Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением правил и условий хранения и применения национальных эталонов (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів

Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 5 червня 2014 р. N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів.

2. Контроль за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів здійснює Мінекономрозвитку шляхом документальної перевірки інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, яка підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування (далі - інформація).

3. Наукові метрологічні центри, підприємства, установи та організації, які зберігають національні еталони (далі - організація - зберігач еталона), щороку до 20 січня року, наступного за звітним, подають до Мінекономрозвитку інформацію за підписом керівника організації - зберігача еталона відповідно до методичних рекомендацій, які затверджуються Мінекономрозвитку.

4. У разі виникнення обставин непереборної сили, які призвели до припинення функціонування або відмов відповідних національних еталонів, керівник організації - зберігача еталона, протяг тимчасове припинення застосування відповідного національного еталона до усунення наслідків, викликаних обставинами непереборної сили.

Організація - зберігач еталона надає Мінекономрозвитку інформацію за підписом керівника із зазначенням обставин, які призвели до припинення функціонування або відмов відповідних національних еталонів, та результатів їх аналізу не пізніше п'яти робочих днів з дня настання таких обставин.

5. Після відновлення функціонування еталона та підтвердження його метрологічних характеристик, визначених паспортом еталона, форма якого визначена ДСТУ 3231 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування", організація - зберігач еталона надає Мінекономрозвитку інформацію за підписом керівника не пізніше п'яти робочих днів з дня відновлення функціонування еталона.

6. Мінекономрозвитку протягом 60 робочих днів з дня отримання інформації розглядає її щодо відповідності або невідповідності умовам зберігання та застосування національного еталона.

7. У разі надання неповної інформації Мінекономрозвитку не пізніше 15 робочих днів з дня отримання такої інформації письмово повідомляє організацію - зберігача еталона про необхідність надання ії в повному обсязі протягом п'яти робочих днів з дня отримання повідомлення.

8. Відповідальність за додержання правил і умов зберігання та застосування національних еталонів несе керівник організації - зберігача еталона та вчений зберігач національного еталона.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів" (далі - проект постанови) розроблено з метою реалізації частини четвертої статті 6 Закону України від 5 червня 2014 року N 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Законом передбачено гармонізацію законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології, звуження сфери нормативного регулювання метрологічної діяльності (мінімізація викладення основних положень з метрології та метрологічної діяльності у формі нормативних документів шляхом переведення їх на рівень нормативно-правових актів).

На сьогодні Порядок зберігання та застосування державних еталонів визначений ДСТУ 3231:2007 "Метрологія. Еталони одиниць вимірювань державні, первинні та вторинні. Основні положення, порядок розроблення, затвердження, реєстрації, зберігання та застосування" (далі - ДСТУ 3231:2007).

Однак ДСТУ 3231:2007 не визначає порядок здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, оскільки чинним Законом України від 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну діяльність" не визначено термін "національний еталон".

Таке визначення передбачено новим Законом, на підставі директиви Міжнародної організації законодавчої метрології OIML D1 "Розгляд Закону про метрологію".

Проектом постанови передбачається визначення на рівні нормативно-правового акту порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, який поширюється на наукові метрологічні центри, установи, підприємства та організації, які зберігають національні еталони (далі - організація - зберігач еталона).

Контроль за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів здійснює Мінекономрозвитку, шляхом документальної перевірки інформації щодо додержання правил і умов зберігання та застосування національного еталона, що підтверджує стабільність метрологічних характеристик еталона протягом його функціонування.

З метою підтвердження стабільності метрологічних характеристик національного еталона проводять його дослідження та періодичну атестацію, а також повірку (калібрування) допоміжного устаткування, яке забезпечує працездатність еталонів. Визначають та документують усі можливі зміни характеристик національного еталона, які можуть вплинути на можливість його використання за призначенням.

Слід зазначити, що національні еталони повинні зберігатися та застосовуватися у спеціально обладнаних ізольованих приміщеннях зі створенням і підтримкою інженерної інфраструктури, яка забезпечує значення параметрів навколишнього середовища та захист від впливу інших завад (електромагнітна сумісність, вібрація тощо) для їх стабільного функціонування.

Довідково. Не належне дотримання умов зберігання та застосування національного еталону одиниць часу і частоти призведе до недостовірних сигналів часу та частоти, інформації про параметри обертання Землі та іншої часо-частотної інформація, яка необхідна для роботи єдиної енергосистеми, зв'язку, радіомовлення та телебачення, безпеки повітряного, морського та наземного транспорту, всіх видів навігації, космічних досліджень, геодезії, картографії, метеорології, сучасних систем озброєння та військової техніки тощо.

Не належне дотримання умов зберігання та застосування національного еталону одиниць середньої потужності та енергії лазерного випромінювання призведе до значних помилок при використанні лазерів, зокрема під час застосування лазерів у медицині для лікування пацієнтів неправильна установка енергетичної експозиції може призвести до неправильної дози лазерного опромінення. Підвищення похибок вимірювання енергії імпульсного лазерного випромінювання засобами вимірювальної техніки, що повіряються на еталоні, де не забезпечено необхідні кліматичні умови застосування, може призвести до неправильної експлуатації, наприклад, обладнання, що застосовується для оборонних цілей (танкові й лазерні далекоміри тощо).

2. Цілі державного регулювання

Основною метою проекту постанови є визначення на рівні нормативно-правового акта порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів для забезпечення стабільного відтворення та зберігання одиниць вимірювань, єдності та простежуваності результатів вимірювань в Україні та сприятиме усуненню технічних бар'єрів у торгівлі, забезпеченню виконання вимог Угоди про взаємне визнання Україною і ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію (АССА), забезпеченню виконання вимог технічних регламентів.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Зазначена проблема не може бути врегульована шляхом альтернативних способів досягнення встановлених цілей, зокрема шляхом внесення змін до чинних нормативно-правових актів з метрології.

З огляду на викладене видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Після набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів" буде визначено механізм контролю за додержанням порядку правил і умов зберігання та застосування національних еталонів, що відповідає у повному обсязі документам Міжнародної організації законодавчої метрології, актам законодавства Європейського Союзу з питань метрології.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті регуляторного акта передбачено закріплення положень, що дозволяють визначити основні вимоги для забезпечення стабільного відтворення та зберігання одиниць вимірювань, єдності та простежуваності результатів вимірювань в Україні.

Механізми, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для підготовки проекту постанови були залучені (шляхом проведення консультацій, нарад, експертиз) провідні фахівці з метрології державних підприємств та установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також експерти Проекту технічної допомоги "Додаткові заходи до Програми підтримки галузевої політики "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом".

Заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми:

1) відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України погодити проект постанови з центральними органами виконавчої влади та іншими заінтересованими органами (Мінфіном, МОН, ДРС);

2) направити проект постанови для проведення правової експертизи до Мін'юсту;

3) забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті міністерства;

4) внести проект постанови на розгляд Уряду.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання питань щодо забезпечення порядку здійснення контролю за додержанням правил і умов зберігання та застосування національних еталонів для підтвердження стабільності метрологічних характеристик еталонів, незмінності значень одиниць вимірювань, які відтворюють і/або зберігають еталони протягом їх функціонування.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація частини четвертої статті 6 Закону.
Визначення порядку контролю за додержанням умов зберігання та застосування національних еталонів

Не передбачаються

Суб'єкти господарювання

Визначення вимог до порядку контролю за додержанням умов зберігання та застосування національних еталонів

Не передбачаються

Населення

Захист громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань

Не передбачаються

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений або до моменту виникнення змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію акта.

У такому разі до акта будуть вноситись коригування. Строк дії акта може змінюватися за підсумками відстеження його результативності.

8. Визначення показників результативності акта

Розробником регуляторного акта обрано такі показники його результативності:

кількість організацій - зберігачів еталонів;

кількість національних еталонів, до яких застосовано Порядок;

кількість національних еталонів, що відповідають або не відповідають умовам зберігання та застосування;

кількість прийнятих рішень організацією - зберігачем еталону про призупинення функціонування національного еталона до усунення встановлених невідповідностей.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/чи фізичних осіб з основних положень акта високий, оскільки повідомлення про оприлюднення, проекту постанови та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному сайті Мінекономрозвитку www.me.gov.ua в розділі "Обговорення проектів актів".

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до набрання чинності постановою. Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання і споживачів.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через один рік після набрання чинності цією постановою шляхом аналізу аналогічних показників, установлених під час базового відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиме один раз на три роки після закінчення заходів повторного відстеження.

 

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

А. Абромавичус

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос