Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об охотничьем хозяйстве и охоте" (относительно платы за пользование охотничьими угодьями) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (щодо плати за користування мисливськими угіддями)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 132 із наступними змінами) такі зміни:

1. У статті 24:

1) у частині другій слова "визначаються у договорі між користувачем мисливських угідь та власником або постійним користувачем земельних ділянок, на яких знаходяться ці угіддя" замінити словами "затверджуються Кабінетом Міністрів України";

2) доповнити частиною четвертою в такій редакції:

"Плата за користування мисливськими угіддями зараховується на рахунки сільських, селищних і міських рад, на території яких знаходяться мисливські угіддя, і використовується на організацію та здійснення заходів щодо охорони державного мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських тварин."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (щодо плати за користування мисливськими угіддями)

12.08.2015

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Проектом Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про мисливське господарство та полювання" (щодо плати за користування мисливськими угіддями) (далі - проект Закону) передбачається внесення змін до статті 24 даного Закону шляхом заміни одержувача плати за користування мисливськими угіддями з окремих землевласників та землекористувачів на сільські, селищні та міські ради.

2. Визначення цілей державного регулювання.

Головною ціллю проекту Закону є встановлення розміру та зміна одержувача плати за користування мисливськими угіддями. Плата за користування мисливськими угіддями буде вноситись до місцевих бюджетів пропорційно до площі угідь, які знаходяться на відповідних територіальних одиницях.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу.

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб - невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку і надалі не будуть виконуватись вимоги статті 24 Закону України "Про мисливське господарство та полювання", якою з часу прийняття цього Закону 22 лютого 2000 року передбачено платне користування мисливськими угіддями.

Другий спосіб - прийняття проекту Закону, який сприятиме виконанню органами місцевого самоврядування повноважень у галузі мисливського господарства та полювання. Отримані кошти будуть направлятись на організацію та здійснення заходів щодо охорони державного мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських тварин.

4. Опис механізмів для розв'язання проблеми, відповідні заходи.

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту Закону.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття Закону сприятиме збільшенню надходжень до місцевих бюджетів та надасть можливість покращити організацію та здійснення заходів щодо охорони державного мисливського фонду, поліпшення середовища перебування мисливських тварин. Реалізація Закону не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків, відповідає інтересам держави та місцевих громад.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акта.

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Збільшення доходів місцевих бюджетів

Суб'єкти господарської діяльності

Не передбачено

Конкретизовано одержувача плати за користування угіддями

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Не передбачено

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акта.

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акта.

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету - не передбачено;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - дія акта поширюватиметься на всіх користувачів мисливських угідь та органи місцевого самоврядування;

3) суб'єкти господарювання не будуть витрачати додаткових коштів і часу на виконання нормативно-правового акта;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - достатній, оскільки проект постанови розміщено на офіційному порталі Державного агентства лісових ресурсів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Державним агентством лісових ресурсів України.

 

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

О. П. Ковальчук

Опрос