Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и реализации сахара" (относительно отмены минимальных цен на сахар и сахарную свеклу) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268; 2003 р., N 30, ст. 247; 2007 р., N 4, ст. 38, N 35, ст. 482; 2011 р., N 33, ст. 328, N 36, ст. 365; 2014 р., N 6 - 7, ст. 80) такі зміни:

1. Абзаци сьомий і восьмий статті 1 виключити.

2. В абзаці першому частини третьої статті 5 слова "у межах мінімальних цін на відповідну продукцію, встановлених згідно з порядком, що передбачений цим Законом" виключити.

3. Статтю 6 виключити.

4. В абзаці першому частини третьої статті 9 слова "або реалізації його за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни" виключити.

5. В абзаці шостому частини другої статті 10 слова "визначення мінімальних цін на цукор і цукрові буряки, а також" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 482).

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

В. Б. ГРОЙСМАН

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) (далі - проект Закону) розроблено на виконання підпункту 1 пункту 59 протоколу N 10 засідання Урядового комітету з питань економічного розвитку та європейської інтеграції від 3 квітня 2015 року.

Статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор квоти "А" і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.

Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. Запровадження мінімальної ціни на цукор в той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, що суттєво перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних ускладнень при реалізації цукру. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до "тінізації" ринку цукру, суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів.

Поряд з цим, особливо в останній час при економічно-фінансовій ситуації на внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничо-технологічні матеріали, насіння цукрових буряків, природний газ тощо, передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" на значний проміжок часу не є можливим.

Вирішенням даної проблеми є виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор і цукрові буряки.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблено з метою надання можливості підприємствам - виробникам цукру реалізувати продукцію за економічно обґрунтованими цінами та відповідно до кон'юнктури ринку. Досягнення зазначеної мети пропонується здійснити шляхом внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" в частині виключення норм щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють закони України "Про ціни і ціноутворення", "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру", "Про державну підтримку сільського господарства України" та "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Державною регуляторною службою України та Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону враховує потреби регіонів та сприяє розвитку бурякоцукрової галузі у регіонах.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні норми, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери і не потребує узгодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом, що відповідає принципам державної регуляторної політики. У разі прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) буде досягнути мета, визначена у пункті 2 цієї пояснювальної записки.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Реалізація Закону надасть можливість підприємствам цукрової галузі реалізувати свою продукцію за економічно обґрунтованими цінами, зберегти потенціал галузі та забезпечити її подальший розвиток на ринкових засадах.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

О. М. Павленко

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки)

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Статтею 6 Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" передбачено щорічне встановлення Кабінетом Міністрів України мінімальної ціни на цукор квоти "А" і цукрові буряки, які поставляються для виробництва цукру квоти "А", з метою забезпечення прибутковості виробництва цукрової продукції.

Цей механізм державного регулювання ринку цукру України, основним завданням якого було недопущення падіння рівня цін реалізації цукру на внутрішньому ринку нижче економічно обґрунтованого рівня з метою запобігання подальшого занепаду цукрової галузі, не дав очікуваних результатів. Запровадження мінімальної ціни на цукор в той час, коли українські цукрові заводи виробляють цукор в обсязі, що суттєво перевищують загальну потребу внутрішнього ринку, призводить до значних ускладнень при реалізації цукру. В періоди, коли внутрішній ринок цукру є профіцитним, час від часу ринкові ціни на цукор становлять нижче законодавчо встановленої мінімальної ціни. Це призводить до "тінізації" ринку цукру, суттєвого зниження руху обігових коштів в галузі, кризи неплатежів постачальникам, робітникам підприємств цукрової та суміжних галузей, затримки платежів до бюджету та державних цільових фондів, оскільки за реалізацію цукру за цінами, що нижчі від визначеної мінімальної ціни, передбачена фінансова відповідальність.

Поряд з цим, особливо в останній час при економічно-фінансовій ситуації на внутрішньому ринку, значному коливанні цін на паливно-мастильні, виробничо-технологічні матеріали, насіння цукрових буряків, природний газ тощо, передбачити реальний діапазон рівня мінімальних цін на цукрові буряки та цукор квоти "А" на значний проміжок часу не є можливим.

Вирішенням даної проблеми є вилучення норми щодо визначення Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор і цукрові буряки,.

Крім того, у 2005 році набрав чинності Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України", яким запроваджено ринковий механізм регулювання цін на об'єкти державного цінового регулювання, до яких належить також і цукор з цукрових буряків. Суть такого механізму полягає у підтримані рівня цін на внутрішньому ринку в межах встановленого цінового діапазону шляхом здійснення аграрних інтервенцій.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою законопроекту є скасування норми щодо затвердження Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукрові буряки, що поставляються для виробництва цукру квоти "А" та цукор квоти "А".

3. Прийняті альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Перший спосіб - не вживати ніяких заходів.

Такий спосіб застосовується на сьогодні, і є неефективним, оскільки:

ціна на ринку цукру формується під впливом попиту і пропозиції;

існування норми щодо обов'язкової реалізації цукру за адміністративно встановленими цінами створює для виробників ускладнення при його реалізації, стримує підприємницьку ініціативу та обмежує конкуренцію на ринку цукру.

Другий спосіб - внести зміни до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" щодо скасування затвердження Кабінетом Міністрів України мінімальних цін на цукор та цукрові буряки.

Застосування цього способу сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру та дерегуляції підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків.

4. Опис механізмів для розв'язання проблеми, відповідні заходи

Законопроектом передбачається скасувати механізм щодо затвердження мінімальних рівнів цін на цукрові буряки та цукор, нижче яких суб'єкти підприємницької діяльності не мають права реалізовувати вказану продукцію на внутрішньому ринку, відповідальність за невиконання вказаної норми.

5. Можливість досягнення встановлених цілей

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" (щодо скасування мінімальних цін на цукор та цукрові буряки) сприятиме удосконаленню підходів до державного регулювання ринку цукру.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Упровадження вказаних змін до чинного Закону України сприятиме розвитку конкуренції на ринку цукру та дерегуляції підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Зменшення витрат за рахунок відсутності необхідності здійснювати контроль за реалізацією цукрових буряків та цукру в межах встановлених мінімальних цін

Немає

Суб'єкти підприємницької діяльності

Розвиток конкуренції на ринку цукру, реалізація продукції за економічно обґрунтованими цінами, дерегуляція підприємницької діяльності у сфері виробництва цукру та цукрових буряків, збереження потенціалу галузі та забезпечення її подальшого розвитку на ринкових засадах

Немає

Населення

Наповнення ринку цукром за доступними цінами

Немає

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежується у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Для визначення результативності регуляторного акта пропонується встановити такі показники:

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - додаткових надходжень не передбачається;

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - усі суб'єкти підприємницької діяльності, які працюють на ринку цукрових буряків та цукру;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - додаткових фінансових витрат та часу не передбачається;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - достатній: проект акта опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України;

обсяг виробництва цукру;

рівень цін на цукор.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Будуть здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися через рік після набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з даними базового відстеження результативності регуляторного акта.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності буде проводитися Мінагрополітики України та Мінекономрозвитку України.

 

Перший заступник Міністра
аграрної політики та
продовольства України

Я. В. Краснопольський

Опрос