Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении перечня лекарственных средств, не являющихся объектами обложения дополнительным импортным сбором (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.08.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження переліку лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

Перелік
лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором

До цього переліку належать:

1) лікарські засоби, дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів;

2) лікарські засоби, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

МОЗ України на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 1 протоколу N 58 засідання Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту постанови є звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором:

- лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів;

- лікарських засобів, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

Реалізувати вищезазначену мету пропонується шляхом прийняття запропонованого проекту постанови.

3. Правові аспекти

У сфері правового регулювання діють Закон України "Про лікарські засоби".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію вимог цього проекту постанови не потребує додаткових матеріальних витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови є регуляторним актом. Аналіз регуляторного впливу додається.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект постанови не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови дозволить звільнити від оподаткування додатковим імпортним збором лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів, а також ті, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

І. Перегінець

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором"

1. Опис проблеми, яку передбачається розв'язати

МОЗ України на виконання абзацу другого підпункту 4 пункту 1 протоколу N 58 засідання Кабінету Міністрів України від 27.05.2015 розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку лікарських засобів, які не є об'єктами оподаткування додатковим імпортним збором".

2. Цілі та завдання прийняття пропонованого акта

Метою цього проекту постанови є звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором:

- лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів;

- лікарських засобів, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

Реалізувати вищезазначену мету пропонується шляхом прийняття запропонованого проекту постанови.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Перший спосіб - залишити ситуацію без змін. Це не призведе до досягнення поставлених цілей.

Другий спосіб досягнення поставлених цілей (оптимальний) - прийняття запропонованого проекту акта, що дасть змогу звільнити від оподаткування додатковим імпортним збором лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів, а також ті, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

4. Механізм розв'язання проблеми

Зазначена ціль досягається шляхом прийняття проекту акта.

5. Можливість досягнення поставлених цілей

Прийняття проекту акта забезпечить високу вірогідність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати

Очікувані результати прийняття регуляторного акту визначено із застосуванням методу вигод та витрат і наведено у таблиці:

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення законодавства в сфері обігу лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби.

Відсутні.

Інтереси суб'єктів господарювання

Звільнення від оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів у разі ввезення їх на митну територію України.

Оподаткування додатковим імпортним збором лікарських засобів у разі ввезення їх на митну територію України.

Інтереси громадян

Збільшення доступності до лікарських засобів. Зниження цін на лікарські засоби.

Відсутні.

7. Запропонований строк дії акта

Термін дії регуляторного акта не обмежується.

8. Показники результативності акта

Прийняття запропонованого проекту акта дасть змогу звільнити від оподаткування додатковим імпортним збором лікарські засоби дозволені для виробництва і застосування в Україні та внесені до Державного реєстру лікарських засобів, а також ті, що ввозяться з метою проведення клінічних випробувань.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/чи фізичних осіб - середній, що забезпечується офіційним оприлюдненням проекту акта на офіційному сайті МОЗ України - www.moz.gov.ua.

Щодо поінформованості суб'єктів господарювання після прийняття проекту акта, то вона буде забезпечена шляхом офіційного оприлюднення на сторінках веб-сайту МОЗ України - www.moz.gov.ua, на сайті Верховної Ради України - www.rada.gov.ua, Офіційному віснику України (офіційному засобу масової інформації).

9. Заходи відстеження результативності акта

Заходи щодо відстеження результативності акта базуються на методиці, що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 N 308 "Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта".

Базове відстеження буде проведене після набуття чинності регуляторного акта. Строк виконання заходів з базового відстеження - 45 робочих днів.

Повторне та періодичне відстеження буде проведено через 1 рік з дня набуття чинності регуляторного акта та через кожні три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

 

В. о. Міністра
охорони здоров'я України

І. Перегінець

Опрос