Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения вещания общин на принципах общественного вещания (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження мовлення громад на принципах суспільного мовлення

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155; 2010 р., N 1, ст. 7; 2015 р., N 23, ст. 159):

1) у статті 1:

абзаци восьмий і дев'ятий викласти у такій редакції:

"громадські телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, які є неприбутковими юридичними особами, заснованими органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями з метою задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення важливих проблем територіальних громад;

державні телерадіоорганізації - телерадіоорганізації, засновані органами державної влади;";

абзаци чотирнадцятий і сорок четвертий виключити;

2) у частині першій статті 11 слова "комунальні телерадіоорганізації" виключити;

3) частини другу і шосту статті 13 виключити;

4) статтю 16 виключити;

5) статтю 18 викласти у такій редакції:

"Стаття 18. Громадські телерадіоорганізації

1. Громадські телерадіоорганізації створюються органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями з метою задоволення культурних, науково-просвітницьких та інформаційних потреб, вільного і відкритого обговорення важливих проблем територіальних громад.

2. Діяльність громадських телерадіоорганізацій провадиться на принципах, передбачених Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

3. Громадські телерадіоорганізації мають статус неприбуткових юридичних осіб.

Громадські телерадіоорганізації, які засновані органами місцевого самоврядування, є комунальними некомерційними підприємствами.

4. Громадське об'єднання має право заснувати громадську телерадіоорганізацію після отримання статусу юридичної особи у формі непідприємницького товариства, статутна мета (цілі) якого відповідають частині першій цієї статті Закону.";

6) у частині четвертій статті 31 слова "НСТУ звільняється" замінити словами "НСТУ, громадські телерадіоорганізації звільняються";

7) у частині першій статті 49 слово "комунальні" замінити словом "громадські".

2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170):

1) у пункті 8 частини першої статті 26 слова "призначення і звільнення їх керівників" замінити словами "призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, членів наглядових рад громадських телерадіоорганізацій";

2) у пункті 7 частини першої статті 43 слова "призначення і звільнення їх керівників" замінити словами "призначення і звільнення керівників засобів масової інформації, членів наглядових рад громадських телерадіоорганізацій";

3) доповнити статтею 81 такого змісту:

"Стаття 81. Діяльність громадських телерадіоорганізацій, заснованих органами місцевого самоврядування

1. Громадські телерадіоорганізації, які засновані органами місцевого самоврядування, є комунальними аудіовізуальними засобами масової інформації.

2. Діяльність громадських телерадіоорганізацій, заснованих органами місцевого самоврядування, провадиться на принципах, передбачених Законом України "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

3. Нагляд за діяльністю громадської телерадіоорганізації, яка заснована органом місцевого самоврядування, здійснює Наглядова рада, що діє в межах повноважень, визначених Статутом громадської телерадіоорганізації.

4. До Наглядової ради громадської телерадіоорганізації, яка заснована органом місцевого самоврядування, входять представники територіальної громади.".

3. Статтю 16 Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 49, ст. 299) доповнити новою частиною другою такого змісту:

"Громадські телерадіоорганізації включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна подія, повідомлення про прийняті органами місцевого самоврядування рішення з важливих та актуальних для відповідної територіальної громади питань, звернення та заяви голів органів місцевого самоврядування та іншу суспільно важливу інформацію регіонального та місцевого значення.".

II. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування.

____________

Опрос