Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Требования по определению размеров и границ зоны наблюдения атомной электрической станции (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.09.2015

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

__.__.2015

м. Київ

N ______

Про внесення змін до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції

Відповідно до частини другої статті 22, частини четвертої статті 45 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", частини другої статті 20 Закону України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" та з метою вдосконалення норм та правил щодо регулювання ядерної та радіаційної безпеки

НАКАЗУЄМО:

1. Внести до Вимог щодо визначення розмірів і меж зони спостереження атомної електричної станції, затверджених наказом Державної інспекції ядерного регулювання України та Міністерства охорони здоров'я України від 07 листопада 2011 р. за N 153/766, зареєстрованих в Міністерстві юстиції Україні 24 листопада 2011 р. за N 1343/20081, такі зміни:

1) пункт 1.4 викласти у редакції:

"У рамках періодичної переоцінки безпеки діючих АЕС має бути підтверджена достатність встановленого проектом розміру ЗС критеріям, наведеним у п. 2.1 цих Вимог".

2) пункт 1.5 викласти у такій редакції:

"У цих Вимогах терміни та визначення вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії", Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Держатомрегулювання від 19 листопада 2007 р. N 162, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 р. за N 56/14747 (далі - Загальні положення безпеки атомних станцій), Нормах радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 р. N 208, введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997 р. N 62 (НРБУ-97).

3) пункт 2.1 викласти у редакції:

"Розміри ЗС визначаються так, щоб при запроектних аваріях, частота яких дорівнює або перевищує значення показників, встановлених відповідно до підпункту 4.1.1 пункту 4.1 розділу IV Загальних положень безпеки атомних станцій, дози опромінення населення на межі ЗС та за її межами не перевищували критеріїв введення невідкладних контрзаходів (нижніх меж виправданості) - евакуації і йодної профілактики, а саме:

ефективна доза - 50 мЗв;

доза на щитоподібну залозу:

у дітей - 50 мЗв;

у дорослих - 200 мЗв;

доза на шкіру - 500 мЗв.

У разі проходження зовнішньої межі ЗС по населеному пункту, межа ЗС повинна бути скоригована таким чином, щоб весь населений пункт, у межах його адміністративного кордону, входив до ЗС АЕС".

2. Департаменту з питань безпеки ядерних установок (Столярчук Б. В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної інспекції ядерного регулювання України Т. П. Кілочицьку та заступника Міністра охорони здоров'я України В. В. Шафранського.

 

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

С. Божко

Міністр охорони здоров'я України

 

Опрос