Идет загрузка документа (239 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка определения уровня использования оборудования украинского производства на объектах электроэнергетики, в том числе на введенных в эксплуатацию очередях строительства электрических станций (пусковых комплексов), вырабатывающих электрическую энергию из альтернативных источников энергии (кроме доменного и коксующегося газов, а с использованием гидроэнергии - только микро-, мини- и малыми гидроэлектростанциями), и установления соответствующей надбавки к "зеленому" тарифу (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

_______________

м. Київ

N _______________

Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу

Відповідно до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 27 червня 2013 року N 744 "Про затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15 липня 2013 року за N 1179/23711, та від 13 березня 2014 року N 233 "Про затвердження Змін до Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів)", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2014 року за N 382/25159.

3. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

ПОРЯДОК
визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, у тому числі введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - об'єкти електроенергетики), та встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), відповідної надбавки до "зеленого" тарифу.

2. Цей Порядок поширюється на суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, мають у власності або користуванні вказані об'єкти електроенергетики та які мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.

Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію об'єкта електроенергетики є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність об'єкта електроенергетики до використання за призначенням, що підтверджується виданим уповноваженим органом сертифікатом, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об'єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрованою відповідно до законодавства декларацією про готовність об'єкта до експлуатації;

виробництво елементів обладнання об'єкта електроенергетики - діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються в процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з положеннями митного законодавства. Несучі конструкції готової продукції мають бути виробленими в Україні з набуттям статусу походження з України;

елементи обладнання - законодавчо визначені окремі структурні елементи об'єкта електроенергетики;

заявник - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії та має намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку;

надбавка за використання обладнання українського виробництва (далі - надбавка) - фіксована Законом України "Про електроенергетику" доплата до "зеленого" тарифу, пропорційна до рівня використання суб'єктом господарювання на відповідному об'єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

перелік елементів обладнання українського виробництва - перелік, що ведеться за кожним видом альтернативного джерела енергії та містить інформацію щодо наявності відповідних елементів обладнання українського походження заявника, а також інформацію щодо сертифікатів про походження, сертифікатів про українське походження, згідно з якими був підтверджений рівень використання обладнання українського виробництва для відповідного заявника;

сертифікат про українське походження - документ, виданий у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами), яким підтверджується, що визначені Законом елементи обладнання, зазначені в ньому, мають українське походження;

питомий відсотковий показник елемента обладнання українського виробництва - встановлений Законом України "Про електроенергетику" рівень відсоткового показника елемента обладнання, який відповідає наявності такого елемента обладнання українського виробництва в об'єкті електроенергетики.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про електроенергетику", "Про альтернативні джерела енергії", постанові Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів".

II. Визначення відповідності наявного рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики встановленим Законом вимогам

1. Рівень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання:

LCоб'єкта = E1 + E2 +.... + En,

де

LCоб'єкта - рівень використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики;

Ei - питомий відсотковий показник i-того елемента обладнання українського виробництва, наявного на об'єкті електроенергетики.

2. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України "Про електроенергетику" рівню надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва здійснюється на підставі поданого заявником розрахунку та підтвердних документів, передбачених цим розділом.

Якщо LCоб'єкта і 30 % надбавка за дотримання рівня використання українського виробництва до "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 5 %.

Якщо LCоб'єкта і 50 %, надбавка за дотримання рівня використання українського виробництва до "зеленого" тарифу встановлюється на рівні 10 %.

3. Питомі відсоткові показники елементів обладнання українського виробництва приймаються на рівні, визначеному статтею 173 Закону України "Про електроенергетику", за умови підтвердження українського походження таких елементів.

У разі непідтвердження українського походження елемента обладнання об'єкта електроенергетики питомий відсотковий показник по такому елементу обладнання не враховується.

У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об'єкті електроенергетики питомий відсотковий показник по цьому елементу обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з цих однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання складають.

4. Визначення відповідності рівня використання обладнання українського виробництва встановленому Законом України "Про електроенергетику" розміру здійснюється окремо для кожного об'єкта електроенергетики.

5. Виробництво на території України наявних на об'єкті електроенергетики елементів обладнання підтверджується сертифікатом/-ами походження.

III. Умови встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за використання обладнання українського виробництва встановленому

1. Для встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва заявник подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва (додаток 1) і такі документи (оригінали або належним чином засвідчені копії; для документів, викладених іноземною мовою, надається засвідчений в установленому законодавством порядку переклад українською мовою):

пояснювальну записку щодо наявного на об'єкті електроенергетики обладнання українського виробництва з посиланнями на відповідні підтвердні документи, передбачені чинним законодавством;

розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики (додатки 2 - 8);

сертифікати про українське походження;

підтвердження права власності/користування на такі елементи обладнання;

Інформацію (назва, код ЄДРПОУ) підрядників (генерального підрядника, підрядників), які виконували роботи з буріння свердловини на об'єктах електроенергетики, які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії.

Заявник забезпечує достовірність наданої інформації.

2. НКРЕКП розглядає заяву щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва та додані до неї документи протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів, після чого виносить питання щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва на засідання НКРЕКП у формі відкритого слухання, про що повідомляє заявника. Рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва оформляється постановою НКРЕКП.

У разі надання заявником неповного пакета документів та/або недостатності наданих документів для встановлення факту дотримання рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", а саме у зв'язку з непідтвердження українського виробництва елементів обладнання та/або непідтвердженням права власності/користування на елементи обладнання, НКРЕКП повідомляє про це заявника у письмовій формі протягом 15 календарних днів з дня подання цих документів.

Заявник протягом 15 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕКП надає документи, необхідні для встановлення факту дотримання рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику". З дня надання таких документів до НКРЕКП строк розгляду заяви щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва на 10 календарних днів.

У разі ненадання заявником протягом 15 календарних днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕКП документів, необхідних для встановлення факту дотримання рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", НКРЕКП повертає заявнику надані ним документи з повідомленням про неможливість встановлення факту дотримання відповідного рівня використання обладнання українського виробництва, на підставі поданих документів.

3. Рішення НКРЕКП щодо встановлення "зеленого" тарифу для відповідного суб'єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для цього суб'єкта господарювання можуть прийматися на одному засіданні НКРЕКП.

IV. Перелік елементів обладнання українського виробництва

1. Для забезпечення достовірності врахування елементів обладнання українського виробництва для об'єктів електроенергетики НКРЕКП веде переліки елементів обладнання українського виробництва по кожному альтернативному джерелу енергії (додатки 9 - 15) (далі - переліки). Переліки публікуються на офіційному сайті НКРЕКП.

2. Після прийняття рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об'єкта електроенергетики всі елементи обладнання, для яких було підтверджено українське походження, вносяться до відповідного переліку у тижневий строк.

3. Елементи обладнання українського виробництва, що вже обліковані у переліках для відповідних об'єктів електроенергетики, для інших об'єктів електроенергетики НКРЕКП не обліковуються та відповідно надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для інших об'єктів електроенергетики не встановлюється.

 

Директор Департаменту
із регулювання відносин у
сфері енергетики

К. Сушко

Начальник Управління
генеруючих підприємств

О. Чуприна

 

ЗАЯВА
щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

_____________________________________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника)

Прошу розглянути надані матеріали щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, відповідності цього рівня вимогам, встановленим Законом України "Про електроенергетику", та за результатами розгляду встановити надбавку до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

Підтверджую, що надані документи містять достовірну інформацію.

До цієї заяви додаються: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                                           (перелік документів)

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії вітру

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Лопаті

15

 

 

 

 

 

 

Башта

15

 

 

 

 

 

 

Гондола

30

 

 

 

 

 

 

Головна рама

5

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з енергії сонячного випромінювання

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Фотоелектричні модулі

40

 

 

 

 

 

 

Система кріплень фотоелектричних модулів

15

 

 

 

 

 

 

Інверторне обладнання

15

 

 

 

 

 

 

Система акумуляції енергії

15

 

 

 

 

 

 

Трекерні системи

15

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біомаси

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Котел

25

 

 

 

 

 

 

Турбіна (паровий двигун)

25

 

 

 

 

 

 

Генератор

15

 

 

 

 

 

 

Мережеві насоси/водопідігрівачі

10

 

 

 

 

 

 

Димососи та вентилятори

5

 

 

 

 

 

 

Системи подачі палива

5

 

 

 

 

 

 

Системи газоочищення

5

 

 

 

 

 

 

Системи водопідготовки

5

 

 

 

 

 

 

Градирні/конденсатори пари

5

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Реактори анаеробного зброджування

35

 

 

 

 

 

 

Міксери реакторів анаеробного зброджування

10

 

 

 

 

 

 

Газодувки

5

 

 

 

 

 

 

Системи підготовки біогазу

15

 

 

 

 

 

 

Когенераційні установки

35

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів), що виробляє(ють) електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об'єктів, на яких здійснюється операції зі зберігання та захоронення відходів

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Система видобутку, збору, подачі газу

35

 

 

 

 

 

 

Компресори

5

 

 

 

 

 

 

Система осушки газу

10

 

 

 

 

 

 

Система очистки газу

15

 

 

 

 

 

 

Когенераційні установки/генератори/турбогенератори

35

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Турбіна

30

 

 

 

 

 

 

Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)

30

 

 

 

 

 

 

Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

15

 

 

 

 

 

 

Система збудження генератора

10

 

 

 

 

 

 

Регулятор швидкості / привід регулятора швидкості

10

 

 

 

 

 

 

Система автоматичного регулювання

5

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Розрахунок рівня використання обладнання українського виробництва на об'єкті(ах) електроенергетики (у тому числі введених(ої) в експлуатацію черг(и) будівництва електричних станцій (пускового(их) комплексу(ів)), що виробляє(ють) електричну енергію з використанням геотермальної енергії

Назва об'єкта електроенергетики, який виробляє електричну енергію з енергії вітру, найменування суб'єкта господарювання, що має у власності або користуванні об'єкт електроенергетики

 

Позиція по елементу обладнання, що було вироблене на території України

Значення питомого відсоткового показника,
(%)

Документи, що підтверджують виробництво на території України (сертифікати про українське походження, виписки (витяги) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

Ідентифікатор елемента обладнання (серійний номер / номер партії тощо)

Кількість згідно з сертифікатом про українське походження,
(шт.)

Інші документи (що підтверджують право власності, на елемент обладнання тощо)

Кількість, що використана на об'єкті електроенергетики,
(шт.)

Ознака підтвердження українського походження
(1 - так, 0 - ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

Свердловина та гирлове обладнання

30

 

 

 

 

 

 

Турбіна

5

 

 

 

 

 

 

Генератор

5

 

 

 

 

 

 

Головний щит управління генератором

15

 

 

 

 

 

 

Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару

10

 

 

 

 

 

 

Теплообмінник охолодження теплового носія

30

 

 

 

 

 

 

Система автомагнітного регулювання

5

 

 

 

 

 

 

Рівень використання обладнання українського виробництва по об'єкту

100

 

 

 

 

 

 

Керівник суб'єкта господарювання

___________________
(підпис)

_________________
(П. І. Б)

"___" ____________ 20__ року

 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії вітру, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Лопаті

 

Башта

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електро-
енергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гондола

 

Головна рама

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Фотоелектричні модулі

 

Система кріплень фотоелектричних модулів

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електро-
енергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інверторне обладнання

 

Система акумуляції енергії

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Трекерні системи

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біомаси, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Котел

 

Турбіна (паровий двигун)

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генератор

 

Мережеві насоси/водопідігрівачі

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Димососи та вентилятори

 

Системи подачі палива палива

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Системи газоочищення

 

Системи водопідготовки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Градирні/конденсатори пари

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

43

44

45

46

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Реактори анаеробного зброджування

 

Міксери реакторів анаеробного зброджування

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Газодувки

 

Системи підготовки біогазу

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Когенераційні установки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць, чи об'єктів, на яких здійснюються операції зі зберігання та захоронення відходів, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Система видобутку, збору, подачі газу

 

Компресори

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Система осушки газу

 

Система очистки газу

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Когенераційні установки/генератори/турбогенератори

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро, міні та малих гідроелектростанціях за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Турбіна

 

Генератор / комплект генератора з редуктором (передавальним механізмом)

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

 

Система збудження генератора

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Головний щит управління генератора (система контролю та управління)

 

Система збудження генератора

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

28

29

230

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Перелік елементів обладнання українського виробництва по об'єктах електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії, за якими прийнято рішення НКРЕКП щодо встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

 

Позиція по елементу обладнання

Свердловина та гирлове обладнання

 

Турбіна

N з/п

Найменування суб'єкта господарювання, назва об'єкта електроенергетики, на якому встановлено елементи обладнання українського виробництва

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (кВт)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (кВт)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Генератор

 

Головний щит управління генератором

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Насоси подачі теплового носія в зону утворення пару

 

Теплообмінник охолодження теплового носія

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Система авто-магнітного регулювання

Сертифікат про українське походження (номер, дата видачі)

Ідентифікатор товару (серійний номер / номер партії, реєстр. номер паспорта тощо)

Кількість згідно з серти-
фікатом, (шт.)

Кількість, що викорис-
тана на об'єкті, (шт.)

Примітки

33

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

04 червня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких Законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" (далі - Закон України), яким були внесені зміни до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" в частині встановлення надбавки до "зеленого" тарифу за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об'єктів електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Пунктом 3 розділу II Закону України Комісію зобов'язано розробити та затвердити порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу.

У зв'язку з вищезазначеним, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробила проект постанови "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу" (далі-Проект постанови).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття Проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу" є виконання вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії" в частині виключення вимоги щодо місцевої складової як такої, що суперечить вимогам міжнародних договорів, ратифікованих Україною, та встановлення розмірів винагороди у вигляді надбавки до "зеленого" тарифу за використання складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об'єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Альтернативний спосіб

спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

не відповідає вимогам чинного законодавства

Обраний спосіб

забезпечує можливість встановлення розмірів винагороди у вигляді надбавки до "зеленого" тарифу за використання складових українського виробництва при проектуванні та будівництві об'єктів енергетики на альтернативних джерелах енергії.

відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема, Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії"

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Досягнення поставленої мети можливе шляхом затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту постанови забезпечить створення конкурентних умов для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Впливу зовнішніх факторів, які можуть негативно впливати на виконання вимог акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади і юридичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки не очікується настання будь-яких негативних проявів за результатами прийняття запропонованих змін.

Реалізація проекту не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

Державний контроль та нагляд за виконанням вимог акта здійснюватиметься постійно Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Втрати

Держава

- створення конкурентних умов для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії

- додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

- створення конкурентних умов для виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії

- додаткових витрат не передбачається

Громадяни

- проект акта не стосується сфери інтересів населення

- додаткових витрат не передбачається

7. Строк дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу" термін її дії необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу" її результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - надходжень не прогнозується;

2) Кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії, мають у власності або користуванні об'єкти електроенергетики, введені в експлуатацію після 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року, у тому числі введених в експлуатацію з 01 липня 2015 року по 31 грудня 2024 черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електроенергію з альтернативних джерел енергії, та які мають намір продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом у встановленому законодавством порядку.

3) Розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - прийняття акта не передбачає додаткових витрат коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

4) Рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Порядку визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об'єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 112 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторним актом, шляхом аналізу статистичних даних. Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік після дня набрання ним чинності.

При здійсненні повторного відстеження будуть використані звернення суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної енергії, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями).

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, для перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої під час його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Д. Вовк

31 серпня 2015 року

 

Опрос