Идет загрузка документа (177 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Методика расчета стоимости медицинской помощи (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.08.2015

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Методика розрахунку вартості медичної допомоги

I. Загальні положення

1.1. Методика розрахунку вартості медичної допомоги (далі - Методика) визначає механізм формування вартості медичної допомоги з урахуванням всіх складових та не встановлює порядок надання медичної допомоги.

1.2. Методика розроблена з метою застосування єдиних методологічних принципів розрахунку вартості медичної допомоги.

1.3. Поняття, що використовується у Методиці, має таке значення:

медична допомога - діяльність професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію у зв'язку з хворобами, травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв'язку з вагітністю та пологами.

1.4. При розрахунку вартості медичної допомоги керівником закладу охорони здоров'я затверджуються:

1.4.1. Перелік нозологій за зразком, наведеним у додатку 1 до Методики.

1.4.2. Перелік послуг з охорони здоров'я за зразком, наведеним у додатку 2 до Методики.

1.4.3. Довідка про основні витрати закладу охорони здоров'я за попередній рік за зразком, наведеним у додатку 3 до Методики.

У разі неможливості обчислити фактичні витрати, обґрунтовуються планові витрати, виходячи з потреб закладу, і при розрахунку вартості послуг користуються затвердженими плановими витратами на поточний рік. Після розрахунку прямих витрат ці планові витрати переносяться у тому самому співвідношенні до заробітної плати медичного персоналу, яка планується у поточному році.

1.4.4. Норми витрат часу, необхідного для надання послуг з охорони здоров'я, за зразком, наведеним у додатку 4 до Методики.

Норми витрат часу, потрібного для надання медичної допомоги кожному з основних виконавців (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал), визначаються відповідно до чинного законодавства. У разі відсутності нормативних документів, що регламентують витрати часу медперсоналу, норми витрат часу затверджуються на підставі актів хронометражу, які складаються комісією на підставі узагальнення даних щодо часу виконання даної послуги за зразком, наведеним у додатку 5 до Методики.

1.4.5. Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення, що підлягають державному регулюванню, для надання послуг з охорони здоров'я, за зразком, наведеним у додатку 6 до Методики.

1.4.6. На підставі затверджених норм витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення складається інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення, у якій зазначаються найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення, одиниця виміру та вартість одиниці виміру за зразком, наведеним у додатку 7 до Методики.

1.5. Вартість медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічному закладі складається з вартості наданих послуг з охорони здоров'я.

1.6. Вартість медичної допомоги в стаціонарному закладі складається з вартості наданих послуг з охорони здоров'я, вартості перебування та харчування пацієнта в стаціонарі.

II. Порядок розрахунку вартості послуг з охорони здоров'я

2.1. Розрахунки здійснюються витратним методом, який заснований на розрахунку собівартості з урахуванням витрат, які необхідні для надання послуг з охорони здоров'я.

Витратний метод дає конкретний механізм розрахунку вартості послуги з охорони здоров'я, економічне обґрунтування кожної статті витрат за такою формулою:

Vм = Sм + Pм,

де: Vм - вартість послуги з охорони здоров'я;

Sм - собівартість послуги з охорони здоров'я;

Pм - прибуток від надання послуги з охорони здоров'я.

2.2. При розрахунку собівартості визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров'я для формування та надання послуги з охорони здоров'я з урахуванням вимог чинного законодавства.

Собівартість послуги з охорони здоров'я складається з прямих та загальновиробничих витрат.

Sм = Wпм + Wзм + Wам,

де: Sм - собівартість послуги з охорони здоров'я;

Wпм - прямі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

Wзм - загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

Wам - адміністративні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я.

2.2.1. До прямих належать витрати, пов'язані з наданням послуги з охорони здоров'я одного типу, що безпосередньо включені до виробничої собівартості:

Wпм = ОПм + Lм + Mм + Dм,

де: Wпм - прямі витрати при наданні медичної допомоги;

ОПм - оплата праці медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

Lм - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування медичного персоналу;

Mм - матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення;

Dм - інші прямі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я.

Оплата праці медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я розраховується як сума заробітної плати медичного персоналу за час надання допомоги з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву на оплату відпусток медичного персоналу:

ОПм = ЗПм + РВм,

де: ОПм - оплата праці медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітної плати медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

РВм - резерв на оплату відпусток медичного персоналу.

Розрахунок заробітної плати медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я проводиться за формулою:

ЗПм = ЗПЛІК * tЛІК / (21 * tРДЛІК * 60) + ЗПСМП * tСМП / (21 * tРДСМП * 60) + ЗПММП * tММП /
(21 * tРДММП * 60),

де: ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПЛІК - заробітна плата лікаря, що надає послугу з охорони здоров'я (за місяць);

tЛІК - час надання лікарем послуги з охорони здоров'я в хвилинах;

ЗПСМП - заробітна плата середнього медичного персоналу, що бере участь у наданні послуги з охорони здоров'я (за місяць);

tСМП - час надання середнім медичним персоналом послуги з охорони здоров'я в хвилинах;

ЗПММП - заробітна плата молодшого медичного персоналу (за місяць);

tММП - час, який витрачає молодший медичний персонал, в хвилинах;

21 - середня кількість робочих днів у місяці;

tРДЛІК - тривалість робочого дня лікаря в годинах;

tРДСМП - тривалість робочого дня середнього медичного персоналу в годинах;

tРДММП - тривалість робочого дня молодшого медичного персоналу в годинах;

60 - кількість хвилин у годині.

Резерв на оплату відпусток медичного персоналу розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВм = ЗПм * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВм - резерв на оплату відпусток медичного персоналу;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання допомоги;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування медичного персоналу розраховується шляхом множення оплати праці медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lм = ОПм * L,

де: Lм - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування при наданні послуги з охорони здоров'я;

ОПм - оплата праці медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Матеріальні витрати Mм на лікарські засоби та вироби медичного призначення враховують матеріальне забезпечення послуги з охорони здоров'я матеріалами, медикаментами, разовим інструментарієм, кількісну та вартісну оцінку. Для кількісної оцінки матеріальних витрат на лікарські засоби та вироби медичного призначення використовуються норми, затверджені закладом охорони здоров'я.

Інші прямі витрати включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний медичний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки. Інші прямі витрати медичного персоналу розраховуються за формулою:

Dм = ЗПм * D / (A + B + C),

де: Dм - інші прямі витрати медичного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

D - інші прямі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

2.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров'я, які можуть бути віднесені до конкретного виду послуги з охорони здоров'я:

Wзм = ОПзм + Lзм + Fзм + Jзм + Gзм,

де: Wзм - загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

ОПзм - оплата праці загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

Lзм - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування оплата праці загальновиробничого персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

Fзм - експлуатаційні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

Jзм - амортизаційні відрахування при наданні послуги з охорони здоров'я;

Gзм - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я.

Оплата праці загальновиробничого персоналу за час виконання послуги розраховується як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток:

ОПзм = ЗПзм + РВзм,

де: ОПзм - оплата праці загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПзм - заробітна плата загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

РВзм - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу.

Заробітна плата загальновиробничого персоналу за час надання допомоги розраховується за формулою:

ЗПзм = ЗПм * E / (A + B + C),

де: ЗПзм - заробітна плата загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

Резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату загальновиробничого персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВзм = ЗПзм * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВзм - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу;

ЗПзм - заробітна плата загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я розраховується шляхом множення оплати праці загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lзм = ОПзм * L,

де: Lзм - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

ОПзм - оплата праці загальновиробничого персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Експлуатаційні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я розраховуються виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно площам приміщень для надання послуги з охорони здоров'я та площам орендованих приміщень. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства. Розрахунок експлуатаційних витрат проводиться за формулою:

Fзм = ЗПм * F * b / (a + b + d + f) / A,

де: Fзм - експлуатаційні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання допомоги;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

F - експлуатаційні витрати за рік;

a - площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b - площа приміщень для надання послуг з охорони здоров'я;

d - площа палат із ліжками;

f - площа приміщень харчоблоку та їдалень.

Амортизаційні відрахування розраховуються згідно до вимог чинного законодавства (якщо ця стаття видатків враховується в закладі охорони здоров'я). Амортизаційні відрахування при наданні послуги з охорони здоров'я розраховуються за формулою:

Jзм = ЗПм * J / (A + B + C),

де: Jзм - амортизаційні відрахування при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

J - амортизаційні відрахування за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

При необхідності індивідуального розрахунку амортизаційних відрахувань для окремої послуги, інформація про амортизаційні відрахування по медичному обладнанню оформляється за зразком, наведеним у додатку 8 до Методики, а амортизаційні відрахування при наданні окремої послуги з охорони здоров'я розраховуються за формулою:

Jзм(інд) = ЗПм * J / (A + B + C) + J(інд) / k,

де: Jзм(інд) - амортизаційні відрахування для окремої послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

J - амортизаційні відрахування за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

J(інд) - сумарні амортизаційні відрахування по медичному обладнанню при наданні окремої послуги з охорони здоров'я за рік;

k - кількість послуг, проведених на цьому медичному обладнанні за рік.

До інших загальновиробничих витрат входять канцелярські витрати, витрати на електротовари, охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, витрати на послуги санстанції. Інші загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я розраховуються за формулою:

Gзм = ЗПм * G / (A + B + C),

де: Gзм - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

G - інші загальновиробничі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

2.2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров'я:

Wам = ОПам + Lам + Iам,

де: Wам - адміністративні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

ОПам - оплата праці адміністративного персоналу за час надання допомоги;

Lам - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

Iам - інші адміністративні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я.

Оплата праці адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток:

ОПам = ЗПам + РВам,

де: ОПам - оплата праці адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПам - заробітна плата адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

РВам - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я.

Заробітна плата адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я розраховується за формулою:

ЗПам = ЗПм * H / (A + B + C),

де: ЗПам - заробітна плата адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

Резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату адміністративного персоналу. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВам = ЗПам * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВам - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПам - заробітна плата адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я розраховується шляхом множення оплати праці адміністративного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lам = ОПам * L,

де: Lам - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу при наданні послуги з охорони здоров'я;

ОПам - оплата праці адміністративного персоналу за час надання допомоги;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

До інших адміністративних витрат входять витрати на програмне забезпечення, пожежну і сторожову охорону. Інші адміністративні витрати розраховуються за формулою:

I ам = ЗПм * I / (A + B + C),

де: I ам - інші адміністративні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

ЗПм - заробітна плата медичного персоналу за час надання послуги з охорони здоров'я;

I - інші адміністративні витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік.

2.2.4. Після визначення прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат при наданні послуги з охорони здоров'я закладається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від суми усіх витрат. Рівень рентабельності визначається відповідно до чинного законодавства. Прибуток розраховується за формулою:

Pм = (Wпм + Wзм + Wам) * R / 100 %,

де: Pм - прибуток від надання послуги з охорони здоров'я;

Wпм - прямі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

Wзм - загальновиробничі витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

Wам - адміністративні витрати при наданні послуги з охорони здоров'я;

R - рівень рентабельності у відсотках.

Розрахунок витрат "Оплата праці медичного персоналу" оформляється за зразком, наведеним у додатку 9 до Методики.

Розрахунок вартості послуги з охорони здоров'я оформляється за зразком, наведеним у додатку 10 до Методики.

Вартість послуг з охорони здоров'я оформляється за зразком, наведеним у додатку 11 до Методики.

III. Порядок розрахунку вартості послуг по перебуванню пацієнта в стаціонарі

3.1. Розрахунок вартості послуги по перебуванню проводиться на одного пацієнта за одну добу перебування в лікарні за такою формулою:

Vп = Sп + Pп,

де: Vп - вартість послуги по перебуванню;

Sп - собівартість послуги по перебуванню;

Pп - прибуток послуги по перебуванню.

3.2. При розрахунку собівартості послуги по перебуванню визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров'я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Собівартість послуги по перебуванню складається з прямих та загальновиробничих витрат:

Sп = Wпп + Wзп + Wап,

де: Sп - собівартість послуги по перебуванню;

Wпп - прямі витрати при наданні послуги по перебуванню;

Wзп - загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню;

Wап - адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню.

3.2.1. До прямих належать витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує перебування, матеріальні витрати на перебування, інші прямі витрати:

Wпп = ОПп + Lп + Mп + Dп,

де: Wпп - прямі витрати при наданні послуги по перебуванню;

ОПп - оплата праці персоналу, що забезпечує перебування;

Lп - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує перебування;

Mп - матеріальні витрати на перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби;

Dп - інші прямі витрати при наданні послуги по перебуванню.

Оплата праці персоналу, що забезпечує перебування, розраховується як сума заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву відпусток:

ОПп = ЗПп + РВп,

де: ОПп - оплата праці персоналу, що забезпечує перебування;

ЗПп - заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування;

РВп - резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує перебування.

Заробітна плата персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, розраховується за формулою:

ЗПп = B / 365 / N,

де: ЗПп - заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує перебування, розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату персоналу, що забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВп = ЗПп * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВп - резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує перебування;

ЗПп - заробітна плата персоналу, що забезпечує перебування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує перебування, розраховується шляхом множення оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lп = ОПп * L,

де: Lп - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує перебування;

ОПп - оплата праці персоналу, що забезпечує перебування;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Матеріальні витрати на перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби враховують матеріальне забезпечення перебування, їх кількісну та вартісну оцінку та розраховуються за формулою:

Mп = Y / 365 / N,

де: Mп - матеріальні витрати на перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби;

Y - матеріальні витрати на перебування за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Інші прямі витрати при наданні послуги по перебуванню включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інвентар та розраховуються за формулою:

Dп = D * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: Dп - інші прямі витрати послуги по перебуванню;

D - інші прямі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

3.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров'я, які можуть бути віднесені до конкретного виду послуги по перебуванню:

Wзп = ОПзп + Lзп + п + Jзп + Gзп,

де: Wзп - загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню;

ОПзп - оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

Lзп - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

Fзп - експлуатаційні витрати при наданні послуги по перебуванню;

Jзп - амортизаційні відрахування при наданні послуги по перебуванню;

Gзп - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню.

Оплата праці загальновиробничого персоналу та резерву відпусток:

ОПзп = ЗПзп + РВзп,

де: ОПзп - оплата праці загальновиробничого персоналу, який забезпечує перебування;

ЗПзп - заробітна плата загальновиробничого персоналу, який забезпечує перебування;

РВзп - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування.

Заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування, розраховується за формулою:

ЗПзп = E * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: ЗПзп - заробітної плати персоналу, що забезпечує перебування;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу, який забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВзп = ЗПзп * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВзп - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

ЗПзп - заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує перебування, розраховується шляхом множення оплати праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lзп = ОПзп * L,

де: Lзп - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

ОПзп - оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує перебування;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Експлуатаційні витрати при наданні послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно зайнятим площам приміщень для надання послуг з охорони здоров'я, площам орендованих приміщень, площам палат з ліжками та площам харчоблоку. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства. Розрахунок експлуатаційних витрат проводиться за формулою:

Fзп = F * d / (a + b + d + f) / 365 / N,

де: Fзп - експлуатаційні витрати при наданні послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби;

F - експлуатаційні витрати за рік;

a - площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b - площа приміщень для надання послуг з охорони здоров'я;

d - площа палат із ліжками;

f - площа приміщень харчоблоку та їдалень;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Амортизаційні відрахування розраховуються згідно до вимог чинного законодавства (якщо ця стаття видатків враховується в закладі охорони здоров'я). Амортизаційні відрахування при наданні послуги по перебуванню розраховуються за формулою:

Jзп = J * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: Jзп - амортизаційні відрахування при наданні послуги по перебуванню;

J - амортизаційні відрахування за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

При необхідності індивідуального розрахунку амортизаційних відрахувань при наданні послуги по перебуванню в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням, інформація про амортизаційні відрахування по побутовому обладнанню оформляється за зразком, наведеним у додатку 12 до Методики, а амортизаційні відрахування при наданні послуги по перебуванню в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням розраховуються за формулою:

Jзп(псо) = J * B / (A + B + C) / 365 / N + J(псо) / 365,

де: Jзп(псо) - амортизаційні відрахування при наданні послуги по перебуванню в палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням;

J - амортизаційні відрахування за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі;

J(псо) - сумарні амортизаційні відрахування по побутовому обладнанню при наданні послуги по перебуванню в палатах з поліпшеним сервісним обслуговуванням за рік.

Інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби розраховуються за формулою:

Gзп = G * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: Gзп - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню;

G - інші загальновиробничі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

3.2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров'я, які можуть бути віднесені до конкретного виду послуги по перебуванню:

Wап = ОПап + Lап + Iап,

де: Wап - адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню;

ОПап - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

Lап - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

Iап - інші адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню.

Оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби, розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток:

ОПап = ЗПап + РВап,

де: ОПап - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

ЗПап - заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

РВап - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу, що забезпечує перебування.

Заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує перебування, розраховується за формулою:

ЗПап = H * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: ЗПап - заробітної плати адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу, що забезпечує перебування, розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату адміністративного персоналу, що забезпечує перебування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВап = ЗПап * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВап - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

ЗПап - заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує перебування, розраховується шляхом множення оплати праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lап = ОПап * L,

де: Lап - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

ОПап - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує перебування;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Інші адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби розраховуються за формулою:

Iап = I * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: Iап - інші адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню;

I - інші адміністративні витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

3.2.4. Після визначення прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат послуги по перебуванню закладається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від суми усіх витрат. Рівень рентабельності визначається відповідно до чинного законодавства. Прибуток розраховується за формулою:

Pп = (Wпп + Wзп + Wап) * R / 100 %,

де: Pп - прибуток при наданні послуги по перебуванню;

Wпп - прямі витрати при наданні послуги по перебуванню;

Wзп - загальновиробничі витрати при наданні послуги по перебуванню;

Wап - адміністративні витрати при наданні послуги по перебуванню;

R - рівень рентабельності у відсотках.

Розрахунок вартості послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби оформляється за зразком, наведеним у додатку 13 до Методики.

IV. Порядок розрахунку вартості послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі

4.1. Розрахунок вартості послуги по харчуванню проводиться на одного пацієнта за один день харчування в лікарні за такою формулою:

Vх = Sх + Pх,

де: Vх - вартість при наданні послуги по харчуванню;

Sх - собівартість при наданні послуги по харчуванню;

Pх - прибуток при наданні послуги по харчуванню.

4.2. При розрахунку собівартості послуги по харчуванню визначається сума всіх витрат закладу охорони здоров'я для формування та надання послуги з урахуванням вимог чинного законодавства.

Собівартість при наданні послуги по харчуванню складається з прямих та загальновиробничих витрат:

Sх =Wпх + Wнх + Wах,

де: Sх - собівартість при наданні послуги по харчуванню;

Wпх - прямі витрати при наданні послуги по харчуванню;

Wзх - загальновиробничі витрати при наданні послуги по харчуванню;

Wах - адміністративні витрати при наданні послуги по харчуванню.

4.2.1. До прямих належать витрати на оплату праці персоналу, що забезпечує харчування, матеріальні витрати на харчування, інші прямі витрати:

Wзх = ОПх + Lх + Mх + Dх,

де: Wпх - прямі витрати послуги по харчуванню;

ОПх - оплата праці персоналу, що забезпечує харчування;

Lх - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує харчування;

Mх - матеріальні витрати на харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня;

Dх - інші прямі витрати послуги по харчуванню.

Оплата праці персоналу, що забезпечує харчування, розраховується як сума заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня з урахуванням премії, надбавок і доплат у розмірах, які встановлені нормативними документами та колективними угодами, та резерву відпусток:

ОПх = ЗПх + РВх,

де: ОПх - оплата праці персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПх - заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування;

РВх - резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує харчування.

Заробітна плата персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується за формулою:

ЗПх = C / 365 / N,

де: ЗПх - заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВх = ЗПх * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВх - резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПх - заробітна плата персоналу, що забезпечує харчування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lх = ОПх * L,

де: Lх - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу, що забезпечує харчування;

ОПх - оплата праці персоналу, що забезпечує харчування;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Матеріальні витрати на харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня враховують матеріальне забезпечення харчування, їх кількісну та вартісну оцінку та розраховуються за формулою:

Mх = Z / 365 / N,

де: Mх - матеріальні витрати на харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня;

Z - матеріальні витрати на харчування за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Інші прямі витрати при наданні послуги по харчуванню включають у себе витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інвентар та розраховуються за формулою:

Dх = D * C / (A + B + C) / 365 / N,

де: Dх - інші прямі витрати при наданні послуги по харчуванню;

D - інші прямі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

4.2.2. До загальновиробничих належать витрати на обслуговування та управління діяльністю закладу охорони здоров'я, які можуть бути віднесені до конкретного виду послуги по харчуванню:

Wзх = ОПзх + Lзх + х + Jзх + Gзх,

де: Wзх - загальновиробничі витрати послуги по харчуванню;

ОПзх - оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

Lзх - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

Fзх - експлуатаційні витрати при наданні послуги по харчуванню;

Jзх - амортизаційні відрахування при наданні послуги по харчуванню;

Gзх - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по харчуванню.

Оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується як сума заробітної плати загальновиробничого персоналу та резерву відпусток:

ОПзх = ЗПзх + РВзх,

де: ОПзх - оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПзх - заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

РВзх - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування.

Заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування, розраховується за формулою:

ЗПзх = E * C / (A + B + C) / 365 / N,

де: ЗПзх - заробітної плати персоналу, що забезпечує харчування;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВзх = ЗПзх * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВзх - резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПзх - заробітна плата загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення оплати праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lзх = ОПзх * L,

де: Lзх - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування;

ОПзх - оплата праці загальновиробничого персоналу, що забезпечує харчування,;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Експлуатаційні витрати при наданні послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня розраховуються, виходячи із загальних фактичних або планових витрат і розподіляються пропорційно зайнятим площам приміщень для надання послуги, площам орендованих приміщень, площам палат з ліжками та площам харчоблоку. Склад експлуатаційних витрат визначається відповідно до вимог чинного законодавства. Розрахунок експлуатаційних витрат проводиться за формулою:

Fзх = F * f / (a + b + d + f) / 365 / N,

де: Fзх - експлуатаційні витрати при наданні послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня;

F - експлуатаційні витрати за рік;

a - площа приміщень, що орендується сторонніми організаціями;

b - площа приміщень для надання послуг з охорони здоров'я;

d - площа палат із ліжками;

f - площа приміщень харчоблоку та їдалень;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Амортизаційні відрахування розраховуються згідно до вимог чинного законодавства (якщо ця стаття видатків враховується в закладі охорони здоров'я). Амортизаційні відрахування при наданні послуги по харчуванню розраховуються за формулою:

Jзх = J * B / (A + B + C) / 365 / N,

де: Jзх - амортизаційні відрахування при наданні послуги по харчуванню;

J - амортизаційні відрахування за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

Інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня розраховуються за формулою:

Gзх = G * C / (A + B + C) / 365 / N,

де: Gзх - інші загальновиробничі витрати при наданні послуги по харчуванню;

G - інші загальновиробничі витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

4.2.3. До адміністративних витрат належать загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування закладу охорони здоров'я, які можуть бути віднесені до конкретного виду послуги по харчуванню:

Wах = ОПах + Lах + Iах,

де: Wах - адміністративні витрати послуги по харчуванню;

ОПах - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

Lах - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

Iап - інші адміністративні витрати послуги по харчуванню.

Оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування пацієнта в стаціонарі протягом одного дня, розраховується як сума заробітної плати адміністративного персоналу та резерву відпусток:

ОПах = ЗПах + РВах,

де: ОПах - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПах - заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

РВах - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу, що забезпечує харчування.

Заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує харчування, розраховується за формулою:

ЗПах = H * C / (A + B + C) / 365 / N,

де: ЗПах - заробітної плати адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі;

Резерв на оплату відпусток персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення відсотка резерву відпусток на заробітну плату адміністративного персоналу, що забезпечує харчування. Відсоток резерву відпусток визначається як відношення річної фактичної суми на оплату відпусток до загального річного фонду оплати праці:

РВах = ЗПах * Q / (A + B + C + E + H),

де: РВах - резерв на оплату відпусток адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

ЗПах - заробітна плата адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

Q - фактична сума на оплату відпусток за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

E - фонд оплати праці загальновиробничого персоналу за рік;

H - фонд оплати праці адміністративного персоналу за рік.

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує харчування, розраховується шляхом множення оплати праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування, на відсоток відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Lах = ОПах * L,

де: Lах - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

ОПах - оплата праці адміністративного персоналу, що забезпечує харчування;

L - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%).

Інші адміністративні витрати при наданні послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня розраховуються за формулою:

Iах = I * C / (A + B + C) / 365 / N,

де: Iах - інші адміністративні витрати послуги по харчуванню;

I - інші адміністративні витрати за рік;

A - фонд оплати праці медичного персоналу за рік;

B - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування, за рік;

C - фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування, за рік;

365 - кількість діб у році;

N - загальна кількість ліжок в стаціонарі.

4.2.4. Після визначення прямих, загальновиробничих та адміністративних витрат при наданні послуги по харчуванню закладається прибуток на підставі заданого рівня рентабельності від суми усіх витрат. Рівень рентабельності визначається відповідно до чинного законодавства. Прибуток розраховується за формулою:

Pх = (Wпп + Wзп + Wап) * R / 100 %,

де: Pх - прибуток при наданні послуги по харчуванню;

Wпп - прямі витрати при наданні послуги по харчуванню;

Wзп - загальновиробничі витрати при наданні послуги по харчуванню;

Wап - адміністративні витрати при наданні послуги по харчуванню;

R - рівень рентабельності у відсотках.

Розрахунок вартості послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня оформляється за зразком, наведеним у додатку 14 до Методики.

Вартість послуги по перебуванню пацієнта в стаціонарі протягом однієї доби та вартість послуги по харчуванню пацієнта в стаціонарі протягом одного дня оформляється за зразком, наведеним у додатку 15 до Методики.

V. Порядок розрахунку вартості медичної допомоги

5.1. Вартість медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічному закладі складається з вартості допомоги (консультативна, діагностична, лікувальна, профілактична та реабілітаційна допомога), які надаються відділеннями амбулаторно-поліклінічного закладу (лабораторія, функціональна діагностика, фізіотерапія, вузькі спеціалісти, хірургія, терапія, реабілітація тощо):

Vмд(амб) = Vмi + ... + Vмn,

де: Vмд(амб) - вартість медичної допомоги в амбулаторно-поліклінічному закладі;

Vмi - вартість i-тої послуги з охорони здоров'я;

Vмn - вартість n-тої послуги з охорони здоров'я.

5.2. Вартість медичної допомоги в стаціонарі складається з вартості допомоги (консультативна, діагностична, лікувальна, профілактична та реабілітаційна допомога), які надаються відділеннями лікарні (лабораторія, функціональна діагностика, фізіотерапія, вузькі спеціалісти, хірургія, терапія, реабілітація тощо), вартості перебування та харчування пацієнта в стаціонарі:

Vмд(стац) = [(Vмi * Kмi) + ... + (Vмn * Kмn)] + (Vп * Kп) + (Vх * Kх),

де: Vмд(стац) - вартість медичної допомоги в стаціонарному закладі;

Vмi - вартість i-тої послуги з охорони здоров'я;

Kмi - кількість i-тих видів наданої послуг з охорони здоров'я;

Vмn - вартість n-тої послуги з охорони здоров'я;

Kмn - кількість n-тих наданих послуг з охорони здоров'я;

Vп - вартість послуги по перебуванню в стаціонарі на протязі однієї доби;

Kп - кількість діб перебування в стаціонарі;

Vх - вартість послуги по харчуванню в стаціонарі на протязі одного дня;

Kх - кількість днів харчування в стаціонарі.

Перелік послуг з охорони здоров'я визначається для кожної нозологічної форми відповідно медичним стандартам, уніфікованим клінічним протоколам медичної допомоги або локальним протоколам медичної допомоги.

Вартість кожного виду послуги з охорони здоров'я, яка надається при лікуванні пацієнта відділеннями в лікарні, підсумовується для кожної нозологічної форми окремо.

Таким чином, сума вартості послуг з охорони здоров'я, вартості перебування та харчування в стаціонарі складає вартість медичної допомоги в стаціонарі при лікуванні однієї нозології.

Вартість складових медичної допомоги в стаціонарі оформляється за зразком, наведеним у додатку 16 до Методики.

Вартість медичної допомоги в стаціонарі оформляється за зразком, наведеним у додатку 17 до Методики.

Оформлення титульних листів, затвердження керівником закладу охорони здоров'я та погодження вартості послуг з охорони здоров'я та вартості медичної допомоги в стаціонарі органами виконавчої влади здійснюється згідно чинного законодавства.

 

Зразок

Перелік нозологій

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

Код нозології

Шифр по МКХ-10

Найменування нозології

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Перелік послуг з охорони здоров'я

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Довідка про основні витрати

за ____________________ рік
попередній (поточний)
_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

N
з/п

Найменування витратних статей

Фактичні (планові) витрати за попередній (поточний) рік (грн.)

1

ПРЯМІ ВИТРАТИ

 

1.1

Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, середній медичний персонал, молодший медичний персонал)

 

1.2

Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує перебування в палатах (сестри-господині, прибиральниці)

 

1.3

Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування (працівники кухонь та їдалень)

 

1.4

Матеріальні витрати на перебування в палатах

 

1.5

Матеріальні витрати на харчування (вартість продуктів харчування або вартість дієтичних столів)

 

1.6

Інші прямі витрати (витрати на деззасоби, малоцінний та швидкозношуваний інвентар, інструментарій та інструменти, бланки)

 

2

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

 

2.1

Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (завідувачі відділень, старші медсестри, медреєстратори)

 

2.2

Експлуатаційні витрати (витрати на опалення, освітлення, водопостачання, газ, вивіз сміття, дезінфекція, технічне обслуговування лічильників)

 

2.3

Інші загальновиробничі витрати (канцелярські витрати, електротовари, вартість прання білизни, бланки, витрати на охорону праці, транспортні послуги, оренду, проведення поточного ремонту, запчастини, технічне обслуговування медтехніки, ліфтів, холодильників, касових апаратів, витрати на послуги санстанції)

 

2.4

Амортизаційні відрахування

 

3

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

 

3.1

Фонд оплати праці адміністративного персоналу (адмінуправління, бухгалтерія, планово-економічний відділ, господарчий персонал, юрист)

 

3.2

Інші адміністративні витрати (витрати на зв'язок, програмне забезпечення, пожежну і сторожеву охорону, відомчу передплату, представницькі витрати, банковські послуги, аудиторські та бухгалтерські послуги, видатки на відрядження апарата управління, оплата за курси підвищення кваліфікації, юридичні послуги)

 

4

ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДУ

 

4.1

Сумарна площа (кв. м), в тому числі:

 

4.2

площа, що орендується сторонніми організаціями

 

4.3

площа приміщень для надання медичної допомоги пацієнтів (лабораторії, рентген, операційні, реанімація, маніпуляційні, кабінети для обстеження, масажу, лікувальних процедур та ін.)

 

4.4

площа палат з ліжками для перебування пацієнтів

 

4.5

площа приміщень харчоблоку та їдалень

 

4.6

інша площа (адміністративні, загальновиробничі, підсобні приміщення, санвузли, коридори, ліфти)

 

4.7

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%)

 

4.8

Фактична сума на оплату відпусток

 

4.9

Кількість ліжок загальна

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Норми витрат часу послуги з охорони здоров'я

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Одиниця виміру

Лікар
(хв.)

Середній медичний персонал
(хв.)

Молодший медичний персонал
(хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Акт хронометражу

Комісія у складі:

1. ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

2. ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

3. ____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

провела хронометраж витрат часу на надання послуг з охорони здоров'я, що надаються
______________________________________________________________________________________
                                                                      (найменування закладу охорони здоров'я)

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Лікар
(хв.)

Середній медичний персонал
(хв.)

Молодший медичний персонал
(хв.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________
(підпис члена комісії)

_____________________________
(підпис члена комісії)

_____________________________
(підпис члена комісії)

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Норми витрат лікарських засобів та виробів медичного призначення для надання послуги з охорони здоров'я

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Одиниця виміру

Витрати на одну послугу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Інформація про матеріальні витрати на лікарські засоби та вироби медичного призначення

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

Найменування лікарських засобів та виробів медичного призначення

Одиниця виміру

Вартість за одиницю виміру, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Технологічна карта
щодо розрахунку амортизаційних відрахувань по медичному обладнанню для окремої послуги з охорони здоров'я

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Найменування медичного обладнання

Кількість послуг, проведених на медичному обладнанні за рік

Амортизаційні відрахування по медичному обладнанню за рік, грн.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Амортизаційні відрахування по медичному обладнанню для окремої послуги з охорони здоров'я не враховані у п. 2.4 Довідки про основні витрати.

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Розрахунок витрат "Оплата праці медичного персоналу"

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Кваліфікація

Категорія

Науковий ступінь

Заробітна плата (грн./міс.)

Час надання медичної допомоги, хв.

Заробітна плата за час надання медичної допомоги, грн.

Резерв на оплату відпусток медичного персоналу, грн.

Оплата праці медичного персоналу, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Розрахунок вартості надання послуги з охорони здоров'я

КОД ПОС-
ЛУ-
ГИ

ПРЯМІ ВИТРАТИ

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

СОБІ-
ВАР-
ТІСТЬ

ПРИ-
БУ-
ТОК

ВАР-
ТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн.

ЗАРО-
БІТ-
НА ПЛА-
ТА МЕ-
ДИЧ-
НОГО ПЕР-
СО-
НАЛУ ЗА ЧАС НА-
ДАН-
НЯ ПОС-
ЛУ-
ГИ З ОХО-
РОНИ ЗДО-
РОВ'Я

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ МЕ-
ДИЧ-
НОГО ПЕР-
СОНА-
ЛУ ЗА ЧАС НА-
ДАН-
НЯ ПОС-
ЛУ-
ГИ З ОХО-
РОНИ ЗДО-
РОВ'Я

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

МА-
ТЕРІ-
АЛЬНІ ВИТ-
РА-
ТИ НА ЛІКАР-
СЬКІ ЗАСО-
БИ ТА ВИРО-
БИ МЕ-
ДИЧ-
НОГО ПРИ-
ЗНА-
ЧЕН-
НЯ

ІНШІ ПРЯ-
МІ ВИТ-
РА-
ТИ

ПРЯ-
МІ ВИТ-
РА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС НАДАН-
НЯ ПОСЛУ-
ГИ З ОХО-
РОНИ ЗДО-
РОВ'Я

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛАТА ПРАЦІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС НАДАН-
НЯ ПОСЛУ-
ГИ З ОХО-
РОНИ ЗДО-
РОВ'Я

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ЕКС-
ПЛУ-
АТА-
ЦІЙ-
НІ ВИТ-
РА-
ТИ

АМОР-
ТИЗА-
ЦІЙНІ ВІДРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ

ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС НАДАН-
НЯ ПОСЛУ-
ГИ З ОХО-
РОНИ ЗДО-
РОВ'Я

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛАТА ПРАЦІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ ЗА ЧАС НАДАН-
НЯ ПОС-
ЛУГИ З ОХОРО-
НИ ЗДО-
РОВ'Я

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ

АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Вартість надання послуги з охорони здоров'я

Код послуги

Найменування послуги з охорони здоров'я

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Технологічна карта
щодо розрахунку амортизаційних відрахувань по побутовому обладнанню при наданні послуги по перебуванню в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням

_____________________________________________________________________________________
(найменування закладу охорони здоров'я)

Код послуги

Найменування послуги по перебуванню

Найменування побутового обладнання

Амортизаційні відрахування по побутовому обладнанню за рік, грн.

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Амортизаційні відрахування по побутовому обладнанню для послуги по перебуванню в палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням не враховані у п. 2.4 Довідки про основні витрати.

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Розрахунок вартості послуги по перебуванню в стаціонарі

КОД ПОС-
ЛУ-
ГИ

ПРЯМІ ВИТРАТИ

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

СОБІ-
ВАР-
ТІСТЬ

ПРИ-
БУ-
ТОК

ВАР-
ТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн.

ЗАРО-
БІТ-
НА ПЛА-
ТА ПЕР-
СО-
НАЛУ, ЩО ЗА-
БЕЗ-
ПЕ-
ЧУЄ ПЕРЕ-
БУ-
ВАН-
НЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ ПЕР-
СО-
НА-
ЛУ, ЩО ЗА-
БЕЗ-
ПЕ-
ЧУЄ ПЕРЕ-
БУ-
ВАН-
НЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

МА-
ТЕРІ-
АЛЬ-
НІ ВИТ-
РА-
ТИ НА ПЕРЕ-
БУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ ПРЯ-
МІ ВИТ-
РА-
ТИ ПО ПЕРЕ-
БУ-
ВАН-
НЮ

ПРЯ-
МІ ВИТ-
РА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ПЕРЕ-
БУВАН-
НЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ПЕРЕ-
БУВАН-
НЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ЕКС-
ПЛУ-
АТА-
ЦІЙ-
НІ ВИТ-
РА-
ТИ

АМОР-
ТИЗА-
ЦІЙНІ ВІДРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ

ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ПЕРЕ-
БУВАН-
НЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ПЕРЕ-
БУВАН-
НЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ

АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Розрахунок вартості послуги по харчуванню в стаціонарі

КОД ПОС-
ЛУ-
ГИ

ПРЯМІ ВИТРАТИ

ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ

АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ

СОБІ-
ВАР-
ТІСТЬ

ПРИ-
БУ-
ТОК

ВАР-
ТІСТЬ БЕЗ ПДВ, грн.

ЗАРО-
БІТ-
НА ПЛА-
ТА ПЕР-
СО-
НАЛУ, ЩО ЗА-
БЕЗ-
ПЕ-
ЧУЄ ХАР-
ЧУ-
ВАН-
НЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ ПЕР-
СОНА-
ЛУ, ЩО ЗА-
БЕЗ-
ПЕ-
ЧУЄ ХАР-
ЧУ-
ВАН-
НЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

МА-
ТЕРІ-
АЛЬНІ ВИТ-
РА-
ТИ НА ХАР-
ЧУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ ПРЯ-
МІ ВИТ-
РАТИ ПО ХАР-
ЧУ-
ВАН-
НЮ

ПРЯ-
МІ ВИТ-
РА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИ-
РОБ-
НИ-
ЧОГО ПЕР-
СО-
НАЛУ, ЩО ЗА-
БЕЗ-
ПЕ-
ЧУЄ ХАР-
ЧУ-
ВАН-
НЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ХАРЧУ-
ВАННЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ЕКС-
ПЛУ-
АТА-
ЦІЙ-
НІ ВИТ-
РА-
ТИ

АМОР-
ТИЗА-
ЦІЙНІ ВІДРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ

ЗАГА-
ЛЬНО-
ВИРОБ-
НИЧІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

ЗАРО-
БІТНА ПЛАТА АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ХАРЧУ-
ВАННЯ

РЕ-
ЗЕРВ НА ОП-
ЛА-
ТУ ВІД-
ПУС-
ТОК

ОПЛА-
ТА ПРАЦІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВ-
НОГО ПЕРСО-
НАЛУ, ЩО ЗАБЕЗ-
ПЕЧУЄ ХАРЧУ-
ВАННЯ

ЄДИ-
НИЙ ВНЕ-
СОК НА ЗАГА-
ЛЬНО-
ОБО-
В'ЯЗ-
КОВЕ ДЕР-
ЖАВ-
НЕ СОЦІ-
АЛЬ-
НЕ СТРА-
ХУ-
ВАН-
НЯ

ІНШІ АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ

АДМІ-
НІСТРА-
ТИВНІ ВИТРА-
ТИ, ВСЬО-
ГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Вартість послуг по перебуванню та харчуванню в стаціонарі протягом однієї доби

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Вартість складових медичної допомоги в стаціонарі

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Вартість без ПДВ, грн.

Кількість наданих послуг

СУМА без ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

Зразок

Вартість медичної допомоги в стаціонарі

Код нозології

Шифр по МКХ-10

Найменування нозології

Термін перебування (доба)

Вартість без ПДВ, грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник закладу охорони здоров'я

___________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М. П.

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства охорони здоров'я України "Методика розрахунку вартості медичної допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу Міністерства охорони здоров'я України "Методика розрахунку вартості медичної допомоги" розроблено для визначення економічно-обґрунтованої вартості медичної допомоги, яка надається лікувальними закладами охорони здоров'я державної та комунальної форм власності.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект наказу розроблено з метою встановлення єдиних методологічних підходів розрахунку вартості медичної допомоги для закладів охорони здоров'я, визначення бюджетних асигнувань при фінансуванні їх з усіх рівнів бюджету, контролю за їх ефективним та раціональним використанням.

3. Правові аспекти

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України від 16.01.2003 N 436-IV;

Закон України від 19.11.92 N 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Закон України від 21.06.2012 N 5007-VI "Про ціни і ціноутворення";

постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)";

постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.96 N 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Антимонопольним комітетом України, Державною фінансовою інспекцією України, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питань розвитку регіонів.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу для проведення громадського обговорення розміщено на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу потребує погодження з всеукраїнськими профспілками, їх об'єднаннями та всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дозволить встановлювати вартість медичної допомоги, що надається державними і комунальними закладами охорони здоров'я, виходячи з конкретних умов надання послуг, та покращити результати фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров'я.

 

Міністр
охорони здоров'я України

О. Квіташвілі

Опрос