Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Порядок технического обслуживания и ремонта регистраторов расчетных операций (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ 20__ р. N ____

м. Київ

Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до абзацу восьмого підпункту "б", абзацу другого підпункту "в" та абзацу другого підпункту "ж" підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій", пункту 14 статті 3, пункту 8 статті 4 та пункту 1 статті 14 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 601 (Офіційний вісник України, 2004, N 9), зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій

1. У Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 601:

слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках;

слова "державної податкової служби" замінити словами "державної фіскальної служби" у відповідних відмінках;

слова "Державною податковою адміністрацією" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";

слова "код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО)" замінити словами "податковий номер або серія та номер паспорта*";

слова та цифри "72 години" замінити цифрою та словами "7 робочих днів";

слово "Мінекономіки" замінити словом "Мінекономрозвитку".

2. Пункт 23 Порядку доповнити абзацом другим такого змісту:

"Центри сервісного обслуговування зобов'язані у разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій не пізніше сьомого робочого дня з дня прийняття в ремонт реєстратора розрахункових операцій ввести в експлуатацію належним чином зареєстрований на суб'єкта господарювання резервний реєстратор розрахункових операцій".

3. Пункт 31 Порядку доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі незабезпечення гарантійного ремонту реєстратора розрахункових операцій у встановлені Законом строки та невведення в експлуатацію належним чином зареєстрованого на суб'єкта господарювання резервного реєстратора розрахункових операцій центри сервісного обслуговування, що забезпечують гарантійний ремонт реєстраторів розрахункових операцій, несуть відповідальність, встановлену законодавством".

4. Пункт 51 Порядку доповнити абзацом другим такого змісту:

"У разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій виробник (постачальник) зобов'язаний, за наявності технічних можливостей, здійснити доопрацювання реєстратора розрахункових операцій".

5. Пункт 56 Порядку викласти у новій редакції такого змісту: "У разі виявлення несправностей реєстратора, а також пошкодження засобів контролю користувач зобов'язаний протягом робочого дня, в якому виявлено несправності чи пошкодження, письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити центр сервісного обслуговування, а також протягом двох робочих днів після дня виявлення несправностей чи пошкодження письмово або засобами електронного зв'язку в довільній формі повідомити про це орган державної фіскальної служби, у якому суб'єкт господарювання зареєстрований платником податків".

6. У додатках 1, 2 та 3 до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій:

слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити на слова "суб'єкт господарювання";

слова "код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО)" замінити словами "податковий номер або серія та номер паспорта*";

доповнити реченням такого змісту: "Примітка. * для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта".

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Пунктом 1 доручення Прем'єр-міністра України від 30.07.2015 N 30896/1/1-15 до Закону України від 01 липня 2015 року N 569-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій" (далі - Закон N 569) передбачено подання Міністерством фінансів України, Державною фіскальної службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України на розгляд Уряду проекту акта Кабінету Міністрів України щодо внесення відповідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року N 601 "Про затвердження Порядку технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій" (далі - Постанова N 601).

Слід зазначити, що з часу видання Постанови N 601 прийнято Податковий кодекс України та внесено ряд змін до Закону України від 06 липня 1995 року N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон N 265).

Так, абзацом восьмим підпункту "б", абзацом другим підпункту "в", абзацом другим підпункту "ж" підпункту 1 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону N 569 внесено зміни до Закону N 265, зокрема, у частині діяльності центрів сервісного обслуговування з ремонту та сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО), які використовуються суб'єктами господарювання при проведенні готівкових розрахунків.

2. Цілі державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій" (далі - Проект) розроблено на виконання Прикінцевих положень Закону N 569 та з метою приведення чинного нормативно-правового акта у відповідність до вимог законодавства України.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Впровадження і виконання норм цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат державного і місцевих бюджетів, платників податків, громадян.

Обраний спосіб

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Видання зазначеної постанови:
забезпечить виконання суб'єктами господарювання які здійснюють ремонт та сервісне обслуговування РРО (центрами сервісного обслуговування), вимог Закону N 265 та інших нормативно-правових актів;
сприятиме захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО у разі недотримання центрами сервісного обслуговування встановлених термінів ремонту реєстраторів розрахункових операцій;
сприятиме захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО щодо їх доопрацювання виробниками (постачальниками) у разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій;
встановлюватиме термін та спосіб інформування користувачем РРО центру сервісного обслуговування та органів державної фіскальної служби про виявлення несправності РРО.

Залишити існуюче регулювання без змін - без внесення змін до чинної редакції Порядку.
Недоцільно, оскільки питання залишаться невирішеними

Забезпечить до виконання норм Закону N 265 та інших нормативно-правових актів;
Сприяє захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО у разі недотримання центрами сервісного обслуговування встановлених термінів ремонту РРО;
Сприяє захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО щодо їх доопрацювання виробниками (постачальниками) у разі зміни законодавчих вимог до РРО;
Встановлює термін та спосіб інформування користувачем РРО центру сервісного обслуговування та органів державної фіскальної служби про виявлення несправності РРО.

Зазначених цілей можна досягти лише шляхом видання постанови Кабінету Міністрів України.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проект урегулює взаємовідносини між користувачами РРО та центрами сервісного обслуговування.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта, впровадження та виконання його вимог

Видання Проекту забезпечить урегулювання взаємовідносин між суб'єктами господарювання-користувачами реєстраторів розрахункових операцій та центрами сервісного обслуговування.

Зміни, що запроваджуються, можуть переглядатися під впливом зовнішніх факторів (зміни у законодавстві).

6. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Виконання вимог Закону N 265 та інших нормативно-правових актів
2. Уточнення взаємовідносин між користувачами реєстраторів розрахункових операцій та центрами сервісного обслуговування;
3. Уточнення терміну та способу інформування користувачем реєстратора розрахункових операцій центру сервісного обслуговування та органів державної фіскальної служби про виявлення несправності реєстратора розрахункових операцій.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів для впровадження і використання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів платників податків

1. Регулювання взаємовідносин між користувачами РРО та центрами сервісного обслуговування;
2. Захист інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО у разі недотримання центрами сервісного обслуговування встановлених термінів ремонту;
3. Захист інтересів суб'єктів господарювання-користувачів РРО щодо їх доопрацювання виробниками (постачальниками) у разі зміни законодавчих вимог до використання РРО.

Додаткові витрати платників податків, як користувачів РРО та і центрів сервісного обслуговування для виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Сфера інтересів громадян

Постанова не стосується сфери інтересів громадян

Витрати громадян для впровадження і виконання норм цього регуляторного акта відсутні

Прийняття Проекту не призведе до додаткових витрат бюджету на впровадження.

7. Термін дії акта

Термін дії є необмеженим, оскільки нормативно-правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено проект постанови, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Прийняття Проекту сприятиме:

встановленню чітких взаємовідносин між користувачами реєстраторів розрахункових операцій та центрами сервісного обслуговування;

захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів реєстраторів розрахункових операцій у разі недотримання центрами сервісного обслуговування встановлених термінів ремонту реєстраторів розрахункових операцій;

захисту інтересів суб'єктів господарювання-користувачів реєстраторів розрахункових операцій щодо їх доопрацювання виробниками (постачальниками) у разі зміни законодавчих вимог до використання реєстратора розрахункових операцій.

На сьогодні (станом на 01.08.2015) у Державному реєстрі реєстраторів розрахункових операцій зареєстровано 136 моделей (модифікацій) РРО.

По Україні станом на 01.08.2015 у органах державної податкової служби суб'єктами господарювання зареєстровано 245 тисяч РРО.

Вказані РРО обслуговують центри сервісного обслуговування, які здійснюють введення в експлуатацію, ремонт та їх технічне обслуговування.

Дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері виготовлення РРО, суб'єктів господарювання, що використовують РРО при проведенні розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг та суб'єктів господарювання, що здійснюють ремонт та технічне обслуговування РРО.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основними положеннями нормативно-правового акта є високим.

З метою отримання зауважень і пропозицій текст Проекту буде оприлюднено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України в мережі Інтернет (www.sfs.gov.ua) у підрозділі "Проекти нормативно-правових актів" розділу "Регуляторна політика".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта у разі прийняття

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

Неврегульовані та проблемні питання щодо якісних показників дії цього акта буде вирішено шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр

Н. Яресько

Опрос