Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2004 р., N 13, ст. 181; 2010 р., N 37, ст. 496; 2012 р., N 31, ст. 391) такі зміни:

1) статтю 121 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Постійно діючу адміністративну колегію Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель очолює державний уповноважений Антимонопольного комітету України, який має вищу юридичну освіту.".

У зв'язку з цим частини другу - тринадцяту вважати відповідно частинами третьою - чотирнадцятою.

2) статтю 221 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

"Якщо інформація, яка вимагається органом Антимонопольного комітету України у зв'язку із дослідженням товарного ринку, яке проводиться поза межами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, вже надавалася протягом року до будь-якого органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін, особа, від якої вимагається така інформація, має право не надавати її повторно, повідомивши про це у письмовому вигляді із зазначенням реквізитів листа, яким надсилалась запитувана інформація.".

У зв'язку з цим частини третю - шосту вважати відповідно частинами четвертою - сьомою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (надалі - проект Закону)

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Внесення зміни до статті 121 врегулює питання відповідності положень Закону України "Про Антимонопольний комітет України" положенням Закону України "Про здійснення державних закупівель".

Пунктом 38 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р, передбачено внесення до нормативно-правових актів змін з метою недопущення випадків дублювання інформації, що надається на запит органів Антимонопольного комітету України.

Внесення зміни до статті 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вдосконалить порядок запитування органами Антимонопольного комітету України інформації у суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, надасть можливість уникнути дублювання запитуваної органами Антимонопольного комітету України інформації у суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, яка вже ними надавалася протягом року до будь-якого органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін.

2. Цілі державного регулювання

Проект Закону має на меті врегулювати питання відповідності положень Закону України "Про Антимонопольний комітет України" положенням Закону України "Про здійснення державних закупівель" та уникнути дублювання запитуваної органами Антимонопольного комітету України інформації у суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, яка вже ними надавалася протягом року до будь-якого органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативним варіантом досягнення встановлених цілей є залишення без змін діючої нормативно-правової бази. Проте це призведе до подальшого навантаження на суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, внаслідок надання ними інформації на запити органів Антимонопольного комітету України, яка вже ними надавалася.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми передбачається шляхом внесення змін до статей 121 та 221 Закону України "Про Антимонопольний комітет України".

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

На дію регуляторного акта вплив зовнішніх факторів не очікується.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

6. Очікувані результати прийняття акта

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

7. Обґрунтування строку чинності акта

Термін дії регуляторного акта не обмежений.

8. Показники результативності акта

Результатом прийняття проекту Закону є врегулювання питання відповідності положень Закону України "Про Антимонопольний комітет України" положенням Закону України "Про здійснення державних закупівель", вдосконалення порядку запитування органами Антимонопольного комітету України інформації у суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, що дасть можливість уникнути дублювання запитуваної органами Антимонопольного комітету України інформації у суб'єктів господарювання, об'єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших фізичних та юридичних осіб, яка вже ними надавалася протягом року до будь-якого органу Антимонопольного комітету України і не зазнала змін, та виконання пункту 38 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 357-р.

9. Заходи для відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності акта буде здійснено з моменту набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту Закону та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності даним регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

 

Голова Антимонопольного
комітету України

Ю. О. Терентьєв

Опрос