Идет загрузка документа (122 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Технического регламента энергетической маркировки бытовых духовых шкафов и кухонных вытяжек (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____________ 201_ р. N _______

Київ

Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Відповідно до статті 14 Закону України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Технічний регламент енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Загальна частина

1. Цей Технічний регламент встановлює основні вимоги щодо надання споживачам інформації про рівень ефективності споживання енергії побутовими духовими шафами та кухонними витяжками, а також додаткової інформації.

Технічний регламент розроблено на основі Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових печей та витяжок. Таблиця відповідності положень зазначеного Делегованого регламенту положенням цього Технічного регламенту наведена у додатку 9.

2. Дія цього Технічного регламенту поширюється на електричні та газові духові шафи (включаючи вбудовані у кухонні плити) та електричні кухонні витяжки, включаючи ті, що продаються для не побутового призначення, які введені в обіг на території України з дати набрання чинності цим Технічним регламентом.

3. Дія цього Технічного регламенту не поширюється на:

духові шафи, що використовують інші джерела енергії, крім електроенергії та газу;

духові шафи із функцією "мікрохвильового нагрівання";

малі духові шафи;

портативні духові шафи;

теплоакумуляційні духові шафи;

духові шафи, первинним нагрівальним засобом у яких є пара;

духові шафи, які використовують лише пропан і бутан.

4. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

багатокамерна духова шафа - духова шафа з двома або кількома камерами, кожна з яких нагрівається окремо;

джерело тепла - основне джерело енергії для нагрівання духової шафи;

духова шафа - прилад або частина приладу, яка містить одну або декілька камер, що використовують електроенергію та/або газ, в яких здійснюється приготування їжі з використанням звичайного режиму або режиму примусової конвекції;

еквівалентна модель - модель обладнання, розміщеного на ринку, з такими самими технічними характеристиками, як і інша модель, що розміщена постачальником на ринку під іншим торговим кодом;

ефективність вловлювання жиру (GFEhood) - відносна частка жиру, затриманого фільтрами-жировловлювачами кухонної витяжки;

ефективність освітлення (LEhood) - відношення середньої освітленості системи освітлення побутової кухонної витяжки до потужності системи освітлення, люкс/Вт;

звичайний режим - режим роботи духової шафи з використанням природної конвекції для циркуляції нагрітого повітря всередині камери духової шафи;

інформаційний індикатор (індикатор стану) - постійна функція, що забезпечує відображення на дисплеї інформації або стану обладнання, зокрема годинника;

камера - закрите відділення, температура в якому контролюється з метою приготування їжі;

кухонна витяжка - прилад, що приводиться в дію електродвигуном, призначений для збирання забрудненого повітря над варильною панеллю, або прилад, оснащений системою спадного потоку та призначений для встановлення поруч із плитами, варильними панелями та аналогічною продукцією для приготування їжі, що витягує пару у внутрішній витяжний канал;

мала духова шафа - духова шафа, в якій камери шириною та глибиною менші ніж 250 мм або висотою менш ніж 120 мм;

мікрохвильове нагрівання - нагрівання їжі з використанням енергії електромагнітного поля;

плита - прилад, що складається з духової шафи та варильної панелі та працює на газу чи електроенергії;

повністю автоматична кухонна витяжка - витяжка, у якій керування витягом повітря та/або іншими функціями здійснюється автоматично та цілодобово з використанням датчика (датчиків), включаючи період приготування їжі;

портативна духова шафа - духова шафа масою менше 18 кілограмів, яка не призначена для вбудованих установок;

пункт продажу - місце, де обладнання виставляється або пропонується для продажу, в прокат або лізинг;

режим автоматичної роботи під час приготування їжі - стан, у якому робота кухонної витяжки протягом періоду приготування їжі автоматично контролюється датчиками - зокрема, датчиками вологості, температури тощо;

режим "вимкнено" - стан, у якому прилад приєднаний до джерела живлення, але не виконує ніяких функцій або здійснює лише індикацію вимкненого стану, або виконує лише функції, передбачені для забезпечення електромагнітної сумісності згідно з Технічним регламентом з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 N 785 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 58, ст. 2028);

режим "очікування" - стан, в якому прилад підключений до джерела живлення і виконує лише функцію повторної активації, або ж функцію повторної активації з індикатором, що лише вказує на можливість функції повторної активації, та/або інформаційний індикатор (індикатор стану);

режим примусової конвекції - режим роботи духової шафи, в якому вбудований вентилятор забезпечує циркуляцію нагрітого повітря всередині камери духової шафи;

режим роботи - стан духової шафи під час використання;

точка оптимального ККД (BEP) - режим роботи кухонної витяжки з максимальним аеродинамічним ККД (FDEhood);

функція реактивації - функція, що забезпечує активацію інших режимів, включаючи активний режим, шляхом дистанційного перемикання за допомогою пульта дистанційного керування, вбудованого датчика і таймера в режим, що забезпечує роботу додаткових функцій, включно з основною функцією;

цикл - період нагрівання стандартного навантаження в камері духової шафи за визначених умов.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", "Про загальну безпечність нехарчової продукції", Технічному регламенті енергетичного маркування енергоспоживчих продуктів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 2013 р. N 702 (Офіційний вісник України, 2013 р., N 76, ст. 2822).

Обов'язки постачальників та розповсюджувачів

5. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачем разом з духовою шафою та кухонною витяжкою вітчизняного та іноземного виробництва енергетичної етикетки та мікрофіші, інформація на яких зазначається відповідно до законодавства про мови.

Вимоги до енергетичної етикетки визначені у додатку 3, а мікрофіші - додатку 4.

6. Постачальник забезпечує надання розповсюджувачу для кожної моделі духової шафи та кухонної витяжки електронної енергетичної етикетки, що відповідає вимогам, визначеним у додатку 3 та електронної мікрофіші, що відповідає вимогам, визначеним у додатку 4.

7. Постачальник забезпечує розроблення технічної енергетичної документації, яка використовується для проведення оцінки відповідності інформації, зазначеної на енергетичній етикетці, вимогам цього Технічного регламенту.

Технічна енергетична документація повинна відповідати вимогам, визначеним у додатку 5.

8. У пунктах продажу кожна духова шафа або кухонна витяжка повинна мати енергетичну етикетку, яка прикріплюється на передній панелі духової шафи або кухонної витяжки. Ніщо не повинно закривати або зменшувати її видимість.

9. Якщо духова шафа або кухонна витяжка пропонується для продажу, у прокат або лізинг за поштовим замовленням, каталогом, чи в інший спосіб, коли споживач не може побачити духову шафу або кухонну витяжку, його розповсюджувач гарантовано забезпечує споживача інформацією відповідно до додатка 6 до того, як він придбає, візьме у прокат або лізинг духову шафу або кухонну витяжку. Якщо духова шафа або кухонна витяжка пропонується для продажу через Інтернет то надається інформація, що зазначена у додатку 7.

10. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують рекламу конкретної моделі духової шафи або кухонної витяжки, на яку поширюється дія цього Технічного регламенту, що включає інформацію про клас енергоефективності у разі зазначення в такій рекламі інформації про споживання енергоресурсів або ціну.

11. Постачальники та розповсюджувачі забезпечують зазначення у технічних рекламних матеріалах духової шафи або кухонної витяжки, які описують їх технічні параметри, інформації про клас енергоефективності конкретної моделі духової шафи або кухонної витяжки.

Методи вимірювання

12. Інформація, яка зазначається на енергетичній етикетці та мікрофіші відповідно до цього Технічного регламенту, отримується за результатами вимірювань, проведених згідно з національними стандартами гармонізованих з європейськими.

13. Випробування духової шафи або кухонної витяжки проводяться постачальником відповідно до додатка 2.

Державний ринковий нагляд

14. Державний ринковий нагляд за відповідністю духових шаф або кухонних витяжок вимогам цього Технічного регламенту здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфер їх відповідальності і передбачає встановлення наявності енергетичної етикетки та мікрофіші, їх відповідності вимогам, зазначеним у додатках 3 і 4, та у разі потреби проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик духової шафи або кухонної витяжки відповідно до додатка 8.

Якщо вимоги не дотримано, моделі духових шаф або кухонних витяжок вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Клас енергоефективності духових шаф або кухонних витяжок та розклад застосування енергетичної етикетки

15. Клас енергоефективності духової шафи або кухонної витяжки визначається згідно з додатком 1 на основі індексу енергоефективності, який обчислюється відповідно до додатка 2.

16. Клас ефективності аеродинамічного ККД визначається згідно з додатком 1 на основі значення ефективності аеродинамічного ККД, що обчислюється відповідно до додатка 2.

17. Клас ефективності освітлення визначається згідно з додатком 1 на основі значення ефективності освітлення, що обчислюється відповідно до додатка 2.

18. Клас ефективності вловлювання жиру визначається згідно з додатком 1 на основі значення ефективності вловлювання жиру, що обчислюється відповідно до додатка 2.

19. Енергетична етикетка застосовується відповідно до додатку 3:

для духових шаф, розміщених на ринку, енергетичні етикетки повинні відповідати вимогам пункту 1 додатку 3 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок, розміщених на ринку, енергетичні етикетки з класами енергоефективності A, B, C, D, E, F та G повинні відповідати пункту 2.1 додатку 3 до цього Технічного регламенту, або при можливості постачальника пункту 2.2 додатку 3 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок, які розміщенні на ринку через рік після набрання чинності цієї постанови, енергетичні етикетки з класами енергоефективності A+, A, B, C, D, E, та F повинні відповідати пункту 2.2 додатку 3 до цього Технічного регламенту, або при можливості постачальника пункту 2.3 додатку 3 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок, які розміщенні на ринку з 1 січня 2018 року, енергетичні етикетки з класами енергоефективності A++, A+, A, B, C, D та E повинні відповідати пункту 2.3 додатку 3 до цього Технічного регламенту, або при можливості постачальника пункту 2.4 додатку 3 до цього Технічного регламенту;

для кухонних витяжок, які розміщенні на ринку з 1 січня 2020 року, енергетичні етикетки з класами енергоефективності A+++, A++, A+, A, B, C та D повинні відповідати пункту 2.4 додатку 3 до цього Технічного регламенту.

 

 

КЛАСИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1. ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ:

Клас енергоефективності визначається окремо для кожної камери на основі індексу енергоефективності, зазначеного у таблиці 1. Індекс енергоефективності духових шаф обчислюється за формулою зазначеною у пункті 1 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця 1

Клас енергоефективності духовок

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності (EEIcavity)

A+++ (найбільш ефективний)

EEIcavity < 45

A++

45 Ј EEIcavity < 62

A+

62 Ј EEIcavity < 82

A

82 Ј EEIcavity < 107

B

107 Ј EEIcavity < 132

C

132 Ј EEIcavity < 159

D (найменш ефективний)

EEIcavity і 159

2. ДЛЯ КУХОННИХ ВИТЯЖОК:

2.1 Клас енергоефективності визначається на основі індексу енергоефективності, зазначеного у таблиці 2. Індекс енергоефективності (EEIhood) кухонних витяжок обчислюється за формулою зазначеною у підпункті 2.1 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця 2

Клас енергоефективності кухонних витяжок

Клас енергоефективності

Індекс енергоефективності (EEIhood)

Етикетка, що застосовується з дня набрання чинності цим Технічним регламентом

Етикетка, що застосовується через рік після набрання чинності цим Технічним регламентом

Етикетка, що застосовується з 1 січня 2018 року

Етикетка, що застосовується з 1 січня 2020 року

A+++
(найбільш ефективний)

 

 

 

EEIhood < 30

A++

 

 

EEIhood < 37

30 Ј EEIhood < 37

A+

 

EEIhood < 45

37 Ј EEIhood < 45

37 Ј EEIhood < 45

A

EEIhood < 55

45 Ј EEIhood < 55

45 Ј EEIhood < 55

45 Ј EEIhood < 55

B

55 Ј EEIhood < 70

55 Ј EEIhood < 70

55 Ј EEIhood < 70

55 Ј EEIhood < 70

C

70 Ј EEIhood < 85

70 Ј EEIhood < 85

70 Ј EEIhood < 85

70 Ј EEIhood < 85

D

85 Ј EEIhood < 100

85 Ј EEIhood < 100

85 Ј EEIhood < 100

EEIhood і 85

E

100 Ј EEIhood < 110

100 Ј EEIhood < 110

EEIhood і 100

 

F

110 Ј EEIhood < 120

EEIhood і 110

 

 

G (найменш ефективний)

EEIhood і 120

 

 

 

2.2 Клас аеродинамічного ККД визначається на основі показника аеродинамічного ККД (FDEhood) зазначеного у таблиці 3. Аеродинамічний ККД кухонних витяжок обчислюється за формулою у підпункті 2.2 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця 3

Клас аеродинамічного ККД

Класи аеродинамічного ККД

Показник аеродинамічного ККД (FDEhood)

A (найбільш ефективний)

FDEhood > 28

B

23 < FDEhood Ј 28

C

18 < FDEhood Ј 23

D

13 < FDEhood Ј 18

E

8 < FDEhood Ј 13

F

4 < FDEhood Ј 8

G (найменш ефективний)

FDEhood Ј 4

2.3 Клас ефективності освітлення визначається на основі показника освітлення (LEhood) зазначеного у таблиці 4. Ефективність освітлення обчислюється за формулою у підпункті 2.3 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця 4

Клас ефективності освітлення

Клас ефективності освітлення

Показник ефективності освітлення (LEhood)

A (найбільш ефективний)

LEhood > 28

B

20 < LEhood Ј 28

C

16 < LEhood Ј 20

D

12 < LEhood Ј 16

E

8 < LEhood Ј 12

F

4 < LEhood Ј 8

G (найменш ефективний)

LEhood Ј 4

2.4 Клас ефективності вловлювання жиру визначається на основі показника ефективності вловлювання жиру (GFEhood) зазначеного у таблиці 5. Ефективність вловлювання жиру обчислюється за формулою у підпункті 2.4 додатку 2 до цього Технічного регламенту.

Таблиця 5

Клас ефективності вловлювання жиру (GFEhood)

Клас ефективності вловлювання жиру уловлювання жиру

Ефективність уловлювання жиру ( %)

A (найбільш ефективний)

GFEhood > 95

B

85 < GFEhood Ј 95

C

75 < GFEhood Ј 85

D

65 < GFEhood Ј 75

E

55 < GFEhood Ј 65

F

45 < GFEhood Ј 55

G (найменш ефективний)

GFEhood Ј 45

 

ПОРЯДОК
вимірювання та розрахунків

1. ДЛЯ ПОБУТОВИХ ДУХОВИХ ШАФ

Енергоспоживання камери побутової духової шафи вимірюється для одного стандартного циклу у звичайному режимі та в режимі примусової конвекції, якщо такий є, шляхом нагрівання стандартного просякнутого водою навантаження. При цьому необхідно перевірити, чи досягає температура всередині камери духової шафи значення, встановленого на термостаті та/або дисплеї управління, протягом тривалості циклу випробування. Показник енергоспоживання за цикл, що відповідає режиму з найкращими показниками (звичайному режиму або режиму примусової конвекції) необхідно використовувати у наступних розрахунках.

Розрахунок Індексу енергоефективності (EEIcavity) для кожної камери побутової духової шафи здійснюється за такими формулами:

для побутових електричних духових шаф:

  

  

для побутових газових духових шаф:

  

  

де,

- EEIcavity - індекс енергоефективності кожної камери побутової духової шафи у відсотках, округлений до першого знаку після коми;

- SECelectric cavity - стандартне енергоспоживання (електроенергії), необхідне для нагрівання стандартного навантаження в камері електричної побутової духової шафи протягом циклу, округлене до другого знаку після коми, кВт·г;

- SECgas cavity - стандартне енергоспоживання, необхідне для нагрівання стандартного навантаження в камері газової побутової духової шафи протягом циклу, округлене до другого знаку після коми, МДж;

- V - об'єм камери побутової духової шафи, округлений до найближчого цілого числа, літрів;

- ECelectric cavity - енергоспоживання, необхідне для нагрівання стандартного навантаження в камері електричної побутової духової шафи протягом циклу, округлене до другого знаку після коми, кВт·г;

- ECgas cavity - енергоспоживання, необхідне для нагрівання стандартного навантаження в камері газової побутової духової шафи протягом циклу, округлене до другого знаку після коми, МДж.

2. ДЛЯ КУХОННИХ ВИТЯЖОК

2.1 Розрахунок Індексу енергоефективності (EEIhood), округлений до першого знаку після коми, здійснюється за такою формулою:

  

де,

- SAEChood - стандартне річне енергоспоживання побутової кухонної витяжки, округлене до першого знаку після коми, кВт·г/рік;

- AEChood - річне енергоспоживання побутової кухонної витяжки, округлене до першого знаку після коми, кВт·г/рік.

Стандартне річне енергоспоживання (SAEChood) побутової кухонної витяжки обчислюється за такою формулою:

  

де,

- WBEP - електрична споживча потужність побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлена до першого знаку після коми, Вт;

- WL - номінальна електрична споживча потужність системи освітлення побутової кухонної витяжки на варильній поверхні, округлена до першого знаку після коми, Вт.

Річне енергоспоживання (AEChood) побутової кухонної витяжки обчислюється за такою формулою:

для повністю автоматичних побутових кухонних витяжок:

  

для інших побутових кухонних витяжок:

  

де,

- tL - середня тривалість освітлення протягом доби, хвилини (tL = 120);

- tH - середня тривалість роботи протягом доби, хвилини (tH = 60);

- Po - електрична споживча потужність побутової кухонної витяжки у режимі "вимкнено", округлена до другого знаку після коми, Вт;

- Ps - електрична споживча потужність побутової кухонної витяжки у режимі "очікування", округлена до другого знаку після коми, Вт;

- f - коефіцієнт збільшення часу, округлений до першого знаку після коми, та розраховується за такою формулою:

  

2.2 Розрахунок аеродинамічного ККД (FDEhood).

Аеродинамічний ККД (FDEhood) в точці оптимального ККД, округлений до першого знаку після коми, обчислюється за такою формулою:

  

де,

- QBEP - значення витягу повітря побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлене до першого знаку після коми, м3/г;

- PBEP - перепад статичного тиску побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округлений до найближчого цілого числа, Па;

- WBEP - електрична споживча потужність побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД, округленна до першого знаку після коми, Вт.

2.3 Розрахунок ефективності освітлення (LEhood).

Ефективність освітлення (LEhood) побутової кухонної витяжки визначається відношенням середньої освітленості до номінальної електричної споживчої потужності системи освітлення, округлюється до найближчого цілого числа, Вт, та обчислюється за такою формулою:

  

де,

- Emiddle - середня освітленість системи освітлення на варильній поверхні, виміряна за стандартних умов, округлена до найближчого цілого числа, Люкс;

- WL - номінальна електрична споживча потужність системи освітлення побутової кухонної витяжки на варильній поверхні, округлена до першого знаку після коми, Вт.

2.4 Розрахунок ефективності вловлювання жиру (GFEhood).

Ефективність вловлювання жиру (GFEhood) побутової кухонної витяжки визначається відносною часткою жиру, затриманого фільтрами-жировлювлювачами, округлюється до першого знаку після коми і обчислюється за такою формулою:

  

де,

- wg - маса жиру у фільтрі-жировлювлювачі, включаючи всі знімні покриття, округлена до першого знаку після коми, грам;

- wr - маса жиру, затриманого в повітроводах витяжки, округлена до першого знаку після коми, грам;

- wt - маса жиру, затриманого в абсолютному фільтрі, округлена до першого знаку після коми, грам.

2.5 Шум.

Ступінь шуму (дБ) вимірюється як рівень акустичного поширення шуму у повітрі (середньозважене значення - LWA) побутової кухонної витяжки при найбільших налаштуваннях для звичайного користування, округлений до найближчого цілого числа.

 

ВИМОГИ
до енергетичної етикетки

1. Енергетична етикетка для побутових духових шаф

1.1 Енергетична етикетка для кожної камери побутової електричної духової шафи, оформляється за таким зразком:

  

На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

I - найменування або торговельну марку постачальника;

II - модель духової шафи;

III - джерело енергії побутової духової шафи;

IV - клас енергоефективності камери духової шафи. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

V - використовуваний об'єм камери духової шафи, визначений у літрах, з округленням до найближчого цілого числа;

VI - обсяг енергоспоживання за цикл (споживання електричної енергії) для нагрівання (у звичайному режимі та, за наявності, в режимі примусової конвекції) камери для стандартного навантаження, що визначений відповідно до процедур випробування, округлений до другого знаку після коми, кВт·г/цикл.

Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

  

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 85 х 170 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінія - 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

  кольорова панель: кольори - Х-51-00-27 та 00-16-Х-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 70 міліметрів;

висота - 14 міліметрів;

  границя під логотипом:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 70 міліметрів;

  шкала A+++ - D:

стрілка - висотою 5,5 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 18 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 12 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 20 міліметрів;

висота - 10 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 18 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  енергоспоживання за цикл:

границя:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 19 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  Об'єм:

границя:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 20 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника духової шафи;

  модель духової шафи;

  місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі духової шафи розміром 70 х 13 міліметрів.

1.2 Енергетична етикетка для кожної камери побутової газової духової шафи, оформляється за таким зразком:

  

На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

I - найменування або торговельну марку постачальника;

II - модель духової шафи;

III - джерело енергії побутової духової шафи;

IV - клас енергоефективності камери духової шафи. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

V - використовуваний об'єм камери духової шафи, визначений у літрах, з округленням до найближчого цілого числа;

VI - обсяг енергоспоживання за цикл (споживання газу) для нагрівання (у звичайному режимі та, за наявності, в режимі примусової конвекції) камери для стандартного навантаження, що визначений відповідно до процедур випробування, округлений до другого знаку після коми, МДж/цикл та кВт·г/цикл (1 кВт·г/цикл = 3,6 МДж/цикл).

Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

  

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 85 х 170 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінія - 4 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

  кольорова панель: кольори - Х-51-00-27 та 00-16-Х-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 70 міліметрів;

висота - 14 міліметрів;

  границя під логотипом:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 70 міліметрів;

  шкала A+++ - D:

стрілка - висотою 5,5 міліметрів;

пробіл - 1 міліметр;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 18 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 12 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 20 міліметрів;

висота - 10 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 24 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 18 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  енергоспоживання за цикл:

границя:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 19 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  Об'єм:

границя:

лінія - 1,5 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 3 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 20 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  найменування або торговельна марка постачальника духової шафи;

  модель духової шафи;

  місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі духової шафи розміром 70 х 13 міліметрів.

2. Енергетична етикетка для побутових кухонних витяжок

2.1 Енергетична етикетка для побутових кухонних витяжок розміщених на ринку, оформляється за таким зразком:

  

2.2 Енергетична етикетка для побутових кухонних витяжок розміщених на ринку через рік після набрання чинності цієї постанови, оформляється за таким зразком:

  

2.3 Енергетична етикетка для побутових кухонних витяжок розміщених на ринку з 1 січня 2018 року, оформляється за таким зразком:

  

2.4 Енергетична етикетка для побутових кухонних витяжок розміщених на ринку з 1 січня 2020 року, оформляється за таким зразком:

  

На енергетичній етикетці зазначається інформація про:

I - найменування або торговельну марку постачальника;

II - модель кухонної витяжки;

III - клас енергоефективності кухонної витяжки. Літера, що означає клас енергоефективності, розміщується на тому самому рівні, що і відповідна стрілка;

IV - річний обсяг енергоспоживання, розрахований відповідно додатку 2 до Технічного регламенту, округлений до найближчого цілого числа, кВт·г на рік;

V - клас ефективності аеродинамічного ККД, визначений згідно з додатком 1 до Технічного регламенту;

VI - клас ефективності освітлення, визначений згідно з додатком 1 до Технічного регламенту;

VII - клас ефективності вловлювання жиру, визначений згідно з додатком 1 до Технічного регламенту;

VII - рівень шуму, визначений згідно з підпунктом 2.5 додатку 2 до Технічного регламенту, округлений до найближчого цілого числа.

Енергетична етикетка оформляється за таким зразком:

  

Енергетична етикетка повинна бути розміром щонайменше 60 х 120 міліметрів. Якщо енергетична етикетка виготовляється у більшому форматі, її розміри повинні бути збільшені пропорційно.

Під час виготовлення кольорової енергетичної етикетки слід використовувати блакитний, пурпуровий, жовтий і чорний кольори, фон білий.

Колір будь-якого елемента енергетичної етикетки утворюється шляхом сполучення зазначених кольорів у відсотковому складі кожного з них.

Для позначення кольору елемента використовується комбінація з чотирьох знаків (цифр), які означають відсотковий склад кольорів у такій послідовності: блакитний, пурпуровий, жовтий, чорний.

Наприклад: позначення кольору елемента енергетичної етикетки "00-70-X-00" вказує на те, що він складається з 0 відсотків блакитного кольору, 70 - пурпурового, 100 - жовтого і 0 відсотків чорного кольору.

Енергетична етикетка повинна відповідати таким вимогам:

  границі:

лінія - 3 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2 міліметра;

  кольорова панель: кольори - Х-51-00-27 та 00-16-Х-00;

  енергетичний логотип:

колір - X-00-00-00;

піктограма кольорової панелі та енергетичного логотипу згідно із зразком;

ширина - 51 міліметр;

висота - 10 міліметрів;

  границя під логотипом:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

довжина - 51 міліметр;

  шкала A+++ - G:

стрілка - висотою 4 міліметра;

пробіл - 0,75 міліметра;

кольори:

вищий клас - X-00-X-00;

другий клас - 70-00-X-00;

третій клас - 30-00-X-00;

четвертий клас - 00-00-X-00;

п'ятий клас - 00-30-X-00;

шостий клас - 00-70-X-00;

останній клас - 00-X-X-00;

текст:

Calibri bold - 10 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 7 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  клас енергоефективності:

стрілка:

ширина - 15 міліметрів;

висота - 8 міліметрів;

колір чорний - 100 відсотків;

текст:

Calibri bold - 17 pt;

великі літери білого кольору;

символи '+':

Calibri bold - 12 pt;

білого кольору, вирівняні в один ряд;

  річне енергоспоживання:

границя:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri bold - 21 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri regular - 8 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  ефективність аеродинамічного ККД:

піктограма згідно із зразком;

границя:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  ефективність освітлення:

піктограма згідно із зразком;

границя:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  ефективність вловлювання жиру:

піктограма згідно із зразком;

границя:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 10 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 14 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  рівень шуму:

піктограма згідно із зразком;

границя:

лінія - 1 pt;

колір блакитний - 100 відсотків;

круглі кути - 2,5 міліметра;

показник:

перший рівень:

Calibri regular - 6 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

другий рівень:

Calibri bold - 11,5 pt;

колір чорний - 100 відсотків;

  енергоспоживання:

текст:

Calibri regular - 7pt;

великі літери чорного кольору;

  найменування або торговельна марка постачальника кухонної витяжки;

  модель кухонної витяжки;

  місце для зазначення найменування або торговельної марки постачальника та моделі кухонної витяжки розміром 51 х 9 міліметрів.

 

ВИМОГИ
до мікрофіші

ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ

1. У мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційних брошурах, які надаються разом з духовою шафою, зазначається така інформація:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель духової шафи;

3) індекс енергоефективності кожної камери духової шафи, визначений відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлений до першого знаку після коми. Зазначений індекс енергоефективності не повинен перевищувати індекс, зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

4) клас енергоефективності кожної камери духової шафи, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас енергоефективності не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

5) обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи, за наявності, у звичайному режимі та режимі примусової конвекції (виміряне енергоспоживання виражається в кВт·г (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок), та округлюється до другого знаку після коми). Зазначене значення не повинне перевищувати значення, що вказано в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

6) кількість камер; джерело (джерела) енергії для кожної камери та об'єм кожної камери.

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей духової шафи одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не зазначена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.

ДЛЯ КУХОННИХ ВИТЯЖОК

1. У мікрофіші, у тому числі інструкції та інформаційних брошурах, які надаються разом з кухонною витяжкою, зазначається така інформація:

1) найменування або торговельна марка постачальника;

2) модель кухонної витяжки;

3) річне енергоспоживання, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлене до першого знаку після коми. Вказане значення не повинне перевищувати значення в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, кВт·г/рік

4) клас енергоефективності, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас енергоефективності не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

5) аеродинамічне ККД, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлене до першого знаку після коми. Вказане значення не повинне перевищувати зазначене в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

6) клас аеродинамічного ККД, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

7) ефективність освітлення, розрахована відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлена до першого знаку після коми. Вказане значення не повинне перевищувати значення в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, люкс/Вт;

8) клас ефективності освітлення, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Вказаний клас не повинен перевищувати той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

9) ефективність вловлювання жиру, розрахована відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлена до першого знаку після коми. Вказане значення не повинне перевищувати значення в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

10) клас ефективності вловлювання жиру, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Вказаний клас не повинен перевищувати той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

11) витяг повітря (м3/год з округленням до найближчого цілого числа) на мінімальній і максимальній швидкості при звичайному режимі користування без урахування інтенсивного режиму або режиму підвищеної інтенсивності. Вказане значення не повинне перевищувати значення у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

12) витяг повітря, за наявності, (м3/год з округленням до найближчого цілого числа) в інтенсивному режимі або в режимі підвищеної інтенсивності. Вказане значення не повинне перевищувати значення у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

13) рівень акустичного поширення шуму у повітрі, за шкалою А (дБ з округленням до найближчого цілого числа) на мінімальній і максимальній швидкості при звичайному режимі користування. Вказане значення не повинне бути меншим за значення вказане у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

14) рівень акустичного поширення шуму у повітрі за шкалою А, за наявності, (дБ з округленням до найближчого цілого числа) в інтенсивному режимі або режимі підвищеної інтенсивності. Вказане значення не повинне бути меншим за значення вказане у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

15) споживання енергії у режимі "вимкнено", за наявності, округлене до другого знаку після коми. Вказане значення не повинне бути меншим за значення вказане у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, Вт;

16) споживання енергії в режимі "очікування", за наявності, округлене до другого знаку після коми. Вказане значення не повинне бути меншим за значення вказане у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, Вт.

2. Одна мікрофіша може охоплювати кілька моделей кухонних витяжок одного постачальника.

3. Інформація, що міститься у мікрофіші, може бути надана у формі копії енергетичної етикетки у кольоровому або чорно-білому вигляді. У такому разі інформація, зазначена у пункті 1 цього додатка, яка не зазначена на енергетичній етикетці, повинна бути надана споживачеві.

 

ВИМОГИ
до технічної енергетичної документації

ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ

Технічна енергетична документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

загальний опис моделі духової шафи, достатній для її однозначної ідентифікації;

відомості про технічні параметри духової шафи, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

- кількість камер; об'єм кожної камери; джерело тепла для кожної камери; функція (функції) нагрівання (звичайного режиму та/або режиму примусової конвекції) для кожної камери;

- енергоспоживання на цикл для кожної камери духової шафи, за наявності, у звичайному режимі та режимі примусової конвекції; виміряне енергоспоживання виражається в кВт·г (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок), з округленням до другого знаку після коми;

- індекс енергоефективності кожної камери духової шафи, який розрахований відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту з округленням до першого знаку після коми;

- клас енергоефективності для кожної камери духової шафи, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту;

копія розрахунків та результатів розрахунків, виконаних відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту;

посилання на національні стандарти, зокрема ті, що гармонізовані з міжнародними та європейськими, іншу технічну документацію, якій відповідає духова шафа (у разі потреби).

Наприкінці наведеного вище списку постачальники мають право подавати додаткову інформацію.

ДЛЯ КУХОННИХ ВИТЯЖОК

Технічна енергетична документація повинна включати:

інформацію про повне найменування та адресу постачальника;

загальний опис моделі кухонної витяжки, достатній для її однозначної ідентифікації;

відомості про технічні параметри кухонної витяжки, необхідні для проведення вимірювань, зокрема:

- індекс енергоефективності, визначений відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлений до першого знаку після коми;

- клас енергоефективності, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту;

- річне енергоспоживання, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлене до першого знаку після коми, кВт·г/рік;

- коефіцієнт збільшення часу згідно з визначенням, наведеним у додатку 2 до Технічного регламенту, округлений до першого знаку після коми;

- аеродинамічне ККД, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлене до першого знаку після коми;

- клас аеродинамічного ККД, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту;

- виміряне значення витягу повітря в точці оптимального ККД, округлене до першого знаку після коми, м3/год;

- виміряне значення перепаду статичного тиску в точці оптимального ККД, округлене до найближчого цілого числа, Па;

- виміряне значення електричної споживчої потужності в точці оптимального ККД, округлене до першого знаку після коми, Вт;

- середня освітленість системою освітлення на варильній поверхні, у округлена до найближчого цілого числа, люкси;

- номінальна споживча потужність системи освітлення на варильній поверхні, округлена до першого знаку після коми, Вт;

- виміряне значення ефективності освітлення, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлене до найближчого цілого числа, люкс/Вт;

- клас ефективності освітлення, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту;

- виміряне значення ефективності вловлювання жиру, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, округлена до першого знаку після коми;

- клас ефективності вловлювання жиру, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту;

- споживання енергії у режимі "вимкнено", за наявності, округлене до другого знаку після коми, Вт;

- споживання енергії в режимі "очікування", за наявності, округлене до другого знаку після коми, Вт;

- рівень акустичного поширення шуму у повітрі, за шкалою А на мінімальній і максимальній швидкості при звичайному режимі користування, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

- рівень акустичного поширення шуму у повітрі за шкалою А, за наявності, в інтенсивному режимі або режимі підвищеної інтенсивності, округлений до найближчого цілого числа, дБ;

- значення витягу повітря на мінімальній і максимальній швидкості при звичайному режимі користування, округлене до першого знаку після коми, м3/год;

- значення витягу повітря в інтенсивному режимі або в режимі підвищеної інтенсивності, округлене до першого знаку після коми, м3/год;

копія розрахунків та результатів розрахунків, виконаних відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту;

посилання на національні стандарти, зокрема ті, що гармонізовані з міжнародними та європейськими, іншу технічну документацію, якій відповідає кухонна витяжка (у разі потреби).

Постачальники мають право подавати додаткову інформацію.

 

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається у разі, коли споживачі не можуть побачити духову шафу або кухонну витяжку, окрім мережі Інтернет

ДЛЯ ДУХОВИХ ШАФ

1. У разі коли споживачі не можуть побачити духову шафу, їм надається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника;

модель духової шафи, достатній для її однозначної ідентифікації;

клас енергоефективності для кожної камери духової шафи, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас енергоефективності не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

обсяг енергоспоживання за цикл для кожної камери духової шафи, за наявності, у звичайному режимі та режимі примусової конвекції. Виміряне енергоспоживання виражається в кВт·г (для електричних і газових духовок) та в МДж (для газових духовок), та округлюється до другого знаку після коми. Вказане значення не повинне перевищувати значення, що вказано в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

кількість камер; джерело (джерела) енергії для кожної камери та об'єм кожної камери.

2. Додатково може надаватися інформація, що зазначається у мікрофіші.

3. Шрифт, яким зазначається інформація, повинен давати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

ДЛЯ КУХОННИХ ВИТЯЖОК

1. У разі коли споживачі не можуть побачити кухонну витяжку, їм надається інформація про:

найменування або торговельну марку постачальника;

модель кухонної витяжки, достатній для її однозначної ідентифікації;;

клас енергоефективності, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас енергоефективності не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

річне енергоспоживання, розраховане відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту. Вказане значення не повинне бути нижче значення в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, кВт·г/рік;

клас аеродинамічного ККД, визначений відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Зазначений клас не повинен бути більшим за той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

клас ефективності освітлення, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Вказаний клас не повинен перевищувати той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

клас ефективності вловлювання жиру, розрахований відповідно до додатка 1 до Технічного регламенту. Вказаний клас не повинен перевищувати той, що зазначений в технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту;

рівень акустичного поширення шуму у повітрі, за шкалою А на мінімальній і максимальній швидкості при звичайному режимі користування. Вказане значення не повинне бути меншим за значення вказане у технічній енергетичній документації у додатку 5 до Технічного регламенту, дБ з округленням до найближчого цілого числа.

2. Додатково може надаватися інформація, що зазначається у мікрофіші.

3. Шрифт, яким зазначається інформація, повинен давати змогу споживачеві ознайомитися з такою інформацією без використання спеціального приладу.

 

ІНФОРМАЦІЯ
яка надається коли духова шафа або кухонна витяжка пропонується для продажу, у прокат або лізинг через Інтернет

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі, в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для пристроїв зі спеціальними можливостями (наприклад із можливістю введення інформації шляхом використання системи синтезу голосу);

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється шляхом натиснення мишею, проведення мишею або збільшення зображення на сенсорному екрані;

механізм відображення - будь-який екран, включаючи сенсорний екран або іншу технологію візуалізації, що використовується для відображення користувачам інформації, що міститься в Інтернеті;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього (наприклад екран планшетного комп'ютера, планшета чи смартфона).

2. Енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту, демонструється на механізмі відображення поруч із ціною продукту згідно з розкладом, визначеним у пункті 19 Технічного регламенту. Для духових шаф, відповідна енергетична етикетка демонструється для кожної камери. Розмір енергетичної етикетки має бути чітко видимий і розбірливий; вона має бути пропорційною розмірові, зазначеному в додатку 3. Енергетична етикетка може відображатися з використанням вбудованого дисплея, при цьому зображення, що використовується для забезпечення доступу до енергетичної етикетки має відповідати вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатку. У випадку застосування вбудованого дисплея енергетична етикетка відображається при першому натисненні мишею, проведенні мишею або збільшенні зображення на сенсорному екрані.

3. Зображення, що використовується для забезпечення доступу до енергетичної етикетки при застосуванні вбудованого дисплея, повинно:

1) позначатися стрілкою того кольору, що відповідає класу енергоефективності продукту, зазначеного на енергетичній етикетці;

2) мати позначення класу енергоефективності продукту на стрілці текстом білого кольору, шрифтом, еквівалентним шрифту, яким зазначено ціну;

3) мати один із двох наступних форматів:

  

4. При застосуванні вбудованого дисплея має бути дотримано наступну послідовність відображення енергетичної етикетки:

1) зображення, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатку, демонструється на механізмі відображення поряд із ціною продукту;

2) зображення має містити посилання на енергетичну етикетку;

3) енергетична етикетка відображається після натиснення мишею, проведення мишею або збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) енергетична етикетка відображається як спливаюче вікно, нова вкладка, нова сторінка або додаткове зображення на екрані;

5) для збільшення енергетичної етикетки на сенсорних екранах застосовуються звичайні для відповідного пристрою методи збільшення зображення в сенсорних пристроях;

6) демонстрація енергетичної етикетки припиняється шляхом застосування опції закриття або іншого стандартного механізму закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що відображається у випадку неможливості відображення енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності продукту шрифтом, еквівалентним шрифту, яким зазначено ціну.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту, демонструється на механізмі відображення поруч із ціною продукту. Розмір має бути таким, щоб мікрофіша продукту була чітко видима і розбірлива. Мікрофіша може відображатися з застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, містить чіткий і розбірливий напис "Мікрофіша". У випадку застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається при першому натисненні мишею на посилання, проведенні по ньому мишею або збільшенні зображення на сенсорному екрані.

 

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик духової шафи або кухонної витяжки вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

1. Перевірка відповідності фактичних технічних характеристик побутової духової шафи або кухонної витяжки вимогам Технічного регламенту проводиться шляхом тестування однієї побутової духової шафи або кухонної витяжки.

2. Вважається, що модель духової шафи або кухонної витяжки відповідає встановленим вимогам якщо:

а) значення та класи, зазначені на енергетичній етикетці та мікрофіші, не є більшими за значення, наведені в технічній енергетичній документації, включаючи результати випробувань; та

б) якщо результати випробування відповідають усім характеристикам, зазначеним у нижчезазначеній таблиці.

3. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників вимогам пункту 2 (а) цього додатку, то духова шафа або кухонна витяжка та інші еквівалентні духові шафи або кухонні витяжки вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

4. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність показників вимогам пункту 2 (б) цього додатку, то проводиться додаткове тестування трьох побутових духових шаф або кухонних витяжок. Як альтернатива допускається, щоб відібрані три додаткові пристрої представляли одну або кілька різних моделей, які зазначено як еквівалентні в технічній енергетичній документації постачальника.

5. Побутова духова шафа або кухонна витяжка вважається такою, що відповідає вимогам Технічного регламенту, якщо результати випробування відповідають усім характеристикам, зазначеним у нижчезазначеній таблиці.

6. В іншому випадку побутова духова шафа або кухонна витяжка та інші еквівалентні побутові духові шафи або кухонні витяжки вважаються такими, що не відповідають вимогам Технічного регламенту.

Допустимі похибки, визначені в цьому додатку, передбачені лише для перевірки характеристик, виміряних органами ринкового нагляду, являючи собою допустимі відхилення результатів вимірювання при перевірочних випробуваннях; вони не повинні використовуватися постачальниками при встановленні значень, що наводяться в технічній енергетичній документації, або для тлумачення таких значень з метою здобуття вищого класу для зазначення на етикетці або для поширення інформації про кращі характеристики іншими засобами.

Параметри, за якими проводиться перевірка

Допустима різниця значень показників

Вага духової шафи

не більше номінального значення на 5 відсотків

Об'єм камери духової шафи

не нижче номінального значення на 5 відсотків

Енергоспоживання, необхідне для нагрівання стандартного навантаження в камері електричної та газової побутової духової шафи протягом циклу

не більше номінального значення на 5 відсотків

Електрична споживча потужність побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД та номінальна електрична споживча потужність системи освітлення побутової кухонної витяжки на варильній поверхні

не більше номінального значення на 5 відсотків

Значення витягу повітря та перепад статичного тиску побутової кухонної витяжки в точці оптимального ККД

не нижче номінального значення на 5 відсотків

Максимальне значення витягу повітря

не більше номінального значення на 8 відсотків

Середня освітленість системою освітлення на варильній поверхні

не нижче номінального значення на 5 відсотків

Ефективності вловлювання жиру

не нижче номінального значення на 5 відсотків

Споживання енергії у режимі "вимкнено" та "очікування"

не більше номінального значення на 10 відсотків
не більше номінального значення на 0,10 Вт у разі, коли споживання енергії нижче або дорівнює 1 Вт

Рівень акустичного поширення шуму в повітрі

виміряне значення не повинне бути більшим за номінальне значення

 

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових печей та витяжок, положенням Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Положення базового акта законодавства ЄС

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

Пункт 1 та 2

Пункт 2 статті 1

Пункт 3

Абзац перший статті 2

Абзац перший пункту 4

Пункт 1 абзацу першого статті 2

Абзац четвертий пункту 4

Пункт 2 абзацу першого статті 2

Абзац десятий пункту 4

Пункт 3 абзацу першого статті 2

Абзац другий пункту 4

Пункт 4 абзацу першого статті 2

Абзац дванадцятий пункту 4

Пункт 5 абзацу першого статті 2

Абзац шістнадцятий пункту 4

Пункт 6 абзацу першого статті 2

Абзац тринадцятий пункту 4

Пункт 7 абзацу першого статті 2

Абзац восьмий пункту 4

Пункт 8 абзацу першого статті 2

Абзац двадцять перший пункту 4

Пункт 9 абзацу першого статті 2

Абзац двадцять п'ятий пункту 4

Пункт 10 абзацу першого статті 2

Абзац чотирнадцятий пункту 4

Пункт 11 абзацу першого статті 2

Абзац двадцять другий пункту 4

Пункт 12 абзацу першого статті 2

Абзац третій пункту 4

Пункт 13 абзацу першого статті 2

Абзац одинадцятий пункту 4

Пункт 14 абзацу першого статті 2

Абзац вісімнадцятий пункту 4

Пункт 15 абзацу першого статті 2

Абзац п'ятнадцятий пункту 4

Пункт 16 абзацу першого статті 2

Абзац двадцять третій пункту 4

Пункт 17 абзацу першого статті 2

Абзац сьомий пункту 4

Пункт 18 абзацу першого статті 2

Абзац шостий пункту 4

Пункт 19 абзацу першого статті 2

Абзац дев'ятнадцятий пункту 4

Пункт 20 абзацу першого статті 2

Абзац двадцятий пункту 4

Пункт 21 абзацу першого статті 2

Абзац двадцять четвертий пункту 4

Пункт 22 абзацу першого статті 2

Абзац дев'ятий пункту 4

Пункт 23 абзацу першого статті 2

-

Пункт 24 абзацу першого статті 2

Абзац сімнадцятий пункту 4

Пункт 25 абзацу першого статті 2

Абзац п'ятий пункту 4

Підпункт "a (i)" пункту 1 статті 3

Пункт 5

Підпункт "a (ii)" пункту 1 статті 3

Пункт 5

Підпункт "a (iii)" пункту 1 статті 3

Пункт 7

Підпункт "a (iv)" пункту 1 статті 3

Пункт 10

Підпункт "a (v)" пункту 1 статті 3

Пункт 11

Підпункт "a (vi)" пункту 1 статті 3

Пункт 6

Підпункт "a (vii)" пункту 1 статті 3

Пункт 6

Підпункт "b (i)" пункту 1 статті 3

Пункт 5

Підпункт "b (ii)" пункту 1 статті 3

Пункт 5

Підпункт "b (iii)" пункту 1 статті 3

Пункт 7

Підпункт "b (iv)" пункту 1 статті 3

Пункт 10

Підпункт "b (v)" пункту 1 статті 3

Пункт 11

Підпункт "b (vi)" пункту 1 статті 3

Пункт 6

Підпункт "b (vii)" пункту 1 статті 3

Пункт 6

Підпункт "a" пункту 2 статті 3

Пункт 15

Підпункт "b (i)" пункту 2 статті 3

Пункт 15

Підпункт "b (ii)" пункту 2 статті 3

Пункт 16

Підпункт "b (iii)" пункту 2 статті 3

Пункт 17

Підпункт "b (iv)" пункту 2 статті 3

Пункт 18

Підпункт "a" пункту 3 статті 3

Абзац другий пункту 19

Підпункт "b (i)" пункту 3 статті 3

Абзац третій пункту 19

Підпункт "b (ii)" пункту 3 статті 3

Абзац четвертий пункту 19

Підпункт "b (iii)" пункту 3 статті 3

Абзац п'ятий пункту 19

Підпункт "b (iv)" пункту 3 статті 3

Абзац шостий пункту 19

Підпункт "a" пункту 1 статті 4

Пункт 8

Підпункт "b" пункту 1 статті 4

Пункт 9

Підпункт "c" пункту 1 статті 4

Пункт 10

Підпункт "d" пункту 1 статті 4

Пункт 11

Підпункт "a" пункту 2 статті 4

Пункт 8

Підпункт "b" пункту 2 статті 4

Пункт 9

Підпункт "c" пункту 2 статті 4

Пункт 10

Підпункт "d" пункту 2 статті 4

Пункт 11

Стаття 5

пункт 12 та 13

Стаття 6

пункт 14

Стаття 7

-

Стаття 8

-

Стаття 9

-

Стаття 10

-

Додаток I

додаток 1

Додаток II

додаток 2

Додаток III

додаток 3

Додаток IV

додаток 4

Додаток V

додаток 5

Додаток VI

додаток 6

Додаток VII

додаток 7

Додаток VIII

додаток 8

-

додаток 9

 

ПЛАН
заходів із застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Строк виконання

1. Приведення у разі потреби власних нормативно-правових актів у відповідність з Технічним регламентом енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок (далі - Технічний регламент)

Мінрегіон

постійно

2. Розроблення та перегляд в установленому порядку національних стандартів, необхідних для впровадження Технічного регламенту.

Держенергоефективності

постійно

3. Формування та опублікування переліку національних стандартів, гармонізованих з європейськими, що необхідні для впровадження Технічного регламенту.

Мінекономрозвитку Держенергоефективності

постійно

4. Підготовка у разі потреби та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Технічного регламенту

Держенергоефективності
Мінрегіон
Мінекономрозвитку
Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

постійно

5. Забезпечення обов'язкового застосування виробниками, постачальниками і розповсюджувачами побутових духових шаф та кухонних витяжок вимог Технічного регламенту.

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

через шість місяців з дня набрання чинності Технічним регламентом

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок" (далі - проект регуляторного акта)

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На сьогоднішній день відсутні нормативно-правові акти, які покликані сприяти створенню системи енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, визнаної на міжнародному рівні, створенню умов для поступової ліквідації зі споживчого ринку України енергоємних духових шаф та кухонних витяжок.

У 2013 році Європейським Союзом прийнято Делегований регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок.

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства, до якого Україна приєдналася у лютому 2011 року, створює чіткі правові рамки, в межах яких Україна ратифікує відповідні норми законодавства ЄС, для того щоб забезпечити збалансовані умови для збільшення інвестицій, підвищення енергетичної безпеки та енергоефективності, а також покращення конкурентного середовища як ключового економічного чинника.

Одним із зобов'язань України є впровадження Директиви 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р. про вказування за допомогою маркування та стандартної інформації про товар обсягів споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами, делегованих регламентів Комісії ЄС у сфері енергетичного маркування, зокрема, Делегований регламент Комісії (ЄС) N 65/2014 від 1 жовтня 2013 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 травня 2010 р. щодо енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок згідно з Договором про заснування Енергетичного Співтовариства та відповідних рішень Ради Міністрів Енергетичного Співтовариства.

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок" забезпечить виконання Україною зобов'язань, які стосуються впровадження Директиви 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 19 травня 2010 р.

2. Визначення цілей державного регулювання

Енергетичне маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок дасть можливість споживачам даного обладнання мати повну та достовірну інформацію щодо класу його енергетичної ефективності, а виробникам - підвищити конкурентоспроможність своєї продукції на міжнародному ринку.

Таким чином, може бути досягнута ціль державного регулювання - запровадження системи енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок, яка відповідатиме вимогам оновленого європейського законодавства у цій сфері, що дозволить:

• забезпечити ефективне використання електроенергії при використанні (експлуатації) побутових духових шаф та кухонних витяжок;

• контролювати та не допустити на споживчий ринок України енергоємних, неефективних побутових духових шаф та кухонних витяжок.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу

3.1. Залишити ситуацію без змін

За відсутності регуляторного акта, діюча нормативно-правова база у цій сфері не відповідатиме оновленому європейському законодавству, що може призвести до створення додаткових бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом, а також невиконання Україною своїх зобов'язань в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

3.2. Обраний спосіб державного регулювання

Прийняття регуляторного акта дасть змогу привести національну нормативно-правову базу у сфері енергетичного маркування у відповідність до оновленого європейського законодавства.

В результаті енергетичне маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок відбуватиметься відповідно до вимог європейського законодавства, що сприятиме зниженню енергоспоживання населенням за рахунок використання більш енергоефективного обладнання у побуті.

Альтернативні способи зацікавлення суб'єктів господарювання в частині енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок на сьогодні відсутні.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми і відповідні заходи

Проект регуляторного акта передбачає встановлення гармонізованих з європейськими вимог у сфері енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок шляхом прийняття та застосування Технічного регламенту енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення цілей, визначених у пункті 2, можливе за рахунок обов'язкового дотримання постачальниками та розповсюджувачами побутових духових шаф та кухонних витяжок вимог законодавства у сфері енергетичного маркування, гармонізованих з європейськими.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта провадиться із застосуванням методу вигод та витрат.

 

Вигоди

Витрати

Держава

Гармонізація національної нормативно-правової бази з європейським законодавством, зростання темпів науково-технічного прогресу країни, забезпечення функціонування наукової та виробничої сфер економіки.

Не передбачені

Населення

Забезпечення споживачів побутових духових шаф та кухонних витяжок високоякісним, конкурентоспроможним, енергоощадним обладнанням, надання можливості споживачам даного обладнання мати повну та достовірну інформацію щодо класу його енергетичної ефективності.

Не передбачені

Суб'єкти

Додатковий час для підготовки до обов'язкового застосування енергетичного маркування побутових духових шаф та кухонних витяжок.
Сприяння розвитку та вдосконаленню значних виробничих потужностей даного електрообладнання.

Кошти необхідні для друку енергетичних етикеток та мікрофіш. Розмір затрачених коштів залежить від обсягів виробництва продукції.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта (у разі обмеження цього строку)

Проект регуляторного акта не має обмеженого строку дії, що дасть можливість розв'язати проблему та досягти ціль державного регулювання. Регуляторний акт набуває чинності через шість місяців з моменту його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією регуляторного акта - додаткових надходжень не передбачається.

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта - на постачальників та розповсюджувачів телевізорів незалежно від форми власності, які вводять продукцію в обіг та експлуатацію на території України.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виникненням вимог акта - кошти будуть витрачатись постачальниками побутових духових шаф та кухонних витяжок для друку енергетичних етикеток та мікрофіш; час - постачальниками побутових духових шаф та кухонних витяжок буде витрачатись час, необхідний для друку енергетичних етикеток та мікрофіш.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основними положеннями акта - вище середнього - за рахунок: оприлюднення проекту регуляторного акта на веб-порталі Держенергоефективності, після прийняття нормативно-правового акта він буде розміщений на офіційних сайтах Держенергоефективності, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності акту буде здійснюватись шляхом аналізу державної статистичної інформації.

Базове відстеження результативності акту буде проведено до набрання проектом постанови чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження - через два роки, після набрання проектом постанови чинності. Повторне відстеження буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження буде проводитися раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження шляхом аналізу статистичних даних.

 

Голова Держенергоефективності

С. Савчук

Опрос