Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2006 г. N 1724 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.06.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                               2015 р. N

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724

Кабінет Міністрів України постановляє:

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 та пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України установити, що пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3338) втратив чинність.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

Інд.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" затверджує форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена.

З 2010 року введено в дію Податковий кодекс України (далі - Кодекс).

Відповідно до Кодексу орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності є однією з форм справляння плати за землю (пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п. 286.2 ст. 286 Кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Пунктом 46.5 ст. 46 Кодексу передбачено, що форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Форма податкової декларації з плати за землю затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за N 42/18780, та наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2014 за N 130/24907.

У зв'язку з затвердженням форми податкової декларації з плати за землю пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" втратив актуальність.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови є приведення у відповідність до норм Кодексу нормативно-правових актів чинного податкового законодавства.

Основним механізмом досягнення мети є визнання таким, що втратив чинність, пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель".

3. Правові аспекти

Зазначена сфера регулюється Конституцією України, Кодексом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджуватиметься Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційних веб-сайтах Міністерства фінансів України, Державної фіскальної служби України для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту призведе до приведення нормативно-правових актів у відповідність до актів законодавства.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту постанови не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту постанови сприятиме врегулюванню правового поля України та приведенню нормативно-правових актів у відповідність до актів законодавства.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

 

* * *

Аналіз впливу регуляторного акта до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" затверджує форми розрахунку розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких не проведена, і за земельні ділянки державної або комунальної власності, грошова оцінка яких проведена.

З 2010 року введено в дію Податковий кодекс України (далі - Кодекс).

Відповідно до Кодексу орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності є однією з форм справляння плати за землю (пп. 14.1.147 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з п. 286.2 ст. 286 Кодексу платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу.

Пунктом 46.5 ст. 46 Кодексу передбачено, що форма податкової декларації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Форма податкової декларації з плати за землю затверджена наказом Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1015 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2011 за N 42/18780, та наказом Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 N 865 "Про затвердження форми Податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності)", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2014 за N 130/24907.

У зв'язку з затвердженням форми податкової декларації з плати за землю пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" втратив актуальність.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинних норм Кодексу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки з введенням в дію Кодексу пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель" втратив актуальність, то альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених проектом постанови, немає.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом постанови скасовується пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. N 1724 "Деякі питання оренди земель".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття постанови буде приведено у відповідність до Кодексу нормативно-правові акти законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до норм Кодексу

Не потребує витрат бюджету

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечення умов дотримання вимог Кодексу

Реалізація положень проекту постанови не потребує матеріальних витрат

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян

7. Строк дії акта

Строк дії цього акта необмежений.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту постанови не зачіпає і не впливає на інтереси суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Державної фіскальної служби України" і розміщуватимуться на офіційний веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України.

Реалізація проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу зауважень до прийнятого регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Міністр фінансів України

Н. Яресько

Опрос