних фондів та фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

27.11.2003 N 137, зареєстровано в Мінюсті 16.12.2003 за N 1164/8485

2.7

Розпорядження Держфінпослуг N 2263

Про затвердження Порядку тимчасового призначення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг адміністратора недержавних пенсійних фондів

Розпорядження Держфінпослуг

03.09.2004 N 2263, зареєстровано в Мінюсті 20.09.2004 за N 1188/9787

 

В. о. директора департаменту
регулювання та нагляду за установами
недержавного пенсійного забезпечення

І. Хоружа

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства на ринку кредитних спілок

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1.

Відповідність кредитній спілці вимогам до фінансових установ

1.1.

Відповідність установчих документів вимогам законодавства.

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 1 розділу IV Розпорядження N 41

1.2.

Органи управління кредитної спілки повинні бути створені відповідно до вимог Закону України "Про кредитні спілки"

 

 

 

 

Пункт 1 частини першої розділу IX Розпорядження N 41

1.3.

Вступний та обов'язковий пайовий внески повинні бути внесені всіма засновниками (членами) кредитної спілки

 

 

 

 

Пункт 2 частини першої розділу IX Розпорядження N 41

1.4.

Внутрішні положення кредитної спілки повинні відповідати вимогам законодавства.

 

 

 

 

Пункт 3 частини першої розділу IX Розпорядження N 41

1.5.

Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства.

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 1 розділу IV Розпорядження N 41,
стаття 22 Закону про кредитні спілки

1.6.

Програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання кредитної спілки, пов'язане з наданням фінансових послуг, повинне відповідати вимогам законодавства.

 

 

 

 

Підпункт 4 пункту 1 розділу IV, пункт 4 частини першої розділу IX Розпорядження N 41,
пункти 3.1 - 3.5, 41 - 4.3 Розпорядження N 4122

1.7.

Відповідність керівника і головного бухгалтера кредитної спілки професійним вимогам

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 1 розділу IV Розпорядження N 41;
пункт 2.1, 2.3, 2.4 розділу 2, пункт 3.1, 3.3, 3.4 розділу 3 Розпорядження N 1590

1.8.

Наявність у кредитної спілки умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг.

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 1 розділу IV та пункт 5 розділу IX Розпорядження N 41

1.9.

Кредитна спілка зобов'язана мати сейф для зберігання грошей (грошових коштів) і документів, що унеможливлює їх викрадення (пошкодження)

 

 

 

 

Пункт 5 частини першої розділу IX Розпорядження N 41

1.10.

Організація і проведення внутрішнього аудиту (контролю), відповідно до вимог законодавства.

 

 

 

 

Частина перша статті 151 Закону про фінпослуги,
розділ II Розпорядження N 1772

1.11.

Своєчасність подання до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміни в інформації, яка подавалася для внесення інформації про особу до Державного реєстру фінансових установ внесення

 

 

 

 

Абзац сьомий пункту третього статті 8 Закону про кредитні спілки;
пункт 7 Розпорядження 116

2.

Дотримання прав споживача фінансових послуг

2.1.

Договір про надання фінансових послуг повинен відповідати вимогам законодавства.

 

 

 

 

Частина перша статті 6 Закону про фінпослуги,
частина четверта статті 11 Закону про споживачів

2.2.

Дотримання вимоги щодо заборони кредитній спілці вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривати в односторонньому порядку укладені кредитні договори у разі незгоди позичальника із пропозицією фінансової установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу.

 

 

 

 

Частина 3 статті 6 Закону про фінпослуги

2.3.

Дотримання вимоги щодо заборони кредитній спілці встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 

 

 

 

Частина четверта статті 11 Закону про споживачів

2.4.

Дотримання кредитною спілкою прав споживачів у разі відкликання споживачем згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту.

 

 

 

 

Частина шоста статті 11 Закону про споживачів

2.5.

Дотримання кредитною спілкою прав споживачів у випадку, коли споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат.

 

 

 

 

Частина восьма статті 11 Закону про споживачів

2.6.

Дотримання кредитною спілкою прав споживачів у випадку, коли споживач скористався правом дострокового повернення споживчого кредиту.

 

 

 

 

Частина восьма статті 11 Закону про споживачів

2.7.

Дотримання кредитною спілкою прав споживачів у випадку використання права на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав, або на вилучення продукції чи застосування іншої санкції.

 

 

 

 

частина десята статті 11 Закону про споживачів

2.8.

Дотримання кредитною спілкою прав споживачів при передачі третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту.

 

 

 

 

Частина тринадцята статті 11 Закону про споживачів

2.9.

Застосування кредитною спілкою вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов'язань за договором.

 

 

 

 

Підпункт 5 частини третьої статті 18 Закону про споживачів

2.10.

Дотримання кредитною спілкою визначених законодавством прав членів кредитної спілки.

 

 

 

 

Частина сьома статті 10 Закону про кредитні спілки

2.11.

Дотримання кредитною спілкою вимог законодавства у разі припинення членства фізичної особи у кредитній спілці.

 

 

 

 

Пункт 9 Розпорядження N 116

2.12.

Дотримання кредитною спілкою вимог законодавства при проведенні загальних зборів кредитної спілки.

 

 

 

 

Пункт 3 статті 14 Закону про кредитні спілки

2.13.

Кредитні спілки повертають внески (вклади) та сплачують нараховані проценти у строки, що визначені умовами договору про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитні рахунки між вкладником і кредитною спілкою.

 

 

 

 

Абзац перший пункту 3.1 розділу III Розпорядження N 821,

3

Дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок

3.1.

Кредитна спілка зобов'язана формувати резерви, дотримуватись обов'язкових критеріїв якості системи управління, нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, правил надання фінансових послуг та інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами згідно діючого законодавства.

 

 

 

 

Статті 20, 21 Закону про кредитні спілки,
частина перша статті 9 Закону про ліцензування,
пункт 2.1 розділу 2, пункти 3.1 - 3.3 розділу 3, пункт 4.1 розділу 4 Розпорядження N 7

4

Дотримання вимог законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг, яка підлягає ліцензуванню

4.1.

Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії, з дотриманням вимог діючого законодавства.

 

 

 

 

частина друга статті 7, пункти 3 - 4 частини першої статті 34 Закону про фінпослуги,
пункт 2 частини першої статті 7, частина перша статті 9 Закону про ліцензування

4.2.

Кредитна спілка зобов'язана здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, зазначену у відповідній ліцензії на підставі договору.

 

 

 

 

стаття 6 Закону про фінпослуги,
стаття 11 Закону про споживачів

5

Ведення бухгалтерського обліку та звітності, підтвердження їх достовірності

5.1.

Форми звітних даних заповнюються кредитними спілками на підставі даних бухгалтерського обліку за звітний період. Кредитна спілка зобов'язана забезпечити достовірність, повноту та правильність складання звітності.

 

 

 

 

Абзац перший розділу 3 Розпорядження N 177

5.2.

Кредитна спілка зобов'язана вести оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також статистичну звітність та подавати її в установлених порядку та обсязі органам статистики.

 

 

 

 

Абзац перший статті 22 Закону про спілки

5.3.

Кредитна спілка подає Уповноваженому органу фінансову звітність та інші звітні дані в обсягах, формах та у строки, встановлені Уповноваженим органом, а також надає на запити Уповноваженого органу необхідні пояснення щодо звітних даних.

 

 

 

 

Абзац другий частини першої статті 22 Закону про спілки

5.4.

Достовірність і повнота річної звітності кредитної спілки повинна бути підтверджена незалежним аудитором (аудиторською фірмою), визначеним загальними зборами кредитної спілки. Аудиторський висновок подається Уповноваженому органу та представляється загальним зборам кредитної спілки.

 

 

 

 

Абзац четвертий частини першої статті 22 Закону про спілки

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону про нагляд

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону про нагляд

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 Закону про нагляд

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

12 липня 2001 року N 2664-III

1.2

Закон про нагляд

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

Закон про ліцензування

Про ліцензування видів господарської діяльності

Закон України

02 березня 2015 року N 222-VIII

1.4

Закон про споживачів

Про захист прав споживачів

Закон України

12 травня 1991 року N 1023-XII

1.5

Закон про спілки

Про кредитні спілки

Закон України

 

2

Нормативно-правові акти Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг

2.1

Розпорядження N 41

Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

28 серпня 2003 року N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118

2.2

Розпорядження N 116

Перелік внутрішніх положень та процедур кредитної спілки

Розпорядження Держфінпослуг

11 листопада 2003 року N 116, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2003 року за N 1078/8399

2.3

Розпорядження N 4122

Вимоги до програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання кредитних спілок, пов'язаного з наданням фінансових послуг

Розпорядження Держфінпослуг

03 червня 2005 року N 4122, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04 липня 2005 року за N 707/10987

2.4

Розпорядження N 1590

Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

13 липня 2004 року N 1590, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 955/9554

2.5

Розпорядження N 7

Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

Розпорядження Держфінпослуг

16 січня 2004 року N 7, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2004 року за N 148/8747

2.6

Розпорядження N 177

Порядок складання та подання звітності кредитними спілками та об'єднаними кредитними спілками до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження Держфінпослуг

25 грудня 2003 року N 177, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за N 69/8668

2.7

Розпорядження N 1772

Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 N 1772

Розпорядження Нацкомфінпослуг

05.06.2014 N 1772, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за N 885/25662

2.8

Розпорядження N 821

Правила здійснення депозитних операцій кредитних спілок

Розпорядження Держфінпослуг

30.12.2011 N 821, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за N 211/20524

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за кредитними установами
та бюро кредитних історій

Л. Мендрул

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)

  

АКТ
перевірки дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства на ринку кредитних установ

(Акт перевірки)

  

Особи, що беруть участь у перевірці:

посадові особи Нацкомфінпослуг:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інші особи:

N з/п

Прізвище, ім'я та по батькові

Найменування посади

 

 

 

 

 

 

  

Перелік питань, що підлягають перевірці дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства з надання послуг з фінансових послуг

N з/п

Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства

Так1

Ні2

НВ3

НП4

Нормативне обґрунтування

1

Відповідність кредитної установи вимогам до фінансових установ

1.1

Відповідність установчих документів вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 1 пункту 1 розділу IV Положення N 41

1.2

Наявність затверджених уповноваженим органом примірних договорів зі споживачами фінансових послуг, які відповідають вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 2 пункту 1 розділу IV Положення N 41,
пункт 3.6 Ліцумов

1.3

Відповідність внутрішніх правил надання фінансових кредитів за рахунок власних та/або залучених коштів вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 1 розділу VII Положення N 41

1.4

Наявність системи бухгалтерського обліку, що відповідає вимогам законодавства

 

 

 

 

Підпункт 3 пункту 1 розділу IV Положення N 41,
стаття 14 Закону про фінпослуги,
пункт 3.5 Ліцумов

1.5

Відповідність керівника кредитної установи професійним вимогам

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 1 розділу IV Положення N 41;
пункт 2.1, 2.3, 2.4 розділу 2 Розпорядження N 1590,
пункт 3.11 Ліцумов

1.6

Відповідність головного бухгалтера кредитної установи професійним вимогам

 

 

 

 

Підпункт 6 пункту 1 розділу IV Положення N 41;
пункт 3.1, 3.3, 3.4 розділу 3 Розпорядження N 1590;
пункт 3.11 Ліцумов

1.7

Наявність у кредитної установи умов, необхідних для надання споживачам фінансових послуг, а саме:

Х

Х

Х

Х

Підпункт 7 пункту 1 розділу IV Положення N 41

1.7.1

власного або орендованого приміщення з обмеженим доступом за місцезнаходженням, зазначеним в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 1 розділу IV та пункт 6 розділу X Положення N 41;
пункт 3.6 та 3.10 Ліцумов

1.7.2

відповідної комп'ютерної техніки, яка дає змогу забезпечити виконання вимог щодо подання до Нацкомфінпослуг інформації, встановленої законодавством, що регулює діяльність з надання фінансових послуг, та засобів зв'язку (телефону, Інтернету, електронної пошти).

 

 

 

 

Підпункт 7 пункту 1 розділу IV Положення N 41;
пункт 3.4 та 3.10 Ліцумов

1.8

Дотримання кредитною установою вимоги щодо забезпеченості сейфом

 

 

 

 

Пункт 6 розділу X Положення N 41;
пункт 3.5 Ліцумов

1.9

Облікова та реєструюча система кредитної установи відповідати вимогам законодавства

 

 

 

 

Пункт 2 розділу X Положення N 41

1.10

Дотримання вимог щодо суміщення видів діяльності

 

 

 

 

Пункт 2.2 розділу 2 Положення N 1515

1.11

Організація і проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог законодавства

 

 

 

 

Частина 1 статті 151 Закону про фінпослуги,
розділ II Розпорядження N 1772

1.12

Своєчасність подання до Нацкомфінпослуг змін та/або доповнень до інформації, яка подавалася для внесення до Державного реєстру фінансових установ та/або отримання ліцензії

 

 

 

 

Пункт 1 розділу XVII Положення N 41;
пункт 3.12, 3.13 Ліцумов

2.

Дотримання прав споживача фінансових послуг

2.1

Відповідність надання фінансових послуг вимогам законодавства

Х

Х

Х

Х

 

2.1.1

Відповідність змісту укладених договорів про надання фінансових послуг вимогам законодавства

 

 

 

 

Частина 1 статті 6 ЗУ Закону про фінпослуги,
частина четверта статті 11 Закону про споживачів

2.1.2

Дотримання вимоги щодо заборони кредитній установі вимагати дострокового погашення несплаченої частини боргу за кредитом та розривання в односторонньому порядку укладених кредитних договорів у разі незгоди позичальника із пропозицією кредитної установи збільшити процентну ставку або інший платіж, передбачений кредитним договором або графіком погашення боргу

 

 

 

 

Частина 3 статті 6 Закону про фінпослуги

2.1.3

Дотримання вимоги щодо заборони кредитній установі встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні Закону про фінпослуги

 

 

 

 

Частина четверта статті 11 Закону про споживачів

2.1.4

Дотримання кредитною установою прав споживачів у разі відкликання споживачем згоди на укладення договору про надання споживчого кредиту

 

 

 

 

Частина шоста статті 11 Закону про споживачів

2.1.5

Дотримання кредитною установою прав споживачів у випадку, коли споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат

 

 

 

 

Частина восьма статті 11 Закону про споживачів

2.1.6

Дотримання кредитною установою прав споживачів у випадку, коли споживач скористався правом дострокового повернення споживчого кредиту

 

 

 

 

Частина восьма статті 11 Закону про споживачів

2.1.7

Дотримання кредитною установою прав споживачів у випадку, коли кредитна установа одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту, строк виплати якого ще не настав

 

 

 

 

Частина десята статті 11 Закону про споживачів

2.1.8

Дотримання кредитною установою прав споживачів при передачі третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту.

 

 

 

 

Частина тринадцята статті 11 Закону про споживачів

2.1.9

Дотримання кредитною установою вимог по забороні заборони встановлювати та/або нараховувати споживачам непропорційно велику суму компенсації (понад п'ятдесят відсотків вартості кредиту) у разі невиконання ним зобов'язань за договором.

 

 

 

 

Підпункт 5 частини третьої статті 18 Закону про споживачів

3

Фінансовий стан та достовірність звітних даних

3.1

Власний капітал кредитної установи має підтримуватися у розмірі, не меншому, ніж необхідний на момент подання заяви про внесення інформації до Державного реєстру фінансових установ

 

 

 

 

Пункт 7 розділу X Положення N 41,
пункт 3.8 Ліцумов

3.2

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність кредитної установи

 

 

 

 

Пункт 13 розділу II Розпорядження N 6832,

3.3

Нормативне значення коефіцієнта платоспроможності не може бути меншим, ніж 10 відсотків.

 

 

 

 

Пункт 2.5 глави 2 Положення N 6261;
пункт 3.3 Ліцумов

3.4

Кредитна установа не може нести ризик стосовно однієї особи, що перевищує 15 % власного капіталу.

 

 

 

 

Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Положення N 6162;
пункт 3.3 Ліцумов

3.5

Кредитна установа не може нести ризик стосовно групи пов'язаних осіб, що перевищує 20 % власного капіталу.

 

 

 

 

Підпункт 3.1.2 пункту 3.1 глави 3 Положення N 6162;
пункт 3.3 Ліцумов;

3.6

Кредитна установа не може нести великі ризики, що в сумі перевищують восьмикратний розмір власного капіталу.

 

 

 

 

Підпункт 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Положення N 6162;
пункт 3.3 Ліцумов

3.7

Дотримання кредитною установою вимоги щодо складових власного капіталу

 

 

 

 

Пункт 2.5 глави 2, пункт 3.2 глави 3 Положення N 6162;
пункт 3.3 Ліцумов

3.8

Показник нормативу короткострокової ліквідності повинен бути не менше ніж 20 відсотків.

 

 

 

 

Підпункт 4.1.4. пункту 4.1 глави 4 Положення N 6162;
пункт 3.3 Ліцумов

3.9

Дотримання кредитною установою вимоги щодо подання нерегулярних звітних даних

 

 

 

 

Пункт 9 розділу II Розпорядження N 6832

ОПИС ВИЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС ПЕРЕВІРКИ

N з/п

НА5, вимоги якого порушено

Детальний опис виявленого порушення

реквізити норми

позначення НА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ДІЙ ПЕРЕВІРЯЮЧИХ

N з/п

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства

Так1

Ні2

НВ3

Нормативне обґрунтування

1

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не пізніш як за 10 календарних днів до її початку

 

 

 

частина четверта статті 5 Закону про нагляд

2

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують перевіряючих, пред'явлено

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд

3

Копію направлення на перевірку надано

 

 

  

частина п'ята статті 7, абзац третій частини першої статті 10 Закону про нагляд

4

Перед початком здійснення перевірки перевіряючими внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)

 

 

 

частина дванадцята статті 4 Закону про нагляд

5

Під час позапланової перевірки з'ясовувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У направленні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки

 

 

 

частина перша статті 6 Закону про нагляд

ПОЯСНЕННЯ, ЗАУВАЖЕННЯ АБО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕНОЇ ПЕРЕВІРКИ ТА СКЛАДЕНОГО АКТА ПЕРЕВІРКИ

N з/п

Опис пояснень, зауважень або заперечень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей Акт перевірки складено у 2-х примірниках, один з яких надається під підпис про отримання посадовій або уповноваженій особі суб'єкта господарської діяльності, а інший - залишається в Нацкомфінпослуг

ПІДПИСИ ОСІБ, ЩО БРАЛИ УЧАСТЬ У ПЕРЕВІРЦІ

Посадові особи Нацкомфінпослуг:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарської діяльності, треті особи:

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього Акта перевірки на сторінках отримано  

________________________
(посада)

____________
(підпис, дата)

____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарської діяльності, третіми особами цього Акта перевірки
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ПОЯСНЕННЯ ДО ПОЗНАЧЕНЬ, ВИКОРИСТАНИХ У ЦЬОМУ АКТІ ПЕРЕВІРКИ

1 "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє.

2 "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє.

3 "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що перевіряється/осіб, що здійснюють перевірку.

4 "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті.

5 "НА" - нормативно-правовий акт або нормативний документ, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо).

Нормативні документи, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки

N з/п

Позначення НА

Назва НА

Затверджено

вид документа та назва органу

дата та номер документа

1

Закони України

1.1

Закон про фінпослуги

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Закон України

12 липня 2001 року N 2664-III

1.2

Закон про нагляд

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України

05 квітня 2007 року N 877-V

1.3

Закон про споживачів

Про захист прав споживачів

Закон України

12 травня 1991 року N 1023-XII

2

Нормативно-правові акти Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг

2.1

Положення N 41

Про затвердження Положення про Державний реєстр фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

28 серпня 2003 року N 41, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2003 року за N 797/8118

2.2

Ліцумови

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами

Розпорядження Держфінпослуг

18 жовтня 2005 року N 4802, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 грудня 2005 року за N 1459/11739

2.3

Розпорядження N 1590

Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ

Розпорядження Держфінпослуг

13 липня 2004 року N 1590, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2004 року за N 955/9554

2.4

Розпорядження N 71

 

Розпорядження Держфінпослуг

28 вересня 2006 року N 6261, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2006 року за N 1221/13095

2.5

Розпорядження N 6832

Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Розпорядження Держфінпослуг

19 лютого 2007 року N 6832, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 16 березня 2007 року за N 234/13501

 

Розпорядження N 1772

Порядок проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 N 1772

Розпорядження Нацкомфінпослуг

05.06.2014 N 1772, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за N 885/25662

2.6

Положення N 1515

Про затвердження Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових установ з надання певних видів фінансових послуг

Розпорядження Держфінпослуг

08 липня 2004 року N 1515, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за N 933/9532

 

Директор департаменту регулювання
та нагляду за кредитними установами
та бюро кредитних історій

Л. Мендрул

 
* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект розпорядження Нацкомфінпослуг "Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг" (далі - проект розпорядження) розроблене на виконання пункту 7 частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Цілями прийняття акта є затвердження уніфікованих форм актів перевірки, що складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання в частині дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативою розроблення та прийняття акта є залишення існуючого стану речей. Однак, питання щодо затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг залишиться невирішеним.

Інші альтернативні варіанти відсутні.

Способом досягнення зазначених цілей, обраним Нацкомфінпослуг, є затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Перевагою обраного способу є покращення бізнес-клімату на ринках фінансових послуг.

4. Опис механізму, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом акту передбачено уніфіковані форми актів перевірки, що складаються за результатами перевірок суб'єктів господарювання в частині дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Акти визначають умови проведення перевірок Нацкомфінпослуг суб'єктів господарювання щодо додержання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг, а також забезпечує підвищення ефективності державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері надання фінансових послуг.

Розроблені уніфіковані форми актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг впорядковують організацію та регламентують дії посадових осіб Нацкомфінпослуг під час здійснення державного нагляду.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

Досягнення цілей державного регулювання можливо шляхом затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта проводитиметься Нацкомфінпослуг.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікуваними результатами прийняття регуляторного акта є обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення законодавства щодо державного регулювання та нагляду за діяльністю небанківських фінансових установ

Витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Удосконалення порядку проведення перевірок Нацкомфінпослуг суб'єктів господарювання щодо додержання вимог законодавства у сфері надання фінансових послуг

Витрати відсутні

Сфера інтересів фізичних осіб

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають завдання шкоди фізичним особам або обмеження їх прав

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта - постійно з дня набрання чинності.

Обмеження строку дії регуляторного акта немає.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься акт;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта.

Збільшення або зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних із дією акта, не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг і проводитиметься під час виконання Нацкомфінпослуг своїх завдань щодо здійснення регулювання та нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вул. Б. Грінченка, буд. 3, м. Київ, 01001, тел. 590-57-11).

 

Голова Нацкомфінпослуг

І. Пашко

Опрос