Идет загрузка документа (78 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия Государственной службой финансового мониторинга Украины решения о приостановлении финансовых операций (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

Відповідно до пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою визначення процедури зупинення фінансових операцій, стосовно яких є достатні підстави вважати, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1694/22006.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Хилюк В. П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В. П.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок
прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій

I. Загальні положення

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та частини третьої статті 23 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

2. У цьому Порядку термін "моніторинг фінансової операції" означає сукупність заходів, які здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом.

Інші терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі.

3. Цим Порядком визначено процедуру прийняття Держфінмоніторингом таких рішень та доручень:

про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

4. Рішення та доручення Держфінмоніторингу, визначені пунктом 3 цього розділу, приймаються Головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки.

Такі рішення та доручення оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

5. Держфінмоніторинг приймає рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:

у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

фінансова (фінансові) операція (операції) пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, - відповідно до пункту 18 частини другої статті 6 Закону;

фінансова (фінансові) операція (операції) відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

учасник фінансової (фінансових) операції (операцій) або вигодоодержувач за нею є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), - відповідно до частини другої, третьої статті 17 Закону;

виникнення підозр, - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

виникнення мотивованої підозри, - відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

6. Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення стосовно таких операцій:

фінансова (фінансові) операція (операції), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

видаткові фінансові операції, - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

фінансову (фінансові) операцію (операції), відносно якої (яких) отримано запит уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону.

7. Рішення та доручення Держфінмоніторингу щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або видаткових фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.

Рішення та доручення можуть доводитись до виконання суб'єкту первинного фінансового моніторингу в електронному або паперовому вигляді.

8. Держфінмоніторинг повідомляє про прийняття рішення щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) або видаткових фінансових операцій правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України у порядку, визначеному законодавством.

9. Зупинення та поновлення здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) відбувається у порядку, визначеному суб'єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють державне регулювання і нагляд за діяльністю суб'єктів первинного фінансового моніторингу в межах їх повноважень.

Повідомлення про такі фінансові операції подаються до Держфінмоніторингу з відповідною ознакою здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), визначеною законодавством на момент направлення такого повідомлення. Такі повідомлення про фінансові операції надсилаються після отримання рішення Держфінмоніторингу.

II. Зупинення чи поновлення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи за дорученням Держфінмоніторингу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи, вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується Держфінмоніторингом.

2. За результатами аналізу отриманого запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг невідкладно розглядає питання про зупинення чи поновлення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи.

3. Доручення Держфінмоніторингу про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

Зміст доручення формулюється Держфінмоніторингом залежно від суті запиту уповноваженого органу іноземної держави.

Строк зупинення проведення таких фінансових (фінансової) операцій (операції) встановлюється Держфінмоніторингом відповідно до строку, визначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

4. У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу фінансова операція вже проведена, суб'єкт первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня зобов'язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи, а також інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність чи які є підозрілими, чи/або відносно яких виникають підозри.

5. У разі надходження від уповноваженого органу іноземної держави інформації (запиту) щодо поновлення проведення фінансової операції вона невідкладно розглядається Держфінмоніторингом.

Доручення Держфінмоніторингу про поновлення проведення фінансової операції відповідної особи надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави відповідно до абзацу восьмого частини п'ятої статті 17 Закону.

III. Подальше зупинення фінансової операції за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини другої статті 17 Закону

1. У разі надходження до Держфінмоніторингу від суб'єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення про зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до частини першої статті 17 Закону вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується.

2. За результатами розгляду такої інформації Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової (фінансових) операції (операцій) на строк до п'яти робочих днів.

Рішення про подальше зупинення такої фінансової (фінансових) операції (операцій) приймається Держфінмоніторингом не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від суб'єкта первинного фінансового моніторингу та невідкладно надсилається до суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

3. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) Держфінмоніторинг відповідно до частини другої статті 17 Закону невідкладно після прийняття такого рішення повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

4. У разі неприйняття рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до частини другої статті 17 Закону Держфінмоніторинг у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону.

5. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг невідкладно приймає рішення про скасування свого рішення про подальше зупинення проведення фінансової (фінансових) операції (операцій).

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг невідкладно повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

6. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансових операцій відповідно до абзаців п'ятого, шостого, сьомого частини п'ятої статті 17 Закону.

IV. Зупинення видаткових фінансових операцій за рішенням Держфінмоніторингу відповідно до частини третьої статті 17 Закону

1. Держфінмоніторинг за наявності підстав, визначених в абзаці шостому пункту п'ятого розділу I цього Порядку, може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій на строк до п'яти робочих днів. Строк такого зупинення зазначається у рішенні Держфінмоніторингу.

Перебіг строку зупинення видаткових фінансових операцій починається з часу та дати отримання суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповідного рішення.

2. У разі прийняття такого рішення Держфінмоніторинг невідкладно надсилає його суб'єкту первинного фінансового моніторингу та невідкладно повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

3. У разі зупинення видаткових фінансових операцій відповідно до частини третьої статті 17 Закону прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб'єкт первинного фінансового моніторингу в день проведення, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової операції зобов'язаний повідомити про здійснення прибуткових фінансових операцій та/або спробу здійснення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторингу.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг невідкладно приймає рішення про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг невідкладно повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

V. Прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо продовження зупинення фінансових операцій відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 17 Закону

1. У разі прийняття Держфінмоніторингом рішення щодо подальшого зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, аналізує її та перевіряє.

2. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг протягом строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій готує відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал і подає його до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У такому разі строк зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

3. Держфінмоніторинг інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) шляхом направлення відповідного рішення.

4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, Держфінмоніторинг невідкладно приймає рішення про скасування свого рішення про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції).

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг невідкладно повідомляє суб'єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом та суб'єктами первинного фінансового моніторингу

1. Доведення Держфінмоніторингом до суб'єкта первинного фінансового моніторингу прийнятих відповідно до цього Порядку рішень та наданих доручень здійснюється:

до суб'єкта первинного фінансового моніторингу банку (філії іноземного банку) - у вигляді електронного документа засобами електронної пошти Національного банку України чи в паперовому вигляді поштою з повідомленням про вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку. Часом і датою доведення рішення та/або доручення до банку є час і дата отримання банком цього файла на вузлі електронної пошти Національного банку або час і дата, які зазначені на повідомленні про вручення;

до суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), яким запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом, - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти чи в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення, чи за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата отримання небанківською фінансовою установою зазначеного файла чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб'єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків) про час та дату отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу;

до іншого суб'єкта первинного фінансового моніторингу - в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або за допомогою кур'єрського або фельд'єгерського зв'язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка такого суб'єкта первинного фінансового моніторингу про час та дату отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу.

2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу після надходження відповідного рішення або доручення Держфінмоніторингу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання повідомляє про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

У такому листі зазначається така інформація:

час та дата отримання рішення або доручення;

забезпечення виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій;

залишок коштів на рахунку клієнта, фінансові операції (кошти) за яким були зупинені, та у разі зупинення фінансових операцій на транзитних рахунках суб'єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум, на момент зупинення фінансових операцій.

3. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня отримання від клієнта звернення щодо зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) направити листом таке звернення (копію) до Держфінмоніторингу.

У разі надання суб'єктом первинного фінансового моніторингу відповіді на таке звернення клієнта, суб'єкт зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня надання відповіді направити її копію до Держфінмоніторингу.

4. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня поновлення проведення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або видаткових фінансових операцій направити до Держфінмоніторингу лист про таке поновлення (із зазначенням відомостей щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій).

5. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну визначаються Міністерством фінансів України за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

 

                      ______________ N ______
                                             (дата)

_______________
(місто)

Рішення/Доручення

_______________________________________________
(визначається тип документа: рішення або доручення)
про ___________________________________________
           (назва рішення/доручення)

 

__________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я та по батькові)
суб'єкта та/або його відокремленого підрозділу,
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової
картки платника податків, або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і
мають відмітку в паспорті))

_____________________________________________________________________________________
(правові підстави для прийняття рішення/доручення Держфінмоніторингом
з посиланнями на норму
Закону)
_____________________________________________________________________________________
(інформація, які саме фінансові операції зупиняються чи поновлюються або
фінансовий моніторинг яких необхідно забезпечити)
_____________________________________________________________________________________
(вказується, на який строк здійснюється зупинення чи моніторинг або з якої дати
поновлюються фінансові операції)
_____________________________________________________________________________________
(за наявності зазначається інша інформація, яка може бути пов'язана
з виконанням цього рішення або доручення)

Уповноважена особа
Держфінмоніторингу
  

__________________
(підпис)

_______________________________
(ініціали, прізвище)

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект наказу "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій" (далі - проект наказу) розроблено Державною службою фінансового моніторингу України на виконання вимог статті 17, абзацу 3 пункту 5 статті 23 та пункту 4 розділу X Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а також пункту 4 доручення Прем'єр-міністра України від 02.12.2014 N 41448/1/1-14.

Необхідність прийняття проекту наказу зумовлена таким.

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який набирає чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на підставі якого прийнятий та наразі діє наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1694/22006.

Водночас до статті 17 Закону вносяться зміни:

розширюються повноваження Держфінмоніторингу при прийнятті рішення або доручення про зупинення чи поновлення фінансових операцій;

збільшується обсяг обов'язків та прав суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

збільшується загальний строк зупинення фінансових операцій.

Крім того, в Законі змінено статтю, відповідно до якої Держфінмоніторингу надано право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції.

У зв'язку з цим, на виконання пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону та враховуючи необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність із новою редакцією Закону в цілому, Держфінмоніторингом розроблено проект наказу, яким встановлено процедуру прийняття Держфінмоніторингом рішень про зупинення та поновлення фінансових операцій.

Зазначений проект наказу внесений Держфінмоніторингом на розгляд Міністра фінансів України, оскільки відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, Мінфін України здійснює нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту наказу є забезпечення виконання норм Закону в частині прийняття Держфінмоніторингом рішень щодо зупинення та поновлення фінансових операцій.

Проектом наказу пропонується затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій.

Відповідно до пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення:

про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

Дані рішення або доручення Держфінмоніторинг приймає за наявності таких підстав:

у разі отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави, - відповідно до пункту 17 частини другої статті 6 Закону, абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

фінансова (фінансові) операція (операції) пов'язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, - відповідно до пункту 18 частини другої статті 6 Закону;

фінансова (фінансові) операція (операції) відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

учасник фінансової (фінансових) операції (операцій) або вигодоодержувач за нею є особою, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій);

виникнення підозр, - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

виникнення мотивованої підозри, - відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, або вчинення іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання суспільних відносин є Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Проектом наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1694/22006.

Реалізація проекту наказу не потребує внесення додаткових змін до інших чинних актів, а також необхідності розроблення нових правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів, передбачених проектом наказу, не потребує витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження з такими органами:

Національним банком України;

Міністерством юстиції України;

Міністерством інфраструктури України;

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України;

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

Генеральною прокуратурою України;

Службою безпеки України;

Міністерством внутрішніх справ України;

Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект наказу не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект наказу не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект наказу буде розміщено для громадського обговорення на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери, тому не потребує погодження уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом.

Впровадження регуляторного акта надасть можливість Державній службі фінансового моніторингу України встановити порядок прийняття рішення щодо зупинення чи поновлення фінансових операцій та визначення процедури доведення цього рішення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

Проект наказу відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу сприятиме упорядкуванню та впровадженню прозорої та ефективної процедури прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень про зупинення та поновлення фінансових операцій.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

"___" ____________ 2015 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до статті 17, 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" Державна служба фінансового моніторингу України може приймати рішення про зупинення фінансових операцій.

На сьогодні процедура прийняття Держфінмоніторингом такого рішення урегульована наказом Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1694/22006.

Водночас, 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який набирає чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму".

До статті 17 Закону вносяться зміни:

розширюються повноваження Держфінмоніторингу при прийнятті рішення або доручення про зупинення чи поновлення фінансових операцій;

збільшується обсяг обов'язків та прав суб'єктів первинного фінансового моніторингу;

збільшується загальний строк зупинення фінансових операцій.

Крім того, в Законі змінено статтю, відповідно до якої Держфінмоніторингу надано право доручити суб'єкту первинного фінансового моніторингу зупинити чи поновити проведення або забезпечити моніторинг фінансової операції.

У зв'язку з цим, на виконання пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону та враховуючи необхідність приведення нормативно-правових актів у відповідність із новою редакцією Закону в цілому, Держфінмоніторингом розроблено проект наказу "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій" (далі - проект наказу), яким встановлено процедуру прийняття Держфінмоніторингом відповідних рішень та надання відповідних доручень.

Зазначений проект наказу внесений Держфінмоніторингом на розгляд Міністра фінансів України, оскільки відповідно до підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 446, Мінфін України здійснює нормативно-правове регулювання у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

2. Визначення цілей державного регулювання

Проект наказу спрямований на реалізацію вимог пунктів 17, 18 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п'ятої статті 17 та абзацу 3 частини третьої статті 23 Закону та передбачає посилення ефективності заходів, які вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що такі операції або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Проектом наказу пропонується встановити порядок прийняття рішення Держфінмоніторингом щодо зупинення чи поновлення фінансових операцій та визначення процедури доведення цього рішення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

1. Альтернативний спосіб: залишення існуючого правового регулювання у даній сфері суспільних відносин без змін, зокрема, наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2012 року за N 1694/22006. Водночас, зазначений наказ не приведений у відповідність із Законом.

2. Обраний спосіб: прийняття наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", який визначає процедуру прийняття Держфінмоніторингом відповідних рішень та надання відповідних доручень враховує норми Закону.

Таким чином, обраний спосіб є прийнятним і єдиним для вирішення проблемного питання.

Водночас, пунктом 2 вказаного наказу пропонується визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992 "Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій".

Прийняття даного наказу надасть можливість Держфінмоніторингу у встановленому законодавством порядку приймати відповідні рішення на виконання вимог Закону, зокрема, статей 6, 17, 23 Закону.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом наказу передбачається затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій (далі - Порядок).

У свою чергу, Порядком визначено процедуру прийняття Держфінмоніторингом таких рішень:

про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

Ці рішення приймає Голова Держфінмоніторингу або особа, яка виконує його обов'язки.

Так, у разі надходження до Держфінмоніторингу запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення чи поновлення проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується. За результатом розгляду запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг має право надати відповідне доручення. Строк зупинення проведення фінансових (фінансової) операцій (операції) відповідної особи визначається Держфінмоніторингом відповідно до строку, зазначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

У разі надходження до Держфінмоніторингу повідомлення стосовно зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідно до частини першої статті 17 Закону, Держфінмоніторинг невідкладно обробляє її, аналізує та має право прийняти рішення про продовження зупинення фінансової операції на строк до п'яти робочих днів.

Держфінмоніторинг відповідно до частини третьої статті 17 Закону має право зупинити видаткові операції на строк до п'яти робочих днів.

У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг протягом строку зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій готує відповідний узагальнений матеріал або додатковий узагальнений матеріал і подає його до правоохоронних органів, уповноваженим приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України.

У такому разі строк зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) або зупинення видаткових фінансових операцій продовжується Держфінмоніторингом з наступного робочого дня після подання відповідного узагальненого матеріалу або додаткового узагальненого матеріалу за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 30 робочих днів.

Держфінмоніторинг інформує відповідного суб'єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) шляхом направлення відповідного рішення.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтувати можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження проекту наказу надасть можливість посилити ефективність заходів, яких вживає Держфінмоніторинг стосовно фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Враховуючи наведене, у сфері суспільних відносин щодо прийняття рішення або доручення Держфінмоніторингом про зупинення чи поновлення фінансових операцій діятиме проект наказу замість діючого на сьогоднішній день наказу Міністерства фінансів України від 14 вересня 2012 року N 992, що відповідатиме вимогам Закону.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема, розрахунок очікуваних витрат та вигод суб'єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта:

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не вимагає

Підвищення ефективності взаємодії Держфінмоніторингу та суб'єктів первинного фінансового моніторингу в частині зупинення фінансових операцій.
Ефективне попередження і зупинення вищезазначених фінансових операцій в Україні, інформування правоохоронних органів відповідно до їх компетенції.

Громадяни

Дія акта не поширюється

Дія акта не поширюється

Суб'єкти господарювання (суб'єкти первинного фінансового моніторингу)

Додаткових витрат не вимагає

Зменшення ризиків проведення фінансових операцій, пов'язаних з використанням суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення фінансових операцій, щодо яких є достатні підстави вважати, що фінансова операція або її учасники, їх діяльність чи джерела походження активів пов'язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи пов'язані із вчиненням іншого суспільно небезпечного діяння, яке визначене Кримінальним кодексом України як злочин або за яке передбачені міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), чи якщо її учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений, оскільки строк дії Закону, на виконання якого розроблено даний регуляторний акт, необмежений у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Реалізація положень цього регуляторного акта не потребує додаткових витрат із державного бюджету України.

Дія регуляторного акта поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, визначених у частині другій статті 5 Закону.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами первинного фінансового моніторингу, пов'язаними з виконанням вимог регуляторного акта, - не потребує додаткових витрат коштів та часу.

Рівень поінформованості суб'єктів первинного фінансового моніторингу з основних положень акта оцінюється як високий, оскільки дані суб'єкти будуть поінформовані Держфінмоніторингом про основні положення регуляторного акта шляхом розміщення його на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

Крім того, Держфінмоніторинг постійно проводить навчальні семінари, "круглі столи" для фахівців у сфері фінансового моніторингу, надає письмові роз'яснення суб'єктам первинного фінансового моніторингу щодо застосування нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

Також працюють телефони "гарячої лінії" Держфінмоніторингу для з'ясування проблемних питань суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які виникають при виконанні ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Показниками результативності регуляторного акта є кількість прийнятих Держфінмоніторингом рішень:

про зупинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової (фінансових) операції (операцій) відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до абзацу третього частини третьої статті 23 Закону;

про подальше зупинення фінансової (фінансових) операції (операцій) - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу третього частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції) - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до абзацу другого частини п'ятої статті 17 Закону.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Для визначення результативності даного регуляторного акта послідовно будуть здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження.

Базове відстеження буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом аналізу статистичних даних.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос