Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении нормативных документов относительно применения телемедицины в сфере здравоохранения (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я

Відповідно до абзацу шостого пункту 11 розділу III Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки, затверджених Законом України, статей 8, 351, 352, 353, 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я та підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267, з метою організації надання медичної допомоги за спеціальностями з використанням телемедицини

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1) Порядок організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини, що додається;

2) Типове положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я;

3) Форму первинної облікової документації N 001/тм "Запит на телемедичне консультування" та інструкцію щодо її заповнення, що додається;

4) Форму первинної облікової документації N 002/тм "Висновок консультанта" та інструкцію щодо її заповнення, що додається;

5) Форму первинної облікової документації N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій" та інструкцію щодо її заповнення, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних та Київської міської державних адміністрацій, закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування забезпечити виконання положень цього наказу.

3. Медичному департаменту у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шафранського В. В.

5. Наказ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Міністр

О. Квіташвілі

 

ПОРЯДОК
організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини

I. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює механізм організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосування телемедицини (далі - медичної допомоги із застосуванням телемедицини) закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

телемедицина - комплекс дій, технологій та заходів, що застосовується при наданні медичної допомоги з використанням засобів дистанційного зв'язку у вигляді обміну електронними повідомленнями;

кабінет телемедицини - структурний підрозділ закладу охорони здоров'я, що забезпечує надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

телемедична мережа - форма організації надання медичної допомоги населенню із застосуванням телемедицини;

телемедичне консультування - надання медичної допомоги пацієнту лікарем із застосуванням телемедицини;

телеметрія - сукупність технологій, що дозволяють проводити дистанційне вимірювання, збір і передачу інформації про показники діяльності (фізіологічні параметри) організму пацієнта;

домашнє телеконсультування - процес спостереження за станом здоров'я пацієнта, який перебуває за межами закладу охорони здоров'я, із застосуванням телемедицини.

Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Основами законодавства України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами у сфері охорони здоров'я.

3. Медична допомога із застосуванням телемедицини здійснюється у кабінеті телемедицини, що функціонують у складі закладів охорони здоров'я та забезпечують надання пацієнтам якісної, своєчасної медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

4. Застосування телемедицини у закладі охорони здоров'я забезпечує структурний підрозділ - кабінет телемедицини, за допомогою якого лікарі цього закладу охорони здоров'я надають медичну допомогу із застосуванням телемедицини.

5. Лікар закладу охорони здоров'я, який здійснює телемедичне консультування без застосування кабінету телемедицини, зобов'язаний забезпечити виконання вимог, наведених у VI розділі цього Порядку.

6. Фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики із застосуванням телемедицини, здійснюють телемедичне консультування без створення кабінету телемедицини з дотриманням вимог, наведених у VI розділі цього Порядку.

7. Відповідальними за організацію надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини є керівники закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності або фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

8. Громадські організації працівників охорони здоров'я беруть участь у впровадженні та розвитку телемедицини у сфері охорони здоров'я та здійснюють заходи спрямовані на обмін досвідом та підвищення кваліфікації лікарів з питань застосування телемедицини у практичній діяльності лікарів шляхом проведення лекцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, конференцій тощо.

II. Мета, завдання

1. Головною метою телемедицини є поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення рівного доступу до медичних послуг належної якості.

2. Основними завданнями телемедицини є:

забезпечення медичної допомоги пацієнту, коли відстань є критичним чинником її надання;

збереження медичної таємниці та конфіденційності, цілісності медичної інформації про стан здоров'я пацієнта;

створення єдиного медичного простору;

сприяння підвищенню якості допомоги та оптимізація процесів організації та управління охороною здоров'я;

формування системних підходів до впровадження та розвитку телемедицини в системі охорони здоров'я.

III. Телемедична мережа

1. Телемедична мережа складається із закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики (далі - Учасники), що об'єднані у єдину систему та використовують для взаємодії спеціалізовану інтернет-платформу для телемедицини (далі - Портал телемедицини).

2. Портал телемедицини створюється юридичними особами незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями. Організація роботи, Порталу телемедицини, що повинен відповідати вимогам, наведеним у пункті 5 розділу III цього Порядку, здійснюється юридичними особами незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями на підставі договорів з учасниками телемедичної мережі.

3. Телемедична мережа дозволяє:

упорядкувати та систематизувати процес надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

забезпечити сумісність інформації та даних при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

забезпечити використання медичних інформаційних стандартів у процесі надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

здійснювати контроль якості надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини.

4. Портал телемедицини забезпечує організацію, проведення телемедичного консультування відповідно до вимог, наведених у VI розділі цього Порядку та інші види комунікацій між учасниками телемедичної мережі за допомогою використанням засобів дистанційного зв'язку у вигляді обміну електронними повідомленнями.

5. Портал телемедицини повинен відповідати наступним вимогам та забезпечує:

сумісність даних та інформації, незалежно від того, яка медична інформаційна система використовується в закладі охорони здоров'я, його місця розташування, рівня та виду надання медичної допомоги;

застосування медичних інформаційних стандартів;

ідентифікацію користувачів та цілісність даних, що передаються у телемедичній мережі;

автоматизацію процесу надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

дотримання вимог законодавства України щодо захисту персональних даних.

IV. Використання інструментів телемедицини

1. Телемедичне консультування є основним інструментом телемедицини, що використовується для надання вчасної та адекватної медичної допомоги пацієнту, а також для інтерпретації знімків та інших зображень, зафіксованих цифровими носіями.

2. Телемедичне консультування здійснюється відповідно до вимог, наведених у VI розділі цього Порядку.

3. У процесі Телемедичного консультування беруть участь: пацієнт, його лікуючий лікар, лікар/лікарі, які надають консультацію (далі - лікар-консультант), персонал кабінету телемедицини.

4. Телемедичне консультування проводиться на підставі запиту на телемедичне консультування відповідно до форми первинної облікової документації N 001/тм "Запит на телемедичне консультування", затвердженої наказом МОЗ України від ____________ N _____ "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини в системі охорони здоров'я" (далі - Форма N 001/тм).

5. Облік телемедичних консультацій ведеться у журналі обліку телемедичних консультацій, відповідно до форми первинної облікової документації N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій", затвердженої наказом МОЗ України від ____________ N _____ "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини в системі охорони здоров'я" (далі - Форма N 003/тм).

6. Журнал обліку телемедичних консультацій зберігається у кабінеті телемедицини.

7. Під час проведення телемедичного консультування застосовуються уніфіковані клінічні протоколи та стандарти медичної допомоги, затверджені наказами МОЗ України.

8. Надання медичної допомоги пацієнту одночасно більше ніж одним лікарем із застосуванням телемедицини (далі - Телемедичний консиліум) застосовується у разі потреби в обговоренні клінічного випадку більше ніж з одним лікарем-консультантом.

9. Телемедичний консиліум проводиться на підставі запиту на телемедичне консультування відповідно до форми первинної облікової документації (Форма N 001/тм), який надсилається лікарям-консультантам.

10. Телемедичний консиліум проводиться відповідно до вимог, наведених у VI розділі цього Порядку.

11. Телеметрія застосовується для оцінки і моніторингу стану пацієнта з метою отримання інформації про стан його здоров'я, а також контролю фізіологічних параметрів організму людини, шляхом дистанційного вимірювання, збору і передачі інформації про показники діяльності та фізіологічних параметрів організму пацієнта.

12. Під час застосування телеметрії використовують датчики, що фіксують біометричні показники, та пристрої зв'язку з ними. Обробка даних, отриманих за допомогою телеметрії, проводиться спеціальними програмними та програмно-апаратними засобами. Дані, отримані в результаті телеметрії, використовуються для оцінки та контролю стану пацієнта.

13. Домашнє телеконсультування застосовується у випадку самостійного звернення пацієнта до лікаря за допомогою відеозв'язку, телефонного зв'язку (мобільний, стаціонарний) або засобів Інтернету (електронна пошта, web-сторінки тощо), а також для спостереження за станом здоров'я пацієнта його лікуючим лікарем у процесі надання цьому пацієнту медичної допомоги.

14. Під час домашнього телеконсультування пацієнт може передати лікарю дані, отримані за допомогою телеметрії, або надати доступ до інформації про стан свого здоров'я, збереженої на електронних носіях, а також іншу інформацію за своїм бажанням у довільній формі.

15. Інформація, надана пацієнтом під час домашнього телеконсультування, недостатня для застосування телемедичного консультування, за винятком випадків, коли предметом такого консультування є зображення, зафіксовані цифровими носіями відповідно до вимог, викладених у пункті 1 розділу V цього Порядку.

16. При застосуванні інструментів телемедицини забезпечується дотримання конфіденційності і цілісності медичної інформації, а також вимог етики та деонтології надання медичної допомоги.

17. Інструменти телемедицини застосовуються при наданні медичної допомоги та послуг з охорони здоров'я.

V. Ресурсне забезпечення телемедицини

1. Технічні та інформаційно-програмні засоби телемедицини:

спеціалізоване програмне та програмно-апаратне забезпечення для реалізації функцій Порталу телемедицини;

програмне та програмно-апаратне забезпечення відеозв'язку та аудіозв'язку;

технічні прилади, оснащені засобами збереження і передачі даних та зображень у виді електронних повідомлень;

засоби телеметрії;

спеціалізоване програмне забезпечення для передавання, збереження та інтерпретації знімків та зображень, зафіксованих цифровими носіями, у тому числі у променевій діагностиці, обов'язково застосовує стандарт DICOM:

ДСТУ ISO 12052:2011. Інформатика в охороні здоров'я, цифрові зображення та зв'язок в медицині (DICOM), включаючи управління документообігом та даними (ISO 12052:2006, IDT);

ДСТУ ISO 17432:2009. Інформатика в охороні здоров'я. Повідомлення та пересилання даних. Web-доступ до файлових об'єктів системи DICOM (ISO 17432:2004, IDT).

2. Аудіо- та відеозв'язок самостійно використовується при проведенні відеоконференцій, відеосемінарів, відеолекцій та інших заходів, де передбачається візуальний контакт. Під час Телемедичного консультування аудіо- та відеозв'язок може застосовуватись як додатковий інструмент комунікацій.

3. Під час надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини забезпечується виконання вимог законодавства України щодо захисту персональних даних та дотримання норм етики та деонтології надання медичної допомоги.

4. Телемедичне консультування здійснюється лікарями-спеціалістами, працівниками кафедр ВМНЗ та наукових установ.

5. Вимоги до оснащення кабінету телемедицини викладені у Табелі оснащення кабінету телемедицини у Додатку до Положення про кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я.

VI. Проведення телемедичного консультування

1. До телемедичного консультування можуть бути залучені лікарі-консультанти з інших закладів охорони здоров'я первинного, вторинного (спеціалізованого), третинного (високоспеціалізованого) рівнів надання медичної допомоги, а також фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

2. Лікуючий лікар відповідно до Форми N 001/тм готує запит на телемедичне консультування (далі - Запит) у вигляді електронного повідомлення, що завіряється електронним цифровим підписом цього лікаря.

3. До Запиту додається інформація, необхідна для консультації: скановані копії результатів діагностичних та лабораторних досліджень та інша інформація щодо фізіологічних показників організму пацієнта у вигляді електронних повідомлень (файлів), а саме: результати рентгенографії, МРТ, КТ, УЗД, ЕКГ тощо.

4. Запит у вигляді електронного повідомлення направляється лікарю-консультанту.

5. Лікуючий лікар повідомляє персонал кабінету телемедицини про створений ним Запит.

6. Лікар кабінету телемедицини реєструє Запит у журналі обліку телемедичних консультацій відповідно до Форми N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій", затвердженої наказом МОЗ України від ____________ N _____ "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини в системі охорони здоров'я" (далі - Журнал обліку телемедичних консультацій).

7. До моменту впровадження електронного цифрового підпису лікуючий лікар зобов'язаний надавати в кабінет телемедицини оригінали запитів на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою, для реєстрації їх у Журналі обліку телемедичних консультацій і подальшого зберігання.

8. За результатами проведеного Телемедичного консультування у Журналі обліку телемедичних консультацій робиться відповідний запис про виконання із зазначенням дати отримання висновку консультанта або відмови в консультації.

9. Якщо інформація, викладена у Запиті, не відповідає вимогам первинної облікової документації Форми N 001/тм, лікар-консультант може відмовити у Телемедичному консультуванні із зазначенням причини відмови.

10. Запит, який надійшов до закладу охорони здоров'я, підлягає реєстрації в Журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини.

11. Після реєстрації персонал кабінету телемедицини повідомляє про надходження Запиту структурний підрозділ відповідної спеціалізації або конкретного лікаря-консультанта, якщо такий зазначений у Запиті, і передає для опрацювання документ у вигляді роздрукованої копії або на електронних носіях.

12. Лікар-консультант, який отримав Запит, готує відповідь відповідно до форми первинної облікової документації N 002/тм "Висновок консультанта", затвердженої наказом МОЗ України від ____________ N _____ "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини в системі охорони здоров'я" (далі - Висновок) і завіряє його електронним цифровим підписом, після чого надсилає лікуючому лікарю, який формував цей Запит.

13. За результатами розгляду лікарем-консультантом Запиту у Журналі обліку телемедичних консультацій робиться відповідний запис про виконання із зазначенням дати направлення Висновку лікуючому лікарю або відмови в консультації, якщо інформація не відповідає Формі N 001/тм.

14. Якщо Запит має статус "Ургентний", Висновок готується у максимально короткий строк і за наявності технічних можливостей телемедичне консультування забезпечується відеозв'язком в on-line режимі між лікуючим лікарем і лікарем-консультантом.

15. До моменту впровадження електронного цифрового підпису лікар-консультант подає до кабінету телемедицини оригінал Висновку на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою, для реєстрації у Журналі обліку телемедичних консультацій і подальшого зберігання.

16. У разі первинного звернення пацієнта до кабінету телемедицини за телемедичною консультацією, лікар кабінету телемедицини здійснює первинний огляд пацієнта та заповнює форми первинної облікової документації: N 025/о "Медична карта амбулаторного хворого N _____", N 074/о "Журнал реєстрації амбулаторних хворих", затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року N 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за N 661/20974. Подальші дії щодо проведення телемедичного консультування здійснюються відповідно до пункту 2 розділу VI цього Порядку.

17. Телемедичний консиліум здійснюється за процедурою як телемедичне консультування, при цьому лікуючий лікар направляє Запит одночасно двом і більше лікарям-консультантам.

18. Для автоматизації процесу телемедичного консультування застосовуються технічні та інформаційно-програмні засоби телемедицини, наведені у пункті 1 розділу V цього Порядку.

19. За наявності технічних можливостей під час телемедичного консультування може забезпечуватись відео- та аудіозв'язок в режимі on-line.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я

I. Загальні положення

1. Кабінет телемедицини закладу охорони здоров'я (далі - Кабінет) створюється з метою забезпечення надання медичної допомоги пацієнтам із застосуванням телемедицини, коли відстань є критичним чинником.

2. Кабінет є структурним підрозділом закладу охорони здоров'я (далі - ЗОЗ).

3. Кабінет у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

4. Персонал Кабінету складається з:

лікарів, які при отриманні та підтвердженні професійного рівня лікаря, пройшли підготовку з питань надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини на факультетах підвищення кваліфікації лікарів під час післядипломного навчання;

сестер медичних, які здійснюють ведення медичної та статистичної документації у паперовому та електронному вигляді;

інженерів, які забезпечують функціонування технічних та програмних засобів Кабінету.

5. Посадові інструкції персоналу Кабінету розробляються на основі:

пункту 1 "Лікар" у частині "Професіонали. Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології)" кваліфікаційних характеристик, затверджених наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року N 117 (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 "Охорона здоров'я");

пункту 23 "Сестра медична" у частині "Фахівці" кваліфікаційних характеристик, затверджених наказом МОЗ України від 29 березня 2002 року N 117 (Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 78 "Охорона здоров'я");

пункту 15 "Інженер" у частині "Професіонали" кваліфікаційних характеристик, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року N 336 "Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників", зі змінами.

6. Кількість штатних одиниць Кабінету визначається керівником ЗОЗ.

7. Оснащення Кабінету здійснюється згідно з табелем оснащення кабінету телемедицини, наведеного у додатку до цього Положення.

8. Контроль за діяльністю Кабінету здійснює керівник ЗОЗ, у структурі якого, функціонує цей Кабінет.

II. Предмет діяльності

1. Основними завданнями Кабінету є:

забезпечення процесу надання пацієнтам медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

впровадження новітніх технологій у діяльність ЗОЗ;

ведення медичної, статистичної та облікової документації у паперовому та електронному вигляді, яка використовується при наданні медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

взаємодія зі структурними підрозділами ЗОЗ, іншими юридичними та фізичними особами, що надають медичну допомогу із застосуванням телемедицини;

участь у розробці рекомендацій щодо застосування телемедицини в ЗОЗ;

забезпечення ефективного використання матеріально-технічної бази Кабінету;

забезпечення дотримання конфіденційності і цілісності медичної інформації про стан здоров'я пацієнта, а також вимог етики та деонтології надання медичної допомоги.

2. Відповідно до покладених завдань Кабінет:

бере участь у наданні екстреної та планової медичної допомоги;

опрацьовує запит на телемедичне консультування;

формує запит на телемедичне консультування та проводить пошук необхідного консультанта;

опрацьовує висновок консультанта;

інформує пацієнта та/або лікуючого лікаря про результат телемедичного консультування;

забезпечує ведення журналу обліку телемедичних консультацій;

зберігає висновки консультантів на паперових носіях та виготовляє їх копії за необхідності;

здійснює облік запитів на телемедичне консультування та висновків консультантів;

застосовує електронний цифровий підпис;

здійснює направлення пацієнтів для отримання медичної допомоги до закладів охорони здоров'я, що надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу;

здійснює облік матеріальних цінностей, формує замовлення на здійснення ремонтних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, забезпечення твердим та м'яким інвентарем, іншими засобами, необхідними для функціонування Кабінету.

III. Управління

1. Кабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади головним лікарем ЗОЗ відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

2. Завідувач Кабінету:

здійснює керівництво Кабінетом;

створює умови для безперервного підвищення кваліфікації працівниками Кабінету та контролює його своєчасність;

створює належні виробничі умови, забезпечує додержання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці та протипожежної безпеки;

організовує роботу Кабінету та співпрацю з іншими структурними підрозділами ЗОЗ;

організовує надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини;

організовує впровадження сучасних методів діагностики та лікування;

забезпечує своєчасне отримання, належне зберігання та ефективне використання медичного оснащення і технічних та інформаційно-програмних засобів;

організовує дотримання належних санітарно-гігієнічних умов функціонування Кабінету;

контролює дотримання вимог ведення медичної, облікової та статистичної документації та подає їх керівництву ЗОЗ;

аналізує показники роботи Кабінету, вживає заходів щодо їх покращення;

є відповідальним за роботу Кабінету;

надає пропозиції головному лікарю ЗОЗ щодо прийняття та переведення на інші посади працівників Кабінету.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

Табель оснащення
кабінету телемедицини

N
п/п

Назва обладнання

Кількість одиниць

1

Комп'ютер персональний з мультимедіа, монітор

1

3

Веб-камера

1

4

Блок безперебійного живлення

1

5

Фотокамера цифрова

1

6

Сканер планшетний

1

7

Принтер лазерний

1

8

Засоби телеметрії

1

9

Телефон

1

10

Стіл комп'ютерний

1

11

Стілець офісний

2

11

ПЗ/Операційна система

1

12

ПЗ/Офіс

1

13

ПЗ/Прикладне для телемедицини

1

14

ПЗ/Антивірус

1

15

Підключення до мережі Інтернет (не менше 10 Мбіт/с, синхронний)

1

16

Телефонне з'єднання (стаціонарне)

1

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

  

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 001/тм "Запит на телемедичне консультування"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 001/тм "Запит на телемедичне консультування" (далі - форма N 001/тм).

2. Форма N 001/тм заповнюється лікуючим лікарем пацієнта.

3. У пункті 1 вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта.

4. У пункті 2 зазначається вік пацієнта, вказується кількість повних років або місяців, у випадку коли пацієнтом є дитина віком до року.

5. У пункті 3 вказується стать пацієнта.

6. У пункті 4 зазначається загальний анамнез (анамнез життя та анамнез хвороби), результати проведених діагностичних та лабораторних досліджень.

7. У пункті 5 зазначається діагноз пацієнта.

8. У пункті 6 формулюються запитання до лікаря-консультанта щодо уточнення діагнозу та рекомендації щодо подальшого лікування, обстеження, реабілітації тощо.

9. У пункті 7 зазначається статус запиту на телемедичне консультування. У разі його ургентності робиться позначка у полі навпроти.

10. Форма N 001/тм надсилається лікарю-консультанту у формі електронного повідомлення, завіреного електронним цифровим підписом.

11. До моменту впровадження електронного цифрового підпису лікуючий лікар подає до Кабінету телемедицини Форму N 001/тм на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою. Оригінал Форми N 001/тм на паперових носіях зберігається в кабінеті телемедицини і має строк зберігання 25 років.

12. Запит на телемедичне консультування та відмітка про його виконання відображаються відповідним записом у журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

  

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 002/тм "Висновок консультанта"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 002/тм "Висновок консультанта" (далі - форма N 002/тм).

2. Форма N 002/тм заповнюється лікарем-консультантом закладу охорони здоров'я, куди надійшов запит на телемедичне консультування.

3. У пункті 1 зазначається найменування закладу охорони здоров'я, який направив пацієнта на консультацію.

4. У пункті 2 вказуються прізвище, ім'я, по батькові пацієнта, який був проконсультований.

6. У пункті 3 зазначається вік пацієнта, вказується кількість повних років або місяців, у випадку коли пацієнтом є дитина віком до року.

7. У пункті 4 вказується стать пацієнта.

8. У пункті 5 зазначаються спеціальність та прізвище, ім'я, по батькові лікаря-консультанта.

9. У пункті 5 лікар-консультант записує висновки щодо клінічного випадку, який є предметом телемедичного консультування.

10. У пункті 6 зазначаються рекомендації щодо подальшої медичної допомоги.

11. Форма N 002/тм надсилається лікуючому лікарю у формі електронного повідомлення, завіреного електронним цифровим підписом.

12. До моменту впровадження електронного цифрового підпису лікар-консультант надає в кабінет телемедицини Форму N 002/тм на паперових носіях із власним підписом, завіреним лікарською печаткою. Оригінал Форми N 002/тм на паперових носіях зберігається в кабінеті телемедицини і має строк зберігання 25 років.

14. Проведення телемедичного консультування відображається відповідними записами у журналі обліку телемедичних консультацій кабінету телемедицини.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

Найменування міністерства, іншого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, до сфери управління якого належить заклад охорони здоров'я
   ________________________________________
   ________________________________________
Найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) закладу охорони здоров'я, де заповнюється форма
   ________________________________________

Код за ЄДРПОУ                    |_|_|_|_|_|_|_|_|

 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 003/тм

  

ЗАТВЕРДЖЕНО

  

Наказ МОЗ України
|_|_|_|_|_|_|_| N |_|_|_|_|

  

  

ЖУРНАЛ
обліку телемедичних консультацій

  

Почато "___" ____________ 20__ року

Закінчено "___" ____________ 20__ року

  

  

  

  

Номер з/п

Статус

Отримано запит на телемедичне консультування до консультанта

Відмітка про виконання консультації

Пацієнт
(прізвище, ім'я, по батькові)

дата

час

прізвище, ім'я, по батькові консультанта

спеціальність

дата

час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вік пацієнта

Направлено на телемедичне консультування лікуючим лікарем закладу охорони здоров'я

Отримано висновок консультанта

дата

час

прізвище, ім'я, по батькові лікаря

структурний підрозділ / спеціальність

дата

час

прізвище, ім'я, по батькові консультанта

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми первинної облікової документації N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації N 003/тм "Журнал обліку телемедичних консультацій" (далі - форма N 003/тм).

2. Форма N 003/тм призначена для реєстрації телемедичних консультацій.

3. Форма N 003/тм ведеться в кабінеті телемедицини закладу охорони здоров'я.

4. У формі N 003/тм зазначається кожна телемедична консультація, що здійснюється в закладі охорони здоров'я.

5. Графи 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 заповнюються у разі надходження до закладу охорони здоров'я запиту на телемедичне консультування.

6. Графи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 заповнюються у тому разі, коли у закладі охорони здоров'я формується запит на телемедичне консультування.

7. Графи 1, 8, 9, заповнюються в усіх випадках реєстрації телемедичних консультацій.

8. Графа 2 заповнюються у тому разі, коли запит на телемедичне консультування має статус "Ургентний".

9. У графі 1 зазначається порядковий номер звернення пацієнта.

10. У графі 2 робиться відмітка, коли запит на телемедичне консультування має статус "Ургентний", в усіх інших випадках графа 2 не заповнюється.

10. У графах 3, 4 зазначаються дата і час отримання запиту на телемедичне консультування.

11. У графі 5 зазначається прізвище, ім'я та по батькові лікаря-консультанта закладу охорони здоров'я, до якого спрямований запит на телемедичне консультування.

12. У графі 6 зазначається медична спеціальність лікаря-консультанта.

13. У графах 7, 8 зазначається дата і час надсилання висновку консультанта лікарю, який направив запит на телемедичне консультування (відмітка про виконання телемедичного консультування).

14. У графі 9 зазначається прізвище, ім'я, по батькові пацієнта, який потребує телемедичного консультування.

15. У графах 10 зазначається вік пацієнта, який потребує телемедичного консультування, кількість повних років або місяців, у випадку коли пацієнтом є дитина віком до року.

16. У графах 11, 12 зазначаються дата і час направлення запиту на телемедичне консультування лікарю-консультанту в інший заклад охорони здоров'я.

17. У графі 13 зазначається прізвище, ім'я та по батькові лікаря-консультанта, до якого спрямовується запит на телемедичне консультування.

18. У графі 14 зазначається найменування структурного підрозділу закладу охорони здоров'я, в який спрямовується запит на телемедичне консультування, або спеціальність лікаря-консультанта.

19. У графах 15, 16 зазначаються дата і час отримання висновку консультанта.

20. У графі 17 зазначається прізвище, ім'я, по батькові лікаря-консультанта.

21. Форма N 003/тм має бути пронумерована, прошита, засвідчена підписом керівника та печаткою закладу охорони здоров'я.

22. У разі ведення форми N 003/тм в електронному форматі вона повинна включати в себе всі дані, які містяться на затвердженому паперовому носії інформації.

23. Строк зберігання форми N 003/тм - 25 років.

 

В. о. директора
Медичного департаменту

С. Черняк

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я" (далі - проект наказу МОЗ України) розроблено Міністерством охорони здоров'я України з метою здійснення організації надання медичної допомоги за спеціальностями, на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини відповідно до частини третьої абзацу третього пункту 11 розділу III Основних засад розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки, затверджених Законом України, до розділів 8, 351, 352, 353, 38 Основ законодавства України про охорону здоров'я та підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року N 267.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу МОЗ України розроблено з метою розвитку та удосконалення надання медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини.

3. Правові аспекти

У даній сфері суспільних відносин діють такі нормативно-правові акти: Основи законодавства України про охорону здоров'я; Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки, затверджені Законом України від 9 січня 2007 року N 537-V, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26 березня 2010 року N 261 "Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту наказу МОЗ України не потребує додаткових коштів із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу МОЗ України потребує погодження із Національною академією медичних наук України, Державною регуляторною службою України, Державною службою зв'язку та захисту інформації України, Державною службою статистики України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу МОЗ України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект наказу МОЗ України не містить норм, які мають антидискримінаційний характер.

7. Запобігання корупції

Проект наказу МОЗ України погоджено Сектором з питань запобігання та виявлення корупції МОЗ України.

8. Громадське обговорення

Проект наказу МОЗ України оприлюднений на офіційному веб-сайті МОЗ України для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу МОЗ України не стосується питань соціально-трудової сфери та не потребує погодження уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Акт регуляторного впливу додається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Вплив реалізації акта на ринок праці відсутній.

11. Прогноз результатів

Результатом прийняття проект наказу МОЗ України буде удосконалення надання медичної допомоги пацієнтам на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини.

 

Заступник Міністра

В. Шафранський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я"

Підстава для розроблення

Проект наказу "Про затвердження нормативних документів щодо застосування телемедицини у сфері охорони здоров'я" підготовлено з метою розвитку та удосконалення надання медичної допомоги пацієнтам на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом запровадження наказу

Запропонованим проектом наказу визначаються основні напрямки організації медичної допомоги населенню на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини в умовах існуючого дисбалансу ресурсів системи охорони здоров'я та внутрішньої міграції населення.

2. Цілі і завдання прийняття наказу

Забезпечення конституційного права громадян на якісну медичну допомогу шляхом створення державою відповідних умов, шляхом залучення інноваційних технологій, зокрема телемедицини, в охороні здоров я.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументація переваг обраного способу

Альтернативні рівноцінні способи досягнення зазначених цілей відсутні.

Врегульований наказом Міністерства охорони здоров'я України від 26 березня 2010 року N 261 "Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров'я" механізм взаємодії телемедичних центрів і закладів охорони здоров'я не визначає порядку організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосуванням телемедицини) між закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми і відповідні заходи

Проектом наказу передбачається встановлення механізму організації медичної допомоги на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях із застосування телемедицини закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, який наведено у відповідному Порядку, затвердженому цим наказом.

5. Обґрунтування можливості досягнення зазначених цілей у разі прийняття проекту наказу

Процес швидкої інтеграції технічних досягнень у медичну галузь набуває важливого значення з огляду на високі темпи розвитку телекомунікаційної складової науково-технічного прогресу.

Застосування можливостей Всесвітньої мережі Інтернет та швидкісних каналів передачі даних створює якісно нові умови для комунікацій між спеціалістами та науковцями, як в Україні, так і за кордоном. В таких умовах відстань вже не є критичною перешкодою, що впливає на сам факт консультування, або обговорення клінічного випадку. Часовий проміжок при телемедичному консультуванні між моментом запиту консультації і отриманням її результатів суттєво зменшується і майже не відрізняється від такого при рутинному консультуванні.

Все це надає можливість з одного боку значно прискорити процес консультування за рахунок зменшення часу на отримання консультантом необхідної та достатньої інформації про пацієнта та його захворювання, з іншого - розширити спектр консультантів за рахунок дистанційного залучення спеціалістів із інших, територіально віддалених, медичних закладів і установ.

Створення кращих умов для постійного підвищення кваліфікації та навчання лікарів шляхом дистанційного обміну досвідом із колегами як в Україні, так і за кордоном за допомогою засобів телемедицини.

Для пацієнтів створюються умови для покращення доступу до медичних послуг належної якості за рахунок створення своєчасного доступу до широкого спектру якісної медичної допомоги.

Прийняття наказу дозволить розширити доступ до медичної допомоги належної якості незалежно від місця перебування пацієнта та сприятиме ефективній організації надання медичної допомоги в умовах, коли відстань є критичним чинником, працівниками охорони здоров'я, що використовують інформаційно-комунікаційні технології для обміну необхідною інформацією з метою діагностики, лікування і профілактики захворювань і травм, проведення досліджень та оцінок, а також для безперервної освіти медичних працівників в інтересах поліпшення здоров'я населення та розвитку місцевих громад.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття наказу

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави
1. Поліпшення здоров я населення України шляхом забезпечення рівного доступу до медичних послуг належної якості.

  
Запровадження наказу не потребує додаткових витрат

2. Зниження показників захворюваності інвалідності та смертності пацієнтів, яким надається медична допомога із застосуванням телемедицини на первинному, вторинному (спеціалізованому), третинному (високоспеціалізованому) рівнях.

- " -

3. Зменшення соціальної напруги за рахунок покращення надання медичної допомоги населенню в регіонах України

- " -

Сфера інтересів суб'єктів господарювання
Наказ формулює основні вимоги до організації надання медичної допомоги із застосуванням телемедицини закладами охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичними особами - підприємцями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики.

  
- " -

Сфера інтересів громадян
Підвищення рівня доступності та якості медичної допомоги населенню України.

  
- " -

7. Обґрунтування терміну дії наказу

Наказ набуває чинності з дня опублікування та має необмежений термін дії. Перегляд наказу визначається Міністерством охорони здоров'я за потребою.

8. Показники результативності наказу:

- реалізація проекту наказу не передбачає додаткового фінансування з бюджетів різних рівнів;

- дія наказу поширюється на заклади охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики;

- рівень поінформованості закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики щодо запропонованого проекту наказу можна оцінити вище середнього за рахунок обговорення проекту наказу опублікованого на офіційному сайті МОЗ України у 2015 році. Доповнення та пропозиції до проекту наказу отримані з усіх регіонів держави та враховані в остаточному варіанті проекту наказу.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності наказу

Відстеження результативності дії наказу в разі його прийняття буде здійснюватися за рахунок аналізу показників діяльності закладів охорони здоров'я та фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики, наведених у формах державної статистичної звітності.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Міністерством охорони здоров'я України.

 

Заступник Міністр

В. Шафранський

Опрос