Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об обеспечении населения коммерческим учетом природного газа (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.07.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ___ ____________ 2015 р. N _____

Київ

Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу

1. Прийняти до відома інформацію Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про незадовільний стан виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" у частині встановлення населенню лічильників природного газу, що передбачено інвестиційними програмами газорозподільних підприємств.

2. Газорозподільним підприємствам забезпечити повне та неухильне виконання обов'язку щодо встановлення лічильників природного газу населенню, яке споживає природний газ для підігріву води та приготування їжі, а також максимально активізувати роботу із встановлення лічильників природного газу населенню, незалежно від напряму використання природного газу, визначеного у підпункті 1 пункту 1 статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

1) зобов'язати газорозподільні підприємства щомісячно подавати до НКРЕКП інформацію про додержання ліцензійних умов з розподілу природного газу в частині здійснення заходів із встановлення лічильників природного газу населенню, передбачених в інвестиційних програмах;

2) з урахуванням наданої інформації про додержання ліцензійних умов з розподілу природного газу, у разі невиконання заходів із встановлення лічильників природного газу населенню, в установленому порядку проводити позапланові перевірки;

3) за результатами проведених перевірок, приймати рішення щодо застосування до газорозподільних підприємств, в установленому порядку, санкцій.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відповідно до положень частини першої статті 6 Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:

комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року;

для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року;

тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року.

На сьогодні, перший етап встановлення лічильників населенню, що використовують газ комплексно, у тому числі, для опалення в термін до 01.01.2012, передбачений Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", газорозподільними підприємствами було виконано на 100 %.

Згідно з інформацією газорозподільних підприємств (без врахування газорозподільних підприємств на території вільної економічної зони "Крим", а також на території проведення антитерористичної операції чи непідконтрольній українській владі території), станом на 01.01.2015 року, лічильниками газу оснащено близько 1,6 млн. абонентів, що використовують газ для підігріву води та приготування їжі, а також тільки для приготування їжі, з яких близько 800 тис лічильників було встановлено за період 2012 - 2014 років за кошти газорозподільних підприємств (безкоштовно для населення).

Також, станом на 1 січня 2015 року, згідно з інформацією газорозподільних підприємств (без врахування газорозподільних підприємств на території вільної економічної зони "Крим", а також на території проведення антитерористичної операції чи непідконтрольній українській владі території) лічильниками газу необхідно оснастити близько 238 тисяч абонентів - населення, що використовують газ для підігріву води та приготування їжі в 2015 році.

Так, НКРЕКП в тарифах газорозподільних підприємств на 2015 рік передбачено необхідні суми коштів для 100 % встановлення індивідуальних лічильників газу для населення, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі, в термін до 01.01.2016 року, передбачений Законом України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Проте, за звітною інформацією газорозподільними підприємствами, станом на 01.04.2015 року, за 1 квартал 2015 року було встановлено лічильників населенню лише на 6 відсотків від планованої річної кількості в схвалених інвестиційних програмах на 2015 рік.

Крім цього, за аналізом звітної інформації станом на 01.01.2015 року та за результатами проведених планових перевірок діяльності газорозподільних підприємств за 2014 рік також було встановлено, що 25 % лічильників не було встановлено в термін, передбачений схваленими НКРЕКП інвестиційними програмами на 2014 рік, на загальну суму близько 63 млн. грн. без ПДВ.

В зв'язку з цим, в I півріччі 2015 року, відповідними рішеннями НКРЕКП було накладено штрафні санкції та зобов'язано газорозподільні підприємства забезпечити встановлення лічильників населенню за рахунок невикористаних джерел 2014 року на загальну суму близько 63 млн. грн. без ПДВ.

Враховуючи зазначене, у НКРЕКП є підстави вважати, що газорозподільні компанії не використовують кошти за цільовим призначенням і не встановлюють лічильники природного газу для населення відповідно до Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу" та розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 259-р "Про деякі питання забезпечення комерційного (приладового) обліку природного газу".

Запровадження повного комерційного (приладового) обліку природного газу у населення дозволить:

• здійснювати приладовий контроль за використанням ресурсів природного газу, зокрема, природного газу власного видобутку, що використовується для потреб населення;

• скоротити обсяги виробничо-технологічних втрат газорозподільних підприємств;

• стимулювати населення до раціонального та економного споживання природного газу;

• розглянути можливість перегляду вартості природного газу для потреб населення, з урахуванням фактичних обсягів споживання такого газу населенням за даними лічильників газу.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу" є забезпечення 100 %-ї реалізації вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

Для досягнення поставленої мети пропонується затвердити проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення

Чинні нормативні документи не відповідають встановленим цілям

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає.

Будь-який інший спосіб не відповідає положенням ЗУ "Про забезпечення комерційного обліку природного газу"

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Основні положення проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу" передбачають:

• зобов'язати газорозподільні підприємства щомісячно подавати до НКРЕКП інформацію про додержання ліцензійних умов з розподілу природного газу в частині здійснення заходів із встановлення лічильників природного газу населенню, передбачених в інвестиційних програмах;

• з урахуванням наданої інформації про додержання ліцензійних умов з розподілу природного газу, у разі невиконання заходів із встановлення лічильників природного газу населенню, в установленому порядку проводити позапланові перевірки;

• за результатами проведених перевірок, приймати рішення щодо застосування до газорозподільних підприємств, в установленому порядку, санкцій.

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде 100 % виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", в частині встановлення лічильників газу населенню, у передбачені Законом терміни.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, - зміни у чинному законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта - не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами аналізу наслідків введення в дію положень проекту акта не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта - функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта буде здійснюватися в межах компетенції органами, яким надано таке право чинним законодавством.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Очікуваним результатом прийняття регуляторного акта є забезпечення 100 % виконання вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

В результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Населення (споживачі)

Оплата за споживання природного газу, згідно з фактичними обсягами споживання, а не за нормами.
Можливість раціонально та економно споживати природний газ.

Додаткових витрат не передбачається.

Суб'єкти господарювання

Можливість скоротити обсяги виробничо-технологічних втрат газорозподільних підприємств.

За рахунок витрат на встановлення лічильників газу, передбачених у діючих тарифах на розподіл природного газу.

Держава

Надасть можливість здійснювати контроль за використанням ресурсів природного газу, зокрема, природного газу власного видобутку, що використовується для потреб населення для населення, що використовує газ для підігріву води та приготування їжі.

Додаткових витрат не передбачається.

Таблиця вигод та витрат містить в собі вигоди та витрати, відображені виключно в текстовій формі.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта та про ефективність дії регулювання.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави, суб'єктів господарювання та громадян.

Встановлення лічильників газу населенню, що використовує газ для підігріву води та приготування їжі, відбуватиметься за рахунок витрат на встановлення лічильників, передбачених у діючих тарифах на розподіл природного газу.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З дати набрання чинності розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу" строк його дії обмежується 100 % виконанням вимог Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу".

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу" його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Надходження та/або видатки з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу" не потребує додаткового бюджетного фінансування.

2) Прийняття акта передбачатиме використання коштів за рахунок витрат на встановлення лічильників, передбачених у діючих тарифах на розподіл природного газу та потребуватиме використання робочого часу відповідних фахівців ліцензіатів з розподілу природного газу для встановлення лічильників газу населенню.

3) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на ліцензіатів з розподілу природного газу (47) та населення, що використовує природний газ без лічильників природного газу.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - високий.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено Планом діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженим постановою НКРЕКП від 11 грудня 2014 року N 762.

НКРЕКП, в межах компетенції, надає необхідні роз'яснення щодо положень проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після набрання ним чинності.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено до набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про забезпечення населення комерційним обліком природного газу"

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Вид даних, які використовуватимуться для повторного відстеження - статистичні дані, а саме кількість встановлених лічильників населенню, що використовує природний газ для підігріву води та приготування їжі та надання зауважень і пропозицій за результатами його дії.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта з метою перевірки сталого досягання ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг

Д. Вовк

Опрос