Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о процедуре применения предупредительных мер относительно государств, не выполняющих или ненадлежащим образом выполняющих рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 31.07.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

Відповідно до частини 5 статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства фінансів України:

від 11 березня 2011 року N 338 "Про процедуру застосування запобіжних заходів стосовно країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 року за N 415/19153;

від 17 січня 2012 року N 24 "Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 лютого 2012 року за N 162/20475.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Міщенко О. В.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Ковальчука А. Т.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ПОЛОЖЕННЯ
про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення

1. Це Положення визначає процедуру застосування запобіжних заходів суб'єктами первинного фінансового моніторингу до держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі - ризиковані держави), та до клієнтів з таких держав.

2. Дія цього Положення поширюється на:

суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Міністерство фінансів України (далі - Мінфін), а саме: щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку;

суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Державна служба фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг), а саме: щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон).

4. Здійснення заходів, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, забезпечується безпосередньо суб'єктом первинного фінансового моніторингу, його філіями, іншими відокремленими підрозділами та дочірніми підприємствами, у тому числі тими, що розташовані в ризикованих державах в межах, визначених законодавством такої держави.

Суб'єкт первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, які розташовані в ризикованих державах, зобов'язаний провести оцінку заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, що здійснюються у таких державах.

У разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої держави, суб'єкти первинного фінансового моніторингу державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мінфін, зобов'язані повідомити Мінфін, суб'єкти первинного фінансового моніторингу державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення здійснює Держфінмоніторинг, зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про відповідні запобіжні заходи, які суб'єкти будуть вживати для обмеження ризиків використання діяльності філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

5. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний встановити високий ступінь ризику стосовно клієнтів, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є ризикована держава.

6. Щодо клієнтів з ризикованих держав суб'єкти первинного фінансового моніторингу повинні вживати відповідних запобіжних заходів:

забезпечувати їх поглиблену перевірку та з'ясовувати додаткові відомості про клієнта з усіх доступних джерел до встановлення ділових відносин з особами або компаніями ризикованих держав;

забезпечувати збір необхідної інформації про зміст їх діяльності, фінансовий стан, репутацію;

забезпечувати перевірку достовірності та повноти інформації, отриманої від клієнта;

повідомляти Держфінмоніторинг про фінансові операції з клієнтами з ризикованих держав;

попереджати представників нефінансового сектору про те, що операції з фізичними або юридичними особами у ризикованих державах можуть містити ризик відмивання коштів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу можуть встановлювати додаткові запобіжні заходи щодо ризикованих держав та клієнтів з цих держав залежно від специфіки своєї діяльності.

7. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право відмовитися від проведення фінансової операції клієнтом у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу.

Про відмову у проведенні такої фінансової операції, а також про осіб, які мають або мали намір встановити ділові відносини та/або провести фінансові операції, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний повідомити Держфінмоніторинг протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.

8. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу має право зупинити проведення фінансової операції клієнтом з ризикованої держави у разі, якщо така операція містить ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Верховною Радою України 14 жовтня 2014 року прийнято Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі - Закон), який набрав чинності 6 лютого 2015 року.

Відповідно до пункту 2 розділу X Закону визнається таким, що втратив чинність, Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", на підставі якого прийняті та наразі діють накази Міністерства фінансів України від 17 січня 2012 року N 24 "Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 лютого 2012 року за N 162/20475, та від 11 березня 2011 року N 338 "Про процедуру застосування запобіжних заходів щодо країн, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за N 415/19153.

З метою приведення процедури застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, у відповідність із вимогами частини п'ятої статті 14 Закону та згідно з пунктом 4 доручення Прем'єр-міністра України від 02.12.2014 N 41448/1/1-14 розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення" (далі - проект наказу).

2. Визначення цілей державного регулювання

Регуляторний акт спрямований на урегулювання процедури визначення і розроблення суб'єктами первинного фінансового моніторингу, регулятором яких є Міністерство фінансів України і Держфінмоніторинг, процедури застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі - ризиковані держави).

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Обраний спосіб - видання наказу - є оптимальним способом досягнення цілей державного регулювання, оскільки застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу запобіжних заходів до ризикованих держав та до клієнтів з таких держав забезпечить реалізацію покладених на суб'єктів первинного фінансового моніторингу завдань, визначених Законом.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом наказу пропонується затвердити Положення про процедуру застосування запобіжних заходів щодо держав, які не виконують або неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (далі - Положення).

Відповідно до Положення суб'єкти первинного фінансового моніторингу щодо філій, інших відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, які розташовані у ризикованих державах, повинні здійснювати заходи, передбачені законодавством з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення в межах, визначених законодавством ризикованої держави.

При цьому у разі якщо застосування зазначених заходів не дозволяється законодавством такої ризикованої держави, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснює Мінфін, зобов'язані повідомити Мінфін, суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення здійснює Держфінмоніторинг, зобов'язані повідомити Держфінмоніторинг про неможливість вжиття зазначених заходів.

Одночасно Положенням передбачено заходи, які повинні вживатися суб'єктами первинного фінансового моніторингу до клієнтів ризикованих держав.

При цьому Положенням не визначено вичерпний перелік таких заходів та надано право суб'єктам первинного фінансового моніторингу, в залежності від специфіки їх діяльності, встановлювати інші запобіжні заходи щодо ризикованих держав та клієнтів з цих держав.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Впровадження регуляторного акта дасть змогу суб'єктам первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України і Держфінмоніторинг, здійснювати заходи обачливості щодо клієнтів з ризикованих держав, які проводять фінансові операції, що можуть мати ризик відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Негативний вплив зовнішніх факторів на дію цього регуляторного акта відсутній.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

Суб'єкти первинного фінансового моніторингу, на яких поширюються вимоги цього регуляторного акта, будуть його виконувати та вживати запобіжних заходів щодо клієнтів з ризикованих держав при встановленні з ними ділових відносин.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Видання наказу сприятиме належному виконанню суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог Закону та дозволить зменшити ризики відмивання коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення при здійсненні фінансових операцій клієнтами з ризикованих держав.

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

додаткових витрат не потребує

- забезпечить зменшення долі тіньового сектору в економіці;
- фінансова система України буде здатною протистояти відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом та можливим випадках її використання для фінансування тероризму.

Громадяни

Дія акта не поширюється на окремих громадян

Суб'єкти підприємницької діяльності

додаткових витрат не потребує

Чітке встановлення процедури встановлення запобіжних заходів та заходів обачливості до клієнтів з ризикованих держав.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Питання протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні регулюються Законом. Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону, його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходження не передбачаються.

Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на яких поширюватиметься дія акта та які знаходяться на обліку в Держфінмоніторингу:

суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Держфінмоніторинг, а саме: щодо суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;

суб'єкти первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство фінансів України, а саме: щодо суб'єктів господарювання, які проводять лотереї або будь-які інші азартні ігри, суб'єктів господарювання, які здійснюють торгівлю дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, аудиторів, аудиторських фірм, фізичних осіб - підприємців, які надають послуги з бухгалтерського обліку;

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами для виконання вимог регуляторного акта, - не потребує додаткових матеріальних, фінансових та часових витрат.

Рівень поінформованості суб'єктів з основних положень акта - високий, оскільки проект наказу розміщено на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України та Державної служби фінансового моніторингу України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження буде проводитись через 9 місяців після набрання чинності проектом наказу, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження.

Повторне відстеження - через 1,5 року після набрання чинності проектом наказу.

Відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку винесених Комісією Держфінмоніторингу постанов про накладення штрафу на суб'єкта первинного фінансового моніторингу та про закриття провадження у справі про порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог стосовно усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати один раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Також відстеження результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних на основі обліку суми штрафів, сплачених суб'єктами первинного фінансового моніторингу.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос