Идет загрузка документа (4 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Положение о конкурсном отборе субъектов оценочной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2015

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про внесення змін до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", з метою удосконалення порядку залучення на конкурсних засадах суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання для проведення незалежної оцінки майна

НАКАЗУЮ:

1. Внести до пункту 1.1 розділу I Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 серпня 2011 року N 1270, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за N 1096/19834, такі зміни:

1) абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

"Ця процедура застосовується Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, Фондом майна Автономної Республіки Крим, якщо вони виступають замовниками незалежної оцінки майна, експертної грошової оцінки земельних ділянок або здійснюють конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності у випадках, визначених законодавством, у разі якщо ціна надання послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок (без урахування податку на додану вартість) менша встановленої в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" вартості предмета державної закупівлі.

Якщо під час проведення конкурсу з'ясується, що ціна послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельної ділянки (без урахування податку на додану вартість) дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому частини першої статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються до комітету з конкурсних торгів для здійснення закупівлі послуги відповідно до зазначеного вище Закону.";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо Фонд державного майна України, його регіональні відділення, Фонд майна Автономної Республіки Крим виступають замовниками послуг з незалежної оцінки майна або експертної грошової оцінки земельних ділянок в договорах про проведення такої оцінки, але при цьому на підставі абзацу другого статті 11 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" не є платниками за такими договорами і оплата вказаних вище послуг здійснюється іншими суб'єктами, ніж визначені в підпункті 9 частини першої статті 1 Закону України "Про здійснення державних закупівель", обмеження до процедури проведення конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності, викладені в абзацах другому, третьому цього пункту, не застосовуються.".

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов'язків.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Фонду

І. Білоус

Опрос