Идет загрузка документа (121 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении формы и Порядка составления Отчета о контролируемых операциях (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

м. Київ

 

Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу I Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму Звіту про контрольовані операції;

Порядок складання Звіту про контрольовані операції.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

1

Звіт про контрольовані операції за ____рік

 

Звітний

 

Звітний новий

 

Уточнюючий

2

Платник податків ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
                                     (повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами)

3

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код виду економічної діяльності (КВЕД)

 

 

 

 

 

 

 

4

Податкова адреса

 

 

 

5

Контролюючий орган,
в якому платник перебуває на обліку

 

 

 

 

 

 

6

Кількість додатків до Звіту про контрольовані операції

 

 

 

 

Загальні відомості про контрольовані операції

N з/п

Повне найменування особи - сторони контрольованої операції

Код особи

Загальна сума контрольованих операцій з контрагентом

1

2

3

4

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

n

 

 

 

 

Інформація, наведена у Звіті та додатках до нього, є повною та достовірною.

Дата подання 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 


 

Керівник (уповноважена особа)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 
__________________
(ініціали та прізвище)

 
______________
(підпис)

Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта

 
___________________
(ініціали та прізвище)

 
_______________
(підпис)

 

Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях

Повне найменування особи ______________________________________________
______________________________________________________________________

Назва країни, в якій зареєстрована особа ________________________________
___________________________________________________________________

Місцезнаходження особи

Код країни

 

 

 

Юридична адреса ______________________________________________________

Код підстави віднесення операції до контрольованої

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код особи

Код пов'язаності особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відомості про контрольовані операції

N з/п

Код наймену-
вання операції

Предмет контрольованої операції

Контракт (договір)

Код сторони операції

Код країни поход-
ження предмета операції

Умови поставки (Інко-
термс)

Назва торговельної марки предмета операції, або іншого об'єкту авторського права / інте-
лектуаль-
ної власності (за наявності у товаро-
супровід-
них та комерційних документах)

Виробник предмету операції (за наявності у товаро-
супровід-
них та комерцій-
них документах)

Дата здійснення операції

Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/
договору)

Кіль-
кість

Одиниця виміру

Код валюти

Загальна вартість операції (без ПДВ) (грн.)

Код методу встанов-
лення відповід-
ності умов контрольо-
ваної операції принципу "витягнутої руки"

Показник рента-
бельності

Цифрове значення показника рента-
бельності

Ціна за одиницю відповідно до принципу "витягнутої руки"

(грн.)

Опис предмету операції

Код типу пред-
мету операції

Код товару за УКТ ЗЕД

Код послуги згідно Класи-
фікації зовнішньо-
економіч-
них послуг

дата

N

з

по

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Назва платника податку
_____________________________________

Податковий номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Звітний

 

Уточнюючий


Інформація про пов'язаність осіб

1

Повне найменування особи, що є стороною контрольованих операцій
________________________________________________________________________________

2

Код

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

У разі заповнення коду 501 або 502 пов'язаності осіб

відсоток володіння корпоративними правами:

 

 

 

безпосередньо

 

Опосередковано (через пов'язаних осіб)

 

володіє платник

 

володіє особа, що бере участь у контрольованій операції

 

4

У разі опосередкованого впливу зазначити особу (осіб), через яку (які) здійснювався такий вплив:

4.1. Повне найменування особи _______________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни:

 

 

 

4.2. Повне найменування особи _______________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

4.3. Повне найменування особи _______________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

5

У разі заповнення коду 503 пов'язаності осіб

Реквізити особи, яка призначила (обрала) одноособові виконавчі органи платника та особи, що бере участь у контрольованій операції

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

6

У разі заповнення коду 504 пов'язаності осіб

Реквізити особи, яка призначила (обрала) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та особи, що бере участь у контрольованій операції

Повне найменування особи ___________________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

7

У разі заповнення коду 505 пов'язаності осіб

Реквізити фіз. особи, яка становить 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та особи, що бере участь у контрольованій операції

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місцезнаходження

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

8

У разі заповнення коду 506 пов'язаності осіб

Реквізити особи (власника або уповноваженого ним органу), яка призначила (обрала) одноособовий виконавчий орган платника та особи, що бере участь у контрольованій операції

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

9

У разі заповнення коду 507 пов'язаності осіб

Реквізити особи, яка має повноваження на призначення 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради платника та особи, що бере участь у контрольованій операції

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

10
 

У разі заповнення коду 508 пов'язаності осіб

Зазначити необхідне

Реквізити особи, від якої сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

11

У разі заповнення коду 509 пов'язаності осіб

Реквізити фіз. особи, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

12

У разі заповнення коду 510 пов'язаності осіб

Реквізити фіз. особи, яка має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менше як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

13

У разі заповнення коду 511 пов'язаності осіб

Реквізити фіз. особи, яка здійснює повноваження одноособового виконавчого органу платника

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

15

У разі заповнення коду 512 пов'язаності осіб

Реквізити фіз. особи, яка має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

16

У разі заповнення коду 513 пов'язаності осіб

Зазначити необхідне

Реквізити особи, від якої сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів

Повне найменування особи __________________________________________________________

Місце проживання

 

Код особи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва країни

 

Код країни

 

 

 

17

У разі заповнення коду 514 пов'язаності осіб

Зазначити необхідне

Чоловік

Дружина

Батько (у т. ч. усинов-
лювач)

Мати (у т. ч. усинов-
лювач)

Діти (повнолітні, неповнолітні, в т. ч. усиновлені

Брат (повнорідний, неповно-
рідний)

Сестра (повнорідна, неповно-
рідна

Опікун

Піклу-
вальник

Дитина, над якою встановлено опіку чи піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Порядок складання звіту про контрольовані операції

I. Загальні положення

1.1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) складається платниками податків, які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) зобов'язані подавати Звіт Державній фіскальній службі України.

1.2. Звіт подається до 1 травня року, наступного за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

1.3. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки, недоліки, такий платник податків має право подати:

- Звіт з позначкою "звітний новий" у разі подання нового Звіту про контрольовані операції в законодавчо передбачені терміни;

- уточнюючий Звіт, у разі його подання після строку, визначеного п. 1.2 розділу I цього Порядку.

Подання уточнюючого Звіту не звільняє платника податків від відповідальності, визначеної підпунктом 120.3 статті 120 Кодексу.

1.4. Звіт складається із заголовної, основної частини, додатка та інформації до додатка, які є невід'ємною частиною Звіту.

У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану (і) операцію (ії). У інформації до додатку наводиться інформація про критерії пов'язаності платника податків із відповідним контрагентом.

1.5. Кількість додатків у Звіті відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.

1.6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, при заповненні розділу "Відомості про контрольовані операції" додатку до Звіту дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.

Особливості заповнення Звіту відповідно до цього підпункту наведено у розділі VI цього Порядку.

1.7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:

грошові показники зазначаються в гривнях без копійок, з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 додатка, яка заповнюється у валюті контракту/договору;

кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" - у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості у кілограмах, допускається вираження у додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри та ін.) з обов'язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, вказується кількість таких операцій відповідно до первинних документів.

показники дат заповнюються у цифровому форматі: число/місяць/рік.

II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту

2.1. Відповідно до типу звіту "звітний" "звітний новий"", "уточнюючий" у розділі "Тип звіту: звітний, звітний новий, уточнюючий" графи 1 поставляється знак "X".

2.2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.

2.3. У графі 3 зазначається код платника податку згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД).

2.4. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.

2.5. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.

III. Порядок заповнення основної частини Звіту

3.1. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операції.

3.2. У графі 2 зазначається повне найменування особи - сторони контрольованої операції, так як воно зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.

3.3. У графі 3 зазначається код нерезидента - сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. При наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний та інш.) надається перевага податковому.

3.4. У графі 4 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду.

IV. Порядок заповнення додатку до Звіту

4.1. Додаток до Звіту (далі - Додаток) заповнюється окремо по кожній особі, яка бере участь у контрольованій операції.

Порядковий номер додатку має співпадати з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.

4.2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник всіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (графа 20), має співпадати з вартісним показником, зазначеним у графі 4 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.

4.4. У розділі Додатку "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції" у відповідних рядках заповнюються:

4.4.1. "Повне найменування особи" - повне найменування, так як воно зазначено у контракті (угоді);

4.4.2. "Місцезнаходження особи" - вказується юридична адреса;

4.4.3. "Назва країни, в якій зареєстрована особа" - найменування країни за Класифікацією країн світу українською мовою;

4.4.4. "Код країни" - код країни за Класифікацією країн світу;

4.4.5. "Код особи" - повинен співпадати з кодом, зазначеним у графі 3 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту.

4.4.6. "Код підстави віднесення операції до контрольованої" - зазначається код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі, якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав.

4.4.7. "Код ознаки пов'язаності" - зазначається код відповідно до додатка 2 Порядку. Даний код заповнюється у разі проставлення "Коду підстав віднесення операції до контрольованої": 010. У разі, якщо ознак пов'язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.

У разі заповнення "Коду ознаки пов'язаності особи": 501 - 503; 505 - 510, разом з додатком до звіту надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою, в якій зазначається номер Додатка, до якого вона надається.

4.5. У розділі "Відомості про контрольовані операції" зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього додатка.

4.6. Графа 1 заповнюється автоматично залежно від кількості контрольованих операцій або за потреби деталізувати інформацію про предмет контрольованої операції або інші відомості стосовно контрольованої операції.

4.7. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035".

4.8. У графі 3 зазначається опис предмету операції відповідно до первинних документів, який дозволяє його ідентифікувати.

4.9. У графі 4 зазначається код типу предмету операції відповідно до додатка 4 Порядку.

4.10. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому випадку у графі проставляється "0".

4.11. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП) у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому випадку у графі проставляється "0".

4.12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція.

4.13. У графі 9 відповідно до додатка 5 Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції виступає особа, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту. У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 - "інше найменування сторони".

4.14. У графі 10 зазначається код країни походження предмета операції за Класифікацією країн світу. Якщо країна походження невідома проставляється "0" - "невідомо".

4.15. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс".

4.16. У графі 12 зазначається торговельна марка предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі зазначається "0".

4.17. У графі 13 зазначається виробник предмету операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі зазначається "0".

4.18. У графах 14 - 15 зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

4.19. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність угод, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 - 13, 16, 18 - 19, 21 - 23 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.

4.20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмету операції (без ПДВ) у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах.

У разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги.

4.21. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.

У разі, якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума такої послуги у валюті контракту.

4.22. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмету операції відповідно до Державного класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку.

4.23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів.

4.24. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції в гривнях за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.

4.25. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідно до додатка 6 Порядку.

4.26. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 - 39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу.

При застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, графа не заповнюється.

4.27. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності, зазначеного платником податку у графі 22.
При застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, графа не заповнюється.

4.28. У графі 24 вказується ціна відповідно до принципу "витягнутої руки", за якою відповідна операція відображена в податковому обліку платника податку.

V. Особливості заповнення додатку до Звіту у випадках, передбачених підпунктом 1.6 розділу I цього Порядку

5.1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у додатку до Звіту дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 - 6, 9 - 11, 21-23 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

5.2. При групуванні контрольованих операцій згідно з п. 5.1 цього розділу графи 7 - 8, 12 - 13, 16 не заповнюються.

5.3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.

5.4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

5.5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій відображених у одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Код підстави віднесення господарських операцій до контрольованих

код

підстава

010

господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов'язаними особами - нерезидентами

020

господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів

030

господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

 

Коди пов'язаності особи

Код

Ознака

Для юридичних осіб

501

одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

502

одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі 20 і більше відсотків

503

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи

504

одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи

505

принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи

506

одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)

507

юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

508

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів)

Для юридичної та фізичної особи

509

фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов'язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків

510

фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

511

фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі

512

фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради

513

сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищують суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, - більше ніж у 10 разів

514

фізична особа: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, малолітні/неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник, дитина, над якою встановлено опіку чи піклування

Інше

515

визнано пов'язаними особами самостійно

516

визнано пов'язаними особами в судовому порядку

 

Коди найменування операції

код

найменування

001

Агентський договір

002

Доручення

003

Дарування

004

Договір авторського замовлення

005

Кредит, позика

006

Комісія

007

Комерційна концесія

008

Комерційна субконцесія

009

Купівля-продаж

010

Ліцензійний договір

011

Субліцензійний договір

012

Опціон

013

Форвардний контракт

014

Ф'ючерсний контракт

015

Перевезення

016

Підряд

017

Субпідряд

018

Рента

019

Фінансовий лізинг (орендна операція)

020

Оперативний лізинг (орендна операція)

021

Зворотний лізинг

022

Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

023

Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг

024

Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг

025

Виконання інших робіт, послуг, які не підпадають під коди 022 - 024

026

Договір поставки

027

Договір поруки

028

Договір страхування

029

Договір перестрахування

030

Договір експедиційний, транспортування, перевезення

031

Договір, найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

032

Договір факторингу

033

Договір зберігання

034

Інші фінансові, послуги

035

Інші банківські послуги

036

Інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035

 

Коди типу предмету операції

код

найменування

Т

товар

НМА

нематеріальні активи

ЦП

цінні папери

П

послуга

БП

банківська послуга

ФП

фінансова послуга (крім банківських послуг)

Р

робота

 

Коди сторони операції

Код

Найменування сторони

назва операції, в якій беруть участь сторони операції

101

Агент

Агентський договір

102

Особа, яку представляє агент

103

Повірений

Доручення

104

Довіритель

105

Дарувальник

Дарування

106

Обдаровуваний

107

Виконавець

Договір авторського замовлення

108

Замовник

109

Кредитодавець

Кредит, позика

110

Кредитор

111

Позичальник

112

Комісіонер

Комісія

113

Комітент

114

Правоволоділець

Концесія

115

Користувач

116

Субкористувач

Субконцесія

115

Користувач

117

Продавець

Купівля-продаж

118

Покупець

119

Ліцензіат

Лицензійний договір

120

Ліцензіар

119

Ліцензіат

Субліцензійний договір

121

Субліцензіат

117

Продавець

Опціон

118

Покупець

117

Продавець

Форвардний контракт

118

Покупець

117

Продавець

Ф'ючерсний контракт

118

Покупець

122

Перевізник

Перевезення

108

Замовник

124

Підрядник

Підряд

108

Замовник

125

Генеральний підрядник

Субпідряд

126

Субпідрядник

127

Платник ренти

Рента

128

Одержувач ренти

129

Лізингодавець

Фінансовий лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Оперативний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

129

Лізингодавець

Зворотний лізинг (орендна операція)

130

Лізингоодержувач

107

Виконавець

Договір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Договір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг

131

Отримувач

108

Замовник

107

Виконавець

Інші роботи, послуги, які не підпадають під коди 022 - 024

131

Отримувач

108

Замовник

132

Постачальник

Договір поставки

118

Покупець

117

Продавець

133

Поручитель

Поруки

110

Кредитор

134

Боржник

135

Страховик

Страхування

136

Страхувальник

137

Перестраховик

Перестрахування

136

Страхувальник

135

Страховик

136

Експедитор

Договір експедиціний, транспортування, перевезення

137

Клієнт

122

Перевізник

138

Фрахтівник

Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартеру, фрахтування

139

Фрахтувальник

122

Перевізник

123

Відправник

140

Фактор

Договір факторингу

141

Клієнт

134

Боржник

142

Зберігач

Договір зберігання

143

Поклажодавець

144

Інше найменування сторони

Інші фінансові послуги

Інші банківські послуги

Інші операції

 

Коди методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"

код

найменування

301

метод порівняльної неконтрольованої ціни

302

метод ціни перепродажу

303

метод витрати плюс

304

метод чистого прибутку

305

метод розподілення прибутку

306

метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до пп. 39.2.1.3 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу

 

Коди показників рентабельності

код

найменування

410

валова рентабельність

420

валова рентабельність собівартості

430

чиста рентабельність

440

чиста рентабельність витрат

450

рентабельність операційних витрат

460

рентабельність активів

470

рентабельність капіталу

480

інший показник

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Видання проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції" (далі - проект наказу) та скасування наказу Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року N 669 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2190/24722, зумовлено набранням чинності Законом України від 28 грудня 2014 року N 72-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням" (далі - Закон N 72).

Законом N 72 запроваджено принцип "витягнутої руки", змінено перелік контрольованих операцій, переглянуто вартісний критерій визнання операцій контрольованими, скасовано пріоритет офіційно визнаних джерел інформації тощо.

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів України проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з цим форма та Порядок складання Звіту про контрольовані операції підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції, що забезпечить дотримання вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання положень пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу та обов'язку платниками податків із подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, інформації про здійснені контрольовані операції.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Виконання вимог пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податків відсутні

7. Строки дії акта

Під час дії положень пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері справляння податку на прибуток підприємств.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному порталі Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями суб'єктів господарювання.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос