Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно упрощения ведения кадровой работы плательщиками налогов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.08.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Кодекс законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) такі зміни:

1) у статті 24:

частину другу викласти у такій редакції:

"При укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заяву про прийняття на основне місце роботи або на роботу за сумісництвом, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я, посвідчення застрахованої особи в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та інші документи. Громадянин має право подати роботодавцю інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у довільній формі, а також характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попередню роботу. Громадянин відповідно до закону несе відповідальність за достовірність наданої інформації.";

після частини другої доповнити статтю новою частиною третьою у такій редакції:

"Роботодавець має право перевірити достовірність інформації, зазначеної в частині другій цієї статті.";

частину третю вважати частиною четвертою.

2) у статті 47:

у назві статті слова "і видати йому трудову книжку" виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

"Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення провести з працівником розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу, видати копію наказу про звільнення.".

3) статтю 48 викласти у такій редакції:

"Стаття 48. Облік трудової діяльності працівника

Облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.".

4) частину другу статті 144 викласти в такій редакції:

"Заохочення працівникам оголошуються наказом (розпорядженням) в урочистій обстановці.".

5) у частині першій статті 233 слова "або з дня видачі трудової книжки" виключити.

6) у статті 235:

в частині третій слова "в трудовій книжці" виключити;

у абзаці п'ятому слова "трудової книжки" замінити словами "копії наказу про звільнення".

2. Кримінально-виконавчий кодекс України (Відомості Верховної Ради України 2004 р., N 3, стаття 21) такі зміни:

1) у абзаці другому частини першої статті 32 слова ", внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися," виключити.

3. Кодекс цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., /N 34 - 35/, стор. 1802, стаття 458) такі зміни:

1) у частині третій статті 91 слова "Відповідні записи про навчання заносяться у трудову книжку." виключити.

4. Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР" (Відомості З'їзду народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, 1990 р., N 23, стор. 417) такі зміни:

1) статтю та назву статті 74 викласти в наступній редакції:

"Стаття 74. Порядок підтвердження стажу роботи колишніх громадян СРСР

Основним документом, який підтверджує стаж роботи працівника в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, є трудова книжка. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

5. Закон України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 3, стаття 10) такі зміни:

1) статтю 62 викласти в наступній редакції:

"Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є інформація з персоніфікованих даних працівника, що підтверджує сплату внесків на соціальне страхування.

За період до 2004 року наявність трудового стажу може бути підтверджена трудовою книжкою. Порядок підтвердження наявного трудового стажу при відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній встановлюється Кабінетом Міністрів України.".

6. Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, стаття 490) такі зміни:

1) у частині другій статті 17 слова "Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці." виключити;

2) у частині тринадцятій статті 26 слова "трудовій книжці" замінити на "особовій справі".

7. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 1, стор. 2, стаття 1) такі зміни:

1) у статті 6:

частину другу викласти в наступній редакції:

"У випадках, зазначених у частині першій цієї статті, наказ (розпорядження) про звільнення з роботи (посади) визнається незаконним.";

після частити другої доповнити статтю новою частиною третьою у такій редакції:

"У разі неможливості поновити громадянина на колишній роботі видається наказ (розпорядження) про скасування акта, визнаного незаконним, та наказ (розпорядження) про звільнення з роботи на інших передбачених законом підставах. На вимогу громадянина власник або уповноважений ним орган у триденний термін видає йому копію наказу (розпорядження) про звільнення.".

8. Закон України "Про Вищу раду юстиції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 25, ст. 146) такі зміни:

1) пункт четвертий частини четвертої статті 62 виключити.

9. Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 5 - 6, ст. 43) такі зміни:

1) у статті 11 слова "трудова книжка," виключити.

10. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, стаття 175) такі зміни:

1) частину четверту статті 11 виключити;

2) частину дванадцяту статті 15 виключити.

11. Закон України "Про дипломатичну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 5, стаття 29) такі зміни:

1) частину другу статті 10 виключити;

2) у частині дев'ятнадцятій статті 17 слова "трудовій книжці" замінити "особовій справі";

3) у частині сьомій статті 37 слова ", про що Міністерство закордонних справ України робить запис у трудовій книжці зазначених осіб" виключити.

12. Закон України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України 2003 р., N 45, стаття 363) такі зміни:

1) частину четверту статті 27 виключити;

2) у частині третій статті 34 слова "записів у трудовій книжці і" виключити.

13. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49 - 51, ст. 376) такі зміни:

1) після абзацу п'ятого доповнити підпункт перший пункту другого розділу XV "Прикінцеві положення" абзацом шостим в наступній редакції:

"Трудовий стаж, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, за періоди після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)" обчислюється за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, та виданим роботодавцем документами про умови праці та тривалість роботи у них.".

14. Закон України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 14, ст. 168) такі зміни:

1) частину четверту статті 29 виключити.

15. Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 14 - 15, N 16 - 17, ст. 133) такі зміни:

1) у частині третій статті 74 слова "із трудової книжки" виключити.

16. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 41 - 42, N 43, N 44 - 45, ст. 529) такі зміни:

1) в пункті п'ятому частини першої статті 67 слова "трудової книжки," виключити;

2) в пункті шостому частини четвертої статті 77 слова "з трудової книжки" виключити;

3) пункт четвертий абзацу другого частини третьої статті 103 виключити.

17. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2, /N 2 - 3/, стор. 34, стаття 11) такі зміни:

1) у пункті дванадцятому частини першої статті 1 слова ", де знаходиться (оформлена) його трудова книжка, до якої вноситься відповідний запис про роботу" замінити словами "та визначене ним як таке для надання страхувальником інформації до Державного реєстру.";

2) у частині п'ятій статті 17 слова "на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб" замінити словами "платникам єдиного внеску та/або застрахованим особам";

3) частину третю статті 20 викласти в такій редакції:

"3. На кожну застраховану особу заводиться персональна облікова картка, до якої включаються такі відомості:

1) умовно-постійна частина картки:

унікальний номер електронної персональної облікової картки застрахованої особи (ЕПОКЗО);

номер посвідчення застрахованої особи;

прізвище, ім'я та по батькові на момент подання відомостей до Пенсійного фонду;

дата народження;

стать;

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі та серія, номер і назва документа, з якого взяті відомості до персональної облікової картки;

громадянство;

серія та номер паспорту;

номер телефону (за згодою);

місце реєстрації;

місце отримання пенсії;

відомості про членів сім'ї, які знаходяться на утриманні застрахованої особи, та її дітей;

відмітка про смерть;

2) частина картки, що відображає загальний страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплаченого єдиного внеску, посаду, інформацію про основне місце роботи та інші відомості, необхідні для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування:

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через релігійні або інші переконання відмовилися від ідентифікаційного номера);

рік та місяць, за який внесено відомості;

розмір єдиного внеску за відповідний місяць;

сума сплаченого єдиного внеску за відповідний місяць;

відомості про особливі умови праці, що дають право на пільги із загальнообов'язкового державного соціального страхування;

сума виплат (доходу), з якої сплачено страхові внески за відповідний місяць;

період трудових відносин;

сума періодів страхового стажу;

відомості про трудові відносини;

кількість відпрацьованих застрахованою особою календарних днів (годин) за відповідний місяць;

освіта;

професія;

посада;

інформація про основне місце роботи;

відомості про добровільні внески за договором про добровільну участь;

інша інформація, необхідна для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

3) частина картки, що відображає здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Персональна облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді протягом усього життя особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.".

18. Закон України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 26, ст. 273) такі зміни:

1) у абзаці другому частини другої статті 18 речення "Про складення присяги робиться запис у трудовій книжці державного службовця." виключити;

2) пункт п'ятий частини першої статті 22 виключити;

3) у частині дев'ятій статті 27 слова "та трудовій книжці" виключити;

4) у статті 45:

1) у частині другій слова "та його трудової книжки" виключити;

2) у частині третій слова "та належно оформлену трудову книжку" виключити;

5) у частині шістнадцятій статті 49 слова ", про що робиться запис у трудовій книжці" виключити.

19. Закон України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 23, ст. 218) такі зміни:

1) у частині першій статті 13 слова "трудова книжка," виключити.

20. Закон України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 24, стор. 1284, стаття 243) такі зміни:

1) абзац п'ятий частини першої статті 29 виключити.

21. Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., N 1, стор. 2, стаття 1) такі зміни:

1) у абзаці третьому частини сьомої статті 4 слова "трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності," виключити.

22. Закон України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., /N 2 - 3/, стор. 54, стаття 12) такі зміни:

1) пункт п'ятий частини першої статті 30 виключити;

2) у частині другій статті 36 речення "Про складення Присяги вноситься запис у трудову книжку." виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня наступного за днем його опублікування, крім пункту п'ятого, яким набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Роботодавцям протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом здійснити видачу трудових книжок працівникам.

3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Трудові книжки дісталися Україні у спадок від СРСР, в той час як в економічно розвинутих країнах практика їх використання є відсутньою. Скасування трудових книжок дозволить підприємцям зекономити кошти на їх адміністрування та зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників.

За даними Державної служби статистики станом на 2013 р. в Україні нараховувалося близько 1.7 млн. підприємств різного розміру, які в сумі мали більш ніж 8.7 млн. найманих працівників. Найбільша частина найманих працівників припадала на середні підприємства (3.1 млн.), для малих та великих підприємств цей показник становив 2.8 млн. та 2.4 млн. відповідно.

Припускаючи, що на адміністрування кожної трудової книжки підприємством в середньому витрачається 1 година праці відповідного спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста відділу кадрів, HR-спеціаліста) в рік, то скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн. грн. (83.4 млн. грн. для великих підприємств, 106.8 млн. грн. для середніх, 99.5 млн. грн. для малих).

Також скасування трудових книжок усуне необхідність їхнього зберігання на підприємствах, що дозволить зекономити витрати бізнесу на архіваріусів. В залежності від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щорічно близько 220 млн. грн. на зберігання трудових книжок.

Отже, загальний економічний ефект для бізнесу внаслідок відміни трудових книжок становить близько 500 млн. грн.

З точки зору соціального впливу скасування трудових книжок позитивно відобразиться на взаємовідносинах між працедавцями та найманими працівниками. З одного боку, підприємці зекономлять часові та грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що надасть їм стимули для наймання більшої кількості працівників. З іншого боку, після скасування трудових книжок у випадках незаконного звільнення у працівника не буде необхідності звертатися до суду для зміни формулювання звільнення в трудовій книжці. Будь-який роботодавець з меншою ймовірністю захоче наймати співробітника, який до цього звертався до суду щодо зміни формулювання звільнення в трудовій книжці навіть за умови правоти працівника.

2. Мета і шляхи її досягнення

Запропоновані проектом Закону України зміни спрямовані на скасування трудових книжок.

Проектом Закону пропонується внести зміни до таких законів: Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про зайнятість населення", Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про фермерське господарство", Закон України "Про дипломатичну службу", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", Закон України "Про державну службу", Закон України "Про пенсійне забезпечення", Закон України "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд", Закон України "Про засади державної мовної політики", Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", Закон України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закон України "Про Вищу раду юстиції".

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері є Конституція України, Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про зайнятість населення", Кримінально-виконавчий кодекс України, Закон України "Про фермерське господарство", Закон України "Про дипломатичну службу", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", Закон України "Про державну службу", Закон України "Про пенсійне забезпечення", Закон України "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР", Кодекс законів про працю України, Закон України "Про забезпечення права на справедливий суд", Закон України "Про засади державної мовної політики", Закон України "Про судоустрій і статус суддів", Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", Закон України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закон України "Про Вищу раду юстиції".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевого бюджетів України.

Реалізація зазначеного акта надасть можливість суб'єктам підприємництва сконцентруватись на своїй господарській діяльності шляхом зменшення паперового документообігу.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджується з Міністерством фінансів України, Міністерством соціальної політики України, Державною фіскальною службою, Пенсійний фондом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону України не має норм, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом та потребує погодження з Державною регуляторною службою України.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону матиме вплив на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)" дозволить підприємцям скоротити витрати, пов'язані із адмініструванням трудових книжок, а також зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Трудові книжки дісталися Україні у спадок від СРСР, в той час як в економічно розвинутих країнах практика їх використання є відсутньою. Скасування трудових книжок дозволить підприємцям зекономити кошти на їх адміністрування та зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників.

За даними Державної служби статистики станом на 2013 р. в Україні нараховувалося близько 1.7 млн. підприємств різного розміру, які в сумі мали більш ніж 8.7 млн. найманих працівників. Найбільша частина найманих працівників припадала на середні підприємства (3.1 млн.), для малих та великих підприємств цей показник становив 2.8 млн. та 2.4 млн. відповідно.

Припускаючи, що на адміністрування кожної трудової книжки підприємством в середньому витрачається 1 година праці відповідного спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста відділу кадрів, HR-спеціаліста) в рік, то скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн. грн. (83.4 млн. грн. для великих підприємств, 106.8 млн. грн. для середніх, 99.5 млн. грн. для малих).

Також скасування трудових книжок усуне необхідність їхнього зберігання на підприємствах, що дозволить зекономити витрати бізнесу на архіваріусів. В залежності від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щорічно близько 220 млн. грн. на зберігання трудових книжок.

Отже, загальний економічний ефект для бізнесу внаслідок відміни трудових книжок становить близько 500 млн. грн.

З точки зору соціального впливу скасування трудових книжок позитивно відобразиться на взаємовідносинах між працедавцями та найманими працівниками. Підприємці зекономлять часові та грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що надасть їм стимули для наймання більшої кількості працівників.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю державного регулювання є скасування трудових книжок, що дозволить підприємцям зекономити кошти на їх адміністрування та зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, які передбачають, що:

а) при укладенні трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу та заяву про прийняття на основне місце роботи. Надання трудової книжки не вимагається.

б) громадянин подає роботодавцю замість трудової книжки інформацію (резюме) про отримання спеціальних знань, досвід роботи за професією (посадою), наявність і застосування професійних навичок, виконувані роботи (надані послуги) у довільній формі, а також характеристики, рекомендації та інші документи, що характеризують попередню роботу.

в) облік трудової діяльності працівника здійснюється в електронній формі в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишення існуючої на даний час ситуації без змін

У разі залишення ситуації без змін неможливе досягнення визначених цілей. Необхідність внесення зазначених законопроектом змін була викликана тією ситуацією, що склалась на сьогоднішній день.

На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що від даної альтернативи необхідно відмовитися, оскільки скасування трудових книжок позитивно відобразиться на взаємовідносинах між працедавцями та найманими працівниками.

2. Прийняття даного регуляторного акта.

Даний регуляторний акт відповідає потребам у вирішенні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Прийняття законопроекту дозволить підприємцям скоротити витрати, пов'язані із адмініструванням трудових книжок, а також зробить більш легким процес наймання та звільнення працівників. Реалізація зазначеного проекту регуляторного акта надасть можливість суб'єктам підприємництва сконцентруватись на своїй господарській діяльності шляхом зменшення паперового документообігу.

Тому прийняття законопроекту є єдиним можливим варіантом забезпечення на сучасному етапі подальшого розвитку української економіки.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Запропоновані проектом Закону України зміни спрямовані на скасування трудових книжок.

Розв'язання проблемних питань відбувається у спосіб розробки проекту Закону, яким вносяться зміни до таких нормативно-правових актів, що діють у даній сфері:

Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", Кодексу цивільного захисту України, Закону України "Про зайнятість населення", Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України "Про фермерське господарство", Закону України "Про дипломатичну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду", Закону України "Про державну службу", Закону України "Про пенсійне забезпечення", Закону України "Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР", Кодексу законів про працю України, Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд", Закону України "Про засади державної мовної політики", Закону України "Про судоустрій і статус суддів", Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", Закону України "Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим", Закону України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим", Закону України "Про Вищу раду юстиції".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Негативно на дію регуляторного акта можуть вплинути зміни до законодавчих актів, до яких ним пропонується внести зміни. Позитивно на дію регуляторного акта може вплинути широка інформаційна підтримка його прийняття.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потребує витрат з бюджетів усіх рівнів.

Впровадження регуляторного акта призведе до зменшення матеріальних та часових витрат в ході провадження господарської діяльності.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Додержання вимог регуляторного акта не потребує запровадження державного нагляду та контролю.

6. Очікувані результати прийняття акта

Законопроект є регуляторним актом, який розроблено з метою скорочення витрат, пов'язаних із адмініструванням трудових книжок.

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, передбачуваності, ефективності, прозорості, та в подальшому справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод ти витрат у простій формі та наведені у таблиці:

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Скасування трудових книжок позитивно відобразиться на взаємовідносинах між працедавцями та найманими працівниками.

немає

Інтереси суб'єктів господарювання

Скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування в розмірі майже 290 млн. грн. (83.4 млн. грн. для великих підприємств, 106.8 млн. грн. для середніх, 99.5 млн. грн. для малих).
Дозволить зекономити витрати бізнесу на архіваріусів, а також зменшить часові та грошові витрати на утримання кадрових співробітників, що надасть їм стимули для наймання більшої кількості працівників.
В залежності від кількості найманих працівників середні та великі підприємства зможуть зекономити щорічно близько 220 млн. грн. на зберігання трудових книжок.

немає

Інтереси громадян

Після скасування трудових книжок у випадках незаконного звільнення у працівника не буде необхідності звертатися до суду для зміни формулювання звільнення в трудовій книжці.

немає

7. Строки дії акта

Термін дії акта не обмежено.

8. Показники результативності акта

До показників результативності регуляторного акта належить:

розмір надходжень до державного бюджету та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - додаткових витрат з державного бюджету не передбачається;

розмір коштів і час, що витрачатимуться особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - не передбачається додаткових витрат коштів та часу фізичними, юридичними особами щодо впровадження запропонованих норм, які регламентовані в законопроекті. Натомість, припускаючи, що на адміністрування кожної трудової книжки підприємством в середньому витрачається 1 година праці відповідного спеціаліста (бухгалтера, спеціаліста відділу кадрів, HR-спеціаліста) в рік, то скасування трудових книжок дозволить зекономити трудові затрати на їх адміністрування.

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - суб'єкти господарювання та/або фізичні особи - необмежена кількість;

рівень поінформованості фізичних осіб з основних положень акта - високий, проект розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку з метою оприлюднення та отримання пропозицій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове та повторне відстеження результативності зазначеного акта здійснюється відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності.

Метод проведення відстеження результативності - соціологічний. Для участі в соціологічному опитуванні будуть залучені відповідні суб'єкти господарювання.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності цього регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Строк виконання заходів 30 робочих днів.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Мінекономрозвитку.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос