Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно отмены особенностей приватизации имущества в агропромышленном комплексе) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України (щодо скасування особливостей приватизації майна в агропромисловому комплексі)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Державній програмі приватизації на 2012 - 2014 роки, затвердженій Законом України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 39, ст. 466) абзац другий підпункту 1 пункту 7 розділу III виключити.

2. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122 із наступними змінами):

1) у абзаці тринадцятому частини другої статті 2 виключити слова "агропромислового комплексу";

2) у статті 5:

частину першу після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"майно підприємств та організацій, для яких основними видами діяльності є виробництво сільськогосподарської продукції, продукції рибного та лісового господарства, їх переробка і реалізація, виконання робіт та надання послуг сільськогосподарським товаровиробникам";

після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"8. На підставі рішення Кабінету Міністрів України приватизуються:

холодильники, об'єкти складського господарства, призначені для постійного розміщення державних резервів;

підприємства цукрової та олійно-жирової промисловості;

хлібокомбінати, хлібозаводи, макаронні фабрики, хлібоприймальні і хлібозаготівельні підприємства, елеватори, реалізаційні бази, хлібні бази, комбінати хлібопродуктів, млинзаводи, експедиції із захисту хлібопродуктів, ремонтно-механічні майстерні (заводи), контори матеріально-технічного постачання галузі хлібопродуктів;

машиновипробувальні станції, дослідні заводи сільськогосподарського машинобудування;

насінницькі, племінні заводи та підприємства, радгоспи-заводи, а також державні сільськогосподарські підприємства, що виробляють вино та інші готові алкогольні напої, і державні сільськогосподарські підприємства, які спеціалізуються на вирощуванні багаторічних насаджень (хміль, сади, виноградники, крім тих, що належать до комунальної власності, ефіроолійні та лікарські рослини), кінні заводи, іподроми та державні заводські конюшні, селекційно-гібридні центри, радгоспи-технікуми, дослідні господарства навчальних та науково-дослідних закладів, установ та організацій;

об'єкти океанічного рибопромислового флоту, рибні підприємства з переробки океанічної (морської) сировини та рибні господарства (рибокомбінати, рибоводно-меліоративні станції, нерестово-виросні господарства), а також холодильники місткістю понад дві тисячі тонн для одночасного зберігання рибопродукції.

Приватизація зазначених підприємств та організацій агропромислового комплексу здійснюється шляхом перетворення їх в акціонерні товариства, крім тих, вартості майна яких недостатньо для формування статутного капіталу акціонерного товариства. При цьому у статутному капіталі товариств може визначатися пакет акцій, що тимчасово залишається у власності держави".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

З дня набрання чинності цим Законом приватизація майна в агропромисловому комплексі здійснюється у відповідності до Закону України "Про приватизацію державного майна".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 41, ст. 188 із наступними змінами).

3. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів після опублікування цього Закону:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

Опрос