Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О принципах функционирования рынка природного газа" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

Верховна Рада України постановляє:

I. У пункті 25 частини 1 статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 48, ст. 566) слова "продуктів нафто- та газопереробки" замінити словами "скрапленого газу".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
при впровадженні проекту закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект закону України "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" (далі - законопроект) розроблено на виконання підпункту "е" підпункту 1 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 06.05.2015, введеного в дію Указом Президента України від 28.05.2015 N 298 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".

Пунктом 25 статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу" визначено, що товарний природний газ - це видобутий природний газ, за винятком обсягів фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу під час його видобування, підготовки до транспортування, які не мають перевищувати встановлених нормативних обсягів, а також обсягів, які використовуються для забезпечення власних потреб газодобувних підприємств, зокрема виробничих потреб об'єктів видобутку, підготовки та транспортування природного газу, нафти і газового конденсату (технологічні цехи капітального ремонту свердловин, спецавтотранспорт, ремонтні майстерні, адміністративні споруди), виробництва тепла для опалення об'єктів, що обліковуються на балансі таких підприємств, і обсягів природного газу, які використовують на об'єктах газодобувних підприємств для виробництва продуктів нафто- та газопереробки. З визначенням у такій редакції терміну "товарний природний газ" в Прогнозному балансі надходження та розподілу природного газу в Україні на 2015 рік, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 N 410-р, передбачено використання видобутого ПАТ "Укрнафта" природного газу як технологічної сировини, що використовується на виробництво аміаку як продукту газопереробки на орендованих потужностях у ПАТ "ДніпроАзот".

Таким чином, щоб забезпечити виключення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, з обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу, необхідно змінити визначення терміну "товарний природний газ" наведене у пункті 25 статті 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

2. Цілі державного регулювання

Основною ціллю державного регулювання є визначення товарного природного газу з метою унеможливлення включення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, до обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу нафтогазовидобувних компаній.

3. Визначення альтернативних способів досягнення цілей

Перший спосіб - не вживати заходів. Такий спосіб є неефективним, оскільки виключає можливість забезпечення виключення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, з обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу газовидобувних компаній.

Другий спосіб - прийняти запропонований законопроект та внести відповідні зміни до законодавства, з метою визначення товарного природного газу та унеможливить включення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, до обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу нафтогазовидобувних компаній.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Основним механізмом розв'язання проблеми є приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства з метою визначення товарного природного газу та унеможливлення включення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, до обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу нафтогазовидобувних компаній.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття зазначеного законопроекту дозволить внести відповідні зміни у статтю 1 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу".

6. Очікувані результати прийняття акта

Реалізація законопроекту врегулює питання виключення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, з обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу нафтогазовидобувних компаній.

Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Населення

Немає

Збільшення обсягів природного газу вітчизняного видобутку, який спрямовуватиметься на задоволення потреб населення.

Держава

Немає

Виключення обсягів природного газу, які спрямовуються на технологічні потреби підприємств хімічної промисловості, з обсягів виробничо-технологічних витрат природного газу нафтогазовидобувних компаній.

Суб'єкти підприємницької діяльності

Немає

Спрощення умов ведення господарської діяльності, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, встановлення єдиних правил для нафтогазовидобувних компаній щодо включення обсягів природного газу до виробничо-технологічних витрат.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі, що надасть можливість розв'язати проблеми та досягти цілей державного регулювання.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- встановлення єдиних правил для нафтогазовидобувних компаній щодо включення обсягів природного газу до виробничо-технологічних витрат;

- зменшення втручання державних органів у діяльність відповідних суб'єктів господарювання;

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міненерговугілля (www.mpe.kmu.gov.ua). Після прийняття Закону України його буде розміщено в системі "ЛІГА:ЗАКОН".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень на підставі визначення значень показників результативності.

Повторне відстеження регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності регуляторним актом або набранням чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років в межах строків, установлених статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження регуляторного акту.

Базове та повторне відстеження здійснюватиметься на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

У разі виявлення неурегульованих або проблемних питань, ці питання будуть опрацьовані шляхом внесення змін.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос