Идет загрузка документа (76 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Положения о Реестре неприбыльных организаций и учреждений (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.06.2015

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ

Відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 року N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за N 267/22799.

3. Встановити, що:

повторне внесення до Реєстру неприбуткових організації та установ (перереєстрація) неприбуткових організацій, що зазначені у підпунктах 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України і були внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ станом на 01 січня 2015 року, не вимагається;

неприбуткові організації, зазначені у підпунктах 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України, державна реєстрація яких відбулася після 31 грудня 2014 року та до набрання чинності Законом України від 18 березня 2015 року N 263-VIII "Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування деяких неприбуткових організацій", у разі внесення їх до Реєстру неприбуткових організацій та установ протягом шести місяців з дня набрання чинності таким Законом вважаються такими, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ з дня їх державної реєстрації.

4. Державній фіскальній службі України (Насіров Р. М.) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим наказом забезпечити проведення перевірки відповідності організацій та установ, які були внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ станом на 01 січня 2015 року, вимогам підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та у разі встановлення їх невідповідності цим вимогам забезпечити прийняття рішень про виключення з 01 січня 2015 року таких організацій та установ з Реєстру неприбуткових організацій та установ.

5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О. Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р. М.

 

Міністр

Н. Яресько

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Реєстр неприбуткових організацій та установ

I. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Реєстр неприбуткових установ та організацій (далі - Реєстр) - це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про неприбуткові організації і установи та їх відокремлені підрозділи (далі - неприбуткові організації та установи), визначені підпунктами 1 та 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу.

3. Реєстр ведеться відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу з метою забезпечення:

єдиних принципів ідентифікації неприбуткових організацій та установ, а також їх обліку в органах державної фіскальної служби (далі - органи ДФС);

центрального органу ДФС та територіальних органів ДФС інформацією з Реєстру для здійснення контролю за неприбутковими організаціями та установами, які не є платниками податків відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу;

організації суцільного і вибіркового аналізу;

взаємодії на єдиних методологічних засадах із іншими базами даних;

надання відомостей, що містяться в Реєстрі, відповідно до законодавства.

4. Створення і ведення Реєстру здійснюються центральним органом ДФС.

5. Включення неприбуткової організації або установи до Реєстру здійснюється за кодом з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ).

Ознака неприбутковості установи або організації присвоюється за окремими групами організацій та установ відповідно до підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу.

При визначенні структури ознаки неприбуткових організацій та установ необхідно керуватися такими нормативно-правовими актами: Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Податковим кодексом України, законами України, що регулюють діяльність відповідної організації або установи, тощо.

Присвоєння організаціям або установам ознаки неприбутковості здійснюють органи ДФС у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні, об'єднані та спеціалізовані органи ДФС (далі - територіальні органи ДФС нижчого рівня) відповідно до такої структури ознаки:

1) бюджетні установи (підпункт 1 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу) з урахуванням вимог підпункту 12 пункту 1 статті 2 розділу І Бюджетного кодексу України:

(0001) - органи державної влади України;

(0002) - організації, створені органами державної влади України, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

(0003) - органи місцевого самоврядування;

(0004) - організації, створені органами місцевого самоврядування, що повністю утримуються за рахунок місцевого бюджету;

2) громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, пенсійні фонди, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельні кооперативи, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій (підпункт 2 підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Кодексу):

(0005) - благодійні організації, створені у порядку, визначеному законом для провадження благодійної діяльності;

(0006) - громадські об'єднання, створені згідно з відповідним законом;

(0008) - політичні партії, зареєстровані в порядку, визначеному відповідним законом;

(0009) - пенсійні фонди, створені в порядку, визначеному відповідним законом;

(0013) - релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому законом;

(0015) - об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельні кооперативи, створені згідно з відповідним законом.

II. Реєстрація неприбуткових організацій або установ

1. Включення неприбуткової організації або установи до Реєстру проводиться територіальним органом ДФС нижчого рівня за її місцезнаходженням з присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості згідно з пунктом 5 розділу I цього Положення.

2. Для внесення до Реєстру неприбуткова організація або установа повинна подати до територіального органу ДФС нижчого рівня за її місцезнаходженням реєстраційну заяву за формою 1-РН згідно з додатком 1 до цього Положення, а також копії установчих документів.

При цьому установчі документи повинні містити вичерпний перелік видів діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

3. Органи ДФС можуть проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, на предмет відповідності законодавчим актам, що регулюють діяльність відповідної неприбуткової організації або установи, зокрема у частині мети діяльності, цілей, майна та використання коштів, які є у розпорядженні неприбуткових організацій або установ. При цьому метою діяльності неприбуткових організацій та установ не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій або установ.

4. За результатами розгляду заяви, установчих документів територіальним органом ДФС нижчого рівня за місцезнаходженням неприбуткової організації або установи приймається протягом 30 робочих днів з дня надходження заяви до такого органу рішення про:

внесення, повторне внесення неприбуткової організації або установи до Реєстру;

відмову у внесенні неприбуткової організації або установи до Реєстру;

присвоєння неприбутковій організації або установі іншої ознаки неприбутковості.

Рішення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення готується у двох примірниках - перший надається неприбутковій організації або установі, а другий залишається в територіальному органі ДФС нижчого рівня.

5. Центральний орган ДФС здійснює:

розробку організаційних та методологічних принципів ведення Реєстру, забезпечення організації обліку неприбуткових організацій та установ;

розробку технології та програмно-технічних засобів ведення Реєстру;

виконання функцій адміністратора бази даних (накопичення, аналіз даних, контроль за достовірністю та актуалізацією даних, їх зберігання, захист, контроль за правом доступу тощо);

автоматизоване ведення бази Реєстру;

організацію взаємодії з іншими базами даних;

розробку нормативних документів про створення, ведення та користування даними Реєстру.

6. Територіальні органи ДФС вищого рівня здійснюють забезпечення контролю за достовірністю та актуалізацією даних.

7. Територіальні органи ДФС нижчого рівня здійснюють:

прийом та обробку реєстраційних заяв, контроль за повнотою даних щодо відповідності установчим документам;

прийняття рішень за результатами розгляду реєстраційних заяв та про присвоєння організаціям та установам ознак неприбутковості;

внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні організації або установи до/з Реєстру або присвоєння організації та установі іншої ознаки неприбутковості.

III. Внесення змін (доповнень) до реєстраційної заяви та перереєстрація

1. У разі зміни найменування, місцезнаходження неприбуткової організації або установи чи територіального органу ДФС за основним місцем обліку, внесення змін до установчих документів чи законодавства неприбуткова організація або установа зобов'язана в 10-денний строк після таких змін або з дня виникнення підстав для присвоєння іншої ознаки неприбутковості подати до територіального органу ДФС за її місцезнаходженням додаткову реєстраційну заяву з позначкою "зміни", до якої додати документи з указаними змінами (доповненнями) та оригінал попереднього рішення.

2. За результатами розгляду реєстраційної заяви, поданої відповідно до пункту 1 цього розділу, територіальний орган ДФС видає неприбутковій організації або установі нове рішення за формою згідно з додатком 2 до цього Положення про присвоєння організації (установі) іншої ознаки неприбутковості або про повторне внесення організації (установи) до Реєстру. У другому випадку ознака неприбутковості та дата присвоєння ознаки неприбутковості не змінюються. В обох випадках після прийняття рішення вносяться відповідні записи (зміни) до Реєстру.

3. Перереєстрація неприбуткових організацій або установ у випадках, передбачених законом, здійснюється без справляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації або установи.

IV. Виключення з Реєстру неприбуткових організацій та установ

1. Виключення неприбуткової організації або установи з Реєстру відбувається на підставі рішення територіального органу ДФС нижчого рівня за формою згідно з додатком 2 до цього Положення у разі:

порушення неприбутковою організацією або установою норм Кодексу, цього Положення та законодавчих актів, що регулюють діяльність таких організацій та установ;

невідповідності організацій або установ вимогам підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України;

за власним рішенням неприбуткової установи або організації;

затвердження ліквідаційного балансу, передавального акта або розподільчого балансу неприбутковою організацією або установою, що припиняється шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

У разі виключення організації або установи з Реєстру така організація або установа повертає оригінал рішення про внесення її до Реєстру до територіального органу ДФС нижчого рівня.

Рішення про виключення організації або установи з Реєстру неприбуткових організацій та установ надсилається у порядку, визначеному статтею 58 розділу II Кодексу, протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

2. Виключення організації або установи з Реєстру відбувається шляхом скасування наданої їй ознаки неприбуткової установи або організації.

 

Директор Департаменту
податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку

Форма N 1-РН

Мова заповнення:

 

  

Українська

  

Дія:

  

Реєстрація

  

Зміни

  

 


1


 

Код за ЄДРПОУ

  

 

неприбуткової організації
(установи)

2


 

Найменування

________________________________________________________________________________

3


 

Найменування органу державної фіскальної служби, де реєструється неприбуткова організація (установа)

________________________________________________________________________________

4


 

Відомості про державну реєстрацію

________________________________________________________________________________

 

Найменування органу
державної реєстрації

___________________________________________________________

Дата
реєстрації

  

Номер рішення
про реєстрацію

___________________

Організаційно-   ____________________________________________________________
правова форма

Види діяльності за КВЕД

Основний (код)

  

Неосновний

Неосновний

Неосновний

Код

Код

Код

  

  

  

  

  

  

Код форми фінансування (бюджет - 1, госпрозрахунок - 2, за
рахунок членських внесків - 3, змішане - 9)

 
 


Статутний капітал
(у грн)

_______________

Кількість працюючих згідно зі штатним розкладом на дату державної реєстрації

____________________

5


Відомості про банківські рахунки

 

МФО банку

Рахунок N

 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  

6


Місцезнаходження неприбуткової установи (організації)

Поштовий
індекс

  

Країна ____________________________________________

Область

_______________________________________  ______________________________

Район

______________________________________________________________________

Місто

______________________________________________________________________

Район
міста

______  _________________________________________________  ____________
______________________________________________________________________

Вулиця

______________________________________________________________________

Будинок

 
 


Корпус             

Офіс/квартира                                         


7


Відомості про відповідальних осіб

КЕРІВНИК (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

  

 

Контактний телефон

  

 

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта*, прізвище, ім'я та по батькові)
__________________________________________________________
__________________________________________________________

  

 

Контактний телефон

  

____________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні органи ДФС України і мають відмітку у паспорті.

8


Відомості про реєстрацію неприбуткової організації (установи)

Прізвище, ім'я та по батькові працівника органу державної фіскальної служби, який вводив дані про неприбуткову організацію (установу) в автоматизовану систему

Підпис _______________________________          Дата _____________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові відповідального за реєстрацію неприбуткової організації (установи)
____________________________________________________________________________________

Підпис _______________________________             Дата _____________________________________

9


Відомості про засновників (членів, учасників) - юридичних осіб

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Податковий номер засновника (члена, учасника) - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

НАЙМЕНУВАННЯ ____________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Сторінка N Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)

  

10


Відомості про засновників (членів, учасників) - фізичних осіб

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та
номер паспорта* засновника (члена, учасника) - ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

  

ПРІЗВИЩЕ, ІМ'Я та ____________________________________________________________________
ПО БАТЬКОВІ ________________________________________________________________________

Внесок у статутний капітал _____________________________
Назва валюти _________________________

Сторінка N         Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи
(організації)

 

____________
* Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта

Пояснення до порядку заповнення форми N 1-РН

Форма N 1-РН "Реєстраційна заява платника податку" заповнюється в одному примірнику. Мова та дія заяви позначаються позначкою "Х" у відповідному полі.

Номер групи

Назва групи показників

Пояснення

1

2

3

1

Код за ЄДРПОУ неприбуткової організації (установи)

Наводиться код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)

2

Найменування неприбуткової організації (установи)

Наводиться найменування неприбуткової установи (організації) - юридичної особи

3

Найменування органу ДФС, де реєструється неприбуткова організація (установа)

Наводиться найменування органу ДФС, де реєструється неприбуткова установа (організація)

4

Відомості про державну реєстрацію

Наводяться: найменування органу державної реєстрації;
дата реєстрації неприбуткової організації (установи) та номер рішення про реєстрацію;
код і назва організаційно-правової форми;
коди основних видів економічної діяльності за КВЕД.
Мінімальна кількість кодів - 1 (заповнюють неприбуткові організації (установи), для яких відповідним законодавством надано право здійснювати інші види діяльності).
Код форми фінансування - у відповідному полі проставляється цифра: бюджет - 1; госпрозрахунок - 2; за рахунок членських внесків - 3; змішане фінансування - 9.
Кількість працівників згідно зі штатним розкладом на дату державної реєстрації.
Розмір статутного капіталу в національній валюті

5

Відомості про банківські рахунки неприбуткової організації (установи)

Наводяться номери рахунків та коди МФО відповідних банків на дату заповнення заяви

6

Місцезнаходження неприбуткової організації (установи)

Наводяться всі реквізити місцезнаходження неприбуткової установи (організації): поштовий індекс, країна, область, район, місто або населений пункт, район міста, вулиця (проспект, майдан, провулок тощо), будинок, корпус, офіс/квартира

7

Відомості про відповідальних осіб

Наводиться інформація про керівника та головного бухгалтера:
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта); прізвище, ім'я, по батькові та контактні телефони

8

Відомості про реєстрацію неприбуткової організації (установи)

Заповнюються працівником органу ДФС, який здійснює реєстрацію.
Наводяться: підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, який вводив дані про неприбуткову організацію (установу) в автоматизовану систему; підпис, прізвище, ім'я та по батькові працівника, відповідального за реєстрацію неприбуткової організації (установи)

9

Відомості про засновників (членів, учасників) - юридичних осіб

Наводяться податковий номер та найменування засновника (члена, учасника) - юридичної особи, контактні телефони, факс, сума та найменування валюти внеску в статутний капітал. У полі "Сторінка" вказується номер сторінки групи 9 форми N 1-РН, якщо кількість засновників (членів, учасників) перевищує 6. Для зв'язку групи 9 з іншими групами цієї форми у полі "Код за ЄДРПОУ неприбуткової організації (установи)" наводиться код за ЄДРПОУ неприбуткової організації (установи). У разі відсутності засновників (членів, учасників) - юридичних осіб потрібно у першому полі "Найменування" групи 9 вказати: "Засновників (членів, учасників) - юридичних осіб немає"

10

Відомості про засновників (членів, учасників) - фізичних осіб

Наводяться реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідні органи ДФС і мають відмітку у паспорті) засновника (члена, учасника) - фізичної особи, прізвище, ім'я та по батькові, контактні телефони, факс, сума та назва валюти внеску засновника (члена, учасника) до статутного капіталу.
Поля "Сторінка" та "Код за ЄДРПОУ неприбуткової установи (організації)" заповнюються аналогічно до групи 9.
У разі відсутності засновників (членів, учасників) - фізичних осіб потрібно у першому полі "Прізвище, ім'я та по батькові" групи 10 зазначити: "Засновників (членів, учасників) - фізичних осіб немає"

Усі поля форми N 1-РН повинні бути заповнені, якщо в описі полів не вказано інше.

При внесенні змін до форми N 1-РН у поле "Дія" вноситься відповідна позначка, обов'язково заповнюються показники 1 - 3 та поля, які зазнали змін.

У кінці заяви обов'язково проставляються дата подачі заяви, підпис керівника, відбиток печатки.

Заява підлягає контролю на повноту заповнення і відповідність установчим документам.

 

_______________________________________
(найменування органу державної фіскальної служби)

 

РІШЕННЯ N _____
від _______________ 20__ року
про внесення про виключення про повторне внесення про відмову у внесенні організації (установи) до/з Реєстру неприбуткових організацій та установ або про присвоєння організації (установі) іншої ознаки неприбутковості

На підставі підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 розділу III Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою N 1-РН)
_____________________________________________________________________________________
                                                     (код за ЄДРПОУ, повне найменування неприбуткової організації (установи))
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                            (місцезнаходження неприбуткової організації (установи))
_____________________________________________________________________________________

Попереднє рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організації та установ (дата _________ N ___), ознака неприбуткової організації (установи) _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
          (заповнюється у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових організацій та установ або
                                                      присвоєння організації (установ) іншої ознаки неприбутковості)

Ознака неприбуткової організації (установи)

 

 

 

 

Дата присвоєння ознаки неприбутковості

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Дата скасування ознаки неприбутковості

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Підстава* ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                               (наводяться пункти, статті, назва нормативно-правового акта на підставі якого прийнято
                               Рішення про відмову у внесенні до Реєстру неприбуткових організації та установ)

_______________________________
      (посада особи, яка прийняла рішення)

____________
(підпис)
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

Примірник рішення отримано:

 

 

____________________________
   (посада особи організації (установи),
                яка отримала рішення)

____________
(підпис)
М. П.

________________________
(ініціали, прізвище)

"___" ____________ 20__ року
      (дата отримання рішення)

____________
* Заповнюється у разі відмови у внесенні організації (установи) до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ"

1. Обґрунтування необхідності прийняття нормативного акта

Прийняття проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ" (далі - проект наказу) та скасування наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 року N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за N 267/22799) зумовлено набранням чинності Законом України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71).

Законом N 71 реформовано розділ III "Податок на прибуток підприємств" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та викладено його у новій редакції, зокрема змінено підхід до оподаткування неприбуткових організацій та установ шляхом визначення кола суб'єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток, замість визначеного до набрання чинності таким законом звільнення від оподаткування чітко визначених доходів за відповідними категоріями неприбуткових організацій та установ.

Крім того, підпунктом 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу визначено, що внесення установ та організації, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту, до Реєстру неприбуткових організацій та установ здійснюється контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з чим, Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою цього проекту є затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, що забезпечить дотримання підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу, яким передбачено встановлення Реєстру неприбуткових організацій та установ центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

3. Правові аспекти

Правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до Кодексу.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту наказу не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект наказу підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України, а також державній реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект наказу не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті наказу відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті наказу відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект наказу оприлюднено на офіційних веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України для обговорення зацікавленими суб'єктами господарювання та отримання пропозицій у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект наказу не стосується питань соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект наказу є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не заподіють шкоди суб'єктам господарювання, громадянам та державі.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація наказу не вплине на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття нормативного акта спрямоване на забезпечення виконання норм Кодексу, сприятиме врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та платниками податків при застосуванні положень підпункту 133.1.1 пункту 133.1 статті 133 Кодексу.

 

Заступник Міністра
фінансів України

О. Макеєва

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ" (далі - проект наказу) та скасування наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2013 року N 37 "Про затвердження Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за N 267/22799) розроблено з метою забезпечення вимог Закону України від 28.12.2014 N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон N 71).

Відповідно до внесених Законом N 71 змін до Податкового кодексу України (далі - Кодекс) розділ III "Податок на прибуток підприємств" викладено у новій редакції та визначено коло суб'єктів господарювання, які не є платниками податку на прибуток підприємств:

1) бюджетні установи;

2) громадські об'єднання, політичні партії, релігійні, благодійні організації, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків, житлово-будівельні кооперативи, пенсійні фонди, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

При цьому такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після внесення таких установ та організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу).

Водночас Положенням про Державну фіскальну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236, встановлено, що Голова Державної фіскальної служби України вносить на розгляд Міністра фінансів проекти нормативно-правових актів Мінфіну з питань, що належать до компетенції Державної фіскальної служби України. У зв'язку з цим Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ підлягає затвердженню Міністерством фінансів України.

Видання проекту наказу забезпечить виконання вимог пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки проекту наказу є затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Досягнути основної мети регуляторного акта можливо тільки шляхом затвердження Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, що відповідатиме вимогам пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.

Отже, інших альтернативних способів досягнення основної мети, ніж прийняття зазначеного регуляторного акта, не існує.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Досягнення цілей державного регулювання відбувається шляхом прийняття проекту наказу.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття наказу забезпечить виконання норм Закону, сприятиме врегулюванню спірних питань між контролюючими органами та суб'єктами господарювання щодо виконання вимог пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.

6. Очікувані результати прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Виконання вимог пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Виконання вимог пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу

Витрати, пов'язані із запровадженням проекту наказу, у платників податків відсутні

7. Строки дії акта

Під час дії положень пп. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття проекту наказу відповідатиме реалізації єдиної політики у сфері справляння податку на прибуток підприємств.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта високий. Цей рівень забезпечується опублікуванням регуляторного акта на офіційному порталі Державної фіскальної служби України з метою ознайомлення із запропонованими положеннями суб'єктів господарювання.

Реалізація проекту наказу не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється відповідно до статті 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, та їх аналіз.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік від дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

 

В. о. Голови Державної
фіскальної служби України

М. В. Мокляк

Опрос