Идет загрузка документа (145 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Методики нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ____

Київ

Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 151; ЗП України, 1996 р., N 3, ст. 82; Офіційний вісник України, 1997 р., N 23, ст. 87; 2001 р., N 32, ст. 1475; 2004 р., N 27, ст. 1782; 2011 р., N 90, ст. 3271; 2012 р., N 42, ст. 1625) зміни, що додаються.

3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у шестимісячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

4. Ця постанова набирає чинності через три місяці з дня опублікування.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

МЕТОДИКА
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення

1. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення проводиться окремо за сільськогосподарськими угіддями (ріллею, багаторічними насадженнями, сіножатями, пасовищами, перелогами) та несільськогосподарськими угіддями на землях сільськогосподарського призначення.

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у межах населених пунктів, у тому числі, що знаходяться під господарськими будівлями і дворами є матеріали Державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування ґрунтів, економічна оцінка земель, документація із землеустрою.

3. Нормативна грошова оцінка на землях сільськогосподарського призначення визначається відповідно до нормативів капіталізованого рентного доходу природно-сільськогосподарських районів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя, згідно з додатком 1 до цієї Методики, та показників бонітування ґрунтів шляхом складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів природно-сільськогосподарських районів.

31. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держгеокадастру через центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує семи робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

3. Складання шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів сільськогосподарських угідь природно-сільськогосподарського району (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ, перелогів) здійснюється за формулою:

Гагр = НРД х Багр : Б,

(1)

де Гагр - нормативна грошова оцінка агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району, гривень за гектар;

НРД - норматив капіталізованого рентного доходу відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя згідно з додатком 1 до цієї Методики, гривень за гектар;

Багр - бал бонітету агровиробничої групи ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району;

Б - середній бал бонітету ґрунтів відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

4. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки сільськогосподарського призначення здійснюється за формулою:

Гзд = (S (Пагр х Гагр) + Пнсг х Гнсг) х Кінф х Кі,

(2)

де Гзд - нормативна грошова оцінка земельної ділянки сільськогосподарського призначення, гривень;

Пагр - площа агровиробничої групи ґрунтів сільськогосподарського угіддя, гектарів;

Пнсг - площа несільськогосподарських угідь (земель під господарськими шляхами і прогонами, полезахисними лісовими смугами та іншими захисними насадженнями, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, земель під господарськими будівлями і дворами, земель під інфраструктурою оптових ринків сільськогосподарської продукції, земель тимчасової консервації тощо), гектарів;

Гнсг - норматив капіталізованого рентного доходу з несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення, згідно з додатком 1 до цієї Методики, гривень за гектар;

Кінф - коефіцієнт, що враховує відмінності у розвиненості інфраструктури сільського господарства Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя згідно з додатком 2 до цієї Методики;

Кі - добуток значень коефіцієнтів індексації нормативної грошової оцінки земель за період з року, на який визначені нормативи капіталізованого рентного доходу, до року проведення нормативної грошової оцінки земель.

5. У разі якщо агровиробничі групи ґрунтів сільськогосподарських угідь на земельній ділянці сільськогосподарського призначення не визначалися, застосовується нормативна грошова оцінка відповідного сільськогосподарського угіддя природно-сільськогосподарського району.

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 р. N 213

1. У Постанові:

1) у назві та пункті 1 слова "сільськогосподарського призначення та" виключити;

2) пункт 2 виключити;

2. У Методиці нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженій цією постановою:

1) у назві Методики слова "сільськогосподарського призначення та" виключити;

2) пункт 1 викласти в такій редакції:

"1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків спадкування спадкоємцями першої та другої черги за законом (як випадків спадкування ними за законом, так і випадків спадкування ними за заповітом) і за правом представлення, а також випадків спадкування власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель."

3) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани території, матеріали Державного земельного кадастру, інвентаризації земель та державної статистичної звітності.";

4) розділ II виключити.

 

НОРМАТИВИ
капіталізованого рентного доходу на землях сільськогосподарського призначення у природно-сільськогосподарських районах Автономної Республіки Крим, областях, мм. Києві та Севастополі у 2014 році, гривень за гектар

Найменування регіону

Найменування природно-сільськогосподарського району

Рілля, перелоги

Багаторічні насадження:

Сіножаті

Пасовища

Несільськогосподарські угіддя

сади

виноградники

інші багаторічні насадження

Автономна Республіка Крим та м. Севастополь

Чорноморський (1)

13939,3

27311,0

33117,5

10678,9

-

2532,4

11467,4

Червоногвардійський (2)

20908,9

37242,2

45160,3

14562,2

-

4265,0

 

Сакський (3)

17859,7

30621,4

37131,8

11973,4

-

3332,1

 

Керченський (4)

15681,7

31449,0

38135,3

12297,0

-

2532,4

 

Джанкойський (5)

11761,3

18207,3

22078,4

7119,3

1247,2

2265,8

 

Сімферопольський (6)

20037,7

43035,5

52185,2

16827,4

3004,7

3198,8

 

Південнобережний (7)

17859,7

47173,4

57203,0

18445,4

3288,1

4398,3

 

Горний (8)

18295,3

43035,5

52185,2

16827,4

2607,8

4798,2

 

Вінницька область

Хмельницько-Липовецький (1)

32705,5

42483,6

34086,3

24677,6

2817,4

4461,1

24121,5

Погребищенсько-Оратівський (2)

27044,9

37281,5

29912,4

21655,8

2616,1

2974,1

 

Вінницький (3)

16981,7

21675,4

17391,0

12590,6

2414,8

2602,3

 

Немирівський (4)

14465,9

21675,4

17391,0

12590,6

2012,4

1858,8

 

Жмеринський (5)

14465,9

20808,3

16695,3

12087,0

1811,2

2230,5

 

Могилів-Подільський (6)

28931,8

41616,6

33390,7

24174,0

3018,6

3717,5

 

Ямпільський (7)

37108,1

44217,7

35477,6

25684,9

3219,8

4832,9

 

Крижопільський (8)

26416,0

39015,6

31303,7

22663,1

2414,8

3345,8

 

Теплицько-Чечельницький (9)

38366,0

49419,8

39651,4

28706,6

3622,3

4832,9

 

Волинська область

Шацький (1)

11129,2

13005,2

10434,6

7554,4

6894,9

6661,2

14408,5

Ратнівсько-Любешівський (2)

11129,2

11271,2

9043,3

6547,1

6595,1

6661,2

 

Маневицький (3)

11714,9

11271,2

9043,3

6547,1

7494,5

7660,4

 

Турійсько-Ковельський (4)

14643,7

14739,2

11825,8

8561,6

8094,0

8659,6

 

Ківерцівський (5)

12300,7

14739,2

11825,8

8561,6

6894,9

7660,4

 

Луцький (6)

22258,5

36414,6

29216,8

21152,2

7494,5

9658,8

 

Дніпропетровська область

Царичанський (1)

19741,9

34759,4

42149,5

13591,4

2393,7

2515,7

13911,1

Магдалинівський (2)

22451,5

43035,5

52185,2

16827,4

2901,4

3773,7

 

Новомосковський (3)

22064,5

39725,1

48170,9

15533,0

3119,0

3096,4

 

Павлоградський (4)

17806,4

36414,7

44156,7

14238,6

2031,0

2902,8

 

Синельниківсько-Покровський (5)

16645,1

32276,6

39138,9

12620,6

2466,2

3096,4

 

Верхньодніпровський (6)

17032,2

35587,0

43153,1

13915,0

2683,8

3483,3

 

П'ятихатський (7)

17806,4

36414,7

44156,7

14238,6

2611,3

3483,3

 

Софіївсько-Томаківський (8)

15096,7

29793,8

36128,2

11649,8

1740,8

3773,7

 

Апостоловський (9)

13548,3

23172,9

28099,7

9060,9

2466,2

2709,3

 

Донецька область

Слов'янський (1)

13682,0

30345,5

24347,4

17626,9

2531,8

3083,7

14177,6

Красногвардійський (2)

17102,5

35547,5

28521,2

20648,6

3645,9

4070,5

 

Шахтарський (3)

14366,0

36414,6

29216,8

21152,2

2734,4

2960,3

 

Волновахський (4)

18128,6

39015,6

31303,7

22663,1

-

4193,8

 

Старобешівський (5)

17786,6

39015,6

31303,7

22663,1

3240,8

3947,1

 

Володарсько-Тельманівський (6)

18128,6

40749,6

32695,0

23670,3

3139,5

4070,5

 

Житомирська область

Олевський (1)

8835,3

6069,1

4869,5

3525,4

2976,4

3165,3

19838,2

Лугинський (2)

9571,5

7803,1

6260,8

4532,6

4329,3

3692,9

 

Овруцький (3)

19879,3

21675,4

17391,0

12590,6

6493,9

5539,3

 

Малинський (4)

11780,3

9537,1

7652,0

5539,9

5952,8

4748,0

 

Коростенський (5)

10307,8

6936,1

5565,1

4029,0

5952,8

4748,0

 

Красилівсько-Ушомирський (6)

9571,5

6936,1

5565,1

4029,0

4329,3

4220,4

 

Баранівсько-Червоноармійський (7)

13252,9

11271,2

9043,3

6547,1

6764,4

5539,3

 

Черняхівський (8)

16198,0

13872,2

11130,2

8058,0

7035,0

6066,9

 

Чуднівський (9)

17670,5

20808,3

16695,3

12087,0

7846,8

6066,9

 

Андрушівський (10)

26505,8

27744,4

22260,4

16116,0

8117,4

7649,5

 

Ружинський (11)

29450,8

31212,4

25043,0

18130,4

7305,6

7121,9

 

Новоград-Волинський (12)

33868,5

39015,6

31303,7

22663,1

7035,0

7649,5

 

Брусилівський (13)

24297,0

18207,2

14608,4

10576,1

8658,5

9232,2

 

Закарпатська область

Берегівський (1)

27552,2

28966,2

35124,6

11326,1

9147,1

7918,3

13078,5

Середнянсько-Королівський (2)

16207,2

16552,1

20071,2

6472,1

4925,4

4475,6

 

Іршавсько-Тячівський (3)

18368,1

22345,3

27096,1

8737,3

5453,0

4303,4

 

Воловецько-Рахівський (4)

12425,5

22345,3

27096,1

8737,3

3869,9

3442,7

 

Запорізька область

Веселівський (1)

18022,8

19034,9

23081,9

7442,9

3066,6

2954,7

11824,5

Приморський (2)

13967,6

27311,0

33117,5

10678,9

2759,9

2718,3

 

Куйбишевський (3)

16671,1

26483,3

32114,0

10355,3

2248,8

3072,9

 

Запорізький (4)

18022,8

29793,8

36128,2

11649,8

2248,8

3191,2

 

Оріхівський (5)

14418,2

24828,1

30106,8

9708,1

3373,2

2836,6

 

Михайловський (6)

17121,6

22345,3

27096,1

8737,3

1737,7

3072,9

 

Мелітопольський (7)

13967,6

15724,5

19067,7

6148,5

2862,1

2600,2

 

Івано-Франківська область

Рогатинський (1)

20509,8

30621,4

37131,8

11973,4

3579,5

5274,7

15846,3

Тлумацький (2)

20509,8

22345,3

27096,1

8737,3

3712,1

3809,4

 

Городенківський (3)

31304,5

32276,6

39138,9

12620,6

4375,0

4835,1

 

Івано-Франківський (4)

15112,5

13241,7

16057,0

5177,7

3314,3

3516,5

 

Рожнятівський (5)

8635,7

11586,4

14049,8

4530,4

2253,8

2344,3

 

Косівський (6)

19970,1

12414,1

15053,4

4854,1

2784,1

2637,4

 

Верховинський (7)

5397,4

3310,4

4014,2

1294,4

1458,4

1318,7

 

Київська область

Чорнобильсько-Бородянський (1)

9477,2

10404,1

8347,6

6043,5

4818,7

3549,2

23615,3

та м. Київ

Вишгородський (2)

12636,3

13872,2

11130,2

8058,0

6351,8

4535,1

 

Бориспільський (3)

11372,7

15606,3

12521,5

9065,2

4380,6

3549,2

 

Переяслав-Хмельницький (4)

21481,7

29478,4

23651,7

17123,2

7009,0

4929,4

 

Яготинський (5)

22745,3

30345,5

24347,4

17626,9

6570,9

4929,4

 

Фастівський (6)

18322,6

20808,3

16695,3

12087,0

7009,0

4140,7

 

Сквирський (7)

34749,8

42483,6

34086,3

24677,6

7228,0

5915,3

 

Білоцерківсько-Миронівський (8)

33486,2

38148,6

30608,1

22159,5

7009,0

5521,0

 

Трипільсько-Букринський (9)

26536,2

31212,4

25043,0

18130,4

6351,8

4337,9

 

Тетіївсько-Богуславський (10)

27799,8

35547,5

28521,2

20648,6

6789,9

4535,1

 

Кіровоградська область

Ульянівський (1)

22665,4

46818,7

37564,5

27195,7

3314,6

3595,8

18902,0

Новоархангельсько-Олександрівський (2)

21046,4

42483,6

34086,3

24677,6

2604,4

2996,5

 

Світловодський (3)

18213,2

31212,4

25043,0

18130,4

2920,0

2796,7

 

Добровеличківський (4)

21046,4

40749,6

32695,0

23670,3

3077,8

3096,4

 

Маловисківський (5)

23070,1

45084,7

36173,2

26188,5

2683,2

3595,8

 

Кіровоградський (6)

21451,2

42483,6

34086,3

24677,6

2998,9

3396,0

 

Онуфрієвський (7)

17403,8

31212,4

25043,0

18130,4

1736,2

2896,6

 

Новгородківський (8)

18213,2

33813,5

27129,9

19641,3

3551,3

3096,4

 

Устинівський (9)

16594,3

32079,5

25738,6

18634,1

-

2397,2

 

Луганська область

Луганський (1)

14000,3

28611,4

22956,1

16619,6

4007,8

2416,7

10996,8

Білокуракинський (2)

16210,9

32079,5

25738,6

18634,1

4942,9

3286,7

 

Новоайдарський (3)

13263,4

23409,4

18782,3

13597,9

4007,8

2706,6

 

Біловодський (4)

13631,8

28611,4

22956,1

16619,6

4408,5

2996,6

 

Придонецький (5)

12526,6

15606,3

12521,5

9065,2

3740,6

2416,7

 

Львівська область

Сокальський (1)

25037,6

32946,5

26434,3

19137,7

4598,1

6003,3

14390,8

Городоцький (2)

20425,4

21675,4

17391,0

12590,6

3204,7

5065,3

 

Борщовицький (3)

31626,4

30345,5

24347,4

17626,9

5155,5

7691,7

 

Перемишлянський (4)

18448,7

22542,3

18086,6

13094,2

2508,0

3939,7

 

Яворівський (5)

9883,3

7803,1

6260,8

4532,6

1532,7

2063,6

 

Кам'янсько-Бузький (6)

16472,1

19074,3

15304,1

11079,7

3065,4

3752,1

 

Радехівський (7)

19766,6

17340,3

13912,8

10072,5

3483,5

4314,9

 

Золочівський (8)

35579,8

7803,1

6260,8

4532,6

4598,1

6753,7

 

Дрогобицький (9)

11201,0

11271,2

9043,3

6547,1

2090,0

2814,0

 

Самбірсько-Жидачівський (10)

13177,6

13005,2

10434,6

7554,4

2508,0

2814,0

 

Турківський (11)

6588,8

9537,1

7652,0

5539,9

1532,7

1876,0

 

Миколаївська область

Кривоозерський (1)

21608,1

39725,1

48170,9

15533,0

1656,0

3215,5

13165,1

Доманівсько-Арбузинський (2)

20760,8

38069,9

46163,8

14885,8

2207,9

3128,5

 

Вознесенський (3)

18642,3

16552,1

20071,2

6472,1

2944,0

2954,7

 

Єланецько-Казанський (4)

16947,6

30621,4

37131,8

11973,4

2576,0

2520,3

 

Новоодеський (5)

14829,1

25655,8

31110,4

10031,7

-

2085,7

 

Баштансько-Снігурівський (6)

14405,4

24000,6

29103,2

9384,5

1472,0

2259,6

 

Очаківський (7)

12287,0

20690,1

25089,0

8090,1

1656,0

1911,9

 

Одеська область

Балтський (1)

12666,9

43035,5

52185,2

16827,4

3358,3

2887,9

13987,9

Красноокнянський (2)

17802,1

35587,0

43153,1

13915,0

3274,4

2735,8

 

Великомихайлівсько-Миколаївський (3)

16775,1

33104,2

40142,4

12944,2

2602,7

2735,8

 

Роздільнянський (4)

15405,7

33931,8

41146,0

13267,8

3778,2

2963,8

 

Комінтернівський (5)

16090,4

34759,4

42149,5

13591,4

2854,6

2583,9

 

Арцизький (6)

17802,1

38069,9

46163,8

14885,8

3106,5

2887,9

 

Ізмаїльський (7)

14378,6

28966,2

35124,6

11326,1

2602,7

2279,9

 

Одеський (8)

15405,7

34759,4

42149,5

13591,4

3022,5

2811,9

 

Полтавська область

Карлівський (1)

31234,4

46818,7

37564,5

27195,7

4477,5

5305,9

22075,5

Семенівсько-Кременчуцький (2)

34410,8

26877,4

21564,8

15612,4

3272,0

2251,0

 

Правобережний (3)

15881,9

14739,2

11825,8

8561,6

1722,1

2411,8

 

Гребінківський (4)

23822,9

35547,5

28521,2

20648,6

1894,3

3215,7

 

Чорнухинський (5)

22764,1

39015,6

31303,7

22663,1

3960,8

3698,1

 

Миргородський (6)

24352,2

36414,6

29216,8

21152,2

4821,9

3858,9

 

Зіньківсько-Решитилівський (7)

24352,2

36414,6

29216,8

21152,2

4477,5

4019,6

 

Диканський (8)

26469,9

50286,7

40347,0

29210,2

4133,0

4662,8

 

Глобинський (9)

25940,5

39015,6

31303,7

22663,1

2927,5

3055,0

 

Кобеляцький (10)

22234,7

32946,5

26434,3

19137,7

3099,8

3215,7

 

Приорельський (11)

29116,9

32946,5

26434,3

19137,7

3960,8

4662,8

 

Малоперещепинсько-Орлицький (12)

22234,7

35547,5

28521,2

20648,6

3444,2

2251,0

 

Рівненська область

Зарічненський (1)

9889,0

4335,1

3478,2

2518,1

5968,8

5247,0

16413,4

Володимирецький (2)

9271,0

5202,1

4173,8

3021,7

5637,3

4629,8

 

Костопільсько-Сарненський (3)

11125,2

8670,1

6956,4

5036,2

7958,5

5864,4

 

Радзивилівський (4)

13597,4

-

-

-

7958,5

6790,3

 

Башарівсько-Вербський (5)

19160,0

41616,6

33390,7

24174,0

9948,1

8024,9

 

Плосківсько-Будеразький (6)

11125,2

23409,4

18782,3

13597,9

6300,5

4938,5

 

Старосільський (7)

14215,5

2601,1

2086,9

1510,9

4974,1

3086,6

 

Рокитнівський (8)

9271,0

6936,1

5565,1

4029,0

5305,6

3703,9

 

Рівненський (9)

24104,5

36414,6

29216,8

21152,2

8953,3

8024,9

 

Корецький (10)

17923,9

19074,3

15304,1

11079,7

7958,5

8642,3

 

Сумська область

Середино-Будський (1)

7384,0

9931,2

12042,7

3883,2

2207,7

1905,5

17719,5

Шосткинський (2)

8860,7

11586,4

14049,8

4530,4

3056,8

2858,1

 

Глухівський (3)

16737,0

28966,2

35124,6

11326,1

5943,7

3969,6

 

Буринський (4)

21167,5

31449,0

38135,3

12297,0

3736,1

3810,9

 

Недригайлівський (5)

18706,1

30621,4

37131,8

11973,4

3226,6

3334,5

 

Липоводолинсько-Білопольський (6)

24121,0

37242,2

45160,3

14562,2

7472,1

5240,0

 

Тростянецький (7)

19690,6

33931,8

41146,0

13267,8

4755,0

3810,9

 

Охтирський (8)

24613,3

38069,9

46163,8

14885,8

5604,1

5081,2

 

Тернопільська область

Приіквинський (1)

11835,1

15606,3

12521,5

9065,2

2568,1

2423,4

20318,6

Заложцівсько-Кременецький (2)

16569,1

32946,5

26434,3

19137,7

3210,1

3231,1

 

Тернопільський (3)

20829,6

38148,6

30608,1

22159,5

4975,7

4442,7

 

Лановецько-Гримайлівський (4)

26510,5

44217,7

35477,6

25684,9

5136,2

4846,6

 

Бережанський (5)

12308,5

17340,3

13912,8

10072,5

3049,6

2692,6

 

Чортківський (6)

21303,0

22542,3

18086,6

13094,2

4333,7

3769,6

 

Заліщицький (7)

21776,5

52887,8

42434,0

30721,1

3531,1

4038,9

 

Харківська область

Валківський (1)

17853,9

38069,9

46163,8

14885,8

2592,2

2994,5

15703,7

Харківський (2)

17853,9

38897,4

47167,4

15209,4

2916,2

2818,4

 

Великобурлуцький (3)

17853,9

39725,1

48170,9

15533,0

2916,2

2818,4

 

Зачепилівсько-Близнюківський (4)

18554,0

38069,9

46163,8

14885,8

2808,2

2906,5

 

Балаклійський (5)

18203,9

38069,9

46163,8

14885,8

2808,2

3082,6

 

Куп'янський (6)

16803,6

38897,4

47167,4

15209,4

2916,2

2818,4

 

Херсонська область

Бериславський (1)

19405,1

25655,8

31110,4

10031,7

3007,0

2548,5

13049,4

Нижньосірогозький (2)

19405,1

28966,2

35124,6

11326,1

2672,8

2548,5

 

Білозерський (3)

17912,4

28966,2

35124,6

11326,1

3007,0

2548,5

 

Цюрупинський (4)

12936,7

9931,2

12042,7

3883,2

1085,8

1372,3

 

Скадовський (5)

14429,4

20690,1

25089,0

8090,1

1587,0

1960,4

 

Чаплинський (6)

15922,1

20690,1

25089,0

8090,1

1921,2

2352,6

 

Генічеський (7)

12936,7

20690,1

25089,0

8090,1

1420,0

1666,4

 

Хмельницька область

Ганнопільський (1)

10479,4

17340,3

13912,8

10072,5

2475,8

2718,0

20986,4

Славутський (2)

8656,9

23409,4

18782,3

13597,9

1886,3

1902,6

 

Ізяславський (3)

17769,4

27744,4

22260,4

16116,0

3065,3

3533,3

 

Старокостянтинівський (4)

22781,3

37281,5

29912,4

21655,8

3536,9

4484,6

 

Віньковецький (5)

11390,6

21675,4

17391,0

12590,6

1886,3

2446,2

 

Чемеровецький (6)

25515,1

46818,7

37564,5

27195,7

4480,0

4348,8

 

Теофіпольсько-Ярмолинецький (7)

28704,4

48552,7

38955,7

28202,9

4126,3

5571,8

 

Черкаська область

Драбівський (1)

31180,4

41380,3

50178,0

16180,2

6343,6

3757,5

28132,4

Черкаський (2)

22865,6

34759,4

42149,5

13591,4

5867,9

3351,2

 

Канівсько-Чигиринський (3)

20267,2

46345,9

56199,4

18121,8

5867,9

2335,7

 

Шполянський (4)

27023,0

39725,1

48170,9

15533,0

4916,3

2843,5

 

Звенігородський (5)

23904,9

38897,4

47167,4

15209,4

4440,5

2437,4

 

Жашківський (6)

36896,8

52139,1

63224,3

20387,0

5233,5

4163,7

 

Маньківський (7)

30141,1

48828,7

59210,1

19092,6

3806,2

3249,7

 

Тальнівський (8)

29621,3

43863,0

53188,7

17151,0

5075,0

3249,7

 

Чернівецька область

Кіцмансько-Кельменецький (1)

30542,6

48552,7

38955,7

28202,9

4969,1

4269,0

21340,8

Сокирнянський (2)

19265,3

28611,4

22956,1

16619,6

3036,7

2422,9

 

Чернівецький (3)

18795,4

44217,7

35477,6

25684,9

2622,6

2076,8

 

Сторожинецький (4)

15506,2

19074,3

15304,1

11079,7

2622,6

2422,9

 

Путильський (5)

10337,5

17340,3

13912,8

10072,5

2622,6

2192,2

 

Чернігівська область

Ріпкинсько-Корюківський (1)

10026,0

13872,2

11130,2

8058,0

3679,1

3370,6

17515,4

Городнянсько-Семенівський (2)

12385,0

12138,2

9739,0

7050,8

3679,1

3745,2

 

Коропський (3)

22411,0

37281,5

29912,4

21655,8

5886,6

6179,5

 

Менський (4)

26539,3

50286,7

40347,0

29210,2

6769,6

6554,0

 

Козелецько-Сосницький (5)

20051,9

32079,5

25738,6

18634,1

6916,8

6554,0

 

Ніжинсько-Бахмацький (6)

21231,5

53754,8

43129,6

31224,7

5003,6

5430,5

 

Варвинсько-Талалаєвський (7)

21821,3

31212,4

25043,0

18130,4

4414,9

5243,2

 

Бобровицький (8)

23000,8

32946,5

26434,3

19137,7

4562,1

4681,4

 

Прилуцький (9)

12974,7

20808,3

16695,3

12087,0

3237,7

3745,2

 

 

КОЕФІЦІЄНТ,
що враховує відмінності у розвиненості інфраструктури сільського господарства Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя

Найменування регіону

Кінф

Автономна Республіка Крим

1,08

Вінницька область

0,98

Волинська область

1,08

Дніпропетровська область

0,99

Донецька область

0,97

Житомирська область

0,99

Закарпатська область

1,13

Запорізька область

0,99

Івано-Франківська область

0,96

Київська область

1,03

Кіровоградська область

0,95

Луганська область

0,96

Львівська область

0,96

Миколаївська область

0,97

Одеська область

1,01

Полтавська область

1,02

Рівненська область

0,99

Сумська область

0,98

Тернопільська область

0,98

Харківська область

0,99

Херсонська область

1,04

Хмельницька область

0,97

Черкаська область

1,00

Чернівецька область

0,97

Чернігівська область

1,02

м. Київ

0,86

м. Севастополь

1,29

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект акта розроблений на виконання пункту 217 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року N 213-р.

Відповідно до Закону України "Про оцінку земель" нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Згідно із статтею 5 цього Закону нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення була проведена в Україні лише один раз (станом на 1 липня 1995 року) відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213, і Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему України, Мінсільгосппроду України, Держкоммістобудування, УААН від 07.04.95 р. N 24/87/70/45, зареєстрованим у Мін'юсті України 13 квітня 1995 року за N 105/641.

Відповідно до пункту 2.1.1 Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого спільним наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, УААН від 27.01.2006 р. N 18/15/21/11 та зареєстрованого у Мін'юсті України 05 квітня 2006 року за N 388/12262, для визначення нормативної грошової оцінки земель в Україні розраховувався диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою виробництва зернових культур (у центнерах зерна).

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року N 1185 "Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", що мала на меті в рамках чинної Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів привести показники оцінки у відповідність з динамікою цін на зерно, стало причиною збільшення з 1 січня 2012 року показників нормативної грошової оцінки орних земель на 75,6 %.

З врахуванням індексації нормативна грошова оцінка орних земель в Україні у 2012 році у середньому збільшилась на 8686 гривень та склала 20635,02 грн./га. Водночас підходи до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213, не дозволяють здійснювати об'єктивну актуалізацію показників нормативної грошової оцінки земель, оскільки враховують лише динаміку цін на продовольство, не беручи до уваги відповідне зростання собівартості сільськогосподарської продукції.

Таким чином, зміни у нормативній грошовій оцінці орних земель, які відбулися з набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року N 1185, значно вплинули на стан земельних відносин і не дозволили в повній мірі забезпечити підвищення об'єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення щодо сучасних умов господарювання.

Можна констатувати, що методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, значною мірою втрачають свою дієвість і не можуть розглядатися як такі, що відповідають актуальному земельному законодавству і, насамперед, Закону України "Про оцінку земель", а тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування, через такі причини:

1) вихідні дані нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь прив'язані до даних економічної оцінки земель колгоспів і радгоспів Української РСР за результатами їх господарювання у 1981 - 1987 рр., а також даних ефективності сільськогосподарського виробництва за 1986 - 1990 рр., що фактично призводить до використання у процесі оцінки необ'єктивних та застарілих економічних показників, які давно втратили актуальність і не відповідають сучасним організаційно-економічним та технологічним умовам ведення сільського господарства;

2) показники оцінки безпосередньо залежать від поточних цін на зерно без урахування реальної динаміки собівартості сільськогосподарської продукції, що призводить до поступового викривлення землеоціночних показників і принципово унеможливлює здійснення їх об'єктивної актуалізації у рамках чинної методики;

3) норма рентабельності (35 %), прийнята у 1995 році під час проведення оцінки, та термін капіталізації рентного доходу (33 роки) явно не відповідають сучасним економіко-господарських реаліям;

4) недотримання встановленого Законом України "Про оцінку земель" підходу, згідно з яким нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами, адже існуюча методика не передбачає процедури визначення та затвердження відповідних нормативів;

5) існуюча методика передбачає багаторівневість проведення оцінки "держава - область - адміністративний район - колективне сільськогосподарське підприємство - земельна ділянка", яка не може бути дотримана у сучасних умовах, адже сільськогосподарські підприємства мають надзвичайно динамічне землекористування, а значна частина земель сільськогосподарського призначення перебуває поза землекористуванням сільськогосподарських підприємств;

6) існуюча методика не передбачає застосування в процесі оцінки природно-сільськогосподарського районування України, яке передбачене статтею 179 Земельного кодексу України та об'єктивно диференціює територію держави за природними умовами для ведення сільського господарства, а не лише за адміністративно-територіальним устроєм.

Вищезазначені причини та непридатність чинної методики слугувати основою для об'єктивного визначення грошової оцінки земель зумовлюють потребу у прийнятті нової методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у зв'язку з чим мають бути запроваджені нові підходи до проведення такої оцінки, а також встановлені нормативи капіталізованого рентного доходу сільськогосподарських угідь у 2014 році згідно із Законом України "Про оцінку земель".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови розроблено з метою приведення методичних засад нормативної грошової оцінки земель в Україні у відповідність з вимогами Закону України "Про оцінку земель", а також створення передумов для періодичного проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на основі затверджених нормативів капіталізованого рентного доходу.

Основним завданням проекту постанови є запровадження нового методичного підходу до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення (як сільськогосподарських угідь, так і несільськогосподарських угідь на землях сільськогосподарського призначення), що передбачає:

1) спрощення методики оцінки та застосування як інформаційної бази для визначення її показників нормативів капіталізованого рентного доходу, які підлягатимуть диференціації у межах природно-сільськогосподарських районів до рівня агровиробничої групи ґрунтів на основі показників бонітування ґрунтів 1993 року;

2) спрощення доступу землевласників та землекористувачів до даних оцінки, що базується на суцільному проведенні оцінки адміністративних районів та наданні інформації про оцінку окремої земельної ділянки у формі витягу з технічної документації з нормативної грошової оцінки земель, яка визначатиметься на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп ґрунтів, у тому числі через мережу Інтернет, згідно із Законом України "Про Державний земельний кадастр";

3) використання під час проведення оцінки нормативів диференціального рентного доходу 2012 року, які визначені у розрізі АР Крим, областей, мм. Києва та Севастополя на основі результатів фінансово-економічної діяльності сільськогосподарських підприємств за 2010 - 2013 роки та ставки Національного банку України.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють:

Земельний кодекс України,

Закон України "Про оцінку земель".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту постанови не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України і може бути здійснена за рахунок коштів місцевих бюджетів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністром регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерством аграрної політики та продовольства України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною фіскальною службою України, Державною регуляторною службою України та проведення правової експертизи Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Реалізація передбачених проектом акта положень дозволить визначити об'єктивні показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та позитивно вплине на розвиток регіонів під час використання даних нормативної грошової оцінки у випадках, передбачених статтею 13 Закону України "Про оцінку земель".

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не потребує консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Метою державного регулювання є запровадження нового методичного підходу до розрахунків нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація акта позитивно вплине на ринок праці, оскільки для її повноцінної реалізації необхідне проведення нормативної грошової оцінки сільськогосподарського призначення на території України. Відповідно виникне потреба у залученні суб'єктів господарювання, які мають право на проведення нормативної грошової оцінки земель відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття Кабінетом Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення" дозволить привести методичні засади проведення нормативної грошової оцінки земель в Україні у відповідність з вимогами Закону України "Про оцінку земель", підвищити об'єктивність показників, що використовуються під час проведення оцінки, удосконалити регулювання відносин, пов'язаних з процесом оцінки земель, забезпеченням проведення оцінки земель, інформаційного забезпечення плати за землю.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект акта розроблений на виконання пункту 217 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 року N 213-р.

Відповідно до Закону України "Про оцінку земель", нормативна грошова оцінка земельних ділянок є капіталізованим рентним доходом із земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами. Згідно з статтею 5 згаданого Закону, нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Відповідно до статті 201 Земельного кодексу України грошова оцінка земельних ділянок проводиться за методикою, яка затверджується Кабінетом Міністрів України.

Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення була проведена в Україні лише один раз - станом на 1 липня 1995 року, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213 "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", а також наказу Держкомзему України від 07.04.95 р. N 24/87/70/45 "Про Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (зареєстрованого Мін'юстом України 13.04.95 р. за N 105/641) та наказу Держкомзему України, Мінсільгосппроду України, Держкоммістобудування, УААН від 27.11.95 р. N 76/230/325/150 "Про внесення доповнень до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (зареєстрованого Мін'юстом України 30.11.95 р. за N 427/963).

Відповідно до пункту 2.1.1 Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, що затверджений наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбуду України, УААН від 27.01.2006 р. N 18/15/21/11 (зареєстрованого Мін'юстом України від 05.04.2006 р. N 388/12262), для визначення нормативної грошової оцінки земель в Україні розраховувався диференціальний рентний дохід з орних земель за економічною оцінкою виробництва зернових культур (у центнерах зерна).

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року N 1185 "Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів", що мала на меті в рамках чинної Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів привести показники оцінки у відповідності до динаміки цін на зерно, стало причиною збільшення з 1 січня 2012 року показників нормативної грошової оцінки орних земель на 75,6 %.

Таким чином, з врахуванням індексації, нормативна грошова оцінка орних земель в Україні у 2012 році у середньому збільшилась на 8686 гривень та склала 20635,02 грн./га. В той же час, можна констатувати, що підходи до нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які закріплені постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року N 213, не дозволяють здійснювати об'єктивну актуалізацію показників нормативної грошової оцінки земель, оскільки враховують лише динаміку цін на продовольство, не беручи до уваги відповідне зростання собівартості сільськогосподарської продукції.

Отже, зміни у нормативній грошовій оцінці орних земель, які відбулися із набранням чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року N 1185, значно вплинувши на стан земельних відносин, так і не дозволили в повній мірі забезпечити підвищення об'єктивності та достовірності показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення щодо сучасних умов господарювання.

Можна констатувати, що методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, значною мірою втрачають свою дієвість та не можуть розглядатися як такі, що відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону України "Про оцінку земель", а тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування, через такі причини:

1) прив'язку вихідних даних нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь до даних економічної оцінки земель колгоспів і радгоспів Української РСР за результатами їх господарювання у 1981 - 1987 рр., а також даних ефективності сільськогосподарського виробництва за 1986 - 1990 рр., що фактично призводить до використання в процесі оцінки необ'єктивних та застарілих економічних показників, які давно втратили актуальність та не відповідають сучасним організаційно-економічним та технологічним умовам ведення сільського господарства;

2) встановлення прямої залежності показників оцінки від поточних цін на зерно без урахування реальної динаміки собівартості сільськогосподарської продукції, що призводить до поступового викривлення землеоціночних показників та принципово унеможливлює здійснення їх об'єктивної актуалізації в рамках чинної методики;

3) прийняту у 1995 році при проведенні оцінки норму рентабельності (35 %) та термін капіталізації рентного доходу (33 роки), які явно не відповідають сучасним економіко-господарських реаліям;

4) не дотримання встановленого Законом України "Про оцінку земель" підходу, згідно з яким "нормативна грошова оцінка земельних ділянок - це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами", адже існуюча методика не передбачає процедури визначення та затвердження відповідних нормативів;

5) існуюча методика передбачає багаторівневість проведення оцінки "держава - область - адміністративний район - колективне сільськогосподарське підприємство - земельна ділянка", яка не може бути дотримана у сучасних умовах, адже сільськогосподарські підприємства мають надзвичайно динамічне землекористування, а значна частина земель сільськогосподарського призначення перебуває поза землекористуванням сільськогосподарських підприємств;

6) існуюча методика не передбачає застосування в процесі оцінки природно-сільськогосподарського районування України, яке передбачене статтею 179 Земельного кодексу України та об'єктивно диференціює територію держави за природними умовами для ведення сільського господарства, а не лише за адміністративно-територіальним устроєм.

Вищезазначені причини та непридатність чинної методики слугувати основою для об'єктивного визначення грошової оцінки земель обумовлюють потребу у прийнятті нової Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, якою мають бути запроваджені нові підходи до проведення такої оцінки, а також встановлені нормативи капіталізованого рентного доходу сільськогосподарських угідь у 2014 році, згідно з Законом України "Про оцінку земель".

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціллю державного регулювання є удосконалення методичних засад проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та їх приведення у відповідність із Законом України "Про оцінку земель".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу

Як альтернативу до запропонованого регулювання можна розглянути так званий "status quo", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань, визначене постановою Кабінету Міністрів України "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" від 23 березня 1995 року N 213.

Однак методичні підходи, які у 1995 році були покладені в основу Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, значною мірою втрачають свою дієвість та не можуть розглядатися як такі, що відповідають актуальному земельному законодавству і, перш за все, Закону України "Про оцінку земель", а тому не можуть слугувати повноцінною методичною основою для проведення нової грошової оцінки земель, яка відповідала б сучасним економіко-правовим умовам сільськогосподарського землекористування.

4. Опис механізму і заходів, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачається затвердження Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі набрання чинності регуляторним актом

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити застосування нових методичних підходів до проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Забезпечення удосконаленою методичною базою для проведення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, на основі якої буде проведено грошову оцінку, яка є Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Матеріальні витрати на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які компенсуватимуться замовником відповідно до укладених угод на проведення робіт

У сфері професійних учасників ринку

Забезпечення обсягом робіт з виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення

Матеріальні витрати на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, які компенсуватимуться замовником відповідно до укладених угод на проведення робіт

У сфері громадян

Забезпечення громадян можливістю отримувати об'єктивну нормативну грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення у випадках обов'язкового проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки здійснюється не безоплатній основі (пункт 2 додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 року N 835).

7. Термін дії акта

Строк чинності акта не обмежується в часі.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності акта є:

- реалізація проекту акта потребує додаткового фінансування з Державного бюджету або коштів місцевих бюджетів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва;

- кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

- обсяг коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та підприємницької діяльності на виконання робіт по складанню технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, визначатимуться умовами договору на проведення таких робіт;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та підприємницької діяльності, які виконуватимуть і замовлятимуть технічну документацію з нормативної грошової оцінки - високий. Держгеокадастр оприлюднюватиме результати через засоби масової інформації, зокрема у виданні "Землевпорядний вісник" та на офіційному сайті www.land.gov.ua інформацію щодо набрання чинності новою Методикою.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результатів регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Голова Державної служби
України з питань геодезії,
картографії та кадастру

М. П. Мартинюк

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос