Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившим силу приказа Министерства доходов и сборов Украины от 19 июля 2013 года N 288 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

_______________

м. Київ

N _____________

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288

Відповідно до пункту 9 розділу II Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи", підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288 "Про затвердження форм звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядку їх заповнення", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09 серпня 2013 року за N 1372/23904.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України"Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з визначення поняття "акцизний податок" вилучено слова "а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами" (абзац третій пункт 5 розділ 1).

Форми звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами і порядку їх заповнення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288, який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за N 1372/23904.

З огляду на наведене та відповідно до чинного законодавства розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288" (далі - проект Наказу).

2. Мета і шляхи її досягнення

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом прийняття відповідного наказу Міністерства фінансів України.

Поставлена мета досягається шляхом визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288 "Про затвердження форм звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами та порядку їх заповнення".

3. Правові аспекти

У зазначеній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

Податковий кодекс України від 02.12.2010 N 2755-VI;

Закон України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи";

постанова Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 N 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України".

Внесення змін до чинних нормативно-правових актів та розробка нових проектом не передбачені.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення у дію наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Державною фіскальною службою та Державною регуляторною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті нормативно-правового акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проведення громадської антикорупційної експертизи не потребує.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України для обговорення суб'єктами господарювання та отримання пропозицій у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Основним завданням регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства.

Прийняття регуляторного акта забезпечило виконання вимог Кодексу.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами.

Прийняття проекту регуляторного акта відповідає реалізації єдиної державної політики у сфері здійснення операцій з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами, а також принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Впровадження норм наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту наказу надасть змогу впорядкувати питання, що виникають після скасування акцизного податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" з визначення поняття "акцизний податок" вилучено слова "а також особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами" (абзац третій пункту 5 розділу 1).

Форми звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами і порядку їх заповнення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.08.2013 за N 1372/23904.

З огляду на викладене та відповідно до чинного законодавства розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства доходів і зборів України від 19 липня 2013 року N 288" (далі - проект наказу).

2. Цілі державного регулювання

Зазначений проект наказу розроблено на виконання пункту 9 розділу II Закону України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" та з метою приведення підзаконних актів у відповідність до норми пункту 5 розділу I зазначеного Закону, якою вилучено особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами з переліку загальнодержавних податків і зборів.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Обрані способи

Альтернативні способи

Аргументи щодо переваги обраного способу

За умови прийняття зазначеного наказу чинні нормативно-правові акти буде приведено у відповідність до Кодексу

Альтернативні способи відсутні

На сьогодні альтернативних способів досягнення зазначених цілей у сфері податкових правовідносин немає.
Таким чином, обраний спосіб є єдиним та безальтернативним

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Скасування наказу N 288 забезпечить приведення у відповідність до норм чинного законодавства нормативно-правових актів, що регулюють подання податкової звітності з особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

6. Очікувані результати прийняття акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів відсутні

Прийняття запропонованого проекту наказу сприятиме послідовності, визначеності та прогнозованості дій Міністерства фінансів України

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Витрати відсутні

Захист інтересів суб'єктів господарювання, визначеність та послідовність дій державних органів та суб'єктів господарювання

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян відсутні

Захист інтересів громадян визначеність та послідовність дій державних органів та громадян

7. Термін дії акта

Регуляторний акт приймається на невизначений строк і буде чинним протягом усього часу, доки не втратить чинність.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної державної політики у сфері оподаткування.

Дія цього наказу поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами.

Реалізація запропонованого проекту нормативно-правового акта не потребує додаткових фінансових чи інших витрат з державного бюджету та коштів суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта є високим. Проект наказу буде розміщено на офіційному веб-порталі Міністерства фінансів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Регуляторний акт не потребує базового відстеження його результативності у зв'язку з відсутністю об'єкта оподаткування.,

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос