Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 30 января 2013 г. N 55 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55 "Про затвердження Умов охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом та переліку таких вантажів" (Офіційний вісник України, 2013 р., N 9, ст. 337) зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55

1. В Умовах охорони небезпечних і цінних вантажів під час їх перевезення автомобільним транспортом, затверджених постановою:

1) підпункти 2 та 3 пункту 6 викласти в такій редакції:

"2) автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче третього згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння) та обладнаного відеореєстратором;";

"3) системи від стеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження органів внутрішніх справ України або інших суб'єктів охоронної діяльності.";

2) підпункт 3 пункту 9 викласти в такій редакції: "забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, визначає порядок дії персоналу охорони в разі виникнення або підозри щодо виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах, вчинення протиправних посягань відносно транспорту реагування або персоналу охорони, небезпечних і цінних вантажів, що перевозяться, та оперативного повідомлення органів внутрішніх справ;".

 

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

2) автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння);

2) автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче третього згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння) та обладнаний відеореєстратором;

3) системи відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження

3) системи відстеження рухомих об'єктів з передачею сигналу тривожного сповіщення до пункту централізованого спостереження органів внутрішніх справ України або інших суб'єктів охоронної діяльності

3) забезпечує взаємодію з правоохоронними органами;

3) забезпечує взаємодію з правоохоронними органами, визначає порядок дії персоналу охорони в разі виникнення або підозри щодо виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах, вчинення протиправних посягань відносно транспорту реагування або персоналу охорони, небезпечних і цінних вантажів, що перевозяться, та оперативного повідомлення органів внутрішніх справ

 

Начальник ДДСО при МВС України

С. І. Будник

___.____________.2015

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55"

1. Визначення проблеми, яка буде розв'язана шляхом державного регулювання

На даний час умовами охорони небезпечних і цінних вантажів під час перевезень автомобільним транспортом передбачено залучення до таких перевезень автомобільного транспорту, що має клас захисту не нижче другого згідно з ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги" (у разі охорони грошей, дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння).

На сьогодні, ураховуючи суспільно-політичну ситуацію на сході держави, спостерігається зростання незаконного обігу вогнепальної зброї військового призначення, яка використовується при нападах на працівників охорони, задіяних на маршрутах перевезення цінних вантажів, як об'єктів підвищеної категорії ризику.

За офіційними даними. у минулому році було вчинено 56 найбільш резонансних таких розбійних нападів, при цьому злочинними діями завдано збитків фінансовим установам на суму 36,6 млн. грн. Крім того, тільки з початку 2015 року в Україні вже скоєно 16 резонансних розбійних нападів на громадян і нерезидентів України, які мали при собі значні суми грошових коштів. Загальна сума збитків від незаконних дій злочинців становить вже більше 13,3 млн. грн.

Одним із шляхів захисту життя та здоров'я громадян та працівників суб'єктів господарювання в галузі охоронної діяльності від злочинних посягань під час перевезень небезпечних і цінних вантажів є їх належне нормативне забезпечення.

Згідно з положеннями Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Конституції України, людина, її життя і здоров'я, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Обов'язком держави з реалізації права на життя вважається зобов'язання держави створювати належні умови для реалізації цього права.

Таким чином, установлення вимоги до автомобільного транспорту щодо класу захисту не нижче третього (згідно з ДСТУ 3975-2000), обладнання його засобами відеофіксації подій, підключення систем відстеження рухомих об'єктів до пунктів централізованого спостереження МВС або інших суб'єктів охоронної діяльності, дозволить збільшити рівень захисту життя та здоров'я працівників, які здійснюють перевезення цінних вантажів, від ураження вогнепальною зброєю військового призначення та знизить ризики можливості здійснення збройних нападів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою розроблення проекту постанови є вдосконалення чинного нормативно-правового акта щодо здійснення ряду заходів із покращення умов захисту життя та здоров'я працівників, суб'єктів господарювання у сфері охоронної діяльності при здійсненні перевезення небезпечних і цінних вантажів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

За результатами аналізу встановлено два можливі способи досягнення мети державного регулювання, а саме:

1) залишення існуючого стану правового регулювання без змін;

2) прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 55".

Перший спосіб є неприйнятним, оскільки в такій ситуації не враховується значне зростання кількості вогнепальної зброї, яка може бути використана при нападах на працівників охорони, задіяних на маршрутах перевезення цінних вантажів, як об'єктах підвищеної категорії ризику та, як наслідок, загибелі людей в автомобільному транспорті, який не в змозі забезпечити відповідний рівень захисту (не нижче третього класу захисту), передбачений ДСТУ 3975-2000.

Також залишення першого способу не забезпечить рівність прав та інтересів суб'єктів господарювання, що вже наявні в галузі перевезень цінних вантажів.

Тобто на даний час склалася ситуація, що потребує змін.

Другий спосіб є єдиним прийнятним для досягнення мети державного регулювання, оскільки прийняття цього проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а також спрямоване на посилення дотримання виконання прямих конституційних норм.

Перевагами прийняття регуляторного акта також стане уніфікація вимог щодо підвищення рівня безпеки при здійсненні перевезень небезпечних та цінних вантажів з вимогами, що стосуються міжбанківських перевезень коштів і цінних паперів.

4. Описання механізму, який пропонується застосувати для розв'язання визначеної проблеми

Проектом акта передбачається розв'язання зазначеної проблеми шляхом дообладнання панцерованого автотранспорту 2-го класу захисту до 3-го класу захисту відповідно до вимог, що передбачені ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта забезпечить збільшення рівня захисту життя та здоров'я працівників суб'єктів господарювання в галузі охоронної діяльності від злочинних посягань під час перевезень небезпечних і цінних вантажів.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Законодавче врегулювання та підвищення рівня захисту життя та здоров'я працівників суб'єктів господарювання в галузі охоронної діяльності

Додаткові витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Зменшення випадків загибелі працівників цих суб'єктів, зниження ризиків втрати цінностей при здійсненні перевезень

Додаткові витрати суб'єктів господарювання будуть мати місце для переобладнання панцерованого автотранспорту 2-го класу на 3-й клас захисту згідно з ДСТУ 3975-2000, або оренди такого автотранспорту 3-го класу захисту у випадку наміру здійснювати такі перевезення.

Сфера інтересів громадян

Гарантується безпека громадян при дотриманні вимог запропонованого проекту акта

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Термін дії акта необмежений.

8. Показники результативності акта

Прийняття даного проекту постанови не впливатиме на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Дія проекту акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання (юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), які отримали ліцензії на провадження охоронної діяльності та які мають намір здійснювати перевезення небезпечних і цінних вантажів.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями акта - високий. З цією метою здійснено розміщення проекту постанови на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ.

Показником результативності проекту постанови є підвищення рівня захисту життя та здоров'я працівників суб'єктів господарювання в галузі охоронної діяльності від злочинних посягань при здійсненні перевезення небезпечних і цінних вантажів. Розмір коштів та час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання в галузі охоронної діяльності, пов'язаними з виконанням вимог акта, буде залежати від умов договорів на переобладнання панцерованого автотранспорту 2-го класу на 3-й клас захисту, або оренди такого автотранспорту 3-го класу захисту.

Реалізація постанови потребує додаткових матеріальних витрат суб'єктів господарювання у випадку наміру суб'єктів господарювання здійснювати перевезення небезпечних і цінних вантажів.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності пропонованого регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збирання пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності буде здійснено через один рік після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів.

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися на підставі аналізу статистичних даних.

 

Міністр
внутрішніх справ України

А. Б. Аваков

_______________ 2015 року

 

Опрос