Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. У пункті 14 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Офіційний вісник України, 2015 р., N 25, ст. 722) слова "поводження з особливо небезпечними речовинами та" замінити словами "виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонуються розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

На сьогодні, відповідно до статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", ліцензуванню підлягає здійснення господарської діяльності із виробництва особливо небезпечних хімічних речовин та операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

Натомість, пунктом 14 статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності", що набуде чинності з 28.06.2015 року, зазначено, що ліцензуванню підлягає поводження з особливо небезпечними речовинами та небезпечними відходами за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Слід зазначити, що Закон України, який набере чинності 28.06.2015, не враховує специфіки поводження з небезпечними відходами, в частині відсутності процедури підтвердження відповідності матеріально-технічної бази суб'єктів господарювання, які мають намір провадити господарську діяльність у сфері поводження з небезпечними відходами, що підлягає ліцензуванню, з метою забезпечення здійснення належного контролю за станом навколишнього природного середовища та уникнення надзвичайних ситуацій, що суперечить Директиві Ради Європи про небезпечні відходи, яка вимагає більш жорстких правил, які повинні враховувати спеціальну природу таких відходів.

Разом з тим законодавство України не містить поняття "особливо небезпечних речовин" та операції (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження, захоронення) з небезпечними відходами, згідно розділу А Жовтого переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2000 N 1120, також жоден нормативний акт не дає роз'яснення що саме розуміється під поняттям "поводження" з особливо небезпечними речовинами та яким чином мають визначатись операції з особливо небезпечними речовинами.

Таким чином, Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності" унеможливлює здійснення Мінприроди ліцензування у зазначеній галузі.

Зважаючи на вищевикладене, постало питання внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з метою забезпечення принципу уніфікованості термінології, яка використовується у сфері поводження з відходами, що дасть змогу уникнути неоднозначності при тлумаченні та застосуванні положень законодавства.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту акта є дотримання принципу уніфікованості термінології, яка використовується у сфері поводження з відходами, шляхом внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Обраний спосіб є найбільш ефективним, так як буде досягнуто нормативної визначеності у сфері поводження з відходами, що дозволить уникнути неоднозначності при тлумаченні та застосуванні таких актів.

Альтернативою такого способу державного регулювання є залишення ситуації без змін, що призведе до негативних та непередбачуваних наслідків.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Основним завданням проекту є дотримання принципу уніфікованості термінології, яка використовується у сфері поводження з відходами, шляхом внесення змін до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності".

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно: забезпечити інформування громадськості про встановлені ним положення шляхом його оприлюднення в мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Мінприроди.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Негативного впливу на дію регуляторного акта не передбачається.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог акта суб'єктами господарювання висока.

Реалізація запропонованого проекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з державного бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Держава

забезпечення однозначності та уніфікованості державного регулювання у сфері поводження з відходами

Не передбачено

Суб'єкти господарювання

Визначеність державного регулювання у сфері поводження з відходами

Не передбачено

Громадяни

забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері поводження з відходами, що дасть змогу забезпечити дотримання принципів екологічної безпеки та безпечність життя та здоров'я людини

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання не обмежено. Дія проекту регуляторного акта поширюватиметься на суб'єктів, які здійснюють діяльність у сфері поводження з відходами на території України.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та громадян з основних положень акта - високий. З цією метою регуляторний акт оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінприроди.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися до дати набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються зі значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься шляхом розгляду пропозицій та зауважень від суб'єктів господарювання, які надійшли до Мінприроди.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

І. А. Шевченко

___ ____________ 2015 року

 

Опрос