Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в подпункт 19-1.1.43 пункта 19-1.1 статьи 19-1 Налогового кодекса Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.06.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до підпункту 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України

I. Підпункт 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) викласти в такій редакції:

"191.1.43. здійснюють моніторинг виконання показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами затверджених фінансовими планами державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніми підприємствами;".

II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення зміни до підпункту 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Господарським кодексом України (пункт 2 статті 75) встановлено, що фінансовий план є основним плановим документом державного комерційного підприємства, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом: підприємств, що є суб'єктами природних монополій, та підприємств, плановий розрахунковий обсяг чистого прибутку яких перевищує 50 мільйонів гривень, - Кабінетом Міністрів України; інших підприємств - органами, до сфери управління яких вони належать.

Аналогічний розподіл повноважень щодо затвердження фінансових планів державних підприємств визначений Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

Проте Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (підпункт 191.1.43 пункту 191.1 статті 191) передбачено, що контролюючі органи розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснюють моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами.

Таким чином, норми Господарського кодексу України та Закону України "Про управління об'єктами державної власності" не узгоджуються з нормою Кодексу щодо покладання на контролюючі органи функції участі у розгляді і погодженні фінансових планів державних підприємств.

Ураховуючи, що затвердження фінансового плану суб'єкта державного сектору економіки є виконанням функції власника, а також з огляду на необхідність уникнення конфлікту інтересів між уповноваженими органами управління та контролюючими органами, розпорошення відповідальності за ефективність управління об'єктами державної власності Міністерством фінансів України розроблено проект Закону України "Про внесення зміни до підпункту 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 Податкового кодексу України" (далі - законопроект).

2. Цілі державного регулювання.

Усунення неузгодженості норм Кодексу з Господарським кодексом України та Законом України "Про управління об'єктами державної власності", що полягає у покладанні на контролюючі органи функції участі у розгляді і погодженні фінансових планів державних підприємств.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Досягнення основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом внесення запропонованих змін до Кодексу, що узгоджують його положення з Господарським кодексом України та Законом України "Про управління об'єктами державної власності".

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта не існує.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання проблеми.

Законопроектом вносяться зміни до підпункту 191.1.43 пункту 191.1 статті 191 Кодексу, якими з контролюючих органів знімається функція щодо участі у розгляді і погодженні фінансових планів державних підприємств, натомість до функцій контролюючих органів полягатиме тільки в здійсненні моніторингу виконання державними підприємствами, акціонерними, холдинговими компаніями та іншими суб'єктами господарювання з часткою державної власності, їх дочірніми підприємствами, показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених фінансовими.

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття законопроекту.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Прийняття законопроекту забезпечить виконання норм Законів, врегулює неузгодженість, що призводить до конфлікту інтересів між уповноваженими органами управління та контролюючими органами та розпорошення відповідальності за ефективність управління об'єктами державної власності.

6. Очікувані результати прийняття акта.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення узгодженості норм законодавства, упередження конфлікту інтересів між уповноваженими органами управління та контролюючими органами та розпорошення відповідальності за ефективність управління об'єктами державної власності.

Не потребує додаткових видатків з державного та місцевих бюджетів.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Уникнення конфлікту інтересів між уповноваженими органами управління та контролюючими органами та розпорошення відповідальності за ефективність управління об'єктами державної власності.

Немає.

Сфера інтересів громадян

Немає.

Немає.

7. Термін дії акта.

Термін дії проекту Закону не обмежений.

8. Показники результативності акта.

Прийняття проекту Закону України впорядкуванню функцій контролюючих органів щодо підприємств державного сектору економіки.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Проект регуляторного акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями.

Виконання вимог акта не потребує додаткових витрат коштів і часу суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів.

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься за три місяці до дня закінчення визначеного строку, але не пізніше дня закінчення визначеного строку.

 

Заступник Міністра

О. Макеєва

Опрос