Идет загрузка документа (58 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно упрощения порядка предоставления земельных участков для строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин и связанных с их эксплуатацией производственных сооружений, подъездных дорог, линий электропередач и связи (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 - 4, ст. 27) такі зміни:

1. Частину четверту статті 66 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом".

2. Частину другу статті 92 доповнити пунктом "д" такого змісту:

"д) підприємства, що провадять діяльність з транспортування магістральними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах відповідно до Закону України "Про трубопровідний транспорт".

3. У статті 97:

1) назву статті викласти у такій редакції: "Права та обов'язки підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи";

2) частину першу викласти у такій редакції:

"1. Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні, геологознімальні, пошукові, геодезичні роботи та роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, у тому числі буріння і облаштування нафтогазових свердловин, спорудження, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку (далі - розвідувальні та інші пов'язані роботи), можуть проводити ці роботи на земельних ділянках (або їх частинах) будь-якої форми власності та цільового призначення на підставі договору на проведення робіт, який укладається з власником землі або із землекористувачем без зміни цільового призначення такої земельної ділянки.

Земельні ділянки на період проведення розвідувальних та інших пов'язаних робіт у власника землі або землекористувача не вилучаються, не викупляються.

Розгляд відповідного звернення підприємств, установ та організацій, які проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи щодо укладення договору на проведення робіт або надання погодження землекористувачем, здійснюється протягом п'ятнадцяти днів з моменту одержання такого звернення. За бажанням однієї із сторін договір може бути посвідчений нотаріально.";

3) частину другу викласти у такій редакції:

"Строки і місце проведення розвідувальних та інших пов'язаних робіт визначаються за договором сторін. Договір на проведення робіт, визначених у частині першій цієї статті, не підлягає державній реєстрації.";

4) в частині третій слова "розвідувальних робіт" замінити словами "розвідувальних та інших пов'язаних робіт";

5) частину четверту викласти у такій редакції:

"При переході із стану дослідно-промислової розробки у промислову розробку підприємствам, установам та організаціям, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, дозволяється використовувати земельну ділянку на підставі договору на проведення робіт з власником землі або за погодженням із землекористувачем на період оформлення документів, які посвідчують право користування нею.

При цьому такі підприємства, установи та організації мають переважне право на укладення договорів та оформлення документів, які посвідчують право користування земельною ділянкою для проведення промислової розробки родовищ щодо земельних ділянок, на яких вони проводили розвідувальні та інші пов'язані роботи.";

6) частину п'яту викласти у такій редакції:

"Підприємства, установи та організації, які проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, зобов'язані відшкодовувати власникам землі та землекористувачам усі збитки, в тому числі неодержані доходи, а також за свій рахунок приводити займані земельні ділянки у стан, придатний для використання за цільовим призначенням.";

7) доповнити статтю частиною шостою - сьомою:

"6. Спори, що виникають при проведенні розвідувальних та інших пов'язаних робіт, вирішуються у судовому порядку.

7. Підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, у разі продажу власниками земельних ділянок, які використовуються такими підприємствами, установами та організаціями на підставі договорів на проведення робіт, мають переважне право на придбання у власність цих земельних ділянок за ціною та на умовах, установлених власником.

Власник зобов'язаний у письмовій формі повідомити підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи про намір продати земельну ділянку третій особі із зазначенням ціни та інших умов, на яких продається земельна ділянка. Якщо підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, протягом місяця з дня отримання від власника письмового повідомлення про намір продати земельну ділянку не підтвердять свою згоду на придбання земельної ділянки на умовах, які запропоновані третій особі, власник має право продати земельну ділянку іншій особі.

Порядок реалізації переважного права підприємств, установ та організацій, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, на придбання у власність земельної ділянки може визначатися у договорі на проведення робіт.

У разі письмової відмови від свого переважного права на придбання земельної ділянки до нового власника такої земельної ділянки переходять права та обов'язки за договором на проведення робіт. У разі продажу земельної ділянки з порушенням переважного права купівлі підприємства, установи та організації, що проводять розвідувальні та інші пов'язані роботи, можуть пред'явити до суду позов про переведення на них прав та обов'язків покупця."

4. Частину третю статті 98 доповнити словами "та здійснюється без зміни цільового призначення земельної ділянки".

5. У статті 99:

1) у пункті "б" слова "по наявному шляху" виключити;

2) доповнити пунктом "в1" такого змісту:

1) право розміщення, спорудження, експлуатації та обслуговування нафтових і газових свердловин, а також об'єктів, пов'язаних з їх розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням;"

3) доповнити пунктом "в2" такого змісту:

2) право прокладання, експлуатації та обслуговування об'єктів трубопровідного транспорту;".

6. Пункт "б" частини другої статті 102 після слів "земельний сервітут" доповнити словами "крім тимчасових перешкод у користуванні земельною ділянкою за цільовим призначенням, пов'язаних з розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, а також об'єктів, пов'язаних із розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин".

7. Частину третю статті 122 доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку".

8. Пункт "ґ" статті 141 після слів "цільовим призначенням" доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Кодексом та іншими законами України".

9. У статті 1481:

1) частину першу після слів "земельного сервітуту," доповнити словами "договору на проведення робіт, визначених в частині першій статті 97 цього Кодексу, на земельній ділянці";

2) частину четверту після слів "земельного сервітуту," доповнити словами "договору на проведення робіт, визначених в частині першій статті 97 цього Кодексу, на земельній ділянці".

10. У статті 149:

1) частину п'яту доповнити пунктом "г" такого змісту:

"г) будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.";

2) частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Кабінет Міністрів України вилучає земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, - ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, а також земельні ділянки природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення та суб'єктів господарювання залізничного транспорту загального користування у зв'язку з їх реорганізацією шляхом злиття під час утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування відповідно до Закону України "Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування", крім земельних ділянок, необхідних для спорудження об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язані з їх експлуатацією виробничих споруд, ліній електропередач та зв'язку, та випадків, визначених частинами п'ятою - восьмою цієї статті і статтею 150 цього Кодексу".

11. Частину другу статті 168 після слів "в агропромисловому комплексі" доповнити словами "крім випадків:

а) проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових свердловин, будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції нафтових і газових свердловин і пов'язаних з їх обслуговуванням об'єктів трубопровідного транспорту та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення;

б) проведення робіт, пов'язаних з ліквідацією та запобіганням аварійним ситуаціям на нафтових і газових свердловинах і пов'язаних з їх експлуатацією об'єктах трубопровідного транспорту, виробничих спорудах, під'їзних дорогах, лініях електропередач та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення

в) визначених в Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

12. Частину першу статті 208 після слів "під будівництво і обслуговування об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії," доповнити словами "під розміщення, будівництво, експлуатацію, технічне обслуговування, ремонт і реконструкцію об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку".

13. Підпункт "б" пункту 15 розділу X "Перехідні положення" викласти у такій редакції:

"б) купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону, набуття їх підприємствами, установами та організаціями для розміщення, будівництва, експлуатації, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб, а також крім зміни цільового призначення (використання) земельних ділянок з метою їх надання інвесторам - учасникам угод про розподіл продукції для здійснення діяльності за такими угодами."

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Підприємства, які здійснюють в Україні розвідувальні роботи та роботи з будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку (далі - підприємства, які здійснюють розвідувальні роботи), постійно зіштовхуються з проблемами набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з їх діяльністю.

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" як підприємство трубопровідного транспорту є головним транзитером природного газу до споживачів України та європейської спільноти. В підпорядкуванні підприємства знаходиться понад 35,6 тис. км магістральних газопроводів, які щодня забезпечують надійне та безперебійне транспортування більше ніж 150000 тис. м3 природного газу.

З метою оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту, що перебувають у державній власності та не підлягають приватизації, пропонується внести доповнення до статті 92 Земельного кодексу України, оскільки на сьогодні існує проблема оформлення права постійного користування земельними ділянками підприємствами трубопровідного транспорту, що здійснюють обслуговування та експлуатацію об'єктів державної власності.

Існуюча процедурна складність порядку набуття права землекористування для розміщення об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією, не відповідає суспільній значимості таких об'єктів. Так, якщо дотримуватись законодавчо встановлених термінів відведення земельних ділянок, то для того, щоб підприємства, які здійснюють розвідувальні роботи, могли безпосередньо приступити до здійснення таких робіт, потрібно витратити часу щонайменше 4 місяці. На практиці ж процедура відведення земельних ділянок може тривати і 2 - 5 років.

Розробити проект відведення земель заздалегідь до початку буріння неможливо у зв'язку з тим, що практично кожна нова пробурена свердловина коригує місцеположення наступної свердловини і, як правило, свердловино-точка для відведення землі видається безпосередньо перед початком буріння. Це ж стосується і спорудження газопроводів-шлейфів та інших об'єктів, пов'язаних з експлуатацією свердловин, оскільки їх будівництво та схема підключення залежать безпосередньо від наявності та тиску вуглеводнів у пробурених свердловинах.

Вирішення вищезазначених проблем можливе при внесенні змін до статей 66, 97 Земельного кодексу України, що дозволить підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють розвідувальні роботи, проводити такі роботи на підставі договору з власником, розпорядником землі або за погодженням із землекористувачем без зміни цільового призначення земельної ділянки. Запропоновані зміни зможуть врахувати особливості робіт розвідувального (пошукового характеру), і проходження процедури вилучення (викупу) земельної ділянки у цьому разі стане непотрібним.

Разом з тим слід звернути увагу, що при отриманні промислового припливу нафти і газу у розвідувальних свердловинах здійснюється їх переведення у категорію видобувних та проводиться облаштування і підключення до промислових і магістральних мереж. У такому разі необхідно розробляти проект відведення земельної ділянки в довгострокове користування відповідно до галузевих стандартів і Земельного кодексу України із зміною цільового призначення цих земельних ділянок.

Згідно з законодавством до моменту завершення процедури відведення земель і отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку необхідно зупинити облаштування продуктивної свердловини, законсервувавши її на період оформлення права на земельну ділянку, що в свою чергу призводить до зривів термінів будівництва трубопроводів-шлейфів до свердловин та введення їх в експлуатацію, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення суми нарахування та сплати ресурсних платежів.

Для вирішення зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 97 Земельного кодексу України щодо надання можливості юридичним особам після закінчення дослідно-промислової розробки родовищ та введення родовищ у промислову розробку використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними, та надати переважне право на придбання у власність цих земельних ділянок у разі їх продажу власниками.

Зміни до статей 98, 99, 102 та 141 Земельного кодексу України надають можливість оформлення та використання сервітуту під об'єкти, пов'язані з облаштуванням родовищ без зміни цільового призначення такої земельної ділянки та встановлює неможливість припинення сервітуту земельних ділянок, викликаних тимчасовими перешкодами, пов'язаними з розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням нафтових і газових свердловин, а також пов'язаних з ними об'єктів.

Внесення змін до статей 122, 149 Земельного кодексу України шляхом розширення відповідних повноважень районним державним адміністраціям також прискорить набуття підприємствами прав на земельні ділянки для здійснення будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Крім того, з метою запобігання бюрократичній процедурі отримання власниками земельних ділянок та землекористувачами спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до статті 168 Земельного кодексу України та встановити на законодавчому рівні можливість вчинення таких дій без спеціального дозволу щодо земельних ділянок для проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових свердловин, будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, а також випадків, визначених в Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

Внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України передбачатиме, що підприємства трубопровідного транспорту та нафтогазовидобувні підприємства, більшість яких забезпечує формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, в разі проведення робіт з будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва з подальшим поверненням земельних ділянок у стан, придатний для попереднього використання.

У зв'язку з тим фактом, що чинним законодавством України не встановлено процедуру та механізм купівлі-продажу пайових земельних ділянок законопроектом пропонується внести зміни до пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України з метою врегулювання питання набуття їх підприємствами, установами та організаціями для будівництва трубопроводів місцевого та міжпромислового значення, нафтових, газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Запропоновані проектом Закону України зміни спрямовані на вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, і пов'язаних з їх експлуатацією об'єктів та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, що допоможе оптимізувати витрати підприємств нафтогазової галузі при проведенні таких робіт та збільшити обсяги нафти та газу власного видобутку.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 66, 92, 97, 98, 99, 102, 122, 141, 1481, 149, 168, 208 та пункту 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами в даній сфері є Конституція України, Земельний кодекс України, Цивільний кодекс України, Кодекс України про надра, Закон України "Про оренду землі", Закон України "Про землеустрій", Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", Закон України "Про охорону земель", Закон України "Про трубопровідний транспорт", Закону України "Про нафту і газ", Енергетична стратегія України на період до 2030 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.03.2006 р. N 145-р, постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам" від 19.04.93 р. N 284.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону України не потребує додаткових фінансових витрат з державного та місцевого бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України погоджується з Мінекономрозвитку України, Міністерством фінансів України, Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Міністерство аграрної політики та продовольства України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно- територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект Закону України не має норм, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України є регуляторним актом.

Основними цілями державного регулювання відповідно до законопроекту є набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з діяльністю підприємств, що здійснюють будівництво та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, та пов'язаних з їх обслуговуванням виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Проект Закону України сприятиме своєчасному та якісному проведенню робіт з будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку. Також прийняття проекту Закону України забезпечить умови для нарощування видобутку природного газу шляхом поновлення ресурсної бази вуглеводнів, а саме спростить бюрократичні процедури для отримання права користування земельними ділянками для підприємств нафтогазового комплексу, запобігатиме негативним економічним наслідкам, зумовленим недосконалістю порядку надання земельних ділянок для будівництва об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, створить умови для їх надійної та безперебійної експлуатації.

 

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України

В. Демчишин

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку планується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо спрощення порядку надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством енергетики та вугільної промисловості України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р "Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році" (пункт 257.1).

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону України є вдосконалення процедури надання земельних ділянок для проведення розвідувальних робіт та робіт з будівництва, технічного обслуговування, ремонту і реконструкції об'єктів трубопровідного транспорту, спорудження нафтових і газових свердловин, і пов'язаних з їх експлуатацією об'єктів та виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, що допоможе оптимізувати витрати підприємств нафтогазової галузі при проведенні таких робіт та збільшити обсяги нафти та газу власного видобутку.

Законопроектом пропонується внести зміни до статей 66, 92, 97, 98, 99, 102, 122, 141, 1481, 149, 168, 208 та пункту 15 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України.

Основними цілями державного регулювання відповідно до законопроекту є набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з діяльністю підприємств, що здійснюють будівництво та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, та пов'язаних з їх обслуговуванням виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Підприємства, які здійснюють в Україні розвідувальні роботи та роботи з будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку (далі - підприємства, які здійснюють розвідувальні роботи), постійно зіштовхуються з проблемами набуття прав на земельні ділянки для потреб, пов'язаних з їх діяльністю.

Публічне акціонерне товариство "Укртрансгаз" як підприємство трубопровідного транспорту є головним транзитером природного газу до споживачів України та європейської спільноти. В підпорядкуванні підприємства знаходиться понад 35,6 тис. км магістральних газопроводів, які щодня забезпечують надійне та безперебійне транспортування більше ніж 150000 тис. м3 природного газу.

З метою оформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки під об'єктами трубопровідного транспорту, що перебувають у державній власності та не підлягають приватизації, пропонується внести доповнення до статті 92 Земельного кодексу України, оскільки на сьогодні існує проблема оформлення права постійного користування земельними ділянками підприємствами трубопровідного транспорту, що здійснюють обслуговування та експлуатацію об'єктів державної власності.

Існуюча процедурна складність порядку набуття права землекористування для розміщення об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, пов'язаних з їх експлуатацією, не відповідає суспільній значимості таких об'єктів. Так, якщо дотримуватись законодавчо встановлених термінів відведення земельних ділянок, то для того, щоб підприємства, які здійснюють розвідувальні роботи, могли безпосередньо приступити до здійснення таких робіт, потрібно витратити часу щонайменше 4 місяці. На практиці ж процедура відведення земельних ділянок може тривати і 2 - 5 років.

Розробити проект відведення земель заздалегідь до початку буріння неможливо у зв'язку з тим, що практично кожна нова пробурена свердловина коригує місцеположення наступної свердловини і, як правило, свердловино-точка для відведення землі видається безпосередньо перед початком буріння. Це ж стосується і спорудження газопроводів-шлейфів та інших об'єктів, пов'язаних з експлуатацією свердловин, оскільки їх будівництво та схема підключення залежать безпосередньо від наявності та тиску вуглеводнів у пробурених свердловинах.

Вирішення вищезазначених проблем можливе при внесенні змін до статей 66, 97 Земельного кодексу України, що дозволить підприємствам, установам та організаціям, які здійснюють розвідувальні роботи, проводити такі роботи на підставі договору з власником, розпорядником землі або за погодженням із землекористувачем без зміни цільового призначення земельної ділянки. Запропоновані зміни зможуть врахувати особливості робіт розвідувального (пошукового характеру), і проходження процедури вилучення (викупу) земельної ділянки у цьому разі стане непотрібним.

Разом з тим, слід звернути увагу, що при отриманні промислового припливу нафти і газу у розвідувальних свердловинах здійснюється їх переведення у категорію видобувних та проводиться облаштування і підключення до промислових і магістральних мереж. У такому разі необхідно розробляти проект відведення земельної ділянки в довгострокове користування відповідно до галузевих стандартів і Земельного кодексу України із зміною цільового призначення цих земельних ділянок.

Згідно з законодавством до моменту завершення процедури відведення земель і отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку необхідно зупинити облаштування продуктивної свердловини, законсервувавши її на період оформлення права на земельну ділянку, що в свою чергу призводить до зривів термінів будівництва трубопроводів-шлейфів до свердловин та введення їх в експлуатацію, зменшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, зменшення суми нарахування та сплати ресурсних платежів.

Для вирішення зазначеної проблеми пропонується внести зміни до статті 97 Земельного кодексу України щодо надання можливості юридичним особам після закінчення дослідно-промислової розробки родовищ та введення родовищ у промислову розробку використовувати земельні ділянки на підставі договору з власником землі або за погодженням із землекористувачем на період зміни їх цільового призначення та оформлення документів, які посвідчують право користування ними, та надати переважне право на придбання у власність цих земельних ділянок у разі їх продажу власниками.

Зміни до статей 98, 99, 102 та 141 Земельного кодексу України надають можливість оформлення та використання сервітуту під об'єкти, пов'язані з облаштуванням родовищ без зміни цільового призначення такої земельної ділянки та встановлює неможливість припинення сервітуту земельних ділянок, викликаних тимчасовими перешкодами, пов'язаними з розміщенням, спорудженням, експлуатацією та обслуговуванням нафтових і газових свердловин, а також пов'язаних з ними об'єктів.

Внесення змін до статей 122, 149 Земельного кодексу України шляхом розширення відповідних повноважень районним державним адміністраціям також прискорить набуття підприємствами прав на земельні ділянки для здійснення будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Крім того, з метою запобігання бюрократичній процедурі отримання власниками земельних ділянок та землекористувачами спеціального дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок проектом Закону пропонується внести відповідні зміни до статті 168 Земельного кодексу України та встановити на законодавчому рівні можливість вчинення таких дій без спеціального дозволу щодо земельних ділянок для проведення робіт з буріння і облаштування нафтогазових свердловин, будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, підземних кабельних мережах енергозабезпечення, а також випадків, визначених в Законі України "Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів".

Внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України передбачатиме, що підприємства трубопровідного транспорту та нафтогазовидобувні підприємства, більшість яких забезпечує формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення, в разі проведення робіт з будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва з подальшим поверненням земельних ділянок у стан, придатний для попереднього використання.

У зв'язку з тим фактом, що чинним законодавством України не встановлено процедуру та механізм купівлі-продажу пайових земельних ділянок законопроектом пропонується внести зміни до пункту 15 Перехідних положень Земельного кодексу України з метою врегулювання питання набуття їх підприємствами, установами та організаціями для будівництва трубопроводів місцевого та міжпромислового значення, нафтових, газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей, наведення аргументів щодо переваги обраного способу

Перший спосіб - залишення без змін відповідне законодавство, але це не забезпечує безперебійну роботу підприємств, що здійснюють будівництво та експлуатацію об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин, виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Другий спосіб - прийняття запропонованого регуляторного акту для здійснення державного регулювання шляхом:

створення ефективної системи повноважень щодо врегулювання питання земельних відносин під час будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку;

вирішення, на законодавчому рівні, питання спрощення надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Положення законопроекту мають чіткий механізм розв'язання проблеми, а саме - забезпечують досягнення цілей державного регулювання в частині спрощення надання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку, упорядковують відносини газотранспортних, газовидобувних підприємств з власниками земельних ділянок та створюють умови для проведення безперебійного та надійного постачання природного газу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується крім випадків зміни законодавства, що зачіпатиме предмет регулювання.

Оцінка можливості впровадження проекту акта та виконання його вимог є високою.

Результатом досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде безперебійна організація роботи підприємств трубопровідного транспорту та видобувних підприємств, задля зміцнення енергетичної незалежності Держави.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного бюджету.

Очікувані наслідки дії запропонованого акта не завдаватимуть шкоди іншим суб'єктам господарювання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

- акт забезпечує встановлення єдиного механізму щодо отримання земельних ділянок для безперебійної роботи підприємств трубопровідного транспорту та видобувних підприємств;

- сприяє врегулюванню взаємин у роботі організацій трубопровідного транспорту, видобувних підприємств та власників земельних ділянок.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

 

Вигоди

Втрати

Держава

Удосконалення нормативно-правової бази в частині спрощення надання земельних ділянок для підприємств трубопровідного транспорту та видобування.

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Вдосконалення процедури надання земельних ділянок підприємствам трубопровідного транспорту та видобувним підприємствам для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Відсутні. У разі порушення законодавства відповідний ступінь відповідальності

Громадяни

Врегулювання правовідносин між власниками земельних ділянок та підприємствами трубопровідного транспорту та видобувними підприємствами в частині отримання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Відсутні

7. Обґрунтування строків чинності регуляторного акта

Строк дії акта не обмежений у часі, оскільки спрямований на спрощення надання земельних ділянок підприємствам трубопровідного транспорту та видобувним підприємствам для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку.

Проект регуляторного акта набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- скорочення строків отримання земельних ділянок для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку;

- збільшення видобутку вуглеводнів.

Розмір надходжень, пов'язаних з дією Закону України до державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів, може бути збільшено за рахунок плати за користування землею підприємствами, що отримали її для будівництва та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту, нафтових і газових свердловин та пов'язаних з їх експлуатацією виробничих споруд, під'їзних доріг, ліній електропередач та зв'язку. Запровадження закону не потребує залучення додаткових бюджетних коштів.

Високий рівень поінформованості досягатиметься за рахунок розміщення проекту регуляторного акта на сайті Міненерговугілля http://mpe.kmu.gov.ua. Після прийняття регуляторний акт його буде розміщено в системі "ЛІГА:ЗАКОН".

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Міненерговугілля та НАК "Нафтогаз України" на підставі показників результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до набрання ним чинності актом або набранням чинності більшістю його положень. Строк проведення базового відстеження - 45 робочих днів.

Повторне відстеження результативності здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набранням чинності більшістю його положень.

Періодичне відстеження результатів здійснюється один раз на три роки, починаючи з дня закінчення повторного відстеження.

У разі виявлення неурегульованих або проблемних питань, ці питання будуть опрацьовуватись з метою врахування та внесення змін.

 

Міністр енергетики та
вугільної промисловості України

В. Демчишин

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос