Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О мерах по стабилизации электроснабжения промышленных потребителей (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від                          2015 р. N

Київ

Про заходи щодо стабілізації електропостачання промислових споживачів

З метою збалансування роботи об'єднаної енергетичної системи України при виникненні дефіциту електричної енергії, зменшення відключень електроенергії та обмежень електричної потужності промисловим споживачам електричної енергії:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо постачання додаткового палива (природного газу та/або мазуту) промисловими споживачами електричної енергії із електроспоживанням потужністю не менше 200 МВт на енергогенеруючі підприємства для запобігання обмежень потужності та відключень електричної енергії таким споживачам.

2. Основною умовою закупівлі природного газу та/або мазуту визнати те, що додаткове виробництво електричної енергії відповідно до пункту 1 цього розпорядження не призведе до додаткового навантаження на оптову ринкову ціну електричної енергії.

3. Міністерству енергетики та вугільної промисловості у разі виконання пунктів 1 та 2 цього розпорядження не застосовувати відключень електричної енергії та обмежень електричної потужності промисловим споживачам електричної енергії, визначених пунктом 1 цього розпорядження.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації електропостачання промислових споживачів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Останнім часом у промисловій галузі України склалась напружена ситуація щодо забезпечення промислових споживачів електричною енергією у зв'язку з введення графіків обмеження потужності та застосуванням графіків аварійного відключення через нестабільне функціонування об'єднаної електроенергетичної системи України.

Враховуючи гостру потребу економіки держави в стабілізації курсу національної валюти виникає потреба у пошуку шляхів стабілізації промисловості. Оптимальним варіантом є виробництво додаткових обсягів електричної енергії на вільних енергогенеручих потужностях тепроелектростанцій (ТЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ) тощо для уникнення можливих обмежень потужності та відключень підприємств із електроспоживанням понад 200 МВт за умови постачання такими промисловими виробниками додаткового палива (природного газу та/або мазуту) на енергогенеруючі підприємства.

Використання наявних вільних потужностей для виробництва електричної енергії можливе за умови відсутності впливу на оптову ринкову ціну електроенергії (надалі - ОРЦ)

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації електропостачання промислових споживачів" (далі - проект розпорядження) розроблено з метою збалансування роботи об'єднаної енергетичної системи України при виникненні дефіциту електричної енергії, зменшення відключень електроенергії та обмежень електричної потужності промисловим споживачам електричної енергії.

Досягнення мети проекту розпорядження можливе у разі незастосування обмежень постачання електричної енергії промисловим споживачам:

а) укладання договорів купівлі-продажу газу та/або мазуту між представниками генерацій електричної енергії та зацікавленими промисловими підприємствами;

б) наявності палива та виробництва додаткової електричної енергії вільними генеруючими потужностями.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

- Закон України "Про електроенергетику";

- Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затверджене Указом Президента України від 06.04.2011 N 382.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження немає положень, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Проект розпорядження не містить правил і процедур, які можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення проект розпорядження розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (http://mpe.kmu.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект розпорядження не стосується соціальної сфери, у зв'язку з цим не потребує погодження зі Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект розпорядження є регуляторним актом. Метою прийняття акта є врегулювання питань, пов'язаних з нормалізацією виробничих процесів на промислових підприємствах та організація процесу виробництва додаткових обсягів електричної енергії без впливу на її оптову ринкову ціну та за умови надання палива задіяним генераціям.

Проект розпорядження розроблено відповідно до принципів державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації проекту акту на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження дозволить врегулювати питання щодо збалансування роботи об'єднаної енергетичної системи України, запобігти відключенням електричної енергії та обмеженням електричної потужності промисловим споживачам електричної енергії, що в свою чергу сприятиме скороченню втрат виробництва відповідних підприємств.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації електропостачання промислових споживачів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання:

У зв'язку з введенням графіків обмеження потужності та застосування графіків аварійних відключень електроенергії через нестабільне функціонування об'єднаної електроенергетичної системи України промислові підприємства (із електроспоживанням понад 200 МВт) недовиробляють третину продукції.

Проектом розпорядження пропонується вирішення проблеми шляхом виробництва додаткових обсягів електричної енергії на вільних енергогенеруючих потужностях теплоелектростанцій (ТЕС) та теплоелектроцентралей (ТЕЦ), що дасть можливість не застосовувати вищезазначені обмеження та відключення до промислових споживачів (із електроспоживанням понад 200 МВт) за умови постачання останніми додаткового палива (природного газу та/або мазуту) на енергогенеруючі підприємства.

2. Цілі державного регулювання:

Проект регуляторного акту спрямований на розв'язання проблем, визначених в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями прийняття якого є:

- врегулювання питань, пов'язаних з нормалізацією виробничих процесів на промислових підприємствах;

- створення механізму постачання палива (природного газу та/або мазуту) на енергогенеруючі підприємства тими промисловими підприємствами, які бажають гарантій безперебійного постачання електричної енергії;

- організація процесу виробництва додаткових обсягів електричної енергії без впливу на оптову ринкову ціну та за умови надання палива задіяним генераціям;

- відновлення попередніх обсягів промислового виробництва та надходжень валютної виручки від експортних операцій.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу:

Під час розроблення проекту розпорядження було враховано такі альтернативні способи:

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу / Причини відмови від альтернативних способів / Аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Чинний спосіб регулювання в умовах нестабільного функціонування об'єднаної електроенергетичної системи України передбачає застосування графіків обмеження потужності та застосування графіків аварійних відключень електричної енергії усім споживачам. Щодо промислових підприємств (із електроспоживанням понад 200 МВт) це спричиняє скорочення виробництва, експортних операції та, відповідно, втрати бюджету.

Обраний спосіб - прийняття проекту розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо стабілізації електропостачання промислових споживачів"

Обраний спосіб передбачає можливість для вищезазначених промилових підприємств вживати заходів для власного гарантованого забезпечення електричною енергією шляхом постачання на енергогенеруючі підприємства додаткових обсягів палива, за рахунок якого останніми будуть використовуватися вільні потужності та вироблятиметься електроенергія, необхідна для відновлення обсягів промислового виробництва, що існували до моменту застосування обмежень та відключень.
Затвердження цього регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи:

Прийняття проекту розпорядження дозволить створити механізм виробництва додаткових обсягів електричної енергії для промислових підприємств (які забезпечують понад 25 % промислового виробництва держави) за рахунок постачання останніми додаткових обсягів палива (природного газу та/або мазуту). на енергогенеруючі підприємства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта:

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту не передбачається.

Прийняття зазначеного проекту розпорядження дозволить збалансувати об'єднану енергетичну систему України, запобігти відключенням електричної енергії та обмеженням електричної потужності промисловим споживачам електричної енергії, скоротити втрати виробництва відповідних підприємств.

6. Очікувані результати прийняття акта:

Прийняття проекту розпорядження полягає в своєчасному усуненні проблеми відключень електроенергії та обмеження її потужності для великих металургійних підприємств за рахунок ефективного використання вільних енергетичних потужностей енергогенеруючих підприємств.

Об'єкт впливу

Вигода

Витрати

1. Держава

ефективне здійснення державного регулювання ефективне використання вільних енергогенеручих потужностей збільшення валютних надходжень та надходжень до бюджетну України

Немає

2. Суб'єкт господарювання

забезпечення стабільного та безперебійного електропостачання відновлення обсягів промислового виробництва, що існували до моменту застосування обмежень та відключень

Немає

3. Населення

збереження існуючої кількості робочих місць та недопущення зростання соціальної напруги навколо відповідних підприємств забезпечення надійним та якісним електропостачання

Немає

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта:

Строк чинності регуляторного акта - необмежений.

8. Показники результативності акта:

Основними показниками результативності є:

- налагодження механізму постачання додаткового палива на енергогенеруючі підприємства та виробництва останніми додаткових обсягів електричної енергії;

- припинення застосування обмежень та відключень електричної енергії промисловим підприємствам (із електроспоживанням понад 200 МВт);

- відновлення обсягів промислового виробництва, кількості експортних операцій та надходжень до бюджету від діяльності промислових підприємств до рівня, що існували до моменту застосування обмежень та відключень.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання чинності цим регуляторним актом з метою стабілізації промисловості та економіки України за рахунок запобігання відключення електроенергії, обмеження її потужності для промислових підприємств, що сприятиме зростанню виробництва промислових підприємств та збільшення валютних надходжень від експортних операцій.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки після здійснення повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою перевірки сталого досягнення ним цілей, задекларованих при його прийнятті.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається встановлювати шляхом аналізу пропозицій та зауважень енергогенеруючих та промислових підприємств, буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Заступник Міністра

О. Светелік

Опрос