Идет загрузка документа (89 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Правил поставки природного газа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

Київ

N ____________

Про затвердження Правил постачання природного газу

Відповідно до Закону України "Про ринок природного газу", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила постачання природного газу, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

Д. Вовк

 

ПРАВИЛА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

I. Загальні положення

1.1. Ці Правила розроблені на виконання Закону України "Про ринок природного газу", регулюють відносини, які виникають між постачальниками та Операторами ГРМ/ГТС, а також між постачальниками та споживачами природного газу.

1.2. Дія цих Правил поширюється на постачальників, споживачів природного газу - фізичних осіб (побутових споживачів), фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, замовників та операторів ГРМ/ГТС.

Кожний постачальник природного газу зобов'язаний розміщувати чинну редакцію Правил на своєму веб-сайті в мережі Internet. Дія розділу II цих правил поширюється також на фізичних осіб, що використовують газ не для побутових потреб, і які прирівнюються до юридичних осіб.

1.3. Постачання природного газу здійснюється відповідно до договору на постачання природного газу, укладеного відповідно до вимог законодавства України, за яким постачальник зобов'язується поставити споживачеві природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором.

Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється на підставі типового договору на постачання природного газу, що затверджується Регулятором та оприлюднюється в установленому порядку.

Постачання природного газу постачальником "останньої надії" здійснюється на підставі типового договору, що затверджується Регулятором. Договір на постачання природного газу постачальником "останньої надії" є публічним.

1.4. Постачання природного газу здійснюється за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених законодавством України.

1.5. Терміни, наведені у цих Правилах, вживаються в такому значенні:

вузол обліку природного газу (далі - вузол обліку) - сукупність засобів вимірювальної техніки, включаючи лічильник газу, та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів

газові прилади і пристрої - плити, котли, водонагрівачі, регулятори тиску та інше обладнання, що використовується споживачем з метою задоволення своїх побутових потреб у природному газі;

група будинків - будинки з однотипним інженерно-санітарним обладнанням та подібними будівельними і архітектурними характеристиками, яким постачання газу здійснюється через спільний ввідний (вуличний) газопровід;

діючий постачальник - постачальник природного газу, з яким укладено договір на постачання і який постачає природний газ споживачу;

засіб вимірювальної техніки (далі - ЗВТ) - технічний засіб, включаючи лічильник газу, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

комерційний вузол обліку газу - вузол обліку природного газу, який організований відповідно до вимог цього Кодексу, що застосовується сторонами для комерційного обліку природного газу при визначенні об'єму (обсягу) передачі та розподілу (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку;

зняття показань лічильника газу - фіксація показань лічильника газу побутового споживача представником постачальника;

лічильник газу - засіб вимірювальної техніки, який використовується для вимірювання, запам'ятовування та відображення об'єму природного газу, що проходить через нього, та є складовою комерційного (дублюючого) вузла обліку;

новий постачальник - постачальник природного газу, з яким споживач має намір укласти договір на постачання газу, у випадках коли споживач вже має діючого постачальника;

номінація - Заявка Замовника послуг транспортування, надана Оператору газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані Замовником послуг транспортування протягом відповідного періоду до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу.

об'єкт газоспоживання - газопроводи та споруди на них, в яких розміщені газові прилади і пристрої споживача, інше газове обладнання, що належать споживачу на правах власності чи користування та призначені для користування природним газом та/або його обліку;

об'єкт побутового споживача - територіально відокремлена газифікована споруда (житловий будинок, квартира, майстерня, літня кухня тощо), що належить споживачеві на правах власності або користування;

опалювана площа - загальна площа квартири (будинку) без урахування площі лоджій, балконів, терас, а також площі приміщень, де відсутні тепловіддавальні поверхні (радіатори, регістри, стінки печей, трубопроводи систем опалення тощо), які безпосередньо не з'єднані з опалюваними приміщеннями дверними та іншими отворами;

оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників);

оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС)- суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників);

оплата спожитого газу в неповному обсязі - сплата коштів у розмірі, меншому ніж сума, що підлягає сплаті за весь обсяг використаного споживачем природного газу;

підтверджений обсяг природного газу - підтверджений Оператором ГТС відповідно до Кодексу газотранспортної системи (з урахуванням вимог цього Кодексу) обсяг природного газу на відповідний період, акцептований (виділений) постачальнику для забезпечення його споживачів;

побутовий споживач - фізична особа, яка придбаває природний газ з метою використання для власних побутових потреб, у тому числі для приготування їжі, підігріву води та опалення своїх жилих приміщень, що не включає професійну та комерційну діяльність;

постачальник "останньої надії" - визначений Кабінетом Міністрів України постачальник, який не має права відмовити в укладенні договору постачання природного газу на обмежений період часу;

постачальник природного газу (далі - постачальник) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;

постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;

розрахунковий період - календарний місяць, за який визначається обсяг споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки і протягом якого споживач не має права змінити постачальника природного газу;

споживач - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб, а не для перепродажу, або використання в якості сировини;

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах в значеннях наведених в Законі України "Про ринок природного газу", Кодексі газотранспортної системи, Кодексі газорозподільної системи, які затвердженні Регулятором.

II. Правила постачання природного газу для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

2.1. Підставами постачання природного газу споживачу є:

наявність договору з постачальником для забезпечення об'єктів газоспоживання споживача природним газом;

наявність у споживача договору з Оператором ГРМ/Оператором ГТС на розподіл/транспортування природного газу від газорозподільних станцій до об'єкта газоспоживання або точок виходу з ГТС для забезпечення ним об'єктів газоспоживання споживача;

наявність підтвердженого Оператором ГТС обсягу природного газу, для забезпечення об'єктів газоспоживання споживача;

відсутність заборгованості перед Оператором ГРМ за розподіл природного газу;

відсутність заборгованості споживача перед іншими постачальниками за поставлений природний газ, що підтверджується підписаним з обома сторонами актом звірки розрахунків;

наявність присвоєного Оператором ГРМ/ГТС EIC коду.

2.2. Постачання природного газу споживачу здійснюється відповідно до договору, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України і за яким постачальник зобов'язується поставити споживачу природний газ належної якості та кількості у порядку, передбаченому договором, а споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених договором. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються відповідно до Кодексів ГРМ/ГТС.

2.3. Укладення договору на постачання природного газу здійснюється з урахуванням наступних вимог:

- споживач має право укласти договір на постачання природного газу з будь-яким постачальником природного газу за умови відсутності заборгованості за природний газ перед попереднім постачальником (постачальниками);

- договір на постачання природного газу не укладається у разі закупівлі природного газу постачальником природного газу на власні потреби з власного підтвердженого обсягу;

- договір на постачання природного газу укладається на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний споживачу, та на строк, який кратний величині розрахункового періоду, визначеного в договорі на постачання природного газу.

2.4. Для укладення договору на постачання природного газу споживач має надати постачальнику такі документи:

заяву про укладення відповідного договору;

відомості щодо комерційних вузлів обліку природного газу (тип, марка, технічні характеристики тощо);

заявку на очікуваний обсяг споживання природного газу на період дії договору з помісячною (поденною) розбивкою;

належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт газопостачання;

завірену копію належним чином оформленої довіреності на право укладати договори особою, яка уповноважена підписувати договори;

довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність заборгованості споживача перед іншими постачальниками за поставлений природний газ;

копію сертифіката або декларації про готовність об'єкта до експлуатації, виданих відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 461.

2.5. У разі передачі об'єкта газоспоживання або його частини в оренду та обумовлення договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС щодо забезпечення орендованого об'єкта або його частини природним газом між орендарем та відповідними суб'єктами ринку газу мають бути укладені договори згідно з вимогами цих Правил.

2.6. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом споживач зобов'язаний повідомити постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.

Постачальник зобов'язаний припинити постачання природного газу за договором із заявленого споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом.

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов відповідних договорів.

З новим споживачем укладаються нові договори відповідно до вимог законодавства України, зокрема цих Правил та нормативних документів, після розірвання договорів із споживачем, який звільняє приміщення.

2.7. Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим Оператором ГТС обсягом природного газу на визначений договором період.

За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний природного газу приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.

Підтвердження обсягів постачання здійснюється за правилами, встановленими Кодексом ГТС.

Постачальник несе передбачену цими Правилами відповідальність перед споживачем за несвоєчасне подання Оператору ГТС номінації, за умови, що постачальник отримав від споживача весь передбачений укладеним договором пакет документів для її подання.

Постачання природного газу підтверджуються підписаним Постачальником та споживачем актом приймання-передачі природного газу, що оформлюється на підставі акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу за розрахунковий період, складеного споживачем та Оператором ГРМ/ГТС відповідно до вимог Кодексів ГРМ/ГТС.

Постачальник природного газу до п'ятого числа місяця, наступного за звітним місяцем, надсилає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за звітний місяць, підписані уповноваженим представником постачальника природного газу.

Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов'язується повернути постачальнику природного газу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.

У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних постачальника природного газу.

2.8. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено в укладеному договорі на постачання природного газу.

Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу у розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з боку постачальника, передбачені умовами договорів, розділом VI цих Правил, у тому числі примусове обмеження (припинення) подачі природного газу в установленому порядку шляхом звернення до Оператора ГРМ/ГТС.

Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковий період не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) від підтвердженого обсягу природного газу.

Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем використовуючи базу даних Оператора ГРМ/ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об'єкті газоспоживання.

Споживач та його постачальник мають право на коригування підтверджених обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексами ГРМ/ГТС.

2.9. Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГРМ/ГТС щодо передачі даних про обсяг споживання природного газу споживачем регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог чинного законодавства України.

2.10. Розрахунки за поставлений природний газ здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов укладених договорів.

2.11. У випадку недоплати вартості природного газу за розрахунковий період споживач проводить остаточний розрахунок відповідно до умов, встановлених договором. У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача (замовника) на його письмову вимогу.

2.12. Дата оплати рахунка (здійснення розрахунку) визначається датою, на яку були зараховані кошти на рахунок постачальника.

2.13. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження до рівня узгодженого сторонами добового (погодинного) обсягу споживання споживачем природного газу з дотриманням норм безпеки та нормативних документів, що визначають порядок припинення (обмеження) природного газу споживачу у разі:

проведення неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

неподання споживачем всіх, передбачених договором документів для підтвердження Оператором ГТС обсягу постачання газу споживачу;

перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу;

припинення або розірвання договору;

відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.

Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, не обумовлених цими Правилами, але передбачених законодавством та/або договором.

У випадку наявності вище перелічених підстав, постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС (з позначкою про вручення) повідомлення про необхідність припинення або обмеження споживачем споживання природного газу, копію якого постачальник направляє споживачу, використовуючи форму повідомлення, встановлену Наказом Мінпаливенерго від 3 липня 2009 року N 338, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 р. за N 703/16719, як примірний зразок. У повідомленні повинно бути зазначено підставу припинення, дату та час, коли споживачу необхідно самостійно припинити споживання природного газу.

У разі одержання копії повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу споживач зобов'язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, підготувати власне газоспоживне обладнання до припинення або обмеження газопостачання (або припинити чи обмежити власними силами, за умови наявності власної "газової служби") та повідомити Оператора ГРМ/ГТС про час коли його представник повинен з'явитись для фактичного припинення або обмеження газопостачання та пломбування.

Фактичні роботи з припинення/обмеження постачання природного газу здійснюються Оператором ГРМ/ГТС на підставі укладеного з Постачальником договору на виконання робіт з припинення/обмеження постачання природного газу.

Пломбування та розпломбування газового обладнання на об'єктах газоспоживання споживача, що пов'язане з припиненням (обмеженням) постачання природного газу, виконується Оператором ГРМ/ГТС згідно з Порядком пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року N 1687.

2.14. У разі усунення споживачем до зазначеного у повідомленні часу фактів, що стали причиною направлення повідомлення, і при цьому якщо споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтверджуючі документи (а Оператору ГРМ/ГТС копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).

У разі не усунення споживачем фактів, що стали причиною направлення повідомлення і не здійснення фактичного припинення (обмеження) споживання природного газу самостійно, Оператор ГРМ/ГТС, за дорученням постачальника в примусовому порядку припиняє (обмежує) постачання природного газу споживачу. В такому випадку, Оператор ГРМ/ГТС не зобов'язаний додатково повідомляти споживача, а припинення (обмеження) постачання природного газу здійснюється в строк зазначений в дорученні постачальника. У такому випадку, всю відповідальність за шкоду нанесену майну споживача, або третіх осіб в результаті примусового припинення (обмеження) газопостачання несе споживач.

2.15. Постачальник природного газу має право:

укладати договір на постачання газу з споживачем за умови відсутності заборгованості споживача за природний газ перед іншим постачальником природного газу;

отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;

замовляти послуги у Оператора ГТС з транспортування (зміст яких визначається Кодексом ГТС) природного газу, належного постачальнику, до точок виходу з ГТС;

на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для зняття показів вузлів обліку на території споживача або автоматизованого зчитування даних з цих вузлів обліку;

на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір щодо режимів споживання природного газу;

ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог чинного законодавства;

інші права, передбачені чинним законодавством.

2.16. Постачальник природного газу зобов'язаний:

дотримуватись вимог цих Правил;

забезпечити постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, за умови дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;

забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного споживачу обсягу природного газу, за умови, що споживач виконав власні обов'язки перед постачальником, для замовлення необхідно споживачу обсягу природного газу;

в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;

своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію;

своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник знаходиться в процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством, в тому числі цими Правилами.

2.17. Споживач зобов'язується:

дотримуватись вимог цих Правил;

забезпечити дотримання дисципліни відбору природного газу у пунктах призначення у обсягах та на умовах, визначених договорами;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;

здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування природного газу;

забезпечувати відповідність об'єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також здійснювати протипожежні заходи на об'єкті газоспоживання;

забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію об'єктів газоспоживання, зокрема, для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки;

самостійно обмежити (припинити) відбір природного газу у випадках;

порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;

відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;

припинення або розірвання відповідного договору;

інших випадках, передбачених цими Правилами.

2.18. Споживач має право:

на отримання природного газу, в обсягах, визначених договором на постачання природного газу, які погоджені Оператором, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування припинення природного газу відповідно до вимог законодавства;

на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати;

самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення постачальнику, Оператору ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;

інші права, передбачені чинним законодавством, зокрема цими Правилами.

2.19. У разі коли між споживачем і постачальником не досягнуто згоди щодо постачання природного газу, оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

III. Правила постачання природного газу для фізичних осіб

3.1. Постачання природного газу здійснюється безперервно відповідно до Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 травня 2015 року N 285 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 червня 2015 р. за N 674/27119 (далі - Правила безпеки), та цих Правил.

3.2. Підставами для постачання природного газу побутовому споживачу є:

наявність договору з постачальником природного газу на постачання природного газу;

наявність договору з Оператором ГРМ на розподіл природного газу;

відсутність заборгованості побутового споживача перед іншими постачальниками природного газу за поставлений природний газ;

відсутність заборгованості перед Оператором ГРМ за розподіл природного газу.

3.3. Постачання природного газу побутовому споживачеві здійснюється на підставі договору, що укладається між ним та постачальником природного газу відповідно до типового договору на постачання природного газу, затвердженого Регулятором.

Договір підписується постачальником природного газу і побутовим споживачем протягом 14 календарних днів з дня отримання відповідної заяви від побутового споживача.

Для укладення договору або внесення змін до нього побутовий споживач повинен пред'явити:

документ, що посвідчує особу побутового споживача (для громадян України - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (для осіб, недавно прийнятих до громадянства України); для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює);

довідку про зареєстрованих осіб у квартирі, приватному будинку;

документ, що підтверджує право власності на квартиру, приватний будинок або користування ними.

За однією поштовою адресою укладається один договір.

У разі зміни власника об'єкта побутового споживача укладається новий договір.

У разі коли об'єкт побутового споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб, укладається один договір з одним із співвласників (користувачів) за умови письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відмітка в договорі.

Оператор ГРМ, через газові мережі якого постачальник постачає природний газ побутовому споживачеві, забезпечує транспортування природного газу від газорозподільних станцій до об'єкта побутового споживача з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску, своєчасне технічне обслуговування газопроводів, газових приладів і пристроїв, лічильників газу, а також відповідно до законодавства веде облік природного газу, здійснює локалізацію і ліквідацію аварійних ситуацій. Взаємовідносини між Оператором ГРМ та побутовим споживачем природного газу в частині розподілу природного газу побутовим споживачам регулюються Кодексом газорозподільної системи та окремим договором на розподіл природного газу, що укладається між побутовим споживачем та Оператором ГРМ.

3.4. Після закінчення строку або дострокового припинення дії договору та за умови, що побутовий споживач не змінив постачальника природного газу або не скористався послугами постачальника "останньої надії", газові прилади і пристрої побутового споживача відключаються Оператором ГРМ від системи газопостачання шляхом перекриття запірних пристроїв перед газовими приладами або на ввідному газопроводі та установлення на них пломби чи інвентарної заглушки.

3.5. Газопостачання за ініціативою постачальника на об'єкт та/або газові прилади і пристрої побутового споживача припиняється Оператором ГРМ у разі подання постачальником Оператору ГРМ/ГТС доручення на припинення газопостачання споживача або:

несвоєчасної та/або не в повному обсязі оплати послуг з газопостачання з урахуванням вимог пункту 3.17 цих Правил;

подання побутовим споживачем письмової заяви про припинення газопостачання;

У зазначених випадках Оператор ГРМ зобов'язаний поінформувати побутового споживача про причини і строки припинення газопостачання, а постачальник природного газу - здійснити протягом одного місяця перерахунок оплати послуг, що надавалися побутовому споживачеві.

3.6. Постачання природного газу побутовим споживачам здійснюється за встановленими згідно із законодавством цінами.

У разі розміщення за однією поштовою адресою кількох об'єктів, що належать побутовому споживачеві на правах власності або користування, місячний обсяг споживання природного газу для застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від місячних обсягів споживання, визначається як сума показників приладів обліку, встановлених на таких об'єктах.

У разі наявності вузла обліку природного газу, встановленого для ведення такого обліку в гуртожитку або групі гуртожитків, розрахунки за природний газ здійснюються відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 20, ст. 980).

У разі встановлення лічильника газу у комунальній квартирі плата за послуги з газопостачання розраховується відповідно до кількості мешканців квартири та займаної ними площі.

Розрахунки за надання побутовим споживачам послуг з газопостачання у разі використання лічильників газу (будинкових або на групу будинків) проводяться відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 р. N 620.

3.7. Розрахунки за надані послуги з газопостачання можуть провадитися:

за розрахунковими книжками;

за платіжними документами, які виписуються постачальником природного газу.

Порядок і форма розрахунку визначаються у договорі.

3.8. Розрахунки за послуги з газопостачання можуть провадитися на підставі планових платежів з підсумковим розрахунком за період не більше одного року.

У разі застосування планових платежів або безготівкової форми оплати постачальник природного газу періодично (згідно з умовами договору) провадить перерахунок за фактично надані послуги з газопостачання та видає побутовому споживачеві рахунок.

За відхилення нарахованих сум за фактично надані послуги з газопостачання від сум зарахованих платежів пеня не стягується.

3.9. Розрахунковим періодом для визначення розміру оплати послуг з газопостачання є календарний місяць. Плата за надані протягом розрахункового періоду послуги з газопостачання вноситься не пізніше 10 числа наступного місяця, якщо договором не встановлено інший строк.

Зняття показань лічильників газу проводиться побутовим споживачем щомісяця станом на 1 число місяця, що настає за розрахунковим та зазначаються побутовим споживачем у платіжних документах. Постачальник природного газу та Оператор ГРМ мають право контролювати правильність зняття показань та оформлення побутовим споживачем платіжних документів.

3.10. Якщо побутовий споживач відповідно до законодавства має пільги з оплати природного газу, в договорі робиться відповідна позначка.

У разі отримання права на пільги з оплати природного газу побутовий споживач повинен звернутися до постачальника природного газу з письмовою заявою та документами, що підтверджують його право на пільги.

У разі отримання адресної субсидії або іншого виду державної соціальної допомоги побутовий споживач вносить плату за надані послуги з газопостачання в установленому порядку.

3.11. Якщо побутовий споживач не оплатив за спожитий природний газ протягом 5 днів після строку, зазначеного в договорі, побутовому споживачеві надсилається письмове попередження про припинення газопостачання, яке є одночасно і платіжним документом для оплати заборгованості.

У разі неоплати за спожитий природний газ протягом 5 днів після отримання побутовим споживачем письмового попередження постачальник природного газу має право направити Оператору ГРМ відповідне доручення на відключення побутового споживача від газопостачання у день визначений постачальником. В такому випадку додаткове попередження від Оператора ГРМ споживачу не надсилається (у випадку, якщо побутовий споживач на момент відключення пред'явив представникам постачальника природного газу/Оператора ГРМ платіжний документ, який свідчить про погашення заборгованості в повному обсязі - постачання природного газу такому споживачу не припиняється).

Припинення газопостачання не звільняє побутового споживача від обов'язку сплатити заборгованість за фактично спожитий природний газ.

3.12. За несвоєчасну оплату спожитого природного газу побутовий споживач сплачує неустойку (пеню) згідно із законом або договором.

3.13. Відповідальність за збереження і цілість встановлених у побутового споживача лічильників газу та пломб на них несе побутовий споживач за умови наявності підписаного ним акту про пломбування.

3.14. Побутовий споживач має право на:

вільний вибір постачальника природного газу та безоплатну зміну постачальника;

безперервне отримання природного газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;

зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників природного газу та зниження тиску природного газу;

отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), порядок плати за спожитий природний газ, права та обов'язки постачальника та побутового споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і побутовим споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з постачальником тощо;

розірвання договору та/або відшкодування збитків в установленому законодавством порядку;

повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви побутового споживача, що подається Оператору ГРМ не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;

проведення перерахунку за спожитий природний газ за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності побутового споживача або членів його сім'ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду постачальнику природного газу письмової заяви з відповідними підтвердними документами;

проведення звіряння розрахунків з підписанням відповідного акта;

безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання природного газу;

інші права, передбачені чинним законодавством.

3.15. Побутовий споживач зобов'язаний:

укласти договір на постачання природного газу в письмовій формі;

забезпечувати своєчасну та повну оплату вартості природного газу згідно з умовами договору;

у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк постачальника природного газу про всі зміни, що стосуються опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу;

раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;

не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання письмово повідомити постачальнику природного газу про розірвання договору та розрахуватися за спожитий природний газ;

знімати фактичні показники лічильника газу станом на 1 число місяця, що настає за розрахунковим;

безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників постачальника природного газу після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для звіряння показників фактично використаних обсягів природного газу;

проводити на вимогу постачальника природного газу / Оператора ГРМ звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред'являти платіжні документи на вимогу постачальника природного газу / Оператора ГРМ для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

3.16. Постачальник природного газу має право:

укладати договір на постачання природного газу;

отримувати від побутового споживача плату за поставлений природний газ;

вимагати від побутового споживача відшкодування збитків в установленому законодавством порядку;

ініціювати припинення постачання природного газу побутовому споживачеві;

безперешкодно доступу до лічильників газу, встановлених у побутового споживача, для перевірки показань фактично використаних побутовим споживачем обсягів природного газу;

проводити разом із побутовим споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;

інші права, передбачені чинним законодавством.

3.17. Постачальник природного газу зобов'язаний:

забезпечити безперервне постачання газу в порядку, передбаченому договором;

публікувати в засобах масової інформації детальну інформацію про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію та перелік послуг, що надаються побутовому споживачеві;

надавати побутовим споживачам інформацію щодо ціни природного газу, порядку плати за спожитий природний газ тощо;

видавати побутовому споживачеві безоплатно бланки договорів, розрахункові книжки з бланками квитанцій та платіжні документи;

розглядати в установленому порядку претензії побутового споживача щодо нарахувань за спожитий природний газ і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги;

укласти договір із побутовим споживачем у письмовій формі;

відкрити побутовому споживачеві особовий рахунок;

у разі якщо на постачальника покладені спеціальні обов'язки - відкрити в уповноваженому банку поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування грошей за спожитий природний газ та зазначити його номер у договорі;

у разі перерахування побутовими споживачами грошей за спожитий природний газ на інші рахунки постачальника природного газу (крім розподільного) повернути їх за заявою побутового споживача або з власної ініціативи в триденний строк з моменту надходження;

у разі відсутності лічильника газу та надання побутовим споживачем відповідних підтвердних документів провадити перерахунок розміру плати за послуги з газопостачання у таких випадках:

- тимчасова відсутність за основним місцем проживання побутового споживача або членів його сім'ї;

- письмове повідомлення побутовим споживачем у місячний строк про зміни, що стосуються видів споживання природного газу;

визначати ціну на природний газ, що постачається постачальником природного газу для побутового споживача з урахуванням вимог діючого законодавства;

виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

3.18. Побутовий споживач несе відповідальність згідно із законодавством за:

несвоєчасне та/або не в повному обсязі внесення плати за надані послуги з газопостачання;

шкоду, заподіяну власникові будинку або власникам інших квартир, їх майну, навколишньому природному середовищу;

використання природного газу (за відсутності лічильника) у разі, коли протягом місяця не було повідомлено постачальника природного газу/Оператора ГРМ про зміни, що стосуються опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу;

відмову у доступі до власних житлових і підсобних приміщень, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представникам постачальника природного газу для зняття показань лічильників газу;

порушення інших вимог цих Правил.

3.19. Про порушення, допущені побутовим споживачем під час користування природним газом, відповідальні представники постачальника природного газу складають акт-претензію у двох примірниках, один з яких залишається у побутового споживача.

На підставі акта-претензії визначається розмір завданих побутовим споживачем збитків, які відшкодовуються ним відповідно до законодавства.

3.20. Постачальник природного газу несе відповідальність згідно із законодавством за:

порушення вимог цих Правил;

відмову побутовому споживачеві в проведенні перерахунку плати за фактично надані послуги з газопостачання у разі відсутності лічильника газу (за заявою побутового споживача);

несвоєчасне надання інформації або надання недостовірної інформації;

безпідставне припинення газопостачання.

3.21. У разі порушення постачальником природного газу цих Правил та умов договору побутовий споживач подає постачальнику природного газу претензію, складену у довільній формі. Постачальник природного газу повинен протягом п'яти днів усунути порушення чи надати побутовому споживачеві обґрунтовану відмову.

3.22. Постачальник природного газу не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з газопостачання, якщо це сталося з вини побутового споживача (відмова побутового споживача у доступі до власних житлових та підсобних приміщень, де встановлено газові прилади, пристрої та лічильники газу, представникам постачальника природного газу у випадках, передбачених цими Правилами) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

3.23. У разі коли між побутовим споживачем і постачальником не досягнуто згоди про надання послуг з газопостачання, розміру їх оплати, відшкодування збитків, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

IV. Правила зміни постачальника

4.1. Даний розділ Правил встановлює правила зміни постачальника природного газу споживачами (у т. ч. побутовими споживачами) за власною ініціативою.

Кожен споживач (в тому числі і побутовий) має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення договору на постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених цими Правилами. В. договорах на постачання природного газу заборонено передбачати будь-які обмеження, які перешкоджають споживачу змінити свого постачальника.

Зміна постачальника природного газу передбачає укладення договору з новим постачальником з обов'язковим розірванням договору на постачання природного газу з діючим постачальником і обов'язковим остаточним виконанням всіх договірних зобов'язань споживача перед діючим постачальником.

У разі зміни постачальника за ініціативою споживача, договором постачання може бути передбачено плату або іншу фінансову компенсацію у зв'язку зі зміною постачальника яка не розглядається як обмеження права на зміну постачальника. У разі зміни постачальника за ініціативою побутового споживача, забороняється стягувати плату або вимагати будь-яку іншу фінансову компенсацію у зв'язку з такою зміною.

4.2. Кожен споживач, який має намір змінити постачальника, повинен повністю виконати свої зобов'язання по відношенню до існуючого постачальника, в тому числі ті, які випливають з відповідних правових актів та існуючого договору на постачання природного газу, і припиняє договір на постачання природного газу, укладений з його діючим постачальником відповідно до п. 4.4. цього розділу.

4.3. За умови що вимоги, зазначені в пункті 4.2., виконані повністю, зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує три (3) тижні з дати отримання постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

4.4. Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору і повинно містити дату припинення діючого договору на постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір на постачання природного газу з новим постачальником почне діяти. З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу, діючий постачальник поставляє природний газ споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору на постачання природного газу відповідно до умов та положень, узгоджених в ньому, а договір на постачання природного газу, укладений з новим постачальником, вступає в силу на наступний день після закінчення або припинення попереднього договору на постачання природного газу, але виключно за умови, що споживач повністю розрахувався з попереднім постачальником за весь спожитий природний газ до моменту закінчення дії договору.

4.5. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з першого числа розрахункового періоду наступного за тим, в якому з новим постачальником було укладено договір на постачання і виключно за умови, якщо новий постачальник встиг подати відповідну номінацію (реномінацію) Оператору ГТС на підтвердження для споживача обсягу постачання природного газу. Якщо новий постачальник не встиг подати номінацію (реномінацію) на такий період - постачання здійснюється з початку наступного розрахункового періоду, на який було підтверджено номінацію.

V. Правила постачальника "останньої надії"

5.1. Постачальник останньої надії (далі ПОН) здійснює постачання природного газу всім споживачам відповідно до умов та положень Закону України "Про ринок природного газу" та цих Правил, і на основі типового договору на постачання природного газу, затвердженого Регулятором. До постачання природного газу ПОН застосовуються всі вимоги цих Правил з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом.

5.2. Випадки в яких постачання природного газу здійснюється ПОН:

- діючий постачальник збанкрутував або припиняє свою комерційну діяльність з інших причин, або його вже ліквідовано;

- діючий постачальник більше не має права на постачання природного газу у випадку, якщо його ліцензія на постачання скасовано або її дія призупинена Регулятором;

- діючий постачальник своєчасно не проінформував споживача про неможливість здійснювати постачання, в результаті чого діючому постачальнику не підтверджено номінацію, а споживачу при цьому від Оператора ГРМ/ГТС надійшло повідомлення про необхідність припинення споживання природного газу внаслідок непідтвердження номінації для діючого постачальника;

5.3. У випадках, зазначених у абзацах 2 та 3 пункту 5.2, діючий постачальник, який передбачає свою нездатність продовжувати постачання природного газу своїм споживачам та належним чином виконувати свої зобов'язання за договором на постачання природного газу, повідомляє про це Регулятора, ПОН та надає своїм споживачам наступну інформацію:

- право споживача на вибір іншого постачальника і наслідки невиконання цього, а також право споживача споживати природний газ у ПОН;

- право споживача на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з нездатністю постачальника виконати свої зобов'язання за договором на постачання природного газу;

- інформацію про фактичні обсяги спожитого природного газу і зобов'язання споживача щодо своєчасної оплати за нього до початку постачання ПОН, а також іншу необхідну інформацію для розрахунків, виставлення рахунків та оплати за спожитий природний газ.

5.4. Повідомлення, зазначені в пункті 5.3., повинні бути направлені постачальником відповідним адресатам не пізніше, ніж через три (3) робочих дня після дня, коли йому стало відомо про відповідні обставини, які спричиняють його нездатність продовжувати постачання природного газу своїм споживачам.

5.5 Після отримання повідомлення від діючого постачальника про його нездатність продовжувати постачання природного газу, споживач зобов'язаний остаточно розрахуватись з ним за спожитий природний газ та внести попередню оплату в розмірі 100 % від обсягу газу, який споживач планує використати до моменту, коли у діючого постачальника остаточно зникне право здійснювати постачання природного газу, а також має право вибору щодо того, чи обрати нового постачальника чи перейти на поставку ПОН на період часу зазначений у пункті ___.

5.6. У випадку, зазначеному у абзаці 4 пункту 5.2, про факт непідтвердження діючому постачальнику номінації на забезпечення необхідних потреб споживача останній повідомляється Оператором ГРМ/ГТС (з позначкою про вручення) одночасно з направленням споживачу повідомлення про припинення газопостачання, що направляється споживачу в порядку, встановленому чинним законодавством. В такому повідомленні повинна також бути зазначена інформація про право споживача на вибір іншого постачальника і наслідки невиконання цього, а також право споживача споживати природний газ у ПОН.

5.7. Про згоду на постачання йому природного газу ПОН споживач зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня за днем отримання повідомлення (для побутових споживачів, що знаходяться в сільській місцевості - не пізніше трьох календарних днів) письмово попередити ПОН. Споживач вважається таким, що споживає газ у ПОН з дня направлення відповідної згоди.

За умови, що споживач після інформування або при виявленні цих обставин (якщо споживач виявив їх раніше) не знайшов собі іншого постачальника природного газу або не припинив фактичне використання природного газу.

5.8. Вимоги до постачання ПОН:

5.8.1. Постачання природного газу ПОН здійснюється постачальником, на якого Кабінетом Міністрів України покладено відповідні обов'язки.

5.8.2. ПОН може постачати газ споживачу протягом періоду часу, максимальна тривалість якого становить 60 (шістдесят) календарних днів, і який в будь-якому випадку, не має тривати довше, ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, в якому почалося фактичне постачання природного газу споживачеві ПОН. Гарантований постачальник інформує відповідного споживача про наявний період часу для гарантованого постачання.

5.8.3. Договір на постачання природного газу з гарантованим постачальником вважається укладеним з дати, з якої починається постачання природного газу, відповідно до положень Закону України "Про ринок природного газу" та цих Правил. ПОН має доставити споживачу договір на постачання природного газу протягом восьми (8) днів із дня, в який почалося постачання природного газу. Договір на постачання природного газу, наданий ПОН споживачу, має повністю відповідати типовому договору, затвердженому Регулятором для ПОН.

Для споживачів, які зобов'язані згідно з чинним законодавством проводити процедуру закупівлі природного газу за державні кошти, постачання природного газу ПОН здійснюється після укладення договору згідно процедури, передбаченої чинним законодавством.

5.8.4. Гарантований постачальник невідкладно повідомляє споживача про умови, гарантованого постачання і ціни, пов'язані з ним, а також інформує споживача про його споживача про його право вільно вибирати іншого постачальника. Така інформація має надаватись разом із договором на постачання природного газу та має бути опублікована на веб-сайті гарантованого постачальника.

5.8.5. Після закінчення строку зазначеного в підпункті 5.8.2. пункту 5.8. цього розділу, ПОН зобов'язаний припинити постачання природного газу споживачу.

При цьому, ПОН повинен інформувати, за необхідністю, відповідального системного оператора, про завершення постачання ПОН. У тих випадках, коли споживач не вибирає іншого постачальника для постачання природного газу після закінчення постачання ПОН, відповідальний системний оператор припиняє розподіл природного газу споживачу відповідно до умов та положень Кодексів ГРМ/ГТС.

5.8.6. ПОН має право припинити постачання природного газу споживачу до закінчення вищезазначеного строку у разі невиконання цим споживачем обов'язку щодо повної та своєчасної оплати вартості природного газу, який постачається ПОН, відповідно до укладеного зі споживачем договору.

5.9. У будь-якому з випадків передбачених пунктом 5.2. цього розділу, споживач, до закінчення періоду постачання газу ПОН має право з власної ініціативи припинити споживання природного газу.

5.10 Ціна природного газу, що постачається ПОН визначається на підставі правил для визначення ціни природного газу, що постачається ПОН, затверджених Регулятором.

Розрахунок за поставлений ПОН природний газ здійснюється споживачем в установлений договором строк.

Для побутових споживачів, які забезпечені лічильниками газу, показання лічильника станом на початок розрахункового періоду визначаються на підставі середньодобового обсягу споживання природного газу, яке розраховується за даними попереднього опалювального/неопалювального періодів.

VI. Відшкодування збитків та вирішення спорів

6.1. Відшкодування збитків споживачем (крім побутового споживача) постачальнику здійснюється в таких випадках:

а) у разі якщо фактичний обсяг споживання у розрахунковому періоді менший від обсягу підтвердженого постачальником для споживача (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем);

б) у разі якщо фактичний обсяг споживання у розрахунковому періоді більший від обсягу підтвердженого постачальником для споживача (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем);

в) у разі якщо споживач відмовив в доступі до об'єкта газопостачання, у результаті чого представник постачальника не зняв показання комерційного вузла обліку або лічильника газу (за їх наявності).

6.2. Відшкодування збитків споживачем (крім побутового споживача) постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання у розрахунковому періоду відрізняється від підтвердженого не більше ніж на ±5 % (плюс мінус п'ять відсотків).

6.3. Розрахунок збитків, які відшкодовуються споживачем постачальнику, здійснюється таким чином:

а) у випадку, якщо фактичний обсяг споживання у звітному періоді менший від обсягу підтвердженого постачальником (використання менше підтвердженого обсягу газу), споживач відшкодовує постачальнику збитки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період.

При цьому, якщо споживач необґрунтовано не підписує акт приймання-передачі фактично спожитого обсягу природного газу його дії кваліфікуються як недовикористання підтвердженого обсягу газу.

б) у випадку, якщо фактичний обсяг споживання у звітному періоді більший від обсягу підтвердженого постачальником (використання понад підтверджений обсяг газу), споживач оплачує вартість обсягу природного газу, використаного понад обсяг підтвердженого, за ціною газу яку постачальник сплатив для закупівлі цього обсягу газу з урахуванням подвійної облікової ставки НБУ за весь період використання понад підтвердженого обсягу газу.

При цьому, якщо споживач не виконає повідомлення про необхідність припинення газоспоживання, отримане від постачальника та/або Оператора ГРМ/ГТС, за умови, що в результаті цього споживач перевищить обсяг підтвердженого постачальником природного газу його дії кваліфікуються як використання понад підтверджений обсяг газу.

(РГК прописати якщо постачальник не поніс збитків, він не може вимагати збитки від споживача)

в) у випадку, якщо споживач відмовив в доступі до території об'єкта, у результаті чого представник постачальника не зняв показання комерційного вузла обліку або лічильника газу (за їх наявності), якщо це завдало постачальнику шкоди, споживач відшкодовує її на підставі рішення суду.

6.4. За результатами виявлених порушень представниками постачальника складається акт-претензія, який оформлюється таким чином:

а) у разі виявлення постачальником порушень, зазначених у підпунктах а), б) пункту 6.1. цього розділу, складається акт-претензія за довільною формою;

б) у разі виявлення постачальником порушення, зазначеного в підпункті в) пункту 6.1 цього розділу, акт-претензія складається в присутності уповноваженого представника споживача (власника або наймача) об'єкта газопостачання представниками постачальника після пред'явлення ними відповідних посвідчень і скріплюється їхніми підписами.

в) у разі відмови споживача від підписання акта-претензії (за умови складення його згідно вимог цього розділу) про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача у доступі до території об'єкта споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа за умови посвідчення їх осіб. У разі відмови споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії і другий примірник надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням.

Акт-претензія складається в двох примірниках в якому зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків, один з яких надсилається (надається) споживачу, а споживач зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.

Якщо споживач, у встановлений для цього строк не надасть обґрунтовану відмову від їх повного або часткового відшкодування, споживач вважається таким, що визнав за собою обов'язок відшкодування збитків у повному обсязі, пред'явленому постачальником.

У випадку не реагування у встановлений строк на акт-претензію або не відшкодування завданих збитків постачальник має право звернутись до суду.

6.5. Відшкодування збитків постачальником споживачу здійснюється в таких випадках:

а) у разі якщо постачання газу споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу споживачу.

У цьому випадку постачальник відшкодовує споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо в наслідок цього споживачу або його майну завдано шкоди, постачальник відшкодовує її в повному обсязі.

б) несвоєчасне подання Оператору ГТС заявки на номінацію, що призвело до відсутності підтвердженого обсягу природного газу для споживача.

У цьому випадку постачальник відшкодовує споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються за проектною номінальною потужністю неопломбованого газового обладнання (до якого здійснюється постачання) з урахуванням кількості годин роботи газового обладнання споживача.

6.6. Для ініціювання процедури відшкодування збитків споживачу, у разі виявлення порушення, передбаченого підпунктом а) пункту 6.5 цього розділу, останній, складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та направляє цей акт-претензію постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування. Якщо постачальник, у встановлений для цього строк не надасть обґрунтовану відмову від їх повного або часткового відшкодування, такий постачальник вважається таким, що визнав за собою обов'язок відшкодування збитків у повному обсязі, пред'явленому споживачем.

У випадку не реагування у встановлений строк на звернення або не відшкодування завданих збитків споживач має право звернутись до суду.

6.7. Відшкодування збитків побутовим споживачем постачальнику здійснюється в таких випадках:

а) у разі несвоєчасної або не в повному обсязі оплати спожитого природного газу;

б) у разі якщо побутовий споживач відмовив в доступі до об'єкта споживача, у результаті чого представник постачальника не зняв показання комерційного вузла обліку або лічильника газу (за їх наявності).

6.8. Розрахунок збитків, які відшкодовуються побутовим споживачем постачальнику, здійснюється таким чином:

а) у разі несвоєчасної або не в повному обсязі оплати спожитого природного газу розрахунок збитків постачальником та їх стягнення здійснюється у відповідності до укладеного договору та вимог чинного законодавства.

У разі несвоєчасної або не в повному обсязі оплати спожитого природного газу, якщо це передбачено укладеним договором із побутового споживача стягується пеня в розмірі і порядку передбаченому договором;

б) у разі якщо побутовий споживач відмовив у доступі до об'єкта споживача, у результаті чого представник постачальника не зняв показання комерційного вузла обліку або лічильника газу (за їх наявності) та це завдало постачальнику шкоди, побутовий споживач відшкодовує її на підставі рішення суду.

6.9. За результатами виявлених порушень представниками постачальника складається акт-претензія, який оформлюється таким чином:

а) у разі виявлення постачальником порушення, зазначеного в підпункті а) пункту 6.7 цього розділу, акт-претензія складається в присутності побутового споживача (власника або наймача) об'єкта споживача представниками постачальника після пред'явлення ними відповідних посвідчень і скріплюється їхніми підписами.

б) у разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії (за умови складення його згідно підпункту а) пункту 6.9, цього розділу) про це зазначається в акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача у доступі до території об'єкта побутового споживача вважається дійсним, якщо його підписали представник постачальника та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування тощо) за умови посвідчення їх осіб. У разі відмови побутового споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках акта-претензії і другий примірник надсилається побутовому споживачеві реєстрованим поштовим відправленням.

6.10. Відшкодування збитків постачальником побутовому споживачу здійснюється у разі якщо постачання газу побутовому споживачу було припинено через дії Оператора ГРМ на виконання неправомірного доручення постачальника про припинення постачання газу побутовому споживачу.

В такому випадку постачальник відшкодовує побутовому споживачу вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. При цьому, постачальник відшкодовує побутовому споживачу збитки (обсяг недовідпущеного газу), які обчислюються, виходячи з фактичного середньогодинного споживання газу за останній розрахунковий період, кількості годин перерви та цін на газ, що діяли в період відсутності газопостачання. Крім того, якщо в наслідок цього побутовому споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної шкоди, постачальник відшкодовує її на підставі рішення суду.

Для ініціювання процедури відшкодування збитків побутовому споживачу, у разі виявлення порушення, передбаченого пунктом 6.10 цього розділу, останній, складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та направляє цей акт-претензію постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник зобов'язаний не пізніше 10 робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування. Якщо постачальник, у встановлений для цього строк не надасть обґрунтовану відмову від їх повного або часткового відшкодування, такий постачальник вважається таким, що визнав за собою обов'язок відшкодування збитків у повному обсязі, пред'явленому побутовим споживачем.

У випадку не реагування постачальником у встановлений строк на звернення або не відшкодування завданих збитків побутовий споживач має право звернутись до суду.

 

Заступник директора
Департаменту із регулювання
відносин у нафтогазовій сфері

Т. Рябуха

 

* * *

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг "Про затвердження Правил постачання природного газу"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

09.04.2015 року Верховною Радою України був прийнятий ЗУ "Про ринок природного газу".

Відповідно до пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" (далі - Закон України) до компетенції Регулятора на ринку природного газу належить затвердження Правил постачання природного газу.

Положеннями частини четвертої статті 12 Закону України встановлено, що Правила постачання природного газу є обов'язковими для виконання всіма постачальниками та споживачами.

Отже, з 01.10.2015 взаємовідносини між суб'єктами ринку природного газу у частині постачання природного газу будуть регулюватися Правилами постачання природного газу, що затверджуються Регулятором.

Крім цього, згідно з пунктом 1 частини першої статті 13 Закону, споживач має право на вільний вибір постачальника природного газу. Разом з тим, постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 N 1729 "Про забезпечення споживачів природнім газом" встановлює обмеження щодо вільного вибору споживачем постачальника, що суперечить зазначеній нормі Закону.

Таким чином, на виконання Закону України НКРЕКП було розроблено проект постанови "Про затвердження Правил постачання природного газу", яким передбачено, зокрема, сприяння досягненню високих стандартів виконання спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів на ринку природного газу, захисту вразливих споживачів та налагодженню процесу обміну даними, необхідному для реалізації споживачами права на зміну постачальника та регулювання відносин, які виникають між постачальниками та Операторами газорозподільної/газотранспортної системи України, а також між постачальниками та споживачами природного газу.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття регуляторного акта є виконання вимог Закону України "Про ринок природного газу" уникнення суперечностей в регулюванні відносин на ринку природного газу та надійне забезпеченню потреб споживачів у природному газі.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не відповідає вимогам чинного законодавства.

Чинні нормативні документи не відповідають встановленим цілям.

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу не має

Будь який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України;
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП "Про затвердження Правил постачання природного газу".

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта забезпечить приведення нормативної-правової бази Кабінету Міністрів України у відповідність до вимог чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про ринок природного газу", сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі та дозволить уникнути суперечностей в регулюванні відносин на ринку природного газу.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві України.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта - впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджетів України.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами аналізу введення в дію положень акта не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕКП.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

В результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Населення (споживачі)

Сприятиме надійному забезпеченню потреб споживачів у природному газі

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання

Приведення своєї діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.
Оптимізація умов діяльності з постачання природного газу для споживачів.

Додаткових витрат не передбачається

Держава

Удосконалення державного регулювання у нафтогазовій сфері.

Додаткових витрат не передбачається

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил постачання природного газу" термін її дії необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил постачання природного газу" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) розміром надходжень до Державного та/або місцевих бюджетів України - реалізація проекту регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження до Державного бюджету України у зв'язку з прийняттям регуляторного акта не передбачаються;

2) розміром коштів і часу, що витрачаються суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта. Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

3) кількістю суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів ринку природного газу;

Станом на 01.08.2015 року кількість суб'єктів господарської діяльності що здійснюють діяльність з постачання природного газу становить 40, суб'єктів господарської діяльності з розподілу природного газу становить 47.

4) рівнем поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта;

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Правил постачання природного газу", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

НКРЕКП у межах компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до постанови суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей шляхом використання виключно статистичної звітності, наданої суб'єктом господарювання, уповноваженого на формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності, будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та
комунальних послуг

Д. Вовк

Опрос