Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 2 Закона Украины "Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" (относительно распространения действия Закона Украины на органы государственной фискальной службы) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 03.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо поширення дії Закону України на органи державної фіскальної служби)

Верховна Рада України постановляє:

I. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007, 07, N 29, ст. 389 із наступними змінами) після слів "контролю органами державної фіскальної служби" доповнити словами "щодо здійснення митного контролю товарів, що переміщуються суб'єктами господарювання через митний кордон;".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо поширення дії Закону України на органи державної фіскальної служби)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (щодо поширення дії Закону України на органи державної фіскальної служби)" розроблено Державною регуляторною службою України.

Коаліційна угода Верховної Ради України VIII скликання від 21.11.2014 передбачає, зокрема, пунктом 3.5.9 розповсюдження дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на податкові органи.

Також пунктом 114 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р, визначено завдання поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на податкові органи шляхом розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проектів законів щодо внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та Податкового кодексу України.

Концепція правового регулювання, запроваджена Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", полягає у впровадженні єдиного підходу до визначення правових та організаційних засад, основних принципів і порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноважень органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, прав, обов'язків та відповідальності суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).

Відсутність чітких норм, які б визначали порядок проведення, або існуючий окремий порядок проведення заходів контролю органами державної фіскальної служби може створити передумови для різного застосування на практиці одних і тих же правових норм для зловживань під час проведення перевірок посадовими особами контролюючих органів.

На думку Державної регуляторної служби України, виконання норм Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" є дієвою запорукою для зменшення зловживань та порушень з боку контролюючих органів, втручання державних органів у господарську діяльність, оскільки досвід застосування зазначеного Закону неодноразово доводив його ефективність на практиці.

За таких обставин існує нагальна потреба в поширенні сфери дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на відносини, що виникають під час здійснення заходів контролю органами державної фіскальної служби (крім випадків здійснення митного контролю товарів, що переміщуються суб'єктами господарювання через митний кордон)".

2 Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є подальша уніфікація державного нагляду (контролю) на законодавчому рівні шляхом поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на органи державної фіскальної служби (крім випадків здійснення митного контролю товарів, що переміщуються суб'єктами господарювання через митний кордон).

З цією метою вносяться зміни до частини другої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", якою визначається сфера дії зазначеного Закону.

3. Правові аспекти

Правовими аспектами розроблення законопроекту є нормативно-правові акти, що діють у відповідній сфері суспільних відносин: Конституція України; Податковий кодекс України; Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження центральними органам виконавчої влади.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Законопроект не містить положення, що містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Державної регуляторної служби України з метою вивчення громадської думки шляхом проведення моніторингу коментарів, відгуків, отримання позиції бізнесу.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект сприятиме урегулюванню законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить удосконалити державний нагляд (контроль) шляхом поширення дії Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" на органи державної фіскальної служби (крім випадків здійснення митного контролю товарів, що переміщуються суб'єктами господарювання через митний кордон).

Основним результатом цього законопроекту є те, що його реалізація сприятиме зменшенню адміністративного тиску на суб'єктів господарювання, створить передумови для реального захисту інтересів суб'єктів господарювання та прозорі умови здійснення заходів державного нагляду (контролю).

 

Голова ДРС

К. М. Ляпіна

Опрос