Идет загрузка документа (26 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку определения отчислений средств на текущие счета поставщиков электрической энергии по регулируемому тарифу и на текущий счет со специальным режимом использования оптового поставщика электрической энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.06.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

____________

м. Київ

N ____________

Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та Положення про порядок проведення розрахунків за електричну енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року N 1136, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року N 700, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 року за N 1168/23700, що додаються.

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики забезпечити в установленому законодавством порядку подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

 

Зміни до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії

1. Розділ III викласти у новій редакції:

"III. Порядок визначення нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, для якого встановлюється 100 %-й норматив відрахувань коштів, та коригування нормативів відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ

3.1. Для затвердження 100 %-го нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ та відновлення нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ, розрахованого відповідно до пункту 4.1 розділу IV цього Порядку за формулою 2, ПРТ подає до НКРЕКП такі документи:

письмове підтвердження ДП "Енергоринок" за підписом директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану електричну енергію;

письмове підтвердження ДП "Енергоринок" за підписом директора (заступника директора) та головного бухгалтера щодо відсутності простроченої заборгованості за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок".

3.2. НКРЕКП встановлює норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ у розмірі, який розраховується відповідно до пункту 4.1. розділу IV цього Порядку за формулою 2, на таких підставах (для ПРТ, яким встановлено 100 %-й норматив відрахувань коштів):

1) у разі, якщо в перший день розрахункового місяця оплата ПРТ за куповану на ОРЕ електричну енергію становила менше 100 % вартості електроенергії попереднього розрахункового місяця з урахуванням непроведених розрахунків згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України, у тому числі розміру неотриманих ПРТ коштів від розпорядника бюджетних коштів для компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення, що підтверджується актом звірки розрахунків між ПРТ та розпорядником бюджетних коштів.

При цьому, якщо сума заборгованості, що виникла у період дії 100 %-го нормативу відрахувань коштів, станом на 15 число розрахункового місяця є непогашеною (на підставі інформації ДП "Енергоринок", яка в одноденний строк надається до НКРЕКП), ця сума заборгованості додатково утримується з поточного рахунку такого ПРТ рівномірними щодобовими сумами до кінця розрахункового місяця (може бути встановлений інший термін) згідно з розділом VI цього Порядку за формулою 2;

2) у разі виникнення простроченої заборгованості ПРТ перед оптовим постачальником електричної енергії за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок" (на підставі інформації ДП "Енергоринок", яка в одноденний строк надається до НКРЕКП);

3) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП "Енергоринок" у разі неналежного виконання фінансових зобов'язань енергопостачальника;

4) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.

3.3. НКРЕКП може коригувати, у тому числі до нульового рівня, норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ на таких підставах (для ПРТ, яким встановлено норматив відрахувань коштів на їхній поточний рахунок, розрахований відповідно до пункту 4.1. розділу IV цього Порядку за формулою 2):

1) за інформацією ДП "Енергоринок" у разі наявності простроченої заборгованості ПРТ перед ДП "Енергоринок", яка неврегульована протягом трьох останніх місяців, що передували місяцю, попередньому до розрахункового, норматив відрахування коштів на поточний рахунок такого ПРТ зменшується на 50 % до повного погашення заборгованості;

2) згідно з інформацією ДП "Енергоринок" у разі наявності подальшого зростання простроченої заборгованості енергопостачальника перед оптовим постачальником електричної енергії після застосування заходів, передбачених абзацом 2 пункту 3.3 цього Порядку (за відсутності належного обґрунтування);

3) за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП "Енергоринок" у разі неналежного виконання фінансових зобов'язань енергопостачальника;

4) за зверненням оптового постачальника електричної енергії у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника перед оптовим постачальником електричної енергії, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП "Енергоринок";

5) у разі зміни тарифів на передачу та/або на постачання електричної енергії та/або роздрібного тарифу протягом розрахункового місяця;

6) за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок.".

2. Абзац перший пункту 5.2 розділу V викласти у такій редакції:

"5.2. Коригуючий коефіцієнт за понаднормативні витрати електричної енергії у мережах ПРТ (за винятком ПРТ, у яких розрахунки відповідно до довідки ДП "Енергоринок" щодо надходження коштів від енергопостачальних компаній за відпущену оптовим ринком електричну енергію наростаючим підсумком з початку року до місяця (включно), що передував місяцю, попередньому до розрахункового, становили 100 %) розраховується за формулою".

3. Перше речення абзацу першого пункту 6.1 розділу VI викласти у такій редакції:

"6.1. Величина щодобових додаткових відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) затверджується НКРЕКП та того ж дня доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника електричної енергії та Уповноваженого банку ОРЕ.".

4. У тексті Порядку абревіатуру "НКРЕ" замінити абревіатурою "НКРЕКП", крім абзаців п'ятого і шостого пункту 1.3 та абзацу тридцятого пункту 4.1.

 

Заступник начальника
Управління енергоринку

В. Бутовський

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Органом державного регулювання в електроенергетиці є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), правовий статус, завдання та функції якої встановлені Законом України "Про електроенергетику", Положенням про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим Указом Президента України від 10 вересня 2014 року N 715.

Відповідно до статті 12 Закону України "Про електроенергетику" (далі - Закон) НКРЕКП бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергії.

Згідно зі статтею 151 Закону споживачі, які купують електричну енергію у енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в уповноваженому банку.

Кошти з поточних рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що здійснюють підприємницьку діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, перераховуються згідно з алгоритмом оптового ринку електричної енергії виключно на:

поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії;

поточний рахунок підприємства, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами;

поточний рахунок енергопостачальника.

Статтею 1 Закону визначено, що алгоритм оптового ринку електричної енергії, це порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється НКРЕКП.

На даний час регулювання платіжно-розрахункових відносин на Оптовому ринку електричної енергії України здійснюється відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 13 червня 2013 року N 700 (далі - Порядок). На сьогоднішній день у зв'язку із змінами умов роботи ліцензіатів деякі положення Порядку потребують вдосконалення.

Відзначаємо, що відповідно до інформації ДП "Енергоринок" відсоток поточної оплати електроенергії поточного періоду з урахуванням доплат за 14 діб наступного періоду енергопостачальними компаніями за регульованим тарифом у 2013 році становив 97,0 % (недоплата 2468,8 млн. грн.), у 2014 році - 91,1 % (недоплата 7296,1 млн. грн.), за 4 місяці 2015 року - 82,0 % (недоплата - 6443,4 млн. грн.).

Неповний стан розрахунків енергопостачальників позбавляє ДП "Енергоринок" можливості виконувати свої зобов'язання перед енергогенеруючими компаніями, як щодо поточних розрахунків за відпущену ними електричну енергію, так і щодо погашення боргів минулих періодів. Крім того, відсутність повної оплати за відпущену в ОРЕ електроенергію позбавляє виробників електроенергії можливості проведення ремонтних робіт та забезпечення запасу вугілля на складах, що може призвести до порушення стабільної роботи об'єднаної енергетичної системи.

Враховуючи зазначене, НКРЕКП розроблено проект постанови "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії".

2. Цілі державного регулювання

Впровадження постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" забезпечить підвищення ефективності державного регулювання у сфері платіжно-розрахункових відносин оптового ринку електроенергетики.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження діючого способу регулювання

Зазначене питання на даний час законодавчо врегульовано без врахування змін умов роботи ліцензіатів електричної енергії за регульованим тарифом

Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення оскільки подальше невирішення питання поставить під загрозу стан розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України.

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу не має

Будь-який інший спосіб не буде відповідати вимогам чинного законодавства України

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства України.
Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Відповідає вимогам чинного законодавства України
Забезпечує принципи державної регуляторної політики

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії".

Прийняття зазначених змін до Порядку надасть можливість застосовувати більш жорсткі санкції за невиконання енергопостачальниками умов повної оплати купованої на ОРЕ електроенергії, з метою збільшення рівня відрахувань на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, що забезпечить покращення розрахунків з виробниками електричної енергії і забезпечить можливість їх сталого функціонування та належного рівня підготовки до осінньо-зимових періодів, здійснення вчасних розрахунків за паливо.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить збільшити рівень відрахувань на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії, що в свою чергу зумовить покращення розрахунків з виробниками електричної енергії і забезпечить можливість їх сталого функціонування та належного рівня підготовки до осінньо-зимових періодів, здійснення вчасних розрахунків за паливо.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджету України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕКП.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергосистеми України та вдосконалення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ

Додаткових витрат не передбачається

Учасники ринку електричної енергії

Вдосконалення нормативно-правової бази для розрахунку нормативу відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії.

Додаткових витрат не передбачається

Населення

Дія зазначеного регуляторного акта на населення не розповсюджується

Додаткові витрати відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта необмежений з моменту набрання ним чинності.

Цей строк може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії" її результативність визначатиметься такими показниками:

1. Розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта:

дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

2. Кількістю суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта:

станом на 01.05.2015 кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта становить 38 ліцензіатів з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

3. Розміром коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта:

прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

4. Рівнем поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта:

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - високий: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 103 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 11 грудня 2014 N 762.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані дані отримані шляхом аналізу звернень суб'єктів господарювання до НКРЕКП щодо надання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік після набрання ним чинності.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження - статистичні дані.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

Опрос