Идет загрузка документа (34 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка оформления и подачи жалоб плательщиками налогов и их рассмотрения контролирующими органами (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами

Відповідно до статті 191 розділу I, статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 25 грудня 2013 року N 848 "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 січня 2014 року за N 99/24876.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ПОРЯДОК
ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ СКАРГ ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКІВ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ КОНТРОЛЮЮЧИМИ ОРГАНАМИ

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено на підставі статті 191 розділу I та статей 55 та 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, статті 24 Митного кодексу України, з урахуванням вимог статті 8 Закону України "Про звернення громадян".

2. Цим Порядком визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів (далі - рішення) під час адміністративного оскарження.

Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору.

3. Цей Порядок не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, дій або бездіяльності, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.

У разі якщо скарга стосується оскарження декількох рішень контролюючого органу, щодо частини яких існує інший порядок оскарження, вимоги цього Порядку застосовуються відносно тих рішень, стосовно яких не передбачені інші процедури оскарження.

4. Не підлягають адміністративному оскарженню:

грошові зобов'язання, самостійно визначені платником податків;

рішення контролюючих органів, які оскаржені платником податків у судовому порядку.

5. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, встановлених Податковим кодексом України та іншими нормативно-правовими актами України.

II. Підвідомчість розгляду скарг

1. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів у місті Києві та областях, міжрегіональних територіальних органів.

2. Скарги на рішення контролюючих органів у місті Києві, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи.

3. Рішення центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, прийняте в результаті розгляду скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.

III. Строки подання скарг

1. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником податків рішення контролюючого органу, що оскаржується.

2. У разі якщо контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.

3. Якщо відповідно до Податкового кодексу України контролюючий орган самостійно визначає грошове зобов'язання платника податків за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства, такий платник податків має право на адміністративне оскарження такого рішення протягом тридцяти календарних днів, що настають за днем надходження такого рішення.

Зазначений тридцятиденний строк для оскарження рішень поширюється, у тому числі на:

1) суми податкових зобов'язань із податку на майно, нараховані контролюючими органами фізичним особам;

2) рішення про:

розподіл суми грошових зобов'язань або податкового боргу між платниками податків, що виникають у результаті реорганізації;

погашення грошових зобов'язань або податкового боргу, забезпечених податковою заставою, до проведення такої реорганізації;

встановлення солідарної відповідальності за сплату грошових зобов'язань платника податків, який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених у процесі реорганізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави стосовно всього майна таких осіб;

поширення права податкової застави на майно платника податків, який створюється шляхом об'єднання інших платників податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов'язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.

4. У разі коли останній день строків, зазначених у пунктах 1, 2 та 3 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

5. Строки подання скарги на рішення контролюючих органів можуть бути продовжені за правилами і на підставах, визначених пунктом 102.6 статті 102 глави 9 розділу II Податкового кодексу України.

IV. Оформлення скарги

1. Скарга платника податків подається в письмовій формі та має включати таку інформацію:

прізвище, ім'я, по батькові, найменування (для юридичних осіб), податкова адреса платника податків, який подає скаргу;

найменування контролюючого органу;

реквізити оскаржуваного рішення;

підстави, за якими оскаржується рішення, обставини справи, які, на думку заявника, встановлені контролюючим органом неправильно чи не встановлені взагалі;

обґрунтування незгоди платника податків із рішенням контролюючого органу з посиланням на норми законодавства;

вимоги та клопотання платника податків, який подає скаргу;

відомості щодо повідомлення контролюючого органу, рішення якого оскаржується, про подання скарги до контролюючого органу вищого рівня;

відомості про оскарження рішення контролюючого органу до суду;

адресу, на яку слід надіслати рішення, прийняте за результатами розгляду скарги;

перелік документів, які додаються до скарги.

Скарги на рішення та на дії контролюючих органів викладаються та подаються окремо.

2. Платник податків може додавати до скарги розрахунки та докази, які він вважає за необхідне надати. Копії документів, які додаються до скарги, повинні бути належним чином засвідчені.

3. Скарга підписується особисто платником податків, який її подає, або його представником, уповноваженим на підписання скарги. Якщо скарга підписується представником платника податків, до неї долучається оригінал або належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства.

V. Порядок подання скарги

1. Скарга подається платником податків (особисто або через свого представника) безпосередньо до уповноваженого контролюючого органу або засобами поштового зв'язку (поштовим відправленням з рекомендованим повідомленням про вручення та описом вкладення);

Платник податків одночасно з поданням скарги до контролюючого органу вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти про це контролюючий орган, який прийняв оскаржуване рішення.

2. Днем подання платником податків скарги є:

при поданні скарги безпосередньо до контролюючого органу - день фактичного отримання скарги контролюючим органом;

при надсиланні скарги поштою - дата отримання відділенням поштового зв'язку від платника податків поштового відправлення зі скаргою, яка зазначена відділенням поштового зв'язку в повідомленні про вручення поштового відправлення або на конверті.

3. У разі відсутності повідомлення про вручення або відбитка календарного штемпеля відділення поштового зв'язку на поштовому відправленні (конверті, бандеролі), що унеможливлює з'ясування дати отримання відділенням поштового зв'язку скарги, днем подання скарги вважається день надходження скарги до контролюючого органу.

VI. Права особи, яка подала скаргу

1. Особа, яка подала скаргу на рішення контролюючого органу, має право:

брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через представника, уповноваживши останнього у встановленому законодавством порядку;

під час розгляду матеріалів скарги висловлювати свою думку з питань, які виникають під час такого розгляду;

надавати документи, пояснення, доводи, які стосуються предмета скарги;

до прийняття рішення по скарзі відкликати її повністю або частково шляхом направлення письмової заяви до контролюючого органу, який її розглядає;

отримувати інформацію про розгляд скарги та одержувати рішення за результатами розгляду скарги.

2. Платник податків має право заявити про намір брати участь у розгляді матеріалів скарги одночасно із поданням відповідної скарги.

VII. Строк розгляду скарг

1. Реєстрація скарги повинна відбуватися в день її надходження до контролюючого органу. Відмова у прийнятті скарги платника податків забороняється.

2. Контролюючий орган зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом двадцяти календарних днів, наступних за днем отримання скарги платника податків, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розпис.

Рішення надсилається на адресу, зазначену платником податків у скарзі, а у разі незазначення такої адреси - на податкову адресу платника податків.

3. Керівник контролюючого органу (заступник керівника або інша уповноважена посадова особа) може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад двадцятиденний строк, але не більше шістдесяти календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного в пункті 2 цього розділу.

4. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом двадцятиденного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника контролюючого органу (заступника керівника або іншої уповноваженої посадової особи), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків, якщо рішення керівника контролюючого органу (заступника керівника або іншої уповноваженої посадової особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення двадцятиденного строку.

5. У разі коли останній день строків, зазначених у пункті 2 цього розділу, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.

VIII. Порядок розгляду скарг

1. За результатами проведення процедури адміністративного оскарження контролюючим органом приймається рішення. Рішення оформляється на бланку контролюючого органу, який розглянув скаргу.

2. Під час процедури адміністративного оскарження обов'язок доведення того, що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом, або інше рішення контролюючого органу є правомірним, покладається на контролюючий орган.

3. При розгляді скарги платника податків під час адміністративного оскарження можуть враховуватись податкові консультації, а також узагальнюючі податкові консультації, надані такому платнику податків контролюючим органом з урахуванням положень статті 53 глави 3 розділу II Податкового кодексу України.

4. Контролюючий орган залишає скаргу без розгляду повністю або частково у разі якщо:

скаргу не підписано особою, яка подала скаргу чи її представником, або до скарги не додано належним чином оформлених та завірених документів, які підтверджують повноваження представника на її підписання;

скаргу подано із пропуском строку крім випадків, передбачених пунктом 5 розділу III цього Порядку;

скарга надійшла до контролюючого органу, який не уповноважений її розглядати;

до прийняття рішення по скарзі від платника податків, який її подав, надійшла заява про її відкликання (відмову від скарги) повністю чи частково;

платник податків оскаржив до суду рішення контролюючого органу;

платником податків до контролюючого органу раніше було подано скаргу з цього ж питання.

Про залишення скарги без розгляду контролюючий орган повідомляє платника податків у письмовій формі.

IX. Зміст рішення про результати розгляду скарги та його вручення

1. Контролюючий орган у разі розгляду скарги, перевіривши правомірність та обґрунтованість рішення, що оскаржується, приймає рішення про результати розгляду скарги.

2. У результаті розгляду скарги контролюючий орган приймає одне з таких рішень:

1) повністю задовольняє скаргу платника податків та скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується;

2) частково задовольняє скаргу платника податків та в окремій частині скасовує рішення контролюючого органу, яке оскаржується;

3) залишає скаргу без задоволення, а рішення контролюючого органу, яке оскаржується, без змін;

4) збільшує суму грошового зобов'язання.

Під час прийняття цих рішень контролюючий орган має право зменшити (збільшити) суму грошового зобов'язання або податкового боргу, суми бюджетного відшкодування та/або від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків та у відповідній частині суми штрафних (фінансових) санкцій.

3. Рішення про результати розгляду скарги складається із вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин:

1) у вступній частині рішення зазначаються:

найменування платника податків юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податків;

дата отримання скарги (дата і номер визначаються за даними реєстраційної картки або журналу реєстрації вхідної кореспонденції);

2) описова частина рішення має містити:

дату і номер рішення контролюючого органу, яке було оскаржено платником податків;

вимоги, зазначені у скарзі платника податків, та короткий зміст його позиції;

стислий виклад обставин, встановлених перевіркою, та докази, на яких ґрунтуються висновки контролюючого органу;

3) у мотивувальній частині рішення вказуються:

результати дослідження матеріалів скарги та обставини, з урахуванням яких приймається рішення;

мотиви, з яких відхиляються вимоги чи заперечення платника податків, або мотиви, з яких висновки контролюючого органу, викладені в оскаржуваному рішенні, скасовуються повністю чи частково;

посилання на норми Податкового кодексу України та інші нормативно-правові акти, якими обґрунтовано рішення про результати розгляду скарги;

4) у резолютивній частині рішення зазначається висновок про повне чи часткове задоволення скарги або про залишення скарги без задоволення.

У рішенні про результати розгляду скарги також зазначається про можливість особи, яка подала скаргу, у разі її незгоди з прийнятим рішенням оскаржити таке рішення до контролюючого органу вищого рівня у строки, визначені законодавством, або в судовому порядку.

4. Контролюючий орган має право виправити допущені у рішеннях про результати розгляду скарги описки чи арифметичні помилки, не змінюючи при цьому суть такого рішення. Виправлення проводиться шляхом направлення листа платнику податків, в якому зазначається зміст виправлених помилок.

5. Рішення за результатами розгляду скарги платника податків приймає керівник контролюючого органу (заступник керівника). Оригінал рішення після зазначення реєстраційного номера вихідної кореспонденції надсилається (надається) платнику податків.

Рішення вважається надісланим (наданим) юридичній особі - платнику податків, якщо його вручено посадовій особі або уповноваженій особі такої юридичної особи - платника податків під розпис або надіслано поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а у разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника податків.

Рішення вважається надісланим (наданим) фізичній особі - платнику податків, якщо його вручено особисто фізичній особі або її представникові під розпис чи надіслано поштою з повідомленням про вручення на адресу, зазначену у скарзі як адреса, на яку необхідно надіслати рішення за результатами розгляду скарги, а у разі незазначення такої адреси в скарзі - на податкову адресу платника податків.

6. У разі коли пошта не може вручити платнику податків рішення за результатами розгляду скарги через відсутність за місцезнаходженням посадових осіб, їх відмову прийняти рішення за результатами розгляду скарги, незнаходження фактичного місця розташування (місцезнаходження, місця проживання) платника податків або з інших причин, рішення за результатами розгляду скарги вважається врученим платнику податків у день, вказаний поштовою службою в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення.

7. У разі коли рішення неможливо направити на поштову адресу платника податків у зв'язку з дією обставин непереборної сили, рішення вважається врученим у день, коли його отримано платником податків будь-яким іншим способом: кур'єрською службою доставки, факсом, електронною поштою через мережу Інтернет тощо.

8. Копія рішення, прийнятого контролюючим органом вищого рівня за результатами розгляду скарги платника податків, надсилається для виконання до контролюючих органів, рішення яких оскаржувалось.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
(до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами")

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами" (далі - проект наказу) розроблено відповідно до вимог статей 191 розділу I, статей 55, 56 глави 4 розділу II Податкового кодексу України, статті 24 Митного кодексу України, з урахуванням вимог Закону України "Про звернення громадян".

На сьогодні питання оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень органів державної фіскальної служби під час адміністративного оскарження регулюється чинним Порядком оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду органами доходів і зборів, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 25.12.2013 N 848, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.01.2014 за N 99/24876.

У зв'язку із реорганізацією Міністерства доходів і зборів України та утворенням Державної фіскальної служби України, яка є його правонаступником, виникла необхідність скасування зазначеного вище наказу Міністерства доходів і зборів України та затвердження відповідного наказу Міністерства фінансів України.

Крім цього, розробка проекту наказу зумовлена змінами у чинному законодавстві у зв'язку з прийняттям Закону України від 25 грудня 2014 року N 63-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу" (далі - Закон N 63).

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки акта є забезпечення практичного застосування положень Податкового кодексу України щодо подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами, а також виконання вимог Закону N 63.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обраний спосіб відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує досягнення цілей державного регулювання. Альтернативних варіантів досягнення цілей державного регулювання, крім обраного, немає.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Актом передбачено затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами. Також передбачено скасування попереднього наказу, яким регламентовано порядок оскарження рішень органів доходів і зборів.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить умови для реалізації положень Податкового кодексу України щодо встановлення порядку оформлення та подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами і належного виконання органами ДФС вимог Закону N 63.

Вплив будь-яких інших зовнішніх факторів на реалізацію норм проекту наказу не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття цього акта забезпечує виконання норм Податкового кодексу України.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення правильного застосування чинного законодавства щодо оскарження рішень контролюючих органів та уникнення непорозумінь між органами державної фіскальної служби та платниками податків, чітке визначення прав та обов'язків посадових осіб органів ДФС при реалізації процедури податкового компромісу під час адміністративного оскарження

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Забезпечення врегулювання спорів з контролюючими органами в досудовому порядку за спрощеною, на відміну від судового порядку, процедурою

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення врегулювання спорів з контролюючими органами в досудовому порядку за спрощеною, на відміну від судового порядку, процедурою

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії акта

Строк дії акта не обмежується у часі. Чинність регуляторного акта може бути обмежена у зв'язку із змінами у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

8. Показники результативності акта

Дія акта поширюється на суб'єктів господарювання усіх форм власності та громадян, тобто осіб, які є платниками податків.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян щодо основних положень акта має бути високим, тому проект наказу буде розміщено на веб-сайті ДФС України.

Результативність акта характеризуватиметься зменшенням кількості спорів з платниками податків, у тому числі відповідним зменшенням судових рішень, за якими скасовуються рішення контролюючих органів після їх перегляду в межах процедури адміністративного оскарження.

Реалізація наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат платників податків.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного вище регуляторного акта проводитиметься шляхом аналізу статистичних даних на кінець звітного періоду, який передує даті набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 2 роки після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичної інформації або за результатами проведення опитування.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторним актом протягом усього терміну дії.

Неврегульовані та проблемні питання вирішуватимуться шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова

Р. М. Насіров

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос