Идет загрузка документа (120 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Методику расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ______________

Про внесення змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести зміни до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 12 лютого 2013 року N 115, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 339/22871, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Управлінню роздрібного ринку електричної енергії НКРЕКП в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

 

МЕТОДИКА
розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж

I. Загальні положення

1.1. Ця Методика встановлює порядок розрахунку плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж, збільшення існуючої абонованої приєднаної потужності електроустановок або зміни вимог до надійності електропостачання електроустановок або зміни точки приєднання електроустановок.

Методика застосовується електропередавальними організаціями для розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

1.2. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях:

абонована приєднана потужність - сумарна дозволена потужність об'єктів споживачів за договорами про постачання електричної енергії та потужність об'єктів споживачів за договорами про користування електричною енергією, що забезпечується від певного джерела живлення;

джерело живлення - працююча електростанція або сукупність існуючих електричних мереж (трансформаторна підстанція з лініями електропередачі), які забезпечують живлення об'єктів певної потужності із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

електропередавальна організація - суб'єкт господарювання, який здійснює діяльність з передачі або розподілу електричної енергії відповідно до ліцензії;

звітний (базовий) період - період часу строком в один рік з 01 жовтня минулого календарного року до 30 вересня поточного календарного року;

місто (міська місцевість) - адміністративна територія міських поселень (міста, селища міського типу);

місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей;

приєднання, яке не є стандартним (нестандартне приєднання), - приєднання до діючих мереж електроустановки, за умов приєднання якої ступені напруги в точці приєднання та точці забезпечення потужності не збігаються та/або за умови перевищення числових значень для стандартного приєднання відповідно до закону, приєднання до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, та приєднання електроустановки, призначеної для виробництва електричної енергії;

резерв абонованої приєднаної потужності - потужність, яка додатково до абонованої приєднаної потужності може бути забезпечена від певного джерела живлення із збереженням показників якості електричної енергії та надійності електропостачання;

розвиток електричних мереж - нове будівництво, реконструкція або технічне переоснащення об'єктів електроенергетики;

розрахунковий період - календарний рік з 01 січня до 31 грудня включно, на який встановлюються ставки плати за стандартне приєднання;

сільська місцевість - адміністративна територія, за винятком території міст та селищ міського типу;

стандартне приєднання - приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж електропередавальної організації на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об'єкта замовника: перший ступінь - до 16 кВт включно; другий ступінь - від 16 кВт до 50 кВт включно; третій ступінь - від 50 кВт до 160 кВт включно;

територіальна одиниця - територія Автономної Республіки Крим, або однієї з областей України, або міста Києва чи Севастополя, у межах якої здійснюють господарську діяльність одна або декілька електропередавальних організацій.

1.3. Плата за приєднання є одним із джерел фінансування, передбачених інвестиційною програмою електропередавальної організації заходів з розвитку електричних мереж з метою приєднання електроустановок замовників.

Розвиток електричних мереж електропередавальної організації, що пов'язаний з наданням послуг з приєднання, узгоджується з планами забудови відповідної території.

Закупівля робіт, товарів та послуг, необхідних для надання послуг з приєднання, здійснюється електропередавальною організацією на конкурентних засадах в установленому законодавством порядку.

1.4. Облік доходів та витрат з приєднання електроустановок замовників здійснюється окремо за кожним приєднанням.

1.5. Електропередавальна організація забезпечує правильність застосування положень цієї Методики, а також своєчасність і якість надання послуг з приєднання відповідно до закону та договору.

1.6. Розроблена замовником відповідно до умов договору про приєднання проектна документація на розвиток електричних мереж електропередавальної організації (власника мереж) та документація із землеустрою (щодо відведення земельних ділянок у власність або користування електропередавальної організації для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання) передається за актом прийому-передачі у власність електропередавальній організації (власнику мереж), як складова частина вартості послуг з приєднання.

1.7. Плата замовників за стандартне приєднання розраховується на основі відповідних ставок, що затверджуються НКРЕКП, та величини потужності, що замовлена до приєднання.

Плата за нестандартне приєднання електроустановки замовника розраховується в кожному окремому випадку на основі проектної документації, що визначає вартість розвитку електричних мереж для забезпечення приєднання електроустановки замовника з врахуванням долі участі замовника у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб.

1.8. Плата за стандартне та нестандартне приєднання розраховується за цією Методикою без податку на додану вартість (ПДВ). Сума до оплати (при нестандартному приєднанні) розраховується з урахуванням її зменшення на вартість виконання проектних та вишукувальних робіт згідно із зведеним кошторисним розрахунком та на вартість виготовлення документації із землеустрою (щодо відведення земельних ділянок у власність або користування електропередавальної організації для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання), якщо такі роботи виконувались замовником та відповідна документація передана електропередавальній організації за актом прийому-передачі.

1.9. У разі відхилення фактичних витрат на виконання послуги з нестандартного приєднання від величини відповідних витрат, яка передбачена проектною документацією, в сторону зменшення або збільшення, плата за нестандартне приєднання та усі інші показники перераховуються електропередавальною організацією з подальшим внесенням змін до договору про приєднання за згодою сторін.

1.10. Плата за приєднання електроустановок замовника, призначених для забезпечення електропостачання об'єктів будівництва, в яких передбачається розміщення доступного житла або житлового фонду соціального призначення, зменшується для замовника пропорційно площі такого доступного житла або житлового фонду соціального призначення до загальної площі об'єкта будівництва.

1.11. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕКП за звітний (базовий) період інформацію щодо витрат (без ПДВ) на приєднання за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики.

II. Вартість приєднання електроустановок замовників

2.1. Надання послуги з приєднання електроустановки замовника до електричних мереж включає:

2.1.1. Розробку технічних умов, завдання на проектування (для випадків, коли проектна документація розробляється електропередавальною організацією) та підготовку проекту договору про приєднання.

2.1.2. Розробку за вихідними даними технічних умов та/або завдання на проектування проектної документації та, у разі розроблення проектної документації замовником, її погодження.

2.1.3. Роботи, які безпосередньо пов'язані з будівництвом та/або реконструкцією електричних мереж, що необхідні для забезпечення приєднання електроустановки замовника, у тому числі такі витрати (без ПДВ):

на будівництво та/або реконструкцію мереж (підстанцій, повітряних та/або кабельних ліній) згідно з проектною документацією;

на обладнання систем захисту;

на обладнання вузлів обліку;

на інші роботи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.1.4. Утримання служби замовника:

авторський нагляд;

технічний нагляд.

2.1.5. Оформлення права власності або користування земельними ділянками для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж (для стандартного приєднання).

2.1.6. Підключення електроустановки замовника до електричних мереж.

2.2. Усі роботи під час надання послуги з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж виконуються господарським та/або підрядним способом. Залучення підрядника та вибір способу виконання робіт з приєднання або окремих його етапів (проектування, монтаж обладнання тощо) здійснюється на конкурсних засадах відповідно до чинного законодавства.

2.3. Вартість видачі технічних умов та погодження проектної документації на відповідність виданим технічним умовам та чинним нормативно-правовим актам визначається на основі калькуляцій, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕКП.

2.4. При стандартному приєднані розробка проектної документації здійснюється електропередавальною організацією. У випадках використання типових проектів та проектів повторення витрати на розробку проектної документації для стандартного приєднання не включаються в розрахунок ставок плати за стандартне приєднання.

При нестандартному приєднанні розробка проектної документації на розвиток електричних мереж електропередавальної організації (власника мереж) та розробка документації із землеустрою (щодо відведення земельних ділянок у власність або користування електропередавальної організації для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання) забезпечується замовником. Витрати на розробку такої проектної документації та документації із землеустрою не включається в остаточну плату за нестандартне приєднання та оплачуються замовником на стадії розробки відповідної документації самостійно.

2.5. Вартість робіт, які виконуються з метою надання послуги з приєднання електроустановок замовника, включає такі витрати (без ПДВ):

прямі матеріальні витрати;

прямі витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

витрати, пов'язані з використанням машин (механізмів);

оплата послуг сторонніх організацій;

витрати на відрядження;

на інші заходи, безпосередньо пов'язані з наданням послуг з приєднання.

2.6. Вартість підключення електроустановки замовника визначається на основі калькуляцій на виконання робіт з підключення, розроблених електропередавальною організацією та погоджених НКРЕКП, з урахуванням усередненої вартості використання машин та механізмів, що використовувались для виконання робіт з підключення за попередній розрахунковий період, з розрахунку на одне підключення.

2.7. Для формування ставок плати за стандартне приєднання використовується вартість робіт у межах здійснення стандартних приєднань за базовий період.

2.8. Вартість нестандартного приєднання електроустановки замовника визначається в кожному конкретному випадку на підставі проектної документації.

Кошторисна частина проектної документації розробляється відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва".

Величина витрат (без ПДВ) визначається за кошторисною частиною проектної документації, що зменшується на величну витрат на підготовку експлуатаційних кадрів.

2.9. Усі витрати (без ПДВ) при наданні послуги з приєднання електроустановки замовника поділяються на витрати, що формують виробничу собівартість (поточні витрати), та витрати з проектування, оформлення права власності або користування земельними ділянками, будівництва та/або реконструкції електричних мереж (капітальні витрати).

2.9.1. Облік капітальних витрат:

Вартість робіт з приєднання електроустановок замовника, за винятком вартості підключення, видачі технічних умов та погодження проектної документації, формується за методологічними засадами, які передбачені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509, та включає всі витрати (без ПДВ) електропередавальної організації з будівництва та/або реконструкції електричних мереж у межах надання послуги з приєднання електроустановки замовника, в тому числі витрати (без ПДВ) на розробку проектної документації з урахуванням вимог пункту 2.7 цього розділу.

При визначенні вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт господарським способом, використовується час на виконання робіт працівниками, використання машин та механізмів, який має не перевищувати норми часу згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 "Правила визначення вартості будівництва", та вартість зазначених ресурсів електропередавальної організації (заробітна плата персоналу, вартість використання власного транспорту).

При визначенні вартості послуги з приєднання електроустановки замовника, що надавалась шляхом виконання робіт підрядним способом, використовуються Базові показники вартості проектно-планувальних та інших робіт по наданню платних послуг замовникам в Українській РСР, затверджені постановою колегії Державного комітету Української РСР у справах будівництва і архітектури від 26 червня 1991 року N 24, з урахуванням чинного індексу до розцінок для визначення розміру плати за виконання робіт, що затверджується Мінрегіоном України, виходячи з виконаних обсягів робіт і вартості використаних матеріалів.

Зазначені витрати підтверджуються первинними документами, складеними відповідно до чинного законодавства, та формують первісну (балансову) вартість об'єктів основних засобів або збільшують балансову вартість існуючих об'єктів основних засобів.

Облік фактичних витрат, понесених в межах надання послуг з приєднання електроустановок замовників (за винятком витрат, що формують виробничу собівартість), здійснюється на рахунку бухгалтерського обліку 15 "Капітальні інвестиції".

2.9.2. Облік витрат, що формують виробничу собівартість:

Виробнича собівартість послуги з приєднання електроустановки замовника включає витрати електропередавальної організації на розробку технічного завдання на проектування (для власних об'єктів електропередавальної організації), розробку та видачу технічних умов, погодження проектної документації на відповідність виданим технічним умовам нестандартного приєднання та чинним нормативно-правовим актам, а також витрати на підключення електроустановки замовника.

Облік витрат, понесених електропередавальною організацією в рамках виконання робіт з розробки технічного завдання на проектування (для власних об'єктів електропередавальної організації), розробки та видачі технічних умов, погодження проектної документації на відповідність виданим технічним умовам нестандартного приєднання та чинним нормативно-правовим актам, а також підключення електроустановки замовника, здійснюється на рахунках бухгалтерського обліку 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації" на підставі первинних документів (калькуляцій), які складені відповідно до вимог чинного законодавства.

III. Плата за стандартне приєднання

3.1. Плата за стандартне приєднання П, тис. грн., розраховується за формулою

  

, (1)

де Hзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника, кВт;

С - ставка плати за стандартне приєднання, тис. грн/кВт, яка диференціюється за такими індексами:

с - ступінь стандартного приєднання: перший - від 0 кВт до 16 кВт включно, другий - від 16 кВт до 50 кВт включно, третій - від 50 кВт до 160 кВт включно;

м - місцезнаходження електроустановок заявника (місто, сільська місцевість);

к - категорія надійності електропостачання згідно з Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ), замовлена заявником (I, II, III);

ф - схема електрозабезпечення (одно- чи трифазна);

н - рівень напруги в точці приєднання (0,4; 6(10); 27(35); 110(154)), кВ.

3.2. Розрахунок електропередавальною організацією ставок плати за стандартне приєднання обґрунтовується фактичними витратами (без ПДВ) за базовий період, що були необхідні для будівництва та/або реконструкції електричних мереж від місця забезпечення потужності до місця приєднання електроустановок замовників, що відповідають критеріям стандартного приєднання.

3.3. Для розрахунку ставок плати за стандартне приєднання електропередавальна організація за місцем розташування місцевих (локальних) електричних мереж формує за звітний (базовий) період інформацію щодо фактичних витрат (без ПДВ) на приєднання, які за ознаками відповідають стандартним приєднанням, за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Методики. Інформація формується окремо для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, відповідно до території здійснення ліцензованої діяльності, окремо для кожної територіальної одиниці. Інформація формується за об'єктами замовників, приєднання яких завершено.

3.4. Ставки плати за стандартне приєднання   , тис. грн./кВт, на розрахунковий період визначаються за формулою

  

, (2)

де  - сума фактичних капітальних витрат на стандартне приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн. (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);

  - сума фактичних витрат на стандартне приєднання, що формують виробничу собівартість;

  - сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн. (сумарне значення за рядками колонки 20 додатка 1 до цієї Методики);

Рс,м - загальна приєднана абонована потужність стандартного приєднання, кВт (сумарне значення за рядками колонки 4 додатка 1 до цієї Методики);

Кк - коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

Кн - коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);

Кф - коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);

Нр - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн./кВт.

3.5. Участь замовника i у фінансуванні капітального будівництва та/або реконструкції об'єктів, призначених для спільних потреб підприємств електроенергетики та підприємств інших галузей Yi, тис. грн., визначається за формулою

Yi = Рiзаявл х Нр

, (3)

де Рiзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановки замовника i, кВт;

Нр - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики, тис. грн./кВт.

3.6. Різниця між фактичним та прогнозованим надходженням коштів від надання послуг із стандартного приєднання за базовий період  , тис. грн., визначається для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання за формулою

  

, (4)

де  - сума фактичних капітальних витрат на стандартне приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання, тис. грн. (сумарне значення за рядками колонки 17 додатка 1 до цієї Методики);

  - сума фактичних витрат замовника i на стандартне приєднання, що формують виробничу собівартість;

Сi - ставка плати за стандартне приєднання, застосована в звітному (базовому) періоді до замовника i, тис. грн./кВт;

Рi - приєднана у звітному (базовому) періоді потужність замовника i, кВт.

3.7. Щороку до 01 листопада електропередавальні організації надають НКРЕКП розрахункові значення плати за стандартне приєднання та пояснювальну записку. У пояснювальній записці надаються обґрунтування розрахунків та зазначається дольовий розподіл за всіма джерелами фінансування розвитку електричних мереж за об'єктами електроенергетики, що використовуються для забезпечення надання послуг із стандартних приєднань.

Електропередавальні організації зобов'язані надавати достовірну інформацію. У разі надання недостовірної інформації, у тому числі, надання інформації, яка не збігається (не відповідає) з інформацією (інформації) у звітності електропередавальної організації, керівник електропередавальної організації несе персональну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.8. НКРЕКП розглядає надані електропередавальними організаціями розрахункові значення плати за стандартне приєднання і пояснювальні записки та встановлює на наступний календарний рік для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя ставки плати за стандартне приєднання з урахуванням критеріїв диференціації.

3.9. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці, на якій здійснюють господарську діяльність з передачі електричної енергії більше однієї електропередавальної організації, встановлюються однакові на цій територіальній одиниці з урахуванням розрахункових значень плати за стандартне приєднання усіх електропередавальних організацій, які здійснюють таку діяльність в межах цієї територіальної одиниці.

3.10. Ставки плати за стандартне приєднання для територіальної одиниці,  , тис. грн./кВт, на розрахунковий період визначаються НКРЕКП за формулою

  

, (5)

де К - загальна кількість електропередавальних організацій на певній територіальній одиниці;

n - кількість джерел живлення j за кожною з електропередавальних організацій k на територіальній одиниці;

  - сума фактичних капітальних витрат на стандартне приєднання за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн.;

  - сума фактичних витрат на стандартне приєднання, що формують виробничу собівартість;

  - сумарна оприбуткована вартість обладнання, демонтованого у зв'язку з наданням послуг з приєднання, за базовий період для міст та сільської місцевості за кожним із ступенів стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн.;

  - загальна приєднана потужність стандартного приєднання для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, кВт;

Кк - коефіцієнт категорії надійності (додаток 2);

Кн - коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (додаток 3);

Кф - коефіцієнт схеми електрозабезпечення (додаток 4);

  - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j для електропередавальної організації k, що здійснює діяльність в межах певної територіальної одиниці, кВт;

  - середня питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності, визначена згідно з розділом V цієї Методики для електропередавальної організації k на територіальній одиниці, тис. грн./кВт.

IV. Плата за нестандартне приєднання

4.1. Повна вартість нестандартного приєднання електроустановок замовника визначається в кожному окремому випадку на підставі вартості існуючого резерву абонованої потужності, вартості розробки проектної документації, кошторисної вартості реконструкції мереж власника з метою збільшення резерву їх потужності та кошторисної вартості будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника лінії електропередачі до точки приєднання електроустановки замовника, що визначаються за проектною документацією у встановленому розділом II цієї Методики порядку, а також калькуляцій сумарних витрат, що формують виробничу собівартість.

Плата за нестандартне приєднання електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є електропередавальною організацією, зокрема, у випадку приєднання в межах резерву потужності існуючих трансформаторів та пропускної спроможності електричних мереж цього суб'єкта у відповідний період доби, визначається електропередавальною організацією відповідно до вимог цієї Методики. При цьому, якщо приєднання відбувається у рахунок зменшення дозволеної потужності за договором про постачання електричної енергії цього суб'єкта господарювання, розрахунок плати за приєднання для такого замовника складається з вартості будівництва та/або реконструкції лінії (ліній) електропередачі до точки приєднання відповідно до проектної документації та витрат на приєднання, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення (без урахування оплати вартості існуючого резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j).

4.2. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності DРj джерела живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність замовника i, більше або дорівнює заявленій до приєднання потужності D, повна вартість приєднання електроустановок замовника i  , тис. грн., визначається за формулою

  

, (6)

де  - визначена відповідно до проектної документації кошторисна вартість робіт з приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

  - сумарні витрати, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення j та включають: витрати на розробку та видачу технічних умов, витрати на погодження проектної документації та витрати на підключення електроустановки замовника i, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації відповідно до виданих технічних умов нестандартного приєднання щодо будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі до точки приєднання електроустановок замовника i за джерелом j, визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", у тому числі, вартість проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж відповідно до технічних умов нестандартного приєднання (далі - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі), тис. грн.

Плата за нестандартне приєднання, яку має сплатити замовник i, тис. грн., визначається за формулою

  

, (7)

де  - повна вартість приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі, тис. грн.;

  - заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника i, кВт;

  - питома вартість існуючого резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j на момент звернення замовника i, тис. грн./кВт.

4.3. У разі якщо резерв абонованої приєднаної потужності DРj джерела живлення j, від якого забезпечується заявлена до приєднання потужність замовника i, менший від заявленої до приєднання потужності DРj < Рiзаявл, повна вартість приєднання електроустановок замовника i від джерела живлення j Вij, тис. грн., розрахована відповідно до проектної документації, визначається за формулою 6 цієї Методики.

Плата за нестандартне приєднання Пij, яку має сплатити замовник i з урахуванням його дольової участі у будівництві та/або реконструкції джерела живлення j та з урахуванням оплаченої раніше та переданої ним у власність електропередавальній організації проектної документації, тис. грн., визначається за формулою

  

, (8)

де  - визначена відповідно до проектної документації кошторисна вартість будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі до точки приєднання електроустановок замовника i за джерелом j, тис. грн.;

  - сумарні витрати, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення j та включають: витрати на розробку на розробку та видачу технічних умов, витрати на погодження проектної документації та витрати на підключення електроустановки замовника i, тис. грн.;

DРj - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j до його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання електроустановок замовника i, кВт;

  - питома вартість існуючого резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j на момент звернення замовника i, тис. грн./кВт;

Рiзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника i, кВт;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації відповідно до виданих технічних умов нестандартного приєднання щодо будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i, визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво", у тому числі, вартість проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для встановлення та обслуговування об'єктів електричних мереж відповідно до технічних умов приєднання (далі - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i), тис. грн.;

  - розрахункова питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j, тис. грн./кВт, який сформується внаслідок будівництва та/або реконструкції електричних мереж з метою надання послуги з нестандартного приєднання замовнику i, тис. грн., визначається за формулою

  

, (9)

де  - визначена відповідно до проектної документації повна кошторисна вартість будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

  - визначена відповідно до проектної документації кошторисна вартість будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі до точки приєднання електроустановок замовника i за джерелом j, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника лінії (ліній) електропередачі, тис. грн.;

  - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j, визначений відповідно до розділу V цієї Методики, кВт, що сформується внаслідок будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i без урахування його заявленої до приєднання потужності Рiзаявл.

Розмір коштів  , які необхідно залучити у встановленому законодавством порядку із інших джерел для приєднання замовника i за джерелом j у повному обсязі, визначається за формулою

  

, (10)

де Вij - повна вартість приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

Пij - плата за нестандартне приєднання, яку сплатив замовник i, тис. грн.;

  - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі, тис. грн.

4.4. У разі одночасного звернення декількох замовників та відсутності необхідного резерву абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j, електропередавальна організація замовляє проект будівництва та/або реконструкції джерела живлення з метою збільшення резерву абонованої приєднаної потужності.

Для замовників i = 1 - n, які звернулись до електропередавальної організації одночасно (до розроблення проектної документації (або до введення в експлуатацію) реконструюваного/збудованого джерела живлення j)), технічні умови нестандартного приєднання містять відповідні вимоги від точки забезпечення потужності до точки приєднання, але точки відповідальності за розроблення проектної документації зміщуються на точку приєднання електричних мереж до реконструюваного/збудованого джерела живлення j (від точки приєднання електроустановки замовника до джерела живлення j).

Вартість послуг з приєднання електроустановок замовників, що не є стандартним приєднанням, визначається згідно з проектною документацією відповідно до замовленої (заявленої) на приєднання потужності пропорційно до передбаченої проектом величини потужності, яку можливо додатково приєднати, з урахуванням витрат на розвиток мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності.

Плата за приєднання для кожного із замовників визначається за формулою

  

, (11)

де Вiлін - визначена відповідно до проектної документації кошторисна вартість будівництва та/або реконструкції виключно для забезпечення потреб замовника i лінії (ліній) електропередачі до точки приєднання електроустановок замовника i за джерелом j, тис. грн.;

  - сумарні витрати, що формують виробничу собівартість за джерелом живлення j та включають: витрати на розробку та видачу технічних умов, витрати на погодження проектної документації та витрати на підключення електроустановки замовника i, тис. грн.;

Рiзаявл - заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника i, кВт;

DРj - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j до його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання електроустановок замовника i, кВт;

  - питома вартість існуючого резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j на момент звернення замовника i, тис. грн./кВт;

  - розрахункова питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j, тис. грн./кВт, який сформується внаслідок будівництва та/або реконструкції електричних мереж з метою надання послуги з нестандартного приєднання замовнику i, тис. грн., визначається за формулою 9 цієї Методики.

Розмір коштів  , які необхідно залучити у встановленому законодавством порядку із інших джерел для приєднання замовників i = 1 - n за джерелом живлення j у повному обсязі, тис. грн., визначається за формулою

  

, (12)

де  - визначена відповідно до проектної документації повна кошторисна вартість будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

Вjjпроект - кошторисна вартість розробки проектної документації будівництва та/або реконструкції джерела живлення j з метою приєднання електроустановок замовника i, тис. грн.;

Рiзаявл- заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника i, кВт;

DРj - резерв абонованої приєднаної потужності за джерелом живлення j до його капітального будівництва та/або реконструкції з метою приєднання електроустановок замовника i, кВт;

  - розрахункова питома вартість резерву абонованої приєднаної потужності на джерелі живлення j, тис. грн./кВт, який сформується внаслідок будівництва та/або реконструкції електричних мереж з метою надання послуги з нестандартного приєднання замовнику i, тис. грн., визначена за формулою 12 цієї Методики.

Участь замовника i у фінансуванні заходів для виконання у повному обсязі робіт за джерелом живлення j згідно з проектною документацією (у разі прийняття рішення замовником про надання поворотної фінансової допомоги) визначається за формулою

  

, (13)

де Рiзаяв - заявлена до приєднання потужність електроустановок замовника i, кВт;

  - розмір коштів, які необхідно залучити у встановленому законодавством порядку із інших джерел для приєднання замовників у повному обсязі, тис. грн., визначений за формулою 14 цієї Методики.

V. Характеристики джерел живлення

5.1. Максимально допустима потужність підстанції Рмакс, кВт.

Для однотрансформаторних підстанцій максимально допустима потужність визначається з урахуванням коефіцієнта потужності cos(D) = 0,92:

Рмакс = 0,92 х Sном

, (14)

де Sном - номінальна потужність трансформатора підстанції, кВА.

Максимально допустима потужність для підстанцій з двома та більше установленими трансформаторами номінальної потужності Siном визначається з урахуванням коефіцієнта потужності cos(D) = 0,92 та коефіцієнта перевантаження Kперев, що враховують можливе перевантаження трансформатора в аварійному режимі при виході з ладу одного з трансформаторів, за формулою

  

, (15)

де Siном - номінальна потужність трансформатора підстанції i, кВА;

  - номінальна потужність максимального з установлених на підстанції трансформаторів i, кВА;

Kперев - коефіцієнт перевантаження для маслонаповнених трансформаторів приймається рівним 1,4, для сухих трансформаторів приймається відповідно до технічної документації заводу-виробника відповідного трансформатора, для підстанції з кількістю установлених трансформаторів більше двох обирається за найменшим значенням.

5.2. Приєднана абонована потужність визначається як сумарна потужність, яка забезпечується від певного джерела живлення, електроустановок споживачів за договорами про постачання (користування) електричною енергією та замовників з приєднання за договорами про приєднання.

5.3. Потужність, що приєднується за договорами про приєднання, визначається як сума величин потужності відповідно до чинних договорів про приєднання.

5.4. Резерв потужності електричних мереж Ррез, кВт, визначається як різниця між максимально допустимою потужністю підстанції та сумарним за усіма споживачами, живлення електроустановок яких забезпечується від цієї підстанції, значенням в певний період часу доби максимальним електричним навантаженням в режимний день, визначеним на підставі літніх та зимових вимірів відповідно до Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 15 січня 2008 року N 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 лютого 2008 року за N 84/14775 (із змінами).

Під час визначення місця розташування точки забезпечення потужності електропередавальна організація перевіряє пропускну здатність елементів існуючої мережі від джерела живлення до точки приєднання замовника.

Пропускна здатність електричних мереж від точки забезпечення потужності до точки приєднання визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за схемою електрозабезпечення.

Потужність, яку забезпечує джерело живлення, визначається найменшою пропускною здатністю елемента мережі за відповідним вузлом живлення.

5.5. Резерв приєднаної абонованої потужності DРj, кВт, який забезпечується джерелом живлення j для одного наступного замовника, визначається за формулою

  

, (16)

де  - максимальна потужність джерела живлення j, кВт;

Квик - коефіцієнт використання потужності (додаток 5);

  - приєднана абонована потужність i-го споживача або замовника за договором про постачання (користування) електричною енергією або договором про приєднання, потужність електроустановок якого забезпечується від джерела живлення j, кВт.

5.6. Збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом живлення j  , кВт, визначається за формулою

  

, (17)

де  - максимальна потужність джерела живлення j після реконструкції, кВт;

  - максимальна потужність джерела живлення j до реконструкції, кВт.

5.7. Питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі живлення j  , тис. грн./кВт, визначається за формулою

  

, (18)

де  - визначена відповідно до вимог розділу II цієї Методики вартість будівництва та/або реконструкції мереж та підстанцій електропередавальної організації (власника мереж) з метою створення резерву потужності за джерелом живлення j, тис. грн.;

  - збільшення резерву приєднаної абонованої потужності за джерелом живлення j, кВт.

При цьому середня питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності Нр, тис. грн./кВт, визначається за формулою

  

, (19)

де n - кількість джерел живлення електропередавальної організації в межах відповідної територіальної одиниці;

DРj - резерв приєднаної абонованої потужності, який забезпечується джерелом живлення j;

  - питома вартість резерву приєднаної абонованої потужності на джерелі живлення j.

VI. Кодифікація об'єктів електроенергетики

6.1. Для забезпечення єдиного підходу при визначенні типу приєднання (стандартне/нестандартне) електропередавальна організація за кожною з територіальних одиниць, на якій здійснює ліцензовану діяльність з передачі електричної енергії, веде перелік об'єктів електроенергетики, на основі якого створює геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики.

До переліку об'єктів електроенергетики вносяться, в тому числі, дані, які підлягають оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.

Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики створюється на уніфікованому для сфери електроенергетики програмному забезпеченні за принципами побудови Державної геодезичної системи України з використанням сучасних супутникових радіонавігаційних систем (GPS), комп'ютерних технологій та традиційних геодезичних методів.

Уніфіковане програмне забезпечення геодезичної інформаційно-технічної системи має реалізовувати функцію формування на заданий момент часу технологічної карти об'єкта електроенергетики, у якій, в тому числі, відображається інформація, яка підлягає оприлюдненню на веб-сайті електропередавальної організації в мережі Інтернет.

Для трансформаторних підстанцій зазначаються кількість трансформаторів, їх тип та номінальна потужність. Для ліній електропередачі на технологічній карті зазначаються рівень напруги, протяжність лінії, порядок нумерації опор, переріз провідників та пропускна спроможність.

За рішенням електропередавальної організації технологічна карта може відображати іншу технічну інформацію, що необхідна для оперативного управління роботою електричних мереж.

6.2. Кожний об'єкт електроенергетики, що кодифікований та внесений до переліку об'єктів електроенергетики, електропередавальна організація з відповідною прив'язкою до місцевості вносить у геодезичну інформаційно-технічну систему об'єктів електроенергетики на території здійснення ліцензованої діяльності.

До геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики вноситься також технічна інформація (топологія мереж, межі охоронних зон, технічна характеристика об'єктів), необхідна для управління експлуатацією та розвитком електричних мереж та ідентифікації типу приєднання (стандартне/нестандартне).

6.3. Геодезична інформаційно-технічна система об'єктів електроенергетики забезпечує метрологічну та топологічну коректність інформації про об'єкти електроенергетики.

У разі зміни просторових чи технічних параметрів об'єкта електроенергетики ці зміни вносяться до геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики наступного робочого дня після настання таких змін.

База даних геодезичної інформаційно-технічної системи об'єктів електроенергетики повинна мати захист від несанкціонованого доступу з метою зміни інформації та доступу до інформації, яка не підлягає оприлюдненню.

Державний нагляд за електричними установками і мережами електропередавальних організацій та контроль за достовірністю технічних даних, занесених до геодезичних інформаційно-технічних систем електропередавальних організацій, здійснює Держенергонагляд.

6.4. Кожному об'єкту електроенергетики незалежно від форми власності присвоюється унікальний цифровий код.

6.5. Електропередавальна організація за кожною трансформаторною підстанцією на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
,

де значення в полях коду:

1 - 6 - географічна широта місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (1 - 2 - градуси, 3 - 4 - мінути, 5 - 8 - секунди з точністю до сотих);

9 - 16 - географічна довгота місця розташування центру майданчика, на якому змонтована підстанція (9 - 10 - градуси, 11 - 12 - мінути, 13 - 16 - секунди з точністю до сотих).

6.6. Електропередавальна організація за кожною лінією електропередачі на території здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії присвоює унікальний цифровий код за такою формою:

  

,

де значення в полях коду:

1 - 16 - географічні координати північного кінця лінії (початку) відпайки або трансформаторної підстанції згідно з кодифікацією підстанцій:

1 - 6 - географічна широта місця розташування початку лінії (1 - 2 - градуси, 3 - 4 - мінути, 5 - 8 - секунди з точністю до сотих);

9 - 16 - географічна довгота місця розташування початку лінії (9 - 10 - градуси, 11 - 12 - мінути, 13 - 16 - секунди з точністю до сотих);

17 - 32 - географічні координати південного кінця лінії (закінчення):

17 - 24 - географічна широта місця розташування південного кінця лінії (17 - 18 - градуси, 19 - 20 - мінути, 21 - 24 - секунди з точністю до сотих);

25 - 32 - географічна довгота місця розташування південного кінця лінії (25 - 26 - градуси, 27 - 28 - мінути, 29 - 32 - секунди з точністю до сотих);

33 - кількість ліній електропередачі, які проходять в одній трасі.

Якщо географічні координати початку та кінця лінії мають однакову географічну широту, значення вказуються із заходу на схід.

 

Директор Департаменту
роздрібних ринків

І. Городиський

 

                                                     Інформація __________________________________________________________________
                                                                                                                                       (найменування електропередавальної організації)
 щодо фактичних витрат (без ПДВ) на ______________________________________________ приєднання для електроустановок замовників
                                                                                                                                    (стандартне/нестандартне)
___________________________________________________________________________________________________________________________
                                                    (I, II, III ступенів стандартного, нестандартного приєднання / об'єктів будівництва соціального та доступного житла / 
                                                                            установок з виробництва електричної енергії з використанням альтернативних джерел енергії)
в _____________________ в __________________________________________________________________________________________________
        (місті, сільській місцевості)                        (місце розташування точки приєднання до електричних мереж згідно з адміністративно-територіальним устроєм України
                                                                                                                         (Автономна Республіка Крим, область, міста Київ або Севастополь))

N з/п

Номер та дата договору про приєд-
нання (тех-
нічних умов)

Замовник (наймену-
вання, місце-
знаход-
ження/
прізвище, ім'я, по батькові, місце прожи-
вання)

Приєд-
нана абонована потуж-
ність P, кВт

Участь замов-
ника в розвитку електрич-
них мереж, тис. грн.

Надход-
ження коштів за договором про приєд-
нання, тис. грн.

Ступінь напруги в точці приєд-
нання, кВ

Точка забезпе-
чення потужності: назва лінії електро-
передачі та номер опори (відстань до кабельної врізки) та/або назва (номер) підстанції згідно із системою кодифі-
кації назв

Необхідність будівництва/
реконструкції підстанції напругою U, кВ (з переліком відповідних робіт: заміна трансформатора, вимикача, розподільчого пристрою тощо) за ступенями напруги

Необхідність будівництва/
реконструкції ліній електропередачі у км напругою U, кВ (із зазначенням типу ліній електропередачі: повітряна лінія або кабельна лінія) за ступенями напруги

Фактичні капітальні витрати на приєднання Bфакт.кап,, тис. грн.

Фактичні витрати на приєднання, що формують виробничу собівар-
тість B
факт.соб, тис. грн.

Вартість розвитку мереж згідно з проектною докумен-
тацією, тис. грн.

Оприбут-
кована вартість демонто-
ваного устатку-
вання та облад-
нання, яке підлягає подаль-
шому викорис-
танню, тис. грн.

Величина поворотної фінансової допомоги, що надана замовником за договором (для нестандарт-
ного приєд-
нання), тис. грн.

Обсяг фінансу-
вання послуги з приєд-
нання, який включений до структури тарифів на передачу електричної енергії
(для нестандарт-
ного приєд-
нання), тис. грн.

Абонована приєднана потужність за результатами надання послуги з приєднання, кВт

Мінімальне значення резерву потужності за джерелом живлення, кВт

приріст

резерв, який забезпечу-
ється джерелом живлення

110 (150) /35/10 (6)

110 (150) /10(6)

35/10 (6)

10 (6) /0,4

110 (150)

35

10 (6)

0,4

Ррез

РjD

DРj

ніч

напі-
впік

пік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник електропередавальної організації

___________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

 

Коефіцієнт категорії надійності електропостачання (КК)

Категорія надійності

I

II

III

КК

1,6

1,2

1,0

 

Коефіцієнт ступеня напруги в точці приєднання (КН)

  

0,4

6 (10)

35 (27)

110 (154)

До 16

1

1,68

2,65

3,35

Від 16 до 50

0,77

1,44

2,28

2,84

Від 50 до 160

0,84

0,92

1,22

1,81

____________
* Значення верхньої межі діапазону включно.

 

Коефіцієнт схеми електрозабезпечення (КФ)

  

0,4

6 (10)

35 (27)

110 (154)

Однофазна

1,0

1,55

2,15

2,85

Трифазна

1,0

1,24

1,62

2,21

 

Коефіцієнт використання потужності (Квик)

0,4 / 10 (6) кВ

Кількість споживачів (замовників з приєднання)

1

10

50

100

250

500

750

1000

10000

100000

1000000

більше 1000001

Квик

1,0

0,9

0,67

0,53

0,43

0,36

0,29

0,24

0,2

0,16

0,12

0,09

35 (27) / 110 (154) кВ

Кількість споживачів (замовників з приєднання)

1

10

50

100

250

500

750

1000

10000

100000

1000000

більше 1000001

Квик

1,0

0,9

0,81

0,69

0,61

0,55

0,5

0,46

0,42

0,38

0,36

0,33

Примітка: Коефіцієнти використання потужності, не зазначені в таблиці, визначаються лінійною інтерполяцією між двома сусідніми значеннями в таблиці.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) "Про внесення змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Одними із основних завдань НКРЕКП, що визначені Законом України "Про електроенергетику", є державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії.

З метою удосконалення Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженої постановою НКРЕ від 12.02.2013 N 115, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 за N 339/22871 (далі - Методика), недопущення зловживання суб'єктами господарювання, які надають послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, своїм монопольним становищем та забезпечення рівноправного становища суб'єктів господарювання, НКРЕКП розроблений проект постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" (далі - Проект).

Прийняття постанови НКРЕКП "Про внесення змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" сприятиме:

- гласності та відкритості процедур регулювання;

- встановлення обґрунтованої та прозорої процедури визначення плати за приєднання електроустановок замовників до електричних мереж;

- забезпечення балансу інтересів власників електричних мереж та замовників при визначенні плати за приєднання до електричних мереж;

- стимулювання підвищення якості товарів і задоволення попиту на них.

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття Проекту є удосконалення процедури визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж та підняття позиції України в рейтингу сприятливості ділового середовища "Doing Business", який щорічно складає Всесвітній банк (ВБ) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Проектом передбачається удосконалення Методики з метою забезпечення балансу інтересів власників електричних мереж та замовників при визначенні плати за приєднання до електричних мереж.

На сьогоднішній день Методика потребує удосконалення з метою забезпечення балансу інтересів власників електричних мереж та замовників при визначенні плати за приєднання до електричних мереж.

Інший, від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу не має.

Будь який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України.

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом пропонується затвердити Зміни до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж, якими буде максимально удосконалена процедура визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Реалізація Проекту забезпечить максимальне скорочення строків приєднання електроустановок до електричних мереж та зменшення витрат замовників на приєднання до електричних мереж.

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде виконання вимог Закону України "Про електроенергетику", а також підвищення ефективності державного регулювання діяльності власників електричних мереж шляхом удосконалення нормативно-правової бази, яка регулює взаємовідносини між суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії, а отже, досягнення мети Закону України "Про електроенергетику", яка полягає у створенні правових засад для забезпечення захисту прав та інтересів споживачів електричної енергії, збереження цілісності та забезпечення надійного і ефективного функціонування об'єднаної енергетичної системи України, сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку електричної енергії, забезпечення стабільного фінансового стану електроенергетики та енергетичної безпеки держави, забезпечення відповідальності енергопостачальників та споживачів (замовників послуг з приєднання).

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта - не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта - покладається на НКРЕКП, центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду та інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Очікуваним результатом прийняття Проекту є удосконалення процедури визначення плати за приєднання електроустановок до електричних мереж.

Очікувані результати визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

У результаті прийняття регуляторного акту негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

1. Зменшення неофіційних платежів.
2. Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції.
3. Розвиток електричних мереж.

Додаткових витрат не передбачається.

Держава

1. Стабільне функціонування паливно-енергетичного комплексу України.
2. Реалізація державної політики в сфері паливно-енергетичного комплексу України.
3. Зменшення обсягів тіньової економіки.
4. Зменшення соціальної напруги в суспільстві.

Додаткових витрат не передбачається.

Громадяни

1. Покращення показників безпеки та якості постачання електричної енергії.
2. Безперебійне постачання електричної енергії.
3. Дотримання законних інтересів, прав та свобод громадян (населення).

Додаткових витрат не передбачається.

Таблиця вигод та витрат містить в собі вигоди та витрати, відображені виключно в текстовій формі.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта та про ефективність дії регулювання.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави та громадян.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності постановою НКРЕКП "Про внесення змін до Методики розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж" строк її дії необмежений.

Цей строк може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта:

1) дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та/або місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта;

2) дія акта розповсюджується на 45 електропередавальних організацій (42 з них - постачальники електричної енергії за регульованим тарифом) та на всіх інших суб'єктів господарювання, які можуть надавати послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, та на всіх замовників, що бажають приєднати електроустановки до електричних мереж (статистичні дані щодо кількості таких суб'єктів господарювання відсутні в зв'язку із неможливістю їх визначення);

3) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13 та 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Проект разом з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщено на офіційному web-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій.

НКРЕКП в межах своєї компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм Проекту регуляторного акту і надаватиме роз'яснення щодо застосування акту, який буде опубліковано в засобах масової інформації після набрання ним чинності.

4) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових витрат та коштів не передбачається, час що витрачатиметься на виконання цього акта - постійно.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється НКРЕКП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься з дня його оприлюднення до дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Під час повторного відстеження будуть використані статистичні дані, аналіз звернень суб'єктів господарювання щодо надання роз'яснень тих чи інших положень регуляторного акта та надання зауважень і пропозицій за результатами його дії.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на три роки з метою перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої при його прийнятті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом роздрібних ринків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

 

В. о. Голови НКРЕКП

Д. Вовк

Опрос