Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2010 г. N 1258 (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.05.2015

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ___ ____________ 2015 р. N ___

Київ

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258

Кабінет Міністрів України постановляє:

Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258 "Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 7, ст. 332).

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон), яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема скасовано збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі - Збір).

Платниками Збору були суб'єкти господарювання або їх відокремлені підрозділи, які, зокрема, провадили діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Зазначений вище перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1258 "Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент" (далі - постанова Кабінету Міністрів України).

У зв'язку із скасуванням Збору постанова Кабінету Міністрів України втратила актуальність.

Проект постанови "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258" (далі - Проект постанови) розроблено відповідно до пунктів 3 та 81 розділу I Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Проекту постанови є приведення у відповідність до Закону нормативно-правових актів чинного податкового законодавства.

Основним механізмом досягнення мети є скасування постанови Кабінету Міністрів України.

3. Правові аспекти

Зазначена сфера регулюється Конституцією України, Кодексом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація Проекту постанови не потребує додаткових фінансових витрат з бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови погоджуватиметься Державною регуляторною службою України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не вирішує концептуальних проблем розвитку регіонів, а тому не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови немає правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови оприлюднений на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій від зацікавлених осіб у режимі інтерактивного спілкування.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери і не потребує відображення позиції уповноважених представників всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Запровадження норм проекту сприятиме приведенню нормативно-правових актів у відповідність до актів законодавства.

11. Прогноз результатів

Прийняття Проекту постанови сприятиме врегулюванню правового поля України та приведенню нормативно-правових актів у відповідність до актів законодавства.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

"___" ____________ 2015 року

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

З 1 січня 2015 року набрав чинності Закон України від 28 грудня 2014 року N 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон), яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), зокрема скасовано збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (далі - Збір).

Платниками Збору були суб'єкти господарювання або їх відокремлені підрозділи, які, зокрема, провадили діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Зазначений вище перелік затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року N 1258 "Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент" (далі - постанова Кабінету Міністрів України).

У зв'язку із скасуванням Збору постанова Кабінету Міністрів України втратила актуальність.

Проект постанови "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1258" (далі - Проект постанови) розроблено відповідно до пунктів 3 та 81 розділу I Закону.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою запровадження зазначеного регуляторного акта є забезпечення приведення нормативно-правового акта у відповідність до чинних норм Кодексу.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Оскільки прийняття Проекту постанови забезпечить виконання норм Кодексу в частині справляння місцевих податків і зборів, то альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених Проектом постанови, немає.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом постанови скасовується перелік платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавався торговий патент.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття Проекту постанови буде приведено у відповідність до Кодексу нормативно-правові акти законодавства.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту постанови дозволить забезпечити виконання норм Кодексу.

Не потребує витрат бюджету.

Інтереси суб'єктів господарювання

Забезпечить умови дотримання вимог Кодексу.

Реалізація положень проекту постанови не потребує матеріальних витрат.

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян.

7. Строк дії акта

Строк дії цього акта необмежений.

8. Показники результативності акта

Прийняття Проекту постанови не торкається і не впливає на інтереси суб'єктів господарювання - платників податків, а тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання та чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Державної фіскальної служби України" і розміщуватимуться на офіційний веб-порталах Державної фіскальної служби України та Міністерства фінансів України.

Реалізація Проекту постанови не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акта такі моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

Р. М. Насіров

Опрос