Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка принятия банками к исполнению расчетных документов на выплату заработной платы (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

Відповідно до статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 09 вересня 2013 року N 453 "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 вересня 2013 року за N 1602/24134.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку:

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу;

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

Порядок
прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 24 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон), регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок).

Цей Порядок не застосовується до:

підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, у яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників, і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій (зокрема міжнародних), розташованих на території України;

платників, які перебувають на казначейському обслуговуванні в органах Державної казначейської служби України.

Зазначені підприємства та організації щороку надають банкам видану територіальними органами Державної фіскальної служби України (далі - фіскальні органи) довідку за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, якою підтверджується такий статус платника станом на 01 січня відповідного року.

Для отримання довідки згідно (додаток 1) підприємство або організація подає до фіскального органу за основним місцем обліку як страхувальника заяву довільної форми, до якої додаються копії документів (такими документами можуть бути: положення про орган, установу чи організацію; статут органу, установи чи організації; рішення про створення; довідка (витяг) з ЄДРПОУ; лист вищестоящої організації тощо), що підтверджують відповідний статус.

Фіскальний орган протягом двох робочих днів на підставі поданих документів перевіряє відповідність підприємства чи організації заявленому статусу, вносить зміни до реєстру страхувальників (у разі потреби) та видає у трьох примірниках довідку (додаток 1), в якій підтверджується відповідний статус платника.

Один примірник надається платником банку, другий - зберігається у фіскальному органі, третій - залишається в платника єдиного внеску.

2. Банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником єдиного внеску розрахункових документів (документів на переказ готівки) про перерахування коштів для сплати сум єдиного внеску. Суми, сплачені за цими документами, повинні дорівнювати не менш як 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, зазначеної в грошових чеках, платіжних дорученнях та інших розрахункових документах.

Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, банки приймають від платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом з оригіналом довідки-розрахунку, погодженої з фіскальним органом за основним місцем взяття на облік платника єдиного внеску.

Довідка-розрахунок складається платником єдиного внеску у трьох примірниках за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Відповідні фіскальні органи невідкладно погоджують довідку-розрахунок, надану платником єдиного внеску.

Один примірник надається банку, другий - фіскальному органу, третій - залишається в платника єдиного внеску.

3. Якщо в розрахункових документах або документах на переказ готівки сума єдиного внеску менша, ніж 1/3 суми коштів для виплати заробітної плати, у зв'язку із застосуванням платниками єдиного внеску понижуючого коефіцієнта, банки приймають від таких платників єдиного внеску грошові чеки та/або платіжні доручення, та/або інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати разом із Заявою.

Заява повинна містити: повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) страхувальника згідно із Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та страхувальників, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта);

місцезнаходження (місце проживання) страхувальника;

період, за який цей страхувальник застосовує коефіцієнт;

підписи страхувальника - посадових осіб та/або фізичної особи страхувальника, засвідчені печаткою страхувальника (за наявності).

Якщо страхувальником зазначено недостовірні дані в Заяві (період, за який страхувальник застосовує коефіцієнт) фінансові санкції, передбачені пунктом 2 частини дванадцятої статті 25 Закону, до банка, фіскальними органами, не застосовуються.

4. У разі подання до банку одночасно із грошовим чеком та/або платіжним дорученням, та/або іншими розрахунковими документами на виплату заробітної плати за відповідний період документального підтвердження раніше сплаченого єдиного внеску або оригіналу довідки-розрахунку, погодженого з фіскальним органом, банк має видати суму, зазначену в грошовому чеку, та/або виконати платіжне доручення або інший розрахунковий документ.

Документальним підтвердженням раніше сплаченого єдиного внеску є розрахункові документи (документи на переказ готівки) про перерахування єдиного внеску (у тому числі з поточного рахунка, відкритого в іншому банку), в яких у реквізиті "Призначення платежу" платник зазначив період, за який заробітна плата нарахована, а банк платника заповнив реквізит "Дата виконання".

5. Платникам, які застосовують максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску та які протягом попереднього (календарного) року не допустили порушень законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску, надається довідка про видачу коштів для виплати заробітної плати за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку у трьох примірниках. Строк дії довідки, не повинен перевищувати одного календарного року.

Підставою надання довідки (додаток 3) є Заява такого платника.

Один примірник надається банку, другий - фіскальному органу, третій - залишається в платника єдиного внеску

6. У разі виявлення фіскальним органом порушення законодавства про нарахування та сплату єдиного внеску платником, якому надано довідку (додаток 3), зазначена довідка відкликається відповідним фіскальним органом до закінчення строку її дії шляхом направлення відповідного повідомлення за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку обслуговуючому банку та платнику єдиного внеску. Банк наступного робочого дня після отримання такого повідомлення приймає від платника грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи для перерахування (видачі) заробітної плати відповідно до пункту 2 цього Порядку.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У зв'язку з прийняттям Закону України від 28 грудня 2014 року N 77-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці" та Закону України від 02 березня 2015 року N 219-VIII "Про внесення змін до розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці" (далі - Закон N 219), якими внесено зміни до Закону України від 08 липня 2010 року N 2464 "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон N 2464), та відповідно до статті 24 Закону N 2464 на підставі Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, виникла необхідність у підготовці нормативно-правового акта щодо затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати.

З метою удосконалення нормативно-правової бази щодо нарахування і сплати єдиного внеску та приведення її у відповідність до норм чинного законодавства України Державною фіскальною службою України розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати", що забезпечить виконання Закону N 2464 та Закону N 219.

Водночас проектом наказу передбачено визнання наказу Міндоходів від 09.09.2013 N 453 "Про затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати" таким, що втратив чинність.

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Видання наказу забезпечить реалізацію статті 24 та пункту 95 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2464, що надасть змогу регулювати механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та для виплати заробітної плати найманим працівникам, страхувальники яких застосовують понижуючий коефіцієнт.

3. Цілі державного регулювання

Метою проекту наказу є затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати.

4. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягти поставлених цілей можливо такими альтернативними способами:

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

Питання передбачається врегулювати шляхом затвердження Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати

Залишити чинне регулювання без змін унеможливить реалізацію соціальних прав застрахованих осіб

Цей регуляторний акт забезпечить:
реалізацію статті 24 та пункту 95 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2464, що надасть змогу регулювати механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та для виплати заробітної плати найманим працівникам, страхувальники яких застосовують понижуючий коефіцієнт.

5. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Порядок регулює механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та для виплати заробітної плати найманим працівникам, страхувальники яких застосовують понижуючий коефіцієнт.

Цей нормативно-правовий акт забезпечує реалізацію статті 24 та пункту 95 Прикінцевих та перехідних положень Закону N 2464, що надасть змогу регулювати механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та для виплати заробітної плати найманим працівникам, страхувальники яких застосовують понижуючий коефіцієнт.

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

6. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі видання регуляторного акта очікується досягнення поставленої мети, що надасть можливість реалізувати механізм прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

7. Очікувані результати прийняття акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Прийняття наказу забезпечує виконання вимог Закону N 2464 та Закону N 219.
2. Зменшення звернень платників за роз'ясненнями відповідних норм законодавства.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

1. Встановлення механізму прийняття банками грошових чеків, платіжних доручень та інших розрахункових документів на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до Закону нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Витрати суб'єктів господарювання відсутні

Сфера інтересів громадян

Забезпечення реалізації соціальних прав застрахованих осіб.

Витрати громадян відсутні

8. Строк чинності регуляторного акта

Пунктом 4 проекту наказу встановлено, що наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.

При прийнятті регуляторного акта строк чинності не визначається. Чинність регуляторного акта може бути припинено у зв'язку із змінами у нормативно-правових актах, що мають вищу юридичну силу та належать до сфери правового регулювання цього наказу.

9. Показники результативності акта

1) Додаткових надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з прийняттям проекту наказу - не передбачається;

2) дія проекту поширюватиметься на 3498077 страхувальників;

3) виконання вимог акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання, громадян та фіскальних органів;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта високий, оскільки проект наказу розміщено на на офіційних веб-порталах Міністерства фінансів України та Державної фіскальної служби України.

10. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта буде проводитися після набуття чинності регуляторним актом шляхом аналізу виключно статистичних показників.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись один раз на три роки після проведення заходів повторного відстеження регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта буде внесено відповідних змін.

 

Заступник Міністра

О. Макеєва

 

ДОВІДКА
про підтвердження статусу платника єдиного внеску

від "___" ____________ 20__ року                                                                                              N _______

Повідомляємо, що платник єдиного внеску ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(код за ЄДРПОУ, повне найменування юридичної особи)

_____________________________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи)

перебуває на обліку як платник єдиного внеску в ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(найменування відповідного фіскального органу)

з "___" ____________ 20__ року.
              (дата взяття на облік)

Відповідно до реєстру страхувальників станом на "___" ____________ 20__ р. має
такий статус:

бюджетна установа, в т. ч. платники, які перебувають на казначейському обслуговуванні в Державній казначейській службі України

  

дипломатичне представництво, консульська установа іноземної держави, філії, представництво та інший відокремлений підрозділ іноземного підприємства, установи та організації (зокрема міжнародного), розташованого на території України

  

підприємство, організація всеукраїнської громадської організації інвалідів, товариство УТОГ, УТОС*

  

підприємство, організація громадських організацій інвалідів**

  

платник єдиного внеску, який згідно із реєстром страхувальників не відповідає заявленому статусу

  

Довідку видано для надання банківській установі.

* кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці;

** кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працівників і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці

Керівник (заступник керівника)

___________________________
(найменування відповідного фіскального органу)                   М. П.

____________
(підпис)

__________________________
(ініціали, прізвище)

 

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК

на ____________ 20__ року

Найменування / прізвище, ім'я по батькові платника єдиного внеску
_____________________________________________________________________________________

N рахунка ____________________________________________________________________________

Найменування банку ___________________________________________________________________

N
з/п

Назва показника

Сума,
грн

1

Заробітна плата, зазначена в платіжному дорученні або грошовому чеку, або іншому розрахунковому документі,
у т. ч.:

 

1.1

заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляється єдиний внесок

 

1.2

заробітна плата працюючих інвалідів

 

1.3

виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період*

 

2

1/3 різниці рядків 1, 1.1, 1.2 та 1.3
(1/3 х (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2- р. 1.3))

 

3

1/12 від суми, зазначеної в рядку 1.2

 

4

Переплата єдиного внеску

 

5

Сума єдиного внеску, яка зазначається в розрахунковому документі та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 - р. 4)

 


* заповнюється тільки за умови, що такі виплати відшкодовано з бюджету

Інформація для банку:

_____________________________________________________________________________________
(заробітна плата, зазначена в грошовому чеку або платіжному дорученні, або іншому розрахунковому документі)

_____________________________________________________________________________________
(дата, номер та сума погодженого розрахункового документа на сплату єдиного внеску)

 

Керівник

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

 

 

ДОВІДКА
про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

від "___" ____________ 20__ року

N ____________

Найменування банку ___________________________________________________________________

МФО банку __________________________________________________________________________

Платник єдиного внеску ________________________________________________________________
                                                         (код за ЄДРПОУ або податковий номер/серія та номер паспорта страхувальника*,
_________________________________________________________________________________________________
                                                повне найменування юридичної особи / прізвище, ім'я по батькові фізичної особи)

N рахунка ____________________________________________________________________________

за період з "___" ____________ 20__ року до "___" ____________ 20__ року, не допустив порушень законодавства щодо нарахування та сплати єдиного внеску.

База для нарахування єдиного внеску цього платника перевищує максимальну величину, з якої сплачується єдиний внесок.

Довідка дійсна протягом ____________ з дня видачі до "___" ____________ 20__ року включно.
                                (період)

* для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

Керівник
(заступник керівника)
відповідного фіскального органу

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

 

 

 

Повідомлення
про відкликання довідки про видачу коштів для виплати заробітної плати без перевірки сум сплати єдиного внеску

від "___" ____________ 20__ року

N ____________

____________________________________________________________________________________
(найменування відповідного фіскального органу)

повідомляє, що у зв'язку із порушенням норм Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" довідка від ____________ 20__ року N ____________ про видачу коштів для виплати заробітної плати вважається відкликаною.

Керівник
(заступник керівника)
відповідного фіскального органу

____________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

М. П.
(за наявності)

 

 

____________

Опрос