Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О теплоснабжении" относительно передачи полномочий на установление тарифов и лицензирование хозяйственной деятельности по производству тепловой энергии из альтернативных источников энергии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 29.04.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373; 2010 р., N 49, ст. 571; 2012 р., N 42, ст. 526; 2014 р., N 22, ст. 783, ст. 781) такі зміни:

у статті 13 абзаци сьомий та восьмий викласти в такій редакції:

"встановлення для відповідної територіальної громади в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на теплову енергію, (у тому числі на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік), крім тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках комбінованого виробництва теплової і електричної енергії;";

"погодження інвестиційних програм стосовно об'єктів теплопостачання, що перебувають у комунальній власності (у тому числі що виробляють теплову енергію на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік), крім тих, що виробляють теплову енергію на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках;";

абзац другий статті 161 викласти в такій редакції:

"ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, у тому числі діяльності з виробництва теплової енергії в обсягах, що не перевищують 55 тисяч Гкал на рік, на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що не перевищують рівень, який встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності (ліцензійними умовами);";

статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання

До повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання належать:

сприяння створенню конкурентного середовища в цій сфері;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках;

ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії в обсягах, що перевищують 55 тисяч Гкал на рік;

встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках;

встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії. суб'єктам природних монополій у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких вона здійснює;

здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов у межах своїх повноважень;

розгляд справ про порушення ліцензійних умов і прийняття рішень у межах своїх повноважень.";

в частині третій статті 20:

слово "затверджуються" замінити словом "встановлюються";

після слів "у сфері комунальних послуг," доповнити словами "національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Розвиток енергетики на основі відновлюваних джерел енергії є важливим напрямом, який підвищує рівень енергетичної безпеки держави і знижує антропогенний вплив на навколишнє середовище

Європейський досвід свідчить, що енергія, вироблена з відновлюваних джерел, відіграє все більшу роль у загальному енергетичному балансі. Згідно з даними фахівців Біоенергетичної асоціації України, в ЄС частка відновлюваних джерел вже сьогодні становить 15 %.

За даними дослідження енергетичного балансу України, підготовленими Держстатом, за 2013 рік частка відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому енергоспоживанні досягла 3,45 %. При цьому на 2015 рік Біоенергетична асоціація України прогнозує ще більше зростання цих показників у зв'язку з гострою необхідністю заміщення російського газу альтернативними видами палива. Відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 N 1071-р, передбачається збільшення частки відновлюваних джерел енергії у загальному балансі встановлених потужностей до рівня 12,6 % до 2030 р.

Водночас одним із основних завдань і напрямів реалізації Енергетичної стратегії України є збільшення видобутку та виробництва власних енергоресурсів з урахуванням економіки видобування, а також збільшення обсягів енергії та енергопродуктів, видобутих із нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії.

Одним із завдань є також надання місцевим органам влади більше прав та можливостей для застосування нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Наразі відповідно до положень статті 17 Закону України "Про теплопостачання" до повноважень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, належать, зокрема, встановлення та регулювання тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, та ліцензування певних видів господарської діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова енергія виробляється на таких установках.

Водночас статтею 161 зазначеного Закону до повноважень місцевих державних адміністрацій при регулюванні діяльності у сфері теплопостачання належать, зокрема: ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).

Тобто повноваження щодо встановлення тарифів та ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії належать виключно національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Тому виникає необхідність внесення змін до діючого законодавства щодо передачі повноважень від національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики органам місцевого самоврядування щодо встановлення тарифів та місцевим адміністраціям щодо ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (до певного обсягу виробництва).

Відповідно до пропозицій Держенергоефективності такий обсяг має становити до 55 тисяч Гкал на рік.

Прийняття акта сприятиме стимулюванню збільшення виробництва теплової енергії з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на місцевому рівні, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню енергетичної безпеки держави за рахунок енергоефективності, енергоощадності та розвитку альтернативної енергетики в житлово-комунальній сфері.

2. Цілі державного регулювання

Цілями розроблення проекту акта є створення нормативно-правового підґрунтя для надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення цін на теплову енергію, вироблену з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва), залишення за Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, повноважень з ліцензування виробників теплової енергії з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел та встановлення цін на таку енергію (вище певного обсягу виробництва), що передбачено пунктом 182 Плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку "Україна-2020" у 2015 році, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 N 213-р.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Під час розроблення проекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Вказана альтернатива є неприйнятною

Повноваження щодо встановлення тарифів та ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії на установках з використанням альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії залишаються виключно за національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики

Інший, від запропонованого, спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не забезпечить узгодження положень Закону України "Про теплопостачання" щодо передачі повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Забезпечить надання органам місцевого самоврядування повноважень із встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії з альтернативних (нетрадиційних або поновлюваних) джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва)

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення мети, визначеної у розділі 2 аналізу регуляторного впливу, проектом цього регуляторного акта передбачено внесення змін до Закону України "Про теплопостачання" шляхом:

доповнення статей 13 та 161, якими встановлено повноваження органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій, нормами стосовно встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (до певного обсягу виробництва), здійснення ліцензування суб'єктів виробництва теплової енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії місцевими державними адміністраціями (до певного обсягу виробництва);

доповнення статті 17, якою визначено повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у сфері теплопостачання, нормою щодо ліцензування виробників теплової енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел та встановлення тарифів на таку енергію (вище певного обсягу виробництва).

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Вплив негативних факторів не передбачається.

Позитивно на дію цього регуляторного акта можуть вплинути такі фактори:

створення необхідних умов для забезпечення ефективного функціонування підприємств сфери теплопостачання, зокрема виробництва теплової енергії з нетрадиційних або поновлюваних джерел;

скорочення використання природного газу для виробництва теплової енергії, що призведе до зменшення залежності від російського газу.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження вимог такого регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигід та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

- держави;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання (виробництва теплової енергії);

- громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення повноважень щодо встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, та ліцензування діяльності з виробництва такої теплової енергії

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання

Спрощення процедури встановлення тарифів на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Забезпечення населення енергоресурсами та створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку житлово-комунальних послуг

Додаткових витрат не передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

7. Обгрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - відсутній;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - на всіх суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства
України

В. Є. Кістіон

Опрос