Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг / осуществления социального сопровождения семей (лиц), имеющих риск попасть или оказаться в сложных жизненных обстоятельствах, и взаимодействия субъектов социальной работы по предоставлению социальных услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                           2015 р. N

м. Київ

Про затвердження Порядку надання соціальних послуг / здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які мають ризик потрапити або опинилися у складних життєвих обставинах, та взаємодії суб'єктів соціальної роботи щодо надання соціальних послуг

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок надання соціальних послуг / здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які мають ризик потрапити або опинилися у складних життєвих обставинах, та взаємодії суб'єктів соціальної роботи щодо надання соціальних послуг, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. N 895 "Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах" та від 21 листопада 2013 р. N 896 "Про затвердження Порядку виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу таких сімей (осіб)".

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
надання соціальних послуг / здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які мають ризик потрапити або опинилися у складних життєвих обставинах, та взаємодії суб'єктів соціальної роботи щодо надання соціальних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, надання соціальних послуг та здійснення соціального супроводу сімей (осіб), які мають ризик потрапити або опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі самостійно їх подолати, а також порядок взаємодії суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про соціальні послуги" і "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю".

3. Дія цього Порядку поширюється на суб'єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю відповідно до Закону України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (далі - суб'єкти).

4. Суб'єкти у межах компетенції та наданих їм повноважень:

виявляють сім'ї (осіб), які мають ризик потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах;

повідомляють про виявлення таких сімей (осіб) інші суб'єкти відповідно до пункту 6 цього Порядку;

надають сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, соціальні послуги, соціально-медичну, психолого-педагогічну, правову, інформаційну, матеріальну та інші види соціальної допомоги;

здійснюють заходи щодо відновлення нормальних умов життєдіяльності сім'ї (особи) та усунення причин, які сприяли настанню складних життєвих обставин;

беруть участь у роботі дорадчого органу відповідної місцевої державної адміністрації (виконавчого органу місцевої ради) та забезпечують виконання рішень, прийнятих ними за результатами розгляду матеріалів про сім'ю (особу), які мають ризик потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах;

5. Виявлення сімей (осіб), які мають ризик потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах (далі - сім'ї (особи) здійснюється суб'єктами соціальної роботи в процесі виконання їх службових обов'язків, шляхом отримання особистої заяви або надходження телефонного, письмового, електронного, усного повідомлення/інформації (далі - повідомлення) про сім'ю (особу), які мають ризик потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах.

6. Усі повідомлення щодо сімей (осіб), які мають ризик потрапити/опинилися у складних життєвих обставинах, протягом 5 робочих днів передаються суб'єктами до відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - ЦСССДМ).

7. У разі, якщо повідомлення містить інформацію про жорстоке поводження з дитиною, загрозу її життю чи здоров'ю або залишення дитини без батьківського піклування, суб'єкти негайно повідомляють про це службу у справах дітей за місцем виявлення дитини. Копія повідомлення направляється до ЦСССДМ протягом 5 робочих днів.

8. У разі отримання повідомлення про існування загрози життю і здоров'ю особи внаслідок вчинення насильства в сім'ї негайно інформується відповідний орган внутрішніх справ (за спеціальною телефонною лінією 102) для вжиття заходів до припинення насильства або дій членів сім'ї, спрямованих на виконання реальної загрози його вчинення. Копія повідомлення направляється до ЦСССДМ протягом 5 робочих днів.

9. Після надходження повідомлення щодо сімей (осіб) центр протягом 7 робочих днів уточнює інформацію, відвідує сім'ю (особу) за місцем її проживання/перебування та проводить початкову оцінку потреб (за формою, затвердженою Мінсоцполітики), до якої, у разі необхідності, залучає інших суб'єктів.

10. Під час відвідування центр надає потенційному отримувачу послуг інформацію про:

10.1. види та порядок надання соціальних послуг, які він може отримати;

10.2. пільги та соціальні гарантії, якими він може скористатися;

10.3. суб'єктів, до повноважень яких належить вирішення тих чи інших питань,

11. За результатами проведеної оцінки потреб центр формує висновок про:

11.1. потребу взяття сім'ї (особи) під соціальний супровід відповідного ЦСССДМ;

11.2. надання соціальних послуг без взяття сім'ї (особи) під соціальний супровід;

11.3. перенаправлення сім'ї (особи) до інших суб'єктів;

11.4. завершення справи.

12. Про результати та вжиті заходи ЦСССДМ інформує суб'єкта, що надіслав інформацію про сім'ю (особу), яка може потрапити або перебуває у складних життєвих обставинах. За результатами проведеної оцінки потреб сім'ї, в якій порушуються права дитини, ЦСССДМ протягом семи робочих днів направляє висновок та пропозиції щодо подальшої роботи з дитиною, її сім'єю до відповідної служби у справах дітей (далі - ССД).

13. Для забезпечення координації роботи суб'єктів та прийняття узгоджених рішень при місцевих державних адміністраціях та виконавчих органах місцевих рад створюється дорадчий орган по роботі з сім'ями/особами (далі - дорадчий орган), до складу якого входять представники Центру, управлінь (відділів) освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, органів внутрішніх справ, юстиції, інших структурних підрозділів місцевого органу влади, а також (за згодою) громадських, благодійних організацій тощо.

14. Дорадчий орган на засіданнях:

14.1. заслуховує інформацію про стан сім'ї (особи), розглядає висновок ЦСССДМ та проект плану спільних заходів щодо надання сім'ї (особі) соціальних послуг з метою усунення причин та умов, що спричинили такі обставини, та мінімізації їх наслідків;

14.2. приймає рішення про взяття під соціальний супровід сім'ї (особи), продовження терміну та припинення соціального супроводу;

14.3. приймає рішення про направлення членів сім'ї (особи) до закладів соціального спрямування, соціального обслуговування, соціального захисту тощо.

Організація проведення засідань дорадчого органу, підготовка необхідних матеріалів покладається на відповідний ЦСССДМ.

15. Рішення про здійснення соціального супроводу сімей, в яких порушуються права дитини, приймається комісією з питань захисту прав дитини (далі - комісія), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N 866 на підставі висновку ЦСССДМ за результатами проведеної оцінки потреб та оцінки безпеки дитини ССД.

16. На підставі рішення дорадчого органу/комісії ЦСССДМ протягом 7 робочих днів видає наказ про здійснення соціального супроводу сім'ї (особи), визначає спеціаліста, відповідального за його здійснення, затверджує, у разі потреби, склад залучених суб'єктів та укладає договір із сім'єю (особою) про здійснення соціального супроводу (далі - договір).

17. У договорі зазначаються права та обов'язки членів сім'ї (особи), які потребують надання соціальних послуг; фіксується згода і обов'язкова участь кожного з членів сім'ї у здійсненні заходів, передбачених планом соціального супроводу (далі - план супроводу); відповідальність сторін у разі порушення умов договору; умови припинення надання соціальних послуг; строк дії договору.

18. Протягом 3 робочих днів після підписання наказу спеціаліст, відповідальний за соціальний супровід (далі - спеціаліст), розпочинає проведення комплексної оцінки потреб сім'ї (особи) та складає план її соціального супроводу.

19. Комплексна оцінка потреб сім'ї (особи) здійснюється протягом 30 календарних днів з метою здійснення ґрунтовного аналізу інформації щодо стану отримувача послуг, його власного потенціалу та потенціалу найближчого оточення, факторів сім'ї та середовища, а також підготовки висновків і рекомендацій для складання плану соціального супроводу. У разі потреби або за рішенням дорадчого органу до проведення комплексної оцінки залучаються інші суб'єкти.

20. План соціального супроводу сім'ї (особи) складається ЦСССДМ у двох примірниках за формою, встановленою Мінсоцполітики, із залученням сім'ї (особи) та, у разі потреби, інших суб'єктів. Один з примірників плану залишається в ЦСССДМ, інший - передається сім'ї (особі).

21. У плані зазначається перелік соціальних послуг, що надаються спеціалістом та залученими суб'єктами, термін їх виконання, відповідальні за реалізацію заходів. Виконання плану передбачає періодичний перегляд результатів проведеної роботи та, у разі потреби, коригування запланованих заходів.

22. Термін здійснення соціального супроводу визначається індивідуально для кожної сім'ї (особи) з урахуванням складності обставин, що спричинили / можуть спричинити складні життєві обставини, спроможності сім'ї (особи) самостійно подолати складні життєві обставини або мінімізувати їх негативні наслідки і може тривати до 6 місяців. У разі необхідності, за рішенням дорадчого органу/комісії термін соціального супроводу може бути подовжено.

23. Спеціаліст відвідує сім'ю (особу), яка перебуває під соціальним супроводом, у терміни, визначені планом супроводу, але не рідше ніж 1 раз на тиждень на початковому етапі супроводу (перші 2 місяці) та зустрічається із членами сім'ї не рідше 2 раз на місяць на завершальному етапі.

24. У ході здійснення соціального супроводу спеціаліст формує та веде особову справу отримувача послуг відповідно до форми, затвердженої Мінсоцполітики. Інформація, що міститься в особовій справі, є конфіденційною.

25. Соціальний супровід припиняється у разі:

25.1. досягнення позитивного результату соціального супроводу, подолання/мінімізації сім'єю наслідків складних життєвих обставин, усунення причин і умов, що спричинили такі обставини;

25.2. письмової відмови сім'ї від допомоги, якщо це не порушує права дитини та не становить загрози її життю та здоров'ю;

25.3. систематичного невиконання сім'єю (особою) плану соціального супроводу без поважних причин;

25.4. зміни місця проживання/перебування сім'ї (особи).

26. Рішення про припинення соціального супроводу сім'ї (особи) приймається дорадчим органом / комісією за поданням ЦСССДМ, який готує на засідання дорадчого органу/комісії матеріали про реалізовані заходи та результати роботи з сім'єю (особою), висновки щодо доцільності припинення соціального супроводу та пропозиції щодо подальшого моніторингу.

27. У разі подання сім'єю (особою) особистої заяви про відмову від соціального супроводу підставою для припинення супроводу є вказана заява. У такому випадку на засіданні дорадчого органу/комісії ЦСССДМ інформує про проведену з сім'єю (особою) роботу та вносить пропозиції щодо доцільності/недоцільності подальшої роботи.

28. У разі подання сім'єю з дітьми особистої заяви про відмову від соціального супроводу ЦСССДМ направляє повідомлення до відповідної ССД та на засіданні комісії інформує про проведену роботу, вносить пропозиції щодо потреби подальшої роботи з сім'єю або відсутності такої потреби. Комісія приймає рішення щодо доцільності/недоцільності припинення соціального супроводу.

29. За рішенням дорадчого органу про припинення соціального супроводу сім'ї (особи) або на підставі особистої заяви ЦСССДМ видає відповідний наказ про припинення соціального супроводу.

30. У разі, коли сім'я (особа), яка перебувала під соціальним супроводом, потребує подальшої підтримки, ЦСССДМ продовжує надання соціальних послуг без укладення окремого договору. Строк надання такої підтримки визначається окремо для кожної сім'ї (особи).

31. У разі зміни місця проживання/перебування сім'ї (особи) ЦСССДМ протягом 5 робочих днів повідомляє про неї місцевий орган виконавчої влади / орган місцевого самоврядування за новим місцем проживання/перебування цієї сім'ї (особи), якщо воно відоме, передає план соціального супроводу для завершення його виконання, інформує про послуги, що були надані, та питання, що потребують вирішення.

31. ЦСССДМ веде облік сімей (осіб), за даними, що надходять від суб'єктів у порядку, затвердженому Мінсоцполітики.

32. Перелік документів, що використовуються в процесі організації та здійснення соціального супроводу сім'ї (особи), затверджується Мінсоцполітики.

33. Контроль за роботою суб'єктів щодо виявлення сімей (осіб), надання їм соціальних послуг, здійснення соціального супроводу здійснюють місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

____________

Опрос