Идет загрузка документа (128 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. N 436 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 40, ст. 1531; 2012 р., N 91, ст. 3692) зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності через 5 днів з дня офіційного опублікування, крім пункту 9 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з набранням чинності підпунктом 3 пункту 3 розділу X Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності", але не раніше дня опублікування цієї постанови.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436

1. У постанові:

1) у підпункті 8 пункту 1 слова "українського походження" замінити словами "іноземного виробництва";

2) пункт 1:

доповнити підпунктом 13 такого змісту:

"13) перелік насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 13;";

доповнити підпунктом 14 такого змісту:

"14) перелік радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 14;";

доповнити підпунктом 15 такого змісту:

"15) перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України, згідно з додатком 15.".

2. У додатку 2 до постанови виключити позиції

"Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць

8523 40

Оптичний диск для лазерних систем зчитування із записом або з можливістю запису на ньому інформації

8523 80 91 00
8523 80 93 00
8523 80 99 00

Матриці або штампи, які містять дані, необхідні для штампування дисків";

"Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції

0101 - 9706

Товари, які переміщуються через митний кордон України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, до якого згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" застосовані спеціальні санкції".

3. Додаток 7 до постанови викласти у такій редакції:

ПЕРЕЛІК
товарів, які підлягають обов'язковій сертифікації під час переміщення через митний кордон України*

____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Сертифікат відповідності

Коди товарів, зазначених в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Свідоцтво про визнання відповідності

Коди товарів, зазначених в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

Товари, зазначені в переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні

".

4. Додаток 8 до постанови викласти у такій редакції:

ПЕРЕЛІК
продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Ветеринарне свідоцтво

0301

Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку

0302

Прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, тільки цілі, свіжі

0306

Ракоподібні, тільки цілі, живі або свіжі

0307

Молюски, тільки цілі, живі або свіжі

0308

Водяні безхребетні, тільки цілі, живі або свіжі

0511 99 31 00

Губки натуральні тваринного походження, необроблені

".

5. Додаток 10 до постанови доповнити такими позиціями:

"Індивідуальна ліцензія на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам

Індивідуальна ліцензія на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів

4907 00 90 00

Цінні папери - документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з проспектом їх емісії (за емісійними цінними паперами), а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам".

6. У додатку 12 до постанови:

слова і цифри "Технічного регламенту безпеки іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 901" замінити словами і цифрами "Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. N 515";

слова і цифри "Технічного регламенту безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 933" замінити словами і цифрами "Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. N 62";

у графі "Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень":

слова "іграшок вимогам Технічного регламенту" виключити;

слова "Декларація відповідності машини вимогам Технічного регламенту безпеки машин та устаткування" замінити словами "Декларація про відповідність машини або декларація про вбудовування незавершеної машини".

7. Додаток 12 до постанови доповнити такими позиціями:

"Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679

Декларація про відповідність

I. Радіообладнання**

8512 30 10

Пристрої сигналізаційні для захисту від крадіжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що містять передавачі або передавачі та приймачі

8512 90 10

Частини пристроїв товарної категорії 8512 30 10 УКТЗЕД, що містять передавачі або передавачі та приймачі

8517

Телефонні апарати, включаючи телефонні апарати для стільникових мереж зв'язку або інших безпровідних мереж зв'язку, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Інша апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), що містить передавач або передавач та приймач

8518

Мікрофони та підставки для них, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Гучномовці, вмонтовані або не вмонтовані в корпус, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Навушники та телефони головні, об'єднані чи не об'єднані з мікрофоном, та комплекти, які складаються з мікрофона та одного гучномовця чи більше, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Підсилювачі звукових частот електричні, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Електричні звукопідсилювальні комплекти, що містять передавачі або передавачі та приймачі

8519 81

Апаратура, що використовує оптичні або напівпровідникові носії, які призначені для приєднання до акустичних пристроїв, що містять передавачі або передавачі та приймачі

8521

Апаратура для відеозапису або відтворювання відеозаписів, з відеотюнером або без нього, що містить передавач або передавач та приймач

8525

Апаратура передавальна для радіомовлення або телебачення, апаратура радіотелефонна або радіотелеграфна, телевізійні камери, цифрові камери та записувальні відеокамери, що містять передавач або передавач та приймач

8526

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування

8529 90 20 00

Частини апаратури товарних підкатегорій 8525 60 00 00, 8525 80 30 00 УКТЗЕД, що містять передавач або передавач та приймач

8530

Електричне устаткування сигналізаційне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залізницях, трамвайних коліях, автомобільних дорогах або внутрішніх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що містить передавач або передавач та приймач

8608 00 00 00

Стаціонарне обладнання та пристрої залізничних та трамвайних колій, що містять передавач або передавач та приймач
Механічне (включаючи електромеханічне) сигналізаційне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залізницях та трамвайних коліях, автомобільних шляхах або річкових внутрішніх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що містять передавач або передавач та приймач

8802 60 10 00

Космічні апарати (включаючи супутники)

II. Товари, що містять радіообладнання у своєму складі**

8301
8302

Замки висячі і врізні (електричні), з недорогоцінних металів, що містять передавачі або передавачі та приймачі
Ключі до цих виробів з недорогоцінних металів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фурнітура та аналогічні вироби з недорогоцінних металів, що використовуються для меблів, дверей, сходів, вікон, віконниць, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8415

Установки для кондиціонування повітря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змінювання температури і вологості повітря, включаючи кондиціонери, в яких вологість не регулюється окремо, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач

8418

Холодильники, морозильники та інше холодильне або морозильне обладнання, електричне або інших типів, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8426

Суднові дерик-крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Підіймальні крани різних типів, включаючи кабельні крани, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ферми підіймальні пересувні, портальні навантажувачі та візки з підіймальним краном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8427

Автонавантажувачі з вилковим захватом, інші навантажувачі, оснащені підіймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8432

Машини сільськогосподарські, садові або лісогосподарські для підготовки або оброблення ґрунту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8433

Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8443

Принтери, копіювальні апарати, факсимільні апарати, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8450

Машини пральні, побутові або для пралень, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8470

Калькулятори та кишенькові машинки для записування, відтворювання і візуального представлення даних з обчислювальними функціями, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Бухгалтерські машини, поштові маркувальні машини, апарати для видавання квитків та аналогічні машини з лічильними пристроями, апарати касові, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8471

Персональні обчислювальні машини (машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки), у тому числі так звані notebook, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8476

Автомати торговельні (наприклад, для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарів або напоїв), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8527

Приймальна апаратура для радіомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусі із звукозаписувальною або звуковідтворювальною апаратурою або з годинником, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8528

Монітори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевізійна апаратура, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радіомовним приймачем або з пристроєм, яке записує або відтворює звук чи зображення, що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8531

Електрообладнання звукове або візуальне сигналізаційне (наприклад, дзвоники, сирени, індикаторні панелі, пристрої сигналізації про крадіжки та пожежі), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8535
8536

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп та інші з'єднувачі, коробки з'єднання), що містить у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8537 10

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 або 8536 УКТЗЕД, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 УКТЗЕД, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517 УКТЗЕД (для напруги не більш як 1000 В), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8542

Електронні інтегровані схеми, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8701
8702
8703
8704
8705
8711

Трактори, автомобілі легкові та інші моторні транспортні засоби, мотоцикли, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

8903

Яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або спорту, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9004

3D-окуляри, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач

9006

Фотокамери (крім кінокамер), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крім газорозрядних ламп товарної позиції 8539 УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9017

Інструменти для креслення, розмічання або математичних розрахунків (наприклад, машинки креслярські, пантографи, транспортири, набори креслярські, логарифмічні лінійки, дискові калькулятори), що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ручні інструменти для вимірювання лінійних розмірів (наприклад, вимірювальні стержні та рулетки, мікрометри, кронциркулі), в іншому місці цієї групи не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9021 40 00 00
9021 50 00 00

Слухові апарати, серцеві стимулятори, що містять у своєму складі передавач або передавач та приймач

9023 00

Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчальні або виставкові), не придатні для іншого використання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032 УКТЗЕД, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9101
9102

Годинники наручні, кишенькові та інші, призначені для носіння на собі або із собою, включаючи секундоміри, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9405

Лампи та освітлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в іншому місці не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Світлові вивіски, світлові покажчики, табло з назвою або адресою і подібні вироби, що мають умонтоване джерело світла та їх частини, в іншому місці не зазначені, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00

Набори моделей зменшеного розміру ("у масштабі"), іграшки у вигляді тварин або інших істот, іграшки та моделі з умонтованим двигуном, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9504 30
9504 50 00 00

Відеоігри, в які можна грати за допомогою телевізора, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі
Ігри, які приводяться в дію за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знаків), жетонів тощо, за винятком устаткування кегельбанів, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

9610 00 00 00

Дошки грифельні для писання чи малювання, що містять у своєму складі передавачі або передавачі та приймачі

III. Телекомунікаційне кінцеве (термінальне) обладнання**

8517

Телефонні апарати, апаратура для передачі або приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв'язку (наприклад, в локальній або глобальній мережі зв'язку), крім передавальної або приймальної апаратури товарних позицій 8443, 8525, 8527 або 8528 УКТЗЕД

8443

Факсимільні апарати

8517 62 00 00

Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації (включаючи пристрої для комутації та маршрутизації, що призначені для локальних, регіональних мереж)

8531 10 30 00
8531 10 95 90

Пристрої електричні сигналізаційні для захисту від крадіжки або пожежі та аналогічні пристрої, крім тих, що призначені для цивільної авіації

8531 20

Панелі індикаторні, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах

8531 90 20 00

Частини до панелей індикаторних, до складу яких входять пристрої на рідких кристалах або на світлодіодах, товарної підпозиції 8531 20 УКТЗЕД

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. N 1076

Декларація про відповідність

7312 10

Троси, канати

8428 60 00 00

Канатні пасажирські дороги, гірськолижні підіймачі (канатні буксирні пристрої), рейкові фунікулери

8431 39 00 00

Частини, призначені виключно або переважно для канатних пасажирських доріг, гірськолижних підіймачів (канатних буксирних пристроїв), рейкових фунікулерів

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. N 35

Декларація про відповідність

3917

Труби, трубки і шланги та їх фітинги із пластмаси, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

4009

Труби, шланги і рукава з гуми з фітингами або без фітингів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7303 00

Труби, трубки і профілі порожнисті з ливарного чавуну, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7304

Труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного литва), що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7305

Труби і трубки круглого поперечного перерізу, зовнішній діаметр яких понад 406,4 мм, з чорних металів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7306

Труби, трубки і профілі порожнисті з чорних металів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7307

Фітинги для труб і трубок з чорних металів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7309 00

Резервуари, цистерни, баки та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю понад 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7310

Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7311 00

Ємності для стиснених або скраплених газів, з чорних металів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Стаціонарні балони сталеві безшовні, балони сталеві зварні, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Балони для засобів індивідуального захисту органів дихання, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Балони переносних вогнегасників, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7321

Варильні котли (включаючи печі, які можна використовувати з котлами для центрального опалення) та аналогічні неелектричні апарати побутового використання та їх частини, з чорних металів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7321 89 00 00

Агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, які вручну забезпечуються твердим паливом і добуток експлуатаційного тиску на місткість (PS х V) яких перевищує 50 бар на літр (апарати та котли, що працюють на твердому паливі з ручним завантаженням), що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7411

Труби та трубки мідні, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7412

Фітинги мідні для труб або трубок, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7608

Труби та трубки алюмінієві, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7609 00 00 00

Фітинги для труб або трубок (наприклад, муфти, коліна, втулки) алюмінієві, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7611 00 00 00

Резервуари, цистерни, баки, балони та аналогічні алюмінієві ємності для різних речовин (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю понад 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7612

Бочки, барабани, банки, ящики (включаючи ємності трубчасті, що деформуються, і жорсткі) та аналогічні ємності для будь-яких речовин з алюмінію (за винятком стисненого або скрапленого газу), місткістю не більш як 300 л, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них, без механічного або теплотехнічного обладнання, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

7613 00 00 00

Ємності для стисненого або скрапленого газу алюмінієві, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8307 10 00
8307 90 00

Труби гнучкі з недорогоцінних металів, з фітингами або без них, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8402

Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску), що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Котли перегрітої води, зокрема прилади та агрегати місткістю понад два літри для одержання пари з температурою понад 110° C, що підігріваються полум'ям або іншим чином і яким загрожує небезпека перегріву, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8403

Котли для центрального опалення, крім котлів товарної позиції 8402 УКТЗЕД, зокрема прилади та агрегати місткістю понад два літри для одержання гарячої води з температурою понад 110° C, що підігріваються полум'ям або іншим чином і яким загрожує небезпека перегріву, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8404

Допоміжне обладнання для використання з котлами товарної позиції 8402 УКТЗЕД або 8403 УКТЗЕД (наприклад, економайзери, пароперегрівники, сажовибірники, рекуператори газів), що працює під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Конденсатори для пароводяних або інших паросилових установок, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8405

Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Газогенератори ацетиленові та аналогічні газогенератори з очисними установками або без них, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419

Машини, обладнання промислове або лабораторне з електричним чи неелектричним нагріванням для обробки матеріалів шляхом зміни температури, наприклад, нагріванням, стерилізацією, пастеризацією, пропарюванням, сушінням, випарюванням, конденсацією або охолодженням, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара, крім машин або обладнання, призначеного для використання у побуті**
Неелектричні водонагрівачі безінерційні або теплові водяні акумулятори, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419 19 00 00

Конвектори (нагрівачі) сонячні, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419 31 00 00
8419 32 00 00
8419 39 00
8419 39 00 10
8419 39 00 90

Сушарки інші, в тому числі для керамічних виробів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419 40 00 00

Апарати дистиляційні або ректифікаційні, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419 50 00 00

Теплообмінники, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8419 89 98 00

Автоклави, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8421

Обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8424

Вузли керування з водяними сигнальними клапанами та повітряними сигнальними клапанами для систем водяного і пінного пожежогасіння, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Неелектричні прилади автоматичного управління і затримки, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Неелектричні пристрої запускання, запірно-пускові пристрої та їх пускачі, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Зворотні і незворотні клапани, розподільчі пристрої та їх пускачі, неелектричні прилади вимикання, насадки, з'єднувачі (гнучкі та жорсткі), манометри та реле тиску для систем пожежогасіння високого тиску, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Модулі та батарейне обладнання установок газового пожежогасіння для систем газового пожежогасіння високого тиску, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**
Модулі ізотермічні для систем газового пожежогасіння низького тиску, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8424 10 00
8424 10 00 10
8424 10 00 90

Вогнегасники заряджені або незаряджені, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8436 10 00 00

Машини та механізми для приготування кормів для тварин (котли варильні, котли-пароутворювачі), що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8481

Крани, клапани, вентилі та аналогічна арматура для трубопроводів, котлів, резервуарів, цистерн, баків або аналогічних ємкостей, включаючи редукційні клапани, терморегулювальні вентилі та клапани мембранні, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8516 60

Варочні електрокотли, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

8516 79 70 00

Скороварки, що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара**

9026

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю за витратою, рівнем, тиском чи іншими змінними характеристиками рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), що працюють під тиском, надлишковим відносно атмосферного понад 0,5 бара, крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032 УКТЗЕД**

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 753

Декларація про відповідність або заява щодо медичних виробів особливого призначення або наявність в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення

2836 30 00 00

Бікарбонат натрію, що використовується для діалізуючого розчину

3004

Ендопротез синовіальної рідини стерильний на основі гіалороната натрію або біосумісних полімерів**, ***

3005

Вата, марля, бинти та аналогічні вироби (наприклад, перев'язувальні вироби, липкий пластир, гірчичники), просочені або вкриті фармацевтичними речовинами або розфасовані для роздрібної торгівлі, для застосування у медицині, хірургії, стоматології, крім ветеринарії**

3006 10

Кетгут хірургічний стерильний, аналогічні стерильні матеріали для накладання швів (включаючи стерильні хірургічні або стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і стерильні адгезиви для тканин для хірургічного закриття ран; ламінарія стерильна та тампони з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або стоматологічні кровоспинні засоби, що розсмоктуються (гемостатики); стерильні хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, які розсмоктуються або не розсмоктуються**

3006 40 00 00

Зубні цементи та інші стоматологічні матеріали для пломбування зубів; цементи для реконструювання (відновлення) кісток**

3006 50 00 00

Набори для надання першої медичної допомоги, в тому числі в санітарних сумках**

3006 70 00 00

Препарати у вигляді гелю, призначені для використання в медицині як засіб для змащення частин тіла в процесі хірургічних операцій, фізичних обстежень чи як сполучний агент між тілом і медичними інструментами**

3006 91 00 00

Пристрої, що ідентифікуються як пристрої, призначені для стомічного використання (мішочки, що використовуються при колостомії, ілеостомії, уростомії, виготовлені за формою, та їх адгезивні пластини або лицеві частини)**

3304 99 00 00

Імплантати біодеградуючі (включаючи ті, що містять гіалуронову кислоту) для м'яких тканин**, ***

3307 90 00 00

Розчини для зберігання контактних лінз або протезів (штучних очей)**

3701 10 00 00

Фотопластинки та фотоплівка плоскі, сенсибілізовані, неекспоновані, рентгенівські**, ***

3702 10 00 00

Фотоплівка у рулонах, сенсибілізована, неекспонована, рентгенівська**, ***

3824 90 64 00

Віскоеластичні матеріали та інші продукти та препарати, які використовуються у фармакології та хірургії**

3824 90

Сумішеві концентрати для приготування діалізуючого розчину (сухі та рідкі)**, ***

3906 90 90 00

Акрилові полімери у первинних формах, призначені для використання у виробах медичного призначення**, ***

3921

Пластинки та плівки плоскі, а також плівка в рулонах, термочутливі, що використовуються для друку рентгенівських зображень на принтерах**, ***

3924 90 00 90

Сечоприймачі, калоприймачі, судна підкладні, спринцівки та інші туалетно-гігієнічні вироби з пластмаси**, ***
Соски силіконові**, ***

3926

Пластинки та плівки плоскі, з обробленими краями, а також плівка в рулонах, термочутливі, що використовуються для друку рентгенівських зображень на принтерах**, ***

3926 20 00 00

Одяг медичний для індивідуального захисту та додаткові речі до одягу (уключаючи рукавички)**, ***

3926 90 92 90

Контейнери, що виготовлені з листового полімерного матеріалу**, ***
Сечоприймачі, виготовлені з листового полімерного матеріалу**, ***

3926 90 97 90

Соски-пустушки силіконові, сечоприймачі, калоприймачі та пристрої для них**, ***
Презервативи**, ***

4014 10 00 00

Презервативи (оболонкові контрацептиви) з вулканізованої гуми**, ***

4014 90 00 10

Різні типи сосок з вулканізованої гуми**, ***

4014 90 00 90

Предмети догляду за хворими (судна підкладні, круги від пролежнів) з вулканізованої гуми**, ***

4015 11 00 00

Рукавички хірургічні, оглядові, з незатверділої вулканізованої гуми**, ***

4015 19 00 00

Рукавички оглядові з гуми**, ***

4015 90 00 00

Одяг та пояси медичні гумові**, ***

4818 50 00 00

Предмети медичного одягу та його частини призначені для одноразового використання**, ***

4818 90

Папір артикуляційний стоматологічний, серветки стоматологічні, пакувальні матеріали для стерилізації та зберігання виробів медичного призначення, набори операційні стерильні та інші вироби**, ***

5208 11 10 00

Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, полотняного переплетення, невибілені (сурові), з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2 для виготовлення медичних перев'язувальних матеріалів**, ***

5208 21 10 00

Тканини бавовняні полотняного переплетення, з вмістом бавовни 85 мас. % або більше, вибілені, з поверхневою щільністю не більш як 100 г/м2, для виготовлення медичних перев'язувальних матеріалів**, ***

5402 61 00 00

Нитки хірургічні комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, однокручені та багатокручені, з нейлону або інших поліамідів**, ***

5402 62 00 00

Нитки хірургічні комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, однокручені та багатокручені, з поліефірів**, ***

5402 69 10 00

Нитки хірургічні комплексні синтетичні (крім швейних ниток), не розфасовані для роздрібної торгівлі, однокручені та багатокручені, з поліпропілену**, ***

5601 21 10 00

Вата та вироби з вати, з бавовни, гігроскопічні**, ***

5601 21 90 00

Вата та вироби з вати, з бавовни**, ***

5601 29 00 00

Вата та вироби з вати**, ***

6115 10

Компресійні панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для хворих з варикозним розширенням вен)**, ***

6210 10

Медичні засоби, одяг, покриття з нетканних матеріалів. одноразового використання для індивідуального захисту**, ***

6212 20 00 00

Пояси і пояси-труси профілактичні (медичні) еластичні**, ***

6217 10 00 00

Засоби та покриття з нетканих матеріалів, медичні, одноразового використання для індивідуального захисту, стерильні**, ***

6307 90 10 00

Медичні вироби трикотажні**, ***

6307 90 98 00

Медичні вироби з текстильних матеріалів**, ***

6506 99 90 00

Медичні вироби (засоби медичні для індивідуального захисту, ковпаки, шапочки, шоломи медичні, стерильні та нестерильні)**, ***

7015 10 00 00

Скло (скельця) для окулярів, що коригують зір**

8418 30 20 90

Морозильники медичні типу "скриня" місткістю не більш як 400 л призначені для зберігання та заморожування плазми та препаратів крові та біологічних матеріалів**, ***

8418 40 20 00

Морозильники медичні типу "шафа" місткістю не більш як 250 л призначені для зберігання та заморожування плазми та препаратів крові та біологічних матеріалів**, ***

8418 40 80 00

Морозильники медичні типу "шафа" місткістю понад 250 л, але не більш як 900 л призначені для зберігання та заморожування плазми та препаратів крові та біологічних матеріалів**, ***

8418 50 90 00

Системи для кріозберігання біологічних матеріалів, біомедичні заморожувачі**, ***

8419 20 00 00

Стерилізатори медичні, хірургічні або лабораторні**

8421 21 00 00

Обладнання для фільтрування або очищення води для діалізу**, ***

8421 29 00 00

Обладнання для фільтрування або очищення рідин (діалізатори, фільтри та інше приладдя)**, ***

8421 39 20 00

Бокси та обладнання для фільтрування або очищення повітря**, ***

8423 10 90 00

Ваги медичні для зважування людей**, ***

8525 80 19 00

Відеокамери для систем капсульної ендоскопії**, ***

8705 90 80 90

Автомобілі спеціального призначення для використання медичними закладами в якості пересувних медичних, стоматологічних або радіологічних клінік, оснащених відповідним обладнанням, які не призначені безпосередньо для перевезення хворих та медичного персоналу**, ***

8713 10 00 00

Коляски інвалідні та інші засоби пересування для інвалідів без привідного механізму для пересування**

8713 90 00 00

Коляски інвалідні та інші засоби пересування для інвалідів з двигуном чи іншим привідним механізмом для пересування**

9001 30 00 00

Лінзи контактні**

9001 40 41 00

Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, оброблені з обох боків, однофокусні**

9001 40 49 00

Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, оброблені з обох боків, крім однофокусних**

9001 40 80 00

Лінзи скляні для окулярів, що коригують зір, крім оброблених з обох боків**

9001 50 41 00

Лінзи (крім скляних) для окулярів, що коригують зір, оброблені з обох боків, однофокусні**

9001 50 49 00

Лінзи для окулярів(крім скляних), що коригують зір, оброблені з обох боків, крім однофокусних**

9001 50 80 00

Лінзи (крім скляних) для окулярів, що коригують зір, крім тих, що оброблені з обох боків**

9004 90 10 00

Окуляри та аналогічні оптичні вироби коригувальні (крім сонцезахисних) з лінзами із пластмас**

9004 90 90 00

Окуляри та аналогічні оптичні вироби коригувальні (крім сонцезахисних) з лінзами із скла**

9006 30 00 00

Фотокамери, спеціально призначені для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів**, ***

9006 59 00 00

Фотокамери, спеціально призначені для медичного чи хірургічного обстеження внутрішніх органів**, ***

9010 10 00 00

Апаратура та обладнання для автоматичного проявлення чи для автоматичного друку проявлених плівок**, ***

9010 50 00 00

Негатоскопи для рентгенівських плівок**, ***
Комплекти обладнання для обробки рентгенівської плівки**, ***

9011 10 90 00

Мікроскопи стереоскопічні: ЛОР, офтальмологічні, травматологічні, нейрохірургічні та інші**, ***

9011 20 90 00

Мікроскопи мікрофотографічні**, ***

9011 80 00 00

Мікроскопи оптичні складні, крім мікроскопів для мікрофотографування, мікрокінознімання, мікропроекціювання та стереоскопічних мікроскопів**, ***

9012 10 90 00

Мікроскопи електронні**, ***

9013 20 00 00

Лазери, крім лазерних діодів**, ***

9018 11 00 00

Електрокардіографи**, ***

9018 12 00 00

Апаратура для ультразвукового сканування**, ***

9018 13 00 00

Магнітно-резонансні томографи**, ***

9018 14 00 00

Сцинтографічна апаратура**, ***

9018 19 10 00

Апарати електродіагностичні для одночасного відстеження двох або більше параметрів**, ***

9018 19 90 00

Апарати електродіагностичні для відстеження параметрів**, ***

9018 20 00 00

Апаратура, основана на використанні ультрафіолетового або інфрачервоного випромінювання**, ***

9018 31 10 00

Шприци з голками чи без голок з пластмасових матеріалів у вигляді пристроїв, готових до застосування**, ***

9018 31 90 00

Шприци з голками чи без голок, крім тих, що вироблені з пластмасових матеріалів**, ***

9018 32 10 00

Голки трубчасті металеві**, ***

9018 32 90 00

Голки для накладання швів**, ***

9018 39 00 00

Катетери, зонди, бужі, канюлі, дренажні системи**, ***

9018 41 00 00

Бормашини, поєднані або не поєднані з іншим стоматологічним обладнанням на спільній основі**, ***

9018 49 10 00

Бори, фрези, диски, наконечники і щітки для використання в стоматологічних бормашинах**, ***

9018 49 90 00

Стоматологічне обладнання (прилади та інструменти)**, ***

9018 50 10 00

Прилади та апарати офтальмологічні неоптичні**, ***

9018 50 90 00

Прилади та апарати офтальмологічні оптичні**, ***

9018 90 10 00

Інструменти та прилади для вимірювання артеріального тиску**, ***

9018 90 20 00

Ендоскопи**, ***

9018 90 30 00

Обладнання гемодіалізне (штучні нирки, апарати штучної нирки та діалізатори)**, ***

9018 90 40 00

Апаратура, призначена для діатермії**, ***

9018 90 50 00

Апаратура для переливання крові**, ***

9018 90 60 00

Прилади та апаратура для анестезії**, ***

9018 90 75 00

Апаратура для стимулювання нервової системи**, ***

9018 90 84 00

Прилади для вливання розчинів (медичні), прилади, пристрої та інструменти, що використовуються в медицині, хірургії, стоматології**, ***
Пристрої для відсмоктування та вливання**, ***
Контрацептиви внутрішньоматкові**, ***
Літотриптори ультразвукові**, ***
Дефібрилятори**, ***

9019 10 10 00

Апаратура вібромасажна електрична**, ***

9019 10 90 00

Апаратура для механотерапії, крім вібромасажної електричної**, ***

9019 20 00 00

Апаратура для озонотерапії, кисневої та аерозольної терапії, штучного дихання, реанімації та інша апаратура для дихальної терапії**, ***

9020 00 00 00

Апаратура дихальна та газові маски**, ***

9021 10 10 00

Пристрої ортопедичні**
Бандажні вироби доопераційні та післяопераційні**

9021 10 90 00

Шини та інші пристрої для лікування переломів**, ***

9021 21 10 00

Зуби штучні з пластмас**, ***

9021 21 90 00

Зуби штучні з матеріалів, відмінних від пластмас**, ***

9021 29 00 00

Деталі для протезування зубів**, ***

9021 31 00 00

Суглоби штучні**, ***

9021 39 10 00

Протези очні, крім виготовлених з тканин людського і тваринного походження**, ***

9021 39 90 00

Штучні частини тіла людини**, ***

9021 40 00 00

Апарати для поліпшення слуху, за винятком частин і приладдя**, ***

9021 50 00 00

Зовнішні серцеві стимулятори**, ***

9021 90 90 00

Апарати, які носять на собі, з собою, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду**, ***

9022 12 00 00

Томографи комп'ютерні**, ***

9022 13 00 00

Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для стоматологічного використання**

9022 14 00 00

Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для медичного, хірургічного використання**

9022 21 00 00

Апаратура, що використовує альфа-, бета- або гаммавипромінювання, для медичного та хірургічного використання**

9022 30 00 00

Трубки рентгенівські**, ***

9022 90 00 00

Генератори рентгенівських променів, генератори високої напруги, щити та пульти керування, екрани, столи, крісла та подібні вироби для обстеження або лікування**, ***

9025 11 20 00

Термометри рідинні, безпосереднього зчитування**, ***

9025 19 20 90

Термометри, не об'єднані з іншими приладами, електронні**, ***

9027 20 00 00

Прилади та апарати для електрофорезу**, ***

9027 50 00 00

Прилади та апарати, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)**, ***

9402 10 00 00

Крісла стоматологічні, діалізні, гінекологічні**, ***

9402 90 00 00

Меблі медичні, хірургічні**, ***

9405 40 10 00

Прожектори (операційні лампи)**, ***

9506 91 90 00

Інвентар та приладдя для занять лікувально-профілактичною фізкультурою**, ***

9619 00

Підгузки (підгузники) та інші аналогічні вироби, що використовуються при нетриманні**, ***

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів для лабораторної діагностики in vitro, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 754

Декларація про відповідність або наявність в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення

3002

Медичні вироби для in vitro діагностики: тест-системи, тест-набори, тест-смужки, експрес-тести, діагностикуми, біологічні індикатори, стандартні панелі (штами), реагенти, продукти реакції реагенту, калібратори, контрольні речовини, які в своєму складі містять сироватки імунні (антисироватки), модифіковані імунологічні продукти, у тому числі одержані із застосуванням біотехнологічних процесів; токсини, культури мікроорганізмів (за винятком дріжджів) та аналогічні продукти, призначені виробником для застосування in vitro при дослідженні зразків

3006 20 00 00

Реагенти для визначення групи крові

3821 00 00 10

Середовища культуральні готові для вирощування мікроорганізмів, призначені виробником для застосування в in vitro діагностиці

3821 00 00 90

Середовища культуральні готові для вирощування чи підтримання життєдіяльності рослинних, людських чи тваринних клітин

3822 00 00 00

Реагенти (набори реагентів, тест-системи, тест-смужки, пристрої, диски, контрольні речовини, індикатори) діагностичні або лабораторні на підкладці і приготовлені (готові) діагностичні або лабораторні реагенти на підкладці або без неї (крім зазначених у товарних позиціях 3002 або 3006 УКТЗЕД); сертифіковані еталонні матеріали

3926 90 92 90

Контейнери для зберігання та транспортування крові, лікарських засобів, біологічних рідин (матеріалів) виготовлені з листового матеріалу***

8414 80 80 00

Ламінарні шафи та бокси, які використовуються в медичній практиці для подання в робочу зону відфільтрованого, дезінфікованого ламінарного потоку***

8419 89 98 00

Обладнання для обробки біологічних матеріалів нагріванням***

8421 19 20 00

Центрифуги, що використовуються в медичних лабораторіях***
Апарати для аферезу: центрифуги-сепаратори клітин та плазми крові***

9027 20 00 00

Хроматографи та апаратура для електрофорезу***

9027 30 00 00

Спектрометри, спектрофотометри (крім атомно-адсорбційних) та спектрографи, що використовують оптичне випромінювання (ультрафіолетове, видиме, інфрачервоне)**, ***

9027 80 11 00

Електронні pH-метри, rH-метри та інші апарати для вимірювання електропровідності**, ***

9027 80 17 00

Електронні прилади для фізичних, хімічних аналізів**, ***

9027 80 91 00

Віскозиметри, прилади для вимірювання пористості та розширення (апаратно-програмні комплекси для клініко-діагностичних досліджень, тощо)**, ***

9027 90 10 00

Мікротоми**, ***

9032 10 81 00

Термостати з електричним пусковим пристроєм**, ***

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. N 755

Декларація про відповідність або заява щодо медичних виробів особливого призначення або наявність в Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення

9021 40 00 00

Апарати для поліпшення слуху, за винятком частин і приладдя**

9021 50 00 00

Серцеві стимулятори, крім частин і приладдя**

9021 90 90 00

Апарати, що імплантують у тіло та які носять на собі, з собою, щоб компенсувати недолік (дефект) органа чи фізичну ваду**

Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. N 927

Декларації про відповідність

2710 12 41
2710 12 41 11
2710 12 41 12
2710 12 41 13
2710 12 41 14
2710 12 41 15
2710 12 41 19
2710 12 41 31
2710 12 41 32
2710 12 41 33
2710 12 41 34
2710 12 41 35
2710 12 41 39
2710 12 41 91
2710 12 41 92
2710 12 41 93
2710 12 41 94
2710 12 41 95
2710 12 41 99
2710 12 45
2710 12 45 01
2710 12 45 02
2710 12 45 09
2710 12 45 12
2710 12 45 13
2710 12 45 99
2710 12 49
2710 12 49 01
2710 12 49 02
2710 12 49 09
2710 12 49 12
2710 12 49 13
2710 12 49 99
2710 12 51
2710 12 51 10
2710 12 51 20
2710 12 51 90
2710 12 59
2710 12 59 10
2710 12 59 20
2710 12 59 90
2710 19 43 00
2710 19 46 00
2710 19 47
2710 19 47 10
2710 19 47 90
2710 19 48 00
2710 19 62 00
2710 19 64 00
2710 19 68
2710 19 68 10
2710 19 68 20
2710 19 68 90
2710 20 11 00
2710 20 15 00
2710 20 17 00
2710 20 19 00
2710 20 31 00
2710 20 35 00
2710 20 39 00
2710 20 90 00

Автомобільні бензини, дизельне паливо, суднові палива, котельні палива (мазути), котельне паливо рідке (паливо пічне побутове рідке)**".

8. Виноску до додатка 12 до постанови доповнити виноскою такого змісту:

"____________
*** Для медичного використання, що підтверджується наявністю на товарі або його упаковці чи в супровідній документації (інструкції із застосування або технічного паспорта) інформації про медичне використання товару.".

9. Виключити у додатку 12 до постанови:

всі позиції (крім позиції "Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679");

виноску до додатка 12 до постанови такого змісту:

"____________
*** Для медичного використання, що підтверджується наявністю на товарі або його упаковці чи в супровідній документації (інструкції із застосування або технічному паспорті) інформації про медичне використання товару.".

10. Доповнити постанову додатком 13 такого змісту:

ПЕРЕЛІК
насіння і садивного матеріалу, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Сертифікат країни експортера

0601

Цибулини, бульби, кореневі бульби, бульбоцибулини, кореневища, включаючи розгалужені кореневища, у стані вегетативного спокою, у стані вегетації або цвітіння; саджанці, рослини та корені цикорію

0602

Живі рослини (включаючи їх коріння), живці та підщепи

0701 10 00 00

Картопля насіннєва

0703 10 11 00

Цибуля ріпчаста насіннєва

0703 10 90 00

Цибуля-шалот для сівби

0703 20 00 00

Часник насіннєвий

0703 90 00 00

Цибуля-порей та інші цибулинні овочі для сівби

0712 90 11 00

Гібрид цукрової кукурудзи (Zea mays var. saccharata) для сівби

0712 90 19 00

Цукрова кукурудза (Zea mays var. saccharata) для сівби

0713 10 10 00

Горох (Pisum sativum) для сівби

0713 20 00 00

Турецький горох (нут) для сівби

0713 33 10 00

Квасоля звичайна, включаючи білу дрібну квасолю (Phaseolus vulgaris), для сівби

0713 40 00 00

Сочевиця для сівби

0713 50 00 00

Боби кормові або кінські, великонасіннєві (Vicia faba var. Major) і боби кормові або кінські, дрібнонасіннєві (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor)

0713 35 00 00

Коров'ячий горох (Vigna unguiculata (L.), включаючи вигну китайську (Vigna var. sinensis (L.), вигну африканську (Vigna var. cylindricus sticrm), вигну спаржеву (Vigna var. sesquipedalis (U.)

1001 11 00 00

Пшениця тверда насіннєва

1001 91

Пшениця і суміш пшениці та жита (меслин), насіннєві

1002 10 00 00

Жито насіннєве

1003 10 00 00

Ячмінь насіннєвий

1004 10 00 00

Овес насіннєвий

1005 10

Кукурудза насіннєва

1006 10 10 00

Рис для сівби

1007 10

Сорго зернове насіннєве

1008 10 00 00

Гречка для сівби

1008 21 00 00

Просо насіннєве

1008 30 00 00

Насіння канаркової трави для сівби

1008 40 00 00

Пальчатка (росичка) (Digitaria spp.) для сівби

1008 50 00 00

Киноа, або рисова лобода (Chenopodium quinoa) для сівби

1008 60 00 00

Тритикале для сівби

1008 90 00

Зернові культури для сівби

1201 10 00 00

Соєві боби для сівби

1202 30 00

Арахіс нелущений для сівби

1204 00 10 00

Насіння льону для сівби

1205 10 10 00

Насіння свиріпи або ріпаку з низьким вмістом ерукової кислоти, для сівби

1205 90 00 10

Насіння свиріпи або ріпаку з високим вмістом ерукової кислоти, для сівби

1206 00 10 00

Насіння соняшнику для сівби

1207 10 00 00

Горіхи та ядра пальм для сівби

1207 21 00 00

Насіння бавовнику для сівби

1207 30 00 00

Насіння рицини для сівби

1207 40 10 00

Насіння кунжуту для сівби

1207 50 10 00

Насіння гірчиці для сівби

1207 60 00 00

Насіння сафлору (Carthamus tinctorius) для сівби

1207 70 00 00

Насіння дині для сівби

1207 91 10 00

Насіння маку для сівби

1207 99 20 00

Насіння та плоди олійних культур, для сівби

1209

Насіння, плоди та спори, для сівби

".

11. Доповнити постанову додатком 14 такого змісту:

Перелік
радіоактивних матеріалів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів

2844
2845

Радіоактивні матеріали:
джерела іонізуючого випромінювання радіонуклідні, ядерні матеріали, радіоактивні відходи

9022
9026
9027
9030
9031
9033

Радіоактивні матеріали, що містяться у складі приладів, апаратури, обладнання, пристроїв (гамма-дефектоскопи, апарати радіоізотопні терапевтичні, радіаційні гамма-установки, апаратура свердловинна геофізична, прилади для вимірювання густини, рівня та ін.).
Зазначені вантажі в супровідних документах на перевезення небезпечних вантажів позначені номерами ООН:
UN2908, UN2909, UN2910, UN2911, UN2912, UN2913, UN2915, UN2916, UN2917, UN2919, UN2977, UN2978, UN3321, UN3322, UN3323, UN3324, UN3325, UN3326, UN3327, UN3328, UN3329, UN3330, UN3331, UN3332, UN3333

".

12. Доповнити постанову додатком 15 такого змісту:

Перелік
радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України*

____________
* Для цілей використання цього переліку слід керуватися як кодом згідно з УКТЗЕД, так і описом товару.

Назва документа, який підтверджує дотримання встановлених обмежень

Код товару згідно з УКТЗЕД

Опис товару

Дозвіл на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення

Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

Підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України

Коди товарів, зазначених у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

Товари, зазначені у додатку до Порядку видачі дозволу на ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. N 184

".

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 197 Митного кодексу України встановлено, що у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України. Пропуск таких товарів через митний кордон України та їх митне оформлення здійснюються органами доходів і зборів на підставі отриманих з використанням засобів інформаційних технологій документів, які підтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здійснення відповідних контрольних функцій, іншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документів органам доходів і зборів передбачено законами України.

Відповідно до законів запроваджуються такі обмеження, пов'язані із поданням документів при митному оформленні товарів:

1) Закон України від 06 лютого 2003 року N 486-IV "Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них" (статті 9, 10), із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII та від 12 лютого 2015 року N 191-VIII

Подання при здійсненні митного оформлення продуктів лову та харчової продукції з них іноземного виробництва ветеринарного свідоцтва (крім харчової продукції з продуктів лову).

Скасування норми щодо необхідності подання при митному оформленні продуктів лову та харчової продукції з них українського походження будь-яких дозвільних документів.

2) Декрет Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" (стаття 13)

Подання при здійсненні митного оформлення цінних паперів індивідуальної ліцензії на ввезення (пересилання) в Україну цінних паперів або індивідуальної ліцензії на вивезення (пересилання) за межі України цінних паперів згідно із постановою Правління Національного банку України 22 грудня 2011 року N 469 "Про затвердження Положення про переміщення цінних паперів через митний кордон України".

3) Закон України "Про захист прав споживачів" (стаття 14)

Подання при здійсненні митного оформлення товарів, які підлягають оцінці відповідності, декларацій про відповідність, введених у дію згідно із:

постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року N 679 "Про затвердження Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання";

постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 року N 1076 "Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів";

постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року N 35 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском";

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 753 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів" (або подання заяви щодо медичних виробів особливого призначення, або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 755 "Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують" (або подання заяви щодо медичних виробів особливого призначення, або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 року N 754 "Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики in vitro" (або наявність у Державному реєстрі медичної техніки та виробів медичного призначення);

постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 року N 927 "Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив".

4) Закон України "Про насіння і садивний матеріал" у редакції Закону України від 02 жовтня 2012 року N 5397-VI (стаття 20)

Подання при здійсненні митного оформлення насіння і садивного матеріалу сертифікатів країни експортера.

5) Закон України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (стаття 59) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 17 вересня 2013 року N 564-VII

Надання при пропуску через митний кордон України та митному оформленні радіоактивних матеріалів дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів.

6) Закон України "Про радіочастотний ресурс" (стаття 29), із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 09 квітня 2014 року N 1193-VII

Подання при пропуску через митний кордон України та митному оформленні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та документа про підтвердження відповідності (підтвердження Генеральним штабом Збройних Сил належності радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв спеціального призначення до таких, що дозволені до застосування на території України).

7) Закон України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (стаття 5) із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 02 березня 2015 року N 222-VIII

Скасування норми щодо необхідності подання при митному оформленні товарів ліцензії на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць у зв'язку з втратою чинності норми щодо заборони експорту, імпорту дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва без ліцензії.

З урахуванням цього виникла необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року N 436 щодо:

а) викладення у новій редакції додатка 7 до постанови;

б) викладення у новій редакції додатка 8 до постанови;

в) внесення змін до додатка 10 до постанови;

г) доповнення додатка 12 до постанови товарами, які підпадають під дію технічних регламентів;

д) доповнення постанови новим додатком 13;

е) доповнення постанови новим додатком 14;

є) доповнення постанови новим додатком 15.

Крім цього:

доповнення примітки до додатка 12 до постанови новою приміткою стосовно визначення критеріїв, за якими товари відносяться до медичних виробів згідно з вимогами технічних регламентів;

заміни в тексті додатка 12 до постанови назви та номера постанов Кабінету Міністрів України, які втратили чинність, новими реквізитами постанов Кабінету Міністрів України, а також назв документів, які підтверджують дотримання встановлених обмежень згідно з технічними регламентами;

виключення із додатка 2 до постанови:

документа "Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення зовнішньоекономічної операції", оскільки зазначений документ не є обмеженням згідно із положеннями статті 197 Митного кодексу України, відповідно до яких обмеження застосовуються щодо товарів, а стосується застосування санкцій стосовно суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від товарів, які переміщуються через митний кордон України;

документа "Ліцензія на експорт/імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць";

визначення у пункті 2 постанови норми, що із додатка 12 до постанови виключаються всі позиції за винятком позиції "Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679", що пов'язано із набранням чинності згідно із Законом України від 15 січня 2015 року N 124-VIII "Про технічні регламенти та оцінку відповідності" з 21 вересня 2015 року змін до статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів". При цьому позиція "Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 р. N 679" із додатку 12 не виключається враховуючи вимоги частини першої статті 291 Закону України "Про радіочастотний ресурс".

2. Цілі державного регулювання

Розроблення проекту акта спрямовано на приведення постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436 "Про затвердження переліків товарів, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України" у відповідність до законодавства.

Зазначена мета досягається шляхом прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436".

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

1. Збереження чинного нормативно-правового регулювання

Спосіб оцінюється як неефективний.

У разі збереження нормативно-правового акта в чинній редакції постанова Кабінету Міністрів України не буде приведена у відповідність до законів України.
Залишається ускладненою процедура визначення конкретних товарів та їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які встановлені обмеження при переміщенні через митний кордон України.

2. Обраний спосіб

Спосіб оцінюється як такий, що повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Досягається мета державного регулювання.
Із прийняттям регуляторного акта впорядковується нормативно-правова база; забезпечується реалізація принципів державної регуляторної політики.

4. Механізм і заходи, які пропонуються для розв'язання проблеми

Для розв'язання проблеми пропонується прийняти постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. N 436".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Позитивні обставини впливу на виконання вимог проекту регуляторного акта полягають у впорядкуванні нормативно-правової бази.

Негативні фактори впливу, пов'язані із прийняттям проекту регуляторного акта, відсутні, через що немає необхідності у запровадженні механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання певних наслідків дії акта.

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта:

на дію акта не впливатимуть зовнішні фактори (політичні, економічні, технічні, тощо).

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

акт є простим для виконання і не потребує додаткових матеріальних витрат.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта:

державний контроль проводиться постійно під час здійснення митного оформлення товарів.

6. Очікувані результати прийняття акта. Аналіз вигод та витрат

Сфера впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Додаткових видатків з державного бюджету не передбачається

Впорядкування нормативно-правової бази з питань митної справи в частині визначення переліків товарів, на які законом встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Інтереси громадян

Витрат пов'язаних із прийняттям акта не передбачається

Забезпечується спрощення митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України шляхом чіткого визначення товарів та кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Інтереси суб'єктів підприємницької діяльності

Витрат пов'язаних із прийняттям акта не передбачається

Забезпечується спрощення митного оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України шляхом чіткого визначення товарів та кодів згідно з УКТ ЗЕД, на які встановлено обмеження щодо переміщення через митний кордон України

Таким чином від прийняття акта очікується загальний позитивний ефект.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з мети державного регулювання для визначення результативності акта обрано такі показники:

1) кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта. Дія акта поширюватиметься на усіх суб'єктів господарювання, що переміщують товари через митний кордон України, на які встановлено обмеження;

2) рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо положень регуляторного акта. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання - середній, проект регуляторного акта розміщено в мережі Інтернет на офіційному сайті Державної фіскальної служби України;

3) час і кошти, що використовуються суб'єктами господарювання у зв'язку із прийняттям акта. Час і додаткові кошти суб'єктами господарювання у зв'язку з прийняттям акта не витрачатимуться.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим регуляторним актом на підставі показників, визначених у попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності цього регуляторного акта.

 

Заступник Голови Державної
фіскальної служби України

К. І. Лікарчук

Опрос