Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Положение о Системе межбиблиотечного абонемента и доставки документов в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ПОЛОЖЕННЯ
про Систему міжбібліотечного абонемента та доставки документів в Україні

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні умови функціонування Системи міжбібліотечного абонемента та доставки документів в Україні (далі - СМБА).

1.2. Дія цього Положення поширюється на бібліотеки усіх видів незалежно від форми власності та підпорядкування.

1.3. Відповідно до цього Положення у бібліотеках розробляються локальні нормативно-правові акти щодо порядку надання послуг міжбібліотечного абонемента та доставки документів.

1.4. У цьому Положення терміни вживаються у такому значенні:

абонент міжбібліотечного абонемента (далі - абонент МБА) - бібліотека, яка отримує послуги міжбібліотечного абонемента та доставки документів;

доставка документів - послуга з надання абонентам МБА копій документів на безповоротній основі;

міжбібліотечний абонемент (далі - МБА) - форма бібліотечного обслуговування, заснована на взаємному використанні бібліотечних фондів і довідково-пошукового апарату бібліотек;

учасники системи міжбібліотечного абонемента та доставки документів - абоненти МБА та фондоутримувачі;

фондоутримувач - бібліотека, яка надає послуги міжбібліотечного абонемента та доставки документів.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

II. Принципи функціонування та структура СМБА

2.1. Функціонування СМБА в Україні базується на принципах:

добровільного співробітництва;

доступності бібліотечних фондів та довідково-пошукового апарату;

рівності прав і обов'язків учасників СМБА.

2.2. Структура СМБА є децентралізованою. Кожна бібліотека може бути як абонентом МБА, так і фондоутримувачем. СМБА є складовою частиною міжнародної системи МБА.

2.3. Із метою оптимізації функціонування СМБА визначаються Національний, регіональні та галузеві центри МБА.

2.4. Функції Національного центру МБА виконує Національна парламентська бібліотека України.

2.5. Функції регіональних центрів МБА виконують обласні універсальні наукові бібліотеки.

2.6. Функції галузевих центрів МБА виконують відповідні головні спеціальні та галузеві бібліотеки.

2.7. Національний центр МБА:

координує діяльність бібліотек у сфері МБА;

збирає та узагальнює інформацію про функціонування СМБА в Україні;

надає методичну допомогу бібліотекам із питань МБА;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері МБА.

2.8. Регіональні центри МБА:

координують діяльність у сфері МБА бібліотек відповідного регіону;

збирають та узагальнюють інформацію про функціонування СМБА у відповідному регіоні та надають її Національному центру МБА;

надають методичну допомогу бібліотекам регіону із питань МБА.

2.9. Галузеві центри МБА:

координують діяльність у сфері МБА відповідних спеціальних та галузевих бібліотек;

збирають та узагальнюють інформацію про функціонування відповідних спеціальних та галузевих бібліотек у СМБА та, за потреби, надають її Національному центру МБА;

надають методичну допомогу відповідним спеціальним та галузевим бібліотекам із питань МБА.

III. Права і обов'язки учасників СМБА

3.1. Абоненти МБА мають право самостійно визначати фондоутримувача для отримання послуг міжбібліотечного абонемента та доставки документів.

3.2. Абоненти МБА зобов'язані забезпечувати збереження отриманих по МБА у тимчасове користування документів, надавати їх своїм користувачам лише у читальних залах та своєчасно повертати фондоутримувачу.

3.3. Фондоутримувачі мають право відмовити абоненту МБА у наданні послуг у разі порушення ним п. 3.2 цього Положення.

3.4. Фондоутримувачі зобов'язані:

своєчасно виконувати замовлення абонентів МБА та надавати відповідь у разі відмови чи перенаправлення замовлень;

погоджувати з абонентом МБА перенаправлення замовлення іншому фондоутримувачу у разі неможливості його виконання з об'єктивних причин;

повідомляти абонентові МБА про стан виконання замовлення (відправлення, перенаправлення, закінчення терміну користування) або надавати йому можливість самостійно перевіряти стан замовлення в режимі он-лайн;

надавати послугу доставки документів відповідно до законодавства у сфері інтелектуальної власності.

3.5. Особи, винні у порушеннях законодавства у сфері МБА, несуть відповідальність згідно з законом.

____________

Опрос