Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 25 августа 1998 г. N 1340 и от 19 ноября 2012 г. N 1104 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.09.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________ 2015 р. N ___

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 і від 19 листопада 2012 р. N 1104

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 і від 19 листопада 2012 р. N 1104 зміни, що додаються.

2. Затвердити Акт про знищення продукції до Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280), що додається.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 і від 19 листопада 2012 р. N 1104

1. У Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 34, ст. 1280; 2012 р., N 49, ст. 1925):

1) у тексті Порядку слова "ДПС", "ДПС, Держмитслужба" та "Державна податкова адміністрація" у всіх відмінках замінити словом "ДФС" у відповідному відмінку, слова "митні органи", "органи Держмитслужби", "органи державної податкової служби", "митні органи та органи державної податкової служби", "державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонних, об'єднаних та спеціалізованих державних податкових інспекцій (далі - місцеві податкові інспекції)"," ці інспекції", "місцеві податкові інспекції", "орган державної податкової служби, митний орган" у всіх відмінках і числах замінити словами "територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику" у відповідному відмінку і числі;

2) пункт 3 доповнити новими абзацами такого змісту:

"Обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок зберігається органами, що здійснили їх вилучення, або суб'єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів".

Інформація про вилучені та конфісковані тютюнові вироби, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок вноситься до Державного реєстру вилучених та конфіскованих тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок (далі - Державний реєстр). Доступ до відомостей, що містяться у Державному реєстрі, є вільним та безоплатним. Порядок ведення Державного реєстру та надання відомостей з такого реєстру затверджуються наказом Міністерства фінансів України.";

3) підпункт 13 пункту 9 після слів "тютюнові вироби" доповнити словами та цифрами "обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, папір цигарковий (товарна позиція 4813 згідно з УКТ ЗЕД, крім товарної підкатегорії 4813 10 00 00), фільтри для промислового виробництва сигарет: фільтропалочки ацетатні (товарна підкатегорія 5601 22 90 00 згідно з УКТ ЗЕД) (далі - папір цигарковий і фільтри)";

4) у пункті 16:

абзац третій після слів "тютюнових виробів" доповнити словами "обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів";

доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) знищення обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового і фільтрів здійснюється шляхом механічного руйнування або в інший спосіб відповідно до вимог законодавства. Знищення за рішенням комісії може проводитися на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно із Законом України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції";

абзац десятий після слова "продукції" доповнити словами "та обладнання, паперу цигаркового та фільтрів";

абзац одинадцятий після слова "продукції" доповнити словами "обладнання, паперу цигаркового і фільтрів", а слово "її" замінити словом "їх";

в абзаці тринадцятому слова "яка підлягає" замінити словами "обладнання, паперу цигаркового і фільтрів, які підлягають";

абзац п'ятнадцятий доповнити такими реченнями:

"Знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів здійснюється у присутності представника суб'єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво тютюнових виробів (за згодою), та представника галузевої асоціації (за згодою). У разі знищення тютюнових виробів, позначених знаками для товарів і послуг суб'єкта господарювання, таке знищення здійснюється у присутності представника відповідного суб'єкта господарювання (за згодою суб'єкта господарювання).";

після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"За фактом знищення тютюнових виробів, обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів складається акт за формою згідно з додатком. Акт підписується представниками комісії та, у разі залучення, - представником суб'єкта господарювання, який має ліцензію на виробництво тютюнових виробів, представником галузевої асоціації, представником суб'єкта господарювання, знаками для товарів і послуг якого позначені тютюнові вироби, що знищуються, а у разі знищення продукції на підприємстві - також керівником цього підприємства та затверджується головою комісії.".

2. Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. N 1104 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 91, ст. 3697), доповнити пунктом 181 такого змісту:

"181. Зберігання речових доказів у вигляді обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок здійснюється органами, що здійснили їх вилучення, або суб'єктами господарювання (за їх згодою), відомості про яких внесено до Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.".

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
__________________________________________
__________________________________________
   (голова комісії, його підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
"___" ____________ 20__ р.

АКТ
про знищення продукції

 

від "___" ____________ 20__ р.

Нами, ________________________________________________________________________________
                                                                              (посади, прізвища, ініціали кожної особи, яка була
_____________________________________________________________________________________
                                                                                 присутня під час знищення продукції)
_____________________________________________________________________________________,
складено цей акт про те, що _____________________________________________________________
                                                                                                                                               (дата)
проведено знищення конфіскованої за рішенням суду
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                       (найменування продукції, обсяг)

Знищення проведено ___________________________________________________________________
                                                                                             (найменування і місцезнаходження підприємства)
на підставі таких документів: ____________________________________________________________

Технологія знищення __________________________________________________________________

Участь у знищенні брали

______________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

____________________
(підпис)

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 і від 19 листопада 2012 р. N 1104"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У зв'язку із змінами, внесеними Законом України від 12 серпня 2014 року N 1638-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм" (далі - Закон N 1638-VII) до Податкового кодексу України та Закону України від 19 грудня 1995 року N 481 "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", зокрема, щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів; створення Єдиного державного реєстру обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, до якого вносяться відомості про обладнання для підготовки або обробки тютюну, яке імпортується на митну територію України, зберігається та використовується на митній території України, виникла необхідність врегулювання питання знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів, яке регулюється вимогами постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 року N 1340 "Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним" (далі - постанова N 1340) та від 19 листопада 2012 року N 1104 "Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України" (далі - постанова N 1104).

Крім того, потребує вдосконалення порядок знищення конфіскованих тютюнових виробів.

Існуючий порядок знищення тютюнових виробів повинен бути прозорим та унеможливлювати незаконну повторну появу на ринку тютюнових виробів, які були конфісковані на підставі рішення суду.

На сьогодні чинне законодавство взагалі не регламентує порядок знищення конфіскованого обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів, що призводить до можливості незаконного повторного використання конфіскованого майна.

У зв'язку з цим, а також із врахуванням положень постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 160 "Про утворення Державної фіскальної служби" та від 21 травня 2014 року N 236 "Про Державну фіскальну службу України", розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. N 1340 і від 19 листопада 2012 р. N 1104".

2. Цілі державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою приведення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог Закону N 1638-VII та постанов Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 160 "Про утворення Державної фіскальної служби" та від 21 травня 2014 року N 236 "Про Державну фіскальну службу України" у частині:

встановлення припису про обов'язкове знищення вилученого та конфіскованого обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів;

запровадження Єдиного державного реєстру вилучених та конфіскованих тютюнових виробів та обладнання для їх виробництва;

визначення місця зберігання вилучених та конфіскованих тютюнових виробів, обладнання для їх виробництва;

надання можливості представнику галузевої асоціації бути присутнім при знищенні тютюнових виробів, обладнання для виробництва, паперу цигаркового та фільтрів, а також суб'єкту господарювання - бути присутнім при знищенні тютюнових виробів, позначених знаками для товарів і послуг цього суб'єкта господарювання;

приведення у відповідність назви центрального органу виконавчої, що здійснює ліцензування виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Прийняття зазначеного проекту постанови надасть змогу привести у відповідність до вимог чинного законодавства Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затверджений постановою N 1340, та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений постановою N 1104

Альтернативні способи досягнення зазначених цілей відсутні

Таким чином, на сьогодні обраний спосіб є єдиним та безальтернативним

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Механізмом, який сприятиме вирішенню зазначеної проблеми, є прийняття проекту регуляторного акта. Оцінка ефективності буде здійснюватися щорічно на підставі порівняння зазначених показників цього року з показниками минулих років.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект постанови надасть можливість врегулювати питання: знищення вилученого та конфіскованого обладнання для промислового виробництва сигарет та цигарок, паперу цигаркового та фільтрів; запровадження Єдиного державного реєстру вилучених та конфіскованих тютюнових виробів та обладнання для їх виробництва; визначення місця зберігання вилучених та конфіскованих тютюнових виробів, обладнання для їх виробництва; надання можливості представнику галузевої асоціації бути присутнім при знищенні тютюнових виробів, обладнання для виробництва, паперу цигаркового та фільтрів, а також суб'єкту господарювання - бути присутнім при знищенні тютюнових виробів, позначених знаками для товарів і послуг цього суб'єкта господарювання та приведення у відповідність назви центрального органу виконавчої, що здійснює ліцензування виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

На дію цього регуляторного акта не впливатимуть зовнішні фактори.

Вимоги, встановлені регуляторним актом, є простими для їх виконання. Реалізація проекту акта не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету.

Контроль та нагляд за додержанням вимог постанови здійснюватиметься постійно.

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Вигоди, пов'язані із запровадженням проекту постанови у суб'єктів господарювання, відсутні

Витрати, пов'язані із прийняттям постанови, у суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Вигоди, пов'язані із запровадженням проекту постанови у громадян, відсутні

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту постанови у громадян, відсутні

7. Термін дії акта

Регуляторний акт передбачає безстроковий термін дії.

8. Кількісні та якісні показники результативності акта

Розмір надходжень до бюджету

Є непередбачуваним

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія акта

Дія акта поширюється на всіх суб'єктів господарювання (як на юридичних, так і на фізичних осіб)

Час та кошти, витрачені суб'єктами підприємницької діяльності на реалізацію регуляторного акта

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб

Середній. Проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності акта буде здійснюватися через рік після набрання чинності цим актом шляхом аналізу якісних і кількісних показників.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати за допомогою аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, буде розглядатись можливість їх вирішення шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос