Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.98 N 1287 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від "___" ____________ 2015 р. N _____

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6, пункту 14 частини першої статті 7 та статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню" (Офіційний вісник 03.09.98 N 33, стор. 38) такі зміни:

назву постанови викласти у такій редакції: "Про затвердження переліку особливо небезпечних речовин, поводження з якими підлягає ліцензуванню";

назву переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню, затвердженого цією постановою викласти у такій редакції: "перелік особливо небезпечних речовин, поводження з якими підлягає ліцензуванню".

 

Прем'єр-міністр України

А. П. ЯЦЕНЮК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287"

1. Обгрунтування необхідності прийняття акта

Підставою для розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів

України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287" є необхідність приведення постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягають ліцензуванню" у відповідність до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття акта є приведення постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягають ліцензуванню" у відповідність до законодавства України.

3. Правові аспекти

Перелік нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері:

Закон України від 02.03.2015 N 222-VIII "Про ліцензування видів господарської діяльності";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягає ліцензуванню".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект акта не містить у собі чинників, які можуть бути основою для корупційних зловживань.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується питань соціально-трудової сфери і не зачіпає інтереси працівників і роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Не передбачено

Інтереси громадян

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Не передбачено

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

У проекті акта відсутні положення, що впливають на ринок праці.

 

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

С. Л. Коломієць

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонуються розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287" розроблено з метою приведення постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1287 "Про затвердження переліку особливо небезпечних хімічних речовин, виготовлення та реалізація яких підлягають ліцензуванню" у відповідність до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою проекту акта є приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Обраний спосіб є найбільш ефективним, так як зазначеним нормативно-правовим актом буде визначено перелік особливо небезпечних речовин, поводження з якими підлягає ліцензуванню. Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що призведе до негативних та непередбачуваних наслідків.

Розробка проекту відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня набрання ним чинності.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Основним завданням проекту є дотримання законодавства України у сфері ліцензування провадження господарської діяльності з поводження з особливо небезпечними речовинами шляхом визначення переліку особливо небезпечних речовин, поводження з якими вимагає отримання ліцензії.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості про встановлені ним положення шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Мінприроди.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Суб'єкти

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачаються

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Суб'єкти господарювання

Не передбачаються

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

Населення

Не передбачаються

Приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинного законодавства.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання не обмежено. Дія проекту регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів, які здійснюють діяльність, у сфері поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами та повинні отримати ліцензію.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта - високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, які надійшли до Мінприроди.

 

Заступник Міністра екології
та природних ресурсів України -
керівник апарату

С. Л. Коломієць

Опрос