Идет загрузка документа (576 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Кодекса газораспределительных систем (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________________

Київ

N _______________

Про затвердження Кодексу газорозподільних систем

Відповідно до Законів України "Про ринок природного газу", "Про природні монополії", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Кодекс газорозподільних систем, що додається.

2. Встановити, що оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключені об'єкти суміжних суб'єктів ринку природного газу (зокрема споживачів) по яких відсутні акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, зобов'язаний забезпечити укладання таких актів:

по побутових споживачах - протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою;

по інших суб'єктах ринку природного газу - протягом одного року від з дня набрання чинності цією постановою.

3. Встановити, що власники комерційних вузлів обліку природного газу (крім комерційних вузлів обліку, які використовуються у побуті) зобов'язані забезпечити організацію та облаштування засобів дистанційної передачі даних на власних комерційних вузлах обліку:

річний обсяг обліку природного газу яких перевищує 3 млн. куб. метрів - протягом півроку з дня набрання чинності цією постановою;

річний обсяг обліку природного газу яких від 1 млн. куб. метрів до 3 млн. куб. метрів - протягом одного року з дня набрання чинності цією постановою;

річний обсяг обліку природного газу яких від 100 тис. куб. метрів до 1 млн. куб. метрів - протягом одного року та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою;

річний обсяг обліку природного газу яких від 10 тис. куб. метрів до 100 тис. куб. метрів - протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою;

річний обсяг обліку природного газу яких менше 10 тис. куб. метрів - протягом двох років та шести місяців з дня набрання чинності цією постановою.

4. Операторам газорозподільних систем забезпечити присвоєння та повідомлення споживачам, які приєднанні до мереж цих операторів, персональних ЕІС-кодів до 01 червня 2016 року.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову НКРЕ від 29.03.2012 N 305 "Про визначення ступеня кваліфікації споживачів природного газу", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2012 року за N 579/20892.

постанову НКРЕ від 19.04.2012 N 420 "Про затвердження Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за N 721/21034 (із змінами та доповненнями);

постанову НКРЕ від 13.09.2012 N 1181 "Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за N 1715/22027;

постанову НКРЕ від 31.01.2013 N 77 "Про затвердження Порядку розрахунку плати за приєднання об'єктів замовників до газових мереж", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2013 року за N 298/22830 (із змінами та доповненнями);

постанову НКРЕКП від 28.10.2014 N 184 "Про затвердження Порядку відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12 січня 2015 року за N 8/26453.

6. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

КОДЕКС
газорозподільних систем

Розділ I. Загальні положення

1. Кодекс газорозподільних систем (далі - Кодекс) розроблений на виконання Закону України "Про ринок природного газу" та з урахуванням Законів України "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про природні монополії", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних газопроводів" і інших нормативно-правових актів.

2. Кодекс є регламентом функціонування газорозподільних систем, та визначає правові, технічні, організаційні і економічні засади функціонування газорозподільних систем, зокрема умови забезпечення:

1) надійної і безпечної експлуатації газорозподільних систем, та гарантованого рівня його розподілу відповідної якості;

2) комерційного, у тому числі приладового обліку природного газу в газорозподільній системі, та визначення його об'ємів і обсягів передачі до/з газорозподільної системи, у тому числі в розрізі суб'єктів ринку природного газу;

3) доступу замовників до газорозподільної системи для приєднання до неї їх об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (умови технічного доступу);

4) доступу суб'єктів ринку природного газу до газорозподільної системи для фактичної передачі (розподілу/споживання) належного їм природного газу до/з газорозподільної системи (умови комерційного доступу);

5) механізмів взаємодії оператора газорозподільної системи з операторами суміжних систем та з іншими суб'єктами ринку природного газу.

3. Дія цього Кодексу поширюється на операторів газорозподільних систем, замовників доступу та приєднання до газорозподільної системи, споживачів (у тому числі побутових споживачів), об'єкти яких підключені до газорозподільних систем, та на їх постачальників в частині визначення об'ємів і обсягів споживання (постачання) природного газу по їх споживачах. Крім того, цим Кодексом регулюються взаємовідносини:

1) між оператором газорозподільної системи та оператором газотранспортної системи (в частині, що не суперечить Кодексу газотранспортної системи), а також між оператором газорозподільної системи та газодобувними підприємствами (ГДП) та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), які підключені (приєднуються) до газорозподільної системи;

2) між оператором газорозподільної системи та несанкціонованими споживачами які втручаються в роботу газорозподільної системи, у тому числі шляхом самовільного під'єднання несанкціонованого газопроводу.

4. Кожний оператор газорозподільної системи зобов'язаний розміщувати чинну редакцію Кодексу на своєму веб-сайті в мережі Internet.

Глава 1. Скорочення та терміни які визначаються в Кодексі

1. Скорочення, які застосовуються у цьому Кодексі, мають такі значення:

АДС - аварійно-диспетчерська служба;

ВБГ - виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел;

ВОГ - вузол обліку природного газу;

ВТВ - виробничо-технологічні витрати та нормативні втрати природного газу;

ГДП - газодобувне підприємство;

ГРМ - газорозподільна система;

ГРС - газорозподільна станція;

ГТС - газотранспортна система України;

ЗВТ - засоби вимірювальної техніки;

ПВВГ - пункт вимірювання витрат газу;

ФХП - фізико-хімічні показники, фізико-хімічні характеристики;

2. Терміни, що використовуються в цьому Кодексі, мають такі значення:

будівництво - нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення;

відмова в доступі до об'єкта споживача - вчинення споживачем (власником або наймачем об'єкта споживача) та/або власником території де розташований/розміщений об'єкт споживача та/або комерційний вузол обліку по якому здійснюються розрахунки споживача, таких дій, які перешкоджають представникам оператора газорозподільної системи виконувати вимоги цього Кодексу, що засвідчується актом про порушення, складеним відповідно до вимог цього Кодексу;

власник - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, якій на праві власності або користування (зокрема на праві господарського відання, користування чи експлуатації) належить певний об'єкт, зокрема газові мережі;

внутрішнє газопостачання - газові мережі від місця/точки приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газоспоживання третіх осіб (замовників, споживачів).

вузол обліку природного газу (вузол обліку, ВОГ) - сукупність засобів вимірювальної техніки, включаючи лічильник газу, та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів;

група будинків (група гуртожитків) - багатоквартирні будинки та гуртожитки з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, які послідовно підключені через один газопровід та мають одне і теж місце забезпечення потужності;

група споживання - визначена, згідно додатку до цього Кодексу, група споживання побутового споживача, що розраховується за лічильником газу, яка визначається виходячи зі складу його газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний), в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі і наявності централізованого гарячого водопостачання, та відображає річний профіль споживання природного газу в розрізі календарних місяців;

добова норма - середньодобова норма споживання природного газу, яка визначається шляхом ділення підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період на кількість днів у цьому періоді;

договір розподілу природного газу - договір розподілу природного газу, укладений відповідно до вимог цього Кодексу між Оператором ГРМ та споживачем (замовником приєднання), у тому числі побутовим споживачем, згідно якого забезпечується розподіл належного споживу природного газу та/або цілодобовий технічний доступ об'єкта споживача (замовника приєднання) до ГРМ, включаючи умови розподілу природного газу та порядок формування фактичних об'ємів та обсягів споживання (розподілу) природного газу по споживачу;

договір на приєднання до газорозподільної системи (договір на приєднання) - письмова домовленість між Оператором ГРМ та замовником приєднання, яка укладається відповідно до вимог та за формою наведеною в цьому Кодексі, та визначає правовідносини сторін під час виконання приєднання об'єкта замовника до газорозподільної системи, що перебуває у власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації Оператора ГРМ;

доступ (доступ до ГРМ) - право користування потужністю складової (об'єкта) газорозподільної системи в обсязі та на умовах, встановлених у договорі (технічній угоді) про надання відповідних послуг з оператором газорозподільної системи;

дублюючий вузол обліку (дублюючий ВОГ) - вузол обліку, призначений для здійснення контролю за обсягом природного газу який обліковується комерційним вузлом обліку, що оформлюється між сторонами як дублюючий ВОГ відповідно до вимог цього Кодексу. Якщо в передбачених цим Кодексом випадках дублюючий ВОГ застосовується (буде застосований) сторонами як комерційний, в такому разі на дублюючий ВОГ поширюються вимоги, передбачені цим Кодексом, як для комерційного ВОГ;

дублюючий засіб вимірювальної техніки (дублюючий ЗВТ) - засіб вимірювальної техніки, призначений для контролю працездатності аналогічного засобу вимірювальної техніки який входить до складу комерційного вузла обліку, що оформлюється між сторонами як дублюючий ЗВТ відповідно до вимог цього Кодексу. Якщо в передбачених цим Кодексом випадках дублюючий ЗВТ застосовується (буде застосований) сторонами як комерційний, в такому разі на дублюючий ЗВТ поширюються вимоги, передбачені цим Кодексом, як для ЗВТ в складі комерційного ВОГ;

ЕІС-код (EnergyIdentificationCode) - персональний ідентифікаційний код споживача, присвоєний оператором газорозподільної системи, який включає персоніфіковані дані по споживачу та його об'єкту, підключеному до газорозподільної системи, процедура набуття якого визначена в цьому Кодексі;

експертиза ЗВТ/експертиза пломб - комплекс заходів, які здійснюються з метою отримання даних щодо відповідності засобів вимірювальної техніки умовам їх монтажу і експлуатації, цілісності пломб, якими опломбовується засіб вимірювальної техніки, та відповідності маркування пломб;

замовник - фізична або юридична особа, або фізична особа - підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у Оператора ГРМ послугу приєднання до газорозподільної системи та/або розподілу природного газу;

засіб вимірювальної техніки (ЗВТ) - технічний засіб, включаючи лічильник газу, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

засоби дистанційної передачі даних - засоби, встановлені (організовані) на комерційному або дублюючому вузлі обліку, які забезпечують на безперервній основі можливість дистанційного доступу до зазначених вузлів обліку з метою зчитування (контролю) та передачі їх даних каналами зв'язку до Оператора ГРМ;

зовнішнє газопостачання - газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об'єкта або земельної ділянки замовника;

комерційний вузол обліку (комерційний ВОГ) - вузол обліку природного газу, який організований відповідно до вимог цього Кодексу, що застосовується сторонами для комерційного обліку природного газу при визначенні об'єму (обсягу) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку;

комерційний облік природного газу - визначення на підставі даних комерційних вузлів обліку та інших регламентних процедур, у передбачених цим Кодексом випадках, об'ємів (обсягів) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точках комерційного обліку для оформлення актів приймання-передачі природного газу та/або проведення комерційних розрахунків між суб'єктами ринку природного газу;

контрольне зняття показань ЗВТ - фіксація показань ЗВТ, включаючи лічильник газу споживача представником оператора газорозподільної системи у відомості про контрольне зняття показань ЗВТ, або акті про контрольне зняття показань ЗВТ, або розрахунковій книжці, абонентській картці обліку газу тощо, які підтверджуються підписом споживача (власника або наймача) об'єкта;

контрольний огляд вузла обліку - виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження цілісності ЗВТ (корпусу, скла, кріплення, з'єднання тощо), цілісності встановлених згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, зняття показів ЗВТ, а також з метою виявлення без використання спеціальних технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів самовільних підключень;

коректор об'єму газу - сукупність засобів вимірювальної техніки, яка вимірює тиск та температуру газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, і перетворює вихідні сигнали від лічильника газу та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму природного газу, що проходить через нього, та є складовою комерційного (дублюючого) вузла обліку;

між опалювальний / опалювальний період - календарний період, визначений Правилами постачання природного газу;

міська місцевість - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

місце забезпечення потужності (точка забезпечення потужності) - місце/точка в існуючій газорозподільні системі, що належить Оператору ГРМ на праві власності, господарського відання, користування або експлуатації, від якого здійснюється будівництво (розвиток) газових мереж до об'єкта замовника (точки приєднання) та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об'єкту приєднання;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності, між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

межа балансової належності - точка розмежування газових мереж між суміжними їх власниками за ознаками права власності, господарського відання або користування;

межа експлуатаційної відповідальності сторін - точка розмежування газових мереж за ознакою договірних зобов'язань з експлуатації тих чи інших її ділянок або елементів, яка встановлюється на межі балансової належності, або за згодою сторін, в іншій точці газових мереж;

несанкціонований відбір природного газу - відбір (споживання) природного газу з газорозподільної системи з порушенням вимог чинного законодавства, зокрема цього Кодексу;

несанкціоноване втручання в роботу ГРМ - втручання в роботу газорозподільної системи, в тому числі шляхом несанкціонованого відновлення газопостачання, несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або під'єднання несанкціонованого газопроводу, в результаті чого порушується нормальний режим роботи газорозподільної системи та/або здійснюється не обліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу;

несанкціоноване відновлення газопостачання - виявлений після складання акта про припинення газопостачання та/або пломбування запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки, факт несанкціонованого втручання в роботу газорозподільної системи з метою відновлення газопостачання на власні об'єкти (окремі газові прилади чи пристрої) та/або поза облікового споживання природного газу, в тому числі шляхом зривання або пошкодження пломб на запірних пристроях, засувках на вводі на об'єкт споживача, пошкодження або зняття інвентарних заглушок тощо;

несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ /лічильник газу - втручання в роботу чи конструкцію комерційного вузла обліку або його складові (зокрема лічильник газу), у тому числі шляхом їх підробки, пошкодження чи пошкодження на них пломб, впливу дії спрямованого постійного магнітного поля, або зміни конфігурації даних обчислювача/коректора об'єму газу (первинного програмування чи протоколу параметризації), в результаті якого витрата (споживання) природного газу комерційним вузлом обліку не обліковується (обліковується частково чи з порушенням законодавства) та інші дії, що призводять до заниження об'ємів споживання (розподілу) природного газу;

несанкціонований газопровід - самовільно під'єднаний газопровід (газовий відвід, штуцер, патрубок), у тому числі без наявного підключеного газового обладнання, фізично з'єднаний (вварений, врізаний, тощо) з газорозподільною системою або газовою мережею внутрішнього газопостачання, витрата (споживання) природного газу через який не обліковується комерційним вузлом обліку (лічильником газу);

несанкціоноване підключення газових приладів - самовільне під'єднання споживачем газових приладів чи пристроїв (устаткування, тощо) на об'єкті який обліковується за нормами споживання або в результаті якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку).

несанкціонований споживач - фізична або юридична особа чи фізична особа - підприємець, яка без укладання договору розподілу природного газу з Оператором ГРМ або на об'єкті, який не підключений до ГРМ в установленому порядку, здійснює несанкціонований відбір природного газу.

номінальна потужність газового обладнання - максимальна сумарна об'ємна витрата (споживання) природного газу всього встановленого газового обладнання/устаткування, яка згідно з паспортними даними відповідає режиму роботи цього обладнання/устаткування;

норми споживання - об'єм та вид споживання природного газу, установлений згідно із законодавством для проведення побутовими споживачами розрахунків за спожитий природний газ у разі відсутності лічильників газу (крім випадків, передбачених цим Кодексом);

обчислювач об'єму газу - засіб вимірювальної техніки, який перетворює вихідні сигнали вимірювальної інформації від вимірювального перетворювача перепаду тиску на звужувальному пристрої (напірній трубці тощо) та/або від вимірювального перетворювача об'єму газу за робочих умов (лічильника газу тощо), від вимірювальних перетворювачів тиску та температури газу, що протікає у вимірювальному трубопроводі, та обчислює об'єм газу за стандартних умов;

опалювана площа - загальна опалювальна площа об'єкта споживача без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами;

оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною мережею, що знаходиться у його власності або користуванні відповідно до законодавства та здійснює щодо неї функції оперативно-технологічного управління;

оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);

охоронна зона об'єктів газорозподільної системи - територія, обмежена умовними лініями уздовж наземних, надземних і підземних газопроводів та їх споруд по обидва боки від крайніх елементів конструкції розподільчих газопроводів та по периметру наземних споруд на визначеній відстані, на якій обмежується провадження господарської та іншої діяльності;

підключення до ГРМ - фізичного з'єднання в точці приєднання (на межі балансової належності) газових мереж суміжного суб'єкта ринку природного газу (зокрема споживача) з газорозподільною системою, здійснене в установленому законодавством порядку, зокрема цим Кодексом;

підтверджений обсяг природного газу - підтверджений Оператором ГТС відповідно до Кодексу газотранспортної системи (з урахуванням вимог цього Кодексу) обсяг природного газу на відповідний період, акцептований (виділений) постачальнику для забезпечення його споживачів;

первинна параметризація - установленні заводом-виробником значення програмування обчислювача чи коректора об'єму газу та введені в нього Оператором ГРМ відповідно до останнього протоколу параметризації параметри, які забезпечують належне вимірювання об'єму природного газу комерційним ВОГ, у складі якого знаходиться зазначений обчислювач чи коректор об'єму газу;

протокол параметризації - вихідний документ (паперовий носій), створений за допомогою сервісного програмного забезпечення виробника обчислювача чи коректора об'єму газу;

перевірка параметризації - перевірка відповідності параметрів обчислювача чи коректора об'єму газу, установлених при первинній параметризації, значенням, указаним у останньому протоколі параметризації, під час експлуатації;

перевірка метрологічних характеристик ЗВТ - проведення спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері метрології та стаціонарними чи пересувними повірочними лабораторіями, перевірки метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та/або загальної похибки вимірювання комерційного вузла обліку, у тому числі в умовах їх експлуатації, в порядку, визначених регламентами перевірки метрологічних характеристик ЗТ та/або проведення позачергової чи експертної повірки;

плановий місячний об'єм споживання - визначений, виходячи з групи споживання побутового споживача (який розраховується за лічильником) та його середньорічного споживання природного газу за останні три роки, плановий об'єм (обсяг) споживання природного газу по побутовому споживачу на відповідний календарний місяць;

плати за приєднання, що є стандартним - граничний рівень плати за приєднання, що є стандартним, який встановлюється Регулятором виходячи з типорозміру (номінальної потужності) лічильника газу (G-1,6; G-2,5; G-4; G-6 та G-10), що буде змонтований на об'єкті замовника, та на певний період для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідно до адміністративно-територіального устрою України, який розрахований згідно з методологією визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором;

побутовий споживач - споживач, що є фізичною особою та придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх житлових приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність;

повірка лічильника газу - встановлена законодавством процедура встановлення придатності лічильника газу до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик;

постачальник природного газу / постачальник - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

попередня оплата - повна оплата по зобов'язаннях до початку розрахункового періоду;

пошкодження ЗВТ / пошкодження лічильника газу - механічне пошкодження цілісності конструкції комерційного ВОГ та/або його складових (ЗВТ), зокрема корпусу, скла, кріплення, захисних елементів, ліній з'єднання, тощо;

пошкодження пломб - відсутність чи пошкодження цілісності пломб, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка тощо), гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал, у тому числі відсутність чи пошкодження на ЗВТ (лічильнику газу) пломб з відбитками тавр про їх повірку або індикаторів дії впливу постійного магнітного поля (далі - магнітні індикатори), або підтверджений факт підробки пломби, за умови наявності акта про пломбування (іншого документа, що підтверджує факт пломбування і передачу на збереження ЗВТ/лічильника газу та установлених пломб і магнітних індикаторів);

правовий режим земель охоронних зон об'єктів газорозподільної системи - установлений законодавством особливий режим використання земель власниками та користувачами земельних ділянок, а також операторами газорозподільних мереж, що встановлюється в межах земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж для забезпечення належних умов їх експлуатації, запобігання їх ушкодженню та для зменшення можливого негативного впливу на людей, суміжні землі, природні об'єкти та довкілля в цілому;

приєднання до ГРМ - сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які здійснюються у зв'язку з підключенням об'єкта будівництва чи існуючого об'єкта замовника до газорозподільної системи;

приєднання, що є стандартним - приєднання до газорозподільної системи Оператора ГРМ об'єкта замовника потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської та 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до границі (межі) земельної ділянки замовника;

природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією;

приховані заходи - несанкціоновані заходи здійсненні споживачем чи іншою особою, в результаті яких здійснюється не обліковане (обліковане частково чи з порушенням законодавства) використання природного газу, які неможливо виявити без використання спеціальних технічних засобів, проведення земельних робіт, демонтажу будівельних конструкцій чи оздоблювальних матеріалів, часткового чи повного демонтажу ЗВТ, або дактилоскопічної експертизи чи перевірки метрологічних характеристик ЗВТ;

проект повторного використання - документація (типовий проект) на об'єкт або його відокремлену частину, що використовується повторно при проектуванні іншого схожого об'єкта будівництва (газових мереж зовнішнього газопостачання), що затверджена і, у разі необхідності, має звіт експертизи щодо її відповідності вимогам будівельних норм, стандартів та правил;

публічна інформація - інформація, яку Оператор ГРМ має розмістити на власному веб-сайті в мережі Інтернет на виконання вимог цього Кодексу та/або інших нормативних документів;

пункт призначення - межа балансової належності об'єкта споживача на якій відбувається передача оператором газорозподільної системи природного газу споживачу;

Регулятор - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

розрахунковий період - період часу, зазначений у договорі (технічній угоді), за який визначається об'єм та обсяг передачі чи розподілу (споживання/постачання) природного газу та здійснюються відповідні розрахунки та/або регламентні процедури;

самовільне під'єднання - під'єднання несанкціонованого газопроводу та/або газових приладів чи пристроїв до газорозподільної системи, внутрішньо-будинкової системи газопостачання, або газових мереж внутрішнього газопостачання об'єкта споживача, з порушенням встановленої законодавством процедури, зокрема цього Кодексу, та без погодження з Оператором ГРМ;

своєчасне повідомлення побутовим споживачем - надання споживачем у письмовій формі оператору газорозподільної системи інформації щодо видів споживання газу не пізніше ніж у місячний строк з дати настання відповідних змін (за відсутності лічильника газу), або інформації про недоліки в роботі лічильника газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження лічильника, повірочного тавра, цілості пломб тощо), чи інформації про пошкодження пломб на газових приладах та пристроях до виявлення таких недоліків представником оператора газорозподільної системи;

сільська місцевість - адміністративна територія сіл, селищ (за винятком селищ міського типу);

споживач природного газу (споживач) - фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу або використання в якості сировини;

суміжні суб'єкти ринку природного газу - власники газових мереж, що з'єднані між собою, та в місці з'єднання яких відбувається приймання-передача природного газу;

технічні умови приєднання - документ, що визначає комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання об'єкта (земельної ділянки) замовника до газорозподільної системи, і містить вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання, що створюються для потреб об'єкта замовника;

точка вимірювання - місце встановлення комерційного вузла обліку;

точка комерційного обліку - межа балансової належності, відносно якої за допомогою комерційного вузла обліку та/або інших регламентованих процедур, у передбачених цим Кодексом випадках, визначається об'єм (обсяг) передачі чи розподілу (споживання/постачання) природного газу за певний період;

якість природного газу - параметри фізико-хімічних показників природного газу, які мають відповідати вимогам цього Кодексу.

Інші терміни, що використовуються в цьому Кодексі визначаються у значеннях, наведених в Законах України "Про ринок природного газу", "Про засади функціонування ринку природного газу", "Про метрологію та метрологічну діяльність", "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", "Про регулювання містобудівної діяльності".

3. Умовні позначення одиниць виміру, на які є посилання в цьому Кодексі:

м куб - метр кубічний;

кВт·год. - кіловат-годин;

Гкал - гігакалорія;

МДж - мегаджоуль;

МПа - мегапаскаль;

Глава 2. Основні функції газорозподільної системи та Оператора ГРМ.

1. Оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) здійснює діяльність з розподілу природного газу на підставі ліцензії, яка видається Регулятором.

2. Оператор газорозподільної системи відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво) газорозподільної системи, яка перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, відповідно до вимог цього Кодексу, для належної організації та виконання розподілу природного газу.

3. Основною функцією газорозподільної системи (ГРМ) є забезпечення розподілу (переміщення) природного газу від місць його надходження в ГРМ з газотранспортної системи та інших джерел (зокрема від ГДП та ВБГ, підключених до ГРМ, та від суміжних ГРМ) до споживачів природного газу, з урахуванням його якісних і фізико-хімічних характеристик та потреб цих споживачів.

До основних функцій Оператора ГРМ відноситься:

1) забезпечення оперативно-диспетчерського управління ГРМ та планово-профілактичних і аварійно-відновлювальних робіт на об'єктах ГРМ з урахуванням вимог охорони праці та техніки безпеки;

2) забезпечення максимальної економічності, оптимальних режимів та надійності роботи ГРМ, розробка оптимальних технологічних режимів роботи ГРМ для безперебійного та безаварійного газопостачання споживачам;

3) забезпечення організації та реєстрації взаємовідносин (адміністрування) суб'єктів ринку природного газу, які підключені до/через газорозподільну систему та співпрацюють з Оператором ГРМ при забезпеченні розподілу (передачі) природного газу ГРМ;

4) виконання договорів та інших регламентів при розподілі (споживанні, передачі) природного газу ГРМ;

5) своєчасне забезпечення інформацією суб'єктів ринку природного газу про всі відхилення технологічних режимів роботи ГРМ, що можуть вплинути на режим газоспоживання (обмеження обсягів, тощо), вживання заходів щодо їх ліквідації;

6) забезпечення контролю якості фізико-хімічних характеристик та показників природного газу який передається до/з ГРМ;

7) забезпечення комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, в газорозподільній системі;

8) забезпечення приєднання об'єктів замовників до газорозподільної системи, що знаходиться у його власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації Оператора ГРМ, за їх зверненням та за умови дотримання вимог цього Кодексу;

9) здійснення балансування між об'ємами і обсягами передачі природного газу до ГРМ (від ГРС, ГДП, ВБГ, інших ГРМ) та об'ємами і обсягами передачі природного газу з ГРМ (споживачам, транзиту в інші ГРМ);

10) формування добових, декадних, місячних, квартальних та річних показників фактичного об'єму та обсягу передачі (розподілу, споживання) природного газу по суб'єктах ринку природного газу, що знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ та/або які замовили розподіл природного газу ГРМ у відповідному періоді;

11) співпраця з операторами суміжних систем з метою надійного та ефективного функціонування газорозподільної системи;

12) дослідження потреб споживачів (замовників) та галузей національної економіки в природному газі для більш якісної підготовки планів розвитку та розбудови газорозподільної системи.

4. Оператор газорозподільної системи має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання своїх функцій та обов'язків, передбачених законодавством.

5. З Оператором ГРМ співпрацюють наступні суб'єкти ринку природного газу:

1) Оператор газотранспортної системи.

2) Оператори суміжних газорозподільних систем.

3) Газодобувні підприємства, та виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел, які підключені (планують приєднатися) до газорозподільної системи.

4) Споживачі які підключені до/через ГРМ.

5) Постачальники природного газу.

6) Замовники приєднання власних об'єктів до ГРМ.

6. Рішення Оператора ГРМ щодо суб'єктів ринку природного газу повинні базуватися на таких принципах як - об'єктивність, прозорість, недискримінація, під якими розуміється:

1) Об'єктивність полягає в тому, що Оператор ГРМ повинен доступно обґрунтувати прийняті рішення.

2) Прозорість полягає в тому, що Оператор ГРМ повинен заздалегідь інформувати суб'єктів ринку природного газу (у тому числі за рахунок публічної інформації на офіційному веб-сайті) про відповідні правила та порядки взаємовідносин.

3) Недискримінація полягає в тому, що Оператор ГРМ під час прийняття рішення не застосовує додаткові обмеження, заборони, не передбачені законодавством України та цим Кодексом.

Глава 3. Основні засади доступу до газорозподільної системи.

1. Доступ суб'єктів ринку природного газу до газорозподільної системи (ГРМ), що знаходиться у власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації Оператора ГРМ, здійснюється на принципах:

1) Забезпечення рівних прав доступу, у тому числі приєднання, до ГРМ відповідно до вимог цього Кодексу.

2) Забезпечення Оператором ГРМ послуг доступу (приєднання) на договірних засадах та належної якості.

3) Забезпечення суб'єктами ринку природного газу критеріїв доступу та належних розрахунків за надані послуги.

2. Оператор ГРМ зобов'язаний розміщувати на своєму веб-сайті інформацію про технічні та комерційні умови доступу (приєднання) до газорозподільної системи яка перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, а також Методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затвердженої Регулятором.

Оператор ГРМ не має права відмовити замовнику в доступі (приєднанні) до газорозподільної системи яка перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Оператора ГРМ, за виключенням випадків, передбачених цим Кодексом, та за умови дотримання замовником вимог цього Кодексу та чинного законодавства України.

3. Виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ) мають право на отримання доступу до газорозподільної системи за умови дотримання технічних норм та стандартів безпеки у відповідності до законодавства та за умови, що біогаз або інші види газу з альтернативних джерел за своїми фізико-технічними характеристиками відповідають стандартам на природний газ.

4. Взаємовідносини, пов'язані з замовленням та наданням послуги приєднання (технічного доступу) об'єкта будівництва або існуючого об'єкта (земельної ділянки) замовника до газорозподільної системи, регулюється договором на приєднання між Оператором ГРМ та замовником, який укладається відповідно до вимог цього Кодексу.

Взаємовідносини Оператора ГРМ з газодобувними підприємствами (ГДП) та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), об'єкти яких підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ, регулюються укладеною з ними технічною угодою про умови приймання-передачі природного газу ГРМ яка укладається відповідно до вимог цього Кодексу.

Взаємовідносини, пов'язані з розподілом природного газу споживачам, у тому числі побутовим споживача, підключеним до/через ГРМ, включаючи забезпечення Оператором ГРМ цілодобового їх доступу до ГРМ для споживання (розподілу) належного їм (їх постачальникам) природного газу, регулюються договором розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та споживачем відповідно до вимог цього Кодексу.

5. На підставі укладеного договору розподілу природного газу, Оператор ГРМ:

1) Присвоює споживачу, у тому числі побутовому споживачу, персональний ЕІС-код суб'єкта ринку природного газу та передає його Оператору ГТС для можливості оперативної ідентифікації споживача при визначені його підтверджених обсягів природного газу (його постачальника) та запровадженні процедури зміни його постачальника.

2) Надає послугу споживачу із забезпечення цілодобового доступу до ГРМ в межах приєднаної потужності його об'єкта для можливості споживання ним відповідних об'ємів природного газу, виділених постачальником природного газу.

3) Забезпечує формування та передачу даних про об'єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника), у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи та цього Кодексу (в частині, що не суперечить Кодексу газотранспортної системи).

6. Якість природного газу, що надходить до ГРМ, та якість природного газу, що передається Оператором ГРМ у пунктах призначення, має відповідати вимогам цього Кодексу.

Відповідальність Оператора ГРМ щодо якості природного газу виникає з моменту його надходження в ГРМ та припиняється після його передачі в пунктах призначення.

Розділ II. Структура газорозподільної системи (ГРМ)

1. Газорозподільна система (ГРМ) є технологічним комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов'язаних між собою об'єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій (ГРС) безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа.

Газові мережі, через які природний газ від ГРС (місць надходження природного газу до ГРМ) доставляється безпосередньо до споживачів, у тому числі через які природний газ доставляється іншим споживачам, - є газорозподільними системами (ГРМ) незалежно від їх власності та належності.

2. До складу ГРМ входять споруди і пристрої на газопроводах від місця надходження природного газу в ГРМ до пунктів призначення (об'єктів споживачів або суміжних Операторів ГРМ). Зокрема ГРМ включають:

1) Газопроводи (підземні, надземні, тощо) високого, середнього та низького тиску.

2) Обладнання для зниження тиску і підтримання його на заданому рівні, зокрема газорегуляторні пункти (ГРП) та шафові регуляторні пункти (ШРП).

3) Установки електрохімічного захисту від корозії.

4) Лінії технологічного зв'язку, споруди, обладнання автоматизованих систем контролю та управління технологічними процесами (АСКУТП) і установок електрохімічного захисту.

5) Переходи через природні і штучні перешкоди (автомобільні дороги, залізниці, канали тощо).

6) Будівлі та споруди для забезпечення експлуатації та оперативного обслуговування ГРМ.

7) Споруди газорозподільних мереж, зокрема колодязі, запірна арматура, компенсатори, конденсатозбірники, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти, футляри, розпізнавальні і сигнальні знаки, тощо.

3. Надходження природного газу до ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з'єднання з:

1) газотранспортною системою;

2) суміжними газорозподільними системами;

3) мережами газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), об'єкти яких підключені до ГРМ.

4. Відбір природного газу з ГРМ здійснюється в місцях її фізичного з'єднання з:

1) об'єктами споживачів, у тому числі побутових споживачів;

2) суміжними газорозподільними системами.

Розділ III. Основні правила технічної експлуатації газорозподільної системи

Глава 1. Загальні положення

1. Експлуатацію газорозподільних систем здійснюють виключно Оператори ГРМ.

2. Власники газової мережі, яка згідно другого розділу цього Кодексу кваліфікується як газорозподільна система (крім тих, що відноситься до державного майна), що не є Операторами ГРМ, зобов'язані укласти з Оператором ГРМ, до мереж якого підключені належні їм газорозподільні системи (або на ліцензованій території якого знаходяться споживачі, підключені до цих газорозподільних систем), договір про експлуатацію таких газорозподільних систем або договір господарського відання чи користування з передачею їх на баланс Оператору ГРМ, або передати належні їм газорозподільні системи у власність зазначеному Оператору ГРМ (у тому числі шляхом купівлі-продажу).

Договори експлуатації, господарського відання та користування укладаються за формами, визначеними у додатках до цього Кодексу (крім газових мереж, що є державним майном).

Для внутрішньо-будинкових газових мереж, які є ГРМ, взаємовідносини між їх власником і Оператором ГРМ здійснюються виключно на умовах договору про експлуатацію внутрішньо-будинкових газових мереж.

Взаємовідносини між власниками газорозподільних систем які відносяться до державного майна та Операторами ГРМ врегульовуються відповідно до вимог законодавства.

3. Оператори ГРМ повинні:

1) мати в своєму складі аварійно-диспетчерські служби та інші виробничі підрозділи, включаючи кваліфікований персонал, необхідні для належної експлуатації газорозподільних систем;

2) бути забезпечені телефонним зв'язком екстреного виклику;

3) бути забезпечені відповідними приміщеннями, транспортними засобами, обладнанням та матеріалом, необхідним для належної експлуатації газорозподільних систем.

4. Оператор ГРМ повинен забезпечити попереджувальні заходи безаварійної експлуатації газорозподільних систем, а саме комплекс робіт, що виконується на підставі результатів технічного огляду або технічного обстеження газорозподільних систем, з метою забезпечення її подальшого безаварійного експлуатування шляхом проведення технічного обслуговування, поточного або капітального ремонтів.

У разі виникнення аварійної ситуації, Оператор ГРМ зобов'язаний вжити необхідних заходів, спрямованих на відновлення належної роботи газорозподільної системи.

5. При організації експлуатації газорозподільних систем та проведення робіт з технічного їх обслуговування і ремонту, Оператор ГРМ повинен дотримуватися інструкцій і правил технічної експлуатації газорозподільних систем, правил безпеки систем газопостачання, державних стандартів, передбачених чинними нормативними та регуляторними актами України.

Глава 2. Організація аварійно-технічного обслуговування ГРМ

1. Оператор ГРМ повинен забезпечувати попереджувальні заходи для безаварійної експлуатації газорозподільних систем, та локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій в газорозподільній системі.

2. Для локалізації і ліквідації аварійних ситуацій Оператором ГРМ організовуються підрозділи аварійно-диспетчерської служби (АДС) з цілодобовою роботою, включаючи вихідні та святкові дні.

3. Служби АДС повинні бути забезпечені проводовим зв'язком екстреного виклику, спеціальними аварійними автомобілями, зв'язком екстреного виклику з спецслужбами (пожежна охорона, швидка допомога, міліція, енергопостачальні організації тощо), засобами радіозв'язку і мати апаратуру для запису переговорів.

4. Діяльність аварійних бригад з локалізації і ліквідації аварійних ситуацій повинна обумовлюватися планом локалізації і ліквідації аварій та планом взаємодії служб екстреного виклику різних відомств та організацій, розробленими оператором ГРМ з урахуванням місцевих умов.

5. Для локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій споживач невідкладно повинен повідомляти аварійно-диспетчерській службі Оператора ГРМ за номером телефону екстреного виклику або іншому номеру, зазначеним у договорі розподілу природного газу, укладеному з Оператором ГРМ.

Глава 3. Умови надійної та безпечної експлуатації ГРМ

1. Оператор ГРМ для забезпечення надійної та безпечної експлуатації газорозподільної системи:

1) Забезпечує запобіжні заходи безаварійної експлуатації ГРМ.

2) Розробляє та впроваджує плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. У процесі роботи, один раз у квартал, проводить навчально-тренувальні заняття і навчальні тривоги з можливих аварійних ситуацій, передбачених відповідним планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій.

3) Підготовлює, та узгоджує в рамках укладених договорів (технічних угод) з операторами суміжних систем та газодобувними підприємствами (ГДП) та виробниками біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), які підключені до ГРМ, план дій на випадок виникнення перебоїв в роботі суміжних систем.

4) Підтримує та розширює автоматизовані системи контролю і управління технологічними процесами (АСКУТП) з метою можливості швидкої реакції на загрози, які можуть виникнути в газорозподільній системі.

5) Підтримує технічний стан пристроїв, установок, мереж, а також системних об'єктів згідно з обов'язковими положеннями, провадить постійний експлуатаційний нагляд, а також забезпечує постійні чергування команд технічної допомоги, а у разі виникнення загроз негайно розпочинає дії, направлені на їх усунення.

6) Провадить оцінку технічного стану газорозподільної системи та спираючись на їх аналіз, підготовлює інвестиційні плани і плани ремонту газорозподільної системи.

Глава 4. Охоронні зони газорозподільної системи

1. Охоронна зона об'єктів ГРМ поширюється на газопроводи з надлишковим тиском природного газу не більше 1,2 МПа, газорегуляторні пункти (ГРП), шафові регуляторні пункти (ШРП), вузли обліку природного газу, засоби захисту газопроводів від електрохімічної корозії, споруди і пристрої на газопроводах, розпізнавальні та сигнальні знаки місцезнаходження газопроводів і споруд на них. Виключенням є внутрішньо-будинкові газові мережі.

2. Проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт без дозволу на порушення об'єктів благоустрою, який видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт і письмового дозволу на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт на відстані менш ніж 15 м від ГРМ, що видається Оператором ГРМ не допускається.

3. З метою забезпечення безпечної експлуатації об'єктів ГРМ встановлюються охоронні зони:

1) вздовж газопроводів високого тиску I категорії - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 10 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

2) вздовж газопроводів високого тиску II категорії - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 7 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

3) вздовж газопроводів середнього тиску - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 4 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

4) вздовж газопроводів низького тиску - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовними лініями, що проходять в 2 метрах від осі газопроводу по обидва боки;

5) вздовж підводних переходів - у вигляді ділянки водного простору від водної поверхні до дна, укладеного між паралельними площинами, віддаленими від осей крайніх ниток переходів на 50 метрів по обидва боки;

6) навколо будівель ГРП, шаф ШРП, ВОГ - у вигляді ділянки землі, обмеженої умовною лінією, віддаленої від зовнішніх стін будинку (шаф) ГРП, ВОГ, ШРП при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ до 0,6 МПа на 10 метрів у всі сторони, а при тиску газу на вводі в ГРП, ШРП, ВОГ понад 0,6 до 1,2 МПа - на 15 м у всі сторони.

4. Мінімальні відстані по горизонталі від об'єктів ГРМ до будівель, споруд та інших підземних інженерних комунікацій визначаються будівельними нормами України з проектування населених пунктів і виробничих об'єктів а також не повинні допускати механічного, хімічного і електричного впливу на об'єкти ГРМ.

5. Земельні ділянки, розташовані в охоронних зонах об'єктів ГРМ, не вилучаються у їх власників або користувачів, а використовуються з обмеженнями, встановленими цим Кодексом та іншими нормативно-правовими актами.

6. Зазначені обмеження встановлюються для власників та користувачів земельних ділянок на провадження ними господарської діяльності в межах всієї охоронної зони об'єктів ГРМ.

7. Оператори ГРМ мають право на отримання відповідно до чинного законодавства від органу, що здійснює ведення державного земельного кадастру, інформації про власників, користувачів та кадастрових номерів земельних ділянок, розташованих у межах охоронних зон об'єктів ГРМ, відповідно до закону.

8. Охоронні зони об'єктів ГРМ зазначаються в документації із землеустрою з моменту надання земельної ділянки для будівництва об'єкта ГРМ.

9. Власники або користувачі земельної ділянки, органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, оператори ГРМ вживають заходів щодо охорони земель та дотримання встановлених обмежень у використанні земель охоронних зон об'єктів ГРМ.

10. Траси газопроводів на місцевості позначаються покажчиками, настінними покажчиками, тощо.

11. Покажчики встановлюються:

1) на прямих ділянках траси газопроводу на відстані прямої видимості не більше 200 метрів один від одного на території населених пунктів і не більше ніж через 500 метрів за межами населених пунктів (з урахуванням покажчиків встановлених у місцях розташування споруд, поворотів і відгалужень газопроводів);

2) в місцях перетину траси газопроводу з межами земельних ділянок власників, орендарів, землевласників та землекористувачів;

3) в кутах повороту траси газопроводу;

4) в місцях переходу газопроводу через судноплавні і несудноплавні водотоки, у тому числі канали, яри. Місця перетину газопроводів з судноплавними і сплавними річками, а також каналами позначаються на берегах сигнальними знаками;

5) в місцях переходу через автомобільні і залізничні дороги (необхідність встановлення покажчиків вирішується за погодженням з організацією, що видає технічні умови на перехід газопроводу через автомобільні і залізничні дороги);

6) в місцях відгалужень поліетиленових газопроводів і нероз'ємних з'єднань поліетиленових газопроводів із сталевими;

7) в місцях проведення ремонтно-відновлювальних робіт.

12. Покажчики кріпляться на висоті 1,5 - 1,8 метра від поверхні землі до його нижнього краю лицьовою стороною до газопроводу (при установці на стінах будинків або на залізобетонних опорах, розташованих уздовж траси газопроводу).

За межами населених пунктів покажчики встановлюються на відстані 1 метра від осі газопроводу праворуч по ходу газу на металевих, пластмасових або залізобетонних опорах лицьовою стороною до газопроводу.

13. Встановлення покажчиків повинно здійснюватися:

1) на новозбудованих газопроводах - будівельно-монтажними організаціями;

2) на діючих газопроводах - власником ГРМ.

14. Схеми розташування газопроводів і споруд на них передаються оператором ГРМ у відповідні місцеві органи самоврядування для забезпечення нанесення їх на плани населених пунктів та плани землекористувань районів, а також за відповідними запитами - органам та підрозділам з надзвичайних ситуацій.

15. Оператор ГРМ надає відомості про місцезнаходження газопроводів зацікавленим юридичним та фізичним особам, що здійснюють діяльність в охоронній зоні за їх письмовими запитами.

16. У межах охоронних зон без письмового дозволу оператора ГРМ забороняється:

1) проводити будівельні і монтажні роботи, планування ґрунту;

2) влаштовувати стоянки і зупинки транспортних засобів, тракторів та інших самохідних машин;

3) проводити меліоративні роботи, прокладати зрошувальні та осушувальні канали та зводити споруди меліоративних систем;

4) проводити геолого-знімальні, пошукові, геодезичні та інші вишукувальні роботи, пов'язані з улаштуванням свердловин, шурфів і взяттям проб ґрунту;

5) зводити малі архітектурні форми;

6) проводити дноочищувальні і землечерпальні роботи (в охоронних зонах підвідних газопроводів).

17. У межах охоронних зон забороняється:

1) здійснювати будівництво будинків та будівель;

2) переміщати, демонтувати, засипати, пошкоджувати покажчики трас підземних газопроводів та місць розташування мережевих споруд на них, контрольно-вимірювальні пункти;

3) відкривати самовільно люки газових колодязів і коверів, двері ГРП, ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту газопроводів, тощо, відкривати і закривати крани і засувки, відключати і включати електроживлення обладнання об'єктів газорозподільної системи;

4) влаштовувати звалища, виливати агресивні рідини, в тому числі розчини кислот, солей і лугів;

5) складувати матеріали та обладнання, в тому числі для тимчасового зберігання, вздовж траси підземного газопроводу в межах 2 метрів по обидва боки від осі, а також проводити посадку дерев і чагарників всіх видів в межах 1,5 метра по обидві сторони від осі газопроводу;

6) руйнувати споруди і пристрої, що запобігають пошкодженню газопроводів і споруди на них;

7) кидати якорі, проходити з відданими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами, проводити тралення жорсткими і напівжорсткими тралами при пересіченні газопроводами водних перешкод (в охоронних зонах підвідних газопроводів);

8) розпалювати вогнище і розміщувати будь-які відкриті або закриті джерела вогню;

9) проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт.

18. Земельні ділянки, що входять до охоронних зон, використовуються власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з обов'язковим дотриманням вимог цього Кодексу.

19. Сільськогосподарські роботи в охоронних зонах проводяться власниками, орендарями земельних ділянок, землевласниками та землекористувачами з попереднім повідомленням про їх початок оператора ГРМ.

20. Проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах повинно виконуватися відповідно до законодавства.

21. Письмовий дозвіл, що надається Оператора ГРМ на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ. У дозволі зазначаються вимоги та умови, обов'язкові для виконавців при виконанні ремонтних, будівельних та земляних робіт. До дозволу додається схема газопроводу та інженерних комунікацій, споруд (ГРП, ШРП, ВОГ, засобів електрозахисту, тощо).

Видача дозволу Оператора ГРМ, його переоформлення, видача дубліката та його анулювання, здійснюється на безоплатній основі.

Оператор ГРМ протягом 10 робочих днів з дня реєстрації письмового звернення з отримання дозволу на право проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ, має надати дозвіл або письмову обґрунтовану відмову.

Роботи з усунення наслідків аварій можуть бути розпочаті без дозволу Оператора ГРМ але за обов'язкової присутності представника Оператора ГРМ та за умови обов'язкового оформлення в подальшому дозволів, передбачених цією главою.

22. Юридичні та фізичні особи, які здійснюють ремонтні, будівельні та земляні роботи, повинні представити оператору ГРМ для узгодження проект плану їх проведення, розроблений з урахуванням вимог будівельних, а при необхідності - інших регламентуючих дані роботи норм і правил, а також заяву (лист) на отримання дозволу.

23. Юридичні та фізичні особи, які отримали дозвіл, зобов'язані керуватися порядком проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт і дотримуватись умов їх виконання, викладених в дозволі.

24. Письмовий дозвіл на проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт поблизу ГРМ оформляється у двох примірниках, один з них зберігається у оператора ГРМ. Термін зберігання - 3 роки.

25. Відмова в наданні письмового дозволу на проведення робіт на земельних ділянках, розташованих у межах охоронних зон, надається у разі якщо:

1) проведення робіт заборонено цим Кодексом;

2) проведення робіт створить загрозу виникнення аварії (аварійної ситуації) на об'єктах ГРМ.

26. Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою видається відповідним виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за місцем проведення робіт.

27. Підставою для отримання дозволу на порушення благоустрою для проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні є дозвіл, виданий Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї глави.

28. До початку ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні наказом організації, що проводить роботи, з числа фахівців призначається особа, відповідальна за проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт (керівник робіт).

29. Роботи в охоронній зоні проводяться тільки в присутності керівника робіт і представника оператора ГРМ.

30. Юридичні та фізичні особи, що проводять ремонтні, будівельні та земляні роботи в охоронних зонах, зобов'язані не пізніше ніж за добу до початку робіт повідомити представника оператора ГРМ щодо проведення робіт.

31. Фізична особа або персонал юридичної особи, зайняті на проведенні ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах повинні бути ознайомлені (проінструктовані) представником оператора ГРМ про місцезнаходженням газопроводу і споруд на ньому, їх позначенням на місцевості, можливі аварійні ситуації і дії при їх виникненні.

32. Траса газопроводу і споруди на ньому на період проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні повинні бути позначені на асфальті за допомогою крейди, а на ґрунті шляхом встановлення покажчиків зони розташування газопроводу (розмічальних вішок - металевих прутків довжиною 500 - 800 мм, діаметром 3 - 4 мм, верхній кінець яких пофарбований у яскравий червоний (жовтий) колір або відзначений прапорцем). Газові колодязі, конденсатозбірники та інші споруди на газопроводах, що розміщенні в зоні робіт ударних механізмів і землерийної техніки, мають захищатися. Вішки встановлюються по осі газопроводу через 10 - 12 метрів, а також на кожному повороті і споруді, що потрапляє в зону ремонтних, будівельних та земляних робіт, в наступних випадках:

1) при паралельному прокладанні комунікацій на відстані до 5 метрів від газопроводу;

2) на огороджених будівельних майданчиках;

3) при перетині комунікацій, що прокладаються, з існуючим газопроводом.

33. У разі, якщо в проекті будівництва (ремонту) комунікацій передбачена мінімальна (в межах обумовленого будівельними нормами і правилами) відстань між комунікацією, яка прокладається та існуючим газопроводом, а також при перетині газопроводу іншими комунікаціями, в умовах дозволу передбачається обов'язкове відкриття (шурфування) газопроводу для встановлення точного місця розташування газопроводу, визначення його технічного стану та суміжного розміщення з комунікаціями.

34. До початку робіт ударних механізмів і землерийної техніки поблизу траси підземного газопроводу визначається його точне місце розташування шляхом відкриття шурфів вручну.

Роботи з установки знаків і відкриття шурфів виконуються силами, матеріалами та за рахунок коштів організатора проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт у присутності представника оператора ГРМ.

35. Ударні механізми для розпушування ґрунту можуть застосовуватися на відстані не менше 3 метрів від підземного газопроводу, а механізми, здатні значно відхилятися від вертикальної осі (куля, клин-баба і інші) - на відстані не менше 5 метрів. Забивання паль (шпунтів) дозволяється проводити на відстані не ближче ніж 30 м від газопроводу.

За необхідності забивання паль (шпунтів) на відстані менше ніж 30 м від газопроводу (але не ближче ніж на 10 м) стики газопроводу повинні бути відкриті на всій довжині забивання паль (шпунтів) плюс по 20 м від крайніх паль.

36. Розробка ґрунту на відстані менше 2 метрів від осі газопроводу, стін ГРП, шаф ШРП, ВОГ, установок електрохімічного захисту, газових колодязів, анодних заземлень та інших споруд, повинна вестися вручну із застосуванням відповідного інструменту, при цьому використання ручного ударного інструменту і відбійних молотків допускається тільки для розкриття дорожнього покриття.

37. При проведенні ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронних зонах (у тому числі при будівництві комунікацій паралельно до діючого газопроводу) відвал ґрунту з траншеї на діючий газопровід забороняється.

38. Якщо встановлено, що технічний стан ділянки газопроводу вимагає виконання ремонтних робіт для запобігання витоку газу, оператор ГРМ має право тимчасово (до закінчення ремонту газопроводу) заборонити проведення будь-яких, у тому числі сільськогосподарських, робіт в межах його охоронної зони.

39. При виявленні на місці проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт підземних комунікацій і споруд, що не значаться в проектній документації, роботи повинні бути призупинені, вжито заходів щодо забезпечення збереження цих комунікацій і споруд, з'ясування суб'єкта господарювання, що здійснює їх експлуатацію, та виклик його представника на місце робіт.

40. У разі пошкодження газопроводу або виявлення витоку газу в процесі проведення ремонтних, будівельних та земляних робіт весь персонал повинен бути негайно виведений на безпечну відстань, а оператор ГРМ сповіщений керівником робіт про пошкодження (витік газу).

До прибуття аварійної бригади ГРМ керівник робіт повинен вжити заходів щодо забезпечення охорони аварійної ділянки для попередження доступу в охоронну зону сторонніх осіб і транспортних засобів.

41. Уповноважена особа оператора ГРМ за пред'явленням службового посвідчення має право перевірити документи, що дають право на проведення земляних робіт в охоронній зоні, і на призупинення робіт, які виконуються з порушенням вимог цього Кодексу.

При зупинці проведення робіт уповноваженими особами оператором ГРМ складається попередження на призупинення робіт згідно з додатком 3.

42. При виявленні несанкціонованих ремонтних, будівельних та земляних робіт в охоронній зоні об'єктів газорозподільної системи, а також при виявленні випадків самовільного продовження, припинених оператором ГРМ робіт, слід вжити заходів щодо їх припинення та поінформувати відповідні державні органи.

43. Персонал оператора ГРМ, що здійснює огляд об'єктів ГРМ та інші особи, що виявили або допустили пошкодження газопроводів або вихід (витік) газу, зобов'язані негайно сповістити про це аварійну службу оператора ГРМ.

44. Аварійна бригада оператора ГРМ після отримання повідомлення зобов'язана, у встановлені законодавством терміни, виїхати до місця аварії та забезпечити локалізацію і ліквідацію аварійної ситуації відповідно до плану локалізації і ліквідації аварій та плану взаємодії служб різних відомств.

45. Оператор ГРМ має право:

1) на безперешкодний доступ, в тому числі на транспортних засобах, до об'єктів ГРМ, що розміщені на території будь-якої форми власності (користування), для виконання робіт з обслуговування та ремонту цих об'єктів, а також для локалізації та ліквідації наслідків аварії;

2) на виконання в межах охоронної зони шурфів для перевірки якості ізоляції газопроводів і стану засобів електрохімічного захисту від корозії і проведення інших земляних робіт, необхідних для забезпечення нормальної експлуатації газопроводів та споруд на них, з попереднім повідомленням про це власника, орендаря земельної ділянки, землевласника, землекористувача;

3) здійснювати періодичну технологічну розчистку (облаштовувати просіку) від чагарників та деревостанів навколо ГРМ до 1,5 метрів від їх осі газопроводу або від краю об'єкта ГРМ з кожного боку для цілей, пов'язаних з безпечною експлуатацією ГРМ без попереднього погодження та отримання спеціальних дозволів.

46. Відповідальність за порушення вимог викладених в цьому Кодексі визначаються відповідно до законодавства.

Глава 5. Порядок визначення межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності

1. Межа балансової належності та експлуатаційної відповідальності між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) визначається в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, що є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ або договору транспортування природного газу).

Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін в обов'язковому порядку має містити схему газопроводів з визначенням на них межі балансової належності, точки вимірювання (місця встановлення вузла обліку) та потоки газопостачання.

За відсутності акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін по об'єктах суміжних суб'єктів ринку природного газу (включаючи споживачів), Оператор ГРМ, до/через ГРМ якого підключені зазначені об'єкти, зобов'язаний в установлені законодавством строки здійснити заходи з укладання з їх власниками акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

Власники (балансоутримувачі, управителі, інші) на балансі чи в управлінні яких знаходяться багатоквартирні будинки чи гуртожитки (не залежно від того є вони споживачами природного газу чи ні), зобов'язані укласти з Оператором ГРМ, до газових мереж якого підключені зазначені будинки/гуртожитки, акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відносно їх внутрішньо-будинкових систем газопостачання.

2. Межа балансової належності визначається за ознаками права власності на газові мережі чи окремі її елементи. Межа експлуатаційної відповідальності як правило встановлюється на межі балансової належності, але за домовленістю сторін може не збігатися з межею балансової належності, про що має бути зазначено в акті розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

3. Власники газових мереж, у тому числі побутові споживачі та власники внутрішньо-будинкових систем газопостачання (балансоутримувачі, управителі), які згідно з актом розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін відповідають за експлуатацію цих мереж та їх складових, зобов'язані забезпечити належну їх експлуатацію згідно чинного законодавства, зокрема Правил безпеки газопостачання України (ПБСГУ), або укласти відповідний договір з будь-якою організацією, яка має право на виконання таких робіт. Виключенням є газові мережі, які кваліфікуються як газорозподільні системи, порядок врегулювання взаємовідносин по яких визначений у Розділах II і III цього Кодексу.

4. Якщо до газорозподільної системи підключені газові мережі, які на підставі права власності не належать жодній особі та через які природний газ розподіляється суб'єктам ринку природного газу, такі газові мережі в установленому законодавством порядку мають бути передані в користування Оператору ГРМ, до газорозподільних систем якого підключені зазначені газові мережі.

5. Для належного виконання Оператором ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витоком газу та недопущення аварійних ситуацій, споживач зобов'язаний забезпечити доступ на власні об'єкти представникам Оператора ГРМ за їх службовими посвідченнями для виконання службових обов'язків. Зокрема для:

1) перевірки, локалізації і ліквідації витоків газу та аварійних ситуацій;

2) перевірки, повірки та/або експертизи комерційного вузла обліку (лічильника газу), а також перевірки показань лічильників газу;

3) виконання робіт з припинення та відновлення газопостачання, тощо.

6. Локалізація та ліквідація аварійних ситуацій внутрішньо-будинкової системи газопостачання та дворових газопроводів побутового споживача, які можуть призвести до нещасного випадку, здійснюється аварійно-диспетчерськими службами Оператора ГРМ цілодобово та за його рахунок.

7. Оператор ГРМ має право безперешкодного та безкоштовного доступу до земельних ділянок всіх форм власності, на яких розташована газорозподільна система, для виконання службових обов'язків, передбачених законодавством.

Глава 6. Порядок визначення та покриття виробничо-технологічних витрат та нормативних втрат в ГРМ

1. Для покриття втрат і витрат природного газу в газорозподільній системі, пов'язаних з умовною нормативною герметичністю газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, приладів тощо (тобто стан за якого можливий витік газу, що не перевищує норм витоку, установлених чинними нормативними документами, і не може бути зафіксований органолептичним методом), та витоками газу під час технічного огляду чи обслуговування, поточного ремонту, заміни арматури, приладів, обладнання, тощо, Оператор ГРМ завчасно забезпечує купівлю природного газу для покриття нормативних втрат (НВ) та виробничо-технологічних витрат (ВТВ) природного газу в газорозподільній системі.

2. Закупівля ВТВ та НВ для потреб газорозподільної системи здійснюється Оператора ГРМ на загальних підставах.

3. Річні обсяги ВТВ та НВ в газорозподільній системі розраховуються Оператором ГРМ у порядку, визначеному Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі.

Розділ IV. Планування та розвиток газорозподільної системи.

Глава 1. Загальні положення

1. Оператор ГРМ відповідає за надійну та безпечну експлуатацію, підтримання у належному стані та розвиток (будівництво), включаючи нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та технічне переоснащення, об'єктів газорозподільної системи, що знаходяться в його власності або користуванні, у тому числі на правах господарського відання, користування чи експлуатації.

2. Проектування та будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт або технічне переоснащення) об'єктів газорозподільної системи здійснюється відповідно до законодавства у сфері містобудівної діяльності, з урахуванням Плану розвитку газорозподільної системи та вимог цього Кодексу.

3. Фінансування заходів з проектування та будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення) об'єктів газорозподільної системи здійснюється за рахунок інвестиційної програми Оператора ГРМ, схваленої Регулятором, коштів, передбачених у тарифах на розподіл природного газу, плати за потужність, плати за приєднання, поворотної фінансової допомоги замовників, банківських кредитів, коштів, залучених з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. У разі будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення) будинків, будівель, споруд, доріг, мостів, інших об'єктів архітектури яке потребує перенесення об'єктів (складових) газорозподільної системи, роботи та супутні послуги, пов'язані з перенесенням об'єктів (складових) газорозподільної системи забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовників будівництва.

5. Приймання в експлуатацію об'єктів (складових) газорозподільної системи після будівництва (нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення), здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством та за участі Оператора ГРМ.

6. Приєднання об'єктів (складових) газорозподільної системи до газотранспортної системи здійснюється в порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

Глава 2. План розвитку газорозподільної системи

1. З метою забезпечення безпеки, надійності, регулярності та якості розподілу (газопостачання) природного газу газорозподільною системою та з урахуванням законодавства з питань охорони довкілля та енергоефективності оператор газорозподільної системи щороку розробляє та подає на затвердження Регулятору План розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.

2. Розвиток газорозподільної системи провадиться опираючись на розвиток адміністративної території на якій знаходяться ця система, з урахуванням поточної та майбутньої потреби в природному газі, та з урахуванням довготривалої працездатності газорозподільної системи.

3. Плануючи розвиток газорозподільної системи, Оператор ГРМ здійснює дослідження потреби ринку в новій газорозподільній інфраструктурі.

При підготовці десятирічного плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ робить обґрунтовані припущення стосовно росту обсягів споживання природним газом.

4. Оператор ГРМ щороку до 31 липня поточного року розробляє десятирічний план розвитку газорозподільної системи та подає його на затвердження Регулятору, а після затвердження розміщує його на своєму веб-сайті.

5. Десятирічний план розвитку газорозподільної системи повинен визначати:

1) основні об'єкти газової інфраструктури, будівництво або реконструкція яких є доцільною в наступні десять років;

2) перелік нових інвестицій, які повинні бути здійснені протягом наступних трьох років, та планові джерела їх інвестування;

3) строки реалізації всіх інвестиційних проектів.

6. При розробці плану розвитку газорозподільної системи Оператор ГРМ бере до уваги:

1) безпеку експлуатації газорозподільної системи, а також забезпечення безперервності надання газорозподільних послуг,

2) необхідність пристосування газорозподільної системи до обов'язкових норм, юридичних, а також технічних правил,

3) технічний стан елементів газорозподільної системи,

4) зниження питомих витрат на експлуатацію,

5) збільшення технічної потужності газорозподільної системи,

6) приєднання до газорозподільної мережі,

7) економічну ефективність інвестиційних починань.

7. Після затвердження Плану розвитку газорозподільної системи Регулятором, Оператор ГРМ інформує Оператора ГТС щодо запланованих обсягів та заходів розвитку (будівництва, реконструкції, капітального ремонту або технічного переоснащення) газорозподільної системи, які пов'язані з розвитком газотранспортної системи.

Розділ V. Умови доступу споживачів (замовників) до газорозподільних систем

Для забезпечення цілодобового доступу до газорозподільної системи та можливості розподілу (переміщення) належного споживачу (суміжному суб'єкту ринку природного газу) природного газу газорозподільною системою, обов'язковою умовою є наявність фізичного підключення об'єкта споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) до газорозподільної системи (ГРМ).

Власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до газорозподільної системи, для набуття свого права на цілодобовий доступ до ГРМ та розподілу (переміщення) природного газу ГРМ повинні здійснити заходи щодо підключення (приєднання) власних об'єктів до ГРМ у порядку, визначеному в частині першій цього розділу.

Споживачі, у тому числі побутові споживачі, та суміжні суб'єкти ринку природного газу які фізично підключені до ГРМ, забезпечуються цілодобовим доступом до ГРМ та можливістю розподілу (переміщення) природного газу ГРМ у порядку, визначеному в частині другій цього розділу.

Частина 1. Технічні умови доступу та порядок приєднання до ГРМ

Глава 1. Загальні умови для технічного доступу та приєднання до ГРМ

1. Власники об'єктів будівництва або існуючих об'єктів (земельних ділянок), які фізично не підключені до ГРМ, мають право на приєднання (технічний доступ) цих об'єктів до ГРМ яка перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації Оператора ГРМ, відповідно та у порядку, визначеними цією частиною.

Оператор ГРМ зобов'язаний розміщувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про умови приєднання до газорозподільної системи, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, та Методологію визначення плати за приєднання до газорозподільної системи, затвердженої Регулятором.

За зверненням власника об'єкта чи земельної ділянки (замовника) про приєднання його об'єкта до ГРМ, Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити приєднання об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що перебуває у його власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації, за умови дотримання власником (замовником) вимог цього Кодексу та чинного законодавства України.

2. Об'єкти (установки) газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), які мають намір приєднатися з метою передачі видобутого/виробленого ними газу до ГРМ, приєднуються з урахуванням того, що видобутий/вироблений ними газ в місці його передачі до ГРМ за своїми фізико-технічними характеристиками має відповідати стандартам на природний газ, визначеним цим Кодексом. При цьому місце передачі газу має бути обладнано приладами, які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густино мір, вимірювач точки роси, тощо), з можливістю дистанційного їх контролю, передачі даних та припинення подачі неякісного газу до ГРМ.

3. Оператор ГРМ може відмовити замовнику в приєднанні його об'єкта (земельної ділянки) до ГРМ, що перебуває у власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації Оператора ГРМ, за відсутності або недостатності вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ, замовленої для приєднання, а також у разі, якщо необхідний рівень тиску природного газу для потреб об'єкту замовника перевищує 1,2 МПа.

Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності), а також її опублікування у розрізі ГРП, визначений в частині третій цього розділу.

За зверненням замовника Оператор ГРМ зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів надати інформацію щодо величин технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначеній замовником. При цьому, інформація щодо величин потужності на ГРП надається на безоплатній основі, інформація щодо величин потужності в іншій точці/ділянці ГРМ надається протягом зазначеного терміну після сплати замовником послуги Оператора ГРМ з гідравлічного розрахунку в зазначеній точці/ділянці.

4. Приєднання об'єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ здійснюються на підставі договору на приєднання, що має відповідати відповідному додатку до цього Кодексу. При цьому додатком до договору мають бути технічні умови приєднання які повинні визначати вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання, які будуються Оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об'єкта замовника від точки приєднання до газових приладів і пристроїв замовника, що забезпечується замовником.

Технічні умови приєднання мають за формою, наведеною в додатку до цього Кодексу.

Якщо на дату подання заяви про приєднання до ГРМ на об'єкті чи земельній ділянці замовника відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), точка приєднання (запроектована межа балансової належності) визначається на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки.

Якщо в заяві на приєднання (опитувальному листі Оператора ГРМ) замовник визначає виконавцем будівельних робіт з приєднання іншого (крім Оператора ГРМ) суб'єкта господарювання, то точка приєднання визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та співпадає з місцем забезпечення потужності, від якого замовник забезпечує будівництво газових мереж внутрішнього газопостачання відповідно до вихідних даних Оператора ГРМ, визначених в технічних умовах приєднання.

5. При необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта, за умови, що це не призводить до необхідності збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання, новий договір на приєднання з новим чи діючим власником об'єкта не укладається. При цьому, у випадку перенесення вузла обліку та/або зміни його типорозміру (номінальної потужності), або зміни місця розташування газових приладів (пристроїв), в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації, а у разі її відсутності розробляється нова проектна документація.

При необхідності реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта, у тому числі в результаті зміни форми власності чи власника цього об'єкта виникає необхідність збільшення технічної (пропускної) потужності ГРМ в точці приєднання або її перенесення, з новим чи діючим власником об'єкта має бути укладений новий договір на приєднання відповідно до умов цього Кодексу.

При письмовому зверненні споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) про зменшення приєднаної (дозволеної) потужності його об'єкта, визначеної в технічних умовах приєднання та/або проектній документації, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до технічних умовах приєднання та/або проектної документації, які погоджуються із Оператором ГРМ. При цьому, в установленому порядку змінюється типорозмір (номінальна потужність) комерційного вузла обліку в точці вимірювання, а Оператор ГРМ корегує дані технічної потужності та вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резерву потужності) на відповідній ГРП згідно вимог частини третьої цього розділу.

Глава 2. Порядок приєднання об'єктів замовників до ГРМ

1. Для приєднання об'єкта будівництва або існуючого об'єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи Оператора ГРМ, їх власник (замовник приєднання) має звернутися до цього Оператора ГРМ із відповідною заявою про приєднання.

Одночасно із заявою про приєднання, замовник надає Оператору ГРМ виключний перелік наступних документів:

1) заповнений опитувальний лист за формою Оператора ГРМ, у якому зазначаються технічні параметри об'єкта замовника, що має приєднатися до газорозподільної системи;

2) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на об'єкт (приміщення) та/або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки);

3) копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документу про взяття на облік в органах державної податкової служби;

4) копія належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за потреби).

Якщо в документах на земельну ділянку відсутній графічний план земельної ділянки (відсутній кадастровий план), замовник має надати Оператору ГРМ ситуаційний план (схему) щодо місця знаходження земельної ділянки замовника із визначенням її границь (меж). У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об'єктів газорозподільних мереж.

2. Якщо дані в опитувальному листі чи поданих документах потребують уточнення або визначені не в повному обсязі, та/або в ситуації, коли найближче місце забезпечення потужності знаходиться на ділянці ГРМ яка використовується Оператором ГРМ за договором із її власником та потребує узгодження з ним нових приєднань, Оператор ГРМ повинен протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання направити замовнику письмовий запит щодо уточнення даних та/або надання замовником оригіналу документа який підтверджує згоду власника ГРМ на приєднання об'єкту замовника. При цьому, встановлений цією главою термін видачі дозволу на приєднання, проекту договору на приєднання, та технічних умов приєднання призупиняється на час уточнення даних. Запит щодо уточнення даних повинен включати вичерпаний перелік зауважень.

Для приєднання об'єкта замовника до газових мереж які не належать Оператору ГРМ але підключені до його ГРМ і які в результаті приєднання об'єкта замовника набудуть статусу газорозподільної системи, власник зазначених газових мереж має надати письмову згоду на приєднання об'єкта замовника до його газових мереж та підписати із Оператором ГРМ угоду (про наміри, меморандум, тощо) про зобов'язання укласти з Оператором ГРМ перед пуском газу на об'єкт замовника один із договорів на користування газових мереж (господарського відання, користування чи експлуатації), передбачених цим Кодексом.

При відмові замовнику в приєднанні його об'єкта (земельної ділянки) до газорозподільної системи, Оператор ГРМ зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних), письмово повідомити про це замовника, з відповідним обґрунтуванням такого рішення. Копія письмової відмови в приєднанні в цей же термін має бути передана в територіальне представництво Регулятора, за яким закріплений Оператор ГРМ.

За відсутності зауважень до поданих документів, або після їх усунення, Оператор ГРМ протягом 10 (десяти) робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати усунення зауваження) на підставі даних опитувального листа, поданих документів та параметрів місця забезпечення потужності та точки приєднання, визначає тип приєднання замовника та у цей же термін надає йому (у визначеній в опитувальному листі спосіб) дозвіл на приєднання, проект договору на приєднання, проект технічних умов приєднання, та відповідні рахунки щодо їх оплати.

Вартість послуг з надання замовнику дозволу на приєднання, договору на приєднання та технічних умов приєднання, визначається відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженій Регулятором.

Договір на приєднання та технічні умови приєднання набувають чинності з моменту їх оплати замовником та їх повернення Оператору ГРМ, підписаних з боку замовника.

3. Якщо відповідно до даних опитувального листа та поданих із заявою на приєднання документів, об'єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем проектних та будівельних робіт зовнішнього газопостачання, точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки. При цьому, плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника), що визначається в договорі, має відповідати платі за приєднання, що є стандартним, яка встановлена Регулятором для даного типу приєднання.

Після укладання договору на приєднання, Оператор ГРМ забезпечує в установленому порядку приєднання об'єкта чи земельної ділянки замовника (будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) впродовж тримісячного терміну, з урахуванням вимог цього Кодексу та графіка оплати замовника за договором. Зокрема, Оператор ГРМ за договором на приєднання забезпечує:

1) оформлення земельних правовідносин під газовими мережами зовнішнього газопостачання;

2) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);

3) виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

4) розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;

5) отримання в установленому порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

6) будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

7) встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;

8) відновлення благоустрою, що було порушено в результаті будівництва;

9) реєстрацію права власності на збудовані газові мережі;

10) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

11) підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання, з урахуванням вимог цього Кодексу;

12) пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди), з урахуванням вимог цього Кодексу.

В договорі на приєднання за домовленістю сторін може бути визначений інший граничний строк виконання зазначених заходів, у тому числі з урахуванням строку, необхідного Оператору ГРМ для погодження та оформлення права користування земельною ділянкою під газовими мережами зовнішнього газопостачання відповідно до встановленого порядку.

4. Якщо відповідно до даних опитувального листа Оператора ГРМ та поданих із заявою на приєднання документів об'єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що не є стандартним, і замовник визначає Оператора ГРМ виконавцем будівельних робіт зовнішнього газопостачання (не залежно від виконавця розробки проекту зовнішнього газопостачання), точка приєднання для замовника відповідно до договору на приєднання має визначатися на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки. При цьому, договір на приєднання має передбачати норму з відкладальною умовою щодо визначення плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника) та строку його виконання, які в подальшому визначаються окремою додатковою угодою після розробки проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини якими визначається весь обсяг робіт та/або проекту внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису реалізації цих заходів, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.

Після укладання договору на приєднання, виконавець розробки проекту зовнішнього газопостачання, на підставі технічних умов приєднання, забезпечує:

1) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідності);

2) виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

3) розробку та затвердження в установленому порядку проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини.

Проект зовнішнього газопостачання має передбачати весь комплекс робіт, пов'язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта замовника) та підключенням об'єкта замовника до ГРМ, включаючи заходи з відновлення благоустрою, що було порушено в результаті будівництва.

Якщо розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечував замовник, зазначений проект та його кошторисна частина мають бути погоджені (затверджені) Оператором ГРМ, при цьому щонайменше один екземпляр проекту після його погодження (затвердження) повинен бути переданий (залишений) Оператору ГРМ. Погодження (затвердження) проекту зовнішнього газопостачання здійснюється Оператором ГРМ у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством. У цей же термін надається вичерпаний перелік зауважень, якщо вони мають місце.

Вартість послуги Оператора ГРМ з погодження (затвердження) проекту зовнішнього газопостачання визначається відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженій Регулятором.

У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проектом зовнішнього газопостачання, сторона договору на приєднання може ініціювати експертизу проекту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.

Після погодження (затвердження) в установленому порядку проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, Оператор ГРМ протягом 10 (десяти) робочих днів направляє замовнику додаткову угоду до договору на приєднання, в якій визначає строк забезпечення послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ (будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість цієї послуги (плати за приєднання), розраховану відповідно Методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором. При цьому, строк забезпечення приєднання визначається із врахуванням строку на виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт, що мають відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та правилами, та строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг та необхідних погоджень, передбачених проектом зовнішнього газопостачання. Вартість розробки проекту зовнішнього газопостачання не включається до плати за приєднання (вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника) якщо розробку проекту забезпечував замовник.

Якщо на дату підготовки Оператором ГРМ технічних умов приєднання є необхідність створення Оператором ГРМ додаткової потужності в місці забезпечення потужності, необхідно виходити з наступного:

1) Технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку газових мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника, і в технічних умовах окремо зазначається величина загальної технічної (пропускної) потужності в місці забезпечення потужності яка має бути створена.

2) Необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно проекту зовнішнього газопостачання фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що будуть приєднуватися до того самого місця забезпечення потужності, та/або за зверненням замовника за рахунок коштів поворотної фінансової допомоги яка має повертатися при приєднаннях інших замовників до того самого місяця забезпечення потужності та з урахуванням їх дольової участі.

3) В технічних умовах приєднання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами передбачено створення резерву потужності. При цьому, в договорах на приєднання наступних замовників визначається їх дольова участь (сума компенсації витрат) на створення резерву потужності пропорційно їх потужності в точках приєднання до загальної технічної потужності в місці забезпечення потужності.

4) Договір поворотної фінансової допомоги укладається в порядку, встановленому законодавством, при цьому кошти залучені як поворотна фінансова допомога повертаються на умовах договору але в строк не більше 5 (п'яти) років з дати надання поворотної фінансової допомоги.

Після визначення договором на приєднання вартості послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника (плати за приєднання), Оператор ГРМ у термін, визначений договором на приєднання, та з урахуванням графіка оплати замовника за договором, забезпечує в установленому порядку:

1) оформлення земельних правовідносин під газовими мережами зовнішнього газопостачання;

2) отримання в установленому порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

3) будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;

4) встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу;

5) відновлення благоустрою, що було порушено в результаті будівництва;

6) реєстрацію права власності на збудовані газові мережі;

7) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;

8) підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання, з урахуванням вимог цього Кодексу;

9) пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди), з урахуванням вимог цього Кодексу.

5. Якщо в опитувальному листі та/або заяві на приєднання замовник визначає виконавцем будівельних робіт газових мереж до його земельної ділянки іншого (крім Оператора ГРМ) суб'єкта господарювання (у тому числі якщо тип приєднання підпадає під приєднання, що є стандартним), точка приєднання для об'єкта замовника визначається в існуючій газорозподільній системі Оператора ГРМ та співпадає з місцем забезпечення потужності (максимально до нього наближена). В такому разу, заходи які забезпечуються Оператором ГРМ в рамках договору на приєднання та вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника (плата за приєднання), включають:

1) закупівлю, встановлення та прийом в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання;

2) розробку проекту зовнішнього газопостачання (за його необхідності та визначення Оператора ГРМ виконавцем розробки цього проекту).

3) підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності (за їх наявності);

4) підключення газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання;

5) пуск газу на об'єкт замовника та укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди), з урахуванням вимог цього Кодексу.

При цьому, якщо технічними умовами приєднання не буде передбачено вимог до проектування газових мереж зовнішнього газопостачання (за їх відсутності), вартість закупівлі, встановлення та прийом в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання визначається кошторисною частиною проекту внутрішнього газопостачання, а вартість інших послуг (підключення, пуск газу) визначаються відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженій Регулятором.

Замовник після підписання договору на приєднання забезпечує в установленому порядку:

1) оформлення земельних правовідносин під газовими мережами, що будуть будуватися замовником від точки приєднання;

2) отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від точки приєднання (за необхідності);

3) виконання інженерно-геодезичних вишукувань;

4) розробку проекту внутрішнього газопостачання, з урахуванням вимог цього Кодексу;

5) отримання в установленому порядку дозвільних документів про початок будівельних робіт;

6) виконання підготовчих та будівельних робіт з прокладання газових мережах внутрішнього газопостачання від точки приєднання;

7) введення в експлуатацію в установленому порядку газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання;

8) відновлення благоустрою, що було порушено в результаті будівництва;

9) реєстрацію права власності на збудовані газові мережі.

Якщо з урахуванням перспективи розвитку територій та забезпечення оптимальності витрат на створення газової інфраструктури на територіях є необхідність створення додаткової потужності газорозподільної системи в місці забезпечення потужності, то технічні умови приєднання видаються замовнику з урахуванням розвитку газових мереж для створення резерву потужності в місці забезпечення потужності замовника. При цьому, в технічних умовах окремо зазначаються величина загальної потужності та потужності яку замовив замовник.

6. Якщо об'єкт (земельна ділянка) замовника підпадає під тип приєднання, що є стандартним, але замовник визначає себе виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання, а Оператора ГРМ виконавцем будівництва газових мереж зовнішнього газопостачання (газових мереж до земельної ділянки замовника), приєднання об'єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 4 цієї глави.

Якщо точка забезпечення потужності знаходиться на території або межі земельної ділянки замовника, тоді точка приєднання збігається з місцем забезпечення потужності і приєднання об'єкта (земельної ділянки) замовника здійснюється у порядку, визначеному в пункті 5 цієї глави.

7. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку природного газу), що має бути зазначена в технічних умовах приєднання та договорі на приєднання, визначається в точці приєднання.

Якщо з технічних причин не можливо чи недоцільно організувати точку вимірювання (місце встановлення вузла обліку) в точці приєднання, точка вимірювання за згодою Оператора ГРМ та замовника визначається в найближчій точці до межі балансової належності. В такому разі, проектна та кошторисна частина щодо організації вузла обліку визначається в проекті газової мережі (зовнішнього/внутрішнього газопостачання) в якій буде визначена точка вимірювання.

Організація комерційного вузла обліку в точці вимірювання та порядок введення його в експлуатацію здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

Заходи Оператора ГРМ з організації встановлення вузла обліку при приєднанні об'єктів (установок) газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ) мають передбачати в платі за приєднання встановлення приладів, які на безперервній основі будуть забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густино мір, вимірювач точки роси, тощо), з можливістю дистанційного їх контролю та передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

8. Замовник на підставі вихідних даних для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання, визначених в технічних умовах приєднання, забезпечує в установленому порядку та за власний рахунок розроблення проекту внутрішнього газопостачання та будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.

Якщо технічними умовами приєднання точка вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку) буде визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання, проект внутрішнього газопостачання має передбачати заходи з організації вузла обліку та кошторисну частину щодо реалізації цих заходів, а сам проект внутрішнього газопостачання в частині організації вузла обліку та кошторису затрат на організацію вузлі обліку має бути погоджений з Оператором ГРМ.

За ініціативи замовника може бути проведена незалежна експертиза вихідних даних на відповідність чинним стандартам, нормам та правилам. Проведення експертизи здійснюється незалежними організаціями, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок замовника.

Якщо при будівництві газових мереж внутрішнього газопостачання виникне потреба у перенесенні існуючих складових ГРМ, роботи та супутні послуги, пов'язані з їх перенесенням забезпечуються Оператором ГРМ за рахунок коштів замовника.

9. Оператор ГРМ впродовж 10 робочих днів у міській місцевості та 15 робочих днів у сільській місцевості після надання замовником підтверджуючих документів про введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання та їх фізичної наявності в точці приєднання, а також передачі Оператору ГРМ одного екземпляру проекту внутрішнього газопостачання, зобов'язаний забезпечити підключення об'єкта замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання), за умови дотримання замовником оплати вартості послуги з приєднання та якщо договором на приєднання не встановлений більш пізніший термін. При цьому, на момент підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання Оператор ГРМ:

1) забезпечує прийом вузла обліку в експлуатацію відповідно до вимог цього Кодексу;

2) складає та підписує відповідно до вимог цього Кодексу з власником газових мереж внутрішнього газопостачання заяву про приєднання до договору розподілу природного газу з його персоніфікованими даними, або технічну угоду про умови приймання-передачі природного газу, передбачену цим Кодексом для суміжних суб'єктів ринку природного газу;

3) складає та підписує з власником газових мереж внутрішнього газопостачання акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який є невід'ємною частиною договору розподілу природного газу (технічної угоди);

4) здійснює заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу на період до початку розподілу природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв.

Пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання (на об'єкт споживача, суміжного суб'єкта ринку природного газу) здійснюється Оператором ГРМ в установленому законодавством порядку протягом 5 (п'яти) робочих днів у міській місцевості та 10 (десяти) робочих днів у сільській місцевості за умови укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та після набуття споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

Якщо на момент підключення до ГРМ і прийняття в експлуатацію вузла обліку власник газових мереж внутрішнього газопостачання забезпечив укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди), та за наявних у нього підтверджених обсягів природного газу на поточний календарний період, пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання здійснюється Оператор ГРМ одночасно з підключенням до ГРМ та складанням Акта прийому комерційного вузла обліку в експлуатацію.

10. Якщо система внутрішнього газопостачання замовника передбачатиме підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), тобто буде кваліфікуватися як частина газорозподільної системи, то у такому випадку:

1) Замовник при поданні заяви на приєднання та заповненні опитувального листа Оператора ГРМ повинен зазначити відповідну інформацію про третіх осіб та надати їх перелік.

2) Оператор ГРМ в технічних умовах приєднання визначає вимоги до точок приєднання третіх осіб (споживачів) та до їх вузлів обліку природного газу, а замовник передбачає ці точки приєднання та вузли обліку в проекті внутрішнього газопостачання.

3) Замовник, до початку будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів), має погодити з Оператором ГРМ проект внутрішнього газопостачання в зазначеній частині будівництва. При цьому вартість послуги Оператора ГРМ з погодження проекту внутрішнього газопостачання визначається відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженій Регулятором.

4) Оператор ГРМ на договірних засадах з замовником забезпечує контроль якості будівельно-монтажних робіт при спорудженні газових мереж внутрішнього газопостачання від точки приєднання замовника до точок приєднання третіх осіб (споживачів).

5) Підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання та укладання з її власником договору розподіл природного газу, а також пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання, здійснюється Оператором ГРМ після врегулювання із замовником (власником газових мереж внутрішнього газопостачання) вимог цього Кодексу які висуваються до правил технічної експлуатації газорозподільних систем.

11. В ситуації, коли Оператор ГРМ відповідно до договору на приєднання збудував газові мережі зовнішнього газопостачання, а газові мережі внутрішнього газопостачання не підведені в точку приєднання або не введені в експлуатацію, Оператор ГРМ має здійснити заходи щодо унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, у тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, та має право на вибір:

1) або ініціювати заходи з прийняття в установленому порядку вузла обліку в експлуатацію та пуску газу на вузол обліку, але за умови укладання із замовником договору розподілу природного газу та договору про відповідальне зберігання вузла обліку та пломб на запірних пристроях;

2) або не підключати газові мережі зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності та/або не встановлювати (демонтувати) в точці приєднання вузол обліку до моменту введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання (їх підведення до точки приєднання).

12. Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов приєднання замовник, відповідно до умов договору на приєднання, не надасть Оператору ГРМ на погодження проект зовнішнього газопостачання (якщо замовник був визначений розробником проекту) та/або проекту внутрішнього газопостачання (якщо проект мав передбачати приєднання третіх осіб та/або організацію вузла обліку в точці вимірювання), та за відсутності погодженого з боку Оператора ГРМ продовження строку щодо їх надання, Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об'єктом замовника при дефіциті технічної потужності, для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор ГРМ не враховує зарезервовану для замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та за умови, що у цей самий термін замовник не надасть відповідний проект на погодження або не буде прийняте рішення щодо погодження терміну їх (його) надання.

13. Плата за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника), включаючи окремі послуги, здійснюється замовником виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора ГРМ.

Під час проектування газових мереж зовнішнього газопостачання Оператор ГРМ може використовувати проекти повторного використання (типові проекти).

При забезпеченні послуги з приєднання об'єкта замовника до ГРМ, Оператор ГРМ має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

Фактом виконання послуги з приєднання об'єкта замовника до ГРМ є оформлений між Оператором ГРМ та замовником акт виконання послуги приєднання, оформлення якого ініціюється Оператором ГРМ. Замовник не має права без обґрунтованих причин не підписувати акт виконання послуги приєднання.

14. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов приєднання, проекту зовнішнього газопостачання та проекту внутрішнього газопостачання (якщо проект передбачає приєднання третіх осіб) та/або умов договору на приєднання, ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та Оператором ГРМ.

15. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені, капітально відремонтовані) газові мережі зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні відповідати вимогам законодавства. Відповідність якості обладнання та матеріалів, які були використані під час будівництва повинна бути підтверджена документально.

Заходи з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання повинні здійснюватися з дотриманням правового режиму земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних систем, а також вимог Правил безпеки систем газопостачання України.

Технічна (технологічна) послідовність виконання робіт з будівництва газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання визначається у кожному конкретному випадку їх виконавцями та з урахуванням вимог договору на приєднання і законодавства України.

Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням) газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання здійснюється у встановленому законодавством порядку.

16. Спірні питання між замовником (власником газової мережі внутрішнього газопостачання) та Оператором ГРМ, пов'язаних з приєднанням об'єкта замовника до ГРМ, мають вирішуватися шляхом переговорів та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема цього Кодексу, а також прийнятих рішень та роз'яснень Регулятора, а в разі не досягнення згоди в судовому порядку.

Частина 2. Комерційні умови доступу до ГРМ для отримання / передачі природного газу

Глава 3. Загальні умови доступу до ГРМ для отримання / передачі природного газу через ГРМ

1. Суб'єкти ринку природного газу (у тому числі споживачі), які в установленому порядку підключені до газорозподільних систем, мають право на отримання / передачу належного їм природного газу зазначеними газорозподільними системами (ГРМ), за умови дотримання ними вимог цього Кодексу та чинного законодавства України.

Власники об'єктів будівництва чи існуючих об'єктів, які не підключені до ГРМ, для реалізації свого права на отримання / передачу природного газу ГРМ, повинні здійснити заходи з приєднання (технічного доступу) їх об'єктів до ГРМ за процедурою, визначеною в частині першій цього розділу.

2. Доступ споживачів, у тому числі побутових споживачів (їх постачальників) до ГРМ для споживання (постачання) природного газу, надається за умови та на підставі укладеного між споживачем та Оператором ГРМ (до ГРМ якого підключений об'єкт споживач) договору розподілу природного газу, що укладається за формою типового договору, затвердженого Регулятором, в порядку, визначеному цим Кодексом.

Доступ газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу чи іншого виду газу з альтернативних джерел (ВБГ), а також суміжним операторам газорозподільної системи, для забезпечення передачі видобутого (виробленого) ними газу в ГРМ, та, відповідно, отримання газу з ГРМ, надається за умови та на підставі укладеної ними з Оператором ГРМ (до ГРМ якого підключені їх об'єкти) технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, яка укладається за формою додатка до цього Кодексу, та з урахуванням вимог Кодексу газотранспортної системи.

Взаємовідносини між Оператором газотранспортної системи (Оператором ГТС) та суміжним Оператором ГРМ щодо приймання-передачі природного газу з газотранспортної системи до ГРМ, регулюються укладеним між ними договором на транспортування природного газу, який укладається за формою типового договору, затвердженого Регулятором, та відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

3. Цілодобовий доступ до ГРМ для отримання /передачі природного газу ГРМ, за наявності укладеного з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу (або у передбачених цим Кодексом випадках технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу ГРМ чи договору на транспортування природного газу), забезпечується за умови:

1) наявності достатньої вільної потужності в певній точці чи дільниці ГРМ;

2) наявності у суб'єкта ринку природного газу підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період, що підтверджується (доводиться) в установленому порядку відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи;

3) для ГДП, ВБГ та Оператора ГТС, за умови відповідності параметрів природного газу, який передається ними до ГРМ, параметрам, визначеним цим Кодексом.

Порядок визначення Оператором ГРМ величини вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ, а також порядок опублікування вільної потужності в розрізі ГРП, визначений в частині третій цього розділу.

5. Оператор ГРМ зобов'язаний повідомити Регулятора про відмову суб'єкту ринку природного газу (споживачу) в доступі до ГРМ для отримання/передачі належного йому природного газу через ГРМ, протягом 5 (п'яти) робочих днів із зазначенням причин відмови, при наявності однієї з наступних причин:

1) відсутності або недостатності вільної потужності;

2) надання доступу стане перешкодою для виконання таким оператором спеціальних обов'язків, покладених на нього у відповідності до статті 11 Закону України "Про природний газ";

3) відмова в доступі є виправданою на підставі рішення, прийнятого у відповідності до статті 55 Закону України "Про природний газ".

У випадку відмови в доступі на підставі відсутності або недостатності вільної потужності в певній точці чи ділянці ГРМ, Оператор ГРМ повинен вжити всіх можливих заходів для збільшення потужності ГРМ в зазначеній точці чи ділянці, за умови, що це є економічно виправданим або суб'єкт ринку природного газу (споживач) згодився покрити витрати Оператора ГРМ на збільшення потужності.

Глава 4. Порядок укладання технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ

1. Газодобувні підприємства (ГДП) та виробники біогазу чи інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), а також суміжний оператор газорозподільної системи, для забезпечення передачі власного видобутого (виробленого) газу в ГРМ, та, відповідно, отримання газу з ГРМ, повинні укласти з Оператором ГРМ, до газорозподільної системи якого в установленому порядку підключені їх об'єкти, технічну угоду про умови приймання-передачі газу ГРМ (далі в цій главі - технічна угода), яка укладається за формою, визначеною в додатку до цього Кодексу.

2. Технічна угода та її додатки мають містити:

1) персональний ЕІС-код кожної сторони як суб'єкта ринку природного газу;

2) параметри якості природного газу та порядок визначення ФХП природного газу;

3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін зі схемою потоків газу на ГРС (ПВВГ);

4) перелік комерційних та дублюючих вузлів обліку (ЗВТ);

5) порядок комерційного обліку природного газу (порядок визначення об'єму/обсягу передачі природного газу в/з ГРМ);

6) порядок перевірки комерційних вузлів обліку газу;

7) порядок взаємодії сторін при виникненні аварійних ситуацій;

8) порядок отримання вихідної інформації від комерційного чи дублюючого вузла обліку.

3. Порядок отримання ГДП, ВБГ, Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб'єкта ринку природного газу, визначений Кодексом газотранспортної системи.

Параметри ФХП природного газу, порядок їх визначення та контролю, мають відповідати вимогам, визначеним цим Кодексом.

Порядок комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, визначений в розділі VII цього Кодексу.

4. За технічною угодою між сторонами не здійснюються розрахунки, у тому числі оплата Оператору ГРМ за потужність, приєднаного до ГРМ об'єкта ГДП, ВБГ чи суміжного Оператора ГРМ.

Глава 5. Порядок укладання договору розподілу природного газу

1. Договір розподілу природного газу має бути укладений Оператором ГРМ з усіма споживачами, у тому числі побутовими споживачами, об'єкти яких в установленому порядку підключені до/через ГРМ, яка перебуває у власності, господарському віданні, користуванні чи експлуатації зазначеного Оператора ГРМ.

Споживачі (побутові споживачі), об'єкти яких в установленому порядку підключені до ГРМ, для використання (споживання) природного газу з газорозподільної системи на законних підставах (забезпечення постачання природного газу його постачальником), зобов'язаний укласти договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, що є власником зазначеної ГРМ.

Здійснення відбору (споживання) природного газу споживачем за відсутності укладеного договору розподілу природного газу - не допускається.

2. На підставі укладеного договору розподілу природного газу, Оператор ГРМ:

1) Присвоює споживачу (у тому числі побутовому споживачу) персональний ЕІС-код як суб'єкту ринку природного газу, та передає його Оператору ГТС для можливості оперативної ідентифікації споживача при визначені підтверджених обсягів (його постачальника) та запровадженні процедури зміни постачальника.

2) Забезпечує споживача належними йому (його постачальнику) обсягами природного газу через газорозподільну систему.

3) Забезпечує формування та передачу даних про об'єми та обсяги фактичного споживання природного газу споживачем до Оператора ГТС (постачальника), відповідно до вимог цього Кодексу, Кодексу газотранспортної системи та Правил постачання природного газу, затверджених Регулятором.

Порядок присвоєння персонального ЕІС-коду споживачам (побутовим споживачам), визначається главою 6 цього Розділу.

Порядок комерційного обліку природного газу, у тому числі приладового, по споживачу визначений в розділі VII цього Кодексу.

3. Договір розподілу природного газу є публічним та укладається за формою типового договору розподілу природного газу, затвердженого Регулятором.

Оператор ГРМ зобов'язаний на головній сторінці свого офіційного веб-сайту, а також в засобах масової інформації та власних центрах обслуговування споживачів, розмістити редакцію договору розподілу природного газу, яка є чинною для всіх споживачів, на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ, та розмістити деталізовану інструкцію про порядок укладання та приєднання споживача до договору розподілу природного газу.

4. Договір розподілу природного газу між Оператором ГРМ та споживачем укладається шляхом приєднання споживача до умов договору, визначених на офіційному веб-сайті Оператора ГРМ, в засобах масової інформації та в центрах обслуговування споживачів, і не потребує підписання його текстової частини споживачем та Оператором ГРМ.

Персоніфіковані дані договору розподілу природного газу по кожному споживачу (ЕІС-код, дані вузла обліку, величина приєднаної потужності об'єкта споживач, інше) визначаються в заяві споживача про приєднання до договору розподілу природного газу, яка формується Оператором ГРМ та надається споживачем для її підписання.

Якщо одна із сторін (споживач, Оператор ГРМ) наполягає на письмовому укладанні договору розподілу природного газу, сторони підписують договір за формою типового договору, затвердженого Регулятором. Інша сторона не має права відмовитись від підписання письмового договору розподілу природного газу.

5. Для забезпечення приєднання до договору розподілу природного газу фактично підключених до/через ГРМ діючих споживачів (у тому числі побутових споживачів), після набуття чинності цього Кодексу, Оператор ГРМ в оперативному порядку формує по кожному споживачу заяву про приєднання до договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними споживача та передає її у власний спосіб споживачу.

Персоніфіковані дані мають бути достатніми для проведення розрахунків та визначення об'єму споживання природного газу, зокрема мають містити:

1) присвоєний споживачу персональний ЕІС-код як суб'єкта ринку природного газу;

2) величину приєднаної потужності об'єкта споживача;

3) перелік комерційних вузлів обліку по споживачу;

4) групу споживання та планові місячні об'єми споживання побутового споживача (норма застосовується по побутових споживачах з лічильником газу);

5) норми/види споживання природного газу (норма застосовується по побутових споживачів без лічильника газу);

6) розрахунок втрат і витрат природного газу (за необхідності, по споживачах, що не є побутовими).

За відсутності зауважень до персоніфікованих даних в заяві про приєднання до договору розподілу природного газу, споживач зобов'язаний підписати заяву та повернути один її екземпляр Оператору ГРМ.

Для споживачів-замовників, по яких здійснюється процедура приєднання їх об'єктів до ГРМ, порядок приєднання до договору розподілу природного газу, аналогічний вищезазначеним вимогам цього пункту.

6. Група споживання по кожному побутовому споживачу який розраховується за лічильником газу, визначається Оператором ГРМ, виходячи із груп споживання, визначених у додатку до цього Кодексу. Номер групи споживання має зазначатися Оператором ГРМ в персоніфікованих даних заяви про приєднання споживача до договору розподілу природного газу, та в рахунках Оператора ГРМ (або квитанціях абонентської книжки споживача) про сплату послуг за договором розподілу природного газу.

Група споживання відображає річний профіль в розрізі календарних місяців об'єму споживання природного газу середньостатистичним побутовим споживачем у відповідній групі за ознаками складу газових приладів і пристроїв, категорії будинку (індивідуальний, багатоквартирний), та в окремих випадках з урахуванням опалювальної площі та наявності централізованого гарячого водопостачання. При зміні критеріїв (зміна приладів, площі, тощо), за якими побутовий споживач був віднесений до певної групи споживання, споживачу присвоюється інша група споживання.

Планові місячні об'єми споживання природного газу по побутовому споживачу, що який розраховується за лічильником газу, визначаються Оператором ГРМ виходячи з його групи споживання (профілю споживання) та його середньорічного споживання природного газу за останні три роки. Визначені Оператором ГРМ планові місячні об'єми споживання у розрізі календарних місяців мають бути зазначені Оператором ГРМ в персоніфікованих даних заяви про приєднання споживача до договору розподілу природного газу. При цьому, планові місячні об'єми споживання мають бути зазначені за величиною об'єму природного газу (м куб.) та величиною обсягу енергії за трьома одиницями виміру (кВт·год., ГКал, МДж), що визначаються згідно вимог цього Кодексу. В подальшому, планові місячні об'єми споживання можуть корегуватися у порядку, визначеному цим Кодексом.

7. Якщо в результаті реконструкції чи технічного переоснащення вже підключеного до ГРМ об'єкта та/або зміни форми власності чи власника цього об'єкта, є необхідність внесення змін до персоніфікованих даних споживача або укладання договору розподілу природного газу з новим власником, споживач (замовник) повинен самостійно звернутися до Оператора ГРМ із відповідною заявою про внесення змін до персоніфікованих даних або про укладання нового договору розподілу природного газу.

Нові власники об'єктів, підключених в установленому порядку до ГРМ, разом з заявою про укладання договору розподілу природного газу подають Оператору ГРМ наступні додаткові документи:

1) копії документів, якими визначено право власності чи користування замовника на його об'єкт (приміщення);

2) копії документів замовника на право укладання договорів, а саме документів які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб), документів які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи - підприємця та її представника (для юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців), та копію документу про взяття на облік в органах державної податкової служби;

3) копія належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури укладання договору розподілу природного газу (за потреби).

Побутовий споживач, об'єкт якого не обладнаний лічильником газу та який розраховується за спожитий природний газ за нормами споживання, зобов'язаний не пізніше ніж у місячний строк письмово повідомляти Оператору ГРМ про всі зміни, що стосуються видів споживання газу та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, житловому будинку.

Побутовий споживач який розраховується за лічильником газу має своєчасно повідомляти Оператору ГРМ про зміни його критеріїв визначення групи споживання (зміна приладів, площі, тощо).

Заява споживача (замовника) про внесення змін до персоніфікованих даних споживача або про укладання договору розподілу природного газу з новим власником об'єкта, повинна бути розглянута Оператором ГРМ протягом 10 (десяти) робочих днів з дати її реєстрації. Якщо подані до заяви дані потребують уточнення, Оператор ГРМ протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня реєстрації заяви направляє споживачу (замовнику) письмовий запит щодо уточнення даних.

8. Фактом приєднання споживача до договору розподілу природного газу (укладання договору), крім випадків його письмового підписання, є підписана та повернута споживачем заяви про приєднання до договору розподілу природного газу.

Якщо споживач не повернув Оператору ГРМ заяву про приєднання до договору розподілу природного газу, фактом приєднання споживача до договору після вручення йому заяви про приєднання до договору розподілу природного газу, є сплачений споживачем рахунок (квитанція) Оператора ГРМ за послуги розподілу природного газу та/або фактичне споживання природного газу.

9. Оператор ГРМ не має права відмовити споживачу, власні об'єкти якого підключені до/через ГРМ, в приєднанні до договору розподілу природного газу (або його письмовому підписанні) за умови дотримання споживачем вимог щодо укладення договору розподілу природного газу, передбачених цим Кодексом та чинним законодавством.

У разі прийняття рішення про відмову споживачу (замовнику) в укладанні договору розподілу природного газу Оператор ГРМ інформує про це відповідний відділ (сектор) Регулятора.

У разі відмови в укладанні договору розподілу природного газу, споживач (замовник) має право звернутися до Регулятора. У такому разі Регулятор у 30-денний строк з дня отримання відповідного звернення надсилає заявнику відповідь за результатами розгляду наданих матеріалів.

10. У разі передачі об'єкта споживача або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з Оператором ГРМ щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом, між орендарем та Оператором ГРМ має бути укладений договір розподілу природного газу у порядку, визначеному цим Кодексом.

11. У разі звільнення займаного приміщення (остаточного припинення користування природним газом) споживач зобов'язаний повідомити про це Оператора ГРМ не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватись за договором розподілу природного газу до вказаного споживачем дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом) включно.

Оператор ГРМ зобов'язаний припинити розподіл (газопостачання) природного газу споживачу із заявленого ним дня звільнення приміщення (остаточного припинення користування природним газом).

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем Оператора ГРМ про звільнення приміщення (остаточне припинення користування природним газом) споживач зобов'язаний здійснювати оплату послуг за договором розподілу природного газу, виходячи з умов договору.

Договір розподілу природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору розподілу природного газу із споживачем, який звільняє приміщення.

Глава 6. Порядок присвоєння споживачу персоніфікованого EIC-коду

1. З метою уніфікації та однозначної ідентифікації споживачів, у тому числі побутових споживачів, та їх точок комерційного обліку, а також для забезпечення спрощення процедури зміни постачальника природного газу та електронного обміну даними між суб'єктами ринку природного газу, використовується система кодування, рекомендована Європейською мережею операторів газотранспортних систем (ENTSOG).

2. Порядок визначення персоніфікованого EIC-коду по кожному суб'єкту ринку природного газу, у тому числі по споживачах, підключених до газорозподільних систем, визначений в Кодексі газотранспортної системи.

Відповідно до порядку визначення персоніфікованого EIC-коду, Оператор ГРМ:

1) Відповідає за організацію визначення та присвоєння всім споживачам, у тому числі побутовим споживачам, підключеним до ГРМ, персоніфікованих EIC-кодів та відповідних EIC-кодів їх точок комерційного обліку (за необхідності).

2) Інформує кожного споживача, що підключений до ГРМ про присвоєння йому EIC-коду суб'єкта ринку природного газу та відповідних EIC-кодів їх точок комерційного обліку (за необхідності).

3) Протягом 5 (п'яти) робочих днів після присвоєння споживачу, у тому числі побутовому споживачу персоніфікованого EIC-коду, передає його Оператору газотранспортної системи, у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

3. Оператор ГРМ відповідає за збереження EIC-кодів присвоєних споживачам та відповідним точкам комерційного обліку.

Споживач самостійно визначає коло осіб (інших суб'єктів ринку природного газу) яким надає інформацію про власний EIC-код та іншу супутню інформацію яка може бути використана у договірних відносинах на ринку природного газу.

Глава 7. Порядок фактичного розподілу (споживання) природного газу

1. Споживання (відбір) природного газу з газорозподільної системи, за наявності укладеного договору розподілу природного газу між споживачем та Оператором ГРМ, здійснюється за умови:

1) наявності у споживача (його постачальника) підтверджених в установленому порядку обсягів природного газу (лімітів) на відповідний розрахунковий період;

2) забезпечення споживачем своєчасних розрахунків з Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу.

Порядок набуття підтверджених обсягів природного газу (лімітів), визначається відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

2. Фактичний розподіл природний газ, належного споживачу (його постачальнику) здійснюється Оператором ГРМ в загальному потоці природного газу від точок його надходження в ГРМ до пунктів призначення споживача.

3. По споживачах, що не є побутовими, споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми. При цьому, місячний обсяг їх споживання не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу.

Споживач зобов'язаний самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення добової норми (узгодженого графіка) та/або підтвердженого обсягу природного газу має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з боку Оператора ГРМ (його постачальника), передбачені умовами договору, у тому числі примусове обмеження (припинення) подачі газу в установленому порядку.

Споживач та його постачальник мають право на коригування підтверджених обсягів природного газу в установленому порядку, у тому числі впродовж поточного розрахункового місяця.

4. Якщо за підсумками місяця фактичний об'єм споживання природного газу по споживачу (побутових споживачах) буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу, його (їх) постачальник має врегулювати об'єми небалансу (дефіцит) природного газу відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

5. Порядок зміни споживачем постачальника природного газу визначається в Правилах постачання природного газу, затверджених Регулятором.

Глава 8. Порядок розрахунків за договором розподілу природного газу

1. Розрахунки споживача за договором розподілу природного газу здійснюються за тарифом, встановленим Регулятором, для відповідного Оператора ГРМ, виходячи з величини приєднаної потужності об'єкта споживача.

Величина приєднаної потужності об'єкта споживача визначається:

1) по об'єкту споживача, обладнаного в установленому порядку комерційним ВОГ з використанням лічильника газу - за типорозміром лічильника газу в складі комерційного ВОГ;

2) по об'єкту споживача, обладнаного в установленому порядку комерційним ВОГ з використанням звужуючого пристрою - за величиною 80-відсотків від Qmax звужуючого пристрою;

3) по об'єкту споживача, не обладнаного комерційним ВОГ - для газової плити за типорозміром лічильника газу G-2.5, для газової плити та водонагрівача за типорозміром лічильника газу G-6, при наявності газового котла за типорозміром лічильника газу G-10.

Якщо в точці вимірювання по одному напрямку редуцировання (газопостачання) встановлено два і більше лічильників газу чи звужуючих пристрої (за необхідності окремого обліку у між сезонні періоди, тощо), приєднана потужність об'єкта споживача визначається виходячи з величини найбільшого типорозміру лічильників чи Qmax.

3. Розрахунковим періодом за договором розподілу природного газу є календарний місяць.

4. Оплата вартості послуг за договором розподілу природного газу здійснюється споживачем на підставі відповідного рахунку Оператора ГРМ (або сформованої Оператором ГРМ квитанції в абонентській книжці споживача) на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду, якщо інше не передбачено письмовою домовленістю між споживачем та Оператором ГРМ.

Оплата здійснюється виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора ГРМ.

Дата оплати визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

4. У разі виникнення у споживача заборгованості за договором розподілу природного газу, сторони (за згодою Оператора ГРМ) можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Оператор ГРМ має право грошові кошти, отримані від споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості споживача відповідно до черговості її виникнення.

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє споживача від виконання поточних зобов'язань за договором.

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи не оплати поточних платежів Оператор ГРМ має право у порядку, визначеному договором, припинити або обмежити розподіл (споживання) природного газу ГРМ на об'єкти споживача до повного погашення заборгованості.

5. Надання Оператором ГРМ послуги споживачу, що не є побутовим за договором розподілу природного газу, підтверджуються підписаним між ними актом наданих послуг.

Оператор ГРМ, у строк, визначений договором, повинен за підсумками календарного місяця надіслати такому споживачу два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний період, підписані уповноваженим представником Оператором ГРМ.

Споживач, у строк, визначений договором, зобов'язаний повернути Оператору ГРМ один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством.

До вирішення спірних питань сума до сплати за надані послуги з розподілу природного газу ГРМ установлюються відповідно до даних Оператора ГРМ.

Глава 9. Порядок обмеження та припинення розподілу природного газу споживачам

1. Оператор ГРМ в установленому порядку має право припинити/обмежити газопостачання на об'єкт споживача (у тому числі побутового споживача), з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, у таких випадках:

1) несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати послуг за договором розподілу природного газу;

2) відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу по споживачу та/або його постачальнику;

3) подання споживачем або його постачальником (який уклав з Оператором ГРМ договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам) письмової заяви про припинення газопостачання;

4) перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу (норма застосовується по споживачах, що не є побутовими);

5) необґрунтованої відмови від підписання акта наданих послуг та/або акта приймання-передачі природного газу (норма застосовується по споживачах, що не є побутовими);

6) відмови споживача від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ;

7) не повернення Оператору ГРМ заяви про приєднання до договору розподілу природного газу (крім випадків письмового підписання договору), або закінчення чи розірвання договору розподілу природного газу;

8) несанкціонованого відбору природного газу або втручання в роботу ЗВТ чи ГРМ;

9) несанкціонованого відновлення газопостачання;

10) визнання в установленому порядку аварійним стану газорозподільної системи та/або ліквідації наслідків аварій, спричинених надзвичайними ситуаціями техногенного, природного або екологічного характеру, та проведення ремонтно-відновних робіт;

11) в інших випадках, передбачених законодавством.

2. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об'єктах споживачів, що пов'язані з припиненням/обмеженням або відновленням газопостачання (розподілу природного газу), виконуються Оператором ГРМ відповідно до вимог цього Кодексу.

При припиненні (відновленні) газопостачання складається акт у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

3. Припинення (обмеження) газопостачання споживачу як правило здійснюється шляхом перекриття запірних пристроїв або встановлення інвентарної заглушки, та їх пломбування.

При несанкціонованому відновленні газопостачання, не допуску представників Оператора ГРМ для припинення газопостачання, у тому числі для локалізації чи ліквідації аварійної ситуації, а також після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу, Оператор ГРМ має право здійснити припинення газопостачання (розподіл природного газу) шляхом механічного від'єднання газових мереж споживача від газорозподільної системи.

4. Відновлення газопостачання здійснюється Оператором ГРМ протягом 2 (двох) робочих днів у містах та 5 (п'яти) календарних днів у сільській місцевості за письмовим зверненням споживача про відновлення газопостачання та після усунення порушень (за їх наявності) і відшкодування витрат на припинення та відновлення газопостачання.

5. Якщо за ініціативою споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення або тощо, споживач не пізніше ніж за 7 (сім) днів повинен письмово повідомити про це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату припинення газопостачання, а Оператор ГРМ в узгоджену із споживачем дату зобов'язане припинити газопостачання споживачеві.

6. У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Оператор ГРМ має повідомити споживача про припинення розподілу природного газу ГРМ не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати припинення розподілу природного газу ГРМ.

7. Постачальник природного газу має право укласти з відповідним оператором газорозподільної системи договір на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання його споживачам.

Частина 3. Параметри технічної та вільної потужності в ГРМ та їх публічність

Глава 10. Порядок розрахунку величини технічної та вільної потужності в ГРМ

1. Величина технічної (пропускної) потужності в певній точці/ділянці ГРМ визначається як максимально можливе перетікання об'єму природного газу за стандартних умов в цій точці/ділянці ГРМ з урахуванням одночасності роботи газоспоживаючого обладнання, цілісності системи та вимог щодо її експлуатації. Величина технічної потужності відображає максимальний обсяг потужності, право користування якою оператор ГРМ може надати замовникам чи суміжним суб'єктам ринку природного газу з гарантією реалізації такого права.

Величина технічної потужності в певній точці/дільниці ГРМ розраховується Оператором ГРМ на підставі чинної проектної документації шляхом гідравлічного розрахунку газопроводу, що виконується згідно додатку до цього Кодексу. Гідравлічний розрахунок газопроводу може виконуватися за допомогою програмного забезпечення, що відповідає вимогам ОНТП 51-1-85.

Гідравлічні режими роботи ГРМ повинні прийматися, виходячи з умови створення при максимально допустимих втратах тиску газу найбільш економічної та надійної експлуатації ГРМ, що забезпечує цілісність системи, стійкість її роботи, а також роботи газового обладнання споживачів у допустимих діапазонах тиску газу.

Розрахунки внутрішніх діаметрів газопроводів визначаються гідравлічним розрахунком, виходячи з умови забезпечення безперебійного розподілу природного газу в години максимального споживання, з урахуванням заданих технологічних параметрів, у тому числі: робочого тиску, коефіцієнта гідравлічної ефективності, температури навколишнього повітря та ґрунту, температури охолодження газу.

2. Величина вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності) в певній точці/ділянці ГРМ, визначається як різниця між технічною потужністю в цій точці/дільниці ГРМ та величиною потужності яка замовлена по цій точці/ділянці ГРМ технічними умовами та договорами на приєднання. Величина вільної потужності для забезпечення нових приєднань (резервної потужності) є частиною технічної потужності, право користування якої ще не закріплено технічними умовами і договорами на приєднання.

3. Величина вільної потужності для забезпечення розподілу (споживання, передачі) природного газ, належного споживачу (його постачальнику) або суміжному суб'єкти ринку природного газу, визначається як різниця між технічною (пропускною) потужністю в певній точці/дільниці ГРМ та законтрактованими об'ємами (обсягами) природного газу всіма підключеними в цій точці/ділянці ГРМ споживачами (їх постачальниками) та суміжними суб'єктами ринку природного газу у відповідному періоді. Величина вільної потужності для забезпечення розподілу (споживання, передачі) природного газу ГРМ є частиною технічної потужності, право користування якої ще не закріплено технічними умовами і договорами на приєднання та не використовується в повному обсязі підключеними до ГРМ споживачами та суміжними суб'єктами ринку природного газу.

Глава 11. Порядок опублікування параметрів потужності в ГРМ

1. Оператори ГРМ зобов'язані на власному веб-сайті в мережі Інтернет оприлюднювати інформацію про величини технічної та вільної потужності, у тому числі вільної потужності для забезпечення нових приєднання (величину резервної потужності), в розрізі кожної ГРП яка перебувають у його власності чи користуванні (на праві господарського відання, користування або експлуатації).

2. Інформація має містити величини технічної та вільної (резервної) потужності в розрізі календарних місяців, включаючи дані попередніх трьох років, та на регулярній основі оновлюватися щомісяця. Дані по ГРП мають містити диспетчерську назву ГРП, з прив'язкою до населеного пункту.

3. Зазначена інформація не є вихідними даними для проектування газових мереж зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання, а також для проведення взаєморозрахунків, та може використовуватися виключно для попереднього оцінювання перспектив та ризиків.

4. Замовник (суб'єкт ринку природного газу) має право звернутися до Оператора ГРМ з метою роз'яснення інформації, розміщеної на веб-сайті Оператора ГРМ.

Розділ VI. Якість газу в газорозподільних системах

Глава 1. Параметри природного газу в точках його надходження в ГРМ

1. Чисельні значення фізико-хімічних показників (ФХП) природного газу, що подається до газорозподільної системи, у тому числі від газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ) які підключені в установленому порядку до газорозподільної системи, повинні відповідати ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

Якщо ФХП природного газу, який надходить до газорозподільної системи від суміжного суб'єкта ринку природного газу не відповідає ГОСТу 5542-87, у тому числі за присутності в газі рідкої фази води, вуглеводних фракцій, механічних домішок та/або перевищення допустимих параметрів вмісту корозійно-активних компонентів, домішок у твердому стані або числа Воббе, Оператор ГРМ має право відмовитись від прийняття такого газу до газорозподільної системи.

2. Визначення ФХП газу, чисельні значення яких використовуються при розрахунку об'єму природного газу який надійшов до ГРМ, проводиться атестованими в державній метрологічній системі хіміко-аналітичними лабораторіями Оператора ГТС (ГДП, ВБГ) чи незалежними хімлабораторіями, для чого Оператор ГТС (ГДП, ВБГ) з періодичністю та в точках відбору проб газу, узгоджених з Оператором ГРМ, здійснює відповідний відбір проб газу у порядку, встановленому ДСТУ ISO 10715:2009 "Природний газ. Настанови щодо відбирання проб".

Уповноважені представники Оператора ГРМ мають право бути присутніми під час відбору проб газу та/або при проведенні його аналізу з визначення ФХП.

Пункти (місця) прийому-передачі природного газу до ГРМ в яких суміжний з газорозподільною системою суб'єкт ринку природного газу передає природний газ в середньомісячному об'ємі понад 50000 м куб. на годину, мають бути обладнані зазначеними суб'єктами приладами, які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густино мір, вимірювач точки роси, тощо), з можливістю дистанційного їх контролю та передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

3. Оператор ГТС (ГДП, ВБГ) щоденно до 12-00 години факсимільним зв'язком (або іншими засобами електронного зв'язку) надає Оператору ГРМ оперативні дані ФХП природного газу по всіх узгоджених з Оператором ГРМ точках його відбору, який має містити наступні чисельні значення:

1) густина газу;

2) вміст азоту;

3) вміст вуглекислого газу;

4) точку роси;

5) число Воббе;

6) теплотворність.

На підставі доведених до Оператора ГРМ оперативних даних ФХП природного газу, Оператор ГТС (ГДП, ВБГ), щоденно з 14-00 години (з урахуванням одночасних дій Оператора ГРМ) забезпечує введення чисельних значень ФХП до баз даних обчислювачів або коректорів об'єму газу, що є складовими комерційних вузлів обліку на ГРС (в пунктах приймання-передачі газу до ГРМ).

До 2-го числа календарного місяця (включно), наступного за звітним, Оператор ГТС (ГДП, ВБГ), надає Оператору ГРМ в електронному та паперовому вигляді розгорнутий паспорт ФХП природного газу за всіма узгодженими з Оператором ГРМ точками відбору газу за звітній місяць (місячний паспорт ФХП), який має бути погоджений Оператором ГРМ.

4. Для забезпечення при необхідності персоніфікованої перевірки чисельних значень ФХП природного газу який передається з ГРС до газорозподільної системи, на території кожної ГРС має бути обладнане місце контрольного відбору проб газу. ГРС які не обладнані місяцями контрольного відбору пробу газу, повинні бути обладнані Оператором ГТС (ГДП, ВБГ) відповідними місцями впродовж року з моменту набуття чинності цього Кодексу.

Між Оператором ГТС (ГДП, ВБГ) та Оператором ГРМ має бути погоджений графік періодичної перевірки чисельних значень ФХП природного газу в місцях контрольного відбору газу на ГРС.

За домовленістю сторін, місце контрольного відбору проб газу може бути визначено після ГРС на газопроводі Оператора ГРМ.

5. У разі виникнення спірних питань щодо чисельних значень ФХП природного газу який надходить до газорозподільної системи, у тому числі визначених в щодобових оперативних даних Оператора ГТС (ГДП, ВБГ) або паспорті ФХП природного газу за підсумками місяця, Оператор ГРМ має право ініціювати їх позапланову перевірку. Для цього, Оператор ГРМ за три робочі дні направляє Оператору ГТС (ГДП, ВБГ) відповідне письмове повідомлення, в якому зазначає місце в якому має бути здійснений контрольний відбір проби газу та час здійснення цих заходів.

Відбір проби газу в контрольному місці обладнаному на ГРС з черговим персоналом, може здійснюватися уповноваженими представниками Оператора ГРМ без попереднього письмового повідомлення Оператора ГТС (ГДП, ВБГ), але у присутності чергового персоналу ГРС, що має посвідчуватися їх (його) підписами на акті відбору проби газу.

Взяття контрольної проби газу здійснюється згідно ДСТУ ISO 10715:2009 ГОСТ "Природний газ. Настанови щодо відбирання проб". Взята проба має зберігатися однією із сторін до вирішення спірного питання по суті.

Для перевірки чисельних значень ФХП взятої проби газу, Оператор ГРМ має право залучати як свої, так і незалежні атестовані в державній метрологічній системі хіміко-аналітичні лабораторії.

У разі не відповідності ФХП взятої контрольної проби газу чисельним значенням, визначеним в щодобових оперативних даних Оператора ГТС (ГДП, ВБГ) або паспорті ФХП природного газу за підсумками місяця, Оператор ГТС (ГДП, ВБГ) має право ініціювати повторне взяття проби та/або проведення аналізу ФХП іншою хімлабораторією.

Якщо повторні випробування підтверджують не відповідність чисельних значень ФХП, або Оператор ГТС (ГДП, ВБГ) без повторних випробувань погодився з даними контрольної перевірки якості газу, сторони здійснюють перерахунок об'єму газу який надійшов до ГРМ за період, починаючи з дати останнього погодженого сторонами місячного паспорту ФХП природного газу.

6. Одоризація природного газу який подається до газорозподільної системи забезпечується Оператором ГТС (ГДП, ВБГ) відповідно до діючих нормативних документів, крім випадків, коли за погодженням з Оператором ГРМ природний газ для технологічних цілей окремих споживачів, підключених до (через) ГРМ, повинен надходити до ГРМ неодоризований.

Оператор ГТС (ГДП, ВБГ) несе відповідальність за якість одоризації природного газу який подається (передається) ним до ГРМ.

Оператор ГРМ має право контролювати якість одоризації природного газу, що проводиться Оператором ГТС (ГДП, ВБГ).

7. Всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при визначені чисельних значень ФХП природного газу який надходить до ГРМ, мають вирішуватися шляхом переговорів.

У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спірні питання передаються на розгляд Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі, чи іншому органу, уповноваженому визначати спори в частині якості газу, або до суду для вирішення спору в судовому порядку.

Глава 2. Параметри природного газу в точках його розподілу з ГРМ (споживачам)

1. Фізико-хімічні показники (ФХП) природного газу, що розподіляються Оператором ГРМ з газорозподільної системи споживачам повинні відповідати ГОСТу 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения".

2. Оператор ГРМ на підставі щодобових оперативних даних Оператора ГТС (ГДП, ВБГ) про чисельні значення ФХП природного газу в точках його надходження до ГРМ, доводить їх до споживачів (крім споживачів, комерційний ВОГ яких організований на базі побутового лічильника газу) для занесення їх до бази даних або коректорів об'єму газу, з наступною періодичністю:

1) щоденно - для комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою;

2) один раз на 10 днів - для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об'єму газу.

Споживач, після отримання чисельних значень ФХП природного газу від Оператора ГРМ, зобов'язаний в оперативному порядку внести чисельних значень ФХП до бази даних або коректорів об'єму газу.

У разі виявлення Оператором ГРМ не відповідності чисельних значень ФХП в базі даних обчислювача або коректора об'єму газу, у тому числі за наслідками періодичної чи контрольної перевірки якості газу, Оператор ГРМ здійснює перерахунок об'ємів (обсягів) розподіленого/спожитого природного газу споживачу.

3. Величина тиску газу на межі балансової належності споживача повинна відповідати значенням, визначеним в нормативних документах.

4. За письмовим запитом споживача про надання підтверджуючих документів щодо ФХП природного газу який розподіляється споживачу, Оператор ГРМ протягом п'яти робочих днів з дня надходження такого запиту, надає споживачу копії паспорта ФХП природного газу, погодженого між Оператором ГРМ та Оператором ГТС (ГДП, ВБГ) за останній календарний місяць.

Перевірка величини тиску та/або якісних показників газу здійснюється Оператором ГРМ на підставі письмової заяви споживача. У разі надходження такої заяви Оператор ГРМ зобов'язується направити свого представника за місцем виклику протягом двох робочих днів у містах і п'яти календарних днів у сільській місцевості в узгоджений із споживачем час.

Взяття контрольної проби газу за заявою споживача здійснюється згідно ДСТУ ISO 10715:2009 "Природний газ. Настанови щодо відбирання проб". Взята проба має зберігатися однією із сторін до вирішення спірного питання по суті.

Визначення чисельних значень ФХП контрольної проби газу здійснюється атестованою в державній метрологічній системі хіміко-аналітичною лабораторією.

На договірних засадах до проведення зазначених робіт можуть залучатись атестовані в державній метрологічній системі хіміко-аналітичні лабораторії інших суб'єктів господарювання, у тому числі споживача. Сторони договору можуть здійснювати контроль та бути присутніми під час взяття контрольної проби природного газу та/або виконання робіт з визначення його ФХП.

5. Якщо за результатами перевірки величини тиску та/або якісних показників газу Оператором ГРМ буде підтверджено факт невідповідності тиску та/або якісних показників газу встановленим вимогам нормативних документів, Оператор ГРМ здійснює перерахунок об'єму та вартості спожитого споживачем природного газу, у порядку, визначеному цим Кодексом. В іншому випадку споживач повинен компенсувати Оператору ГРМ витрати на перевірку якості та тиску газу.

6. Споживач має право за власний рахунок встановити власний потоковий густиномір та/або вимірювач точки роси, та мати атестовану в державній метрологічній системі хіміко-аналітичну лабораторію для визначення чисельних значень ФХП природного газу який йому розподіляється Оператором ГРМ. При цьому, для застосування чисельних значень ФХП, визначених встановленим потоковим густиноміром та/або вимірювачем точки роси та/або хіміко-аналітичної лабораторії у комерційних розрахунках розподіленого (спожитого) об'єму газу, споживач має погодити їх встановлення (наявність) з Оператором ГРМ.

У разі визначення ФХП газу хіміко-аналітичною лабораторією споживача, погодженою з Оператором ГРМ, споживач до п'ятого числа кожного місяця надає інформацію Оператору ГРМ про всі результати вимірювань цих показників, що отримані протягом розрахункового періоду.

Розділ VII. Правила обліку природного газу в газорозподільній системі

Частина 1. Основні засади комерційного обліку природного газу в ГРМ

Глава 1. Загальні положення

1. Комерційний облік природного газу в газорозподільній системі (ГРМ) організовується та здійснюється з метою визначення повної та достовірної інформації про об'єми (обсяги) природного газу які надійшли до ГРМ від суміжних суб'єктів ринку природного газу (ГДП, ВБГ, Оператора ГТС), та об'єми (обсяги) природного газу які розподілені (передані) з ГРМ підключеним до неї споживачам і суміжним Операторам ГРМ, та подальшого використання інформації у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між ними.

2. Порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об'ємів і обсягів) по споживачах, у тому числі побутових споживачах та їх постачальниках, здійснюється згідно договору розподілу природного газу, укладеного між споживачем та Оператором ГРМ, та з урахуванням вимог розділу VII цього Кодексу. Порядок укладання договору розподілу природного газу, визначений частиною другою розділу V цього Кодексу.

Порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об'ємів і обсягів) в точках надходження природного газу в ГРМ від газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), та на межі балансової належності між суміжними газорозподільними системами, здійснюється згідно технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, укладеної між Оператором ГРМ та ГДП (ВБГ), і, відповідно, між суміжними Операторами ГРМ, та з урахуванням вимог розділу VII цього Кодексу. Порядок укладання технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, визначений частиною другою розділу V цього Кодексу.

Порядок комерційного обліку природного газу (визначення його об'ємів і обсягів) в точках надходження природного газу до ГРМ з газотранспортної системи, здійснюється згідно договору транспортування природного газу, укладеного між Оператором ГТС та Оператором ГРМ, та з урахуванням вимог Кодексу газотранспортної системи та цього Кодексу, норми якого не суперечать Кодексу газотранспортної системи. Порядок укладання договору транспортування природного газу, визначений Кодексом газотранспортної системи.

3. Фактичний об'єм надходження природного газу до/з ГРМ (у тому числі по споживачах) за певний період, визначається в точках комерційного обліку (на межі балансової належності) на підставі даних комерційних вузлів обліку, встановлених в точках вимірювання, та інших регламентованих процедур у передбачених цим Кодексом випадках.

Об'єм природного газу в точках комерційного обліку має бути приведений до стандартних умов та переведений в одиниці енергії (обсяг) у порядку, визначеному Методикою перерахунку об'єму горючого газу в обсяг енергії, затвердженої Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі.

Відповідальною стороною за переведення об'єму природного газу в обсяг переданої (спожитої) енергії, є Оператор ГРМ.

Обсяг переданої (спожитої) енергії має визначатись Оператором ГРМ за трьома одиницями виміру:

1) в - кВт·год.;

2) в - Гкал;

3) в - МДж.

Обсяг переданої (спожитої) енергії за трьома одиницями виміру (кВт·год., Гкал, МДж) та величина об'єму природного газу (м куб.) за відповідний період, повинні бути зазначені Оператором ГРМ в рахунках Оператора ГРМ про сплату послуг за договором розподілу природного газу та актах приймання-передачі природного газу по споживачах, що не є побутовими.

4. Комерційний вузол обліку встановлюється (організовується) в точці вимірювання, яка має співпадати з межею балансової належності (точкою комерційного обліку) між суміжними власниками газових мереж.

При встановленні комерційного вузла обліку не на межі балансової належності (технічна неможливість, економічна недоцільність, тощо), фактичний об'єм природного газу приводяться до межі балансової належності з урахуванням втрат і витрат природного газу в елементах газової мережі між точкою вимірювання і межею балансової належності (точкою комерційного обліку), шляхом їх додавання/віднімання до/від об'єму природного газу, визначеного комерційним вузлом обліку в точці вимірювання (норма не поширюється на побутових споживачів).

Розрахунки втрат і витрат природного газу розраховуються у порядку, визначеному Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі.

Порядок розрахунку втрат і витрат природного газу оформлюється окремим додатком до договору розподілу природного газу (або, у передбачених цим Кодексом випадках, технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ чи договору транспортування природного газу).

5. Приймання-передача природного газу до/з ГРМ без організації в точці вимірювання комерційного вузла обліку, заборонений, крім випадків передбачених цим Кодексом.

Глава 2. Порядок комерційного обліку газу в точках його надходження в ГРМ та між суміжними Операторами ГРМ

1. Величина об'єму (обсягу) приймання-передачі природного газу на межі балансової належності між газотранспортною системою та газорозподільною системою (в точках виходу з газотранспортної системи) визначається відповідно вимог Кодексу газотранспортної системи та на підставі договору транспортування природного газу, що укладається між Оператором ГТС та Оператором ГРМ за формою типового договору транспортування природного газу, затвердженого Регулятором, та у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

2. Величина об'єму (обсягу) передачі природного газу на межі балансової належності між Оператором ГРМ та газодобувним підприємством (ГДП), виробником біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ) або суміжним Оператором ГРМ, визначається на підставі даних комерційних вузлів обліку, визначених в технічній угоді про умови приймання-передачі природного газу ГРМ між Оператором ГРМ та ГДП, ВБГ або суміжним Оператором ГРМ (далі у цій главі - технічна угода), та з урахуванням регламентних процедур, передбаченими цим Кодексом та технічною угодою.

Якщо комерційний вузол обліку встановлений не на межі балансової належності (точка вимірювання не співпадає з точкою комерційного обліку) розрахунок об'єму втрат та витрат природного газу, який має бути доданий або віднятий до/від об'єму, визначеного комерційним вузлом обліку, здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

3. Для визначення об'єму (обсягу) надходження природного газу в ГРМ від ГДП (ВБГ), приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в Оператора ГРМ, приймаються дані комерційного вузла обліку ГДП (ВБГ).

Для визначення об'єму (обсягу) приймання-передачі природного газу між суміжними газорозподільними системами, приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ який передає газ до суміжної ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в зазначеного Оператора ГРМ, приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ який приймає газ.

4. Якщо комерційний вузол обліку встановлено на трубопроводі високого тиску, кількість переданого газу зменшується на розрахункову величину технологічних витрат на обладнання, яке змонтовано на ділянці між цим вузлом обліку і межею балансового розділу суміжних суб'єктів господарювання.

Якщо після комерційного вузла обліку на ГРС (ПВВГ) встановлено газоспоживне чи газорегулююче обладнання ГДП, ВБГ (скидні клапани, пристрої редукування, одоризації тощо), це обладнання має бути забезпечене окремим комерційним вузлом обліку, в іншому випадку (за домовленістю з Оператором ГРМ) об'єм споживання газу цим обладнанням має визначатися розрахунковим шляхом, порядок якого визначається в технічній угоді.

5. Суб'єкт ринку природного газу, на балансі якого перебувають комерційні та дублюючі вузли обліку, забезпечує їх належний технічний стан та своєчасне внесення в обчислювачі/коректори об'єму газу фізико-хімічні показники (ФХП) природного газу.

6. Вимірювання об'єму природного газу повинні проводитись тільки з використанням електронних обчислювачів/коректорів газу. Програмне забезпечення обчислювача/коректора газу і накопичені в його пам'яті результати вимірювання об'єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Власник комерційного вузла обліку на ГРС (ПВВГ) щодоби надає іншій стороні інформацію про погодинну кількість газу, передану через ГРС (ПВВГ) за попередню добу. У разі необхідності один раз на місяць власник комерційного вузла обліку надає іншій стороні в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках, у повному обсязі (об'єм, ФХП газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань, тощо).

Сторона, яка не є власником комерційного вузла обліку, має право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді відповідно до розробленого проекту системи передачі даних (обладнання, лінії зв'язку), погодженого з власником комерційного вузла обліку. На підставі погодженого проекту сторона, яка приймає газ, за власні кошти забезпечує придбання, установлення та налагодження системи передачі даних.

Інформація повинна надаватись з ПЕОМ, з якої здійснюється безпосереднє опитування обчислювачів/коректорів об'єму газу. За необхідності сторони можуть підписати угоду щодо захисту інформації.

7. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об'єму природного газу на ГРС (ПВВГ) суміжні суб'єкти ринку природного газу (ГДП, ВБГ, Оператор ГРМ) мають право установлювати на ГРС (ПВВГ) дублюючі ЗВТ (зокрема дублюючий обчислювач/коректор об'єму газу) та/або побудувати дублюючий вузол обліку (дублюючий ВОГ).

Розробка робочого проекту на дублюючий ЗВТ (обчислювача/коректора об'єму газу) або дублюючий ВОГ здійснюється відповідно до погодженого власником комерційного ВОГ технічного завдання, а його монтаж, відповідно до погодженого власником комерційного ВОГ робочого проекту. У проекті про організацію дублюючого ВОГ повинні бути відображені потоки газу, межі балансової належності, розташування ЗВТ, газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо. Місце встановлення дублюючого ВОГ може визначатись як на території власника комерційного ВОГ так і на території суміжного суб'єкта ринку природного газу.

Введення дублюючого ЗВТ (обчислювача/коректора об'єму газу) або дублюючого ВОГ в експлуатацію оформлюється відповідним актом який має бути підписаний обома суміжними суб'єктами ринку природного газу. Після введення в експлуатацію дублюючого обчислювача/коректора об'єму газу та/або дублюючого ВОГ, суміжні суб'єкти ринку природного газу мають рівні права доступу до цих засобів та на отримання з них вихідної інформації.

8. При виході з ладу комерційного вузла обліку на ГРС (ПВВГ) кількість поданого природного газу за звітний період визначається за даними дублюючого ВОГ (ЗВТ), а при його (їх) відсутності згідно вимог цього Кодексу.

9. Сторона, яка не власником комерційного ВОГ, має право контролювати правильність експлуатації комерційного ВОГ, здійснювати його плановий або позаплановий контрольний огляд та/або технічну перевірку. У разі необхідності позапланового контрольного огляду та/або технічної перевірки комерційного ВОГ, власник комерційного ВОГ має бути письмово повідомлений про здійснення таких заходів. Перевірка (огляд) проводиться у присутності інженерно-технічного персоналу власника вузла обліку не пізніше ніж у 5-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

У разі виникнення між сторонами спірних питань щодо результатів вимірювань об'єму газу або технічних, у тому числі метрологічних характеристик ЗВТ, сторони (або одна із сторін) мають право вимагати проведення експертизи ЗВТ та/або пломб перевірки метрологічних характеристик ЗВТ (експертної чи позачергової повірки), у порядку, визначеному цим Кодексом.

Представник сторони, що не є власником комерційного ВОГ, після закінчення контрольного огляду та/або технічної перевірки вузла обліку має право встановити власні пломби на вузлі обліку чи його окремих складових. Після пломбування складається відповідний акт із зазначенням місць пломбування та характерних ознак пломб. Збереження цілісності пломб забезпечує власник, на території якого встановлений ПВВГ.

10. Об'єми (м куб.) та обсяги (кВт·год., Гкал, МДж) приймання-передачі природного газу в точках його надходження в/з ГРМ, мають бути документально підтверджені не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним, шляхом підписання актів приймання-передачі природного газу, що підписуються між суміжними суб'єктами ринку природного газу.

При наявності розбіжностей щодо визначених об'ємів (обсягів) природного газу, вони підлягають врегулюванню відповідно до умов технічної угоди або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом об'єм (обсяг) надходження природного газу від ГДП (ВБГ) - встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ, а на межі балансової належності між суміжними Операторами - встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ який передає природний газ.

11. Взаємовідносини з Оператором ГТС по строках і обсягах передачі даних по суміжних суб'єктах ринку природного газу, визначаються відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи, та з урахуванням розділу "Порядок обміну інформацією з іншими суб'єктами ринку природного газу" до цього Кодексу.

Глава 3. Порядок комерційного обліку газу по споживачах, що не є побутовими

1. Визначення об'єму споживання (розподілу/постачання) природного газу по споживачу, що не є побутовим, здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку, визначених договором розподілу природного газу між Оператором ГРМ і споживачем, та з урахуванням регламентних процедур, передбаченими цим Кодексом та договором.

Якщо комерційний вузол обліку встановлений не на межі балансової належності (точка вимірювання не співпадає з точкою комерційного обліку) розрахунок об'єму втрат та витрат природного газу, який має бути доданий або віднятий до/від об'єму, визначеного комерційним вузлом обліку, здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

2. Для визначення об'єму споживання (розподілу/постачання) природного газу приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в Оператора ГРМ приймаються за дані комерційного вузла обліку споживача.

3. Період, за який по споживачу визначається фактичний об'єм (обсяг) споживання (розподілу/постачання) природного газу, є календарний місяць.

4. Споживач, який є власником комерційного ВОГ, зобов'язаний протягом двох робочих днів після закінчення календарного місяця, надати Оператору ГРМ у спосіб та за формою, визначеними договором розподілу природного газу, звіт про дані комерційних вузлів обліку за розрахунковий період. При цьому, якщо комерційний ВОГ обладнаний обчислювачем чи коректором об'єму газу до звіту надається протокол про втручання в роботу комерційного ВОГ та протокол аварійних / діагностичних повідомлень. У разі наявності в протоколах даних про втручання та/або аварійні ситуації, Оператор ГРМ має право вимагати надання роздрукованих звітів з обчислювача чи коректора об'єму газу про добові та/або погодинні данні споживання природного газу.

При обладнанні комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних, за домовленістю Оператора ГРМ та споживача, інформація для визначення об'єму (обсягу) приймання-передачі природного газу формується через канали дистанційного зв'язку. В такому разі, перевірка достовірності даних комерційних вузлів обліку безпосередньо на місті їх встановлення забезпечується сторонами при необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців (з урахуванням встановленого терміну для контрольного огляду вузла обліку), про що складається відповідний акт контрольного зняття показань ЗВТ.

У разі не надання споживачем звіту про дані комерційних ВОГ протягом двох робочих днів після закінчення календарного місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності контрольного зняття показань ЗВТ (у тому числі із-за не допуску) протягом розрахункового періоду, об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу за розрахунковий період визначається за величиною підтвердженого обсягу природного газу по споживачу на цей період. При цьому, Оператор ГРМ не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим направляє споживачу письмові пояснення про зміну режиму нарахування, разом з актом приймання-передачі природного газу за попередній розрахунковий місяць.

У разі надання споживачем даних комерційних ВОГ протягом (за підсумками) поточного місяця, або за наявності у цей період контрольного зняття показань ЗВТ, визначення об'єму спожитого природного газу за цей місяць здійснюється з урахуванням фактичних даних комерційних ВОГ, без корегування попереднього періоду.

За відсутності даних комерційних вузлів обліку протягом (за підсумками) поточного місяця, об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу за цей місяць та подальші періоди визначається за номінальною потужністю газового обладнання споживача та кількістю годин їх використання, визначених договором розподілу природного газу, без подальшого перерахунку (корегування) попередніх періодів. При цьому, Оператор ГРМ не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим направляє споживачу письмові пояснення про зміну режиму нарахування, разом з актом приймання-передачі природного газу за розрахунковий період (місяць). Відновлення розрахунків за даними комерційних ВОГ здійснюється за заявою споживача до Оператора ГРМ та після складання акта про фіксацію даних комерційних ВОГ, підписаного Оператором ГРМ та споживачем.

5. На підставі звіту споживача (дистанційних даних) про спожиті об'єми природного газу, визначені комерційними вузлами обліку, або зміненого режиму нарахування по споживачу, Оператор ГРМ забезпечує:

1) Визначення загального об'єму споживання (розподілу, постачання) природного газу по споживачу за розрахунковий період з урахуванням передбачених цим Кодексом (договором розподілу природного газу) регламентних процедур щодо визначення об'ємів споживання (розподілу, постачання) природного газу.

2) Переведення визначеного загального об'єму споживання (розподілу/постачання) природного газу в одиниці енергії (обсяг), відповідно до Методики перерахунку об'єму горючого газу в обсяг енергії, затвердженої Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовій галузі.

3) Формування акта приймання-передачі природного газу по споживачу за розрахунковий період, із зазначенням величини об'єму (м куб.) та обсягу (за трьома одиницями виміру - кВт·год., ГКал, МДж) споживання (розподілу) природного газу, та передача його споживачу.

4) Передачу даних Оператору газотранспортної системи про фактичний об'єм (м куб.) та обсяг (за трьома одиницями виміру - кВт·год., ГКал, МДж) споживання/розподілу природного газу по споживачу, у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.

6. Визначений Оператором ГРМ в акті приймання-передачі природного газу фактичний об'єм та обсяг споживання (розподілу, постачання) природного газу по споживачу за підсумками розрахункового періоду (календарного місяця) передається Оператору ГТС у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку для включення в місячний баланс природного газу по ГТС, і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.

7. При запровадженні на ринку природного газу України добового балансування газотранспортної системи України, що має бути передбачено нормами Кодексу газотранспортної системи, споживач, який є власником комерційного ВОГ, за умови не обладнання комерційного ВОГ засобами дистанційної передачі даних, зобов'язаний щоденно у спосіб та термін, погоджений з оператором ГРМ, передавати дані про об'єм власного споживання за попередню добу.

За відсутності таких даних (або за погодженням з Оператором), добовий об'єм споживання природного газу по споживачу за попередню добу буде визначений на рівні середньодобого значення від підтвердженого обсягу природного газу на поточний розрахунковий місяць.

Якщо об'єм розподіленого (спожитого) природного газу по споживачу визначається комерційним ВОГ, власником якого є Оператор ГРМ, формування добового об'єму споживання по споживачу забезпечується Оператором ГРМ.

Визначений Оператором ГРМ відповідно до цього пункту об'єм (обсяг) споживання природного газу по споживачу за попередню добу передається Оператору ГТС у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку для включення в добовий баланс природного газу по ГТС, і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.

8. За наявності розбіжностей в частині визначення об'єму та/або обсягу спожитого (розподіленого) природного газу, вони підлягають урегулюванню відповідно до умов договору розподілу природного газу або в судовому порядку. До вирішення цього питання об'єм (обсяг) спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

9. Споживач, до газопроводу якого в установленому порядку приєднується (підключений) об'єкт іншого споживача, має організувати комерційний (у тому числі приладовий) облік природного газу у власних газових мережах таким чином, щоб забезпечити складення балансу природного газу з чітким визначенням величини об'єму власного споживання та об'єму споживання підключеним до його газових мереж іншим споживачем.

При цьому, за наявності об'ємів втрат і витрат природного газу при визначенні загального об'єму споживання, їх розподіл між споживачами визначається пропорційно їх частки споживання, що має бути погоджено з Оператором ГРМ.

Глава 4. Порядок комерційного обліку газу по побутових споживачах (населенню)

1. Визначення фактичного об'єму споживання (розподілу/постачання) природного газу по побутовому споживачу здійснюється на межі балансової належності між Оператором ГРМ і побутовим споживачем на підставі даних лічильника газу, визначених договором розподілу природного газу між Оператором ГРМ і споживачем, та з урахуванням регламентних процедур, передбаченими цим Кодексом та договором.

Для визначення фактичного об'єму споживання (розподілу/постачання) природного газу приймаються дані лічильника газу Оператора ГРМ.

У разі відсутності лічильника газу в Оператора ГРМ приймаються за дані лічильника газу побутового споживача. При цьому, Оператор ГРМ має право протягом експлуатації лічильника газу та відповідно до вимог цього Кодексу здійснювати контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) для контролю та перевірки його показань.

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі об'єм споживання природного газу розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

2. Період за який по побутовому споживачу визначається об'єм та обсяг спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу є календарний місяць.

3. Якщо об'єкт побутового споживача не обладнаний лічильником газу, фактичний об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за нормами споживання. Споживач зобов'язаний своєчасно, але не пізніше ніж у місячний строк письмово повідомляти Оператора ГРМ про всі зміни, що стосуються видів споживання газу та/або опалювальної площі, та/або кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, житловому будинку.

4. По побутовому споживачу який розраховується за лічильником газу (за умови, якщо лічильник не забезпечений засобами дистанційної передачі даних), місячний об'єм споживання природного газу визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об'єму споживання по побутовому споживачу на відповідний календарний місяць (який визначається виходячи з групи споживання побутового споживача та його середньорічного об'єму споживання природного газу за останні три роки).

Планові місячні об'єми споживання на відповідний календарний місяць доводиться споживачу у встановленому цим Кодексом порядку, та зазначаються Оператором ГРМ в рахунках (або квитанціях до абонентської книжки споживача) про сплату послуги за договором розподілу природного газу. Плановий місячний обсяг споживання має відображатися у вигляді об'єму (м куб.) та обсягу енергії за трьома одиницями виміру (кВт·год., ГКал, МДж), що розраховані згідно вимог цього Кодексу.

Оператор ГРМ не рідше як один раз на шість місяців (з урахуванням встановленого терміну для контрольного огляду вузла обліку) повинен здійснювати контрольне зняття показань ЗВТ та відповідний перерахунок по споживачу з урахуванням фактичних показів лічильника газу.

Побутовий споживач має право щомісяця станом на 1 число місяця, що настає за розрахунковим, знімати фактичні показання лічильника газу та передавати їх Оператору ГРМ протягом п'яти діб (до 5 числа) у спосіб, визначений у договорі та/або платіжному документі Оператора ГРМ (за телефоном, через веб-сайт, тощо). У разі надання споживачем даних про показання лічильника газу до 5 числа місяця об'єм споживання (розподілу/постачання) природного газу за попередній місяць визначається Оператором ГРМ з урахуванням наданих показів лічильника газу, без корегування періодів, які передували попередньому місяцю. У разі не надання показань лічильника газу до 5 числа місяця або надання їх після 5 числа місяця, об'єм споживання (розподілу/постачання) природного газу за попередній місяць визначається за плановим місячним обсягом споживання на цей місяць, а показання лічильника газу враховуються в поточному календарному місяці.

Якщо у споживача, який використовує природний газ комплексно (для опалення, приготування їжі та/або підігріву води), на дату контрольного зняття показань ЗВТ показання лічильника газу будуть менші, ніж надані споживачем за попередній місяць в опалювальний період, то ці контрольні показання вважаються фактичними показаннями лічильника природного газу станом на 1 число місяця, в якому провадиться таке контрольне зняття показів ЗВТ.

Якщо в установленому порядку відбуваються зміни критеріїв (зміна приладів, площі, тощо), за якими побутовий споживач був віднесений до певної групи споживання, Оператор ГРМ змінює по споживачу його групу споживання.

Розрахунок планових місячних обсягів споживання на наступний календарний рік визначається Оператором ГРМ з урахуванням підсумків поточного календарного року.

5. За підсумками місяця Оператор ГРМ формує загальний об'єм та обсяг спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу по побутових споживачах у розрізі їх постачальників, та передає ці дані Оператору ГТС у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку для включення в місячний баланс природного газу по ГТС, і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.

6. При запровадженні на ринку природного газу України добового балансування газотранспортної системи України, що має бути передбачено нормами Кодексу газотранспортної системи, добовий об'єм (обсяг) споживання по побутовому споживачу визначається Оператором ГРМ за середньодобовою величиною від його планового місячного обсягу споживання (для споживачів з лічильниками газу) та норм споживання (для споживачів без лічильників).

Визначений Оператором ГРМ відповідно до цього пункту об'єм (обсяг) споживання природного газу по споживачу за попередню добу передається Оператору ГТС у встановленому Кодексом газотранспортної системи порядку для включення в добовий баланс природного газу по ГТС, і є підставою для їх використання у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків між споживачем та його постачальником.

Глава 5. Особливості організації обліку газу в багатоквартирних будинках та гуртожитках

1. За ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ, та за їх рахунок, в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу, може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.

Балансоутримувач (управитель) не може відмовити Оператору ГРМ в організації та встановлені загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок Оператора ГРМ.

2. У разі наявності вузла обліку природного газу, встановленого для ведення такого обліку в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або групі будинків або гуртожитків, визначення об'єму спожитого природного газу по мешканців зазначених обєктах здійснюються відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 980).

Частина 2. Особливості приладового обліку природного газу

Глава 6. Загальні умови приладового обліку

1. Приладовий облік природного газу в газорозподільній системі організовується та здійснюється з метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного вузла обліку інформації про об'єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках вимірювання, та подальшого її використання при забезпеченні комерційного обліку природного газу між суб'єктами ринку природного газу.

2. Комерційні вузли обліку природного газу розподіляються на п'ять категорій залежно від річного об'єму передачі (розподілу, споживання) через них природного газу в точках вимірювання, а саме:

1) I категорія - більше 3 млн. м куб.;

2) II категорія - від 1 до 3 млн. м куб. (включно);

3) III категорія - від 0,1 до 1 млн. м куб. (включно);

4) IV категорія - від 0,01 до 0,1 млн. м куб. (включно);

5) V категорія - менше 0,01 млн. м куб.

3. На об'єкті споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) в точці вимірювання як правило організовується єдиний комерційний вузол обліку. Виключенням є ситуації, коли із-за метрологічних характеристик, сезонної ознаки роботи відповідного обладнання, необхідності відокремлення обліку газу за окремою тарифною групою, чи за інших об'єктивних причин можуть встановлюватися два та більше вузла обліку.

4. Передача (розподіл, споживання) природного газу до/з газорозподільної системи здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу. Побутові споживачі, у разі відсутності лічильника газу споживають природний газ за нормами, встановленими законодавством, до термінів, передбачених Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", та з урахуванням вимог цього Кодексу.

5. Для визначення об'єму спожитого (розподіленого) природного газу по споживачу приймаються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного вузла обліку в Оператора ГРМ приймаються дані комерційного вузла обліку споживача. Споживач не може відмовитись від встановлення комерційного вузла обліку з ініціативи та за кошти Оператора ГРМ. В іншому разі, розподіл природного газу такому споживачу має бути припинений, в порядку визначеному цим Кодексом.

6. Вимоги до складових частин вузлів обліку природного газу, їх правил експлуатації, та порядку вимірювання ними обсягів (об'ємів) природного газу, визначаються нормативними документами, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

7. Будь-які роботи, пов'язані з порушенням роботи чи схеми комерційного вузла обліку, або зміни типу ЗВТ, проводяться за погодженням з Оператором ГРМ та у присутності представників споживача і Оператора ГРМ, та оформляються відповідним актом.

Роботи з розпломбування, випробування, вимірювання, зміни схеми комерційного вузла обліку, заміни типів ЗВТ без оформлення акта в присутності уповноважених осіб споживача та Оператора ГРМ не допускаються.

Після закінчення робіт комерційний ВОГ та/або його складові опломбовуються та передаються на збереження відповідно до вимог цього Кодексу.

Глава 7. Порядок організації приладового обліку в точці вимірювання

1. Приладовий облік природного газу в точці вимірювання може складатися з:

1) комерційного ВОГ з використанням звужуючого пристрою з обчислювачем об'єму газу;

2) комерційного ВОГ з використанням лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об'єму газу;

3) комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу.

2. Вимоги до організації приладового обліку в точці вимірювання, зокрема вихідні параметри ЗВТ, вимоги щодо їх розміщення та експлуатаційні умови, визначаються Оператором ГРМ в технічних умовах приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об'єкту споживача).

В технічних умовах Оператор ГРМ також визначає параметри природного газу (тиск, температуру, максимальна година витрата газу) з урахуванням його фактичних сезонних коливань та категорійності газопроводу.

Точки вимірювання в місцях передачі природного газу в газорозподільну мережу від об'єктів (установок) газодобувних підприємств (ГДП) та виробників біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), які приєднуються до ГРМ, повинні передбачати встановлення приладів, які на безперервній основі будуть забезпечувати контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густино мір, вимірювач точки роси, тощо), з можливістю дистанційного їх контролю та передачі даних та оперативного відключення подачі неякісного газу до газорозподільної системи.

Точки вимірювання які відповідно до вимог цього Кодексу мають бути забезпечені засобами дистанційної передачі даних, повинні передбачати відповідні заходи та обладнання. За необхідності Оператор ГРМ може передбачати в технічних умовах відповідні заходи і для точок вимірювання які не підпадають під обов'язковість облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних згідно вимог цього Кодексу, але такі заходи та обладнання будуть забезпечені за рахунок Оператора ГРМ.

Оператор ГРМ має право в технічних умовах визначати вимоги щодо передбачення в конструкції комерційного ВОГ окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих (контрольних) ЗВТ та/або перевірки працездатності та метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою підключення еталонних пересувних вимірювальних комплексів.

До складу комерційного ВОГ з використанням побутового лічильника газу входить:

1) лічильник газу;

2) фільтр газу, якщо це передбачено технічними умовами та проектом;

3) автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, якщо це передбачено технічними умовами.

4) вимикаючи засувки на вході до комерційного ВОГ;

5) автоматизовані пристрої приведення об'ємів природного газу до стандартних умов (коректор об'єму газу, що складається з обчислювача коректора, вимірювального перетворювача температури газу, вбудованої механічної системи приведення до стандартних умов, інші пристрої та засоби передбачені діючими стандартами. Такі пристрої дозволяється не передбачати в разі встановлення побутового лічильника в опалювальному приміщенні та розміщення вхідного штуцера лічильника на відстані 1.5 м від входу до опалювального приміщення.);

6) захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

До складу комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою з обчислювачем об'єму газу входять:

1) стандартний звужувальний пристрій;

2) потоковипрямляч (за необхідністю);

3) фільтр газу;

4) вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами;

5) засоби вимірювальної техніки та/або вимірювальні перетворювачі тиску, перепаду тиску та температури та параметрів газу;

6) обчислювач об'єму газу;

7) автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв'язку і допоміжні засоби;

8) обвідний газопровід (за необхідністю);

9) вимикаючи засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

10) захисні шафи комерційного ВОГ та/або його складових.

До складу комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з вбудованим чи окремим коректором або обчислювачем об'єму газу входять:

1) лічильник газу;

2) коректор або обчислювач об'єму газу;

3) датчик тиску та/або температури газу;

4) фільтр газу;

5) потоковипрямляч (за необхідністю);

6) вимірювальний трубопровід з прямими ділянками та місцевими опорами, розташованими безпосередньо до і після лічильника газу;

7) обвідний газопровід (за необхідністю);

8) вимикаючи засувки на вході та на виході з комерційного ВОГ;

9) автоматизовані пристрої передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв'язку між складовими комплексу та допоміжні пристрої до ліній зв'язку;

10) захисні шафи комерційного ВОГ та/або його елементів.

3. На підставі технічних умов приєднання чи на реконструкцію вузла обліку (об'єкту споживача), розробляється проектна документація в частині організації комерційного вузла обліку (комерційного ВОГ) в порядку, встановленому законодавством у сфері містобудування та з урахуванням зазначених вимог цієї глави.

4. Проект має передбачати розділ "Розрахунок комерційного вузла обліку" в якому необхідно:

1) вказати перелік газового обладнання, із зазначенням його паспортних технічних характеристик та з позначкою яке обладнання існуюче, проектується, відводиться в резерв та/або демонтується;

2) провести розрахунок комерційного ВОГ з урахуванням максимальної и мінімальної витрати газового обладнання яке планується підключити до газових мереж після комерційного ВОГ та параметрів газу наданих Оператором ГРМ в завданні на проектування чи технічних умовах приєднання.

В разі застосування комерційного ВОГ на базі лічильника газу розрахунок проводиться за формулою:

  

, м3/ч;

де: qmaxг.о.с. - максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання за стандартних умов, визначається згідно технічної документації на газоспоживаючого обладнання, м3 /год.;

qminг.о.с. - мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання за стандартних умов, визначається згідно технічної документації на газоспоживаючого обладнання, м3 /год.

Pmax(min) - максимальний (мінімальний) абсолютний тиск газу, Мпа;

tmax(min) = 273 + t - абсолютна максимальна (мінімальна) температура газу, К;

Z - коефіцієнт стислості газу при відповідних p та t;

За отриманими значеннями витрат підбирається найближчий типорозмір лічильника, при цьому повинно виконуватися такі умови:

q c max л і q c max г. о;

q c min л Ј q c min г. о.

де: q max г. л - максимальна пропускна спроможність лічильника, згідно паспорта заводу виробника, м3/год.;

q min г. л - мінімальна пропускна спроможність лічильника, згідно паспорта заводу виробника, м3/год.;

q max г. о - максимальна можлива витрата всього газоспоживаючого обладнання, м3/год.;

q min г. о - мінімальна можлива витрата газоспоживаючого обладнання, м3/год.

Якщо фактична максимальна витрата лічильника газу більша/менша в 1,6 рази ніж максимальна витрата газоспоживаючого обладнання, вважаться, що лічильник газу підібрано невірно, і тому необхідно переглянути та передбачати інший лічильник газу відповідного типорозміру.

В разі застосування комерційного ВОГ на базі звужуючого пристрою за допомогою програмного комплексу атестованого Державним уповноваженим органом з метрології, складові та параметри комерційного ВОГ вибираються з урахуванням забезпечення мінімально можливої похибки виміру витрат газу.

5. Схему комерційного ВОГ необхідно відображати з прив'язкою до місця встановлення з зазначеними габаритами, розмірами шафи та умовами монтажу комерційного ВОГ з розрахунку забезпечення зручності обслуговування та експлуатації. Всі елементи які входять до складу комерційного ВОГ повинні бути винесені в окрему специфікацію з позначенням виробників, маркуванням, технічних та метрологічних характеристик згідно технічним умовам по яким виготовляються ці складові.

Прокладання газопроводів після комерційного ВОГ, як правило, передбачаються надземно.

На кожен об'єкт газоспоживання необхідно передбачати вимикаючий пристрій з урахуванням забезпеченням вільного доступу до нього (за межами об'єкта газоспоживання та інших зон з обмеженим доступом).

В разі якщо є технологічна необхідність та проектом передбачена обвідна лінія поза комерційним ВОГ, вона має бути прокладена надземно та оснащена двома засувками, манометром між ними, та інвентарною заглушкою після першої по ходу засувки.

Необхідність встановлення фільтру та ступень його фільтрації перед комерційним ВОГ вирішується згідно вимогами експлуатаційних документів на ЗВТ та/або вимогами Оператора ГРМ.

6. Всі ЗВТ, які будуть входити до складу комерційного ВОГ, повинні бути занесені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущені до застосування в Україні та відповідати вимогам цього Кодексу.

Всі складові (ЗВТ) комерційного ВОГ повинні встановлюватися в шафах або інших конструкціях, що забезпечують їх захист від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу. Конструкція шаф для розміщення лічильника газу (ЗВТ) повинна забезпечувати природну вентиляцію. Установку лічильника газу (ЗВТ) в усередині приміщень слід передбачати поза зоною тепло- та вологовиділення в природно провітрюваних місцях.

Для вільного доступу до комерційного ВОГ необхідно передбачити розміщення вузла обліку та його складових поза санітарних, режимних та інших особливих зон.

7. Конструкція та програмне забезпечення ЗВТ які входять до складу комерційного ВОГ повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об'єму газу повинні забезпечувати можливість введення та реєстрації значень параметрів та фізико-хімічних показників газу як безпосередньо на місці експлуатації, так і дистанційно (за каналами зв'язку).

Індикатори обчислювачів та коректорів об'єму газу повинні відображати поточні значення температури та тиску газу, коефіцієнта стисливості газу, об'ємну витрату газу за робочих умов (для обчислювача коректора), об'єм та об'ємну витрату газу.

Конструкція обчислювача та коректора об'єму газу повинна забезпечувати можливість передачі інформації про параметри газу та результати вимірювань його об'єму на реєструвальні пристрої та/або на комп'ютер.

Програмне забезпечення обчислювача та коректора об'єму газу і накопичені в його пам'яті результати вимірювання об'єму газу повинні бути захищені від несанкціонованого втручання.

Обчислювачі та коректори об'єму газу повинні бути обладнані електронним пристроєм індикації результатів вимірювань. Обчислювач та коректор об'єму газу повинні розрізняти аварійні ситуації та зберігати інформацію про такі аварійні ситуації і їх тривалість.

8. Проектна документація на комерційний ВОГ має бути погоджена Оператором ГРМ, а її щонайменше один екземпляр має бути залишений у Оператора ГРМ.

Якщо протягом року після погодження Оператором ГРМ проекту комерційний ВОГ не було введено в експлуатацію, проект на комерційний ВОГ підлягає перепогодженню, з урахуванням діючих на момент перепогодження вимог нормативних документів.

Внесення змін до проектної документації (коригування), за необхідності, здійснюється до введення об'єкта будівництва в експлуатацію, коли спорудження об'єкта за цією документацією не завершено. Кожна зміна в проекті повинна бути погоджена з Оператором ГРМ.

9. Будівництво, монтаж та налагодження комерційного ВОГ та його складових здійснюються відповідно до погодженої Оператором ГРМ проектної документації та вимог цього Кодексу. Всі роботи виконується спеціалізованими монтажними організаціями, які мають на це відповідний дозвіл при суворому дотриманні діючих норм та інструкцій та у відповідності з вимогами, зазначеними у настановах з експлуатації заводів-виробників елементів які входять до складу комерційного ВОГ.

При виконанні монтажу комерційного ВОГ та його складових, необхідно передбачити можливість пломбування місць, через які можливе несанкціоноване втручання чи відбір природного газу поза обліком (місця з'єднання газопроводів, вимикаючи пристрої, лічильник, коректор чи обчислювач об'єму газу, термоперетворювач та інші).

10. Установлення лічильників газу побутовим споживачам здійснюється відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

11. Для підвищення надійності та достовірності вимірювань об'єму природного газу в точці вимірювання, сторони можуть встановлювати дублюючі вузли обліку або дублюючі ЗВТ.

Якщо в передбачених цим Кодексом випадках дублюючий ВОГ чи дублюючий ЗВТ застосовується (буде застосований) сторонами як комерційний, в такому разі на дублюючий ВОГ (ЗВТ) поширюються вимоги, передбачені цим Кодексом, як для комерційного ВОГ (ЗВТ).

Проектування, монтаж та налагодження дублюючого ВОГ (ЗВТ), що може бути застосований в якості комерційного, здійснюється відповідно до технічних вимог Оператора ГРМ.

Використання даних дублюючого ВОГ (ЗВТ) під час складання акта приймання-передачі природного газу регламентується договором, укладеним з Оператором ГРМ.

Дублюючий ВОГ (ЗВТ) не повинен впливати на роботу комерційного ВОГ.

Глава 8. Порядок облаштування точок вимірювання засобами дистанційної передачі даних

1. З метою удосконалення системи комерційного обліку природного газу, підвищення рівня достовірності вимірювання об'єму природного газу комерційними вузлами обліку в газорозподільних системах, та для забезпечення належної організації добового балансування на ринку природного газу України, Оператори ГРМ та їх суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, повинні здійснювати відповідні заходи з організації та облаштування комерційних вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних.

2. Власники комерційних вузлів обліку (крім побутових споживачів зі споживанням до 0,01 млн. м куб.), зобов'язані в установленому порядку забезпечити організацію та облаштування на власних комерційних вузлах обліку засобів дистанційної передачі даних.

Споживачі, у тому числі побутові споживачі, та суміжні Оператори ГРМ, газодобувні підприємства (ГДП), виробники біогазу або інших видів газу з альтернативних джерел (ВБГ), не мають права відмовити Оператору ГРМ, до ГРМ якого підключені їх об'єкти, в організації та облаштуванні їх комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних, якщо такі заходи забезпечуються за його рахунок.

При порушенні визначених законодавством термінів на облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних або не допуску Оператора ГРМ на облаштування зазначеної системи за його рахунок, Оператор ГРМ має право застосувати до власника комерційного обліку заходи з обмеження (припинення) передачі та/або розподілу природного газу на його об'єкт.

3. Організація та облаштування комерційних вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних здійснюється у наступному порядку:

1) Отримання в (від) Оператора ГРМ технічного завдання на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку.

2) Розробка на підставі технічного завдання Оператора ГРМ робочого проекту з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку, та його погодження в Оператора ГРМ.

3) Закупівля необхідного обладнання, монтаж засобів дистанційної передачі даних, налагодження каналів зв'язку та передачі даних та перевірка достовірності переданих (зчитаних) даних до Оператора ГРМ.

4) Прийняття в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку за участи Оператора ГРМ, що має підтверджуватися відповідним актом вводу в експлуатацію.

4. Технічне завдання Оператора ГРМ на проектування організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку має включати:

1) перелік даних, що передаються до Оператора ГРМ;

2) протокол передачі даних;

3) перелік місць установлення засобів дистанційної передачі даних;

4) перелік місць установлення комунікаційного обладнання;

5) інформацію про параметри каналів зв'язку, які будуть застосовуватись для зчитування та передачі даних з комерційного вузла обліку;

6) рекомендації щодо апаратного та програмного інтерфейсу лічильників;

7) умови спільного використання введених в експлуатацію засобів дистанційної передачі даних встановлених на комерційному вузлі обліку;

8) інші обґрунтовані вимоги.

5. Оператор ГРМ має погодити робочий проект з організації та облаштування системи дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку в обсязі виданого ним технічного завдання впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня його отримання.

6. У разі незгоди з даними технічного завдання або робочого проекту з організації та облаштування засобів дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку, сторони можуть ініціювати їх експертизу проекту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.

7. Прийняті в експлуатацію засоби дистанційної передачі даних на комерційному вузлі обліку повинні використовуватись суміжними суб'єктами ринку природного газу при визначені об'ємів передачі або розподілу (споживання) природного газу на межі балансової належності між цими суб'єктами, та у взаємовідносинах між суб'єктами ринку природного газу, у тому числі для взаєморозрахунків.

8. Зчитування інформації з комерційного вузла обліку через засоби дистанційної передачі даних проводиться за рахунок сторони яка зчитує данні.

9. Власники комерційних вузлів обліку на яких встановлено засоби дистанційної передачі даних, що введенні в експлуатацію, не мають права обмежувати доступ до цих засобів та інформації, що зберігається в первинній базі даних засобів комерційного вузла обліку.

Глава 9. Порядок введення в експлуатацію комерційного вузла обліку.

1. Первинне обстеження вузла обліку на можливість його використання як комерційного, здійснюється представниками Оператора ГРМ перед пуском природного газу (що здійснюється в рамках заходів з приєднання до ГРМ) або реконструкції комерційного вузла обліку або переукладання договору по точці вимірювання з новим споживачем, в присутності безпосереднього споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу).

2. Первинне обстеження на можливість використання вузла обліку як комерційного включає наступні етапи:

1) перевірку проектної та виконавчої документації на вузол обліку;

2) перевірку стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію;

3) пробний пуск газу через комерційний ВОГ;

4) пломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання.

3. Для проведення первинного обстеження змонтованого (реконструйованого) вузла обліку який має бути введений в експлуатацію, його власник за 10 робочих днів до дня проведення обстеження направляє іншій стороні відповідне письмове повідомлення про необхідність її присутності при обстеженні. Передумовою направлення повідомлення має бути погоджена Оператором ГРМ проектна документація в частині організації (реконструкції) комерційного ВОГ у відповідній точці вимірювання.

4. На момент первинного обстеження вузла обліку на місці його монтажу власником вузла обліку має бути представлена нижче наведена документація.

Для комерційного ВОГ на базі побутового лічильника газу мають бути представлені наступні документи:

1) робочий проект на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;

2) технічні умови на приєднання або на реконструкцію вузла обліку;

3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

4) оригінал паспорта на лічильник газу;

5) оригінал свідоцтва про повірку лічильника газу;

6) оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності);

7) паспорта та експлуатаційні документи на газове обладнання (за;

Для комерційного ВОГ на базі лічильника газу в комплекті з коректором або обчислювачем об'єму газу мають бути представлені наступні документи:

1) робочий проект на вузол обліку, погоджений з Оператором ГРМ;

2) технічні умови на приєднання або на реконструкцію вузла обліку;

3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

4) оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проектом (лічильник газу, обчислювач або коректор об'єму газу, перетворювач тиску та температури, густино мір, потоковипрямляч, тощо);

5) оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проектом (лічильник газу, обчислювач або коректор об'єму газу, перетворювач тиску та температури, густино мір, тощо);

6) паспорт (етикетки на прямі ділянки для турбінних та ультразвукових лічильників);

7) оригінал паспорта на фільтр газу (за його наявності);

Для комерційного ВОГ на базі стандартного звужуючого пристрою мають бути представлені наступні документи:

1) робочий проект на вузол обліку, погоджений Оператором ГРМ;

2) технічні умови на приєднання або на реконструкцію вузла обліку;

3) акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;

4) оригінали паспортів на ЗВТ, передбачені проектом (звужуючий пристрій, обчислювач або коректор об'єму газу, перетворювач(і) тиску, різниці тиску та температури, густино мір, потоковипрямляч, тощо);

5) оригінали свідоцтв про повірку ЗВТ, передбачених проектом (звужуючий пристрій, обчислювач або коректор об'єму газу, перетворювач(і) тиску, різниці тиску та температури, густино мір, тощо);

6) акти виміру геометричних розмірів камер усереднення та вимірювальних трубопроводів, затвердженні і підписані представниками органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт;

7) оригінал паспорту витратомірної ділянки;

8) протокол розрахунку витратоміру змінного перепаду тиску зі стандартним звужувальним пристроєм;

9) оригінал паспорту на фільтр газу (за його наявності).

За вимогою представника Оператора ГРМ споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) має надати йому оригінал проектної документації на внутрішнє газопостачання та/або паспорта і експлуатаційну документацію на газове обладнання внутрішнього газопостачання.

Якщо точка вимірювання в якій встановлено вузол обліку обладнана приладами, які на безперервній основі забезпечують контроль фізико-хімічних показників газу (зокрема хроматограф, потоковий густино мір, вимірювач точки роси, тощо), при обстеженні має бути представлена технічна та метрологічна документація на зазначені прилади.

Якщо вузол обліку та/або пристрій який на безперервній основі забезпечує контроль фізико-хімічних показників газу обладнаний засобами дистанційної передачі даних, при обстежені має бути представлена відповідна технічна документація та здійснені заходи з перевірки каналів зв'язку та передачі даних.

Якщо вузол обліку не належить Оператору ГРМ, під час обстеження мають бути наданий договір на обслуговування вузла обліку з відповідною спеціалізованою організацією, або підтверджуючі документи про власну службу та/або підлеглий персонал уповноважений обслуговувати вузол обліку.

5. Перевірка стану вузла обліку перед введенням його в експлуатацію включає наступні операції:

1) перевірка відповідності вузла обліку проектній документації;

2) перевірка стану підвідного газопроводу (способу прокладання та відсутність можливості відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі обстеження газопроводів приладовим методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуальне обстеження способів монтажу і обв'язки газового та газорегулюючого обладнання, тощо);

3) перевірка відповідності ЗВТ та елементів конструкції вузла обліку, паспортним даним і специфікації в погодженому проекті;

4) ознайомлення з аксонометричною схемою та перевірка її відповідності проекту;

5) перевірка наявності та цілісності пломб встановлених відповідними органами уповноважених на проведення метрологічних робіт та заводу-виробника ЗВТ;

6) перевірка відповідності оригіналів заводських паспортів (сертифікатів тощо) та маркування елементів вузла обліку;

7) перевірка правильності встановлення складових ВОГ (ЗВТ) у відповідності до вимог проекту та паспорту заводу-виробника, перевірка співвісності фланців газопроводу, контроль геометричних характеристик вимірювального трубопроводу з прямими ділянками та місцевими опорами;

8) контрольні вимірювання розмірів внутрішнього діаметра вимірювального трубопроводу та звужуючого пристрою (за його наявності), у тому числі перевірка порожнини прямих ділянок на предмет відсутності сторонніх приладів, накипу, тощо;

9) контроль параметрів імпульсних ліній та їх складових;

10) перевірка зусиль затягування гвинтів та гайок, глибина занурення перетворювача температури і таке інше;

11) перевірка герметичності запірної арматури на вузлі обліку та обвідних лініях, наявність та стан заглушок (блінд);

12) перевірка вимірювальних перетворювачів за допомогою контрольних та/або еталонних ЗВТ;

13) перевірка працездатності автоматизованих пристроїв і допоміжних засобів передачі результатів вимірювання вузла обліку, лінії зв'язку (за їх наявності);

14) перевірка на герметичність вузла обліку, імпульсних ліній тощо;

15) продувка газопроводів, імпульсних ліній тощо;

16) перевірка програмованих параметрів та налаштувань коректора або обчислювача об'єму газу (за їх наявності);

17) перевірка реагування вузла обліку на малі витрати за допомогою компресорів, тощо.

Крім того, проводиться ревізія та встановлення заглушок (блінд) обвідної лінії вузла обліку та газоспоживаючого обладнання яке за умовами проекту повинно бути відведено в резерв, з подальшим їх пломбуванням.

Приймання в експлуатація ЗВТ у складі комерційного ВОГ з будь яким механічним пошкодженням ЗВТ та/або пошкодженням пломб органів, уповноважених на проведення метрологічних робіт та заводу-виробника відповідно до паспорту заводу-виробника чи протоколу повірки, заборонено.

Складові вузла обліку (зокрема лічильник газу) мають бути встановлені таким чином, щоб забезпечити технічну можливість безперешкодного до них доступу для контрольного огляду та/або технічної перевірки та контролю за обсягами надходження/розподілу/споживання природного газу.

6. За відсутності зауважень під час перевірки вузла обліку перед введенням його в експлуатацію здійснюється пробний пуск природного газу через вузол обліку для оцінки можливих витоків газу та перевірки коректності роботи ЗВТ та їх показників, зокрема витрати газу через лічильник газу (звужуючий пристрій).

За відсутності зауважень при пробному пуску газу, представники Оператора ГРМ здійснюють заходи з пломбування складових частин комерційного ВОГ та іншого сукупного обладнання відповідно до вимог цього Кодексу, та складає Акт прийому комерційного вузла обліку в експлуатацію, по одному екземпляру для кожної сторони. При цьому, за відсутності на момент обстеження укладеного договору розподілу природного газу та підтвердженого обсягу природного газу по споживачу (суб'єкту ринку природного газу) газопостачання через комерційний ВОГ має бути припинено шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, зокрема між фланцями вхідної засувку може встановлюватися інвентарна заглушка яка пломбується в закритому положенні.

Акт прийому комерційного вузла обліку в експлуатацію (акт про пломбування, якщо він оформлюється окремо) підписується представниками Оператора ГРМ і споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу), та уповноваженими особами сторін, які також брали участь в обстеженні вузла обліку та його пломбуванні (за їх наявності).

В іншому випадку (за негативних результатів первинного обстеження вузла обліку), представник Оператора ГРМ оформлює Акт первинного обстеження вузла обліку в якому повинен зазначити всі виявленні невідповідності та порушення. Після усунення порушень первинне обстеження вузла обліку проводиться повторно, у тому ж порядку, визначеному цією главою.

7. При проведенні перевірки вузла обліку перед введенням його в експлуатацію та пробному пуску газу, суміжний суб'єкт ринку природного газу (Оператор ГРМ, споживач) за власний рахунок може проводити перевірку працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів, та за необхідності ініціювати проведення перевірки справності та/або метрологічних характеристик окремих ЗВТ (у тому числі позачергової або експертної повірки), а також експертизи на предмет пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб, у порядку, визначеному цим Кодексом. Вартість зазначених заходів сплачується в порядку передбаченому цим Кодексом.

8. При встановлені комерційного ВОГ який належить Оператору ГРМ на території чи у приміщенні споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу), між Оператором ГРМ та споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) має бути укладений договір про відповідальне зберігання комерційного вузла обліку та його складових на весь термін їх експлуатації. Факт передачі на відповідальне зберігання комерційного ВОГ та його складових має бути зазначений в Акті прийому комерційного вузла обліку в експлуатацію.

Глава 10. Порядок пломбування елементів комерційного вузла обліку.

1. Комерційний вузол обліку (комерційний ВОГ) та його складові мають бути опломбовані пломбами з тавром відповідного органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт та пломбами заводу виробника.

Місця пломбування та реквізити пломб заводу виробника, а також місця пломбування пломбами органу, уповноваженого на проведення метрологічних робіт, вказуються в технічній документації (паспорті) на кожний ЗВТ або протоколі повірки, якщо така мала місце перед чи під час експлуатації ЗВТ.

2. Оператор ГРМ під час введення комерційного ВОГ в експлуатацію або під час його експлуатації має право встановлювати власні охоронні пломби на елементах та складових комерційного ВОГ, а також на запірній арматурі обвідних ліній, фланцевих з'єднаннях до та після комерційного ВОГ, та на інших пристроях і місцях для унеможливлення несанкціонованого втручання в роботи складових комерційного ВОГ або несанкціонованого відбору природного газу.

Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться пломбами Оператора ГРМ в місцях передбачених проектом, паспортами заводів-виробників ЗВТ, та в місцях де можливе несанкціоноване втручання в роботу складових комерційного ВОГ або несанкціонованого відбору природного газу.

При пломбуванні комерційного вузла обліку який водиться в експлуатацію (за відсутності укладеного договору розподілу природного газу та/або підтверджених обсягів природного газу) між фланцями вхідної засувку Оператор ГРМ встановлює інвентарну заглушку та пломбує її в закритому положенню.

Споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) в присутності Оператора ГРМ має право додатково пломбувати власними пломбами будь які елементи комерційного ВОГ.

Підготовка місць для опломбування здійснюється власником вузла обліку згідно з переліком, наданим іншою стороною. Перелік місць пломбування може бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї із сторін.

3. Оператор ГРМ при прийнятті комерційного ВОГ в експлуатацію чи під час його експлуатації, з метою запобігання розкраданню природного газу має право за власний рахунок встановити на ЗВТ (зокрема лічильник газу) індикатор дії впливу постійного магнітного поля (далі - магнітний індикатор).

Магнітні індикатори мають бути сертифіковані (атестовані у разі встановлення лічильників газу з вмонтованим магнітним індикатором) в установленому законодавством порядку та мають фіксувати вплив на лічильник газу постійного магнітного поля.

На вимогу споживача під час встановлення представником Оператора ГРМ магнітного індикатора на лічильник газу чи лічильник газу з вмонтованим магнітним індикатором, на такі індикатори чи лічильник газу мають бути надані копії сертифіката відповідності та/або свідоцтва про атестацію такого типу індикаторів або лічильників газу.

Факт установлення магнітного індикатора має бути зафіксований в акті про пломбування, що підтверджує факт установлення індикатора на лічильник газу та передачу лічильника газу, пломб та індикатора на збереження, який складається в двох примірниках представником Оператора ГРМ в присутності споживача (власника або наймача) або уповноваженої ним особи та підписується ними.

Обов'язковою умовою встановлення магнітного індикатора є надання споживачеві інструкції або проведення інструктажу з експлуатації магнітного індикатора, отримання яких підтверджується підписом споживача в акті про пломбування.

4. При встановленні власних охоронних пломб, у тому числі магнітних індикаторів, Оператор ГРМ має зазначити в акті про пломбування, або в іншому документі який оформлюється при певних заходах, місця встановлення кожної пломби, реквізити кожної пломби, сторону яка її встановила, та сторону, відповідальна за її збереження.

Відповідний акт про пломбування чи інший документ має бути підписаний уповноваженими особами сторін, які брали участь та були присутніми при пломбуванні.

5. Відповідальність за збереження і цілісність пломб (номерних, з відбитками тавр), пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломби (дріт, кордова нитка, тощо), та гвинтів на яких закріплено пломбувальний матеріал, несе власник комерційного ВОГ або сторона відповідальна за збереження комерційного ВОГ, згідно відповідного договору про відповідальне зберігання та/або акта про пломбування чи іншого документа, який був оформлений при певних заходах.

6. Розпломбування та перепломбування елементів та складових комерційного ВОГ чи запірних пристроїв, тощо, має оформлюватися відповідним актом та за погодженням з Оператором ГРМ.

Глава 11. Порядок експлуатації комерційного вузла обліку

1. Власник комерційного вузла обліку (комерційного ВОГ) або суб'єкт господарювання, що здійснює його експлуатацію на підставі відповідного договору із власником, забезпечує належний технічний стан комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ), а також проведення періодичної повірки ЗВТ (крім населення) в порядку визначеному цим Кодексом, та відповідає за порушення правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

Технічне обслуговування елементів комерційного ВОГ, включаючи ЗВТ (ревізія запірних пристроїв та фільтрів, повірка та ремонт ЗВТ, тощо) проводить власник цього комерційного ВОГ або суб'єкти господарювання, що здійснюють його експлуатацію на підставі відповідного договору із власником, згідно експлуатаційних документів в спеціалізованих сервісних центрах.

2. Протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) проводять такі спільні дії:

1) контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу);

2) перевірку комерційного ВОГ та його складових, відповідно до вимог цього Кодексу, зокрема контрольний огляд вузла обліку;

3) монтаж/демонтаж ЗВТ на повірку (періодичну, позачергову, експертну), експертизу та/або ремонт.

Контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу) здійснюється Оператором ГРМ відповідно до власного графіку обходу споживачів та позапланово (за необхідності).

Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

Споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) зобов'язаний допустити уповноважених представників Оператора ГРМ (разом з їх відповідними засобами) за пред'явленням ними службових посвідчень на власну територію (приміщення) де встановлений комерційний ВОГ, та забезпечити їм доступ до елементів комерційного ВОГ для виконання зазначених заходів, у тому числі огляду газопроводу перед та після ВОГ. У випадку відмови в доступу чи не забезпечення допуску, Оператор ГРМ має право здійснити заходи, передбачені цим Кодексом.

3. Власники комерційних ВОГ на протязі всього терміну їх експлуатації, повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведені перевірок ВОГ чи передбачених пунктом 2 цієї глави заходів, оригінали документів, які пред'являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію та передбачені главою 9 цього Кодексу.

Експлуатація комерційного ВОГ та його складових без наявності, визначених у абзаці 1 цього пункту зазначених документів не допускається. В разі втрати будь якого з документів власник комерційного ВОГ зобов'язаний його відновити.

4. За збереження і цілісність комерційних та дублюючих ВОГ та пломб (відбитків їх тавр) відповідає власник (користувач), на території або у приміщенні якого вони встановлені, що має бути зафіксовано у відповідному акті про пломбування.

5. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), які є складовими комерційного ВОГ підлягають періодичні повірці відповідно до вимог чинного законодавства та з урахуванням вимог, передбачених цим Кодексом.

6. У разі виявлення позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових, пошкодження ЗВТ або пошкодження пломб чи захисних елементів, тощо, власник (користувач), на території або у приміщенні якого встановлений комерційний ВОГ чи його складові, має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ, та за потреби вжити заходів для недопущення аварійної ситуації з урахуванням техніки безпеки.

До позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ зокрема відноситься:

1) витоки газу із елементів та конструкції комерційного ВОГ, у тому числі імпульсних ліній манометрів, датчиків тиску і температури, тощо;

2) відсутність зміни показань лічильника газу (обчислювача або коректора об'єму газу), загальмованість або рух з ривками зчитувального механізму, при фактичній витраті (споживанні) природного газу;

3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу чи іншого ЗВТ;

4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення;

5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів;

6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

Якщо внаслідок позаштатної режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових буде підтверджено факт не облікованого чи облікованого частково об'єму розподіленого (спожитого, переданого) природного газу, розрахунок не облікованих (облікованих частково) об'ємів природного газу за період несправності комерційного ВОГ чи його складових здійснюється відповідно до вимог цього Кодексу.

До відновлення роботи комерційного ВОГ або його складових в нормальному режимі, за бажанням споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) може бути припинено газопостачання на його об'єкт.

7. Зміна кількості або потужності газоспоживаючого обладнання споживача здійснюється за погодженням з Оператором ГРМ.

Перенесення в інше місце комерційного ВОГ або його складових за бажанням споживача здійснюється за його рахунок в установленому порядку (якщо це не суперечить Правилам безпеки газопостачання) та після внесення змін в проектну документацію, погоджену з Оператором ГРМ.

Споживач несе відповідальність за відповідність встановленого газоспоживаючого обладнання проекту системи газопостачання, узгодженому з Оператором ГРМ.

Обладнання або газопроводи не передбачені проектом та виявленні під час перевірок мають бути відключені та демонтовані за рахунок споживача.

8. Якщо в разі зміни споживача, форми власності чи власника об'єкта споживача фактичний стан комерційного вузла обліку природного газу не відповідає вимогам нормативних документів, договір розподілу природного газу укладається з новим власником тільки після приведення комерційного вузла обліку природного газу обліку газу у відповідність до вимог нормативних документів.

Глава 12. Порядок періодичної повірки ЗВТ по споживачах, що не побутовими

1. Власники ЗВТ, що є елементами комерційних ВОГ зобов'язані забезпечити належний контроль за строками спливу міжповірочних інтервалів ЗВТ та організацію проведення їх періодичної повірки.

2. Для належної організації періодичної повірки власних ЗВТ, що входить до складу комерційного ВОГ, споживач повинен:

1) Завчасно (до дати прострочення періодичної повірки) направити Оператору ГРМ письмове повідомлення (зразок якого Оператора ГРМ має публікуватися на своєму веб-сайті) про дату та час демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці установки) та необхідність забезпечення представником Оператора ГРМ розпломбування ЗВТ. Звернення має бути направлене не пізніше 10 (десяти) робочих днів до запланованої дати.

2) Забезпечити на дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірки на місці встановлення) доступ представникам Оператора ГРМ до ЗВТ для його розпломбування та складання відповідного акта розпломбування.

3) У разі, якщо повірка ЗВТ буде здійснюватися не на місці його встановлення, забезпечити за власний рахунок демонтаж/монтаж ЗВТ, його транспортування та державну повірку. Про дату і час встановлення повіреного ЗВТ споживач завчасно має письмово повідомити Оператора ГРМ, та забезпечити присутність представника Оператора ГРМ під час монтажу повіреного ЗВТ.

Якщо ЗВТ споживача встановлений на території (у приміщенні) Оператора ГРМ, споживач у своєму письмовому повідомленні повинен зазначити про необхідність забезпечення доступу представникам споживача до ЗВТ для проведення відповідних дій (демонтаж, вивезення з території, монтаж, тощо). В такому разі Оператор ГРМ зобов'язаний забезпечити представникам споживача (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

За відсутності дублюючого ЗВТ та не встановлення споживачем на місце демонтованого ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого з Оператором ГРМ для комерційних розрахунків) або якщо одразу після знятого на повірку ЗВТ сторонами не здійснені заходи з припинення газопостачання яке обліковувалося через демонтований ЗВТ (що має підтверджуватися відповідним актом між Оператором ГРМ і споживачем), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є демонтований ЗВТ, розраховується за середньодобовими (для не повної доби за середньо-годинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу з урахуванням періоду відсутності ЗВТ.

3. Для належної організації періодичної повірки власних ЗВТ, що входить до складу комерційного ВОГ, Оператора ГРМ повинен:

1) Завчасно (до дати прострочення періодичної повірки) направити споживачу письмове повідомлення про дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірку на місці установки) та необхідності присутності споживача при розпломбуванні ЗВТ. Звернення має бути подане не пізніше 10 (десяти) робочих днів до запланованої дати.

2) Забезпечити на дату демонтажу ЗВТ на повірку (або його повірки на місці встановлення) складання відповідного акта розпломбування.

3) У разі, якщо повірка ЗВТ буде здійснюватися не на місці його встановлення, забезпечити за власний рахунок демонтаж/монтаж ЗВТ, його транспортування та державну повірку. Про дату і час встановлення повіреного ЗВТ Оператор ГРМ завчасно має письмово повідомити споживача, та забезпечити присутність представника споживача під час монтажу повіреного ЗВТ.

Якщо ЗВТ Оператора ГРМ встановлений на території (у приміщенні) споживача, Оператор ГРМ у своєму письмовому повідомленні повинно зазначити про необхідність забезпечення доступу представникам Оператор ГРМ до ЗВТ для проведення відповідних дій (демонтаж, вивезення з території, монтаж, тощо). В такому разі споживач зобов'язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

За відсутності дублюючого ЗВТ та не встановлення Оператором ГРМ на місце демонтованого ЗВТ аналогічного ЗВТ (погодженого із споживачем для комерційних розрахунків), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ елементом, якого є демонтований ЗВТ, розраховується за середньодобовим обсягом споживання за попередні 12 (дванадцять) місяців. При цьому, Оператору ГРМ забороняється без погодження споживача здійснювати заходи з припинення газопостачання на комерційний ВОГ до складу якого входив демонтований ЗВТ.

4. У разі, коли ЗВТ крім пломб Оператора ГРМ опломбовані пломбами інших зацікавлених сторін (крім пломб держповірки та заводу виробника), їх присутність при розпломбуванні ЗВТ - є обов'язковою (за винятком їх умисного зволікання присутності на розпломбуванні ЗВТ).

5. До демонтажу ЗВТ на повірку або його повірки на місці встановлення, Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному цим Кодексом, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки ЗВТ в порядку, визначеному цим Кодексом. В такому разі, споживач зобов'язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до ЗВТ.

6. У разі, якщо за результатами державної повірки ЗВТ останній буде потребувати ремонту або буде визнаний непридатним, власник ЗВТ за власний рахунок повинен забезпечити його ремонт або придбати новий ЗВТ.

7. Одразу після встановлення повіреного ЗВТ (або його повірки на місці встановлення) Оператор ГРМ забезпечує пломбування встановленого (повіреного на місці) ЗВТ та складає акт про пломбування, який має бути підписаний споживачем.

Перед пломбуванням ЗВТ Оператор ГРМ має право за власний рахунок та з використанням еталонних або зразкових (контрольних) ЗВТ перевірити похибку вимірювання встановленого ЗВТ та/або всього комерційного ВОГ.

8. У разі пропущення терміну періодичної повірки ЗВТ з вини споживача (не забезпечення належної організації повірки власних ЗВТ або не допуск до ЗВТ представників Оператора ГРМ), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є ЗВТ з пропущеним терміном повірки, розраховується відповідно до вимог частини третьої цього розділу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки ЗВТ з вини Оператора ГРМ (не забезпечення належної організації повірки власних ЗВТ або не допуск до ЗВТ представників споживача), обсяг спожитого природного газу через комерційний ВОГ, елементом якого є ЗВТ з пропущеним терміном повірки, розраховується за середньодобовим обсягом споживання за попередні 12 (дванадцять) місяців, починаючи з дати наступної після спливу міжповірочного інтервалу.

Глава 13. Порядок періодичної повірки ЗВТ по побутових споживачах (населенню)

1. Періодична повірка (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) лічильників газу які встановленні для розрахунків за спожитий природний газ побутовими споживачами (населенням) для їх побутових потреб, здійснюється за рахунок Оператора ГРМ, не залежно від власності ЗВТ.

2. Для належної організації періодичної повірки лічильників газу по побутових споживачах, Оператор ГРМ повинен:

1) мати в наявності персоніфікований перелік всіх лічильників газу побутових споживачів, що знаходяться на ліцензованій території Оператора ГРМ;

2) забезпечити належний моніторинг термінів спливу міжповірочного інтервалу для складання графіку проведення періодичної повірки лічильників;

3) забезпечити періодичну повірку лічильника протягом міжповірочного інтервалу.

У разі, якщо заходи з періодичної повірки лічильників, що встановлені на території та/або в приміщенні побутових споживачів, будуть здійснюватися одразу для всіх мешканців багатоквартирного будинку (чи його під'їзду) або вулиці, Оператор ГРМ має завчасно вивісити відповідну об'яву в доступному для мешканців місці.

3. Побутовий споживач, на території та/або в приміщенні якого встановлений лічильник газу, зобов'язаний забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ після пред'явлення ними службових посвідчень для проведення робіт з демонтажу лічильника на повірку (або його повірки на місці встановлення).

У разі не допуску до об'єкту споживача представника Оператора ГРМ для зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення), по споживачу змінюється режим нарахування об'ємів природного газу, відповідно до вимог цього Кодексу.

У разі пропущення терміну періодичної повірки лічильника газу з вини Оператора ГРМ, об'єм спожитого природного газу по побутовому споживачу визначається за середньодобовим об'ємом споживання за попередні 12 (дванадцять) місяців, починаючи з дати наступної після спливу міжповірочного інтервалу.

4. На період зняття лічильника газу для проведення періодичної повірки, Оператор ГРМ встановлює лічильники газу з обмінного фонду (у разі, коли знятий лічильник газу належав Оператору ГРМ, встановлений на його місце лічильник газу з обмінного фонду Оператора ГРМ стає розрахунковим, що оформляється відповідним актом, та в подальшому розрахунки із споживачем здійснюються згідно з його показаннями).

У разі коли замість тимчасово вилученого лічильника газу неможливо встановити інший, розрахунки із споживачем здійснюються залежно від середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців. У разі справності лічильника газу після проведення його повірки або ремонту Оператор ГРМ зобов'язаний встановити його протягом двох місяців з моменту зняття. При цьому рішення про доцільність проведення ремонту або заміни лічильника, за результатами проведення чергової повірки приймає Оператор ГРМ враховуючі технічні та економічні чинники.

У разі коли лічильник газу, що встановлений у споживача та перебуває у власності Оператора ГРМ, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, демонтаж, транспортування та монтаж нового лічильника газу здійснюються за рахунок Оператора ГРМ. При цьому Оператор ГРМ встановлює споживачеві новий лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту.

Якщо встановити лічильник газу протягом двох місяців з дня визнання його непридатним до експлуатації та ремонту неможливо, Оператор ГРМ здійснює розрахунок спожитого об'єму природний газ відповідно до середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців.

У разі коли лічильник газу, що перебуває у власності споживача, визнано в установленому порядку непридатним до подальшої експлуатації та ремонту, розрахунок спожитого об'єму природного газу здійснюється протягом двох місяців з дня письмового повідомлення Оператора ГРМ споживачеві про визнання лічильника газу непридатним до експлуатації та ремонту відповідно до середньомісячного (середньодобового) обсягу споживання природного газу за аналогічний період (опалювальний або міжопалювальний) попереднього року або фактичний період споживання (опалювальний або міжопалювальний), якщо він становить менш як шість місяців, а в подальшому - відповідно до встановлених норм споживання та вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

5. Зняття лічильника газу на періодичну повірку (або його повірки на місці встановлення) має здійснюватися у присутності споживача (власника або наймача об'єкта побутового споживача). При необхідності розпломбування лічильника газу представник Оператора ГРМ складає акт розпломбування, який має бути підписаний споживачем (власником або наймачем об'єкта побутового споживача).

6. До демонтажу лічильника газу на повірку або його повірки на місці встановлення, Оператор ГРМ має право проводити контрольний огляд вузла обліку та/або його перевірку в порядку, визначеному цим Кодексом, а також ініціювати проведення експертизи або експертної чи позачергової повірки лічильника газу в порядку, визначеному цим Кодексом. В такому разі, споживач зобов'язаний забезпечити представникам Оператора ГРМ (разом з їх засобами і матеріалами) відповідний доступ до лічильника газу.

7. Після встановлення повіреного лічильника газу (або проведення повірки лічильника газу на місці його встановлення) Оператор ГРМ здійснює пломбування повіреного лічильника газу, про що складає акт про пломбування, який має підписати споживач (власник або наймач об'єкта побутового споживача).

Глава 14. Порядок перевірки вузлів обліку та їх складових

1. Суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, під час введення в експлуатацію або протягом експлуатації комерційного вузла обліку (комерційного ВОГ) та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об'єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку комерційного ВОГ та його складових щодо:

1) відповідності умовам експлуатації і узгодженій проектній документації чи умовам договору;

2) працездатності та/або відповідності метрологічних характеристик ЗВТ, зокрема загальної похибки вимірювання комерційним ВОГ;

3) відсутності ознак пошкодження ЗВТ та/або пошкодження пломб;

4) відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ та/або несанкціонованого газопроводу;

5) перевірки стану підвідного газопроводу (способу прокладання та відсутність можливості відбору газу поза вузлом обліку, в тому числі шляхом обстеження газопроводів приладовим методом на предмет відсутності підключень до підземних та надземних підвідних, розподільчих та транзитних газових мереж поза комерційним ВОГ, візуальне обстеження способів монтажу і обв'язки газового та газорегулюючого обладнання, тощо);

6) відсутності несанкціонованого підключення газових приладів, в результаті чого може перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

До перевірки комерційного ВОГ також відносяться контрольний огляд вузла обліку який проводиться Оператором ГРМ відповідно до вимог цього Кодексу.

2. Перевірка комерційного ВОГ, зокрема контрольний огляд вузла обліку, здійснюється у будь-який час доби та у присутності споживача (суміжного суб'єкта природного газу) або його представника, крім випадків передбачених цим Кодексом.

Споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу), на території якого знаходиться комерційний ВОГ має забезпечити безперешкодний доступ представникам Оператора ГРМ (іншого суб'єкта ринку природного газу - ініціатора перевірки) за їх пред'явленими посвідченнями (документами які уповноважують особу) до комерційного ВОГ та його складових для проведення їх перевірки, зокрема контрольного огляду вузла обліку.

У разі, якщо перевірку ініціює сторона на території якої знаходиться комерційний ВОГ, або якщо комерційний ВОГ знаходиться на території яка не забезпечена наявністю представників суміжного суб'єкта природного газу (споживача), сторона яка ініціює перевірку повинна не пізніше ніж за дві доби до перевірки (вихідні та святкові дні не враховуються) письмово повідомити суміжного суб'єкта ринку природного газу про дату і час проведення перевірки, та про необхідність забезпечити доступ на територію де встановлений комерційний ВОГ та/або бути присутнім при перевірці комерційного ВОГ.

Суміжні суб'єкти ринку природного газу, зокрема Оператор ГРМ та споживач, за домовленістю сторін можуть скласти та погодити плановий графік проведення перевірок комерційного ВОГ.

При отриманні письмового повідомлення про перевірку комерційного ВОГ та/або на дату, визначену у плані-графіку його перевірок, споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) повинен здійснити відповідні заходи щодо забезпечення доступу представникам Оператора ГРМ (іншого суміжного суб'єкта природного газу) до комерційного ВОГ та/або своєї присутності під час проведення його перевірки у визначений у повідомленні / плані-графіку час.

3. До проведення перевірок комерційного ВОГ можуть залучатися представники центрального органу виконавчої влади у сфері метрології (за їх згодою).

Під час здійснення перевірки комерційного ВОГ та його складових сторони мають право здійснювати фото- та відео зйомку.

4. Оператор ГРМ при проведенні контрольного огляду вузла обліку має право:

1) оглядати комерційний ВОГ та його складові на предмет відсутності ознак пошкодження ЗВТ, пошкодження пломб, несанкціонованого втручання в ЗВТ, несанкціонованого газопроводу та/або несанкціонованого підключення газових приладів, в результаті чого може перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу);

2) здійснювати перевірку параметрів параметризації обчислювача чи коректора об'єму газу (за їх наявності);

3) перевіряти наявність діючих свідоцтв про повірку ЗВТ (відміток про повірку в паспортах ЗВТ), що входять до складу комерційного ВОГ.

5. Оператор ГРМ та споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) при проведенні перевірки комерційного ВОГ чи його складових має право за власний рахунок проводити перевірку працездатності вузла обліку чи його складових за допомогою технічних засобів (заходів), зокрема шляхом встановлення (підєднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів. При цьому, власник комерційного ВОГ має забезпечити доступ на територію (у приміщення) де встановлений комерційний ВОГ відповідному устаткуванню (включаючи транспортний засіб який ним обладнаний) та безпосередньо до комерційного ВОГ чи його складових.

У разі застосування контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів при проведенні перевірки комерційного ВОГ чи його складових, в акті обстеження / акті контрольного огляду вузла обліку або акті про порушення має бути про це зазначено.

Якщо встановлення (підєднання) контрольних ЗВТ чи пересувних вимірювальних комплексів буде вимагати довготривалого припинення газопостачання або припинення газопостачання на обладнання з непереривним циклом чи техногенного статусу, сторони мають за обопільною згодою погодити час та дату проведення перевірки.

6. За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень, представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження / акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу).

Якщо під час перевірки комерційного ВОГ (за умови відсутності ознак порушень, передбачених цим Кодексом) між сторонами виникає сумнів щодо результатів вимірювання об'єму природного газу та/або метрологічних характеристик комерційного ВОГ чи його складових, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї із сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) може бути ініційована їх позачергова чи експертна повірка, у порядку, визначеному цим Кодексом. При цьому, в акті обстеженні / акті контрольного огляду вузла обліку (або одразу в акті про порушення), Оператор ГРМ має зазначити про проведення певних дій щодо позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ чи його складових.

Якщо позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися не на місці їх монтажу, та за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ), за ініціативи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) на місце комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням із Оператором ГРМ може встановлюватися підмінний аналогічний ВОГ (ЗВТ), який повинен мати діюче свідоцтво про повірку та бути опломбованим належним чином. За відсутності дублюючого або підмінного ВОГ (ЗВТ), на період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) за погодженням із споживачем здійснюється припинення газопостачання через комерційний ВОГ, або, в іншому випадку, за цей період здійснюється обрахунок об'єму та обсягу розподіленого природного газу відповідно до вимог цього Кодексу.

Якщо демонтаж ЗВТ на позачергову чи експертну повірка або їх проведення на місці монтажу ЗВТ, буде здійснюватися у наступні дні (не в день перевірки) порядок повідомлення сторін про дату у час здійснення цих заходів аналогічний повідомленню про перевірку. Виключенням є ситуація, коли в акті обстеження у день перевірки сторонами будуть чітко визначені подальші заходи з проведення повірки (час, дата, місце, тощо).

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) не буде підтверджено факт його не відповідності нормативним документам у сфері метрології, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання, об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за середньодобовими (для не повної доби за середньо-годинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов'язані з проведенням позачергової чи експертної повірки мають бути компенсовані їх ініціатором.

Якщо за результатами позачергової чи експертної повірки комерційного ВОГ (ЗВТ) буде підтверджена його не відповідність нормативним документам у сфері метрології та/або факт несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, у всіх випадках за відсутності дублюючого чи підмінного ВОГ (ЗВТ) або припинення газопостачання, об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному цим Кодексом та зі складанням акта про порушення. При цьому, витрати, пов'язані із позачерговою чи експертною повіркою, мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ (ЗВТ), а сам комерційний ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання має бути приведений її власником до вимог цього Кодексу впродовж двомісячного терміну.

Всі роботи з демонтажу / монтажу комерційного ВОГ (ЗВТ) забезпечуються його власником, а у випадку із побутовим споживачем - Оператор ГРМ.

7. У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових, зокрема контрольного огляду вузла обліку, ознак нижче наведених порушень, представник Оператора ГРМ на місці перевірки складає акт про порушення, у порядку, визначеному цим Кодексом, зокрема:

1) пошкодження пломб;

2) пошкодження ЗВТ (лічильника газу);

3) наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об'єму газу;

4) не працездатність комерційного ВОГ чи його складових та/або не його (їх) не відповідність умовам експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору;

5) наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ;

6) наявність несанкціонованого газопроводу;

7) несанкціоноване підключення газових приладів в результаті чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

Розрахунок не облікованого або облікованого частково об'єму природного газу в результаті порушення, здійснюється за наявності акта про порушення та у порядку, визначеному в частині 3 цього розділу.

При виявленні ознак пошкодження пломб (крім факту їх відсутності чи розірвання пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу) та/або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, що має бути зазначено в акті про порушення, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї із сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу), може бути ініційована їх експертиза, у порядку, визначеному цим Кодексом. При виявленні ознак пошкодження ЗВТ (лічильника газу) за умови відсутності ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї із сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу), може бути ініційована його позачергова чи експертна повірка, у порядку, визначеному цим Кодексом. До отримання результатів експертизи або позачергової чи експертної повірки розрахунок не облікованого або облікованого частково об'єму природного газу в результаті порушення не здійснюється.

У разі виявлення факту дії спрямованого постійного магнітного поля на лічильник газу (ЗВТ), що підтверджується спрацюванням магнітного індикатора, Оператор ГРМ має довести, що встановлений мінімальний поріг спрацювання цього магнітного індикатора був достатнім для зміни допустимої похибки цього лічильника газу (ЗВТ).

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки порушень не виявлено, у всіх випадках за відсутності дублюючого/підмінного ВОГ (ЗВТ) або заходів з припинення газопостачання на період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ), об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується за середньодобовими (для не повної доби за середньо-годинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу. При цьому витрати, пов'язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки мають бути компенсовані Оператором ГРМ.

Якщо за результатами експертизи та/або позачергової чи експертної повірки підтверджено наявність порушення, у всіх випадках за відсутності дублюючого ВОГ (ЗВТ), об'єм розподіленого в точці вимірювання природного газу за період порушення та відсутності комерційного ВОГ (ЗВТ) розраховується у порядку, визначеному цим Кодексом, зі складанням акта-претензії. При цьому витрати, пов'язані з проведенням експертизи та/або позачергової чи експертної повірки мають бути компенсовані власником комерційного ВОГ, а сам комерційний ВОГ (ЗВТ) в точці вимірювання має бути приведений її власником до вимог цього Кодексу впродовж двомісячного терміну.

На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби, повноваження тощо) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремим складеним актом про усунення порушення.

8. У разі, якщо по результатах експертизи або позачергової чи експертної повірку ЗВТ буде визнаний таким, що не придатний до подальшої експлуатації, або таким, що потребуватиме ремонту, у всіх випадках винна сторона має компенсувати власнику витрати на ремонт ЗВТ або встановлення нового ЗВТ (за виключенням, коли винна сторона та власник є однією стороною).

9. Під час проведення перевірки комерційного ВОГ (за виключенням позачергової чи експертної повірки ЗВТ) не допускається пошкодження пломб з відбитками повірочних тавр на ЗВТ, а для споживача будь-яких пломб, встановлених Оператором ГРМ.

10. Представник сторони, яка здійснює перевірку комерційного ВОГ, після закінчення перевірки має право опломбувати ЗВТ, допоміжні пристрої та елементи газопроводів у місцях, де несанкціоноване втручання може вплинути на результати вимірювань об'єму природного газу. Пломбування комерційного ВОГ та його складових проводиться в його робочому стані з використанням відповідних пломб. Застосування пломб без ознак її індивідуального номеру чи відбитку (з використанням аркушів паперу, тощо) - не дозволяється.

Глава 15. Порядок проведення експертизи ЗВТ та пломб

1. Якщо під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ, зокрема при контрольному огляді вузла обліку, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї із сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) буде ініційована експертиза щодо перевірки пошкодження пломб або пошкодження ЗВТ чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, сторони мають виходити відповідно до вимог цієї глави.

2. Після зняття ЗВТ та/або пломби, пломбувального матеріалу, на якому встановлено пломбу чи гвинта на якому закріплено пломбувальний матеріал (далі у цій главі - пломба, пломби), в присутності сторін, пломба або ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером, та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу). При цьому, представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

1) адресу Оператора ГРМ де буде проводитись експертиза;

2) точну дату та орієнтовний час проведення експертизи;

3) контактний телефон відповідальної особи яка зможе уточнити інформацію щодо часу та місця проведення експертизи;

4) сторону, відповідальну за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу.

Експертиза ЗВТ та/або пломби має бути проведена протягом 10 робочих днів з дня складання протоколу.

Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби визначається за домовленістю сторін, в іншому разі Оператором ГРМ. Сторона, відповідальна за доставку ЗВТ та/або пломби на експертизу персонально відповідає за цілісність пломби, встановленої на пакеті (тарі).

У разі відмови споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) від підпису в протоколі про направлення ЗВТ та/або пломби на експертизу, про це в протоколі робиться відповідний запис, а його другий екземпляр надсилається поштою.

4. Експертизу ЗВТ та/або пломби проводить комісія, до складу якої має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ із складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному представнику від спеціально уповноваженого територіального органу у сфері метрології та територіального представництва Регулятора.

Остаточний склад комісії по проведенню експертизи ЗВТ та пломб затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї із сторін до проведення експертизі в конкретному випадку можуть бути додатково залучені представники виробника ЗВТ чи виробника пломби. Уповноважені особі при собі повинні мати документ який посвідчує їх особу та оригінал листа від виробника за підписом керівника, завірений печаткою, в якому чітко зазначені уповноважені від виробника особи для участи в експертизі та їх кваліфікація.

5. Споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) зобов'язаний бути присутнім під час проведення експертизи.

При неможливості бути присутнім під час проведення експертизи споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення експертизи без його присутності або у присутності уповноваженої ним іншої особи.

У разі не прибуття споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) та/або уповноваженої ним особи на експертизу, проведення експертизи ЗВТ та/або пломби проводиться без його участі.

6. Під час проведення експертизи, комісія проводить зовнішній огляд пакувального пакета (тари) в яку було запаковано ЗВТ та/або пломбу.

Після зовнішнього огляду пакувального пакету (тари) комісією перевіряються:

1) відповідність місць фактичного розташування пломб місцям, зазначеним в протоколі;

2) цілісність та місцезнаходження пломб, а також ознак порушень, зазначених протоколі;

3) цілісність заводського та повірочного тавра на ЗВТ;

4) цілісність відлікового механізму та корпусу ЗВТ;

5) цілісність конструктивних елементів вихідного патрубка ЗВТ;

6) наявність сторонніх предметів у середині ЗВТ;

7) відповідність маркування ЗВТ нормативно-технічній документації;

8) відповідність ЗВТ, ПЗ та контрольної суми паспорту на ЗВТ та/або опису типу на даний тип ЗВТ;

9) відповідність втручань в роботу ЗВТ наявним актам перевірок та/або відомостей про повірку та ремонт ЗВТ, тощо.

Під час обстеження пломби та/або ЗВТ комісія перевіряє ознаки, зазначеним в протоколі. Результати огляду заносять до акту експертизи ЗВТ.

7. Якщо при обстеженні пакувального пакета (тари) виявляється факт пошкодження пломби, встановленої на пакувальному пакеті (тарі), то в залежності від сторони, відповідальної за його доставку на експертизу, наступають наступні заходи:

1) Якщо відповідальною стороною був визначений Оператор ГРМ, об'єм розподіленого природного газу на період відсутності ЗВТ розраховується за середньодобовими (для не повної доби за середньо-годинними) значеннями за попередні три аналогічних періоди споживання природного газу, а при направленні на експертизу пломби - перерахунки та нарахування за таких обставин не проводяться;

2) Якщо відповідальною стороною був визначений споживач (суб'єкт ринку природного газу), факт пошкодження пломби має розглядатися як підтвердження фактів (підозр), визначених в протоколі, з відповідними наслідками, передбаченим цим Кодексом.

8. За рішенням комісії, може здійснюватися додаткова експертиза пломби чи ЗВТ в частині дослідження матеріалів, речовин, з яких виготовлений ЗВТ чи пломба, у відповідних органах та установах, передбачених законодавством.

9. Результати огляду фіксуються в акті експертизи. Акт експертизи підписується всіма членами комісії, а також споживачем (суміжним суб'єктом ринку природного газу) або його вповноваженою особою. Якщо споживач (суміжний суб'єкт ринку природного газу) або його уповноважена особа чи член комісії мають окрему думку з приводу експертизи, вона має бути відображена в акті експертизи.

У разі відмови від підпису будь-якого з членів комісії або споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) чи уповноваженої ним особи, в акті експертизи про це робиться відповідний запис.

Акт експертизи реєструється у журналі реєстрації актів експертизи Оператора ГРМ. Журнал повинен бути прошитий, скріплений печаткою Оператора ГРМ. Термін зберігання журналу - три роки від дати останнього запису.

10. Відповідно висновків комісії, зазначених в акті експертизі, застосовується відповідні подальші заходи, передбачені цим Кодексом.

Глава 16. Порядок проведення позачергової або експертної повірки вузлів обліку та ЗВТ

1. Якщо під час перевірки (обстеження) комерційного ВОГ, зокрема при контрольному огляді вузла обліку, за домовленістю сторін або за ініціативи однієї із сторін - Оператора ГРМ чи споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу) ініційована позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових, сторони мають виходити відповідно до вимог цієї глави.

2. Позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових проводиться відповідно до регламентів їх проведення, спеціально уповноваженими територіальними органами у сфері метрології, та в спеціально обладнаних приміщеннях із застосуванням стаціонарного повір очного обладнання, або на місці монтажу комерційного ВОГ пересувними повірочними лабораторіями, яка повинна мати відповідні підтверджуючі документи.

3. Якщо ініційована позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися на місці їх монтажу, власник комерційного ВОГ має забезпечити уповноваженим представникам та їх устаткуванню (включаючи транспортному засобу) на власну територію де знаходиться комерційний ВОГ та безпосередньо до комерційного ВОГ.

Така повірка здійснюється в присутності Оператора ГРМ та споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу). За необхідності, Оператор ГРМ забезпечує зняття власних охоронних пломб (що має бути потім відображено у відповідному акті), а власник комерційного ВОГ (крім населення, за яке ці роботи виконує Оператор ГРМ) забезпечує тимчасове припинення газопостачання та зняття окремих елементів та складових комерційного ВОГ.

Сторони мають право вимагати ознайомлення з підтверджуючими документами на пересувну повірочну лабораторію.

За підсумками проведення позачергової чи експертної повірки, на місті її проведення представник спеціально уповноваженого територіального органу у сфері метрології має оформити відповідний висновок.

4. Якщо ініційована позачергова чи експертна повірка комерційного ВОГ чи його складових буде здійснюватися не на місці монтажу комерційного ВОГ, Оператор ГРМ має забезпечити зняття власних охоронних пломб (що має бути потім відображено у відповідному акті), а власник комерційного ВОГ (крім населення, за яке ці роботи виконує Оператор ГРМ) забезпечує тимчасове припинення газопостачання та зняття відповідного ЗВТ.

Після зняття ЗВТ, в присутності сторін, ЗВТ пакується в пакет з поліетилену чи з іншого цупкого матеріалу (або в транспортну тару, що передбачена заводом виробником та зазначена в паспорті на ЗВТ), який опломбовується пломбою Оператора ГРМ з унікальним номером, та за бажанням пломбою споживача (суміжного суб'єкта ринку природного газу). При цьому, представник Оператора ГРМ складає протокол щодо направлення ЗВТ на позачергову чи експертну повірку (по одному екземпляру для кожної сторони), в якому чітко зазначає:

1) Назву та адресу спеціально уповноваженого органу де буде проводитись позачергова або експертна повірка ЗВТ.

2) сторону, відповідальну за доставку ЗВТ до спеціально уповноваженого органу.

5. Позачергова або експертна повірка повинна бути проведення на протязі не більше 10 робочих днів з дати складання протоколу про направлення на позачергову чи експертну повірку, або з дати отримання листа Оператора ГРМ про проведення повірки (якщо ініціатором був Оператор ГРМ), або з дати реєстрації Оператором ГРМ заяви споживача (якщо ініціатором був споживач).

Частина 3. Порядок нарахування (перерахунку) або зміни режиму нарахування об'ємів природного газу у разі виявлення порушень вимог цього Кодексу

Норми цієї частини щодо перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування природного газу по споживачу, у тому числі побутовому споживачу, який уклав з Оператором ГРМ договір розподілу природного газу, а також по несанкціонованому споживачу який знаходиться на території ліцензованій діяльності Оператора ГРМ, застосовуються за наявності акта про порушення, складеного Оператором ГРМ відповідно до вимог цієї частини.

Випадки які потребують перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об'ємів природного газу по споживачу, що має договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, без наявності акта про порушення, визначені в часині 2 розділу VII цього Кодексу.

При виявленні порушень по газодобувному підприємству (ГДП), виробнику біогазу або іншого виду газу з альтернативних джерел (ВБГ) чи суміжному Оператору ГРМ, об'єкт якого підключений до ГРМ, дії та принципи щодо перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування природного газу по зазначених суб'єктах, аналогічні діям та принципам, визначеним цією частиною до споживача та несанкціонованого споживача.

Глава 17. Види порушень, в результаті яких здійснюється перерахунок (донарахування) об'ємів природного газу або зміна їх режиму нарахування

1. Перелік порушень споживача та несанкціонованого споживача, які кваліфікуються як несанкціонований відбір природного газу з ГРМ (крадіжка газу), та в результаті яких по них здійснюється нарахування не облікованих об'ємів (обсягів) природного газу:

1) наявність несанкціонованого газопроводу;

2) несанкціоноване відновлення газопостачання;

3) несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ (комерційний ВОГ, зокрема лічильник газу);

4) несанкціоноване підключення газових приладів на об'єкті споживача який обліковується за нормами споживання або в результаті якого перевищується діапазон обчислення вузла обліку (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку);

5) використання природного газу споживачем після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу.

2. Перелік порушень, в результаті яких Оператор ГРМ змінює встановлений режим нарахування об'ємів (обсягів) розподіленого природного газу по споживачу:

1) відмова в доступі до об'єкту споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив припинення/обмеження розподілу природного газу на об'єкт споживача за порушення строків оплати послуг Оператора ГРМ або за відсутності чи недостатності у споживача підтверджених обсягів природного газу на відповідний період;

2) відмова в доступі до об'єкта споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (ЗВТ), за їх наявності на об'єкті споживача;

3) відмова в доступі до об'єкта споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, а також його монтаж після проведення періодичної повірки;

4) використання газу побутовим споживачем (за відсутності лічильника) у випадках, коли споживачем протягом місяця з дати настання відповідних змін не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу;

5) пропущення терміну періодичної повірки ЗВТ з вини споживача, що не є побутовим.

3. Перелік порушень (за умови відсутності несанкціонованого втручання в ГРМ або роботу ЗВТ), що сталися в наслідок пошкодження чи позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ або його складових (які кваліфікуються як "не з вини споживача"), але в результаті яких по споживачу здійснюється перерахунок розподіленого (спожитого) об'єму природного газу:

1) пошкодження ЗВТ (лічильника газу) або робота комерційного ВОГ чи його складових в позаштатному режимі, в результаті чого витрата (споживання) природного газу комерційним ВОГ не обліковується або обліковується некоректно;

2) фіксація коректором чи обчислювачем об'єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ або його складових, в результаті чого об'єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений не коректно;

3) виявлення помилок в конфігурації даних обчислювача об'єму газу, що були введені при його первинному програмуванні чи в протоколі параметризації (діаметр газопроводу звужуючого пристрою, кількості імпульсів, параметрів ФХП, тощо), в результаті чого об'єм розподіленого (спожитого) природного газу за попередній період визначений не коректно;

4) перевищення діапазону обчислення вузла обліку, тощо.

4. Перелік випадків, в результаті яких Оператор ГРМ компенсує споживачу завдані збитки та здійснює перерахунок наданих послуг:

1) безпідставне припинення споживачу розподілу природного газу (газопостачання);

2) розподіл природного газу споживачеві, якісні показники та тиск якого не відповідають вимогам цього Кодексу;

3) несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

4) шкода, заподіяна житловому приміщенню і майну споживача, а також його життю, здоров'ю та навколишньому середовищу внаслідок порушення Оператором ГРМ вимог Правил безпеки систем газопостачання;

Глава 18. Порядок визначення не облікованих об'ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування по побутовому споживачу (фізичній особі)

1. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу, розрахунок об'єму не облікованого природного газу здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача (фізичної особи), за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

Якщо несанкціонований газопровід здійснений шляхом прихованих заходів або фізичною особою яка є несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об'єм не облікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (фізичною особою) права власності/користування на житлові (підсобні) приміщення, але не більше двох років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу лічильника газу здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об'єм не облікованого природного газу, визначається з дня встановлення лічильника газу та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців.

2. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого відновлення газопостачання або використання природного газу споживачем після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу, спожитий об'єм природного газу визначається за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача, за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану - з дня такої перевірки, що має підтверджуватися відповідним актом перевірки тощо), а при використанні газу без договору - з дня його закінчення (розірвання) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів на об'єкті споживача який обліковується за нормами споживання або в результаті якого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильника газу), розрахунок об'єму не облікованого природного газу здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв споживача, за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

4. У разі відмови в доступі до об'єкту споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив припинення/обмеження розподілу природного газу на об'єкт споживача за порушення строків оплати послуг Оператора ГРМ або за відсутності чи недостатності у споживача підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, розрахунок за спожитий природний газ здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу до дня забезпечення вільного доступу до об'єкта споживача представникам Оператора ГРМ для припинення газопостачання. Ознайомлення споживача із запланованою датою та часом припинення газопостачання має бути підтверджено письмовим попередженням про припинення газопостачання з позначкою про його вручення.

5. У разі відмови в доступі до об'єкта споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив контрольне зняття показань лічильника газу (за його наявності на об'єкті споживача), розрахунок за спожитий природний газ здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу, з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показань лічильника. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під підпис про те, що розрахунки за спожитий газ за граничними об'ємами буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення, і до цього часу споживач може забезпечити доступ представникам Оператора ГРМ для контрольного зняття показань лічильника газу. У разі забезпечення споживачем доступу представникам Оператора ГРМ протягом цього строку для контрольного зняття показів лічильника газу та зняття таких показів процедура відшкодування збитків до споживача не застосовується.

6. У разі відмови в доступі до об'єкта споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив демонтаж лічильника газу (ЗВТ), що призвело до порушення строку проведення періодичної повірки лічильника газу (ЗВТ) та/або його ремонту, а також його монтаж після проведення періодичної повірки, розрахунок за спожитий природний газ здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу, з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника до дня забезпечення вільного доступу представникам Оператора ГРМ для монтажу/демонтажу лічильника газу. При цьому представник Оператора ГРМ в акті про порушення має попередити споживача під підпис про те, що розрахунок збитків за граничними об'ємами буде здійснено через 20 днів з дня складання акта про порушення, якщо протягом цього часу споживач не забезпечить доступ представникам Оператора ГРМ для демонтажу лічильника газу з метою проведення його періодичної повірки, а також монтажу лічильника газу після проведення його періодичної повірки.

Якщо до дати закінчення строку міжповірочного інтервалу проведення періодичної повірки лічильника газу споживач надасть доступ представникам Оператора ГРМ до об'єкта споживача для демонтажу лічильника на повірку та за умови відсутності пошкодження лічильника чи пломб на ньому, споживачеві здійснюється перерахунок за фактично спожиті обсяги природного газу з врахуванням останніх показань демонтованого лічильника газу.

7. У разі виявлення Оператором ГРМ факту використання природного газу споживачем у випадках, коли споживачем (за відсутності лічильника) протягом місяця з дати настання змін видів споживання не було письмово повідомлено Оператора ГРМ про зміни, що стосуються видів споживання газу, розрахунок за спожитий природний газ здійснюється за граничними об'ємами, визначеними у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, за період з дня, коли відбулись такі зміни, а в разі неможливості встановлення цієї дати - за останні 6 місяців.

8. У разі виявлення Оператором ГРМ пошкодження лічильника газу та/або його позаштатного режиму роботу, в результаті чого витрата (споживання) природного газу лічильником газу не обліковується або обліковується не коректно, та за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу, розрахунок за спожитий природний газ здійснюється виходячи з 70-відсотків граничних об'ємів, визначених у додатку до цього Кодексу з урахуванням усіх газових приладів і пристроїв, або за домовленістю з Оператором ГРМ за середньодобовим споживанням після відновлення нормальної роботи лічильника газу, за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

9. Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1 - 8 цієї глава, неможливо класифікувати граничні об'єми, визначені в додатку до цього Кодексу (відмова в доступі до об'єкту споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань, тощо), розрахунок об'єму природного газу здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно визначити об'єм не облікованого природного газу, помноженого на коефіцієнт сезонності (коефіцієнт сезонності приймається рівним 0,5 в опалювальний період та рівним 1 у міжопалювальний період) та на величину об'ємної максимальної секундної витрати газу, що визначається за формулою:

  

[1]

де Uamax - об'ємна максимальна секундна витрата газу, м3/с;

f - площа отвору газопроводу (газового відводу, штуцера, патрубка) в місці фізичного з'єднання, м2;

g - прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

Ka - показник адіабати, Ka = 1,4;

P1 - тиск газу в газопроводі, кг/м2;

U1 - питомий обсяг газу, м3/кг;

10. Обсяг витоку (витрати) природного газу при аварійних ситуаціях через пошкоджений газопровід третіми особами, що є фізичними особами, визначається відповідно до пункту 9 цієї глави.

11. У разі виявлення у побутового споживача пошкодження лічильника газу та/або пломб на ньому, нарахування, передбачені цією главою, за актом про порушення не здійснюється у випадку недотримання з вини Оператора ГРМ строків періодичної повірки лічильника газу.

12. У разі, коли точка вимірювання побутового споживача забезпечена комерційним вузлом обліку, що складається з промислового лічильника газу (як для споживача, що не є побутовим), перерахунки об'ємів природного газу для такого побутового споживача в частині порушень, пов'язаних з роботою ЗВТ, здійснюється відповідно до глави 19 цієї частини Кодексу.

13. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження лічильника газу або пошкодження пломби (крім її відсутності), за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу, процедура, передбачена цією главою не застосовується.

При порушеннях, пов'язаних з пошкодженням лічильника газу та/або пошкодженням пломб на лічильнику газу, за наявності по споживачу даних дублюючого лічильника газу, процедура, передбачена цією главою не застосовується.

Глава 19. Порядок визначення не облікованих об'ємів природного газу та зміни їх режиму нарахування по споживачу (несанкціонованому споживачу), що не є побутовим.

1. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого газопроводу або несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, розрахунок об'єму не облікованого природного газу здійснюється за номінальною потужністю газового обладнання споживача (несанкціонованого споживача) за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

Якщо несанкціонований газопровід здійснений шляхом прихованих заходів або несанкціонованим споживачем, початок періоду, за який визначається об'єм не облікованого природного газу, визначається з дня набуття споживачем (несанкціонованим споживачем) права власності чи користування на його об'єкт (приміщення), але не більше трьох років, що передували дню виявлення порушення.

Якщо несанкціоноване втручання в роботу ЗВТ здійснено шляхом прихованих заходів, початок періоду, за який визначається об'єм не облікованого природного газу, визначається з дня встановлення відповідного ЗВТ та/або пломби, які виявились пошкодженими (їх встановлення повинно підтверджуватися відповідним актом про їх встановлення), але не більше 12 місяців.

2. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого відновлення газопостачання або використання природного газу споживачем після закінчення (розірвання) договору розподілу природного газу, спожитий об'єм природного газу визначається за номінальною потужністю газового обладнання, за період з дня припинення газопостачання (або у разі здійснення попередньої перевірки відключеного стану - з дня такої перевірки, що має підтверджуватися відповідним актом перевірки тощо), а при використанні газу без договору - з дня його закінчення (розірвання) до дня виявлення порушення, але не більше ніж за 6 місяців.

3. У разі виявлення Оператором ГРМ несанкціонованого підключення газових приладів, в результаті якого перевищується діапазон обчислення комерційного ВОГ (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення вузла обліку), розрахунок об'єму не облікованого природного газу здійснюється за номінальною потужністю газового обладнання за період з дня останнього контрольного зняття показань лічильника (контрольного огляду вузла обліку або його перевірки) до дня виявлення порушення (але не більше ніж за 6 місяців) та з урахуванням терміну на його усунення.

4. У разі відмови в доступі до об'єкту споживача, в результаті чого представник Оператора ГРМ не здійснив припинення/обмеження розподілу природного газу на об'єкт споживача за порушення строків оплати послуг Оператора ГРМ або за відсутності чи недостатності у споживача підтверджених обсягів природного газу на відповідний період, розрахунок за спожитий природний газ здійснюється за номінальною потужністю газового обладнання з дня останнього контрольного зняття показань лічильника газу до дня забезпечення вільного доступу до об'єкта споживача представникам Оператора ГРМ для припинення газопостачання. Ознайомлення споживача із запланованою датою та часом припинення газопостачання має бути підтверджено письмовим попередженням про припинення газопостачання з позначкою про його вручення.

5. У разі виявлення Оператором ГРМ несправності лічильника газу або звужувального пристрою (перетворювача різниці тиску), що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, або пропущеного терміну їх періодичної повірки, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ:

При визначенні лічильника газу або звужувального пристрою (перетворювача різниці тиску) не придатними до застосування за результатами позачергової або експертної повірки, об'єм переданого (прийнятого) газу, розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання. Перерахунок проводиться за період з дати виходу з строю ЗВТ до моменту встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ. У випадку, якщо дату виходу зі строю ЗВТ неможливо достовірно визначити перерахунок проводять з початку розрахункового періоду до моменту встановлення та опломбування справного та повіреного ЗВТ.

У разі якщо при вимірюванні лічильником газу або звужуючим пристроєм та/або датчиком різниці тиску перевищується діапазон вимірювання або вони працюють в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об'єму газу (несправність) повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації, об'єм розподіленого (спожитого) природного газу розраховується за номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання. Перерахунок проводиться за фактичний час тривалості аварійної/позаштатної ситуації.

У випадку виявлення порушення герметичності імпульсних ліній системи вимірювання різниці тиску на комерційному ВОГ на базі змінного перепаду тиску витоків газу на імпульсній трубці до перетворювача різниці тиску, проводиться перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу виходячи зі значення різниці тиску, яка дорівнює значенню верхньої межі діапазону вимірювань перетворювача тиску або за значенням номінальної проектної потужності встановленого неопломбованого газоспоживаючого обладнання. До розрахунку приймається отримане найменше значення витрати газу. Перерахунок проводиться за період з дати останньої перевірки, якщо такої перевірки не проводилося в розрахунковий період, то з початку розрахункового періоду. У всіх інших випадках виявлення порушення герметичності газопроводів, розрахунок втрат природного газу проводяться відповідно до Методик визначення питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Мінпаливенерго від 30.05.2003 N 264 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.07.2003 за N 570/7891 та за N 571/7892.

6. У разі виявлення Оператором ГРМ несправності датчика тиску та/або датчика температури та/або обчислювача (коректора) об'єму газу, що сталася внаслідок його пошкодження або позаштатного режиму роботи, або пропущеного терміну періодичної повірки ЗВТ, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ, зокрема:

1) визнання непридатним до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ;

2) робота поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об'єму газу (несправність) повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації;

В таких випадках проводяться перерахунки об'єму розподіленого (спожитого) природного газу. Об'єм газу, порахований комерційним ВОГ за робочих умов, зводять до стандартних умов з застосуванням коефіцієнту приведення по ГОСТ 2939-63, виходячи з наступних значень величини тиску та температури:

1) значення тику газу приймається значення, що дорівнює максимальному тиску для відповідної категорії газопроводів, але не більше ніж значення тиску, яке дорівнює вихідному тиску на ГРС за цей період, з якого безпосередньо подається газ на комерційний ВОГ.

2) Значення температури газу приймається значення, що дорівнює температурі найбільш холодної п'ятиденки із забезпеченістю 0,98 для відповідного регіону згідно з СНиП 2.01.01-82 "Строительная климатология и геофизика", якщо протягом минулого року мінімальне значення температури газу не було нижчим. В іншому разі в якості температури газу приймається мінімальне значення температури газу за минулий рік.

При розрахунках повинно бути враховано по якому саме каналу виміру тиску або температури відсутні достовірні результати виміру.

При виявленні випадків коли датчик тиску та/або датчик температури та/або обчислювач (коректор) об'єму газу працює поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об'єму газу (несправність) повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (фіксація коректором чи обчислювачем об'єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ) - перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться за час тривалості аварійного/діагностичного повідомлення та з урахуванням терміну усунення порушення. Обсяг газу порахований коректором/обчислювачем за час тривалості аварійної/позаштатної ситуації в таких випадках до уваги не приймається.

При визначені датчика тиску та/або датчика температури та/або обчислювача (коректора) об'єму газу непридатними до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ та/або пошкодження пломб, перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з початку розрахункового періоду до моменту встановлення та опломбування Оператором ГРМ справного та повіреного ЗВТ, що підтверджується відповідним підписаним актом між Оператором ГРМ та споживачем.

У випадку виявлення помилок при спільному введенні в конфігурацію комерційного ВОГ недостовірних даних (діаметр газопроводу, звужуючого пристрою, кількості імпульсів, тощо), яке вплинуло на кінцевий результат вимірювання, проводиться перерахунок об'єму розподіленого (спожитого) природного газу з урахуванням дійсних значень параметрів комерційного ВОГ за період від моменту введення недостовірних значень до моменту введення дійсних значень.

7. Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1 - 6 цієї глави, неможливо достовірно встановити номінальну потужність газового обладнання (відмова в доступі до об'єкту споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань, тощо), розрахунок об'єму природного газу визначається за пропускною спроможністю площі отвору, сопла, пальника або газопроводу, яка визначається за формулою:

Uamax =

  

, м3/сек. * 3600 * кількість днів * кількість місяців

де: Uamax - об'ємна максимальна секундна витрата газу, м3/с;

F - площа отвору газопроводу або сопла, м2; F = pD2/4,

де p = 3,14; D - діаметр отвору газопроводу або сопла нестандартного газовикористовуючого обладнання. У разі наявності декількох отворів у газопроводі або сопел загальна площа визначається як сума площ всіх отворів в газопроводі або соплах,

g - прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

Ka - показник адіабати, Ka = 1,4;

P1 - надлишковий тиск газу в газопроводі, кг/м2;

U1 - питомий обсяг газу, м3/кг;

У разі підключеня нестандартного газовикористовуючого обладнання до газопроводу низького тиску U1 = 1 / r, r - густина газу при стандартних умовах, кг/м3,

У разі підключення нестандартного газовикористовуючого обладнання до газопроводу з надлишковим тиском від 500 до 8500 кг/кв. м (мм вод. ст.), U1 визначається як середнє значення питомого обсягу газу при витіканні, тобто сума U1 сер. = 1 / ((r1 + r2) / 2),

де: r1 визначається як густина газу за стандартних умов, помножене на абсолютний тиск та поділене на атмосферний:

r1 = r * (Рнадл + Ратм)/Ратм.

r2 визначається за відомою формулою для адіабатного процесу:

r2 = r1 * (Ратм / (Рнадл + Ратм))1/Ка

8. Об'єм витоку (витрати) природного газу при аварійних ситуаціях через пошкоджений газопровід третіми особами, що є юридичними особами чи фізичними особами - підприємцями, визначається відповідно до пункту 7 цієї глави.

9. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пошкодження пломби (крім її відсутності), та за умови відсутності явних ознак навмисного втручання в ЗВТ/лічильник газу чи пошкодження пломби, процедура, передбачена цією главою не застосовується.

При порушеннях, пов'язаних з пошкодженням ЗВТ та/або пошкодженням пломб на ЗВТ, за наявності по споживачу даних дублюючого ВОГ, а також в ситуації коли наявні дані в обчислювачі/коректорі об'єму газу є достатніми для визначення об'єму природного газу по споживачу, процедура, передбачена цією главою не застосовується.

Глава 20. Порядок оформлення акта про порушення

1. У разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 17 цієї частини Кодексу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ складається акт про порушення за формою, наведеною в додатку до цього Кодексу.

2. Акт про порушення, після пред'явлення представником Оператора ГРМ службового посвідчення, складається в присутності споживача/несанкціонованого споживача та/або незаінтересованої особи (представника власника/користувача на території чи об'єкті якого сталося порушення або органу місцевого самоврядування, чи інших державних представництв, тощо) за умови посвідчення цієї особи, та скріплюється їхніми підписами. У разі, якщо комерційний вузол обліку, на якому сталося порушення, знаходиться на території (в приміщенні) Оператора ГРМ, останній повинен завчасно попередити споживача про час і місце складання акта про порушення.

Акт про порушення складається в двох примірниках, один з яких залишається у споживача (несанкціонованого споживача), та який має право внести до акта про порушення свої зауваження та заперечення.

3. Представник Оператора ГРМ перед складанням акта про порушення зобов'язаний повідомити споживача (несанкціонованого споживача) про його право внести зауваження та заперечення до акта про порушення, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень.

4. Акт про порушення без підпису споживача (несанкціонованого споживача) вважається дійсним, якщо його підписали:

1) три уповноважені представники Оператора ГРМ;

2) більше одного представника Оператора ГРМ та відмова споживача (несанкціонованого споживача) від підпису акта про порушення підтверджується відеозйомкою;

3) представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представника власника/користувача на території чи об'єкті якого сталося порушення або органу місцевого самоврядування, чи інших державних представництв, тощо) за умови посвідчення цієї особи.

Акт про порушення щодо відмови побутового споживача (фізичної особи) в доступі до власного об'єкту вважається дійсним, якщо його підписали представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб.

У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акту про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акту про порушення і другий примірник надсилається споживачеві (несанкціонованому споживачу) реєстрованим поштовим відправленням.

5. Споживач (несанкціонований споживач) та представники Оператора ГРМ під час виявлення порушення та складання акта про порушення, мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявленого порушення чи інших дій та фактів, про що зазначається в акті про порушення.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в цьому акті про порушення.

6. У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацюванням магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки, у порядку, визначеному цим Кодексом. В такому разі, в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складають відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів, нарахування, передбачені цим Кодексом не застосовується.

У разі визнання споживачем (несанкціонованим споживачем) факту умисного ним пошкодження пломби / ЗВТ (лічильника газу), про що окремо зазначається в акті про порушення, заходи з проведення експертизи чи позачергової або експертної повірку - не проводяться.

7. На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби чи повноваження, тощо) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремим складеним актом про усунення порушення.

Під час складання акта про порушення, акта про усунення порушення, акта про припинення/відновлення газопостачання, тощо, представниками Оператора ГРМ обов'язково фіксуються та зазначаються у вищезазначених актах показання лічильника газу (ЗВТ), за винятком випадків відмови у доступі до об'єкта споживача, де розташований лічильник газу (ЗВТ).

8. Акт про порушення має бути розглянутим комісією по розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає по них відповідне рішення.

При складанні акта про порушення представник Оператора ГРМ зазначає в ньому про необхідність споживача (несанкціонованого споживача) бути присутнім на засіданні комісії, на якому буде розглянуто складений акт про порушення, та визначає:

1) адресу Оператора ГРМ де знаходиться комісія по розгляду актів про порушення;

2) точну дату та орієнтовний час проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;

3) контактний телефон відповідальної особи яка зможе уточнити інформацію щодо часу та місця засідання комісії.

9. В склад комісії по розгляду актів про порушення має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ із складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному представнику від спеціально уповноваженого територіального органу у сфері метрології та територіального представництва Регулятора.

Остаточний склад комісії по розгляду актів про порушення затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї із сторін на засіданні комісії в конкретному випадку можуть бути додатково залучені інші представники, зокрема від виробника ЗВТ чи виробника пломби, які повинні мати при собі відповідні посвідчуючи документи.

10. Споживач (несанкціонований споживач) зобов'язаний бути присутнім на засіданні комісії по розгляду актів про порушення, на якому буде розглядатися складений на нього акт про порушення.

При неможливості бути присутнім на засіданні особисто, споживач (несанкціонований споживач) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення засідання без його присутності або у присутності його уповноваженої особи.

У разі не прибуття споживача (несанкціонованого споживача) та/або уповноваженої ним особи на засідання комісії, остання розглядає складений акт про порушення без його участі.

11. За результатами розгляду акта про порушення на комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, додаткових пояснень, тощо, або скасування акта про порушення.

При задоволенні комісією акта про порушення, складається акт-розрахунок не облікованого (донарахованого) об'єму та обсягу природного газу та його вартості.

При складанні акта-розрахунку слід виходити з наступного:

1) Розрахований, відповідно до вимог цього Кодексу, не облікований (донарахований) об'єм природного газу, що припадає на період до 1-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення (тобто до закритого балансового періоду), не потребує корегування (включення до) закритих періодів, а його вартість в повному обсязі має бути компенсована споживачем (несанкціонованим споживачем) Оператору ГРМ. При цьому, вартість природного газу визначається за цінами закупівлі природного газу Оператором ГРМ протягом періоду не облікованого природного газу.

2) Розрахований, відповідно до вимог цього Кодексу, не облікований (донарахований) об'єм природного газу, що припадає на період після 1-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення, включається в баланс поточного календарного місяця за загальними правилами, і вважається об'ємом постачання природного газу споживачу його діючим постачальником. Виключенням є об'єм природного газу нарахований по несанкціонованому споживачу та споживачу в якого відсутній постачальник, вартість якого має бути компенсована Оператору ГРМ за цінами закупівлі ним природного газу в поточному календарному місяці.

3) При розрахунку не облікованого (донарахованого) об'єму природного газу має бути віднятий об'єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення. Виключенням є несанкціонований відбір природного газу поза охопленням комерційного вузла обліку.

4) При розрахунку не облікованого (донарахованого) об'єму природного газу, пільги та субсидії, на які має право побутовий споживачі, не враховуються.

12. Вартість не облікованого (донарахованого) об'єму природного газу, яка пред'являється до сплати споживачеві (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) та/або направляється йому реєстрованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.

Якщо об'єм та вартість не облікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, до винесення остаточного рішення по судовій справі вартість не облікованого (донарахованого) об'єму природного газу не є простроченою.

13. Акти про порушення реєструються у журналі реєстрації актів про порушення Оператора ГРМ. Журнал повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою Оператора ГРМ. Термін зберігання журналу має складати три роки від дати останнього в ньому запису.

Акт про порушення, акт-розрахунку та рахунок вартості не облікованого (донарахованого) об'єму природного газу, а також документи які підтверджують факт їх отримання споживачем (несанкціонованим споживачем) та інші документи, пов'язані з актом про порушення, повинні зберігатися Оператором ГРМ не менше трьох років від дати оформлення акта-претензії.

14. У разі самовільного під'єднання газових приладів побутовим споживачем промислового характеру (газогенератори тощо) перерахунок здійснюється за цінами і тарифами, встановленими для промислових споживачів та суб'єктів господарювання.

15. Якщо до виявлення порушення споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення та фіксації показань лічильника в акті про усунення порушення та/або відновлення газопостачання тощо, з яких Оператор ГРМ поновлює розрахунки споживача за лічильником.

Глава 21. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунку наданих послуг, у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу

1. За наявності порушень, передбачених главою 17 цієї частини Кодексу, за які Оператор ГРМ має компенсувати споживачу завдані збитки та здійснити перерахунок наданих послуг, споживач має подати Оператору ГРМ претензію, складену в довільній формі.

Претензія надається письмово та повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі Оператора ГРМ.

2. Перерахунок наданих послуг Оператора ГРМ та компенсація завданих споживачу збитків здійснюється з урахуванням наступного:

1) У разі безпідставного припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу, з вини Оператор ГРМ, він відшкодовує споживачу вартість або об'єм недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з підтвердженого обсягу природного газу (норма застосовується по споживачах, що не є побутовими) або планового місячного об'єму споживання (норма застосовується по споживачах, що є побутовими) на відповідний період за договором розподілу природного газу та з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання.

У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її на підставі судового рішення суду або у добровільному порядку.

2) За наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників природного газу Оператор ГРМ зобов'язаний здійснити перевірку цих параметрів, у порядку, визначеному цим Кодексом.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску від вимог цього Кодексу, плата за послуги Оператора ГРМ з розподілу природного газу, включаючи плату за потужність, з дня подання заяви до дня, коли Оператор ГРМ відновить параметри якості газу, не здійснюється. При цьому, здійснена за цей період оплата споживача зараховується на його наступні розрахункові періоди споживача.

3) Оператор ГРМ несе відповідальність за надання інформації, яка не відповідає дійсності, а також за несвоєчасне надання інформації, яка не має конфіденційного характеру.

За необґрунтовану відмову в наданні відповідної інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, несвоєчасне надання інформації та навмисне приховування інформації, якщо це завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її на підставі рішення суду.

4) Шкода, заподіяна об'єкту і майну споживача, його життю та здоров'ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі Оператором ГРМ, якщо ця шкода стала наслідком порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу, Правил безпеки систем газопостачання, умов договору розподілу природного газу та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини Оператора ГРМ і споживачів у сфері надання послуг з розподілу природного газу, якщо інше не передбачене законодавством.

5) Оператор ГРМ не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з розподілу природного газу, включаючи цілодобове забезпечення потужності об'єкта споживача в місці його приєднання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об'єкта споживача, недотримання умов експлуатації газового обладнання, тощо) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

3. У разі якщо між Оператором ГРМ і споживачем не досягнуто згоди про компенсацію споживачу завданих збитків чи перерахунку наданих послуг, спірні питання вирішуються у судовому порядку.

Розділ VIII. Балансування газорозподільної системи

Глава 1. Принципи балансування ГРМ

1. Балансування об'ємів та обсягів природного газу в ГРМ забезпечується Оператором ГРМ, та включає в себе:

1) фізичне балансування ГРМ;

2) комерційне балансування ГРМ.

2. Фізичне балансування ГРМ є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором ГРМ для утримання тиску газу в ГРМ на рівні, необхідному для безпечного і ефективного розподілу природного газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається до ГРМ та розподіляється з ГРМ.

3. Комерційним балансуванням ГРМ у відповідному періоді є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним надходженням природного газу до ГРМ і фактичним розподіленням природного газу з ГРМ по всіх суб'єктах ринку природного газу, приєднаних до ГРМ, з урахуванням нормативних втрат и виробничо-технологічних витратах в ГРМ.

Перевищення розподілення газу над його надходженням є негативним дисбалансом, а перевищення надходження газу над його розподіленням - позитивним дисбалансом.

4. Для забезпечення впровадженого в Україні добового балансування природного газу в ГСУ в частині обсягів фактичного споживання природного газу, споживачі (крім населення), приєднані до ГРМ, вузли обліку яких не забезпеченні засобами дистанційного зчитування даних, зобов'язані передавати Оператору ГРМ дані про фактичний обсяг споживання природного газу за попередню добу, у спосіб, визначений у договорі з Оператором ГРМ.

Дані про фактичний обсяг споживання природного газу населенням, формуються Оператором ГРМ. За підсумками місяця Оператор ГРМ надає відповідному постачальнику, який здійснює постачання природного газу населенню, дані про фактичне місячне споживання природного газу по кожному побутовому споживачу.

5. У встановленому порядку та терміни Оператор ГРМ за підсумками розрахункового місяця:

1) оформлює з Оператором ГТС, ВДП та суміжними Операторами ГРМ (за їх наявності) відповідні акти прийому-передачі природного газу за вказаний період в точках його надходження/відпуску в/з ГРМ;

2) формує величини фактичних нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ;

3) складає реєстр розподілу природного газу в розрізі споживачів та їх постачальників;

4) складає інформацію про фактичне надходження та розподіл природного газу за звітній місяць, визначає випадки невідповідності планових (заявлених) і фактично спожитих обсягів природного газу споживачами та їх постачальниками;

5) складає акт розбалансування ГРМ за звітній період.

6. Порядок визначення та обліку обсягів розбалансування природного газу в ГРМ, визначається наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.02.2004 N 112 (в редакції наказу Міністерства палива та енергетики України від 15.06.2009 N 310), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за N 287/8886.

Розділ IX. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем

1. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка викликає загрозу безпеці функціонування ГРМ, оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також поновлення належної роботи ГРМ у відповідності з Планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (надалі - ПЛАС) розробленого відповідно до вимог Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки", Кодексу цивільного захисту України та чинного законодавства.

2. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, небезпека руйнування ГРМ, чи загроза цілісності ГРМ, оператор ГРМ вживає заходів, передбачених в Правилах безпеки постачання та Національному плані дій, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в нафтогазовому комплексі.

3. Оператор ГРМ негайно повідомить оператора ГТС, замовників послуг розподілу, постачальників, споживачів, про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, зокрема, про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.

4. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, оператор ГРМ має право не приймати у точках входу для розподілу природний газу або не розподіляти природний газ у точки виходу, якщо це може викликати загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров'ю або життю людей, природному середовищу або шкоду майну.

5. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі споживача, газовидобувного підприємства, оператора ГРМ, яка може викликати обмеження в доставці або одержанні природного газу, сторона договору розподілу природного газу, яка перша отримає таку інформацію, зобов'язана негайно повідомити іншу сторону про цей факт. Замовник послуг розподілу зобов'язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень.

6. В аварійній або кризовій ситуації, замовник послуг розподілу зобов'язаний співпрацювати з оператором ГРМ в необхідному обсягу відповідно до положень Кодексу.

7. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюється оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI Кодексу цивільного захисту України.

8. Розслідування аварій I та II категорії проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року N 1232, та чинного законодавства.

9. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об'єктів ГРМ, Оператор ГРМ має припинити постачання природного газу більш ніж на 5 годин, Оператор ГРМ має повідомити про це постачальника про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити постачальника про таке припинення якомога скоріше.

10. Оператор ГРМ може не повідомляти постачальника про таке припинення, за умови, що припинення триває менш ніж 5 годин.

11. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), Оператор ГРМ може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час необхідний Оператору ГРМ для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника про таке обмеження.

Розділ X. Порядок обміну інформацією з іншими суб'єктами ринку природного газу

Глава 1. Загальні положення

1. Система обміну інформацією (СОІ) служить для обміну відомостями, пов'язаними із наданням послуг розподілу, з оператором ГТС та операторами ГРМ, а також замовниками послуг розподілу.

2. Електронний обмін інформацією, пов'язаною з виконанням угод про взаємодію та договорів розподілу, повинен бути оснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості під назвою EDIG@S (описаній в документі Edig@s MessageImplementationGuidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org.

3. Детальні вимоги до формату файлів зазначаються на веб-сайті оператора ГРМ. Відповідальність за форму та інформаційний зміст документів, лежить на стороні, яка формує та/або надсилає документ.

4. Обмін файлами відбувається з використанням електронної пошти або Інтернету.

5. Оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, а також замовник послуг транспортування забезпечують охорону та цілісність файлів, які пересилаються.

Глава 2. Відомості, які розміщуються та надсилаються оператором газотранспортної системи.

1. Оператор ГРМ розміщує на веб-сайті відомості, визначені положеннями Закону України "Про ринок природного газу", зокрема:

1) перелік послуг, що надаються таким оператором, інформацію про тарифи та інші умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до газотранспортної системи;

2) методологію визначення тарифів на послуги із розподілу природного газу для точок входу і точок виходу та методологію визначення плати за приєднання до ГРМ;

3) кількісні показники обсягів технічної потужності, потужності, право користування якою було надано Замовникам згідно з чинними договорами розподілу, та вільної потужності ГРМ у розрізі точок входу та точок виходу;

4) дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються ГРМ, в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого оператора.

2. Оператор ГРМ розміщує на веб-сайті схему ГРМ разом з переліком точок входу і виходу.

3. Оператор ГРМ повідомляє замовників послуг розподілу про всі події, які можуть мати вплив на надання послуг розподілу природного газу, а також на роботу суміжних систем, в тому числі про зміни термінів робіт, а також про терміни незапланованих раніше робіт, шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті та за допомогою системи обміну інформацією СОІ.

4. Оператор ГРМ надає відомості, які стосуються номінацій та ре-номінацій, одержаних від замовників послуг розподілу, з метою підтвердження можливості їх виконання в системі.

5. Оператор ГРМ направляє замовнику послуг розподілу електронною поштою шляхом, до 15.00 години центрального європейського часу для зимового періоду та 14:00 години центрального європейського часу для літнього періоду наступної газової доби, такі розрахункові дані, які стосуються газової доби розподілу:

1) відомості про різницю між добовими обсягами природного газу в затверджених номінаціях та обсягами природного газу, завантаженого та одержаного в окремих точках входу і виходу,

2) розрахунковий добовий небаланс,

6. Оператор ГРМ направляє замовнику послуг розподілу електронною поштою, до десятого числа наступного місяця, такі дані:

а. добові обсяги завантаженого та одержаного природного газу в окремих точках входу і виходу,

б. сукупні обсяги природного газу, які містяться в затверджених номінаціях для точок входу і виходу протягом газового місяця,

в. сукупні обсяги природного газу, завантаженого та одержаного у точках входу і виходу протягом газового місяця,

г. місячний небаланс.

7. Оператор газотранспортної системи направляє оператору газорозподільної системи, прямому споживачу в строк до 08:00 години центрального європейського часу для зимового періоду та 07:00 години центрального європейського часу для літнього періоду наступної газової доби, інформацію про щоденні обсяги природного газу, виміряні для точок виходу необхідні для проведення процедури алокації, відповідно до положень цього Кодексу.

8. Відомості, передаються у форматах, визначених оператором газотранспортної системи.

Глава 3. Відомості, які передають оператору газотранспортної системи оператори суміжних систем, газовидобувні підприємства, прямі споживачі, замовники послуг транспортування,

1. Оператор ГРМ передає оператору газотранспортної системи:

1) відомості про результати технічної перевірки відповідності номінації та реномінації;

2) відомості про обсяги природного газу, призначені для окремих замовників послуг транспортування, відповідно до положень цього Кодексу;

3) інформацію про виникнення перебоїв в системі оператора газорозподільної системи, які можуть вплинути на умови відбору природного газу в точках виходу з газотранспортної системи, із зазначенням причин виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи оператора газотранспортної системи, значення параметрів, які не виконують договірних умов, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв.

4) EIC-коди, що були присвоєні споживачам, що приєднані до газорозподільної системи відповідного оператора та відповідні ЕІС-коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).

2. Такі дані направляються оператору газотранспортної системи в електронній формі у вигляді файлів у форматі, визначеним оператором газотранспортної системи.

3. Оператор газорозподільної системи повідомляє диспетчерські служби оператора газотранспортної системи про аварії в газорозподільній системі, які мають або можуть мати вплив на функціонування газотранспортної системи, протягом однієї години від їх виникнення.

2. Газовидобувне підприємство передає оператору ГРМ:

1) відомості, які стосуються результатів проведеної перевірки відповідності номінації або ре-номінації на точках входу від газовидобувного підприємства;

2) відомості про виникнення перебоїв у роботі газових мереж газовидобувного підприємства, які можуть вплинути на умови співпраці з газотранспортною системою, що містять інформацію про причину виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання газотранспортної системи, значення параметрів, що не відповідають договірним умовам, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв;

3) відомості про заплановані роботи в газових мережах газовидобувного підприємства, які можуть вплинути на умови співпраці з газотранспортною системою, з метою погодження з оператором газотранспортної системи можливого терміну та часу тривалості робіт.

3. Споживач передає оператору ГРМ:

1) відомості, які стосуються результатів проведеної перевірки відповідності номінації або ре-номінації на точках виходу до споживача;

2) відомості про обсяги природного газу, призначені для окремих замовників послуг розподілу, відповідно до положень цього Кодексу;

3) відомості про виникнення перебоїв у роботі газових мереж прямого споживача, які можуть вплинути на умови співпраці з ГРМ, що містять інформацію про причину виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання ГРМ, значення параметрів, що не відповідають договірним умовам, підтвердження змінених номінацій, які виникають через появу перебоїв;

4) відомості про заплановані роботи в газових мережах споживача, які можуть вплинути на умови співпраці з ГРМ, з метою погодження з оператором ГРМ можливого терміну та часу тривалості робіт.

4. Замовник послуг розподілу передає оператору ГРМ:

1) інформацію про планові обсяги розподілу природного газу, відповідно до положень глави 2 розділу VIII цього Кодексу;

2) номінації та ре-номінації обсягів розподілу природного газу відповідно до положень цього Кодексу;

3) відомості щодо перебоїв на стороні споживача та/або постачальників замовника послуг розподілу, які можуть вплинути на умови роботи ГРМ, в тому числі про причину виникнення перебоїв, очікуваний час їх тривалості, значення параметрів, які не відповідають договірним умовам, надання відповідних ре-номінацій, на обсяги які змінюються через появу перебоїв;

4) для точок входу та точок виходу до/з ГРМ у приєднаннях з ГРМ сусідніх країн кожного четверга, не пізніше 10:00 години ранку прогноз стосовно щоденних обсягів природного газу, що буде подано для розподілу кожної газової доби наступного тижня, строком з понеділка по неділю.

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ
до газорозподільної системи

Дата видачі "___" ____________ 20__ року

Замовник приєднання: _________________________________________________________________
                                                                             (повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові замовника)

Тип приєднання: стандартний/нестандартний
                                                   (непотрібне викреслити)

Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ/Замовник
                                                                                                                                               (непотрібне викреслити)

1. Характеристика об'єкта (земельної ділянки) замовника

1.1. Назва: ___________________________________________________________________________

1.2. Місце розташування: ______________________________________________________________

1.3. Функціональне призначення: _______________________________________________________

2. Розрахункові параметри приєднання

2.1. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: _____________________
_____________________________________________________________________________________
                 (місце в існуючій ГРМ від якого забезпечується потужність та розвиток мереж для потреб Замовника)

2.2. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на: ________________________________

2.3. Технічна (пропускна) потужність замовлена в точці приєднання: ___________ куб. м на годину.

2.4. Проектний тиск газу в місці забезпечення потужності становить: _____________________ МПа.

2.5. Проектний тиск газу в точці приєднання становить: ________________________________ МПа.

2.6. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): ______________________

2.7*. Загальна технічна (пропускна) потужність в місці її забезпечення, що має бути створена: _____________ куб. м на годину.

____________
* Заповнюється при необхідності створення резерву потужності для інших замовників.

3. Вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання

3.1. При проектуванні газових мереж зовнішнього газопостачання (від місця забезпечення потужності до точки приєднання), будівництво яких забезпечується Оператором ГРМ, необхідно врахувати наступне:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.2. Вимоги до оформлення проекту: ______________________________________________________

3.3. Вимоги до кошторисної частини проекту: ______________________________________________

3.4. До початку будівництва проектно-кошторисну документацію на газові мережі зовнішнього газопостачання необхідно погодити з _____________________________________________________
                                                                                                          (зазначається підрозділ Оператора ГРМ та його адреса)

4. Вихідні дані для проектування газових мереж внутрішнього газопостачання

4.1. При проектуванні газових мереж внутрішнього газопостачання (від точки приєднання до газових приладів Замовника), будівництво яких забезпечується Замовником, необхідно врахувати наступне:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.2. Вимоги до точок приєднання та вузлів обліку природного газу третіх осіб (за їх наявності):
_____________________________________________________________________________________
                                        (зазначається їх технічні характеристики, рекомендований типорозмір, тощо)

4.3. Проект внутрішнього газопостачання який передбачає підключення третіх осіб до газових мереж внутрішнього газопостачання Замовника, до початку їх будівництва необхідно погодити з: _____________________________________________________________________________________
                                                               (зазначається підрозділ Оператора ГРМ та його адреса)

5. Вимоги до комерційного вузла обліку природного газу

5.1. Проектування комерційного вузла (вузлів) обліку природного газу та його складових має бути здійснено відповідно до законодавства та з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

5.2. При проектуванні комерційного вузла обліку необхідно врахувати наступне: __________________
______________________________________________________________________________________
                  (зазначається його технічні характеристики, рекомендований типорозмір, місце встановлення, тощо)

5.3. Закупівля, монтаж та прийняття в експлуатацію вузла обліку забезпечується Оператором ГРМ за рахунок плати за приєднання Замовника.

6. Проекти газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання мають бути розробленні з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

7. Додаткові вимоги та рекомендації до технічних умов:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Технічні умови склав: __________________________________________________________________
                                                                           (посада та прізвище, ім'я, по батькові працівника Оператора ГРМ)

Телефон для консультацій: __________________________

Примітка. Обґрунтованість вихідних даних технічних умов може бути оскаржена Замовником в установленому порядку, зокрема через проведення незалежної експертизи.

Оператор ГРМ:

Замовник:

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.: _____________________________

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Тел.: _____________________________

________________________________________
                            (підпис, П. І. Б.)

________________________________________
                            (підпис, П. І. Б.)

"___" ____________ 20__ року

"___" ____________ 20__ року

 

Договір на приєднання до газорозподільної системи, що є стандартним

N ______________

________________________
(місце укладення)

___________________
(дата)

__________________________________________________________________ (далі - Оператор ГРМ)
                                       (найменування Оператора газорозподільної системи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                    (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі _______________________________________________________, з однієї сторони,
                                                                    (реквізити установчого документа або довіреності)
та ____________________________________________________________________ (далі - Замовник)
                                                  (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Замовника)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі _______________________________________________________, з іншої сторони
                                                             (реквізити установчого документа або довіреності)
(далі - Сторони), уклали цей договір на приєднання до газорозподільної системи (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Кодексом газорозподільних систем та Методологією розрахунку плати за приєднання, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор).

I. Загальні положення

1.1. За цим Договором до газорозподільної системи Оператора ГРМ, що перебуває у його власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації (далі - ГРМ), приєднується на підставі технічних умов приєднання N ___________ від ________________ (далі - технічні умови):
_____________________________________________________________________________________,
                                                                        (найменування та опис об'єкта Замовника)
що знаходиться: __________________________________________________ (далі - об'єкт Замовника).

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: _____________________

1.3. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на: ________________________________

1.4. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): ______________________

II. Предмет Договору

2.1. Оператор ГРМ забезпечує приєднання об'єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) на підставі технічних умов та відповідно до проекту зовнішнього газопостачання, та здійснює підключення об'єкта Замовника до ГРМ і пуск газу на його об'єкт на умовах цього Договору.

2.2. Замовник на умовах цього Договору оплачує Оператору ГРМ плату за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта Замовника).

III. Обов'язки та права Сторін

3.1. Оператор ГРМ зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити на підставі технічних умов і розробленого проекту зовнішнього газопостачання, та з урахуванням вимог цього Договору, приєднання об'єкта Замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) в термін до ______________________, за умови виконання Замовником зобов'язань, визначених розділом IV цього Договору.

3.1.2. За рахунок плати за приєднання закупити, встановити в точці вимірювання та прийняти в експлуатацію комерційний вузол обліку природного газу, з урахуванням вимог цього Договору та Кодексу газорозподільної системи.

3.1.3. Здійснити підключення об'єкту Замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) впродовж 10 (десяти) робочих днів у міській місцевості та 15 (п'ятнадцяти) робочих днів у сільській місцевості, після виконання таких умов:

1) надання Замовником підтверджуючих документів щодо введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, та їх фізичної наявності в точці приєднання;

2) оплати вартості приєднання, відповідно до умов розділу IV цього Договору;

3) підписання Замовником на момент підключення - акта розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін, складеного Оператором ГРМ;

4) підписання Замовником на момент підключення - заяви про приєднання до договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними Замовника.

3.1.4. Здійснити пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання протягом 5 (п'яти) робочих днів у міській місцевості та 10 (десяти) робочих днів у сільській місцевості після укладання договору розподілу природного газу та після набуття Замовником підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Здійснити оплату за послуги Оператором ГРМ з приєднання об'єкта Замовника відповідно до умов розділу IV цього Договору.

3.2.2. Забезпечити у встановленому порядку будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газоспоживання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.

3.2.3. Забезпечити допуск персоналу Оператора ГРМ на об'єкт Замовника для виконання цього Договору, зокрема для встановлення та прийняття в експлуатацію вузла обліку та/або виконання заходів з підключення (за необхідності).

3.3. Оператор ГРМ має право:

3.3.1. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором та/або ініціювати перегляд Сторонами строків виконання приєднання чи його вартості.

3.3.2. Надати послугу з приєднання об'єкта замовника до ГРМ як особисто, так і із залученням третіх осіб - підрядних організацій.

3.3.3. Під час проектування газових мереж зовнішнього газопостачання використовувати проекти повторного використання (типові проекти).

3.3.4. Здійснити заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, після підключення об'єкта Замовника до ГРМ (введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання), на період до укладання договору розподілу природного газу та/або набуття замовником (власником об'єкта) підтверджених обсягів природного газу.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати виконання Оператором ГРМ зобов'язань за цим Договором, у тому числі шляхом надсилання письмових запитів до Оператора ГРМ про стан виконання робіт, необхідних для приєднання об'єкта Замовника.

3.4.2. Звернутися до Власника за додатковими роз'ясненнями (уточненнями) щодо вихідних даних, передбачених технічними умовами приєднання, та/або умов цього Договору.

3.4.3. Отримати послугу з приєднання, у тому числі її складові такі як підключення та пуск газу в терміни, визначені Договором, за умови дотримання Замовником умов цього Договору.

IV. Порядок розрахунків

4.1. Вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ (плата за приєднання), відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором, становить _____________ грн., у тому числі ПДВ _________ грн.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ), визначену пунктом 4.1 цього розділу, на поточний рахунок Оператора ГРМ у такому порядку та у відповідні терміни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.3. Плата за приєднання включає, зокрема, послуги Оператора ГРМ з установлення в точці вимірювання вузла обліку природного газу, підключення об'єкта Замовника до ГРМ, укладання договору розподілу природного газу, та пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання.

V. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором вони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків, визначених цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.

Факт дії таких обставин Сторона має підтвердити документом уповноваженого органу не пізніше 20 календарних днів з дати настання таких обставин.

VI. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема Кодексу газорозподільної системи, а також прийнятих рішень та роз'яснень Регулятора.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку.

VII. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, крім випадку, зазначеного у пункті 8.2 розділу VIII цього Договору.

7.2. Цей Договір може бути змінено шляхом укладання додаткових угод до цього Договору за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством.

VIII. Інші умови Договору

8.1. Фактом виконання Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта Замовника до ГРМ, Сторони вважатимуть введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта Замовника.

8.2. Якщо протягом одного року після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання Замовник не забезпечить виконання вимог підпункту 3.2.2 цього Договору та за відсутності погодженого Сторонами строку продовження його виконання Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об'єктом Замовника при дефіциті технічної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор ГРМ не враховує зарезервовану для Замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження Замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та невиконання Замовником у цей самий строк вимог підпункту 3.2.2 цього Договору та/або не подовження терміну їх виконання.

8.3. Нездійснення Замовником оплати за послуги Оператором ГРМ відповідно до умов розділу IV цього Договору, є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.

8.4. Перелік додатків до цього Договору, які є невід'ємними його частинами: ____________________.

8.5. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Замовника та Оператора ГРМ.

IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Оператор ГРМ

Замовник

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон: ___________________________

Телефон: ___________________________

Факс: ______________________________

Факс: ______________________________

М. П.
___________________/________________/
           (посада, підпис)           (ініціали, прізвище)
____________ 20__ року

М. П.
___________________/________________/
           (посада, підпис)           (ініціали, прізвище)
____________ 20__ року

 

Договір на приєднання до газорозподільної системи що є нестандартним

N ______________

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

__________________________________________________________________ (далі - Оператор ГРМ)
                                     (найменування Оператора газорозподільної системи)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ______________________________________________________, з однієї сторони,
                                                                (реквізити установчого документа або довіреності)
та ____________________________________________________________________ (далі - Замовник)
                                                (найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Замовника)
в особі ______________________________________________________________________________,
                                                                      (посада, прізвище та ініціали)
що діє на підставі ________________________________________________________, з іншої сторони
                                                                      (реквізити установчого документа або довіреності)
(далі - Сторони), уклали цей договір на приєднання до газорозподільної системи (далі - Договір).

При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися Кодексом газорозподільних систем та Методологією розрахунку плати за приєднання, затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Регулятор).

I. Загальні положення

1.1. За цим Договором до газорозподільної системи Оператора ГРМ, що перебуває у його власності, користуванні, господарському віданні чи експлуатації (далі - ГРМ), приєднується на підставі технічних умов приєднання N ___________ від ________________ (далі - технічні умови):
_____________________________________________________________________________________,
                                                                       (найменування та опис об'єкта Замовника)
що знаходиться: _________________________________________________ (далі - об'єкт Замовника).

1.2. Місце забезпечення потужності об'єкта Замовника встановлюється на: _____________________

1.3. Точка приєднання об'єкта Замовника встановлюється на: ________________________________

1.4. Прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку): ______________________

1.5. Розробку проекту зовнішнього газопостачання забезпечує: Оператор ГРМ/Замовник
                                                                                                                                                     (непотрібне викреслити)

II. Предмет Договору

2.1. Оператор ГРМ забезпечує приєднання об'єкта замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) на підставі технічних умов та відповідно до проекту зовнішнього газопостачання, та здійснює підключення об'єкта Замовника до ГРМ і пуск газу на його об'єкт на умовах цього Договору.

2.2. Замовник на умовах цього Договору оплачує Оператору ГРМ плату за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта Замовника).

III. Обов'язки та права Сторін

3.1. Оператор ГРМ зобов'язується:

3.1.1. Забезпечити на підставі технічних умов і проекту зовнішнього газопостачання, зокрема його кошторисної частини, та з урахуванням вимог цього Договору, приєднання об'єкта Замовника до ГРМ (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, за умови виконання Замовником зобов'язань, визначених розділом IV цього Договору.

3.1.2. За рахунок плати за приєднання закупити, встановити в точці вимірювання та прийняти в експлуатацію комерційний вузол обліку природного газу, з урахуванням вимог цього Договору та Кодексу газорозподільної системи.

3.1.3. При визначенні Замовника виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання, розглянути поданий ним або його проектантом проект разом з його кошторисною частиною протягом 15 днів (якщо інший термін не передбачений законодавством), та за умови відсутності до них зауважень затвердити їх у цей же термін або надати Замовнику (його проектанту) вичерпаний перелік зауважень, якщо вони мають місце.

3.1.4. При визначенні Оператора ГРМ виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання погодити зазначений проект та його кошторисну частину з Замовником.

3.1.5. Протягом 10 (десяти) робочих днів після погодження (затвердження) проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини яка визначає вартість приєднання об'єкта Замовника, направити Замовнику додаткову угоду до цього Договору, якою визначити строк забезпечення Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта Замовника (будівництва газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість плати за приєднання (послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта Замовника).

3.1.6. Здійснити підключення об'єкту Замовника до ГРМ (фізичне з'єднання газових мереж зовнішнього та внутрішнього газопостачання) впродовж 10 (десяти) робочих днів у міській місцевості та 15 (п'ятнадцяти) робочих днів у сільській місцевості, після виконання таких умов:

1) надання Замовником підтверджуючих документів щодо введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання, та їх фізичної наявності в точці приєднання;

2) погодження Оператором ГРМ проекту внутрішнього газопостачання, в передбачених цим Договором та Кодексом газотранспортних систем випадках;

3) оплати вартості приєднання, відповідно до умов розділу IV цього Договору;

4) підписання Замовником на момент підключення - акта розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін, складеного Оператором ГРМ;

5) підписання Замовником на момент підключення - заяви про приєднання до договору розподілу природного газу з персоніфікованими даними Замовника (або в передбачених Кодексом газорозподільної системи технічної угоду про умови приймання-передачі природного газу між суміжними суб'єктами ринку природного газу), складеної Оператором ГРМ.

Підключення об'єкта Замовника, проект внутрішнього газопостачання якого передбачає підключення третіх осіб (інших замовників, споживачів), здійснюється з урахуванням додаткових вимог, передбачених Кодексом газорозподільної системи.

3.1.7. Здійснити пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання протягом 5 (п'яти) робочих днів у міській місцевості та 10 (десяти) робочих днів у сільській місцевості після укладання договору розподілу природного газу (або технічної угоди про умови приймання-передачі природного газу, передбаченої Кодексом газорозподільної системи для суміжних суб'єктів ринку природного газу) та після набуття Замовником (суміжним суб'єктом ринку природного газу) підтверджених обсягів природного газу на відповідний період.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Здійснити оплату за послуги Оператором ГРМ з приєднання об'єкта Замовника відповідно до умов розділу IV цього Договору.

3.2.2. Забезпечити будівництво і введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газоспоживання від точки приєднання до власних газових приладів та пристроїв.

3.2.3. Забезпечити погодження проекту внутрішнього газопостачання з Оператором ГРМ відповідно до вимог Кодексу газорозподільної системи якщо проект буде передбачати точку вимірювання (місце встановлення комерційного вузла обліку природного газу) в газових мережах внутрішнього газопостачання та/або підключення до зазначених мереж третіх осіб (інших замовників, споживачів).

3.2.4. При визначенні Замовника виконавцем розробки проекту зовнішнього газопостачання, забезпечити розробку зазначеного проекту та його кошторисної частини, та погодити (затвердити) їх в Оператора ГРМ і передати йому один їх екземпляр для можливості здійснення приєднання.

3.2.5 Підписати додаткову угоду ініційовану Оператором ГРМ після погодження Сторонами проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини, якою буде визначатись строк забезпечення Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта Замовника до ГРМ (будівництва газових мереж від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та вартість плати за приєднання (послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта Замовника).

3.2.6. Забезпечити допуск персоналу Оператора ГРМ на об'єкт Замовника для виконання цього Договору, зокрема для встановлення та прийняття в експлуатацію вузла обліку та/або виконання заходів з підключення (за необхідності).

3.2.7. У разі виникнення потреби у перенесенні існуючих газових мереж Оператора ГРМ, що буде пов'язано з будівництвом газових мереж внутрішнього газопостачання, звернутися за укладанням додаткової угоди щодо надання послуг з їх перенесення.

3.3. Оператор ГРМ має право:

3.3.1. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором призупинити виконання зобов'язань за цим Договором та/або ініціювати перегляд Сторонами строків виконання приєднання чи його вартості.

3.3.2. Надати послугу з приєднання об'єкта замовника до ГРМ як особисто, так і із залученням третіх осіб - підрядних організацій.

3.3.3. Під час проектування газових мереж зовнішнього газопостачання використовувати проекти повторного використання (типові проекти).

3.3.4. Не узгоджувати наданий Замовником проект зовнішнього та/або внутрішнього газопостачання у разі виявлення в ньому відхилень від даних технічних умов приєднання або чинних нормативно-технічних документів та повернути його із зауваженнями Замовнику на доопрацювання.

3.3.5. Здійснювати контроль за будівництвом Замовником газових мереж внутрішнього газопостачання, у передбачених Кодексом газорозподільної системи випадках.

3.3.6. Здійснити заходи з унеможливлення несанкціонованого відбору природного газу, в тому числі шляхом встановлення інвентарної заглушки та/або пломбування запірних пристроїв, після підключення об'єкта Замовника до ГРМ (введення в експлуатацію газових мереж внутрішнього газопостачання), на період до укладання договору розподілу природного газу (технічної угоди) та/або набуття замовником (власником об'єкта) підтверджених обсягів природного газу.

3.4. Замовник має право:

3.4.1. Контролювати виконання Оператором ГРМ зобов'язань за цим Договором, у тому числі шляхом надсилання письмових запитів до Оператора ГРМ про стан виконання робіт, необхідних для приєднання об'єкта Замовника.

3.4.2. Звернутися до Власника за додатковими роз'ясненнями (уточненнями) щодо вихідних даних, передбачених технічними умовами приєднання, та/або умов цього Договору.

3.4.3. Отримати послугу з приєднання, у тому числі її складові такі як підключення та пуск газу в терміни, визначені Договором, за умови дотримання Замовником умов цього Договору.

3.5. У разі незгоди з вартістю та/або заходами, передбаченими проектом зовнішнього газопостачання при нестандартному приєднанні, Сторона Договору може ініціювати експертизу проекту, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства та за рахунок її ініціатора.

IV. Порядок розрахунків

4.1. Вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ (плата за приєднання), відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженої Регулятором, визначається окремою додатковою угодою після погодження Сторонами проекту зовнішнього газопостачання і його кошторисної частини та/або проекту внутрішнього газопостачання в частині кошторису на організацію вузла обліку, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.

При цьому, замовник, що приєднується до місця забезпечення потужності інших замовників, додатково сплачує Оператору ГРМ вартість дольової участі, розрахованої згідно з додатком до цього Договору, в сумі ___________ грн., у тому числі ПДВ _________ грн.

4.2. Замовник сплачує плату за приєднання (вартість послуги Оператора ГРМ з приєднання об'єкта замовника до ГРМ), визначену пунктом 4.1 цього розділу, на поточний рахунок Оператора ГРМ у такому порядку та у відповідні терміни:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.4. Плата за приєднання включає, зокрема, послуги Оператора ГРМ з установлення в точці вимірювання вузла обліку природного газу, підключення об'єкта Замовника до ГРМ, укладання договору розподілу природного газу, та пуск газу в газові мережі внутрішнього газопостачання.

4.5. Вартість послуги Оператора ГРМ з погодження (затвердження) проекту зовнішнього газопостачання та/або внутрішнього газопостачання визначається відповідно до Методології визначення плати за приєднання, затвердженій Регулятором.

V. Відповідальність Сторін

5.1. У випадку порушення Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором вони несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків, визначених цим Договором, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після укладення цього Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.

Факт дії таких обставин Сторона має підтвердити документом уповноваженого органу не пізніше 20 календарних днів з дати настання таких обставин.

VI. Порядок вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням цього Договору, мають вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами та з урахуванням вимог нормативних документів, зокрема Кодексу газорозподільної системи, а також прийнятих рішень та роз'яснень Регулятора.

6.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку.

 

VII. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань, крім випадку, зазначеного у пункті 8.3 розділу VIII цього Договору.

7.2. Цей Договір може бути змінено шляхом укладання додаткових угод до цього Договору за ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному чинним законодавством.

VIII. Інші умови Договору

8.1. Строк забезпечення Оператором ГРМ приєднання об'єкта Замовник до ГРМ (будівництва та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання) визначається окремою додатковою угодою, яка укладається сторонами після та на підставі погодженого (затвердженого) проекту зовнішнього газопостачання та його кошторисної частини та/або проекту внутрішнього газопостачання в частині кошторису на організацію вузла обліку, якщо точка вимірювання визначена в газових мережах внутрішнього газопостачання.

8.2. Фактом виконання Оператором ГРМ послуги з приєднання об'єкта Замовника до ГРМ, Сторони вважатимуть введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта Замовника.

8.3. Якщо протягом одного року після введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання Замовник не забезпечить виконання вимог підпункту 3.2.2 цього Договору та за відсутності погодженого Сторонами строку продовження їх виконання Оператор ГРМ залишає за собою право не враховувати зарезервовану технічну (пропускну) потужність за об'єктом Замовника при дефіциті технічної потужності для інших замовників (споживачів). При цьому Оператор ГРМ не враховує зарезервовану для Замовника технічну потужність лише за умови письмового попередження Замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та невиконання Замовником у цей самий строк вимог підпункту 3.2.3 цього Договору та/або не подовження терміну їх виконання.

8.4. Нездійснення Замовником оплати за послуги Оператором ГРМ відповідно до умов розділу IV цього Договору, є підставою для розірвання Договору в односторонньому порядку.

8.5. Перелік додатків до цього Договору, які є невід'ємними частинами цього Договору: ___________.

8.6. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, для Замовника та Оператора ГРМ.

IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Оператор ГРМ

Замовник

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Телефон: ___________________________

Телефон: ___________________________

Факс: ______________________________

Факс: ______________________________

М. П.
___________________/________________/
           (посада, підпис)           (ініціали, прізвище)
____________ 20__ року

М. П.
___________________/________________/
           (посада, підпис)           (ініціали, прізвище)
____________ 20__ року

 

Розрахунок вартості дольової участі Замовника

Розрахунок вартості дольової участі Замовника на компенсацію (сплату) витрат по створенню резерву потужності в місці її забезпечення для об'єкту Замовника, яка була передбачена технічними умовами приєднання первинного замовника N ____ від ____________ (далі - Технічні умови) для можливості приєднання наступних замовників, визначається на підставі проекту зовнішнього/внутрішнього газопостачання первинного замовника (далі - Основний проект): ______________________________________, з урахуванням не погашеної (не компенсованої) на дату
                  (реквізити Основного проекту)

укладання договору вартості приєднання (резерву потужності) за Основним проектом.

1. Загальна вартість приєднання, визначена Основним проектом: _________________ грн. (без ПДВ).

2. Загальна технічна потужність в місці забезпечення потужності, визначена Технічними умовами: ________ куб. м на годину.

2.1. Величина технічної (пропускної) потужності, замовленої за договором: _______ куб. м на годину.

2.2. Дольова частка Замовника пропорційно його заявленій потужності: ___________ грн. (без ПДВ).

3. Фактична вартість дольової участі Замовника за договором на приєднання до газорозподільної системи, з урахуванням не погашеної (не компенсованої) на дату його укладання вартості приєднання (резерву потужності) за Основним проектом, становить: ___________ грн. (без ПДВ).

ПІДПИСИ СТОРІН:

Оператор ГРМ: ___________________________________

М. П.

Замовник: ___________________________________

М. П.

 

ГРУПИ СПОЖИВАННЯ
по побутових споживачах, що розраховуються за лічильниками газу, та їх річний профіль споживання природного газу

Тип будинку

Номер групи споживання

Назва групи споживання

Багатоквартирні будинки

1

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі за наявності централізованого гарячого водопостачання

2

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі за відсутності централізованого гарячого водопостачання

3

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води

4

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею до 64 м кв. включно

5

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею понад 64 м кв.

6

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею до 64 м кв. включно

7

Абоненти, що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею понад 64 м кв.

Індивідуальні (приватні)
Будинки

8

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі

9

Абоненти, що використовують газ для приготування їжі та/або підігріву води

10

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею до 50 м кв. включно

11

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно

12

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно

13

Абоненти, що використовують газ для індивідуального опалення з опалювальною площею понад 250 м. кв

14

Абоненти що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею до 50 м кв. включно

15

Абоненти що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею від 50 до 100 м кв. включно

16

Абоненти що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею від 100 до 250 м кв. включно

17

Абоненти що використовують газ для комплексного споживання (індивідуальне опалення та приготування їжі та/або підігрів води) з опалювальною площею понад 250 м кв.

Місячна частка від планового річного об'єму споживання природного газу

N групи спож.

Січ.

Лют.

Берез.

Квіт.

Трав.

Черв.

Лип.

Серп.

Верес.

Жовт.

Лист.

Груд.

1

8,50 %

7,67 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,49 %

8,22 %

8,49 %

8,22 %

8,50 %

2

10,70 %

9,50 %

10,00 %

8,40 %

7,70 %

6,10 %

5,70 %

5,70 %

7,20 %

8,30 %

9,80 %

11,00 %

3

10,30 %

9,10 %

9,30 %

8,50 %

7,70 %

6,30 %

6,40 %

6,50 %

7,60 %

9,20 %

9,30 %

9,80 %

4

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

5

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

6

16,47 %

16,35 %

7,97 %

7,37 %

2,47 %

2,88 %

2,03 %

2,60 %

1,91 %

5,41 %

17,35 %

17,18 %

7

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

8

10,70 %

9,50 %

10,00 %

8,40 %

7,70 %

6,10 %

5,70 %

5,70 %

7,20 %

8,30 %

9,80 %

11,00 %

9

10,30 %

9,10 %

9,30 %

8,50 %

7,70 %

6,30 %

6,40 %

6,50 %

7,60 %

9,20 %

9,30 %

9,80 %

10

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

11

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

12

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

13

19,90 %

16,80 %

14,30 %

9,30 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

7,50 %

13,90 %

18,30 %

14

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38 %

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

15

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38 %

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

16

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38 %

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

17

18,70 %

16,10 %

12,75 %

5,32 %

1,44 %

1,24 %

1,29 %

1,38 %

2,17 %

8,08 %

13,51 %

18,03 %

* Примітки:

___________________________
___________________________
___________________________

 

ГРАНИЧНІ ОБ'ЄМИ
споживання природного газу населенням у разі порушення вимог Кодексу газорозподільних систем

Тип та комбінації обладнання

Одиниця виміру

Граничний обсяг споживання

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання

куб. метрів людино-місяць

9,8

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача

-

18,3

Плита газова та водонагрівач

-

23,6

Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) - на приготування їжі, підігрів води та інші побутові потреби:

куб. метрів людино-місяць в міжопалювальний період

 

включно до трьох мешканців

 

70

на кожного наступного мешканця

 

45

Опалювально-варильна піч (кухонне вогнище) - на опалення, приготування їжі, підігрів води та інші побутові потреби:

куб. метрів кв. метр на місяць в опалювальний період

 

включно до 20 кв. метрів опалювальної площі

 

20

на кожний додатковий кв. метр опалюваної площі

 

11

Індивідуальне опалення в будинках не вище двох поверхів, крім будинків, де встановлено опалювально-варильну піч (кухонне вогнище) (на 1 кв. метр опалюваної площі)

куб. метрів кв. метр на місяць в опалювальний період

11,0

Примітки:

1. Якщо природний газ використовується для опалення теплиць та для інших потреб, застосовуються граничні обсяги споживання згідно з проектами відповідних споруд і будівель, а у разі їх відсутності - згідно з проектними даними газового обладнання.

2. Якщо споживач (фізична особа) використовував в неопалювальний період опалювальні прилади (крім опалювально-варильних печей, чи кухонних вогнищ), граничний обсяг споживання має становити 30 відсотків від граничного обсягу в опалювальний період.

3. Якщо у приміщенні крім опалювально-варильних печей (кухонних вогнищ) встановлено інші газові прилади, їх граничні обсяги споживання природного газу мають бути додатково враховані при визначенні загального обсягу (об'єму) споживання.

 

_____________________________________________________________
(найменування оператора газорозподільної системи та його структурного підрозділу)

___________________________
(місце складення)

"___" ____________ 20__ року
(дата складання)

Акт
про порушення N ________

1. Цей акт складений: __________________________________________________________________
                                                         (прізвища, імена, по батькові, посади представників оператора ГРМ, номери посвідчень)
_____________________________________________________________________________________
за участю споживача (його представника): _________________________________________________
                                                                                                            (прізвище, ім'я, по батькові споживача/ його представника)
2. На дату складання цього акту на об'єкті: _________________________________________________
                                                                                                                                      (назва, опис об'єкта, тощо)

за адресою: __________________________________________________________________________
                                                                                        (адреса, за якою виявлене порушення)

встановлено порушення Кодексу газорозподільної системи: _________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                    (докладно вказати вид, обставини і суть порушення)

____________
* за необхідності, в акті чи додатку до акту зазначається схематичне відображення порушення

3. Показання лічильника (ЗВТ) на дату складання акту: _______________________________________
                                                                                                                                             (у разі наявності та допуску до нього)

4. Відмітка про усунення порушення на дату складання акту: __________________________________
_____________________________________________________________________________________
        (зазначаються заходи щодо відновлення роботи ВОГ, усунення під'єднання, відключення, пломбування, тощо)

5. За виявленими порушеннями споживачу необхідно: ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                         (вказати заходи з ліквідації виявлених порушень і термін виконання)

6. Інша необхідна інформація та вимоги: ____________________________________________________

7. До акта про порушення додається: ______________________________________________________.

8. Комісія Оператора ГРМ з розгляду складеного акта про порушення буде проводити засідання
"___" ____________ 20__ року за адресою ________________________, конт.тел. _________________.

На засідання комісії запрошується споживач або уповноважена ним особа. У разі неявки на засідання комісії цей акт розглядається без участі споживача або уповноваженої особи.

Цей акт про порушення склали:

Представники Оператора ГРМ:

__________________________________________
             (підпис)                                   (ініціали, прізвище)
__________________________________________
             (підпис)                                   (ініціали, прізвище)
__________________________________________
             (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

З актом про порушення ознайомлений
споживач (його представник):

__________________________________________
             (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

З актом про порушення ознайомлені
свідки (за наявності):

__________________________________________
             (підпис)                                   (ініціали, прізвище)

Примітка:

У разі відмови споживача або його представника, в присутності якого було складено акт про порушення, від підпису цього акта, в місці підпису споживача зазначається: "Від підпису відмовився".

Зауваження споживача (його представника) до складеного акта про порушення: ________________
____________________________________________________________________________________.

 

ТЕХНІЧНА УГОДА
про умови приймання-передачі газу газорозподільною системою

(укладається між суміжними суб'єктами ринку газу, крім споживача)

м. ______________

"___" ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________ (далі - Сторона 1)
                                                  (суб'єкт ринку природного газу, який передає газ)
в особі ___________________________, що діє на підставі _____________________, з однієї сторони,
і _____________________________________________________________________ (далі - Сторона 2)
                                             (суб'єкт ринку природного газу, який приймає газ)
в особі ___________________________, що діє на підставі ____________________, з другої сторони,
(далі - Сторони), уклали цю Технічну угоду про таке.

1. Предмет Технічної угоди

1.1. Ця Технічна угода визначає порядок приймання-передачі природного газу (далі - газ) Стороною 1 до газопроводів Сторони 2. Перелік пунктів приймання-передачі газу на ГВС, ПВВГ, ГРС (далі - ПППГ), згідно з якими Сторона 1 передає газ Стороні 2, наведено в додатку "Перелік пунктів приймання-передачі природного газу", який є невід'ємною частиною цієї Технічної угоди.

1.2. На кожен ПППГ Сторони складають Акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін зі схемою підключення ПППГ, у якій відображаються потоки газу, межі балансової належності, розташування засобів вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо.

1.3. Планові обсяги передачі (надходження) газу через ПППГ мають бути підтверджені Оператором газотранспортної системи у встановленому Кодексом газотранспортної системи.

2. Якість газу

2.1. Фізико-хімічні показники (далі - ФХП) газу, що подається до газових мереж, періодичність їх визначення, та порядок контролю, повинні відповідати вимогам, визначеним в Кодексі газорозподільних систем.

2.2. Визначення фізико-хімічних показників газу проводить власник ПППГ (Сторона 1). Місця відбору проб, періодичність визначення ФХП газу узгоджуються Сторонами окремим протоколом. Представники Сторони 2 мають право здійснювати контроль та бути присутніми при проведенні аналізів з визначання ФХП газу.

2.3. Сторона 1 до п'ятого числа місяця, наступного за звітним, письмово надає Стороні 2 місячний паспорт-сертифікат якості газу за всіма погодженими місцями відбору проб за звітний місяць.

2.5. Сторони домовились, що у випадку передачі газу Стороною 1 до газопроводів Сторони 2, яка не відповідає вимогам пункту 2.1 цієї Технічної угоди, Сторона 2 залишає за собою право припинення приймання газу від Сторони 1.

3. Пункти прийому-передачі газу

3.1. Вимірювання кількості газу, що передається через ПППГ, повинно здійснюватись або методом змінного перепаду тиску з використанням стандартних звужуючих пристроїв та автоматичних обчислювачів, або лічильниками газу з електронними коректорами відповідно до вимог чинної нормативної документації.

Вимірювання кількості газу, що передається через ПППГ після будівництва або реконструкції останніх, повинно проводитись:

за методом змінного перепаду тиску - відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2009;

при використанні лічильників газу - відповідно до вимог МВУ 034/03-2008 або інших чинних нормативних документів.

ФХП газу для ПППГ приймаються за даними автоматичних потокових засобів вимірювання або хіміко-аналітичної лабораторії Сторони 1.

3.2. Умови і порядок визначення кількості переданого та прийнятогореданого газу Стороною 1 через ПППГ повинні відповідати Порядку доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 19 квітня 2012 року N 420, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України _______________ за N __________________, та нормативно-правовим актам центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі.

3.3. Метрологічні характеристики засобів вимірювальної техніки повинні відповідати встановленим вимогам.

3.4. ПППГ, що знаходяться в господарському підпорядкуванні Сторони 1, повинні бути забезпечені достатньою кількістю ЗВТ для безперебійного виміру кількості та ФХП газу.

3.5. У разі виходу з ладу одного з ЗВТ, що входить до складу комерційного вузла обліку Сторони 1, кількість поданого газу визначається за даними дублюючих обчислювачів/коректорів, а за їх відсутності і неможливості розрахунків - за взаємоузгодженою методикою по середньодобових (середньогодинних) даних попередніх п'ятикратних періодів звітного місяця.

3.6. Резервні вимірювальні трубопроводи на ПППГ повинні бути відключені методом закриття кранів до та після звужуючих пристроїв або лічильників газу. Включення в роботу та виключення вимірювальних трубопроводів повинно здійснюватись за домовленістю з іншою стороною. Повідомлення про ці роботи необхідно направити іншій стороні не менш як за 5 діб до початку вказаних робіт, крім аварійних випадків. Байпасні трубопроводи повинні бути відключені шляхом закриття кранів. Крани повинні бути опломбовані представниками обох Сторін. Збереження пломб забезпечує сторона, що здійснює замір. Байпасні лінії повинні бути обладнані манометрами для контролю щільності байпасних кранів.

Якщо є технологічна необхідність установлення після вузла обліку газоспоживного обладнання, це обладнання має бути забезпечене окремим вузлом обліку або за домовленістю Сторін обсяг споживання газу цим обладнанням визначається розрахунковим шляхом згідно з нормативними документами.

3.7. При введенні в комерційну експлуатацію нового або реконструйованого вузла обліку Сторона 1 викликає представників Сторони 2 для перевірки готовності вводу в комерційну експлуатацію з оформленням двостороннього акта.

3.8. Сторона 2 може встановлювати на ПППГ дублюючі автоматичні обчислювачі/коректори.

Сторона 2 має право побудувати дублюючий вузол обліку за межами балансової належності газопроводів Сторони 1.

Дублюючі автоматичні обчислювачі/коректори повинні відповідати таким вимогам:

програмне забезпечення сумісне з програмами опитування обчислювачів диспетчерських служб Сторони 1;

бути дозволеними за результатами відомчих випробувань для використання на виробничих об'єктах Сторони 1.

Установлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу здійснюється відповідно до погоджених Стороною 1 технічного завдання та робочого проекту. Сторона 2 повинна за власні кошти розробити проект, провести його державну експертизу, установити обладнання та провести пусконалагоджувальні роботи.

У проекті дублюючого вузла обліку газу повинні бути відображені потоки газу, межі балансової належності, розташування ЗВТ газоспоживного чи газорегулюючого обладнання, їх послідовність, комутаційні з'єднання тощо.

Введення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу в експлуатацію оформлюється двостороннім актом.

Після введення в експлуатацію дублюючих обчислювачів/коректорів Сторона 2 повинна передати їх на обслуговування Стороні 1 відповідно до узгодженого Сторонами договору.

Взаємовідносини Сторін під час експлуатації дублюючих вузлів обліку газу регламентуються окремим договором.

У разі встановлення дублюючих обчислювачів/коректорів або вузлів обліку газу Сторони мають рівні права на отримання вихідної інформації та доступ до дублюючих вимірювальних комплексів.

3.9. Сторона 1 щодоби надає Стороні 2 інформацію про кількість газу, переданого через ПППГ.

У разі необхідності один раз на місяць Сторона 1 передає Стороні 2 в електронному вигляді інформацію, яка міститься в погодинних роздруківках, у повному обсязі (об'єм та параметри газу, характер і тривалість аварійних ситуацій та втручань).

Сторона 2 має право на безперервне отримання інформації в електронному вигляді. Для цього Сторона 2 повинна розробити проект системи передачі даних (обладнання, лінії зв'язку) та погодити його зі Стороною 1.

На підставі погодженого проекту Сторона 2 за власні кошти забезпечує придбання, установлення та налагодження системи передачі даних.

Інформація повинна надаватись з ПЕОМ, з якої здійснюється безпосереднє опитування обчислювачів та коректорів.

Сторони повинні підписати договір про захист конфіденційної інформації.

4. Порядок контролю за роботою вузлів обліку газу

4.1. Представники Сторони 2 мають право здійснювати періодичні перевірки ПППГ в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1 згідно з річними графіками, погодженими керівниками Сторін.

4.2. У разі необхідності позачергової перевірки ініціатор перевірки письмово доводить це до відома іншої Сторони. Перевірка проводиться в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1 не пізніше ніж у 5-денний строк з дня надходження письмового повідомлення.

У випадку виявлення недоліків, що впливають на правильність визначення кількості та якості газу, представники Сторони 2 роблять записи в журналі та складають двосторонній акт.

4.3. Перевірки можуть проводитись в будь-який час доби виключно в присутності інженерно-технічного персоналу Сторони 1.

4.4. Сторони мають право вимагати проведення позачергової повірки. Якщо результати повірки негативні, оплата за проведення позачергової повірки проводиться власником цих приладів, при позитивних результатах повірки - стороною, яка вимагала проведення позачергової повірки.

4.5. Заміна або ревізія вимірних діафрагм та ЗВТ проводиться Стороною 1 у присутності уповноваженого представника Сторони 2 в таких випадках:

при періодичній атестації звужуючого пристрою дільниці;

при виробничій необхідності;

при аргументованій вимозі однієї з сторін.

У всіх випадках після закінчення вказаних робіт Сторона 2 має право опломбувати діафрагмовий вузол та ЗВТ з оформленням відповідного двостороннього акта. Забезпечення збереження пломби здійснює Сторона 1.

4.6. Калібрування ЗВТ проводяться еталонними засобами вимірювання. Еталонні засоби повинні бути атестованими в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології. Після закінчення калібрування ЗВТ представники обох Сторін підписують протокол калібрування. Представник Сторони 2 після закінчення повірки, калібрування має право опломбувати вимірювальні комплекси в робочому стані, про що складається відповідний акт. Забезпечення збереження пломб здійснює власник вузла обліку.

4.7. Якщо у погоджені терміни відповідно до річних графіків представник Сторони 2 не з'явився на ПППГ для проведення повірки або калібрування вузла обліку газу або ЗВТ, то Сторона 1 - власник вузла обліку має право розпломбувати систему обліку, виконати її повірку (калібрування) і скласти протокол повірки (калібрування) в односторонньому порядку з позначкою в протоколі, що представник Сторони 2 для проведення повірки (калібрування) не з'явився.

4.8. У випадку нештатних ситуацій (вихід з ладу первинного перетворювача витратного параметру, схеми обчислювача, системи живлення та іскрозахисту) Сторона 1 - власник ПППГ повинна вжити термінових заходів щодо забезпечення нормальної роботи системи обліку газу, про що повідомляє Сторону 2 по диспетчерських каналах зв'язку та може в односторонньому порядку проводити калібрування приладів.

5. Оформлення актів приймання-передачі газу

5.1. Кількість переданого та прийнятого газу за календарний місяць визначається диспетчерськими службами Сторін на підставі показань вимірювальних комплексів комерційних вузлів обліку газу.

5.2. Контрактна година для всіх типів приладів обліку встановлюється о 900 за київським часом. Поточний (звітний) місяць закінчується о 900 першого числа наступного місяця.

5.3. Місячний акт приймання-передачі газу (з розшифруванням по кожному ПППГ) складається та підписується представниками Сторони 1 та Сторони 2 п'ятого числа місяця, наступного за звітним, у чотирьох примірниках українською мовою - по два примірники кожній стороні. Підставою для складання місячних актів приймання-передачі газу є погодинні роздруківки з автоматичних обчислювачів для кожного комерційного вузла обліку газу. У разі допущення помилки в одному з місячних актів її треба виправити і оформити окремим протоколом.

5.4. Місячні акти приймання-передачі, оформлені та підписані представниками Сторін, та роздруківки з автоматичних обчислювачів повинні зберігатися у Сторони 1 та Сторони 2 протягом одного року, після чого мають бути передані до архіву.

5.5. У разі непідписання Стороною 2 місячних актів приймання-передачі Сторона 1 оформляє акти в односторонньому порядку на підставі показників приладів обліку власника комерційного ПППГ, про що сповіщає Сторону 2. Указані односторонні акти вважаються чинними для Сторін і діють до їх скасування в установленому порядку.

5.6. У випадку розгерметизації, пошкодження трубопроводу чи іншої нештатної ситуації в місячному акті приймання-передачі газу враховуються обсяги газу на власні технологічні витрати та втрати Сторони 1 на ділянці від комерційного вузла обліку газу на ПППГ до межі балансового розмежування газопроводів.

6. Відповідальність Сторін

Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань по цій Технічній угоді несуть відповідальність відповідно до законодавства.

7. Форс-мажор

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по цій Технічній угоді, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.2. Форс-мажорними обставинами є обставини, які виникли після підписання цієї Технічної угоди внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені, оповзні та інші стихійні лиха, вибухи, війни або військові дії.

Строк виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Строк для повідомлення між Сторонами про такі обставини - до 14 днів з дати їх виникнення.

7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий компетентним органом.

8. Порядок вирішення спорів

8.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов цієї Технічної угоди, повинні вирішуватись шляхом переговорів.

8.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спірні питання передаються на розгляд до НКРЕ або до суду для вирішення в установленому порядку.

8.3. При виникненні розбіжностей між Сторонами у частині обсягу переданого (прийнятого) газу вони підлягають договірному врегулюванню або врегулюванню НКРЕ. До врегулювання розбіжностей обсяг переданого (прийнятого) газу встановлюється у відповідності до показників приладів обліку власника комерційного ПППГ.

8.4. Сторона, яка не згідна з визначенням добової чи місячної кількості поданого газу, повинна заявити про це іншій стороні протягом п'яти днів з дати оформлення акта або іншого документа, що підтверджує кількість поданого (прийнятого) газу.

8.5. Вирішення спірних питань щодо метрологічного стану вимірювальних дільниць може здійснюватися на підставі висновку відповідного територіального органу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології, до якого звертається заінтересована Сторона. Якщо одна із Сторін не згідна із висновком цього органу, то вона може звернутися до суду. До вирішення спору судом Сторони керуються вищевказаним висновком.

9. Інші умови

9.1. Ця Технічна угода складена у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Зміни та доповнення до цієї Технічної угоди вносяться за взаємним узгодженням Сторін та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

9.3. Сторони зобов'язуються повідомити одна одній про зміни свого найменування, своїх платіжних реквізитів, місцезнаходження (місця проживання), номерів телефонів, телефаксів та зміну форми власності, а також про всі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію цієї Технічної угоди та виконання зобов'язань за нею, у п'ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.

9.4. Дія Технічної угоди припиняється за згодою сторін або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.5. У випадках, не передбачених цією Технічною угодою, сторони керуються чинним законодавством України.

10. Строк дії Технічної угоди

Ця Технічна угода набирає чинності з "___" ____________ 20__ року та вважається щорічно продовженою, якщо за місяць до закінчення року однією із Сторін не буде заявлено про відмову від цієї Технічної угоди або її перегляд.

11. Реквізити Сторін

Сторона 1:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Сторона 2:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

тел.: __________________

тел.: __________________

М. П.
_______________________________________
                        (підпис, ініціали, прізвище)

М. П.
_______________________________________
                        (підпис, ініціали, прізвище)

_______________ 20__ року

_______________ 20__ року

 

ДОГОВІР
на експлуатацію складових газорозподільної системи

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________
                                (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) власника складової Газорозподільної системи)
(далі - Замовник) в особі _______________________________________________________________,
                                                                                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                              (реквізити довіреності або установчого документа)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                      (найменування, організаційно-правова форма Оператора газорозподільної системи)
(далі - Виконавець) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                                    (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                   (реквізити довіреності або установчого документа)
з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Замовник передає Виконавцю в експлуатацію складові газорозподільної системи, які безпосередньо підключені (приєднані) до газових мереж Виконавця, який є Оператором газорозподільної системи (Оператором ГРМ), та використовуються для забезпечення розподілу природного газу споживачам, підключеним (приєднаним) до складових газорозподільної системи Замовника.

1.2. Під складовими газорозподільної системи розуміється об'єкт газопостачання, наданий Замовником для експлуатації Виконавцем, що перебуває у власності Замовника, вказаний Сторонами в додатку 1 до цього Договору (далі - об'єкт).

1.3. Надання послуг з експлуатації об'єкта включає здійснення Виконавцем комплексу технічних заходів, необхідних для забезпечення розподілу природного газу, виконання робіт з технічного обслуговування, огляду, обстеження та поточного ремонту, в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами (далі - послуги (роботи)).

1.4. Перелік послуг (робіт) з експлуатації об'єкта газопостачання, що надаються Виконавцем (додаток 2), у якому вказується, зокрема, графік виконання та вартість таких послуг (робіт), є невід'ємною частиною цього Договору.

1.5. Надання послуг (робіт) здійснюється за умови наявності у Замовника документів, що підтверджують право власності на об'єкт, а також:

виконавчо-технічної документації на об'єкт згідно з вимогами нормативно-правових актів та нормативних документів;

акта розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін;

відповідності об'єктів газопостачання правилам технічної експлуатації і вимогам Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Міненерговугілля N 285 від 15.05.2015, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 року за N 674/27119 (далі - Правила безпеки).

II. Вартість послуг (робіт) та порядок розрахунків

2.1. Вартість послуг (робіт) визначається Сторонами відповідно до переліку послуг (робіт) з експлуатації об'єкта газопостачання, що надаються Виконавцем Замовнику, та становить ______ грн., крім того, податок на додану вартість ___________ грн.

2.2. Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг (робіт) з експлуатації об'єкта Замовника, визначену в пункті 2.1 цього розділу, на поточний рахунок Виконавця з урахуванням податку на додану вартість в такому порядку:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

2.3. У разі необхідності проведення капітального ремонту об'єкта чи його частини Виконавець надсилає Замовнику повідомлення. Замовник повинен протягом 10 робочих днів з дати отримання повідомлення повідомити Виконавця про спосіб проведення капітального ремонту (Виконавцем чи із залученням спеціалізованих організацій) або про відмову від його проведення.

2.4. Фактичні обсяги наданих послуг (робіт) оформлюються щокварталу актом наданих послуг (робіт), який складається та подається Виконавцем на розгляд Замовника у двох примірниках. Замовник зобов'язується протягом _____ днів від дати передачі актів наданих послуг (робіт) підписати їх та повернути один примірник кожного акта Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акта. У випадку неповернення Замовником акта наданих послуг (робіт) та ненадання обґрунтованих заперечень щодо нього у визначений строк цей акт вважається погодженим Замовником в редакції Виконавця.

2.5. Остаточний розрахунок за послуги (роботи), визначені пунктом 2.3 цього розділу, а також за надання додаткових послуг (робіт) Власнику, пов'язаних з експлуатацією об'єкта, здійснюється не пізніше п'яти календарних днів після підписання акта наданих послуг (робіт) на підставі рахунка Виконавця.

III. Права Сторін

3.1. Виконавець має право:

3.1.1. Експлуатувати об'єкт, використовуючи його для провадження своєї господарської діяльності з розподілу природного газу, та здійснювати технічне обслуговування об'єкта.

3.1.2. За погодженням із Замовником укласти договір страхування об'єкта на користь Замовника за рахунок Замовника.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Контролювати своєчасність та якість надання послуг (робіт) за цим Договором.

3.2.2. Вимагати від Виконавця надання обґрунтування застосованих цін на послуги (роботи).

3.2.3. За письмовим запитом щокварталу отримувати від Виконавця інформацію про технічний стан об'єкта, умови його експлуатації.

3.2.4. Вимагати від Виконавця належної експлуатації об'єкта, дотримання вимог нормативних документів та нормативно-правових актів щодо ведення необхідної документації, журналів, відомостей тощо.

3.2.5. За попереднім письмовим погодженням з Виконавцем залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту об'єкта спеціалізовані організації.

IV. Обов'язки Сторін

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Якісно надавати послуги (роботи), визначені цим Договором, гарантувати безпечні умови експлуатації об'єктів газопостачання за умови додержання Замовником Правил безпеки.

4.1.2. Додержуватись строків виконання послуг (робіт) згідно з узгодженим Сторонами графіком.

4.1.3. Надавати Замовнику на його прохання необхідну інформацію про хід надання послуг (робіт).

4.1.4. При наданні послуг (робіт) дотримуватись Правил безпеки, державних будівельних норм та правил, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості виконання робіт, порядку їх оформлення.

4.1.5. У разі зміни ринкової ціни на певні види послуг (робіт), необхідних для надання Замовнику передбачених цим Договором послуг, повідомляти Замовника про такі зміни одночасно з пропозицією щодо зміни вартості послуг (робіт) з експлуатації об'єкта газопостачання, що надаються Виконавцем.

4.1.6. Приєднувати до об'єкта газопроводи третіх осіб виключно за погодженням із Замовником.

4.2. Замовник зобов'язується:

4.2.1. Надати Виконавцю документи, що підтверджують право власності Замовника на об'єкт, виконавчо-технічну документацію на об'єкт, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності Сторін, документи про відповідність газоспоживаючого обладнання правилам технічної експлуатації і вимогам Правил безпеки.

4.2.2. Своєчасно оформити акти виконаних послуг (робіт) та розраховуватись з Виконавцем.

4.2.3. Забезпечити проведення капітального ремонту об'єкта власними силами або відшкодувати витрати на його проведення Виконавцем.

4.2.4. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків та аварій, що стались на об'єкті чи у зв'язку з його використанням.

V. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.2. За несвоєчасну оплату послуг (робіт) Виконавця Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховувалась пеня, за кожен день прострочення.

VI. Строк дії Договору

6.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його Сторонами і діє до _______.

Якщо протягом 1 місяця до закінчення строку дії цього Договору жодна із Сторін не заявляє про припинення його дії, цей Договір вважається укладеним на такий самий новий строк та на тих самих умовах.

6.2. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" пункту 6.3 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 6.3 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

6.3. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку припинення Виконавця.

VII. Прикінцеві положення

7.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника, другий - у Виконавця.

7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

7.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

7.4. Сторони зобов'язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ шляхом направлення листа.

VIII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Виконавець
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: ________________________________

Факс: ___________________________________

М. П.

___________________/________________/
          (посада, підпис)                (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

Замовник
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: _________________________________

Факс: ____________________________________

М. П.(за наявності)

___________________/________________/
          (посада, підпис)                (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

ДОГОВІР
на господарське відання складовими газорозподільної системи

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________
                            (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) власника складових газорозподільної системи)
(далі - Власник) в особі ________________________________________________________________,
                                                                                                (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                (реквізити довіреності або установчих документів)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                       (найменування, організаційно-правова форма Оператора газорозподільної системи)
(далі - Підприємство) в особі ____________________________________________________________,
                                                                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі _____________________________________________________, з другої сторони
                                                              (реквізити довіреності або установчих документів)
(далі - Сторони), керуючись Кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Підприємству на праві господарського відання належних Власнику складових газорозподільної системи (далі - майно), які безпосередньо підключені (приєднані) до газових мереж Підприємства, яке є Оператором газорозподільної системи (Оператором ГРМ), та використовуються для забезпечення розподілу природного газу споживачам, підключеним (приєднаним) до майна Власника.

1.2. Перелік майна, яке надається Підприємству на праві господарського відання, зазначається в додатку, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Право господарського відання майном у Підприємства виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна.

II. Правовий режим майна

2.1. Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.

2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, надане Підприємству на праві господарського відання.

2.3. Передане на праві господарського відання майно зараховується на баланс Підприємства.

2.4. Підприємству забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов'язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та у спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.6. Будь-які поліпшення майна (в тому числі поліпшення, що не можуть бути відокремлені від майна), здійснені Підприємством під час чинності цього Договору, є власністю Власника та не підлягають компенсації. Не є поліпшенням майна Власника приєднання такого майна до магістральних або розподільних газопроводів, а також приєднання до майна Власника газових мереж третіх осіб.

2.7. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Підприємство з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.

2.8. Списання майна здійснюється за погодженням з Власником у порядку, визначеному чинним законодавством для власного майна Підприємства.

2.9. Облік майна, яке надане відповідно до вимог цього Договору для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.10. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Підприємства в установленому законодавством порядку.

III. Права і обов'язки Сторін

3.1. Власник має право:

3.1.1. Контролювати облік майна шляхом участі в проведенні Підприємством інвентаризації майна.

3.1.2. Контролювати технічний стан майна, ефективність його використання, дотримання Підприємством вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання майна. З цією метою Власник має право направляти Підприємству письмові запити, а також здійснювати огляд майна в присутності представників Підприємства в погоджений Сторонами час.

3.1.3. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Підприємства вимагати від Підприємства відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

3.1.4. Залучати Підприємство до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.

3.2. Власник зобов'язаний:

3.2.1. Передати майно Підприємству на умовах та в порядку, встановлених у цьому Договорі.

3.2.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Підприємству виконувати свої договірні зобов'язання.

3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Підприємства.

3.3. Підприємство має право:

3.3.1. Використовувати майно у власних господарських цілях.

3.3.2. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.

3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.

3.3.4. Без узгодження з Власником здійснювати приєднання до майна об'єктів системи газопостачання третіх осіб.

3.4. Підприємство зобов'язане:

3.4.1. Прийняти майно та використовувати його з метою забезпечення надійності розподілу (транспортування) природного газу, ефективного використання майна, його збереження та підтримання в належному стані.

3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.

3.4.3. Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.

3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.

3.4.5. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4.6. На письмовий запит Власника протягом ____ днів з дня його отримання надавати інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.

3.4.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.

3.4.8. У двадцятиденний строк з дня отримання письмового запиту Власника письмово повідомляти Власника про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство Підприємства.

3.4.9 Повернути майно Власнику протягом ____ днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

IV. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Договором.

4.2. Підприємство несе відповідальність згідно із законом за втрату (пошкодження, знищення) майна, що сталося внаслідок дій чи бездіяльності Підприємства.

4.3. Достовірність інформації, наданої Підприємством Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Підприємства.

V. Форс-мажор

5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

5.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

VI. Вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

VII. Строк дії Договору

7.1 Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

7.2. Цей Договір укладається строком на ____ років.

7.3. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" пункту 7.4 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 7.4 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку ліквідації Підприємства.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий - у Підприємства.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

8.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Сторони зобов'язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ шляхом направлення листа.

IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Виконавець
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: ________________________________

Факс: ___________________________________

М. П.

___________________/________________/
        (посада, підпис)                 (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

Замовник
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: _________________________________

Факс: ____________________________________

М. П.(за наявності)

___________________/________________/
          (посада, підпис)                (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

ДОГОВІР
на користування складовими газорозподільної системи

________________________
           (місце укладення)

___________________
(дата)

_____________________________________________________________________________________
                                 (найменування (прізвище, ім'я та по батькові) власника складових газорозподільної системи)
(далі - Власник) в особі ________________________________________________________________,
                                                                                                 (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                         (реквізити довіреності або установчих документів)
з однієї сторони, і _____________________________________________________________________
                                                        (найменування, організаційно-правова форма Оператора газорозподільної системи)
(далі - Користувач) в особі _____________________________________________________________,
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                (реквізити довіреності або установчих документів)
з другої сторони (далі - Сторони), керуючись Кодексом газорозподільних систем та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі - Договір) про таке:

I. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання Користувачеві у користування належних Власнику складових газорозподільної системи (далі - майно), які безпосередньо підключені (приєднані) до газових мереж Користувача, який є Оператором газорозподільної системи (Оператором ГРМ) та використовуються для забезпечення розподілу природного газу споживачам, підключеним (приєднаним) до майна Власника.

1.2. Перелік майна, яке передається за цим Договором Користувачеві, зазначається в додатку, який є невід'ємною частиною цього Договору.

1.3. Право користування майном у Користувача виникає з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі.

II. Правовий режим майна

2.1. Право власності на майно, передане за цим Договором, належить Власнику.

2.2. Укладення цього Договору не змінює права власності на майно, надане Користувачеві на праві користування.

2.3. Передане у користування майно зараховується на баланс Користувача.

2.4. Користувачу забороняється відчужувати майно, а також здавати його в оренду, надавати в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, передавати речові права щодо нього, передавати його у заставу, в управління та вчиняти будь-які дії, що пов'язані із зміною його цільового призначення без згоди Власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами.

2.5. Будь-які дії щодо майна можуть здійснюватися в порядку та спосіб, що передбачені нормами чинного законодавства та умовами цього Договору. Майно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.6. На майно, надане у користування за цим Договором, не може бути звернене стягнення за вимогами кредиторів Користувача.

2.7. Будь-які поліпшення, які можна відокремити від майна, здійснені за рахунок Користувача під час дії цього Договору, є власністю Користувача.

2.8. Поліпшення, які не можуть бути відокремлені від майна, здійснені Користувачем, є власністю Власника та не підлягають компенсації.

Не є поліпшенням майна Власника в розумінні цього Договору приєднання такого майна до магістральних або розподільних газопроводів, а також приєднання до майна Власника газових мереж третіх осіб.

2.9. Відповідальність за втрату (пошкодження, знищення) майна несе Користувач з дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передачі майна до дати повернення майна Власнику.

2.10. Списання майна здійснюється Користувачем за погодженням з Власником у порядку, визначеному чинним законодавством для власного майна Користувача.

2.11. Облік майна, наданого в користування, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.12. Проведення щорічної інвентаризації майна здійснюється за рішенням Користувача в установленому законодавством порядку.

III. Права та обов'язки Сторін

3.1. Власник має право:

3.1.1. Контролювати облік майна шляхом участі в проведенні Користувачем інвентаризації такого майна.

3.1.2. Контролювати технічний та експлуатаційний стан майна, ефективність його використання, дотримання Користувачем вимог нормативно-правових актів та цільового призначення під час використання майна. З цією метою Власник має право направляти Користувачеві письмові запити, а також здійснювати огляд майна в присутності представників Користувача в погоджений Сторонами час.

3.1.3. У випадку втрати (пошкодження, знищення), неналежної експлуатації майна з вини Користувача вимагати від Користувача відшкодування заподіяних втратою (пошкодженням, знищенням) майна збитків у повному обсязі та вжиття передбачених чинним законодавством заходів.

3.1.4. Залучати Користувача до участі у прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації майна.

3.1.5. Брати участь у роботі комісій для розслідування обставин і причин аварії або нещасного випадку, які сталися внаслідок користування майном.

3.2. Власник зобов'язаний:

3.2.1. Передати майно відповідно до акта приймання-передачі.

3.2.2. Не вчиняти дій, що перешкоджають Користувачу виконувати свої договірні зобов'язання.

3.2.3. Не втручатись в господарську діяльність Користувача.

3.3. Користувач має право:

3.3.1. Використовувати майно у власних господарських цілях.

3.3.2. Самостійно приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації майна.

3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з майном, які необхідні для здійснення належного виконання цього Договору.

3.4. Користувач зобов'язаний:

3.4.1. Прийняти майно та використовувати його з метою забезпечення надійності розподілу (транспортування) природного газу, ефективного використання майна, його збереження та відновлення.

3.4.2. Забезпечувати умови безпечної та безаварійної експлуатації майна.

3.4.3. Відшкодовувати Власнику збитки, заподіяні втратою (пошкодженням, знищенням) майна, що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

3.4.4. Здійснювати технічне обслуговування майна за власний рахунок.

3.4.5. Проводити щорічну інвентаризацію майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

3.4.6. На письмовий запит Власника протягом ____ днів з дня його отримання надавати інформацію про стан майна та/або наслідки його інвентаризації.

3.4.7. В заздалегідь узгоджений Сторонами час допускати Власника чи його уповноважених представників до огляду майна.

3.4.8. У двадцятиденний строк з дня отримання письмового запиту Власника письмово повідомляти Власника про припинення, порушення провадження у справі про банкрутство.

3.4.9. Приєднувати до майна об'єкти системи газопостачання третіх осіб виключно за погодженням з Власником.

3.4.10. Повернути майно Власнику протягом ____ днів після закінчення строку дії цього Договору з підписанням відповідного акта приймання-передачі.

IV. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань Сторони несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбачених чинним законодавством та цим Договором.

4.2. Користувач несе відповідальність відповідно до закону за втрату (пошкодження, знищення) майна (в тому числі внаслідок аварії), що сталася внаслідок дій чи бездіяльності Користувача.

4.3. Достовірність інформації, наданої Користувачем Власнику відповідно до умов цього Договору, забезпечує керівник та головний бухгалтер Користувача.

V. Форс-мажор

5.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, що виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

5.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.

Якщо Сторони без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення форс-мажорних обставин, то вони надалі не мають права вимагати зміни строків виконання умов цього Договору.

VI. Вирішення спорів

6.1. Усі спірні питання, пов'язані з виконанням умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів Сторони Договору мають право вирішити спір в судовому порядку.

VII. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір є укладеним і набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

7.2. Цей Договір укладається строком на ____ років.

7.3. Одностороння зміна чи розірвання цього Договору не допускається, крім випадку, передбаченого підпунктом "б" пункту 7.4 цього розділу. Розірвання цього Договору у випадках, не передбачених пунктом 7.4 цього розділу, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із Сторін.

7.4. Цей Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою Сторін;

б) у випадку ліквідації Користувача.

VIII. Прикінцеві положення

8.1. Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Власника, другий - у Користувача.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до цього Договору.

8.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

8.4. Сторони зобов'язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, а також про _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, шляхом направлення листа.

IX. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

Виконавець
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: ________________________________

Факс: ___________________________________

М. П.

___________________/________________/
           (посада, підпис)               (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

Замовник
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Телефон: _________________________________

Факс: ____________________________________

М. П.(за наявності)

___________________/________________/
            (посада, підпис)              (ініціали, прізвище)

___ ____________ 20__ року

 

Гідравлічний розрахунок газорозподільних систем

1. Гідравлічний розрахунок газопроводів виконується, як правило, на комп'ютері за допомогою програмного забезпечення, з урахуванням оптимального розподілу розрахункової втрати тиску між ділянками мережі.

При неможливості чи недоцільності виконання розрахунку на комп'ютері (наприклад, відсутність відповідної програми) гідравлічний розрахунок має бути виконаний за наведеними нижче формулами або за номограмами, складеними за цими формулами.

2. Розрахункові втрати тиску в газопроводах високого та середнього тисків приймаються в межах категорій тисків, прийнятих для газорозподільних мереж.

3. Розрахункові сумарні втрати тиску газу в газопроводах низького тиску (від джерела газопостачання до найбільш віддаленого приладу) приймаються не більше 180 даПа, у тому числі в підвідних газопроводах - 120 даПа, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах - 60 даПа.

Для приватної забудови розподіл розрахункових втрат допускається в підвідних газопроводах - 150 даПа, газопроводах-вводах і внутрішніх газопроводах - 30 даПа.

4. У разі коли газопостачання зрідженим вуглеводневим газом (далі - ЗВГ) є тимчасовим (з подальшим переводом на газопостачання природним газом), газопроводи необхідно проектувати за можливості їх використання в майбутньому на природному газі. При цьому кількість газу необхідно визначати як еквівалентну (за теплотою згорання) розрахунковим витратам ЗВГ.

5. Значення розрахункової втрати тиску газу при проектуванні газопроводів усіх тисків для промислових, сільськогосподарських та побутових підприємств і організацій комунально-побутового обслуговування приймаються залежно від тиску газу в місці підключення з урахуванням технічних характеристик, що приймаються до установки газового обладнання, пристроїв автоматики безпеки і автоматики регулювання технологічного режиму теплових агрегатів.

6. Падіння тиску в газопроводах низького тиску визначається залежно від режимів руху газу по газопроводу та числа Рейнольдса (Re), за формулою:

R e = 0,0354

Q
______
du

,

(1)

де Q - витрата газу, м3/г, при температурі 0° C і тиску 0,10132 МПа;

d - внутрішній діаметр газопроводу, см;

u - коефіцієнт кінематичної в'язкості газу, м2/с (при температурі 0° C і тиску 0,10132 МПа).

Залежно від значення Re падіння тиску в газопроводах визначається за такими формулами:

для ламінарного режиму руху газу R e J 2000:

H = 1,132 · 106

Q
_____
d4

url;

(2)

для критичного режиму руху газу Re = 2000 - 4000:

H = 0,516 ·

  

rl;

(3)

для турбулентного режиму руху газу при Re > 4000:

H = 69 · (

n
____
d

+ 1922

ud
_____
Q

)0,25 ·

  

rl,

(4)

де H - падіння тиску, Па;

r - щільність газу, кг/м3, при температурі 0° C і тиску 0,10132 МПа;

l - розрахункова довжина газопроводу постійного діаметру, м;

n - еквівалентна абсолютна шорсткість внутрішньої поверхні стінки стальних труб - 0,01; для поліетиленових труб - 0,002;

Q, d, u - означає те саме, що для формули (1).

7. Розрахункову витрату газу на дільницях розподільних навантажень газопроводів низького тиску, що мають попутні витрати газу, необхідно приймати як суму транзитного газу і 0,5 попутної витрати газу на цій дільниці.

Гідравлічний розрахунок газопроводів середнього та високого тисків по всій області турбулентного режиму руху газу виконується за формулою:

  

= 1,4 · 10-5 · (

n
____
d

+ 1922

ud
_____
Q

)0,25 ·

  

r,

(5)

де P 1 - абсолютний тиск газу на початку газопроводу, МПа;

P 2 - те саме в кінці газопроводу, МПа;

l, n, d, u, r, Q - означає те саме, що для формули (4).

Падіння тиску від місцевих опорів (коліна, трійники, запірна арматура тощо) допускається враховувати шляхом збільшення розрахункової довжини газопроводів на 5 - 10 %.

8. Для зовнішніх надземних і внутрішніх газопроводів розрахункова довжина газопроводів визначається за формулою:

l = l1 + Sx · ld,

(6)

де l1 - фактична довжина газопроводу, м;

Sx - сума коефіцієнтів місцевих опорів дільниці газопроводу довжиною l1;

ld - еквівалентна довжина прямолінійної дільниці газопроводу (м), втрати тиску на якій дорівнюють втратам тиску в місцевому опорі із значенням коефіцієнта x = 1.

Еквівалентна довжина газопроводу визначається залежно від режиму руху газу в газопроводі за такими формулами:

для ламінарного режиму руху газу:

ld = 5,5 · 10-6 ·

Q
____
u

;

(7)

для критичного режиму руху газу:

ld = 12,15 ·

  

;

(8)

для усієї області турбулентного режиму руху газу:

ld =

  

.

(9)

9. Падіння тиску в трубопроводах рідкої фази ЗВГ визначається за формулою:

H = 50 ·

llV2r
_________
d

,

(10)

де l - коефіцієнт гідравлічного опору;

V - середня швидкість руху зріджених газів, м/с.

З урахуванням протикавітаційного запасу середні швидкості руху рідкої фази необхідно приймати: у всмоктуючих трубопроводах - не більше 1,2 м/с; у напірних трубопроводах - не більше 3 м/с.

Коефіцієнт гідравлічного опору визначається за формулою:

l= 0,11 (

n
____
d

+

68
____
R e

)0,25.

(11)

Позначення у формулах (7) - (11) те саме, що і в формулах (1) - (4), (6).

10. Гідравлічний розрахунок газопроводів парової фази ЗВГ повинен виконуватися відповідно до вказівок розрахунку для газопроводів природного газу відповідного тиску.

11. При розрахунку внутрішніх газопроводів низького тиску для житлових будинків допускається визначати втрати тиску газу на місцеві опори в розмірі, у процентах від лінійних втрат:

1) на газопроводах від вводу в будинок:

до стояка - 25 %;

на стояках - 20 %;

2) на внутрішньоквартирній розводці при довжині розводки:

1 - 2 м - 450 %;

3 - 4 м - 300 %;

5 - 7 м - 120 %;

8 - 12 м - 50 %.

12. При розрахунку газопроводів низького тиску необхідно враховувати гідростатичний напір Hg, даПа, що визначається за формулою:

H g = ± 9,81 · h · (ra - r),

(12)

де h - різниця абсолютних відміток початкових і кінцевих дільниць газопроводу, м;

ra - щільність повітря, кг/м3, при температурі 0° C і тиску 0,10132 МПа;

r - позначення те саме, що і у формулі (4).

13. Гідравлічний розрахунок кільцевих мереж газопроводів необхідно виконувати з урахуванням тиску у вузлових точках розрахункових кілець при максимальному використанні допустимої втрати тиску газу. Допускається втрата тиску в кільці до 10 %.

14. При виконанні гідравлічного розрахунку надземних і внутрішніх газопроводів з урахуванням міри шуму, що створюється рухом газу, необхідно приймати швидкість руху газу не більше 7 м/с для газопроводів низького тиску, 15 м/с - для газопроводів середнього тиску, 25 м/с - для газопроводів високого тиску.

15. При виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів за формулами (1) - (12) діаметр газопроводу необхідно попередньо визначати за формулою:

d = 0,036238 ·

  

,

(13)

де d - діаметр газопроводу, см;

Q - витрата газу, м3/год, при температурі 0° C і тиску 0,10132 МПа;

t - температура газу, °C;

pm - середній тиск газу (абсолютний) на розрахунковій дільниці газопроводу, МПа;

V - швидкість руху газу, м/с.

16. Отримане значення діаметра газопроводу необхідно приймати як вихідну величину при виконанні гідравлічного розрахунку газопроводів.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем "

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

09.04.2015 року Верховною Радою України був прийнятий ЗУ "Про ринок природного газу" (далі - Закон), який вводиться в дію з 1 жовтня 2015 року.

Так, положеннями пункту 32 частини першої статті 1 Закону передбачено, що Регулятор - Національна комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до статті 41 Регулятор затверджує кодекс газорозподільних систем за результати консультацій із суб'єктами ринку природного газу.

Крім цього, відповідно до абзацу першого частини 9 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про ринок природного газу" (далі - Закон) до 01.10.2015 року Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг забезпечити прийняття та затвердження нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

У зв'язку з цим, на виконання вимог Закону НКРЕКП було розроблено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем".

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття регуляторного акта є виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" визначення прозорих та недискримінаційних умов надання послуг з розподілу природного газу та сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі.

3. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не відповідає вимогам чинного законодавства

Не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи, запропонованому способу, немає

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства.

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем".

Реалізація проекту зазначеної постанови дозволить привести нормативно-правові акти НКРЕКП у відповідність до вимог Закону України.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекта постанови забезпечить удосконалення нормативно-правової бази НКРЕКП, що регулює відносини на ринку природного газу, виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу", сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі та дозволить уникнути суперечностей в регулюванні відносин на ринку природного газу.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта

Зміни у чинному законодавстві України.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами аналізу введення в дію положень акта не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта буде здійснюватися в межах компетенції органів, яким надано таке право відповідно до чинного законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Об'єкт впливу

Вигоди

Втрати

Держава

Удосконалення державного регулювання у нафтогазовій сфері.

- Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

Визначення прозорих та недискримінаційних умов надання послуг з розподілу природного газу

- Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі

- Додаткових витрат не передбачається

Таблиця вигод та витрат містить в собі вигоди та витрати, відображені виключно в текстовій формі.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта та про ефективність дії регулювання.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави та громадян.

7. Строк дії регуляторного акта

З дати набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" термін її дії необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) Розміром надходжень до Державного та/або місцевих бюджетів України - реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

2) розміром коштів і часу, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

3) кількістю суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів ринку природного газу;

Станом на 01.08.2015 року кількість суб'єктів господарської діяльності що здійснюють діяльність з постачання природного газу становить 40, кількість суб'єктів господарської діяльності з розподілу природного газу становить 47, з транспортування природного газу 1.

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта;

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Кодексу газорозподільних систем", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 114 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11.12.2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом використання виключно статистичної звітності, наданої суб'єктом господарювання, уповноваженого на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності, будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

10 серпня 2015 року

 

Опрос