Идет загрузка документа (31 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Правилам пользования электрической энергией (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ___

Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указів Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та від 14 листопада 2014 року N 876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за N 417/1442, що додаються.

2. Департаменту роздрібних ринків Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови НКРЕКП

Д. Вовк

 

Зміни до Правил користування електричною енергією

1. У пункті 1.2:

1) абзац восьмий викласти в такій редакції:

"базовий період - період впродовж року, що передує місяцю, у якому власником мереж наданий на погодження кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж;";

2) в абзацах двадцять восьмому, шістдесят п'ятому та вісімдесятому абревіатуру "НКРЕ" виключити;

3) доповнити пункт новим абзацом тридцять сьомим такого змісту:

"кваліфікований споживач електричної енергії (кваліфікований споживач) - споживач електричної енергії, який може вільно обирати електропостачальника та безпосередньо укладати з ним договір на обсяг власного споживання електричної енергії, з урахуванням вимог Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України";".

У зв'язку з цим, абзаци тридцять сьомий - дев'яносто сьомий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - дев'яносто восьмим;

4) абзац сорок п'ятий після слова "підприємницької" доповнити словами "та/або незалежної професійної";

5) доповнити пункт новим абзацом п'ятдесят другим такого змісту:

"оператор засобів комерційного обліку - суб'єкт господарювання, який в установленому законодавством порядку забезпечує установлення, налаштування, заміну, модернізацію, введення та виведення з експлуатації, а також технічну підтримку та обслуговування засобів обліку, вимірювальних комплексів та автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, їх програмного та апаратного забезпечення на підставі відповідного договору з їх власником;".

У зв'язку з цим, абзаци п'ятдесят другий - дев'яносто восьмий вважати відповідно абзацами п'ятдесят третім - дев'яносто дев'ятим;

6) в абзаці дев'яностому слово "внутрішньобудинкові" виключити.

2. Пункт 3.2 викласти в такій редакції:

"Відповідальність за технічний стан засобів обліку несе та організація, на балансі якої вони перебувають, або оператор засобів комерційного обліку (електропередавальна організація або інша організація) на підставі відповідного договору.".

3. У пункті 3.8:

1) абзац третій викласти в такій редакції:

"У разі встановлення (заміни) розрахункових засобів обліку та/або локального устаткування збору та обробки даних із зміною електричної схеми обліку або безпосередньо зміни електричної схеми обліку на основі технічних рекомендацій, наданих електропередавальною організацією, споживач або організація, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляє технічне завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку, яке погоджується електропередавальною організацією впродовж десяти робочих днів з дня його отримання. На основі погодженого технічного завдання на встановлення (заміну) розрахункових засобів обліку проектною організацією за договором із споживачем або організацією, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється встановлення (заміна) розрахункових засобів обліку, розробляється проект встановлення розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних. Установлення (заміна) розрахункових засобів обліку без зміни електричної схеми обліку здійснюється відповідно до існуючих проектних рішень без розробки технічного завдання.";

2) абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"Установлення, налаштування, заміна, модернізація, та виведення з експлуатації розрахункових засобів обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору та обробки даних виконується за погодженням з електропередавальною організацією оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією, яка має право на виконання таких робіт), на підставі заяви власника відповідного обладнання та за його рахунок (якщо такі дії планові або вимагаються нормативно-правовими актами) або за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється установлення (заміна) розрахункових засобів обліку.".

4. В абзаці першому пункту 3.14 слова "трьох місяців" замінити словами "одного місяця".

5. У пункті 3.16 слова "організацією, яка має право на виконання таких робіт" замінити словами "оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією)".

6. Абзаци перший та другий пункту 3.27 викласти в такій редакції:

"Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок їх власників. Непланова заміна розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється оператором засобів комерційного обліку (електропередавальною організацією або іншою організацією) за рахунок організації, на вимогу (за ініціативою) якої здійснюється непланова заміна розрахункового засобу обліку.

Ремонт розрахункових засобів обліку електричної енергії здійснюється організаціями, які мають право на виконання цих робіт, за рахунок їх власників.".

7. У пункті 3.35:

1) абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі підключення нових електроустановок середньомісячним обсягом споживання вважається заявлений споживачем обсяг споживання електричної енергії. Якщо на об'єкті з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше впродовж трьох послідовних розрахункових періодів середньомісячний обсяг споживання електричної енергії становить 50 тис. кВт·год. і більше, такий об'єкт має бути забезпечений локальним устаткуванням збору та обробки даних.";

2) доповнити новим абзацом такого змісту:

"Об'єкт з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок до 50 тис. кВт·год. може бути забезпечений локальним устаткуванням збору та обробки даних електропередавальною організацією за власний рахунок, якщо це необхідно з технічних та/або економічних міркувань електропередавальної організації.".

8. Підпункт 10 пункту 5.4 викласти в такій редакції:

"10) у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії на будівельні майданчики);".

9. Абзац сімнадцятий пункту 5.17 викласти в такій редакції:

"2) однолінійну схему технологічних електричних мереж спільного використання з обов'язковим зазначенням місць установлення, типів, марки устаткування та технічних характеристик цього устаткування;".

10. Пункт 6.6 викласти в такій редакції:

"6.6. Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.

Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з наступним перерахунком.

У разі систематичного (тричі впродовж календарного року) порушення споживачем, який застосовує порядок оплати авансовими та/або плановими платежами, умов договору про постачання електричної енергії в частині своєчасної оплати вартості обсягу електричної енергії авансовими та/або плановими платежами, постачальник електричної енергії має право ініціювати внесення змін до договору в частині переведення споживача на попередню оплату заявлених обсягів споживання електричної енергії.

Споживачі, які користуються об'єктами (електроустановками) на підставі договорів оренди, здійснюють повну попередню оплату прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на розрахунковий період.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між постачальником електричної енергії та споживачем.".

11. Абзаци шостий та сьомий пункту 6.11 викласти в такій редакції:

"щодо даних розрахункового обліку електричної енергії, на який не поширюється дія пункту 3.35 цих Правил, - через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною поштою, факсимільним зв'язком, чи іншими способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу.

Рахунки на оплату надаються споживачам у відповідних структурних підрозділах постачальника електричної енергії через персональну сторінку споживача на web-сайті постачальника електричної енергії або електронною поштою, кур'єром, факсимільним зв'язком, поштовим зв'язком чи іншими способами з використанням новітніх інформаційних технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання електричної енергії.".

12. У пункті 6.32:

1) в абзаці п'ятому слова "відповідно до складеного балансу електричної енергії за базовий період." замінити словами "відповідно до фактичного балансу за розрахунковий період, що минув.";

2) абзац шостий виключити.

У зв'язку з цим, абзаци сьомий - восьмий вважати відповідно абзацами шостим - сьомим.

13. Підпункт 3 пункту 7.5 викласти в такій редакції:

"3) несплати рахунків відповідно до умов договорів, наявність яких передбачена цими Правилами (для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення постачання електричної енергії здійснюється без попередження у разі наявності від'ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показами засобу обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів);".

14. Пункт 12.15 викласти в такій редакції:

"Населений пункт розраховується з постачальником електричної енергії за обсяги електричної енергії, спожитої для побутових потреб населеного пункту за відповідним тарифом для населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об'єднане шляхом створення юридичної особи. Розрахунки за електричну енергію, спожиту на технічні цілі, здійснюються за відповідними тарифами, встановленими НКРЕКП.

За електричну енергію, спожиту для забезпечення інших потреб населеного пункту, розрахунки здійснюються за роздрібними тарифами на електричну енергію відповідного класу напруги.".

15. У пунктах 1.14, 3.8, 3.21, 6.32, 10.1 та у пункті 5.1.5 додатка 1 до Правил абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП".

16. У пунктах 1.2, 3.24, 3.28, 3.31, 6.47 та 11.2 слова "Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання" у відповідному відмінку.

17. У додатку 2 до Правил:

1) в абзаці другому пункту 2.4 слова "за базовий період" виключити;

2) пункт 4.3 виключити;

3) пункт 9.2 викласти в такій редакції:

"Сторони Договору забезпечують доступ постачальника електричної енергії до розрахункових засобів обліку електричної енергії Власника мереж та інших суб'єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж, у терміни, встановлені договорами про постачання електричної енергії, укладеними між постачальником електричної енергії та Власником мереж і між постачальником електричної енергії та іншими суб'єкта господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних мереж Власника мереж.";

4) пункт 10.2 викласти в такій редакції:

"Строки проведення ремонтних робіт в електромережах Власника мереж, під час яких електроустановки Користувача або інших суб'єктів господарювання, передачу електричної енергії яким забезпечує Користувач, будуть відключені або буде знижена надійність електропостачання інших споживачів, доводяться до відома заінтересованих сторін письмовим повідомленням Власника мереж, узгодженим з постачальником електричної енергії.";

5) у пункті 10.5 слова "за базовий період" виключити.

 

Директор
Департаменту роздрібних ринків

І. Городиський

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) "Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Одними із основних завдань НКРЕКП, що визначені Законом України "Про електроенергетику", є державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії.

На виконання Указу Президента України від 14 листопада 2014 року N 876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та з метою забезпечення енергетичної безпеки держави і здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію, НКРЕКП розроблений проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією" (далі - Проект), яким передбачено внесення відповідних змін до Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31.07.96 N 28, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (далі - ПКЕЕ).

Проектом передбачається введення в дію системи попередньої оплати за спожиту електричну енергію усіма категоріями споживачів.

При цьому, питання забезпечення стягнення заборгованості з ТЕЦ та ТЕС за спожиту ними електричну енергію не потребує внесення змін до ПКЕЕ, оскільки, враховуючи особливість роботи ТЕЦ та ТЕС, спожита ними на власні потреби електрична енергія сальдується з виробленою ними електричною енергією.

2. Цілі державного регулювання

Цілями прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією" є здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року та забезпечення енергетичної безпеки держави, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення поставлених цілей.

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Проектом передбачається забезпечення здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року та забезпечення енергетичної безпеки держави, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

Стан реалізації державної політики у сфері енергетичної безпеки та наявності низки негативних явищ, що ставлять під загрозу забезпечення сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року

Інший, від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу не має.

Будь який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України.

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом пропонується унести відповідні зміни до ПКЕЕ, які мають забезпечити енергетичну безпеку держави і здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

5. Можливість досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягненням встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде виконання вимог Указу Президента України від 14 листопада 2014 року N 876 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року", забезпечення енергетичної безпеки держави та здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта - зміни у чинному законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта - не потребує додаткових витрат з державного або місцевих бюджетів України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта - покладається на НКРЕКП, центральний орган виконавчої влади з державного енергетичного нагляду та інші органи виконавчої влади в межах своїх повноважень.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Очікуваним результатом прийняття Проекту є забезпечення енергетичної безпеки держави та здійснення невідкладних заходів щодо сталого проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

Очікувані результати визначено із застосуванням методу аналізу вигод та витрат.

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Суб'єкти господарювання

1. Поліпшення стану розрахунків за спожиту електричну енергію.

Додаткових витрат не передбачається.

Держава

1. Стабільне функціонування паливно-енергетичного комплексу України.
2. Реалізація державної політики в сфері паливно-енергетичного комплексу України.
3. Зменшення обсягів тіньової економіки.
4. Зменшення соціальної напруги в суспільстві.

Додаткових витрат не передбачається.

Громадяни

1. Покращення показників безпеки та якості постачання електричної енергії.
2. Безперебійне постачання електричної енергії.
3. Дотримання законних інтересів, прав та свобод громадян (населення).

Додаткових витрат не передбачається.

Таблиця вигод та витрат містить в собі вигоди та витрати, відображені виключно в текстовій формі.

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта та про ефективність дії регулювання.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави та громадян.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

З моменту набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил користування електричною енергією" строк її дії необмежений.

Цей строк може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

За результатами дії регуляторного акта:

1) дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та/або місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта;

2) дія акта розповсюджується на 40 енергопостачальних компаній (постачальники електричної енергії за регульованим тарифом) та на всіх споживачів електричної енергії (статистичні дані щодо кількості таких суб'єктів я відсутні в зв'язку із неможливістю чіткого визначення їх сталої кількості);

3) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13 та 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Проект разом з аналізом регуляторного впливу та повідомленням про оприлюднення розміщено на офіційному web-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій.

НКРЕКП в межах своєї компетенції надає необхідні роз'яснення щодо норм Проекту регуляторного акта і надаватиме роз'яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в засобах масової інформації після набрання ним чинності.

4) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових витрат та коштів не передбачається, час що витрачатиметься на виконання цього акта - постійно.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється НКРЕКП.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься з дня його оприлюднення до дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Під час повторного відстеження будуть використані статистичні дані, аналіз звернень суб'єктів господарювання (енергопостачальних компаній та споживачів) щодо надання роз'яснень тих чи інших положень регуляторного акта та надання зауважень і пропозицій за результатами його дії.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на три роки з метою перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої при його прийнятті.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

 

В. о. Голови НКРЕКП

Д. Вовк

Опрос