Идет загрузка документа (49 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра мест хранения и Формы справки о внесении места хранения в Единый государственный реестр (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 18.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

____________

м. Київ

N ___

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Порядку ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракції) і спиртом плодовим на підставі ліцензії на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 230, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання;

Форму довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру.

2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 28 травня 2002 року N 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за N 670/6958;

від 13 листопада 2002 року N 539 "Про внесення змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2002 року за N 912/7200;

від 7 вересня 2009 року N 489 "Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2009 року за N 924/16940.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок
ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання

I. Загальні положення

1. Єдиний державний реєстр місць зберігання (далі - Єдиний реєстр) - перелік місць, що використовуються для зберігання спирту, та приміщень, що використовуються для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів (далі - місце зберігання), який містить відомості про місцезнаходження місць зберігання та відомості про заявника.

2. До Єдиного реєстру вносяться:

1) відомості про заявника - код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), найменування (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження або місце проживання (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), серія та номер ліцензії, виданої заявнику на відповідний вид діяльності;

2) відомості про місце зберігання - місцезнаходження (поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку), площа місця зберігання (місткість місця зберігання спирту), вид продукції, що зберігається;

3) дата включення місця зберігання до Єдиного реєстру;

4) серія, номер та дата видачі довідки про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру;

5) підстава та дата виключення місця зберігання з Єдиного реєстру.

3. При внесенні місця зберігання до Єдиного реєстру йому присвоюється індивідуальний номер.

Індивідуальний номер місця зберігання, яке виключено з Єдиного реєстру, не може бути присвоєний іншому місцю зберігання.

4. Виробництво спирту етилового, коньячного (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, біоетанолу, фракції головної етилового спирту, інших спиртових дистилятів, що відповідають кодам 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД (далі - спирт), та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Єдиного реєстру місць зберігання спирту.

5. Зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що відповідають кодам 2103 90 30 00, 2106 90, 2204, 2205, 2206, 2208, 2401, 2402 та 2403 згідно з УКТ ЗЕД здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Єдиного реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання було внесено до Єдиного реєстру.

6. У разі зберігання спирту, алкогольних напоїв або тютюнових виробів у місцях зберігання, не внесених до Єдиного реєстру, до суб'єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у порядку, установленому чинним законодавством.

II. Внесення місць зберігання до Єдиного реєстру

1. До Єдиного реєстру вносяться:

1) місця зберігання оптових партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

2) відокремлені від місця здійснення діяльності місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

3) місця зберігання спирту суб'єктів господарювання-виробників спирту та тих, які отримують спирт для забезпечення виробничих та інших потреб і його кількість перевищує 100 декалітрів на квартал;

4) місця зберігання спирту виробників алкогольних напоїв.

2. Місця зберігання спирту оформляються за умови здійснення їх обстеження представниками державної фіскальної служби (далі - ДФС) на відповідність установленим вимогам.

3. Для внесення місць зберігання спирту або алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру суб'єкти господарювання подають заяву до ДФС України.

Для внесення до Єдиного реєстру місць зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв або тютюнових виробів суб'єкти господарювання подають заяву до органу ДФС за місцезнаходженням місця зберігання.

4. Заява про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру подається за формою згідно з додатком 1, а заява про внесення місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів до Єдиного реєстру додається за формою згідно з додатком 2.

5. У разі реєстрації місця зберігання спирту заявником подається документ, що підтверджує право користування цим приміщенням.

У разі реєстрації місця зберігання алкогольних напоїв або тютюнових виробів заявником подається копія документа, що підтверджує право користування приміщенням (договір оренди, свідоцтво на право власності тощо).

6. Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру (далі - Довідка) видається представнику заявника (керівнику чи іншій особі за довіреністю) відповідно до форми, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від _______________ 2015 року N ___ "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України _______________ 2015 року за N ___. Довідка про внесення місця зберігання спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів до Єдиного реєстру повинна бути оформлена протягом семи робочих днів від дати подання заяви. Про видачу довідки ДФС України повідомляє органи ДФС за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та за місцезнаходженням місця зберігання.

7. Виготовлення бланків довідок здійснюється на спеціальному папері, що забезпечує захист від підробки. Реєстрація довідок здійснюється у журналах обліку видачі довідок за формою згідно з додатком 3. Журнал має бути прошнурований, пронумерований і скріплений печаткою.

8. Довідка заповнюється уповноваженою на те посадовою особою ДФС, підписується керівником або його заступником і засвідчується печаткою.

9. Довідка повинна пред'являтися представникам контролюючих органів, які мають відповідні повноваження на здійснення перевірки.

III. Видача довідок про відповідність місць зберігання спирту встановленим вимогам

1. Суб'єкт господарювання, який подає заяву про внесення місця зберігання спирту до Єдиного реєстру, зобов'язаний забезпечити відповідність стану місця зберігання вимогам Інструкції з приймання, зберігання, відпуску, транспортування та обліку спирту етилового, затвердженої наказом Міністерством аграрної політики від 13 квітня 2009 року N 264, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 2 липня 2009 року за N 591/16607, установленим для цього виду продукції.

Невідповідність місця зберігання спирту зазначеним вимогам є підставою для відмови у видачі довідки про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам.

2. Для проведення обстеження місця зберігання спирту на відповідність установленим вимогам суб'єкт господарювання звертається до ДФС України. Протягом тридцяти днів від дати звернення оформляється довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам або надається вмотивована відмова в оформленні такої довідки.

3. Довідка про відповідність місця зберігання спирту установленим вимогам складається у довільній формі один раз на п'ять років.

4. У довідці зазначаються:

1) місцезнаходження місця зберігання спирту, його місткість, відповідні дозволи та довідки органів, що здійснювали обстеження такого місця на відповідність будівельним, технологічним, протипожежним, санітарним нормам і правилам, техніці безпеки;

2) наявність засобів (приладів) вимірювальної техніки, повірених відповідним органом, який має ці повноваження;

3) наявність відповідних умов для проведення інвентаризації спирту шляхом пропуску через мірники або зважування, або за допомогою засобів електронного обліку;

4) наявність типових журналів обліку спирту;

5) наявність висновку ДФС України або органу ДФС за місцезнаходженням місця зберігання спирту про відповідність місця зберігання спирту встановленим вимогам.

5. До закладки на витримку коньячні спирти зберігаються у дубовій тарі або нержавіючих чи емальованих ємностях з дубовою клепкою.

6. Спирт повинен зберігатися та обліковуватися орендарем спиртосховища (спиртобази) окремо від продукції орендодавця.

У спиртосховищі (на спиртобазі) повинні бути належні умови для проведення інвентаризації та обліку спирту окремо орендарем і орендодавцем.

7. Спирт етиловий, коньячний (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, спирт-сирець виноградний, спирт-сирець плодовий, біоетанол, фракція головна етилового спирту, інші спиртові дистиляти, що відповідають кодам 2207 та 2208 згідно з УКТ ЗЕД, повинні зберігатися та обліковуватися окремо.

IV. Виключення місць зберігання з Єдиного реєстру

1. Виключення місця зберігання з Єдиного реєстру здійснюється органом ДФС, який його вносив:

1) на підставі письмової заяви суб'єкта господарювання, що був заявником такого місця зберігання;

2) у разі анулювання ліцензії, виданої такому суб'єкту господарювання відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", шляхом прийняття відповідного письмового розпорядження не раніше ніж через 10 робочих днів з моменту її анулювання.

2. У разі зміни відомостей про заявника місця зберігання (найменування або місцезнаходження юридичної особи, прізвища або місця проживання фізичної особи - суб'єкта господарювання) орган ДФС на підставі заяви суб'єкта господарювання протягом семи робочих днів уносить відповідні зміни до Єдиного реєстру, а у разі зміни характеристик місця зберігання за результатами переобстеження місця зберігання оформляється довідка на новому бланку з урахуванням змін.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

ДОВІДКА
про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру

 

Серія                           N

Видана суб'єкту господарювання:
_____________________________________________________________________________________
                                      (повне найменування заявника або прізвище, ім'я, по батькові, код за ЄДРПОУ або
                                    реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
1
_____________________________________________________________________________________
                                  місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання
                                                                          фізичної особи - суб'єкта господарювання)
про внесення місця зберігання
_____________________________________________________________________________________
                                                             (вид продукції: спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби)
площею (місткістю) ___________________________________________, що знаходиться за адресою
_____________________________________________________________________________________
                                                                                      (місцезнаходження місця зберігання)

До Єдиного державного реєстру                                             20      року                     за              N             

_____________________________________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали керівника органу, що видав довідку)

        М. П
(за наявності)

____________
1 Заповнюється фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

Державна фіскальна служба України

 

Повне найменування юридичної особи
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта1

 

Місцезнаходження юридичної особи або
місце проживання фізичної особи -
суб'єкта господарювання

 

телефон

 

Заява
про внесення місць зберігання спирту до Єдиного державного реєстру

Прошу внести до Єдиного державного реєстру місць зберігання спирту,
місткість яких становить            дал.

Місцезнаходження місць зберігання спирту:

1.                                                                                                                                                                         
                                поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу

2.                                                                                                                                                                         
                                поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу

Додаток:

1) документи, що підтверджують право користування місцями зберігання спирту, на         аркушах;

Керівник підприємства (фізична особа -
суб'єкт господарювання)
  

(дата, підпис, прізвище, ініціали)
  

М. П.
(за наявності)

____________
1 Зазначається фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Державна фіскальна служба України

 

Повне найменування юридичної особи
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
суб'єкта господарювання)
код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер
облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта1

 

Місцезнаходження юридичної особи або
місце проживання фізичної особи -
суб'єкта господарювання

 

телефон

 

Заява
про внесення місць зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів до Єдиного державного реєстру

Прошу внести до Єдиного державного реєстру місця зберігання

Вид продукції: алкогольні напої, тютюнові вироби, кв. м, дал)

Місцезнаходження місць зберігання спирту (для алкогольних напоїв):

1.                                                                                                                                                                         
                                поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу

2.                                                                                                                                                                         
                                поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку, номер корпусу

Додаток:

1) документи, що підтверджують право користування місцями зберігання спирту, на           аркушах;

Керівник підприємства (фізична особа -
суб'єкт господарювання)
  

(дата, підпис, прізвище, ініціали)
  

М. П.
(за наявності)

____________
1 Заповнюється фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок про внесення місць зберігання до Єдиного державного реєстру

N

Повне найменування заявника або прізвище, ім'я, по батькові код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта1

Юридична адреса заявника

Місце знаходження місця зберігання

Вид продукції, що зберігається

Серія та номер довідки про внесення до ЄДР

Номер місця зберігання згідно з ЄДР

Підпис уповноваженої особи, що отримала довідку про внесення до ЄДР

1

2

3

4

5

6

7

8

____________
1 Заповнюється фізичними особами, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 12 серпня 2014 року N 1638-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо посилення контролю за обігом підакцизних товарів та уточнення окремих податкових норм" (далі - Закон N 1638) статтю 12 Закону України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (далі - Закон N 481) доповнено частиною четвертою, якою передбачено, що головна і хвостова фракції спирту коньячного за вибором виробника направляються на ректифікацію спирту для технічних цілей або на утилізацію.

Крім цього, статтею 14 Закону N 481 встановлено, що оптова торгівля спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) здійснюється суб'єктом господарювання на підставі ліцензій на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 року N 230 "Питання імпорту, експорту та оптової торгівлі спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і спиртом плодовим" (далі - постанова N 230) затверджено Порядок ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють оптову торгівлю спиртом коньячним (включаючи дистиляти у вигляді головної і хвостової фракцій) і спиртом плодовим на підставі ліцензій на виробництво коньяку та алкогольних напоїв за коньячною технологією.

На виконання вимог Закону N 481, постанови N 230, частини першої статті 5 Закону України від 06 вересня 2012 року N 5203-VI "Про адміністративні послуги" щодо законодавчого визначення основних вимог до регулювання надання адміністративних послуг та з метою посилення контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, удосконалення порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання (далі - Реєстр), унеможливлення порушень при їх зберіганні, забезпечення відповідності спиртосховища встановленим вимогам розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру" (далі - проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Відповідно до статті 1 Закону N 481 місце зберігання - місце, яке використовується для зберігання спирту, або приміщення, яке використовується для зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, відомості про місцезнаходження якого внесені до Реєстру.

Реєстр - перелік місць зберігання, який ведеться органами державної фіскальної служби України і містить визначені відомості про місцезнаходження місць зберігання та заявників.

Стаття 2 Закону N 481 передбачає, що виробництво спирту та алкогольних напоїв здійснюється за наявності внесених до Реєстру місць зберігання спирту. При цьому приміщення, в яких здійснюється виробництво спирту, та місця зберігання спирту, розташовані на підприємстві, яке виробляє спирт, вважаються акцизним складом.

Статтею 15 Закону N 481, що регулює імпорт, експорт, оптову і роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, визначено, що зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється в місцях зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, внесених до Реєстру, незалежно від того, кому належить таке місце зберігання, або того, за заявою якого суб'єкта господарювання таке місце зберігання внесено до Реєстру.

Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, вносять до Реєстру тільки ті місця зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що розташовані за іншою адресою, ніж місце здійснення торгівлі.

Зазначена норма встановлює правила, обов'язкові до виконання всіма суб'єктами підприємницької діяльності згідно зі статтею 17 Закону N 481.

Проектом наказу пропонується привести у відповідність до вимог чинних нормативно-правових актів Порядок ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання.

При цьому визначається таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації від 28 травня 2002 року N 251 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 серпня 2002 року за N 670/6958 (із змінами та доповненнями).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Перший спосіб:

Залишити без змін чинний Порядок внесення місць зберігання спирту та алкогольних напоїв до Єдиного реєстру місць зберігання, затверджений наказом ДПА України від 28.05.2002 N 251.

На сьогодні ДПА України реформовано, функції здійснення контролю за дотриманням порядку відповідно до вимог законодавства покладені на Державну фіскальну службу України. Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, передбачено послідовність дій щодо переоформлення нормативно-правових актів.

Другий спосіб:

Проект регуляторного акта спрямований на забезпечення умов виконання Державною фіскальною службою України покладених функцій щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того, Законом N 1638 змінено редакцію частини третьої статті 14 Закону N 481, відповідно до якої виробники коньяку мають право без ліцензії на його оптову торгівлю реалізовувати як основний продукт - спирт коньячний, так і відходи виробництва - дистиляти у вигляді його головної і хвостової фракцій.

До прийняття Закону N 1638 зазначені суб'єкти господарювання мали право реалізовувати без оптової ліцензії лише спирт коньячний.

Проблема, яка вирішується шляхом прийняття регуляторного акта, є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру місць зберігання та Форми довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру відповідним наказом Міністерства фінансів України.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом затверджується Порядок, встановлення якого покладено на Державну фіскальну службу України Законом N 481 та постановою N 1266.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект регуляторного акта, яким затверджується Порядок, сприятиме здійсненню дієвого контролю за зберіганням спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів відповідно до норм законодавства.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної політики у сфері виробництва, зберігання, обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
2. Збільшення надходжень акцизного податку до бюджету за рахунок унеможливлення виготовлення необлікованого спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прозора діяльність суб'єктів господарювання у цій сфері

1. Витрати суб'єктів господарювання відсутні.
2. Підвищення рівня конкуренції

Сфера інтересів громадян

На громадян не розповсюджується

Витрати громадян відсутні

Видання зазначеного проекту наказу передбачає здійснення системного контролю, унеможливлює зловживання у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що забезпечить додаткові надходження акцизного податку до бюджету.

7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта може бути обмежено лише втратою чинності відповідною статтею Закону N 481.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності буде посилення контролю держави за виробництвом, обігом та цільовим використанням спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія регуляторного акта - 187493.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, на виконання вимог акта, фактично не змінюватиметься.

Показником результативності акта є зменшення виготовлення необлікованого спирту етилового, фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів і відповідно збільшення надходження податків до державного бюджету.

Крім цього, цей регуляторний акт дасть можливість органам ДФС здійснювати системний контроль за обсягами виробництва спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

Реалізація акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Дія відповідного проекту наказу поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють виробництво та обіг спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Отже, регуляторний акт не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, відповідно не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта є високим, оскільки проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційних веб-сайтах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України для обговорення суб'єктами господарювання та отримання пропозицій у режимі інтерактивного спілкування.

Положення законопроекту адаптовані до відповідних норм актів законодавства Європейського Союзу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим наказом шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу інформації щодо виробництва та реалізації спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Вказаний регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на відповідних сайтах.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос