Идет загрузка документа (218 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент съезда судей Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.06.2015

РЕГЛАМЕНТ
з'їзду суддів України

Зміст

Зміни до Регламенту у зв'язку із прийняттям Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд"

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Регламент визначає порядок роботи з'їзду суддів України (далі - З'їзд), підготовки, проведення З'їзду, розгляду питань та прийняття ним рішень, а також інші питання процедурної діяльності З'їзду.

 

1.2. У своїй діяльності З'їзд керується Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", іншими законами України, що регулюють питання суддівського самоврядування.

1.2. У своїй діяльності З'їзд керується Конституцією України, Законом України "Про забезпечення права на справедливий суд", Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Законом України "Про Конституційний Суд України", Законом України "Про Вищу раду юстиції", іншими законами України, що регулюють питання суддівського самоврядування.

1.3. Основними засадами діяльності З'їзду є відкритість, гласність, законність, рівність прав делегатів З'їзду, незалежність суддів, вільне волевиявлення, колегіальність прийняття рішень, об'єктивність, обов'язковість рішень З'їзду для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

 

1.4. З'їзд є найвищим органом суддівського самоврядування.

 

2. Повноваження З'їзду

 

2.1. З'їзд суддів України:

2.1. З'їзд суддів України:

2.1.1. Заслуховує звіти Ради суддів України та рад суддів про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів.

2.1.1. Заслуховує звіти Ради суддів України про виконання завдань органів суддівського самоврядування щодо забезпечення незалежності судів і суддів, стан фінансування та організаційного забезпечення діяльності судів.

2.1.2. Заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Голови Державної судової адміністрації України про їх діяльність.

2.1.2.1. Заслуховує інформацію Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про її діяльність, зокрема про дисциплінарну практику щодо суддів.

2.1.2.2. Заслуховує інформацію Голови Державної судової адміністрації України про її діяльність, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади.

2.1.3. Призначає та звільняє суддів Конституційного Суду України відповідно до Конституції і законів України;

 

2.1.4. Призначає членів Вищої ради юстиції та приймає рішення про припинення їхніх повноважень відповідно до Конституції і законів України.

 

2.1.5. Призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

2.1.5. Призначає членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

2.1.6. Звертається з пропозиціями щодо вирішення питань діяльності судів до органів державної влади та їхніх посадових осіб.

2.1.7. Обирає Раду суддів України.

2.1.8. Затверджує Положення про Раду суддів України.

2.1.9. Затверджує Кодекс суддівської етики.

2.1.10. Затверджує Регламент З'їзду.

2.1.11. Затверджує Регламент призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України З'їздом суддів України.

2.1.12. Розглядає інші питання суддівського самоврядування відповідно до чинного законодавства.

2.1.13. З'їзд приймає рішення, що є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування та всіх суддів.

 

3. Порядок скликання З'їзду та обрання делегатів

 

3.1. З'їзд скликається у порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Черговий З'їзд скликається Радою суддів України один раз на два роки.

Рада суддів України схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, визначає дату, місце проведення З'їзду та вирішує інші питання, віднесені до її компетенції.

Позачерговий З'їзд може бути скликаний за рішенням Ради суддів України або конференції суддів відповідних судів.

3.1. З'їзд скликається у порядку, визначеному Законом України "Про судоустрій і статус суддів".

Черговий З'їзд скликається Радою суддів України один раз на два роки.

Позачерговий З'їзд може бути скликаний за рішенням Ради суддів України за власною ініціативою або за пропозицією зборів суддів.

У разі необхідності збори суддів можуть звертатися до Ради суддів України з пропозицією щодо скликання позачергового з'їзду суддів України. Рада суддів України зобов'язана скликати позачерговий З'їзд на вимогу зборів суддів не менше однієї п'ятої всіх судів.

Рада суддів України схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, визначає дату, місце проведення з'їзду та вирішує інші питання, віднесені до її компетенції.

У разі скликання З'їзду на вимогу зборів суддів до попереднього переліку питань мають бути включені всі питання, що є предметом зазначеної вимоги.

3.2. Якщо позачерговий З'їзд скликає конференція суддів відповідних судів, ця конференція схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення З'їзду, готує орієнтовний порядок денний З'їзду, проекти рішень З'їзду та визначає дату, місце проведення З'їзду і загальну кількість делегатів З'їзду. У такому випадку від конференцій суддів обирається рівна кількість делегатів. У З'їзді суддів беруть участь також по три делегати від Конституційного Суду України та Верховного Суду України.

пункт 3.2. виключити

3.3. У разі, якщо Рада суддів України протягом 15 робочих днів з дня звернення відповідної конференції не скликає З'їзд, то на вимогу відповідної конференції суддів ініціатори скликання позачергового З'їзду утворюють організаційний комітет зі скликання З'їзду, що має повноваження відповідної ради суддів щодо скликання З'їзду. У такому разі організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення позачергового З'їзду не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.

3.3. У разі якщо Рада суддів України не скликає З'їзд у строки, передбачені пунктом 3.1. Регламенту, З'їзд може бути скликаний на вимогу зборів суддів не менше однієї п'ятої всіх судів без участі Ради суддів України.

У такому випадку ініціатори скликання З'їзду утворюють організаційний комітет із скликання З'їзду, що має повноваження Ради суддів України щодо скликання З'їзду. Організаційний комітет невідкладно публікує інформацію про його утворення в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" і призначає дату проведення З'їзду не раніш як через два місяці з дня утворення організаційного комітету.

3.4. Відповідні ради суддів, делегати та особи, які запрошені на З'їзд, повідомляються про день проведення чергового і позачергового З'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, не пізніш як за тридцять днів до початку роботи З'їзду.

3.4. Оголошення про скликання З'їзду та питання, що виносяться на його розгляд, має бути опубліковане в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як за тридцять днів до початку роботи З'їзду, а у випадках скликання позачергового З'їзду на вимогу зборів суддів - за п'ятнадцять днів до початку роботи З'їзду. У разі якщо З'їзд скликається для обрання членів Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оголошення має бути опубліковане не пізніш як за сорок п'ять днів до початку роботи З'їзду.

3.5. Делегати на черговий або позачерговий З'їзд, скликаний за ініціативою Ради суддів України, обираються відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на З'їзд обираються за принципом: один делегат від двадцяти суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється радами суддів відповідних судів. Від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається один делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів.

3.5. Делегати на черговий або позачерговий З'їзд обираються відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції (крім місцевого загального суду та Верховного Суду України) обирають на З'їзд по одному делегату від двадцяти суддів, які працюють в цьому суді. У разі якщо в суді працює менше двадцяти суддів, від суду делегується один делегат.

Делегатів на З'їзд від суддів місцевих загальних судів обирають спільні збори суддів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі за принципом: один делегат від двадцяти суддів у загальній кількості суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі.

Збори суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України обирають на З'їзд по три делегати з числа суддів цих судів.

3.6. Делегати на З'їзд обираються шляхом відкритого голосування на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатур для обрання.

3.6. Делегати на З'їзд обираються таємним голосуванням на альтернативній основі, при вільному висуненні кандидатур для обрання з числа суддів відповідних судів або суддів у відставці, незалежно від їх місця роботи до виходу у відставку.

3.7. Делегатами на З'їзд не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3.7. Делегатами на З'їзд не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

3.8. Судді, які є членами Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, можуть бути присутні на З'їзді з правом дорадчого голосу.

Пункт 3.8. виключити

3.9. На З'їзді можуть бути присутні Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України, Міністр фінансів України, представники державних органів, громадськості, судді у відставці, представники наукових та навчальних закладів, інші особи.

Список запрошених на З'їзд осіб визначається рішенням Ради суддів України або організаційного комітету.

3.9. На З'їзд суддів України можуть бути запрошені інші особи, крім делегатів. Запрошені особи не беруть участі в голосуванні під час прийняття рішень З'їзду.

4. Підготовка роботи З'їзду

 

4.1. З'їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менш як двох третин від загальної кількості обраних делегатів.

4.1. З'їзд є повноважним за умови присутності на ньому не менше двох третин загальної кількості обраних делегатів.

4.2. Для визначення наявності кворуму для роботи З'їзду Рада суддів України (а в разі скликання позачергового З'їзду відповідною конференцією суддів - організаційний комітет зі скликання З'їзду) перед його початком організовує та проводить реєстрацію делегатів З'їзду, призначає керівника групи реєстрації.

4.2. Для визначення наявності кворуму для роботи З'їзду Рада суддів України (в разі скликання З'їзду на вимогу не менше однієї п'ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційний комітет зі скликання З'їзду) перед його початком організовує та проводить реєстрацію делегатів З'їзду, призначає керівника групи реєстрації.

4.3. Реєстрація делегатів З'їзду здійснюється згідно з реєстраційним списком делегатів З'їзду.

Реєстраційний список делегатів З'їзду складається Радою суддів України на підставі наданих належним чином завірених витягів із протоколів конференції суддів загальних судів, конференції суддів адміністративних судів, конференції суддів господарських судів, зборів суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України, зборів суддів кожного вищого спеціалізованого суду про обрання делегатів і затверджується головою Ради суддів України.

4.3. Реєстрація делегатів З'їзду здійснюється згідно з реєстраційним списком делегатів З'їзду.

Реєстраційний список делегатів З'їзду складається Радою суддів України на підставі наданих належним чином завірених витягів із протоколів зборів суддів кожного суду загальної юрисдикції (крім місцевого загального суду), спільних зборів суддів місцевих загальних судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, зборів суддів Конституційного Суду України та Верховного Суду України про обрання делегатів і затверджується головою Ради суддів України.

4.4. Для реєстрації делегат має особисто пред'явити посвідчення судді або інший документ, що посвідчує його особу, та у відповідній графі реєстраційного списку делегатів своїм особистим підписом посвідчити одержання тимчасового посвідчення делегата З'їзду для відкритого голосування.

Реєстрація делегатів закінчується за 10 хвилин до відкриття З'їзду.

 

4.5. При реєстрації перед початком роботи З'їзду делегатам видаються матеріали роботи З'їзду.

 

4.6. За результатами реєстрації делегатів З'їзду складається протокол про результати реєстрації делегатів З'їзду, який підписується керівником групи реєстрації.

Протокол має містити відомості про кількість обраних делегатів, які включені до реєстраційного списку делегатів З'їзду, та про кількість делегатів, що прибули на З'їзд та зареєструвалися.

Протокол про результати реєстрації делегатів З'їзду керівник групи реєстрації передає голові Ради суддів України.

 

4.7. Після отримання від керівника групи реєстрації протоколу про результати реєстрації Голова Ради суддів України або заступник Голови Ради суддів України (у разі відсутності Голови Ради суддів України), або у разі відсутності заступника Голови Ради суддів України - старший за віком член Ради суддів України, або організаційний комітет (у разі скликання позачергового З'їзду відповідною конференцією суддів) інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для початку роботи З'їзду, та, відповідно, оголошує або про відкриття З'їзду, або переносить роботу З'їзду на більш пізній час, в межах визначених дат проведення З'їзду.

4.7. Після отримання від керівника групи реєстрації протоколу про результати реєстрації Голова Ради суддів України, а в разі його відсутності - найстарший за віком член Ради суддів України (у разі скликання З'їзду на вимогу не менше однієї п'ятої всіх судів без участі Ради суддів України - організаційний комітет із скликання З'їзду) інформує про наявність або відсутність кворуму, необхідного для початку роботи З'їзду, та, відповідно, оголошує або про відкриття З'їзду, або переносить роботу З'їзду на більш пізній час, в межах визначених дат проведення З'їзду.

4.8. Реєстрація делегатів З'їзду здійснюється також перед початком кожного наступного робочого дня З'їзду за умови пред'явлення іменного мандата делегата З'їзду. Факт реєстрації делегат засвідчує особистим підписом у відповідній графі Реєстраційного списку делегатів З'їзду.

 

4.9. За відсутності кворуму орган, який скликав З'їзд, призначає нову дату З'їзду.

У разі встановлення в ході роботи З'їзду факту відсутності кворуму, головуючий на З'їзді оголошує перерву в роботі З'їзду та дату його продовження в межах дат роботи З'їзду.

Якщо дату продовження роботи З'їзду головуючим на З'їзді не оголошено або неможливо визначити її в межах дат роботи З'їзду, наступну дату роботи З'їзду визначає орган, який скликав З'їзд (довгострокова перерва).

 

4.10. З'їзд обирає шляхом відкритого голосування президію в кількісному складі, що визначається рішенням З'їзду. Президія організовує роботу З'їзду.

 

4.11. Головуючий на З'їзді:

- керує роботою З'їзду у відповідності з цим Регламентом;

- оголошує рекомендований Радою суддів України або конференцією суддів відповідних судів, у разі скликання нею позачергового З'їзду, порядок денний та регламент роботи З'їзду, ставить його на обговорення та голосування;

- ставить на обговорення питання відповідно до порядку денного;

- надає можливість для виступів делегатам З'їзду та іншим запрошеним особам;

- проводить відкрите голосування з усіх питань порядку денного, що потребують прийняття рішення, і оголошує його результати;

- оголошує про початок та закінчення таємного голосування, після оголошення протоколу лічильної комісії забезпечує прийняття рішення з питання, за яким проводилося таке голосування;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи З'їзду і його робочих органів;

- відповідає на запитання, що надходять на його адресу;

- оголошує письмові звернення на адресу З'їзду;

- забезпечує порядок в залі засідання З'їзду та має право припиняти будь-які дії, що порушують Регламент З'їзду та регламент роботи певного З'їзду, у тому числі робити зауваження виступаючому учаснику З'їзду про відхилення від обговорюваного питання порядку денного;

- у разі порушення виступаючим встановленого регламенту головуючий має право перервати його виступ;

- оголошує перерви у роботі З'їзду;

- закриває З'їзд;

- підписує протокол і рішення З'їзду та виконує інші обов'язки, передбачені цим Регламентом.

Головуючий не має права коментувати виступи на З'їзді та/або давати їм оцінку.

Головуючий не має права агітувати за конкретних кандидатів.

 

 

- оголошує рекомендований Радою суддів України або організаційним комітетом із скликання З'їзду (у разі скликання З'їзду на вимогу не менше однієї п'ятої всіх судів без участі Ради суддів України) порядок денний та регламент роботи З'їзду, ставить його на обговорення та голосування;

5. Робочі органи З'їзду

 

5.1. Робочими органами З'їзду є секретаріат З'їзду, мандатна комісія, лічильна комісія, редакційна комісія.

Робочі органи З'їзду обираються з числа делегатів відкритим голосуванням більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

У разі необхідності з метою підготовки та опрацювання конкретних питань З'їздом можуть утворюватись інші робочі органи.

Делегат З'їзду вправі заявляти самовідвід у разі висунення його кандидатури до складу робочих органів З'їзду.

 
 

Робочі органи З'їзду обираються з числа делегатів відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів.

5.2. Секретаріат З'їзду

 

5.2.1. Секретар З'їзду очолює секретаріат З'їзду.

Секретар З'їзду підписує протокол і рішення З'їзду та виконує інші обов'язки, передбачені цим Регламентом.

 

5.2.2. Секретаріат З'їзду:

- веде запис бажаючих виступити з питань порядку денного;

- реєструє довідки, повідомлення, інші звернення делегатів;

- організовує облік звернень, які надходять на адресу З'їзду;

- надає Головуючому на З'їзді відомості про осіб, які записались для виступу, та про звернення, що надійшли на адресу З'їзду;

- забезпечує та контролює ведення протоколу З'їзду.

 

5.3. Мандатна комісія

 

5.3.1. Мандатна комісія обирається для перевірки повноважень делегатів З'їзду.

 

5.3.2. Мандатна комісія:

- перевіряє повноваження зареєстрованих делегатів З'їзду;

- розглядає скарги щодо повноважень обраних делегатів З'їзду;

- доповідає З'їзду про кількість обраних делегатів, повноваження яких підтверджено;

- складає протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду; в протоколі зазначається кількість обраних на З'їзд делегатів, повноваження яких підтверджено, та кількість делегатів, які визнані неповноважними, та зазначаються прізвища, ім'я та по батькові цих делегатів;

- після затвердження З'їздом протоколу мандатної комісії щодо підтвердження повноважень делегатів З'їзду організовує заміну тимчасових посвідчень делегата З'їзду на іменний мандат делегата З'їзду. Іменні мандати видаються лише тим делегатам, повноваження яких підтверджено.

 

5.3.3. Мандатна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

 

5.3.4. Рішення мандатної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду підписується головою, секретарем та членами мандатної комісії.

Член мандатної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

Протокол про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду оголошується головою комісії З'їзду, який затверджує цей протокол та приймає відповідне рішення щодо кількості повноважних обраних делегатів З'їзду (або відповідне рішення щодо визнання З'їздом повноважень делегатів).

 

5.4. Лічильна комісія

 

5.4.1. Лічильна комісія З'їзду обирається для організації і проведення процедури голосування.

Лічильна комісія:

- роз'яснює порядок голосування по питаннях порядку денного З'їзду;

- проводить підрахунок голосів при відкритому голосуванні, про результати якого усно повідомляє президії З'їзду;

- при проведенні таємного голосування виносить на затвердження З'їзду форму бюлетеня, контролює виготовлення бюлетенів для таємного голосування, видає їх делегатам З'їзду, забезпечує і контролює умови для вільного волевиявлення і збереження таємниці голосування; здійснює підрахунок голосів та складає протокол про результати таємного голосування за формою згідно з додатками цього Регламенту.

 

5.4.2. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії.

 

5.4.3. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом.

Протоколи лічильної комісії підписуються всім складом комісії.

Член лічильної комісії, який не погоджується з її рішенням, може висловити окрему думку, яка долучається до протоколу комісії, і підписує протокол.

 

5.4.4. Протоколи лічильної комісії разом з бюлетенями для таємного голосування (в тому числі невикористаними, визнаними недійсними) головою лічильної комісії передаються Секретарю З'їзду (за відповідним актом та додаються до протоколу З'їзду), який передає їх на зберігання Раді суддів України.

 

5.4.5. Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування з питань, які визначені в пунктах 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 цього Регламенту, оголошує протокол результатів таємного голосування, що затверджується З'їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів делегатів, які присутні на З'їзді.

5.4.5. Голова лічильної комісії після проведення таємного голосування з питань, які визначені в пунктах 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7 цього Регламенту, оголошує протокол результатів таємного голосування, що затверджується З'їздом шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів.

5.4.6. У виняткових випадках З'їзд може обрати ще одну лічильну комісію.

 

5.5. Редакційна комісія

 

5.5.1. Редакційна комісія обирається З'їздом для підготовки проектів рішень З'їзду з питань порядку денного, аналізу зауважень та пропозицій делегатів З'їзду щодо проекту рішення та відпрацювання остаточної редакції рішення З'їзду.

 

5.5.2. Редакційна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря комісії. Рішення редакційної комісії приймаються більшістю голосів від кількості її членів та оформлюються протоколом, який підписується всіма членами комісії.

 

6. Порядок проведення З'їзду

 

6.1. Після затвердження протоколу мандатної комісії про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду та отримання делегатами З'їзду іменних мандатів делегата головуючий З'їзду оголошує рекомендований Радою суддів України або конференцією суддів відповідних судів, у разі скликання нею позачергового З'їзду, порядок денний та регламент роботи цього З'їзду, ставить їх на обговорення та голосування.

6.1. Після затвердження протоколу мандатної комісії про результати перевірки повноважень делегатів З'їзду та отримання делегатами З'їзду іменних мандатів делегата головуючий З'їзду оголошує рекомендований Радою суддів України або організаційним комітетом із скликання З'їзду (у разі скликання З'їзду на вимогу не менше однієї п'ятої всіх судів без участі Ради суддів України) порядок денний та регламент роботи цього З'їзду, ставить їх на обговорення та голосування.

З'їзд суддів України затверджує порядок денний та регламент роботи З'їзду.

З'їзд суддів України затверджує порядок денний та регламент роботи З'їзду.

6.2. Головуючий на З'їзді ставить на обговорення питання та надає слово доповідачам у відповідності до порядку денного.

 

6.3. Головуючий надає можливість для виступів з питань порядку денного делегатам З'їзду та іншим запрошеним особам, які записалися для виступу.

 

6.4. Делегат З'їзду вправі виступати і вносити пропозиції по суті кожного з обговорюваних питань.

Делегат З'їзду має право на повторний виступ з одного й того ж питання після виступу з цього питання усіх делегатів або інших запрошених осіб.

Делегат під час виступу не повинен відхилятися від обговорюваного питання, виступати без дозволу головуючого та має дотримуватися часу для виступу, затвердженого регламентом роботи З'їзду.

 

6.5. Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється за пропозицією головуючого на З'їзді або делегатів З'їзду. Рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

6.5. Обговорення доповіді з питання порядку денного припиняється за пропозицією головуючого на З'їзді або делегатів З'їзду. Рішення про припинення обговорення приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів.

6.6. Після припинення обговорення питання порядку денного головуючий на З'їзді ставить на голосування рішення З'їзду з цього питання. Рішення З'їзду приймаються за всіма питаннями порядку денного.

 

6.7. Після обговорення проект рішення ставиться на голосування З'їзду для прийняття його за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу делегати мають право внести до нього поправки та доповнення, прийняття кожної з яких підлягає голосуванню більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

6.7. Після обговорення проект рішення ставиться на голосування З'їзду для прийняття його за основу.

Після прийняття проекту рішення за основу делегати мають право внести до нього поправки та доповнення, прийняття кожної з яких підлягає голосуванню більшістю голосів від числа обраних делегатів.

Після обговорення поправок та доповнень проект рішення ставиться на голосування для прийняття в цілому.

6.8. Рішення З'їзду приймається більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді, якщо інше не передбачено законодавством.

Присутніми на З'їзді вважаються делегати, які зареєструвалися на початку роботи З'їзду, а якщо питання вирішується не в перший, а в наступний день роботи З'їзду - до початку роботи наступного дня З'їзду.

Обраними вважаються ті делегати, повноваження яких визнані мандатною комісією.

6.8. Рішення З'їзду приймається більшістю голосів від числа обраних делегатів, якщо інше не передбачено законодавством.

Присутніми на З'їзді вважаються делегати, які зареєструвалися на початку роботи З'їзду, а якщо питання вирішується не в перший, а в наступний день роботи З'їзду - до початку роботи наступного дня З'їзду.

Обраними вважаються ті делегати, повноваження яких визнані мандатною комісією.

або

Обраними вважаються ті делегати, стосовно яких до Ради суддів України надійшли протоколи зборів суддів (спільних зборів) про обрання делегатами на З'їзд, за виключенням тих делегатів, які за рішенням мандатної комісії визнані неповноважними.

6.9. Рішення З'їзду приймається за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення з питань призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень, призначення членів Комісії, обрання Ради приймаються З'їздом шляхом таємного голосування.

Решта рішень приймаються З'їздом шляхом відкритого голосування.

За пропозицією делегатів З'їзду з окремих питань, що не зазначені в частині другій і п'ятій цього пункту, також може проводитися таємне голосування. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді, шляхом відкритого голосування.

Питання призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України регулюється Законом України "Про Конституційний Суд України", Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Регламентом призначення та звільнення суддів Конституційного Суду України З'їздом суддів України.

Рішення З'їзду підписуються головуючим і секретарем З'їзду.

Рішення З'їзду набирають чинності з дня їх прийняття.

6.9. Рішення З'їзду приймається за результатами відкритого або таємного голосування.

Рішення з питань призначення членів Вищої ради юстиції, членів Комісії та припинення їх повноважень, обрання Ради приймаються З'їздом шляхом таємного голосування.

Решта рішень приймаються З'їздом шляхом відкритого голосування.

За пропозицією делегатів З'їзду з окремих питань, що не зазначені в частині другій і п'ятій цього пункту, також може проводитися таємне голосування. Рішення про таємне голосування в цьому випадку приймається більшістю голосів від числа обраних делегатів шляхом відкритого голосування.

6.10. Перед проведенням голосування головуючий на З'їзді оголошує чітке формулювання кожного із питань, поставлених на голосування, у черговості їх надходження.

Кожний делегат має один голос. Голосування є особистим, голосування за дорученнями (довіреностями) або одних делегатів за інших не допускається.

Підрахунок голосів проводиться членами лічильної комісії.

 

6.11. Відкрите голосування здійснюється делегатами З'їзду іменним мандатом.

 

6.12. При проведенні таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені за формою, затвердженою З'їздом, за числом делегатів, присутніх на З'їзді.

У бюлетені для таємного голосування зазначаються: мета і дата голосування, в алфавітному порядку по кожній з юрисдикцій окремо прізвище, ім'я та по батькові кожного кандидата, а в бюлетені для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України - і відповідна судова інстанція (від місцевих судів, від апеляційних судів, від вищих спеціалізованих судів відповідної юрисдикції або від Верховного Суду України), від якої делегат обирається до складу Ради суддів України. Нумерація напроти даних кандидатів не допускається.

На бюлетені для таємного голосування ставляться підписи голови та секретаря лічильної комісії та відбиток печатки.

До вручення делегатам З'їзду бюлетені не повинні мати будь-яких позначок.

У разі проведення повторного або нового голосування про це має бути зазначено в бюлетені для таємного голосування.

6.12. При проведенні таємного голосування лічильна комісія виготовляє бюлетені за формою, затвердженою З'їздом, за числом обраних делегатів З'їзду.

6.13. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть вносити делегати З'їзду, як правило, з урахуванням пропозицій конференцій і зборів суддів, які обрали даного делегата З'їзду.

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді, що є делегатами З'їзду, так і судді, які не є делегатами.

6.13. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у З'їзді.

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді, що є делегатами З'їзду, так і судді, які не є делегатами.

Кандидатами на призначення членами Вищої ради юстиції можуть бути виключно кандидати, які подали документи у порядку, встановленому статтею 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції", та обрані делегатами З'їзду або висунуті безпосередньо на З'їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів З'їзду.

Кандидатами на обрання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути виключно кандидати, які подали документи у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів", та які обрані делегатами З'їзду або висунуті безпосередньо на З'їзді не менше ніж 20 відсотками обраних делегатів З'їзду.

Кандидатами на призначення членами Вищої ради юстиції та обрання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути як працюючі судді, так і судді у відставці.

Після обговорення запропонованих кандидатур З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З'їзду приймає рішення про включення кандидатур до відповідного бюлетеня для таємного голосування.

До бюлетеня вносяться лише судді, які надали свою усну або письмову згоду балотуватися на відповідну посаду.

Після обговорення запропонованих кандидатур З'їзд відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатур до відповідного бюлетеня для таємного голосування.

До бюлетеня з обрання членів Ради суддів України вносяться лише судді, які надали свою усну або письмову згоду балотуватися на відповідну посаду.

До бюлетенів з призначення членами Вищої ради юстиції та обрання членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вносяться лише кандидати, які на З'їзді підтвердили свій намір бути призначеним членом Вищої ради юстиції, бути обраним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

6.14. Час, місце таємного голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією і оголошується головуючим на З'їзді.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємниці голосування.

 

6.15. Видача делегату бюлетеня для таємного голосування проводиться згідно з реєстром одержання бюлетенів за умови пред'явлення іменного мандату та засвідчується власним підписом делегата у відповідній графі реєстру.

Бюлетені, що залишилися не розданими, погашаються лічильною комісією написом "погашено".

 

6.16. Таємне голосування проводиться протягом визначеного лічильною комісією часу кожним делегатом З'їзду окремо в кабіні для таємного голосування.

Голосування "за" відбувається шляхом залишення напроти прізвища кандидата у бюлетені слова "за" і викреслення слова "проти". Голосування "проти" відбувається шляхом викреслення напроти прізвища кандидата слова "за".

 

6.17. Заповнення бюлетеня простим олівцем не допускається.

 

6.18. Повторна видача бюлетенів не допускається.

 

6.19. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку для таємного голосування.

 

6.20. Недійсними вважаються бюлетені:

- невстановленого зразка;

- бюлетені, які не містять підписів голови та секретаря лічильної комісії та відбиток печатки;

- бюлетені, зі змісту яких неможливо однозначно встановити результат голосування;

- бюлетені, до яких делегатами З'їзду додатково вписані прізвища кандидатів, рішення щодо яких про включення до бюлетеня про таємне голосування З'їздом не приймалося.

Рішення про визнання недійсним бюлетеня для таємного голосування приймає лічильна комісія шляхом голосування під час підрахунку голосів в порядку, визначеному пунктом 5.4.3 цього Регламенту.

 

6.21. Якщо в скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром одержання бюлетенів, всі бюлетені вважаються недійсними і за рішенням лічильної комісії, затвердженим З'їздом, проводиться повторне голосування.

 

6.22. Після закінчення підрахунку голосів лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який має містити відомості про кількість виготовлених бюлетенів, кількість бюлетенів, отриманих делегатами, кількість погашених бюлетенів, кількість бюлетенів в скриньці для голосування, кількість дійсних бюлетенів, кількість недійсних бюлетенів, кількість голосів "за".

З кожного питання порядку денного З'їзду, за яким проводилось таємне голосування, лічильною комісією З'їзду складається окремий протокол.

 

6.23. Протокол про результати таємного голосування та окремі думки членів лічильної комісії голова лічильної комісії оголошує З'їзду.

Протокол затверджується З'їздом повністю або частково, якщо інший порядок не передбачений діючим законодавством України.

За результатами таємного голосування З'їзд приймає відкритим голосуванням відповідне рішення.

За результатами голосування З'їзд може прийняти рішення про повторне голосування.

 

6.24. Повторне таємне голосування проводиться у випадку, якщо:

- всі бюлетені для таємного голосування визнані недійсними (пункт 6.21 Регламенту) або якщо голосування з цього питання вже відбулось, але з певних причин результати голосування є недійсними, або якщо:

- жодний із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів;

- кандидати від певної юрисдикції у кількості, визначеній З'їздом до обрання, не набрали необхідної кількості голосів;

- кандидати від певної юрисдикції набрали однакову необхідну кількість голосів, яка не дозволяє встановити їх першість та прийняти рішення про їх призначення або обрання.

У разі проведення повторного голосування внаслідок визнання всіх бюлетенів недійсними, в бюлетень для повторного голосування включаються всі кандидати, що вже були включені.

У разі, якщо жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, повторне голосування відбувається серед кандидатів, які набрали більшість голосів серед інших, дотримуючись принципу квотування, кількістю, що не більше ніж у 2 рази перевищує кількість місць за квотою.

У разі, якщо кандидат, щодо якого проводиться повторне голосування, зняв свою кандидатуру, до бюлетеня включається наступний за кількістю одержаних голосів під час голосування кандидат.

 

6.25. За наявності обставин, визначених в абзаці першому пункту 6.24 цього Регламенту, після оголошення результатів повторного голосування за рішенням З'їзду проводиться нове голосування.

Нове голосування - голосування з того самого питання, з якого вже відбулось повторне голосування, але з певних причин за його результатами не було прийнято остаточне рішення про призначення або про обрання кандидатів на відповідні посади.

Перед проведенням нового голосування проводиться висування нових кандидатур, які не були включеними до бюлетеня для таємного голосування при першому та при повторному голосуванні.

 

6.26. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування голова лічильної комісії доповідає про це З'їзду, який приймає рішення щодо розслідування факту порушення.

Для розслідування факту порушення З'їздом створюється тимчасова комісія зі складу делегатів З'їзду у визначеній ним кількості. За результатами розслідування тимчасова комісія складає акт, який затверджується З'їздом.

Про результати розслідування тимчасова комісія доповідає З'їзду, який приймає рішення щодо наслідків порушення порядку голосування.

 

6.27. Про хід роботи З'їзду складається протокол, який підписується головуючим та секретарем З'їзду і разом з додатками передається Раді суддів України для зберігання.

 

6.28. Після обговорення питань порядку денного, прийняття відповідних рішень з питань порядку денного головуючий оголошує роботу З'їзду закінченою.

 

7. Обрання Ради суддів України

 

7.1. З'їзд обирає Раду суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

До складу Ради суддів України входять:

1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;

2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;

3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;

4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;

6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;

7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.

7.1. З'їзд обирає Раду суддів України відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

До складу Ради суддів України входять:

1) одинадцять суддів від місцевих загальних судів;

2) п'ять суддів від місцевих адміністративних судів;

3) п'ять суддів від місцевих господарських судів;

4) чотири судді від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;

5) два судді від апеляційних адміністративних судів;

6) два судді від апеляційних господарських судів;

7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів;

8) один суддя Верховного Суду України.

7.2. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити делегати, які беруть участь у З'їзді.

Кандидатури до складу Ради суддів України від місцевих і апеляційних судів можуть пропонуватися тільки з числа делегатів З'їзду, а від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України можуть бути запропоновані й інші судді, які не є делегатами З'їзду.

Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади у судах.

7.2. Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у З'їзді.

Кандидатури до складу Ради суддів України можуть пропонуватися як з числа делегатів З'їзду, так і з числа інших суддів, які не є делегатами З'їзду.

Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади в судах або є членами Вищої ради юстиції чи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У разі обрання члена Ради суддів України на адміністративну посаду в суді його повноваження у Раді суддів України припиняються.

7.3. Рішення з питань обрання членів Ради суддів України приймається З'їздом шляхом таємного голосування.

 

7.4. Делегати З'їзду можуть обговорювати всі кандидатури персонально.

Кожен делегат має право на висловлення своєї думки, критичних зауважень.

Кандидат має право:

- заявити самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється;

- надати повідомлення про себе та відповідь на поставлені до нього запитання.

У разі, якщо запропонована кандидатура до складу Ради суддів України не присутня на З'їзді, суддя, який запропонував кандидатуру, має дати характеристику цього кандидата, надати З'їзду відповідну біографічну довідку цього кандидата, а також його письмову згоду на обрання.

Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування.

 

7.5. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду".

Лічильна комісія, враховуючи кількісний склад кандидатів, що підлягають включенню до бюлетеня для таємного голосування, може вносити на затвердження З'їздом форму бюлетенів для таємного голосування щодо кандидатів до складу Ради суддів України окремо за кожною спеціалізацією та окремо від Верховного Суду України (або за кожною судовою інстанцією).

 

7.6. Обраними до складу Ради суддів України вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання за відповідною юрисдикцією та від відповідної судової інстанції, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від числа делегатів, присутніх на З'їзді.

Рішення З'їзду про обрання Ради суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду", на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

7.6. Обраними до складу Ради суддів України вважаються кандидати у кількості, визначеній для обрання за відповідною юрисдикцією та від відповідної судової інстанції, які за результатами таємного голосування набрали більшість голосів від числа обраних делегатів.

7.7. У разі, якщо кількість членів Ради суддів України, повноваження яких припинено, призвела до відсутності кворуму на засіданнях Ради суддів України, Радою суддів України для обрання членів Ради суддів України замість тих, повноваження яких припинено, скликається позачерговий З'їзд.

 

8. Призначення членів Вищої ради юстиції та припинення їх повноважень

 

8.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про Вищу раду юстиції", Закону України "Про судоустрій і статус суддів" З'їзд призначає три члени Вищої ради юстиції.

З метою врахування інтересів суддів всіх юрисдикцій від кожної з юрисдикцій З'їзд визначає необхідність встановлення квоти від кожної юрисдикції.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти чотирьох років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років (стаття 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

8.1. Відповідно до Конституції України, Закону України "Про Вищу раду юстиції", Закону України "Про судоустрій і статус суддів" З'їзд призначає шляхом таємного голосування трьох членів Вищої ради юстиції.

На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований суддя з числа суддів, обраних на посаду судді безстроково, які мають не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею, або суддів у відставці, які є громадянами України, не молодші тридцяти п'яти років, проживають в Україні не менш як десять останніх років, володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту, є визнаними фахівцями у галузі права та мають бездоганну професійну репутацію (стаття 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

8.2. Пропозиції щодо кандидатур на посади членів Вищої ради юстиції можуть вносити делегати З'їзду відповідно до ст. 10 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді з числа делегатів З'їзду, так і інші судді, що не є делегатами З'їзду, які відповідають вимогам статті 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

8.2. Добір кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції здійснюється в порядку, передбаченому статтями 61 - 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

У разі необхідності призначення нового члена Вищої ради юстиції З'їздом суддів України Рада суддів України не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє секретаріат Вищої ради юстиції про дату та місце проведення З'їзду.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення З'їзду секретаріат Вищої ради юстиції оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті оголошення, в якому зазначаються: 1) дата і місце проведення З'їзду; 2) інформація про початок прийому документів від кандидатів на посади членів Вищої ради юстиції.

Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим Законом України "Про Вищу раду юстиції" до членів Вищої ради юстиції, та має намір бути призначеною членом Вищої ради юстиції З'їздом, звертається до секретаріату Вищої ради юстиції не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення З'їзду із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції.

Разом із заявою про подання документів для призначення членом Вищої ради юстиції кандидат подає: 1) автобіографію; 2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути призначеним членом Вищої ради юстиції; 3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 4) копію трудової книжки; 5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності); 7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави; 8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); 9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 цього абзацу; 10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій раді юстиції відповідно до статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції", а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі призначення членом Вищої ради юстиції; 11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади"; 12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону; 13) документ, що підтверджує статус судді.

Секретаріат Вищої ради юстиції зобов'язаний також встановити наявність у особи, яка виявила бажання бути призначеною членом Вищої ради юстиції З'їздом, статусу судді, який має не менше п'ятнадцяти років стажу роботи суддею, або судді у відставці.

Секретаріат Вищої ради юстиції приймає документи кандидатів у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює інформацію про кандидата разом із копіями поданих документів, крім документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 абзацу четвертого цього пункту, на своєму офіційному веб-сайті.

Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої ради юстиції формує перелік кандидатів. Цей перелік невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції та публікується у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилається Раді суддів України.

Секретаріат Вищої ради юстиції забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів.

Не можуть бути членами Вищої ради юстиції:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", крім членів Вищої ради юстиції, які входять до складу Вищої ради юстиції за посадою;

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (крім Голови Верховного Суду України);

6) особи, які не відповідають вимогам цього Закону щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш ніж протягом 30 днів із дня виникнення обставин, що призводять до порушення вимог щодо несумісності (стаття 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

Не можуть бути запропоновані кандидатами та відповідно призначені членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; особи, які мають незняту або непогашену судимість; особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні", а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах (стаття 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

 

8.3. Кандидат має право на самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидатури не відбувається або припиняється.

 

8.4. Всі запропоновані на посаду члена Вищої ради юстиції кандидати обговорюються персонально. Кандидат, який дав усну чи письмову згоду на його висунення на посаду члена Вищої ради юстиції, надає З'їзду інформацію про себе з підтверджуючими документами щодо відповідності його кандидатури вимогам статей 6 та 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції".

Кандидат має право відповідати на поставлене до нього запитання.

8.4. Всі запропоновані на посаду члена Вищої ради юстиції кандидати обговорюються персонально.

Голосування проводиться виключно за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції", та обрані делегатами цього З'їзду. Голосування також проводиться за кандидатів на призначення членами Вищої ради юстиції, які подали документи у порядку, встановленому Законом України "Про Вищу раду юстиції", та висунуті безпосередньо на З'їзді не менш як двадцятьма відсотками обраних делегатів З'їзду.

Кожен із кандидатів на призначення членом Вищої ради юстиції має право виступити перед делегатами З'їзду до початку голосування. Рішенням З'їзду може бути встановлено розумне обмеження часу виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам З'їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої немає розумних підстав вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження члена Вищої ради юстиції, а також інформації, що становить державну таємницю.

8.5. В обговоренні кандидатур беруть участь лише делегати З'їзду.

Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат.

Обговорення кандидатів здійснюється за списком, складеним по кожній з юрисдикцій в алфавітному порядку.

Пропозиції стосовно припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються З'їздом шляхом відкритого голосування.

 

8.6. Після обговорення кандидатів З'їзд по кожній кандидатурі окремо відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, приймає рішення про включення кандидатів, які дали згоду балотуватися і відповідають вимогам статей 6, 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції", до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої ради юстиції.

8.6. Після обговорення кандидатів З'їзд по кожній кандидатурі окремо відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів приймає рішення про включення кандидатів, які подали документи у порядку, встановленому статтями 61 - 62 Закону України "Про Вищу раду юстиції", до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої ради юстиції.

8.7. Голосування проводиться одним бюлетенем, до якого заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, яких було запропоновано, по кожній з юрисдикцій окремо.

8.7. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.

Голосування проводиться одним бюлетенем.

До кожного бюлетеня заносяться в алфавітному порядку прізвища кандидатів для призначення членами Вищої ради юстиції.

Голосування відбувається шляхом проставлення відмітки навпроти прізвищ кандидатів, за призначення яких голосує делегат.

Бюлетень, у якому проставлено відмітки навпроти більшої кількості прізвищ кандидатів, ніж які мають бути обрані З'їздом, а також бюлетень невстановленого зразка вважаються недійсними.

8.8. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо призначення членів Вищої ради юстиції здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду".

 

8.9. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про вищу раду юстиції" вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

У разі, якщо голосування проводиться по кандидатурах, кількість яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої ради юстиції, призначеними вважаються кандидати, які за умови дотримання абзацу першого цього пункту Регламенту набрали більшість голосів щодо інших кандидатів.

Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, які обираються З'їздом, становить шість років.

8.9. Призначеним на посаду члена Вищої ради юстиції відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Вищу раду юстиції" вважається кандидат, який за результатами таємного голосування отримав більшість голосів обраних делегатів З'їзду.

У разі, якщо голосування проводиться по кандидатурах, кількість яких перевищує встановлену Законом для призначення на посади членів Вищої ради юстиції, призначеними вважаються кандидати, які за умови дотримання абзацу першого цього пункту Регламенту набрали більшість голосів щодо інших кандидатів.

Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, які обираються З'їздом, становить чотири роки. Член Вищої ради юстиції може бути призначеним лише на один строк.

8.10. Рішення З'їзду про призначення членів Вищої ради юстиції приймається у порядку, визначеному розділом 6 цього Регламенту "Порядок проведення З'їзду", на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

За результатами голосування головуючим і секретарем З'їзду підписується рішення про призначення членів Вищої ради юстиції, в якому зазначається строк, на який вони призначені.

 

8.11. З'їзд з метою призначення членів Вищої ради юстиції проводиться не пізніше, ніж за один місяць до закінчення повноважень відповідних членів Вищої ради юстиції (стаття 14 Закону України "Про Вищу раду юстиції").

 

8.12. Повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються З'їздом у разі наявності підстав, зазначених у статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції"; порушення присяги або скоєння аморального вчинку.

8.12. Повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються З'їздом у разі:

- наявності підстав, визначених у статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції";

- порушення присяги;

- виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у статті 6 Закону України "Про Вищу раду юстиції", які не були відомі на момент прийняття рішення про призначення члена Вищої ради юстиції;

- порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції.

8.13. При надходженні до Ради суддів України повідомлень (крім анонімних) про наявність підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, призначеного за квотою З'їзду, Рада суддів України на своєму засіданні створює комісію для з'ясування обставин наявності підстав вважати, що в діях члена Вищої ради юстиції дійсно є підстави для припинення повноважень в межах компетенції З'їзду.

 

Про надходження такої заяви повідомляється голова Вищої ради юстиції та член Вищої ради юстиції, щодо якого порушено питання.

Доповнити абзац третій:

У разі встановлення підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, передбачених пунктами 5, 8, 11, 12 частини першої статті 18 Закону України "Про Вищу раду юстиції" (пункт 8.12 цього Регламенту), Вища рада юстиції може своїм рішенням внести до Ради суддів України подання щодо припинення повноважень відповідного члена Вищої ради юстиції. З дня внесення зазначеного подання такий член Вищої ради юстиції відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються до прийняття рішення З'їздом.

8.14. У разі, якщо Рада суддів України, за результатами перевірки повідомлення щодо припинення повноважень члена Вищої ради юстиції, прийняла рішення про наявність підстав для припинення його повноважень, для вирішення цього питання скликається позачерговий З'їзд у визначений Радою суддів України строк.

 

8.15. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав, визначених у статті 7 Закону України "Про Вищу раду юстиції" або щодо оцінки дій члена Вищої ради юстиції, таких як порушення присяги або аморальний вчинок.

8.15. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав для припинення повноважень члена Вищої ради юстиції.

8.16. Член Вищої ради юстиції, стосовно якого розглядається питання про припинення його повноважень, має право надавати пояснення, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання.

 

8.17. В обговоренні питання про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції можуть брати участь делегати З'їзду, а також інші особи, присутні на З'їзді.

 

8.18. Рішення про припинення повноважень члена Вищої ради юстиції приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

 

9. Призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

 

9.1. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів України" З'їзд призначає шість членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів.

З'їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів, призначених за квотою З'їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів. Такі особи автоматично набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів, обраних за квотою З'їзду суддів України.

З метою врахування інтересів суддів всіх юрисдикцій (загальні, адміністративні, господарські суди) відповідний З'їзд з урахуванням пропорційності кількості суддів відповідної юрисдикції встановлює квоти призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів від кожної юрисдикції.

Судді Верховного Суду України до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів призначаються за квотою юрисдикції судової палати, в якій вони працюють.

На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів може бути рекомендований суддя, який є громадянином України, має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше двадцяти років.

9.1. Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів України" Вища кваліфікаційна комісія суддів України діє у складі двох палат - кваліфікаційної та дисциплінарної.

З'їздом обираються по чотири члени дисциплінарної і кваліфікаційної палат.

На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути рекомендований суддя, який обраний на посаду судді безстроково, або суддя у відставці, які є громадянами України, мають повну вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше п'ятнадцяти років.

Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з числа суддів становить шість років з дня набуття повноважень.

Строк повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України становить чотири роки з дня обрання. Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження два строки підряд.

9.2. Рішення з питань призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається З'їздом по кожній кандидатурі.

 

9.3. Пропозиції щодо кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть вносити делегати З'їзду з числа суддів.

Кандидатами можуть бути запропоновані як судді з числа делегатів З'їзду, так і інші судді, які не є делегатами З'їзду, які відповідають вимогам частини першої статті 92 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

За квотою З'їзду не можуть бути запропоновані кандидатами та відповідно призначені членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України голови судів та їх заступники, секретарі судових палат та їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (частина шоста статті 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

9.3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України формується у порядку, визначеному статтею 103 Закону України "Про судоустрій і статус суддів":

У разі необхідності обрання нового члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України З'їздом Рада суддів України не пізніше ніж за сорок п'ять днів повідомляє секретаріат Комісії про дату та місце проведення З'їзду.

Не пізніше наступного робочого дня після надходження повідомлення про дату та місце проведення З'їзду секретаріат Комісії оприлюднює оголошення на своєму веб-сайті, в якому зазначаються: 1) дата і місце проведення З'їзду; 2) інформація про початок прийняття документів від кандидатів на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Особа, яка відповідає вимогам, передбаченим Законом України "Про судоустрій і статус суддів" до членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, та має намір бути обраною членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України З'їздом, звертається до секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не пізніше ніж за тридцять днів до дати проведення З'їзду із заявою про намір бути обраним членом Комісії. Форма заяви затверджується Вищою кваліфікаційною комісією суддів України.

Разом із заявою про намір бути обраним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України відповідна особа подає: 1) автобіографію; 2) мотиваційний лист, в якому викладаються мотиви бути обраним членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України; 3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; 4) копію трудової книжки; 5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 6) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені; 7) довідку медичної установи про стан здоров'я кандидата із висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов'язаній із виконанням функцій держави; 8) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); 9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цим абзацом, крім копій документів, передбачених пунктами 3, 7, 8 цього абзацу; 10) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов'язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання членом Комісії; 11) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України "Про очищення влади "; 12) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зобов'язаний також установити наявність статусу судді.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймає документи у хронологічному порядку надходження заяв та не пізніше наступного робочого дня оприлюднює отриману інформацію разом із копіями поданих документів, крім документів, які передбачені пунктами 3, 7, 8 абзацу третього цього пункту, на своєму веб-сайті.

Не пізніше наступного дня після завершення прийому документів секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України формує перелік кандидатів.

Ці переліки невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та публікуються у газеті "Голос України", а також невідкладно надсилаються Раді суддів України.

Секретаріат Вищої кваліфікаційної комісії суддів України забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно кандидатів.

Не можуть бути членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України:

1) особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними;

2) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;

3) особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

4) особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні";

5) особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах;

6) особи, які не відповідають вимогам Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо несумісності з іншими видами діяльності та не усунули таку невідповідність протягом розумного строку, але не більш як протягом тридцяти днів із дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності (частина шоста статті 102 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути обрані народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувалися до відповідальності за вчинення корупційного діяння (стаття 103 частина 12 Закону України "Про судоустрій і статус суддів").

9.4. Кандидат має право на самовідвід, який приймається З'їздом без голосування. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється.

9.4. Кандидат має право відкликати заяву про намір бути обраним членом Комісії З'їздом. У цьому разі обговорення кандидата не відбувається або припиняється.

9.5. Всі запропоновані на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України кандидати обговорюються персонально.

Кандидат, який дав усну чи письмову згоду на його висунення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, надає З'їзду інформацію про себе з підтверджуючими документами щодо відповідності його кандидатури вимогам частини першої статті 92 та частини 6 статі 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Кандидат має право відповідати на поставлене до нього запитання.

9.5. Голосування на З'їзді проводиться виключно по кандидатах у члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які подали документи у порядку, встановленому Законом України "Про судоустрій і статус суддів", та які обрані делегатами З'їзду.

Голосування також проводиться по кандидатах для призначення членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів, які подали документи у порядку, передбаченому цим Законом, та висунуті безпосередньо на з'їзді не менше ніж 20 відсотками обраних делегатів з'їзду.

Кожен із кандидатів для обрання членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України має право виступити перед делегатами З'їзду до початку голосування. Рішенням З'їзду може бути встановлене розумне обмеження часу для виступу, однакове для всіх кандидатів. Кандидат надає делегатам З'їзду за їх запитом будь-яку інформацію про себе, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати обов'язки члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також інформації, яка становить державну таємницю.

9.6. В обговоренні кандидатур можуть брати участь делегати З'їзду, а також інші особи, присутні на З'їзді. Право на висловлення своєї думки, критичних зауважень має кожний делегат.

Обговорення кандидатів здійснюється в порядку надходження запропонованих кандидатур.

Пропозиції щодо припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури вирішуються шляхом відкритого голосування.

 

9.7. За наслідками обговорення З'їзд, окремо по кожному кандидату, відкритим голосуванням приймає рішення про включення кандидатів, які дали згоду балотуватися і відповідають вимогам частини 1 статті 92 та частини 6 ст. 93 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

9.7. За наслідками обговорення З'їзд, окремо по кожному кандидату, відкритим голосуванням приймає рішення про включення кандидатів, які подали заяви про намір бути обраним членом Комісії З'їздом, до бюлетеня для таємного голосування з призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

9.8. Голосування проводиться бюлетенем, до якого заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, яких було запропоновано, по кожній з юрисдикцій окремо.

9.8. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.

Голосування проводиться бюлетенем, до якого заносяться в алфавітному порядку прізвища всіх кандидатів, які подали заяви про намір бути обраним членом Комісії З'їздом.

9.9. Організація голосування і підрахунок результатів таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється лічильною комісією у порядку, визначеному розділом 6 "Порядок проведення З'їзду" цього Регламенту.

 

9.10. Призначеним на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більшість голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

9.10. Обраним на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України вважається кандидат, який за результатами таємного голосування набрав більшість голосів обраних делегатів відповідного З'їзду.

9.11. Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначеними за кожною юрисдикцією вважаються кандидати, які за умови дотримання вимог пункту 9.10 цього Регламенту набрали більше голосів щодо інших кандидатів на ці посади.

9.11. Якщо голосування проводиться щодо кандидатів, число яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначеними вважаються кандидати, які за умови дотримання вимог пункту 9.10 цього Регламенту набрали більше голосів щодо інших кандидатів на ці посади.

9.12. Рішення З'їзду про призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України приймається у порядку, визначеному розділом 6 "Порядок проведення З'їзду" цього Регламенту, на підставі затвердженого протоколу про результати таємного голосування.

 

За результатами голосування головуючим і секретарем З'їзду підписується рішення про призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому зазначається строк, на який вони призначені.

За результатами голосування головуючим і секретарем відповідного З'їзду підписується рішення про обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, в якому зазначається строк, на який вони обрані.

9.13. З'їзд суддів може обрати більше ніж шість суддів на випадок вибуття одного або кількох членів зі складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, призначених за квотою З'їзду суддів України, визначивши черговість їх включення до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Якщо голосування щодо призначення на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилося по кандидатах, число яких перевищує квоту для призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кандидати за відповідною юрисдикцією, які набрали більшість голосів делегатів, присутніх на З'їзді, але набрали менше голосів, ніж кандидати, щодо яких З'їздом прийнято рішення про їх призначення, включаються до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від відповідної юрисдикції в черговості набраної ними більшості голосів стосовно інших кандидатів на ці посади.

Такі особи автоматично набувають повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в разі вибуття одного або кількох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, обраних за квотою З'їзду від відповідної юрисдикції, в порядку черговості їх включення по цій юрисдикції до складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, визначеного З'їздом, за їх заявою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про набуття повноважень члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Виключити пункт

 

9.14 Повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються в разі:

1) закінчення строку, на який його обрано (призначено);

2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) припинення громадянства України;

6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) його смерті;

8) якщо законом передбачено таке припинення;

9) виявлення обставин щодо його невідповідності вимогам, визначеним у частині першій статті 102 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", які не були відомі на момент прийняття рішення про призначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

10) порушення вимог, установлених законодавством у сфері запобігання корупції;

11) звільнення його з посади судді з підстав, передбачених Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (крім виходу у відставку судді);

12) неприйняття участі у роботі відповідної палати протягом одного календарного місяця поспіль без поважних причин, у тому числі відмов від голосування з питань, що розглядаються.

 

9.15. Рішення про припинення повноважень члена Комісії приймає Комісія за пропозицією Голови Комісії чи його заступника або З'їзд суддів України.

 

9.16. У разі припинення повноважень члена Комісії Комісія повідомляє Раду суддів України про необхідність обрання нового члена Комісії.

 

9.17. При надходженні до Ради суддів України повідомлень (крім анонімних) про наявність підстав для припинення повноважень члена Комісії, призначеного З'їздом, Рада суддів України на своєму засіданні створює комісію для з'ясування обставин наявності підстав вважати, що в діях члена Комісії дійсно є підстави для припинення повноважень в межах компетенції З'їзду.

Про надходження такої заяви повідомляється голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та член Комісії, щодо якого порушено питання.

 

9.18. У разі, якщо Рада суддів України, за результатами перевірки повідомлення щодо припинення повноважень члена Комісії, прийняла рішення про наявність підстав для припинення його повноважень, для вирішення цього питання скликається позачерговий З'їзд у визначений Радою суддів України строк.

 

9.19. Перед голосуванням може проводитись обговорення стосовно наявності підстав для припинення повноважень члена Комісії.

 

9.20. Член Комісії, стосовно якого розглядається питання про припинення його повноважень, має право надавати пояснення, висловлювати заперечення, а також заявляти клопотання.

 

9.21. В обговоренні питання про припинення повноважень члена Комісії можуть брати участь делегати З'їзду, а також інші особи, присутні на З'їзді.

 

9.22. Рішення про припинення повноважень члена Комісії приймається шляхом таємного голосування більшістю голосів від числа обраних делегатів З'їзду.

10. Прикінцеві положення

 

Забезпечення роботи З'їзду здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами розділу XI Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Регламент З'їзду суддів України затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді.

Забезпечення роботи З'їзду здійснюється Державною судовою адміністрацією України та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами статті 132 та розділу XI Закону України "Про судоустрій і статус суддів".

Регламент З'їзду суддів України затверджується відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів.

Цей Регламент набирає чинності після його затвердження рішенням З'їзду та оприлюднення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Цей Регламент набирає чинності після його затвердження рішенням З'їзду та оприлюднення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

Зміни до Регламенту вносяться за ініціативою Ради суддів України або будь-якого судді відкритим голосуванням більшістю голосів від числа обраних делегатів.

Зміни набирають чинності після їх затвердження рішенням З'їзду та оприлюднення на офіційному веб-порталі "Судова влада України".

 

ПРОТОКОЛ N ___
засідання ____________ комісії ____ з'їзду суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени ____________ комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про вибори голови та секретаря ____________ комісії _____________ з'їзду суддів України.

СЛУХАЛИ:

_____________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

Головою _________ комісії __________ з'їзду суддів України обрати _________________________

Секретарем ________ комісії ________ з'їзду суддів України обрати __________________________

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання лічильної комісії ___________ з'їзду суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про форму бюлетеня для таємного голосування щодо призначення (звільнення) ______________

СЛУХАЛИ: пропозицію ________________________, який запропонував визначити форму бюлетеня таємного голосування з питання призначення (звільнення) _________________________ на одному аркуші паперу А4 (А3) ______________ кольору, завіреного печаткою ______________ в лівому верхньому куті);

ВИСТУПИЛИ:

_____________________________________________________________________________________

УХВАЛИЛИ:

Схвалити форму бюлетеня на 1 аркуші паперу з лицевою та зворотною стороною ______________ кольору. Печатка для завірення справжності бюлетеня ставиться у його верхньому лівому куті.

Даний протокол внести на розгляд з'їзду суддів України для затвердження.

Голова лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Секретар лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання Ради суддів України __________ з'їздом суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати таємного голосування щодо обрання Ради суддів України.

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії ________________________________ про результати таємного голосування щодо обрання Ради суддів України

На з'їзді присутні _____ делегатів.

Виготовлено _________ бюлетенів для таємного голосування.

Отримано делегатами _____ бюлетенів.

Погашено ___________ бюлетенів.

Для проведення таємного голосування до бюлетенів були внесені такі кандидатури:

1) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих загальних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

2) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих адміністративних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

3) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

4) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

5) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних адміністративних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

7) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого адміністративного суду України:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

8) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого господарського суду України:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

9) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

10) до бюлетеня для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Верховного Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

Після зняття пломб та відкриття урн для голосування виявилось:

1) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих загальних судів _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

2) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих адміністративних судів _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

3) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від місцевих господарських судів _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

4) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

5) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних адміністративних судів _______________,

з них

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

6) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від апеляційних господарських судів _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

7) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого адміністративного суду України _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

8) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Вищого господарського суду України _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

9) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

10) Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Ради суддів України від Верховного Суду України _______________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

За результатами таємного голосування голоси за кандидатів розподілилися таким чином:

від місцевих загальних судів

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

11.

 

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

14.

 

 

 

15.

 

 

 

16.

 

 

 

17.

 

 

 

18.

 

 

 

19.

 

 

 

20.

 

 

 

21.

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

24.

 

 

 

25.

 

 

 

26.

 

 

 

від місцевих адміністративних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від місцевих господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4

 

 

 

5.

 

 

 

від апеляційних адміністративних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від апеляційних господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

5.

 

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

від Вищого адміністративного суду України:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від Вищого господарського суду України:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

від Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

від Верховного Суду України

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

ВИРІШИЛИ: даний протокол внести на розгляд з'їзду суддів України для затвердження.

Голова лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Секретар лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

ПРОТОКОЛ N ____
засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради юстиції _____________ з'їздом суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати таємного голосування щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради юстиції ______________________________________

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії ___________________________ про результати таємного голосування щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради юстиції ______________________

На з'їзді присутні _____ делегатів.

Виготовлено _________ бюлетенів для таємного голосування.

Отримано делегатами _____ бюлетенів.

Погашено ___________ бюлетенів.

Для проведення таємного голосування до бюлетеня щодо призначення (звільнення) членів Вищої ради юстиції були внесені такі кандидатури:

N

Квота

П. І. Б. кандидатів в алфавітному порядку

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Після зняття пломб та відкриття урн для голосування за результатами підрахунку виявилось ______ бюлетенів,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

За результатами таємного голосування щодо членів Вищої ради юстиції, голоси за кандидатів розподілилися таким чином:

N п/п

Квота

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: даний протокол внести на розгляд з'їзду суддів України для затвердження.

Голова лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Секретар лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України __________ з'їздом суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати таємного голосування призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії ______________________________ про результати таємного голосування призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

На з'їзді присутні _____ делегатів.

Виготовлено _________ бюлетенів для таємного голосування.

Отримано делегатами _____ бюлетенів.

Погашено ___________ бюлетенів.

Для проведення таємного голосування до бюлетенів були внесені такі кандидатури:

1) до бюлетеня для таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від адміністративних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

2) до бюлетеня для таємного голосування призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

3) до бюлетеня для таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від загальних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

Після зняття пломб та відкритті урн для голосування виявилось:

1) Бюлетенів для таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від адміністративних судів ___________________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

2) Бюлетенів для таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від господарських судів ___________________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

3) Бюлетенів для таємного голосування щодо призначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від загальних судів ___________________,

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

За результатами таємного голосування голоси за кандидатів розподілилися таким чином:

від адміністративних судів

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від господарських судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

від загальних судів:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

ВИРІШИЛИ: даний протокол внести на розгляд з'їзду суддів України для затвердження.

Голова лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Секретар лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

ПРОТОКОЛ N _____
засідання лічильної комісії з проведення таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України __________ з'їздом суддів України

____________ 20__ року

м. Київ

Присутні члени лічильної комісії:

N п/п

П. І. Б.

Посада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про результати таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

СЛУХАЛИ: голову лічильної комісії ______________________________ про результати таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

На з'їзді присутні _____ делегатів.

Виготовлено _________ бюлетенів для таємного голосування.

Отримано делегатами _____ бюлетенів.

Погашено ___________ бюлетенів.

Для проведення таємного голосування до бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України були внесені такі кандидатури:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

Після зняття пломб та відкритті урн для голосування виявилось:

Бюлетенів для таємного голосування щодо обрання членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України_____________

з них:

дійсних ______ бюлетенів;

визнано недійсними ______ бюлетенів.

За результатами таємного голосування голоси за кандидатів розподілилися таким чином:

N п/п

П. І. Б. кандидатів

Посада

Кількість голосів "за"

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

ВИРІШИЛИ: даний протокол внести на розгляд з'їзду суддів України для затвердження.

Голова лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Секретар лічильної комісії

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

Члени лічильної комісії:

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

 

____________
(підпис)

_______________________
(П. І. Б.)

____________

Опрос