Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сравнительная таблица к Регламенту Высшей квалификационной комиссии судей Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Регламенту Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

N

Чинна редакція

Редакція, що пропонується

Коментар

1.

Дотримання розумних строків розгляду дисциплінарних справ

1.1.

14.1.5. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Комісії (палати) у порядку, встановленому Законом, або за його дорученням інспектором.

14.1.5. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Комісії (палати) у порядку, встановленому Законом, або за його дорученням інспектором, у строк, не більше двох місяців.

Встановлення строку здійснення перевірки даних

1.2.

14.2.2. Перевірка скарги (заяви) на прийнятність до розгляду здійснюється членом Комісії (палати) або за дорученням члена Комісії інспектором, який здійснює дисциплінарне провадження

14.2.2. Перевірка скарги (заяви) на прийнятність до розгляду здійснюється членом Комісії (палати) або за дорученням члена Комісії інспектором, який здійснює дисциплінарне провадження, у строк не більше п'яти робочих днів.

Встановлення строку здійснення перевірки скарги

1.3.

14.3.4. Рішення про відкриття дисциплінарної справи або про відмову у її відкритті приймається Комісією (палатою).

14.3.4. Рішення про відкриття дисциплінарної справи або про відмову у її відкритті приймається Комісією (палатою), протягом двох тижнів з дня завершення перевірки членом Комісії та складання висновку відповідно до п. 14.2.7 цього Регламенту.

Встановлення строку прийняття рішення

1.4.

14.4.1. Питання дисциплінарної відповідальності суддів Комісія розглядає у складі дисциплінарної палати.

14.4.1. Питання дисциплінарної відповідальності суддів Комісія розглядає у складі дисциплінарної палати.

Встановлення строку розгляду дисциплінарної справи

Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається у відкритому засіданні Комісії (палати) на засадах змагальності.

Розгляд дисциплінарної справи стосовно судді відбувається у відкритому засіданні Комісії (палати) на засадах змагальності. Строк розгляду справи не може перевищувати одного місяця з моменту прийняття рішення про відкриття дисциплінарної справи.

1.5.

14.4.5. У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів щодо судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, розгляд такого питання відкладається. Додаткова перевірка проводиться членом Комісії, який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду на засіданні Комісії, або, у разі його відводу (самовідводу) - іншим членом Комісії, визначеним за допомогою автоматизованої системи.

14.4.5. У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів щодо судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, розгляд такого питання відкладається, на строк не більше одного місяця. Додаткова перевірка проводиться членом Комісії, який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду на засіданні Комісії, або, у разі його відводу (самовідводу) - іншим членом Комісії, визначеним за допомогою автоматизованої системи.

Встановлення строку проведення додаткової перевірки

1.6.

14.4.9. У разі необхідності проведення додаткової перевірки, витребування додаткових матеріалів щодо судді, стосовне якого розглядається питання про притягнення де дисциплінарної відповідальності, розгляд такого питання відкладається. Додаткова перевірка проводиться членом Комісії (палати), який здійснював підготовку зазначеного питання до розгляду па засіданні Комісії (палати) або, у разі його відводу (самовідводу) іншим членом Комісії (палати), визначеним рішенням Комісії.

(виключити)

Повністю дублює п. 14.4.5.

2.

Штучне затягування розгляду справи, шляхом неявки на засідання Комісії судді, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.1.

14.4.6. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді, стосовно якого розглядається питання, може бути відкладено з поважних причин неявки судді або несвоєчасного отримання копії рішення Комісії (палати) про відкриття дисциплінарної справи та висновку члена Комісії (палати).

14.4.6. Розгляд дисциплінарної справи щодо судді, стосовно якого розглядається питання, відкладається у випадку першої неявки судді з поважних причин або несвоєчасного отримання ним копії рішення Комісії (палати) про відкриття дисциплінарної справи та висновку члена Комісії (палати).

У разі першої неявки судді без поважних причин - розгляд дисциплінарної справи за рішенням Комісії може бути відкладено.

У разі повторної неявки судді, незалежно від причин - дисциплінарна справа розглядається за його відсутності з обов'язковим оголошенням наданих ним письмових пояснень за їх наявності.

Врегулювання питання відкладення розгляду справи

2.2.

14.4.7. У разі повторної неявки судді, справа стосовно якого розглядається, дисциплінарна справа може розглядатися за його відсутності з обов'язковим оголошенням наданих ним письмових пояснень за їх наявності.

(виключити)

Питання врегульовано запропонованою редакцією п. 14.4.6

3.

Врегулювання питання обґрунтованості та вмотивованості рішень ВККС України

3.1.

14.5.4. У мотивувальній частині рішення коротко викладаються встановлені факти та обставини з посиланням на докази, що підтверджують наявність підстав для дисциплінарної відповідальності судді, мотиви, з яких Комісією ухвалено рішення, обґрунтування необхідності застосування дисциплінарного стягнення, правові підстави дисциплінарної відповідальності або підстави припинення дисциплінарного провадження.

14.5.4. У мотивувальній частині рішення викладаються дані про встановлені факти та обставини з посиланням на докази, що підтверджують наявність підстав для дисциплінарної відповідальності судді, мотиви, з яких Комісією ухвалено рішення, обґрунтування необхідності застосування дисциплінарного стягнення, правові підстави дисциплінарної відповідальності або підстави припинення дисциплінарного провадження.

Взято за аналогією до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення у цивільній справі"

3.2.

14.5.6. Рішення про припинення дисциплінарного провадження повинно містити обґрунтування висновку про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, про що повідомляється заінтересована особа.

14.5.6. Рішення про припинення дисциплінарного провадження повинно містити дані про встановлені факти та обставини з посиланням на докази, що підтверджують відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, мотиви, з яких Комісією ухвалено рішення про припинення дисциплінарного провадження.

Копія рішення про припинення дисциплінарного провадження у семиденний строк надсилається судді, стосовно якого розглядалась дисциплінарна справа, або його представнику, а також особі, за зверненням якої відкрито дисциплінарну справу.

Взято за аналогією до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення у цивільній справі"

4.1.

14.2.7. За результатами перевірки член Комісії (палати) складає висновок з викладенням фактів та обставин, виявлених у ході перевірки, та пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

14.2.7. За результатами перевірки член Комісії (палати) складає висновок з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Висновок повинен містити дані про встановлені факти та обставини з посиланням на докази, що підтверджують обґрунтування наданої пропозиції про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи.

Взято за аналогією до постанови Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення у цивільній справі"

5.

Забезпечення принципу рівності та змагальності учасників дисциплінарного провадження

5.1.

14.4.4. Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, та/або його представник мають право ознайомлюватись із матеріалами дисциплінарної справи, надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання і відводи.

14.4.4. Суддя, стосовно якого розглядається питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності, особа, за зверненням якої відкрито дисциплінарну справу та/або їх представники, мають право ознайомлюватись із матеріалами дисциплінарної справи, надавати пояснення, ставити запитання учасникам провадження, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання і відводи.

На виконання положення п. 12 ст. 95 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно засад змагальності сторін при розгляді дисциплінарної справи.

5.2.

14.3.5. Рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи повинно містити обґрунтування висновку про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, або посилання на закінчення строку давності притягнення або виявлення обставин, передбачених частиною п'ятою статті 93 цього Закону. Про прийняте рішення заявнику надсилається повідомлення.

14.3.5. Рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи повинно містити обґрунтування висновку про відсутність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, або посилання на закінчення строку давності притягнення або виявлення обставин, передбачених частиною п'ятою статті 93 цього Закону.

Копія рішення про відмову у відкритті дисциплінарної справи не пізніше як через три дні з дня його прийняття надсилається особі, яка звернулася до Комісії, а також судді, стосовно якого розглядалося питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

На виконання положення п. 10 ст. 95 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно відкритості засідань Комісії.

5.3.

14.3.6. Копія рішення Комісії (палати) про відкриття дисциплінарної справи не пізніше як через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу. До рішення Комісії (палати), яке надсилається судді, додається висновок члена Комісії (палати), складений за результатами перевірки.

Особі, за зверненням якої відкрито дисциплінарну справу, надсилається відповідне повідомлення.

14.3.6. Копія рішення Комісії (палати) про відкриття дисциплінарної справи не пізніше як через три дні з дня його прийняття надсилається судді, щодо якого відкрито дисциплінарну справу, а також особі, за зверненням якої відкрито дисциплінарну справу. До рішення Комісії (палати), додається висновок члена Комісії (палати), складений за результатами перевірки.

На виконання положення п. 12 ст. 95 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно засад змагальності сторін при розгляді дисциплінарної справи.

5.4.

14.5.7. Копія рішення Комісії (палати) про застосування дисциплінарного стягнення у семиденний строк вручається чи надсилається судді, стосовно якого розглядалася дисциплінарна справа, або його представнику.

14.5.7. Копія рішення Комісії (палати) про застосування дисциплінарного стягнення у семиденний строк вручається чи надсилається судді, стосовно якого розглядалася дисциплінарна справа, або його представнику, а також особі, за зверненням якої відкрито дисциплінарну справу.

На виконання положення п. 3 ст. 97 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно оприлюднення інформації про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

5.5.

14.1.5. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Комісії (палати) у порядку, встановленому Законом, або за його дорученням інспектором.

14.1.5. Перевірка даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи та притягнення судді до дисциплінарної відповідальності здійснюється членом Комісії (палати) у порядку, встановленому Законом, або за його дорученням інспектором, у строк, не більше двох місяців.

Сторони дисциплінарного провадження мають право подавати клопотання з проханням здійснення членом Комісії (палати) дій, передбачених ч. 3 ст. 95 Закону.

Член Комісії (палати) зобов'язаний розглянути клопотання у строк не більше 5 днів з моменту його подання та задовільнити або відмовити у його задоволенні, надавши вмотивовану відповідь.

На виконання положення п. 12 ст. 95 Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" стосовно засад змагальності сторін при розгляді дисциплінарної справи та з метою забезпечення всебічної перевірки даних про наявність підстав для відкриття дисциплінарної справи.

6.

Відкритість діяльності ВККС України та забезпечення прав громадян на доступ до інформації

6.1.

14.1.6.

14.1.6. Комісія веде реєстр скарг (заяв) громадян щодо поведінки судді, яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді.

Реєстр скарг (заяв) є публічним та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії.

До реєстру вносяться такі відомості: вхідний номер документа; дата надходження скарги (заяви); прізвище, ім'я, по батькові скаржника (заявника); найменування суду; прізвище, ім'я, по батькові судді; номер судової справи, при розгляді якої суддею були допущені порушення та/або інша підстава дисциплінарної відповідальності судді, передбачена ст. 92 Закону, хід розгляду скарги (заяви), прийняті рішення (Додаток N 1).

Відомості до реєстру вносяться протягом 3 робочих днів з моменту виникнення події, що підлягає внесенню до реєстру.

Формулювання взято за аналогією до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування.., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України, та Інструкції з розгляду звернень у ВККС України, затвердженої наказом Голови ВККС України

____________

Опрос