Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении форм документов относительно контроля за оборотом спирта (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

______________

м. Київ

N ___________

Про затвердження форм документів щодо контролю за обігом спирту

Відповідно до пунктів 6, 24 Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, та з метою належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму довідки про обсяг і мету використання спирту;

форму розрахунку прогнозної потреби спирту на визначений період;

форму контрольного журналу обліку видачі довідок про обсяг і мету використання спирту.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ДОВІДКА N _________
про обсяг і мету використання спирту

_____________________
(вид спирту)

Контролюючий орган __________________________________________________________________
                                                                                                           (область, місто, район)

Повідомляє, що юридична особа або фізична особа - суб'єкт господарювання
_____________________________________________________________________________________
                                                                                          (повна назва та адреса)

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (зазначається фізичним особам, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
_____________________________________________________________________________________
взятий на облік як платник податків, подав плановий розрахунок обсягів виробництва продукції
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                               (цілі використання або повний перелік продукції, для виготовлення якої потрібен спирт)

На підставі планового розрахунку для отримання із сплатою акцизного податку за ставкою ____________ грн. за 1 літр 100-відсоткового спирту для забезпечення виробничого процесу протягом ____ року
_____________________________________________________________________________________
                                                                 (обсяг спирту цифрами та словами)

У тому числі по кварталах:

I ________________________________
II ________________________________
III _______________________________
IV _______________________________

Довідка про реєстрацію місця зберігання спирту в Єдиному державному реєстрі місць зберігання
видана ___ ____________ ____ N ________

Керівник контролюючого органу

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ ____ р.

    М. П.

(за наявності)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

РОЗРАХУНОК
прогнозної потреби спирту
на ______ квартал 20__ р.

До контролюючого органу ______________________________________________________________
                                                                                                  (область, місто, район)
_____________________________________________________________________________________
                                                                (повна назва та адреса суб'єкта господарювання)
_____________________________________________________________________________________

Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (зазначається фізичним особам, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

N

Код згідно з УКТ ЗЕД

Найменування продукції

Вміст спирту, відс.

Вид спирту

Прогнозний обсяг виробництва продукції, дал

Потреба спирту, дал

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівник контролюючого органу

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

___________________________
(ініціали та прізвище)

___ ____________ ____ р.

    М. П.

(за наявності)

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
обліку видачі довідок про обсяг і мету використання спирту

N

Повна назва та адреса заявника, код ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

N довідки, квартал

Вид спирту

Ставка акцизного податку

Потреба спирту згідно з розрахунком, дал

Вид продукції згідно з УКТ ЗЕД

Виробнича потужність, дал

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

9

10

____________
* Зазначається фізичним особам, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм документів щодо контролю за обігом спирту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, одним із основних завдань ДФС є реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту.

Порядок визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266 (далі - Порядок), поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, постачальників, у тому числі виробників спирту етилового, і тих, що провадять його закупівлю, незалежно від форми власності.

Пунктом 6 Порядку встановлено, що відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі, та документів, зазначених у п. 3 Порядку. Цим самим пунктом встановлено, що форма довідки та порядок її видачі визначаються ДПС.

Крім того, пунктом 24 Порядку встановлено процедуру отримання в органі державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про обсяг і мету використання спирту на підставі оригіналу договору на поставку спирту, розрахунку потреби у спирті згідно з обсягом виробництва продукції та нормами витрат спирту за формою, що затверджується ДПС, копії довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також копії ліцензії на виробництво продукції, яка підлягає ліцензуванню, або копії статуту підприємства, яке випускає неліцензійну продукцію.

На сьогодні форми контролю за обігом спирту затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.2002 N 515, який не зареєстровано Міністерством юстиції України.

З огляду на зазначене, та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, розроблено проект наказу Міністерствам фінансів України "Про затвердження форм документів щодо контролю за обігом спирту".

2. Мета і шляхи її досягнення

Правове врегулювання здійснення належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта Міністерства фінансів України.

3. Правові аспекти

Нормативно-правову базу у цій сфері державного регулювання становлять:

постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266 "Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом";

постанова Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236 "Про Державну фіскальну службу України";

постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 "Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України".

Прийняття проекту наказу спрямовано на виконання Державною фіскальною службою України покладених на неї функції здійснення контролю за виробництвом, обігом спирту, його цільовим використанням та надходженням акцизного податку до бюджету у повному обсязі.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію наказу не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу потребує погодження із Міністерством аграрної політики та продовольства України Державною регуляторною службою України, Державною фіскальною службою України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України для обговорення суб'єктами господарювання та отримання пропозицій у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Основним завданням регуляторного акта є забезпечення регулювання відносин, що виникають під час здійснення органами державної фіскальної служби контролю за виробництвом, обігом та цільовим використанням спирту.

Регуляторний акт забезпечить виконання вимог законодавства щодо Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом.

Дія регуляторного акта поширюватиметься на всіх суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та обігу спирту.

Регуляторний акт відповідає реалізації єдиної державної політики у сфері виробництва і обігу спирту.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття наказу дасть можливість органам державної фіскальної служби здійснювати системний контроль за обсягами виробництва спирту та алкогольних напоїв на підприємствах усіх форм власності, посилить боротьбу з їх незаконним виробництвом та обігом.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

"___" ____________ 2015 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм щодо контролю за обігом спирту"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, одним із основних завдань ДФС є реалізація державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту.

Порядок визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266 (далі - Порядок), поширюється на суб'єктів підприємницької діяльності, постачальників, у тому числі виробників спирту етилового, і тих, що провадять його закупівлю, незалежно від форми власності.

Пунктом 6 Порядку встановлено, що відвантаження спирту етилового з акцизного складу здійснюється на підставі дозволу, виданого уповноваженим представником органу державної податкової служби на цьому складі, та документів, зазначених у п. 3 Порядку. Цим самим пунктом встановлено, що форма довідки та порядок її видачі визначаються ДПС.

Крім того, пунктом 24 Порядку встановлено процедуру отримання в органі державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про обсяг і мету використання спирту на підставі оригіналу договору на поставку спирту, розрахунку потреби у спирті згідно з обсягом виробництва продукції та нормами витрат спирту за формою, що затверджується ДПС, копії довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також копії ліцензії на виробництво продукції, яка підлягає ліцензуванню, або копії статуту підприємства, яке випускає неліцензійну продукцію.

На сьогодні форми контролю за обігом спирту затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.2002 N 515, який не зареєстровано Міністерством юстиції України.

З огляду на викладене та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, розроблено проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форм документів щодо контролю за обігом спирту".

2. Цілі державного регулювання

Правове врегулювання здійснення належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового шляхом прийняття відповідного нормативно-правового акта Міністерства фінансів України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Існує два альтернативні способи:

перший - залишити без змін існуючий порядок, при цьому ДПА України реформовано, функції щодо здійснення контролю за дотриманням порядку відповідно до встановлених вимог законодавства покладені на Державну фіскальну службу України, а Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, передбачає послідовність дій щодо переоформлення нормативно-правових актів та порядок їх реєстрації;

другий - видати проект наказу, який зачіпає права, свободи й законні інтереси громадян. Прийняття наказу спрямовано на забезпечення умов виконання Державною фіскальною службою України покладених на неї функцій щодо здійснення контролю за додержанням податкового законодавства по забезпеченню реалізації державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і це може бути здійснено виключно шляхом включення посилань на акти законодавства, якими на орган виконавчої влади покладено обов'язки із розробки та затвердження регуляторного акта і альтернативного способу для досягнення зазначеної цілі немає.

Проблема, яка вирішується шляхом прийняття регуляторного акта, вимагає приведення норм чинного законодавства у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Пунктом 24 Порядку встановлено процедуру отримання в органі державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності довідки про обсяг і мету використання спирту на підставі оригіналу договору на поставку спирту, розрахунку потреби у спирті згідно з обсягом виробництва продукції та нормами витрат спирту за формою, що затверджується ДПС, копії довідки про внесення місця зберігання спирту до Єдиного державного реєстру місць зберігання, а також копії ліцензії на виробництво продукції, яка підлягає ліцензуванню, або копії статуту підприємства, яке випускає неліцензійну продукцію.

На сьогодні форми контролю за обігом спирту затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 29.10.2002 N 515, який не зареєстровано у Міністерстві юстиції України.

З метою правового врегулювання здійснення належної організації контролю за цільовим використанням спирту етилового розроблено проект наказу.

Основним механізмом досягнення мети є прийняття запропонованого проекту нормативного акта.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Зазначений проект спрямований на приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства України, і вплив будь-яких зовнішніх факторів на реалізацію цього проекту не передбачається.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної політики у сфері виробництва та обігу спирту та алкогольних напоїв
2. Зменшення обсягів не облікованої алкогольної продукції у обігу
3. Забезпечення надходжень акцизного податку до бюджету у повному обсязі

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Зменшення збитків внаслідок зменшення проявів недобросовісної конкуренції серед суб'єктів - виробників алкогольної продукції

1. Витрати суб'єктів господарювання відсутні
2. Підвищення рівня конкуренції

Сфера інтересів громадян

Для громадян не розповсюджується

Витрати громадян відсутні

7. Термін дії акта

Термін дії акта може бути обмежено лише втратою чинності відповідною нормою постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 року N 1266.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основним показником результативності є реалізація єдиної державної політики у сфері виробництва та обігу спирту та посилення контролю за цільовим його використанням.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта. фактично не змінюватимуться.

Показником результативності регуляторного акта є зменшення виготовлення необлікованого спирту етилового, фальсифікованих

алкогольних напоїв і відповідно збільшення надходження податків до державного бюджету.

Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

Дія відповідного проекту стосується лише підприємств - виробників спирту, лікеро-горілчаної продукції усіх форм власності.

Отже, регуляторний акт не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта є високим, оскільки проект наказу та аналіз його регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України - www.sfs.gov.ua та на сайті Міністерства фінансів України.

Положення законопроекту адаптовані до відповідних норм актів законодавства Європейського Союзу.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим наказом шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження передбачається здійснити через 1 рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу інформації щодо виробництва та реалізації спирту етилового, лікеро-горілчаної продукції.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати через кожні три роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну його дії.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Зазначений регуляторний акт публікується у відповідних офіційних виданнях країни, а також в електронному вигляді на офіційних веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос