Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в раздел XVII Закона Украины "О Таможенном тарифе Украины" (относительно ставок ввозной пошлины на тракторы колесные для полуприцепов) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.07.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до розділу XVII Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів)

Верховна Рада України постановляє:

I. У товарній позиції 8701 розділу XVII групи 87 додатка до Закону України "Про Митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., N 20 - 21, ст. 740)

цифри і слова:

"8701 20 90 00

- що використовувалися

 

10

10

шт."

замінити цифрами і словами:

"8701 20 90 00

- що використовувалися

 

0

0

шт.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

На сьогодні понад 16 тисяч автомобілів, що використовуються українськими автомобільними перевізниками для міжнародних автомобільних перевезень вантажів, потребують термінової заміни у зв'язку з їх амортизацією та невідповідністю екологічним вимогам, встановленим у країнах ЄС.

Останніми роками суттєво загострилися хронічні проблеми автомобільних перевізників, пов'язані з незадовільним станом парку автотранспортних засобів, які в кінцевому підсумку негативно впливають на якість надання транспортних послуг, набули суттєвого розмаху й стали явищами скоріше постійного характеру, аніж виключенням з правил.

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XVII Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів) обумовлено необхідністю вжиття заходів щодо збереження позицій українських перевізників та захисту національних інтересів України на ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

В умовах жорсткої конкуренції з кожним роком посилюються вимоги до технічного та екологічного стану автотранспорту. Окремі країни Європейського Союзу, а саме: Франція, Австрія, Іспанія, Португалія вже забороняють в'їзд на свою територію транспортних засобів, що відповідають стандартам нижче Євро - 3. Тому вжиття негайних заходів з покращання стану парку автотранспортних засобів українських перевізників, якість якого не відповідає вимогам сьогодення, є однією з вагомих складових підвищення їх конкурентоспроможності.

Перевізники європейських країн використовують якісніший, ніж в українських перевізників, рухомий склад: відсоток транспортних засобів стандартів "Євро-4" та "Євро-5" становить, зокрема, у Литві - 54 %, Польщі - 59 %, а в країнах "старої" Європи цей показник ще вищий. Цьому сприяє те, що європейські транспортні компанії не сплачують ввізне мито під час придбання автомобілів, оскільки це єдиний економічний простір, між державами забезпечується взаємне повернення ПДВ, є можливість отримання дешевих кредитних ресурсів. Усі ці фактори сприяють високій конкурентоспроможності перевізників європейських країн.

З 1 січня 2016 року в Україну будуть ввозитися транспортні засоби, як нові, так і ті, що були у використанні, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "Євро-5" (відповідно до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно).

Висока вартість нових транспортних засобів не дає змоги перевізникам не тільки нарощувати перевізні можливості, збільшуючи парк рухомого складу, але й оновлювати його відповідно до європейських вимог. Тому на сьогодні єдиний шлях поповнення рухомого складу автомобілями високих екологічних та технічних стандартів - це його ввезення на митну територію України з країн Європейського Союзу, оскільки вітчизняна промисловість не виготовляє автотранспортних засобів, які відповідали б таким стандартам.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є розвиток ринку пасажирських перевезень автомобільним транспортом, забезпечення потреб українських автомобільних перевізників у сучасних транспортних засобах, що відповідають екологічним вимогам не нижче рівня "Євро-5".

В умовах фінансово-економічної кризи багато українських транспортних компаній вкрай обмежені у фінансових ресурсах для закупівлі високовартісного нового рухомого складу (вартість одного автопоїзда у складі тягача та напівпричепа перевищує 100 тис. євро). Ускладнює ситуацію також постійно зростаюча вартість пального як основної складової собівартості, несвоєчасне повернення ПДВ та відсутність кредитування. За цих умов ввезення тягачів високих технічних та екологічних стандартів Євро-5 (а в подальшому і вищих), що були у використанні, за ціною значно нижчою (більш ніж на 50 відсотків) від нових - оптимальний шлях вирішення питання щодо покращення стану автопарку українських перевізників.

На сьогодні єдиною можливістю поповнення рухомого складу автомобілями високих екологічних та технічних стандартів є його ввезення на митну територію України з країн Європейського Союзу, оскільки вітчизняна промисловість не виготовляє тракторів колісних для напівпричепів.

З метою досягнення поставленої мети законопроектом пропонується внести змін до товарної позиції групи 87 УКТЗЕД за кодом 8701 20 90 00 - трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, встановивши для них нульову ставку ввізного мита.

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики, спрямованої на покращання іміджу вітчизняних автоперевізників на міжнародній арені.

3. Визначення та оцінка усіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Як альтернативні способи вирішення питання оновлення перевізниками парку рухомого складу можна запропонувати такі:

перший альтернативний спосіб - запровадження певних державних програм з виробництва вітчизняних тракторів колісних для напівпричепів, які при цьому відповідали б необхідним параметрам, запровадженим в країнах ЄС;

другий альтернативний спосіб - запровадження державної підтримки вітчизняних автоперевізників шляхом закупівлі рухомого складу за кордоном за державні кошти з подальшою передачею такого рухомого складу перевізникам на безкоштовній основі.

Позитивним фактором обох запропонованих альтернативних способів вирішення проблеми є те, що витрати перевізників на придбання рухомого складу будуть мінімальними.

Негативним фактором запропонованих альтернативних способів є складна економічна ситуація в країні, що унеможливлює фінансування таких статей витрат;

третій альтернативний спосіб - прийняття законопроекту, реалізація якого сприятиме досягненню поставленої мети.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв'язання зазначеної проблеми, є прийняття регуляторного акта, що передбачає внесення змін до розділу XVII Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Цілі державного регулювання будуть досягнуті, оскільки ставку ввізного мита на товарну позицію групи 87 УКТЗЕД за кодом 8701 20 90 00 - трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, буде встановлено на рівні 0 %, а це дасть змогу збільшити кількість транспортних засобів високої якості та екологічних стандартів, які зможуть придбати українські автомобільні перевізники.

Регуляторний акт сприятиме забезпеченню балансу інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта:

Сфера регулювання

Вигоди

Витрати

Держава

Реалізація державної політики щодо розвитку ринку міжнародних автомобільних перевезень за стандартами ЄС;
поступове збільшення надходжень до Державного
бюджету за рахунок збільшення обсягів перевезень, податку на прибуток, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, коштів у вигляді акцизного та екологічного податків під час придбання дизельного палива, прибуткового податку з громадян за рахунок створення нових робочих місць;
зменшення соціальної напруги серед суб'єктів господарської діяльності;
реалізація політики наближення стандартів усіх сфер суспільного життя до європейських;
підтримка іміджу України на міжнародній арені як транзитної держави

Недонадходження до бюджету внаслідок зменшення ставки ввізного мита з 10 % до 0 % на сідельні тягачі, що були у використанні

Суб'єкти господарювання - перевізники

Зменшення орієнтовно на 1/3 сукупних витрат під час ввезення на територію України сідельних тягачів, що були у використанні;
можливість оновлення рухомого складу;
можливість конкурувати з іноземними перевізниками у сфері міжнародних вантажних перевезень;
збільшення обсягів перевезень;
зростання доходів

Відсутні

Суб'єкти господарювання - користувачі послугами перевізників

Створення можливості для здешевлення послуг за рахунок зростання конкуренції між автомобільними перевізниками

Відсутні

Громадяни

Забезпечення товарами та послугами, що постачаються до України вантажним автомобільним транспортом

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Передбачається, що проект регуляторного акта набере чинності відповідно до вимог законодавства. При цьому термін чинності регуляторного акта необмежений. Зміна строку дії регуляторного акта можлива в разі зміни актів законодавства, що регулюють зазначені питання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними кількісними показниками результативності прийняття регуляторного акта є:

- кількість сідельних тягачів, що були у використанні, ввезених на митну територію України після набрання чинності регуляторним актом;

- кількість суб'єктів господарювання, які оновили свій рухомий склад за рахунок сідельних тягачів, що були у використанні, після набрання чинності регуляторним актом.

Основними якісними показниками результативності прийняття регуляторного акта є:

- звернення суб'єктів господарювання з приводу ефективності/ неефективності відповідних положень законодавства;

- звернення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з приводу ефективності/неефективності відповідних положень законодавства;

- звернення громадян з приводу ефективності/неефективності відповідних положень законодавства.

Прогнозними значеннями кількісних показників результативності регуляторного акта є:

- зростання кількості зазначених сідельних тягачів, ввезених на митну територію України після набуття чинності регуляторним актом;

- збільшення кількості суб'єктів господарювання, які оновили свій парк рухомого складу за рахунок сідельних тягачів, що були у використанні, після набрання чинності регуляторним актом.

Прогнозними значеннями якісних показників результативності регуляторного акта є відсутність звернень суб'єктів господарювання, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадян з приводу неефективності положень законодавства, передбачених регуляторним актом, та наявність звернень з приводу ефективності згаданих положень.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб - вище середнього: органи державної влади, суб'єкти господарювання, громадяни поінформовані про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності, а також терміни проведення аналізу результативності

Базове відстеження результативності акта здійснюватиметься після набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності акта шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснюватись через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта планується здійснювати раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Департаментом стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури.

 

В. о. Міністра інфраструктури України

В. В. Омелян

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XVII Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Останніми роками суттєво загострилися хронічні проблеми автомобільних перевізників, пов'язані з незадовільним станом парку автотранспортних засобів, які в кінцевому підсумку негативно впливають на якість надання транспортних послуг, набули суттєвого розмаху й стали явищами скоріше постійного характеру, аніж виключенням з правил.

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до розділу XVII Закону України "Про Митний тариф України" (щодо ставок ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів) (далі - законопроект) обумовлено необхідністю вжиття заходів щодо збереження позицій українських перевізників та захисту національних інтересів України на ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

В умовах жорсткої конкуренції з кожним роком посилюються вимоги до технічного та екологічного стану автотранспорту. Окремі країни Європейського Союзу, а саме: Франція, Австрія, Іспанія, Португалія вже забороняють в'їзд на свою територію транспортних засобів, що відповідають стандартам нижче Євро - 3. Тому вжиття негайних заходів з покращання стану парку автотранспортних засобів українських перевізників, якість якого не відповідає вимогам сьогодення, є однією з вагомих складових підвищення їх конкурентоспроможності.

На сьогодні невідкладної заміни потребують понад 16 тисяч автомобілів.

Перевізники європейських країн використовують якісніший, ніж в українських перевізників, рухомий склад: відсоток транспортних засобів стандартів "Євро-4" та "Євро-5" становить, зокрема, у Литві - 54 %, Польщі - 59 %, а в країнах "старої" Європи цей показник ще вищий. Цьому сприяє те, що європейські транспортні компанії не сплачують ввізне мито під час придбання автомобілів, оскільки це єдиний економічний простір, між державами забезпечується взаємне повернення ПДВ, є можливість отримання дешевих кредитних ресурсів. Усі ці фактори сприяють високій конкурентоспроможності перевізників європейських країн.

З 1 січня 2016 року в Україну будуть ввозитися транспортні засоби, як нові, так і ті, що були у використанні, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня Євро-5 (відповідно до Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20, 8702, 8703, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, нових і таких, що були в користуванні, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-5" - з 1 січня 2016 року, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2015 року включно).

Угодою про Асоціацію між Україною і Європейським Союзом передбачено, що з моменту набрання чинності з початку 2016 року положеннями Угоди про зону вільної торгівлі на трактори колісні для напівпричепів протягом трьох років буде зменшено рівень ставки ввізного мита до 0 %. Крім того, відповідно до пункту 3 статті 29 Угоди у будь-який момент після набрання нею чинності будь-яка Сторона має право зменшувати ставку ввізного мита, яка застосовується у рамках режиму найбільшого сприяння.

Висока вартість нових транспортних засобів не дає змоги перевізникам не тільки нарощувати перевізні можливості, збільшуючи парк рухомого складу, але й оновлювати його відповідно до європейських вимог. Тому на сьогодні єдиний шлях поповнення рухомого складу автомобілями високих екологічних та технічних стандартів - це його ввезення на митну територію України з країн Європейського Союзу, оскільки вітчизняна промисловість не виготовляє автотранспортних засобів, які відповідали б таким стандартам.

В умовах фінансово-економічної кризи багато українських транспортних компаній вкрай обмежені у фінансових ресурсах для закупівлі високовартісного нового рухомого складу (вартість одного автопоїзда у складі тягача та напівпричепа перевищує 100 тис. євро). Ускладнює ситуацію також постійно зростаюча вартість пального як основної складової собівартості, несвоєчасне повернення ПДВ та відсутність кредитування. За цих умов ввезення тягачів високих технічних та екологічних стандартів Євро-5 (а в подальшому і вищих), що були у використанні, за ціною значно нижчою (більш ніж на 50 відсотків) від нових - оптимальний шлях вирішення питання щодо покращення стану автопарку українських перевізників.

2. Мета і шляхи її досягнення

Основними завданнями прийняття законопроекту є створення для українських перевізників можливості негайного поповнення парку рухомого складу транспортними засобами, які відповідають технічним та екологічним вимогам ЄС, забезпечують безпеку перевезень та виробництво яких не здійснюється в Україні.

Виходячи з цілей і завдань законопроекту, пропонується внести зміни до товарної позиції групи 87 УКТЗЕД за кодом 8701 20 90 00 - трактори колісні для напівпричепів, що використовувались, встановивши для них нульову ставку ввізного мита.

Реалізація акта сприятиме підвищенню ефективності реалізації державної політики, спрямованої на покращення іміджу вітчизняних автоперевізників на міжнародній арені.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Закон України "Про Митний тариф України";

Закон України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткового фінансування з бюджету.

Прогнозуються тимчасові втрати бюджету від зменшення ставки ввізного мита за запропонованою товарною категорією.

Разом з тим ці втрати будуть повністю компенсовані за рахунок збільшення обсягів перевезень, отримання додаткових надходжень у вигляді податку на прибуток, надходження збору за першу реєстрацію транспортного засобу, коштів у вигляді акцизного та екологічного податків під час придбання дизельного палива, прибуткового податку з громадян за рахунок створення нових робочих місць.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження із Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Державною фіскальною службою України, громадськими організаціями, професійними спілками та Федерацією роботодавців України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Законопроект буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури для отримання зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань, а також надіслано на погодження до відповідних профільних громадських організацій.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект буде надіслано на погодження до галузевих всеукраїнської профспілки та організації роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроектом пропонується встановлення нульової ставки ввізного мита на трактори колісні для напівпричепів, що використовувалися (товарна позиція групи 87 УКТЗЕД за кодом 8701 20 90 00).

Законопроект є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

У будь-якому випадку норми законопроекту спрямовані на зменшення витрат громадян та суб'єктів господарювання.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці завдяки збільшенню кількості робочих місць у суб'єктів господарювання, що здійснюють надання послуг з перевезення вантажів у міжнародному сполученні.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме:

- оновленню українськими перевізниками рухомого складу;

- збереженню позицій українських перевізників та захисту національних інтересів України на ринку міжнародних вантажних автомобільних перевезень;

- зменшенню витрат та збільшенню прибутків автомобільних перевізників;

- зменшенню фінансового навантаження на добросовісних суб'єктів господарювання;

- підвищенню конкурентоспроможності українських перевізників на ринку міжнародних автомобільних перевезень;

- збільшенню обсягів міжнародних перевезень вантажів;

- забезпеченню стабільного надходження коштів до бюджету від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;

- створенню додаткових робочих місць.

 

В. о. Міністра інфраструктури України

В. В. Омелян

Опрос